صفحه نخست > کارتون > انتخابات شفاف و شمشیر شورای نظار

انتخابات شفاف و شمشیر شورای نظار

دو کارتون
عتیق شاهد
چهار شنبه 25 جون 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • شورای نظار< شورای منحط ؛شوراری دزد؛ شورای چپاول ؛ شورای هزاره کش ؛ شورای پنچشیرستان و یا غلامان سلطنت و شورای پست و کثیف ! این جانوران و برخی تاریک اندیشان برارد تاجیک ما ؛برخلاف تحقق حقوق شهروندی و عدالت در میان اتباع و مردم کشور شمشیر از نیان کشانده و در صدد فاجعه آفرین اند. در قانون ریاضی هر منقی به منفی حاصل اش مثبت است و بنابرین از شهروندان کشور این اقدام را منتظر کرد که در برابر شورشگران ؛شورش ایجاد کرد و در برابر باند کثیف شورای نظار مقاومت نمود!!! این باند آلوده و خطرناک از باند جنایت پیشه ای طالبی و گلبدالدن میباشند.

  • آقای رستاقی چیز هاییکه نوشته اید مثل این است که پادشاه را در تاریکی جرت بدهی دیگر اینکه بفرمایین درین ملک خدمت گار به مردم را که به قدرت رسیده و خیانت نکرده معرفی بفرمایید نا همه اورا بشناسیم.

  • استعفای اقای امر خیل از ریاست ثبت کمیسیون نا مستقل انتخابات، گام مهم و تعیین کننده یی در راستای حل بحران تقلب، و شفافیت در ارا انتخابات ریاست جمهوری نه باید به تعبیر گرفته شود! اقای امر خیل در یک موقعیت حساس از تاریخ سرزمین مان، مسئولیت و رسالت فاشیستی خویش را به فرجام برده و حال با دمب اش گردو میشکند! جناب امر خیل ممکن غرق در باده پیروزی و کیف ان دل خوش و مسرور به سر ببرد! هوشمندی و درایت نسل ستم، و وارثین سرزمین من متحد شدن و تداوم انسجام و روشنگری تاریخی را بر می طلبد! تفکیک آرا تفلب و شفاف با ابعاد تشکیلات موجود در درون حاکمیت، بی نهایت پیچیده و حتی غبر ممکن به نظر میخورد! اساسی ترین پتانسیل مبارزه تاریخی ملت و جامعه مان، این همان تشکل و تداوم اعتراضات مدنی فرزندان سرزمین خراسان بزرگ میباشد! تداوم مبارزه در پیوند با برنامه ریزی های دقیق و اصولی، و بر گرفته شده از عینیت های موجود در جامعه نیاز مبرم پایداری مبارزه بر علیه اشغال و تقلب در سرزمین مادری به شمار میرود!!!

  • سلام برهمه یی شما! جناب احمد و محمود ! شما از مبارزه ای مدنی یاد دهانی کرده و در این راستا مسولیت تاریخی خویش را چنان که اشاره نموده اید، ادا نماید و من با شما همنظرم واما- یک چیز مهم را باید اذهان نمود که کشور یکه تحت اشغال امپریالیزم آمریکا و انگلیس و شریکانش قرار داد ، کشوریکه استقلال سیاسی و اقتصادی را بنابر بلند پروازی های حاکمیت جمعیت اسلامی و شورای نظار در سال های 1992 و انحصار قدرت از ولایت < پنچشیر و بدخشان> و سرآنجام جلسه ای بن با زعامت عبدالله و قانونی چنانچه در بعد افشا و اشکار گردید که با گرفتن جوال پول ووعده ها از بادران آمریکای و انگلیسی شخصی را بدون شناخت که منظورم کرزی باشد؛ به اریکه قدرت تخته نمود، چگونه و به چه شکل مبارزه ای مدنی را استقامت بخشید؟ مبارزه ای آزادی بخش استراتیژی است و یا مبارزه ای رها ی بخش ؟ نوشته ونقد اکثریت چیز فهمان برادران تاجیک را در قبال شرایط بار آمده در کشور را عبور مینمایم و درک وبرداشت میشود که یک جانبه قضاوت نموده و همه ایی نظریات ایشان از گودال تباری تراوش مینماد. تقلب یک پدیده جنایی است و معقوله ای جنایی مفرد و کثرت نداشته و جنایت است و، تیم تحول و تدوام نیز مرتکیب تقلب ها اند و من، در زمینه اسناد وشواهد عینی دارم. واما ، صاحب نطران تاجیک ها در قبل گفتم که روی اولی سکه را میبیند و روی دومی سکه که جنایت وتقلب خودگی است را نادیده مینگارند. من در تبصره کوتاه قبلی عرض نمودم که هردو طرف خاینین اند و این تاریخ ثبوت نموده . بنابراین خاین از لحاظ دید تاجیکان درجه بندی شده و ، یکی بر اساس تباری وقومی پذیرفته میشود و دومی قبیله بودنش رد میشود! کسانی که کشور اقلیت ها را به اکثریت تبدیل نموده و اکثریت دروغین قبایلی را به اکثریت دروغین تاجیک جایگرین مینماند ، عینی ویژهگهای فاشیزم را به خود کمایی میکنند و این از دید نقادان ونوسیندگان تاجیک امریست ، استراتیژی. بایستی در برابر همچو چالش و پدیده ها مبارزه و مقاومت نمود و رسالت کلیه اتباع ومردم است.

  • منظورم تیم اصلاحت و همگرایی است که در نقد این قلم به اشتباه تحول وتدوام نوشته شده است.

  • اینکه تیم اصلاحات وهمگرایی داد ازتقلب میزند . هیچ فهمیده نه شد کی تقلب کرده وکسی راکه اینها متقلب میگویند چه اثباتی برای ادعای خود دارند. درست است که امرخیل را بابرگه های سفیدکه بنام هیچ یک ازنامزدان تکمارنه شده درپیشروی کمیسیون مستقل انتخابات دیدند وبالاخره دفعتاً رسانه ها هم درعین زمان حضور بهم رساندند ومحترم جنزال ظاهرقوماندان امنیه هم درهمین جا سبزشدند . که این موضوع به هیچوجه تقلب به نفع یک نامزد گفته نمی شود واگزکسی عقل وخرد داشته باشد آنرا تقلب گفته نمیتواند . امکان دارد که زمینه سازی برای اجرای امرتقلب به نفع یکی ازنامزدهای ریاست جمهوری بوده ولی باید به اثبات میرسید . واین موضوع دربین دونفر یعنی جنرال ظاهر و امرخیل بود . که مدعی اصلی دراینجا قوماندان امنیه ومدعی الیه امرخیل است. ولی تیم اصلاحات وهمگرایی آنرا بدون موجب قانونی بخاطر برانگیختن وتحریک ذهنیت ها به رسانه ها کشیدند وازاجرای کارقانونی آن اباورزیدند . آنها بجای تحریک نمودن ذهنیت مردم جنرال ظاهررا باید تحریک مینمودند که باید دعوی بازمیکرد. تاخاین وصادق به اثبات می رسید. مردمی که برای این تیم رای داده اندغلامان حلقه بگوش این تیم نیستند که هرچه بخواهند بالای آنها اجرا کنند واگراین تیم برنده نه شد مردم را به دهه هفتاد بکشانند. مردم باید بدانند وبرای آنها هردونامزد فرقی نداشته باشد .

    آنلاین : http://hamid.yahoo.com

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس