صفحه نخست > دیدگاه > اوزبیک خان و نقش آن در امپراتوری (آلتین اوردو) و شکلگیری ملتی به نام اوزبیک

اوزبیک خان و نقش آن در امپراتوری (آلتین اوردو) و شکلگیری ملتی به نام اوزبیک

داکتر اکبر همت فاریابی
يكشنبه 3 آگوست 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

قسمت اول

اصولآ درین نوشته می باییست اولآ امپراتوری (آلتین اورده) معرفی میگردید و بعد نقش اوزبیک خان درین امپراتوری و تشکل ملت ازبیک مورد بررسی قرار میگرفت.
اما از آنجاییکه عنوان امپراتوری (آلتین اورده) یک بحث به فراموشی سپرده شده و برای اکثریت غیر معرف است بنآ من برای جذابیت بحث, مخالف مسیر اصولی نوشتاری اولآ معرفی ازبیک خان آغاز میکنیم, بعدآ (آلتین اورده) و در آخر شکلگیری ملت ازبیک را مورد مداقه قرار خواهم داد.

درین شکی وجود ندارد که تاریخ تورک ها در عموم و تاریخ ازبیک ها در خصوص مورد تقلب و دستبرد جدی از جانب دولت های روسیه, چین, ایران و حتی افغانستان قرار گرفته و در پروگرام های تدریسی این کشور ها نیز همان موهومات و جعلیات مشمول است. و اذهان عامه این کشور ها را نیز دولت های مستبد با نشخوار کردن همین جعلیات در انحصار خود نگاه داشته است.
درین اوضاع و احوال پرداختن به همچو موضوعات و به اصطلاح (جدا کردن رآی پاک از ناپاک) خیلی هم دشوار بوده و ایجاب میکند تا منابع مستقل, دست کاری نشده و بکر جستجو گردد.
آنچه درین راستا میتواند امید ما را استحکام بخشد همانا تلاش شباروزی کانون های اکادمیک خلق های تازه به استقلال رسیده تورک از سلطه روس ها میباشد که از آن جمله اکادمی علوم تاتارستان, باشقیرتستان و قزاقستان کار های ارزنده ئی را به همین مناسبت انجام میدهند
من خوشحال هستم که در روشنائی بعضی از داشته های تحقیقاتی آنها مطالبی را به خدمت علاقمندان عرضه نمایم:

وجه تسمیه اوزبیک

اوزبیک از دو کلمه جداگانه تورکی ترکیب یافته است: اوز = خود و بیگ= بزرگ قوم, صاحب اختیار و همچون کلمات مشابه المعنی که قیاسآ معنی مرکب آن (خود اختیاردار, خود بزرگ قوم و امثالهم میباشد.
به تصور بنده آنچه که در معنی این کلمه نهفته است ویا به عباره دیگر ضمیر معنی این کلمه مرکب, یکنوع ابراز خوداردیت و خود استقلالیت است و تآکید میکند که تابع غیر بوده نمیتواند ویا تابعیت غیر را نمی پذیرد.
گیورگی ورنادسکی تاریخدان امریکائی روسی الاصل (20 اگست 1887 - 12 جون 1973) در اثر خود بنام " مغول و روس " مینویسد: اسم
Узбек (Özbäg)
به معنی صاحب خود
(maître de sa personne)
یعنی انسان آزاد میباشد
ورنادسکی مینویسد: درین صورت اگر کلمه اوزبیک را اسمی برای یک ملت نظر اندازیم پس معنی آن "ملت انسانهای آزاد" تعریف میگردد.
Savelov P. C.
سویلوف پی اس نویسنده کتاب (اوزبیک های بخارا - سال 1830) تقریبآ نظر مشابه با ورنادسکی دارد و میگوید معنی اوزبیک یعنی ( خود بالای خود آقا و بادار) میباشد

تاریخ نویس اوزبیک ایرماتوف م در اثر خود بنام " تکوین عرقی و تشکیل اجداد خلق ازبیک - تاشکینت اوزبیکستاان 1968" تصور میکند که کلمه اوزبیک" مآخوذ از نام قبیله تورکی "اوزوب" است و بعدآ هم در ارتباط به همین موضوع در پاورقی "اوغوز" ها را تشریح میکند که آنها در تشکیل اتنیکی اقوام تورکمن, تاتار کریمیا, ازبیک های خوارزم, تورک های اناتولی یا عثمانی, تورک های میسحیتین, تورک های گاگاوز و آذربایجانی ها سهیم بودند.
درحالیکه بنده پیچیدگی این گره را باز نتوانستم اما اشتقاق کلمه ازبیک از نام قبیله تورک بنام "اوزوب"در هیچ جای دیگری دیده نشده و به نظر میآید که این تصور خیلی ضعیف و بدون مدرک مقنع است

صورت تحریر "اوزبیک" اگر با الفبای عربی یا الفبای سرلیک یا لاتین وقتی میتواند صحیح تلقی شود که افاده اصل معنی را بکند.
در بین تمام صورت تحریر ها اعم از عربی, سرلیک و لاتین منبع ایکه ایران ارایه میکند و در حلقات رسمی افغانستان نیز مآخذ قرار میدهد (ازبک) کاملآ نادرست, غلط و بی معنی بوده و احساس میشود که درینجا یک تحریف آگاهانه کلام صورت گرفته باشد.
این صورت تحریر هیچگونه معنی و مفهوم را افاده نمیکند اما درست نوشتن این کلمه همانا (اوزبیک) است که عرب ها " أوزبِك " به کسر ب,
اویغورها ئۆزبېكوشکل سرلیک ویا لاتین این کلمه مرکب
Ўзбек, yzbek, Oʻzbek, Özbək, Öz Beg, uzbek و Үзбәк
نوشته شده است.
کلمه "اوزبیک" به صفت اسم شخص از زمانه های دور مروج بوده است
نویسنده سوری و فرمانده لشکر حسام ابن منقض (4 جولای 1095 - 1188 متولد "شیزر" شهر شمالی سوریه) در کتاب خود بنام "تنویر" حوادث دوران سلجوقی ها را دنبال میکند و مولف یادآور میشود که یکی از فرماندهان اردوی همدان که موصل "عراق " را اداره میکرد , "امیر اوزبیک" بود

از قول دولتمدار و وقایع نگار رشیدالدین ( تولد 1247 در همدان وفات 18 جولای 1318 در تبریز) آخرین حکمروای سلسله تورک ها که در تبریز حکومت کرد, "ازبیک مظفر 1210 - 1225" نام داشت
یکی از فرماندهان جلال الدین خوارزمشاه که در سال 1221 اردوی خوارزمشاهی را در افغانستان امروزی سوق داد "جهان پهلوان اوزبیک تایی" نام داشت.
مطابق به نوشته الن جی. فرانک و پیاتر ب گولدن
(Allen J. Frank و Peter B. Golden)
از یونیورسیتی کامبریج, نام "ازبیک" به صفت اسم شخص قبل از اوزبیک خان در دشت قبچاق در صفحه تاریخ ظاهر گردیده است

اوزبیک خان

سلطان محمد ازبیک خان که در بعضی منابع بنام سلطان غیاث الدین محمد ازبیک خان ذکر شده است, پنجمین خان و حکمفرمای امپراتوری اولوس جوچی - آلتین اورده "اردوی طلائی" طی سالهای 1313 — 1341 میباشد که در سال 1283میلادی در تورکستان مرکزی متولد گردیده و در سال 1341 درگذشت .
پدر او تغریل بیگ دهمین پسر مینگو تیمور, اولین خان آلتین اورده از1266-1282 که دوره آن استقلالیت آلتین اورده از امپراتوری مغول شمرده میشود است.
همسر اولی یا خانم کلان ازبیک خان تایدوله خاتون فرزند زن اولی قوتلوق تیمور حکمروای خارزم بوده وهمسر دومی ازبیک خان عبارت از ماریه بایلون دختر اندرونیک پادشاه کانستنتینوپل بود

فرزندان اوزبیک خان عبارت بودند از
تیمور بیگ
تینی بیگ
جانی بیگ
تولون بیگ
ایرین بیگ
توغدی بیگ
خذر بیگ

محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي ابن بتوته ( 25 فبروری 1304 - 1377 ) وقایع نگار عرب که شخصآ افتخار ملاقات با اوزبیک خان را در سال 1333 داشته است بعداز ملاقاتش با او چنین مینویسد: (اوزبیک خان یکی از بزرگترین و مقتدر ترین پادشاه های هفتگانه دنیا است).
بسیار از مولفین قرن های چهارده و پانزده عرب و فارس در باره ازبیک خان به صفت یک دولتمدار و یک انسان تآلیفاتی داشته اند

تاریخ نویس عرب المفضل مینویسد: ( .....این مرد جوان با چهره مقبول با کرکتر عالی و بهترین مسلمان, پر انرژی و دلاور)

العینی تاریخنویس و جغرافیه دان عرب قرون 14 - 15 که در آنوقت رییس قضای عالی یا قاضی القضات سلطنت مصر بود که بعدآ به مدرسه عالیه قاهره تدریس کرد, مینویسد: اوزبیک خان یک انسان دلاور و شجاع, بادیانت و با تقوا بود. آدم های با دین را احترام میکرد, علما را دوست داشت و به مشوره آنها گوش میکرد, با آنها مهربان بود و بالای شان اعتماد میکرد. شیخ ها را ملاقات و با آنها نیکی میکرد.
وقایع نگار الم الدین البیرزالی (9 می 1312 - 27 اپریل 1313 ) در باره اوزبیک خان مینویسد:
زمانیکه توخته خان وفات کرد, اوزبیک خان حکمدار امپراتوری آلتین اورده کردید. مردیکه حدودآ سی سال داشته و پیرو دین اسلام بود.

آنچه او را برجسته مینمود, تیز هوشی و زیرکی او مقبولی چهره و قد و اندام مناسب و برجسته او بود.
این نویسنده در جای دیگر نوشته های خود نیز در مورد زیبائی ظاهر او, اخلاق عالی, شجاعت و مسلمانی او تآکید مینماید.

عالم دین اسلام و تاریخ نویس و جغرافیه دان ابو عبدالله .... شمس الدین الضحابی (1274 - 1348) در مورد اوصاف فوقآ متذکره ازبیک خان تآکید نموده اضافه میکند که اوزبیک خان بسیار امیر های خود کامه را و همچنان جادوگر ها را سرکوب و نابود ساخت. احتمال میرود که سرکوب کردن جادوگران ناشی از اعتقادات اسلامی او باشد. زیرا که جادو در اسلام یک عمل ناروا پنداشته شده است.
تاریخ نویس سلسله ایلخانیان (1256 - 1335) شهاب الدین عبدالله ..... که بنام والساف الحضرت معروف است و از دشمنی آن با اوزبیک خان هیچ کسی انکار نمیکند, با تمجید و توصیف در باره اوزبیک خان میگوید: شخص وارسته و متقی اوزبیک خان فرزند توغریل نواسه منگو تیمور دارای ایمان الهی و شکوه وجلال پادشاهی است.

پایان قسمت اول

ادامه دارد

منابع:

1 - شخصیت اوزبیک خان
http://readitall.ru/culture/0030.html
2 - براقچی خاتون
http://www.proza.ru/2010/02/09/83
3- فرماندهان مشهور جهان
http://all-generals.ru/index.php?id=1220
4- اوزبیک, خان آلتین اوردو
http://www.k2x2.info/istorija/...
5 - شورای مفتی تاتارها (ازبیک خان
http://www.muslim.ru/articles/98/1633/
6- اوزبیک ها قصر نشینان تورک ها
http://www.iarex.ru/articles/20548.html
7- ازبیک ها, سوالات و جوابات
http://сувары.рф/ru/content/han-uzbek-voprosy-i-otvety
8 - افسانه ها و واقعیت های آلتین اوردو
http://www.youtube.com/watch?v...
9 - اردوی نگی ها
http://www.youtube.com/watch?v...
10 - ویکپدیا به زبانهای اوزبیکی, آذری, تورکی, عربی,هالندی و روسی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آ فر ین آ قا ی همت ر و ز ا چقد ر ا نسا ن د ر ا فغا نستا ن کشته میشو د نز د یک است طا لب و د ا عش و ا لقا ید ه با تما م نیر و و حشت و بر بر یت قر ن بر ما حا کم شو ند و لی شما چی نو شته میکنید ( گر چه نو شتۀ شما قا بل قد ر است و لی بسیا ر مسا لی حا د د یگر که همه ر ا به غیر از شما پر یشان سا خته و عد ه ای عمد ا به طر ف نا بو د ی کشا نید ه مشیو ند ).
  بر ای من خیا ل ر ا حت شما بسیا ر سؤ ا ل بر ا نگیز است گو یند خر گو ش ها د ر شب ا ز تر س فر و ر یختن آ سما ن پا های شا ن ر ا عمو د نگهمید ا رند و ر ا حت میخو ا بند .
  شما نمی بینید د ر مملکت چی میگذ ر د ؟ د ر تا ر یخ بشر رسو ا یی اس به این قبا حت دید ه نشد ه که د ر ا نتخا با ت ا فغا نستا ن ( نه میشنو یم بلکه به چشک سر می بینیم ) شما خبر ند ا ر ید گه یکبا ر هم نشد قلم تو ا نای شما آ ن ر ا تو ضیح د هد من ا ز د ر جۀ د ا نش شما مید ا نم صا د قا نه بگو یید این آ ر ا مش شما گناه تا ر یخی نیست ؟

 • داکتر صاحب فاریابی سلام و احترامات من به خدمت شما برسد . من از خواندن این مقاله بسیار معلومت ها گرفتم , تشکر از شما . منتظر هستم که دوام آنرا نیز بخوانم .

 • داکتر صاحب خوب هستین؟ فامیل، متعلقین و متعلقات همه خوب هستند؟ خورد و خورات میسر و کافی هست؟ خوب اگر همه چیز خوب باشد، میگویند عقل اوزبیک از پس میآید، خدا کند بعد از متوجه ساختن شما بوسیله نظر دهنده اولی، عقل شما هم سر جایش آمده باشد.
  بیشتر از این لازم نمی دانم وقتم را ضایع نموده برای شما بنویسم.
  خدا رسایی عقلت را بلند ببرد تا مگر موقع شناس و با احساس شوی.

 • کامنت های 17.12 و کامنت 04.09 ازاثرسوخت درونی و کمال بخیلی و تورک ستیزی و بد بینی به اوزبیک ها و
  تورک تباران تورکستان افغانستان میباشد این ازشیوه نوکران پارسیهای ایران است حتی ازسراسیمگی
  و روی سوخته به خود نام هم گذاشته نمیتواند .

 • من د یگر نمید ا نم ا گر چنین بی خبر با شید جها د ا لنکا ح د ر پشت د ر های تا ن میر سد .

 • با تآیید گفته های محترم حقبین مه اضافه میکنم که براستی هم نوکر های ایران به خصوص بعداز باخت شرم آور انتخابات ریاست جمهوری گرفتار یک رقم مریضی ستیزه جویی شدند ودر چارطرف غو غو میکنند . اگر ازین کوردلان پرسان شود , داکتر صاحب فاریابی یک مسله بسیار مهم ره مربوط تاریخ ازبیک ها است مطرح کرده که ای مسله در طول تاریخ از طرف بادار های ایرانی شان جعلکاری شده است , چرا اینقدر حمله سگوار ؟؟؟ بسیار خوب میبود که اگر به جای این همه ستیزه جویی شما ها هم به جای افسانه پرستی , تاریخ واقعی خود را تحقیق میکردید که تا هنوز سابت نشده که از کجا آمده اید

 • ودیوی کامل سخنان محرم و خاص محمد کریم خلیلی در سازماندهی تقلب .....
  را تحت عنوان بالا در یوتوب بشنوید.

 • فاريابي جان هر چند كشش دهي و اوزبيك، ازبيك، ازبك، خرك، هر چيز خوب يا بد نام دهي، راه به كجا ميبري؟ تفوق طلبي؟ فوقيت طلبي؟ ايب كارت چي را تغيير خواهد داد؟
  برو خوش باش كه انسان هستي تا يك ازبك

 • این به این معنا که دیگر چیل اوصاف تاریخ نویس های درباری و خاین مانند غلام محمد غبار از آب کشیده میشه و روی شان هم سیا میشه

 • دوستان عزیز!
  حقیقت تلخ همین است که همۀ ما اگرخوب هستیم یابد، اگر بزرگ هستیم یاکوچک، اگر مرد هستیم یا خانم، جملگی یک خانواده را تشکیل میدهیم واگربخواهیم ویا نخواهیم ازهمدیگرجدا بوده نمیتوانیم. آیا بهتر نیست که همدیگر خودرا خوبتر بشناسیم وتوانایی های همدیگر را بدانیم و بالاخره هرچه هستیم ، همدیگر خودرا بپذیریم وبهمدیگر احترام قایل شویم ودرصورت ضرورت، بازوی همدیگرباشیم؟
  بزرگان گفته اندکه خود شناسی، خدا شناسی است.
  حال اگر برادری یا خواهری بخواهد خودرا چنانکه هست ، به تو بشناساند، عیبش درکجاست؟ توکه نتوانستی هیچ یک از اعضای خانواده را چنانکه لازم است نشناختی، ممکن است این اطلاعات سبب شناختت از دیگراعضای فامیل گردد ودر نتیجه بعداز شناخت، نفرتت به محبت تبدیل گردد. تقاضای من از هرعضوی این خانوادۀ بزرگ این است تا خودرا، آنچه که هستند، بشناسانند تا باشد یکی از بزرگترین مشکلات ازهم گریزی به همدیگر پذیری تبدیل وجهان ما قشنگ تر ازامروزمان گردد. به آینده ای با قلب های پر از امید!

 • فکر میشود پرداختن به تاریخ چند ساله یا چند ده ساله در مقابل تاریخ و فرهنگ دیگر اقوام کشور که زبان و ملیت 2500 ساله قبل از میلاد (2500+2014=4514 سال قدامت) را دارند، یک اندازه خود بینی هست و منجر به افتضاح خواهد شد.

 • کون سوخته بی نام کامنت 15.42 چون قوم و قبیله شما یا همزبان های شما د ر گذشته این مملکت ، وتاریخ
  این مملکت ،به گفتن ، اظهارکردن و افتخارکردن به آن چیزی ندارید ، به جز به افتخارات دیگران و تاریخ قوم دیگر
  دست اندازی کرده و تقلب کنید و مال من بگویید و نماینده ازقومی تاریخ و نام نشانی تاریخی خودرا به معرفی
  فرهنگی بگیرد شمارا زورمیدهد عصبی میشوید چه گفتن خودرا نمیدانید دیوانه وبی عقل میگردید ، قوم عمده
  ممکت را توهین میکنید و مینویسی
  ( برو خوش باش كه انسان هستي تا يك ازبك )
  داکتر همت فاریابی هم انسان هست و هم اوزبیک با سواد و با دانش است . مثل تو خرکله بی سواد نیست .
  تو اول سواد آموز خودرا ازحیوانی بیرون آیی و بعدأ کامنت بنویس ، هزارلعنت خداوندی برتو و برهمعقیده
  های تو باد متعصب تبعیض طلب نوکربیرونی .

 • آن هاییکه این گونه ستیزه جویی میکند , این عکس العمل ها نتیجه فقر هویت , فقر تاریخ وفقر دستآورد تاریخی است .

 • مه میگم همی کل وطنه همین سقوی ها خراب کده , اگر 2 صد سال قبیله در قدرت هم است ملامت همین سقوی ها است . اگر عقب ماندگی هم است ملامت همین بچه های سقو است چونگه همین سقوی ها مداری گری قبیله ره کردند و دیگر اقوام ره مانع شدند تا در قدرت سهم بگیرد . حالا که مداری گری نمی چلد گاه با اوزبک دشمنی میکنند وگاه با هزاره . خدا افغانستانه از وجود ای مسگر ها نجات بته

 • شولتس جان اگر ظاهر شاه به فاريابي ها بي توجه بود و گذاشت شما در خشك سالي اولاد هاي خود را در مقابل نان بفروشيد اين سقوي ملامت است؟. برو يك كمي منطق ياد بگير تا به مفكوره شما ازبك ها نخندند، در غير آن به عقل داشتن شما ميبايد شك كرد چي رسد به اينكه عقل داشته باشيد و عقل اوزبك هم از پس بيايد

 • ببينيد يك فكاهي بسيار كوتاه در يك جمله دارم: بود نبود يك ازبك عاقل بود.

 • کامنت کننده 18.02
  شما تاجیک های عزیز و مداری خجالت هم نمیکشید وقتیکه ادعای عقل میکنید , در تمام کره خاکی یک جای شما فرآورده ویا محصول عقل خود را نشان بدهید !!! من بفهمم که اولاده های سقو هم عقل دارند !!! جانم کمی سواد خود را بالا ببر که در آسیا , نیم قاره هند واروپای شرقی همه محصول ویا فرآورده عقل همین ازبیک ها است که امروز آدم های بی هویت هم در آن افتخار میکند . من از کدامش برایت بگویم : تمدن هرات باستان , بلخ ام البلاد , باغ های کابل , چهل زینه قندهار , لال قلعه های پاکستان , تاج محل هند , تمدن های نیمه ویران شده ایران کدام کدام کدام را برای اولاد سقو بیان کنم . شما را خو خداوند از عقل و منطق محروم ساخته و فقط روز ازل برای شما به غیر از ماجراجوئی , مداری گری چاپلوسی وکلاه برداری چیز دیگری نصیب شما نشده . والله اعلم که در آینده اصلاح خواهید شد یا نه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • تمدن باغ های کابل؟ تمدن چهل زینه قندهار؟ تمدن لال قلعه های پاکستان؟
  يكي بيايد تمدن را به اين شولتس پولتس بولترنگ جل ترينگ معرفي كند من كه از خنده مردم

 • به کامنت های 18.02 و 18.06 و 18.58 بی نام چون بی ایمان و دروغ گویند جرات نام نوشتن خود را هم ندارند. این آقایان خاصیت بزرا دارند دم شان همیشه بالا بوده کون شان وازاست ازخود خبرندارند یا به عیب
  خود توجه ندارند یا توجه نمیکنند به قوم اوزبیک توهین مینمایند با کلان کاری تکبری و خود خواهی بی معنی بی مفهوم احمقانه به قوم اوزبیک مینگرند و ازخدای خود ناراضی اند که چرا قوم اوزبیک را خلق کرده است چون دین و دیانت ندارند فقط نوکری خود را به پارسی های بادارشان انجام می دهند چون نافهم هستند هرقدرهم بفهمانید
  به کله خرشان تأثیرندارد آدم های سبک بی حیثیت هستند .

 • این هم شد، همدلی و همبستگی اقوام غیر پشتون!
  زمانیکه موضوع "دشمن" مشترک در میان نباشد، بر سر همدیگر زدن ها
  آغاز میشود. اینها دولت غیر پشتونی و جدائی "تجزیه افغانستان" را میخواهند.
  آنوقت خواهید دید که برای انحصار قدرت چه خون های خواهد ریخت. بعد
  پای پشتون در میان نخواهد بود، که همه گناه را به آنها نسبت دهید.

 • یکی اول امده مقاله می نویسد و خود شتر بینی میکند بعدا ازبک ها خام کله گی میکنند نتیجه معنوم هست

 • پشتون وغیر پشتون ندارد , هر کس که صادق نبود , حرام زاده بود , جاپلوس بود وسقوی بود اعتبار خود را از دست میدهد . حالا همه فامیده که اگر دشمنی پشتون روی راست بتشد اما دشمنی تاجیک از پشت خنجر میزند ومار درون آستین است . هیجوقت یک هزاره , یک ازبک ویا ترکمن با تاجیک جور نمی آید چونکه برادران تاجیک صادق نیستند .

 • کامنت دهنده ای بی نام و بی ایمان بی مغز خرکله ، نتیجه کامنت تو بی معنی و متعصب نا عاقبیت اندیش تو
  ( یکی اول امده مقاله می نویسد و خود شتر بینی میکند بعدا ازبک ها خام کله گی میکنند نتیجه معنوم هست )
  اوزبیگ ها خام کله نیستند اوزبیک ها هیچگاه ناسنجیده نمینویسند کسی یا قومی را توهین نمیکنند با هیچ قومی
  تعصب ندارند اوزبیک ها بی عقل نیستند که شما هستید اوزبیک ها مردمان سنگین و با تمکین هستند با هیچ
  قومی بدبینی و تعصب و بخیلی ندارند که شما دارید مردمان اوزبیک یا تورک تباران تورکستان افغانستان صادق
  هستند و شما کاذب هستید این ازبی عقلی شما است که یک تا سخن خام ازتعصب میگویید د ر مقابل صد سخن
  پخته و حقیقی را میشنوید بازمزه کرده مینشینید ازآن سبب ازترس همتباران تان به آنها هم شناخه نشوید نام
  خود را پنهان میدارید به تنها یی نتیجه سخن بیهوده و بی مغزی خرکله گی اترا د ر یافت میداری .

 • کامنت 19.02 به جواب کامنت 09.09 مورخ 6 اگست شخص بی نام و بی ایمان میباشد تحریرگردید.

 • به کامنت 09.09 ( یکی اول امده مقاله می نویسد و خود شتر بینی میکند بعدا ازبک ها خام کله گی میکنند نتیجه معنوم هست ) کامنت دهنده بی نام و نشان ، خام کله تو هستی و تباریکه به آن منسوب هستی ، اگرتو خام کله و
  متعصب نمی بودی هیچگاه تو قوم عمده شریف و نجیب اوزبیک تورک تبارافغانستان را خام کله نمی گفتی اگرتو
  انسان میبودی و مسلمان می بودی به قومی از اقوام افغانستان که همه مخلوق خداوند لایزال هستند توهین روا
  نمی داشتی توجاهل مدمغ بی سواد کور( اوزبیک ) را ( ازبک ) مینویسی و هرکسی هم ازهرقوم و قبیله باشد
  ازروی جهالت تکبری تعصب و بی سوادی احمقانه ( اوزبیک ) را ( ازبک ) میگویند و می نویسند مدمغ هستند
  و لایق حرمت و احترام نمیباشند .و من الله توفیق

 • او بیادر ازبک خام کله نیست دور از خام کله باشد اربک از خام کله گی به دور است.

 • پس میباید خر کله باشد؟

 • من به ا کبر خا ن فا ریا بی و تو ر د یقل خا ن میمنگی تو صیه میکنم که :
  با پیر و زی غنی که به آ ن معتقد هم هستند بر وند ا فغا نستا ن به زیا ر ت مزا ر ا میر عبد ا لر حمن خا ن عذ ر زا ری و د عا کنند
  بعد ا به زیا ر ت محمد نا د ر ا علیحضر ت شهید خیر ا ت و د عا کنند
  سپس بر سر مزار با با ی ملت رفته یگا ن ختم کنند
  و لی فر ا مو ش نکنند که زیا ر ت محمد گل خا ن مو مند بسیا ر ضر و ری است ( کجا است نمید ا نم )
  زیر ا این ها د ر مو ر د این بز ر گا ن بسیا ر بد گو یی های بی جا کرد ه اند
  ملا قا ت های مفید و ا ر زند ه با جنا ب متفکر قرن ، اسمعیل صا حب یو ن ، ا فغا نزی ، احدی ، حمید لا لی ، ظا هر قدیر د ا شته باشند
  ا لبته ملا قا ت با جمعه خا ن همد ر د ر ا به پا س خد ما تش به مر د م جو زجا ن فر ا مو ش نکنند تا با شد گناها ن شا ن عفو شو د

 • وانمالجاهلون قالو سلاما

 • ازبك بيادر ورق بالا را از كدام سايت ديگر آورد زيرا كه حقاخودش چيزي براي گفتن نداشت

 • دا کتر همت ا ز تر س ا نتقا د د ر آ خر ها گر یخت

 • کا ش د ر با رۀ قتل عا م مز ا ر شر یف چیز ی مینو شت

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس