صفحه نخست > حقوق بشر > "دوستان" بین المللی ما، 91 "دشمن" را کشتند!!

"دوستان" بین المللی ما، 91 "دشمن" را کشتند!!

لمبه
شنبه 23 آگوست 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

خبر از مرگ 91 تن (آمار وزارت داخله که بدون شک دروغ است و بیشتر از این رقم باید باشد) در ولسوالی شیندند هرات به گوش می رسد. خبر دردناک و غمگین. 91 قلب تیرباران می شود و چشم هایشان مصلوب و سخن بر لب هایشان می خشکد و آرزوها و امیدهای شان پژمرده می شود.

زنده یاد شاملو در حدود هژده سال پیش در سخنرانی ای در کلیفورنیای امریکا ضمن بحث های سودمند و ارزنده، یاددهانی کرد که دروغ بر سه نوع است: کوچک، بزرگ و آمار.

اینک پشت سر هم آمار می رسد: آمار سواد، آمار پوشش صحی، آمار کار، آمار عاید سرانه، آمار رشد اقتصادی و... که همه چه آماری درشت و قابل توجه ولی به گفته شاملو همه شاخدار اند.

به ادامه این آماربازی ها، جنایتبارترین آمار نیز وصله می شود، ولی این آمار سیر صعودی نه که سیر نزولی دارد. آمار مرگ "دشمنان" بوسیله "دوستان". "دوستان" بین المللی کرزی، ربانی، فهیم، سیاف، محقق، دوستم، خلیلی، احدی، اتمر، رامین، فرهنگ، یونس قانونی، عبدالله، عطا، پیرم قل، راکتی، علومی، رنجبر، نورزی، احمد ضیا مسعود، فاروق وردک و سایر جیمجیمجیم ها ( جاسوسان، جانیان، جلادان) "دشمنان" شان (مردم ستمدیده ما) ما را به رگبار می بندند و بعد با طیب خاطر می گویند که چیزی نشده است و همپالکی ها هم چینی بر پیشانی نمی اندازند و خواهان کشتار بیشتر "دشمنان" شان هستند.

خبر از مرگ 91 تن (آمار وزارت داخله که بدون شک دروغ است و بیشتر از این رقم باید باشد) در ولسوالی شیندند هرات به گوش می رسد. خبر دردناک و غمگین. 91 قلب تیرباران می شود و چشم هایشان مصلوب و سخن بر لب هایشان می خشکد و آرزوها و امیدهای شان پژمرده می شود. در این میان زنان و کودکان نیز در کنار مردان شان بر خاک می افتند و دوباره بر نمی گردند و رسانه های جهانی مرگ اینها را چنین تجلیل می کند: امروز در عملیات نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در افغانستان بیشتر از 80 شورشی تروریست به قتل رسید و قصه تمام.

....و قصه تمام می شود.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اينها دوستان بین الملی ما نه بلکه تروریستان بین الملی هستند که طالبان را، جهادی های جنایتکار را و القاعده را اول ایجاد کرده و حالا به بهانه طالبان و القاعده مردم بیگناه را به خون و آتش میکشند و نام شانرا گذاشته اند مدافعان دموکراسی و حقوق بشر در جهان.

 • من هم از کشته شدن زنان و اطفال بی گناه متاثر شدم و مراتب همدری خود را با بازماندگان مقتولین اعلام می کنم.
  ولی یک نکته را نباید از نظر دور داشت که طالبان معمولا از همین روستاها اقدام به عمل تروریستی می کنند. دولت و مردم باید تدابیری بیاندیشند که طالبان نتوانند، روستاها را پناهگاه خود قرار دهند و از مردم منطقه به عنوان سپر دفاعی استفاده کنند. تا حالا راز موفقیت طالبان در همین بوده است که از مردم سپر دفاعی ساخته اند.

 • هموطنان عیزیز من!
  اردوی ناتورا که درینجا وآنجا از ایشان بنام دوستان بین المللی مینامند دریک کلمه نه در قرن هژده و نزده و نه هم در قرن نوزده وبیست دوستان ما بوده اند.در سه دهه که گذشت بالاخره هر افغان باید نزد خودتحلیلی وتصویری از قایع خونبارکشور خودش را داشته باشند.
  من شخصأ به این نتیجه رسیده ام که انقلاب ثور ،مرحله نوین،پیروزی مجاهدین ،طالبان وبالاخره دوره انتقالی چه وچه همش دسیسه همان کمیته سیصد جهانی بوده است.ما یک باردیگر در قرن بیست ویک با آزمون بس بزرگی روبروهستیم.
  باور داشته باشیدامریکایان آمده اندتا راه تاراج سایبریارا برای خود باز نمایند به اضافه دیموکرات ها و تکنوکرات هایش.
  افغانها را به معنایی مشکل طبیعی نا میده اند وتایکنفر افغان هم زنده باشد به گمان امریکا و سایر دوستان جرمی قاتلین افغانها راه رابرای خود مسدود میبینند.پس دوستان بین المللی مارشال (کابل گیرک)فهیم،ملاربانی،ملاسیاف .گلبدین ،قانونی ،عبدالله عبدالله ودیگرانش باید روزانه مردم کشور راحداقل صد نفر به قتل برسانند.تا دربیست سال آینده هیچ افغان موجود نباشد.اگر امروز شا هد قتل عام مردم جنوب افغانستان هستیم آنروز دور نیست که قتل عام مردم شمال افغانستان نیزفرارسد.من گمان میکنم امریکایان و انگلیس از مردم شمال تعریف خودش را دارند که دیپلومات نامدارانگلیس (الفنستون اسنوارت )به طور مفصل در تاریخ خود بنام (افغانها)ازآنها یادآوری کرده اند. بهتر است در زمینه ازدیاد معلومات دوستان بین المللی مارشال کابل گیرک ، ربانی ، سیاف،محقق،و خلیلی ازنوشته های که در مورد قتل عام مردم جنگ جنایتکارانه ایالات متحده درکشورویتنام نوشته اندواینجاوآنجا موجود است مطالعه شود.بالاخره درمورد خودکشور اضلاع متحده ضرورت معلومات است.این کشورچه وقت ،توسط کی تهداب گذاشته شد وبمیان آمد. آدمکشان،باندیستان،رهزنان ،قاچاقبران،،فراریان جهان .دوستان بین المللی ملاهای دیوبندو پونه در جنگ ویتنام که در نهایت فرار نمودند،پیلوت های هلیکوپترجنگنده امریکایی حتی نرسهای جوان کی که از آسترالیا به کمک امریکایان در جنگ ویتانم آمده بودند سوارمینمودند وشکار مردم قهرمان ویتنام رابرایشان از هوابرایشان بنمایش میگذاشت که امریکایان در جنگ سی ساله با ویتنام ازشکار آدمهالذت میبردند.ستون پنجم آمریکاییها هم در افغانستان کشور عزیزما دست به چنین شکار ها دردوران ماموریت شان پردختند.امریکایان ازمعدن های بزرگ سایبریاکه تحت سلطه روسها قرار دارندبیقرار اند.امریکایان کی اند؟اولاده انگیس .آسترالیا،کانادا،زیلاند جدیدهمه این سه کشور از اولاده های کیوناری ،مکناتن،الکساندر برنس است .باید به یادداشت که روسها ،ایرانی ،و اینبار به اضافه چین آرزوندارند که یک لحظه هم امریکایان دوستان کابل گیرک مارشال ،قانونی ،عبدالله عبدالله و دیگر (پروتوکولی های )قوای سرخ در کشورما موجودباشند.اینکه درکجاو کدام منطقه کشور شاهدبمباردمان دیگری وحشیانه باشیم دور نیست ودولت یک هئیت دیگری را غرض بررسی حادثه تعین خواهد نمود دورنیست.افغانها تا آخرین کس باید کشته شوندو ملاهای دیوبند، پونه و پروتوکولی ها باید نظاره کنند که خون ناحق این قربانبان به گردن اینهاست .

  • به همه سلام!
   کشتار بی رحمانه مردم بی گناه چرا و به وسیله کیها اجرا میگردد؟
   این همه واضع است که راپوردهندگانی که به نیروها خارجی جاسوسی میکنند اکثریت اینها پرچمیها وطنفروش و خلقیها خاین هستند که در لباس دوستها افغان خود را پنهان کرده اند و نیروهای خارجی این مسولیت را دارند که راپورها را دقیق نموده بعدآ عمل نمایند و کسانی که مرتکب همچو اعمال شده اند افشا و به میز محکمه کشاینده شوند.
   من به نوبه خود این عمل وحشیانه و دور از انسانیت را محکوم می کنم و خواهان محکمه انها که این عمل را مرتکب گردیده اندمی باشم.
   باید یاد اور شوم که این همه تباهی و کشتاری که مردم ما با ان روبرو می باشد ریشه ان همان نوکران بی خردخلقیها و پرچمیها بوده و مسولیت این همه و همه به دوش همان نوکران دیروزی بوده است،کودتا هفت ثور باندها پرچم و خلق در کشوربه مانند یک زخم ناسور سرطانی است که معالعجه ان ناممکن بوده و باید این زخم از ریشه قطع و نابودگردد،اعمال KGB , ISI و دستگاه جاسوسی ایران می کوشند تا نیروها خارجی را در کشور مصروف،سرسام و ناکام سازند و این به نفع این کشورها و نوکران داخلی انها بوده است اینها به هر وسیله که ممکن است نمی خواهند جنگ و کشتار در کشور ما نقطه پایان بیابد،مردم و جوانان کشور ما باید در جستجو نیروهای سیاسی باشند که الی اکنون به مردم خود خیانت نه کرده اند و به مبارزین مترقی و ملی لازم و ضروری است تا بخاطر نجات کشور خود باهم متحد شوند و طرحها سیاسی به مردم و روشنفکران ارایه بدارند حال وقت پنهان کاری و شعار نسیت بلکی وقت عمل . کار است در زمان تجاوز شوروی سابق این پنهان کاری و شعار بازی وقت گران بها که در اختیار بود به هدر رفت و در نتیجه تنظیمهای اسلامی از ان نفع برد و اکنون در این شرایط که خوب زمینه کار سیاسی در جامعه مساعد است دیده می شود که با شعارهای دیروزی کار به پیش برده می شود و یک بار دیگر مردم ما در خون و ویرانی به سر خواهند برد که اکنون نیز به نبودن نظام دموکراتیک صدمه انر مردم ما به دوش می کشند ، من یک نظریه دارم ان این است که کدرها متوسط تصممیم اتخاذ نمایند و یک تشکل سراسری را ایجاد نموده از وضع پیش امده به نفع مردم و جنبش روشنفکری استفاده خوب و لازم نمایند و گر نی این وقت عبث خواهد گذشت و مردم ما سر درگم در تلاش نیروی که توانمندی اداره کشور را داشته سرگردان خواهند بود
   جلال ابادی

   آنلاین : عامل همه بدبختیها کشور کودتا هفت ثور است

  • سلام میکنم به شما همزبانانم
   من هم مانند شما یک فارسی زبان هستم
   البته از این قسمت خطه ایران یعنی ایران فعلی و تیکه پاره شده خودمون...
   برادران افغان من به نکته ای که دوست و هموتنمون"همشهری"گفت دقت کنید...
   باور کنید عین واقعیت است... به خدا تمام دنیا دست بیکی شده تا
   ممالک ما را به تاراج ببرند...و این انگلیس پدرسوخته هم در راس همشون...ما باید با فهم و آگاهیمون برخیزیم...
   ملت افغان ک در اصل همنژاد و همتیره آریایی-ایرانی خود ایران است
   که با توطئه و دست اندازی بیگانه و بیکفایتی داخل از ایران وسرزمین پارس جدا شد...تا امروز بتوانند این بلاها را بسر این مظلومان و جگر پاره شده وطن بیاورند...
   همزبانان و برادرانم بیایید متحد شوید و خود را از چنگال این کمیته سیصد و کانون توطئه جهانی برهانید...
   اگاهی و اتحاد خود را بالا ببرید...
   البته این را باید ما داخل ایرانیها هم آویزه گوشمان کنیم و ما که اکنون خیلی بیشتر از هر زمان و مکان دیگر در منجلاب و این مردابی که هر روز بیشتر در آن فرو میرویم، برخیزیم...
   زنده باد قوم افغان،زنده باد ایران و تمام آریایی نژادها و پارسی زبان ها...

  • پارستن ایرانی
   بالا بشو از خواب تا خفه نشی اه,

 • Masaolyate kushtare jamei mardum begunah shindand badushe Jalandar hast au wa zaher azimi ba nerohaye vija amrica etlate ghalat ba khater dushmanihaye shakhsi ke Ismaiel khan ba mardum Shindand darn dada bud dar yak khabarnama az nerohayee amricaye muntsher shuda bud amad ke hamin janral haye afghani in hadaf ra bare nato qamanda kardu wa unha ham bumbaran karadand kina wa taasub in jenayatkarah ta in had jedi ast ke aakher tefle 2 sala ham barish dushman maloom mesha wa bar zadesh rapor ghalat medehad baad azin agar mardum elane jehad mekunad haqeshan hast wa marge har askare wa mamoor dawlati barayeshan rawa hast chera inha zulm ra ba cheshme sare khud mebinand wa sadaye khuda namekashand chera bayad Jalandar wa Azimi wa Ismayel khan mahkook ba edam nashawand aya in kushtar beja bas nist aya kushtan yak kase be defa beghairati wa kufr nist ...Ismayel khan bayad az Islam wa jehad suhbat nakunad Jalandar khu waqt bar zed Isalam buud ...b

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس