Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > گپی با بشر دوست

گپی با بشر دوست

نويسنده: بکتاش سیاووش
چهار شنبه 16 می 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

درمورداستیضاح سپنتا

مرد لاغری را مجسم کنید که در برابر یک قاضی انگلیسی در هند ایستاده است، و به اتهام "تبلیغ" عدم همکاری با دولت ملکه ویکتوریا در میان هموطنانش، محاکمه می‌شود. مردی که از سال 1920 تا 1935، رهبر معنوی و سیاسی بیش از سیصد میلیون هندی بود. ماهاتما گاندی.

با آمدن سپنتا یک ونیم سال پیش درکابینه وزرای حکومت افغانستان وی فرشته ای نکویی بود و حالا وی فرشته ای زشتی ها .یک ونیم سال پیش در میان هلهله و شادی بر او به عنوان روشنفکر وتجددگرا درود می فرستادید وحالا خیلی فجیعانه دشنامش می دهیم.سپنتا در این یک ونیم سال چقدر تغییر کرده است؟ آن فرشته ای نکویی های یک ونیم سال پیش چگونه به این فرشته ای زشتی ها رخت سفر بربسته است ؟ مگر شدنیست که در یک ونیم سال کسی این همه دگرگون گردد؟
یا بدترین بد ها یا نیک نیکان ، یا سیاه یا سپید ، یا روشنایی یا تاریکی .همیشه فرنایش شما همین است . یا ستایش می کنید یا نکوهش ،درین میان هیچ میانه ای در حرفهای شما را سراغ نداریم .بلی این گپ وگوی ها دگرتکرار تکرار هاست ،اما این رفتار نیز .شاید به تعبیری این رفتار در دوگانه پرستی افغانها ریشه داشته باشد (ستایش از متکی وانتقاد از سپنتا) ریشه ای کهنسال به قد مت هزاره ها.واقعیت این است که آسمان صاف تاریخ این کشور با ابرهای بیگانه پرستی چنان مکدر مینماید که گویی صافیی آسمان برمایان از قضا حذف شده است، ،آسمانی که درپهنای چمنزار های آن نهال های بسیاری می توانست قد برافرازد و سرزند که به درد امروز و فرداهایمان بخورد. سرزمینی که نه ملک مطلق زشتی هاست و نه ملک مطلق پلیدی ها ،سرزمین همگان است ، همگانی که نیکان و زشتان را نیز در بر بگیرد. این فضا در میان ما بسیار باریک و کوچک است .گفتمان ، نقد ، خردورزی و...همه نهال هایی اند که در این خاک سرکشیده اند.

قصد دفاع از سپتنا به سر ندارم . ضرورتی هم برای این کار نمی بینم ،اما فکر می کنم رفتاری که در مجلس نماینده گان با سپنتا شد و بعد سخنان شما در گفتگو با کابل پرس ، نتیجه ای جز به کنار راندن عقلانیت و نقد و کوچک تر و باریک تر کردن آن فضای میانه ندارد.چنین برخوردی روی دیگر سکه چاپلوسی و مداحی بیگانگان و صاحبان است که در سرزمین ما ریشه ای کهن دارد. نقد، گمگشته ای تاریخ این مرزوبوم است که ازجانب نگارندگان گان آن تحریف شده است .هنوزتصویرگذشته هایمان درفضای دود وباروت مکدرو خاک برسراست .غوغا ها و ایدلوژی های امروزی مان ملاکی برقضاوت برتاریخ گشته اند.
به باور من نه تنهاسپنتا که همه کسانی را که در اریکه قدرت قرار دارند میتوان نقد کردو میباید نقد کرد.بدون نقد نمی توان با تجربه امروز برای ساختار فردا آغوش گشود.با این همه نقدهم آدابی دارد، نقد در میانه ستایش و دشنام است و نه این ونه آن.پیش شرط اولیه نقد عبور از دوگانه سازی های حق – باطل ،نیک – بد ، و...است.
سپنتا جزیره ای سرگردان در میان جزایر دیگر نبوده است .او با زمینه اجتماعی کنش هایش معنی می شود.با موافقان و مخالفانش ، با گذشته و اکنونش .آیا نقدبر سپنتا بدون نقد دیگران معنایی دارد؟آیا پناهندگی شما در کشور های اروپایی قابل نقد نیست ؟آیا شما که خود را فرشته نجات مردم افغانستان میدانید ودر سخت ترین روز ها در عروس شهر های دنیا شب و روز میگذشتاندید قابل نقد ندارد؟آیا اینکه شما به یک بارگی به پست وزارت بدون هیچ نوع سابقه ای در سمت های بلند دولتی رسیدید قابل نقد ندارد ؟کارنامه سپنتاکارنامه پر برگ و باری نیست،اما کارنامه شماچطور؟کارنامه شما وکیل انتخابی مردم افغانستان چه؟ همه ما کم و بیش هزینه هایی را پرداخته ایم ،اما آن چه امروز رخ داده است نتیجه رفتارهای همگانی و درنتیجه اشتباهات همگانیست.ما به راحتی می توانیم چند بیانیه سیاسی به گونه ای سالهای پیش صادر کنیم و همه بارملالت وملامت خود را بر دوش یک نفر یا یک حزب بگذاریم و صورت مسئله را پاک و رفتار خود را توجیه کنیم ،اما این چاره دردهایمان نیست.

بیایدنقد را از خود و رفتار خودمان شروع کنیم ورنه حداقل در کنار نقد سپنتا به رفتار خود نیز بیاندیشیم و ببینیم دیگران و خودمان در به وجود آوردن حال و روز سخت امروزچقدر تاثیر داشته ایم؟یادمان باشد که در این سال ها بیش ترین ناسزاوناروا برروی کسانی گفته شده که روبه روی مردم ایستاده اند تا ازراه منطق فرنایش کنند و آنها که مردم را برای گفتو گو به رسمیت نشناخته اند و فقط در جمع های هواخواهان و سینه چاکان و شیفتگان خود سخن گفته اند، از ناسزاها در امان بوده اند، ناسزا که نصیب هر که شود ، نا مناسب و قابل نقد است.

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • آقای رمضان بشردوست، یکی از دست پرورده گان اروپایی هستند که با توجه به رویا رویی آمریکا و اروپا ایشان نیز به انتقاد از سیاست های آمریکا در افغانستان میپردازند، آقای بشر دوست جالب است که از سابقه ای کاری آقای سپنتا سخن میگویند ، باید از آقای بشر دوست پرسیده شود که شما در کجای هزاره جات وزارت را تجربه کرده بودید ، سپنتا حد اقل منصوب به یک خانواده خان وملک هست ولی شما در یک خانواده جوالی پیشه که بیشتر در مندوی ها مصروف فعالیت میباشند دیده به جهان گشوده اید .

  • keram dar kone bashar dost ham wa dar kone spnaham che roza awardet shoma

  • این منتهای بیشرافتی و پستی و سنگدلی است که به این شیوه از یک ملک زاده کودن به دفاع برخاست و در مقابل به جوالی های بخت برگشته و زحمتکش و شرافتمند توهین خاینانه روا داشت. در افغانستان این جوالی ها و سایر زحمتکشان اند که حق حکمروایی دارند نه هرگز ملک زاده هایی که عمر شانرا در استثمار مردم فقیر و نادار گذشتانده، بعد در غرب خوشگذرانی کرده اند و امروز سوار بر سرانگشت سی آی ای شده اند دلتمداران این ملکی که از هر طرفش خون مردم بیگناه و ستمدیده جاریست.

   نفرین به آنانی که به این صورت وقیحانه به دفاع از سپنتای ملک زاده برمیخیزند ولی بر مردمی که صاحبان اصلی افغانستان اند و شایسته تقدیر و احترام اینگونه تحقیر آمیز برخورد میکنند.

  • بسیار متاسفم که انسانهای مثل شما هنوز در این جامعه وجود دارد و افراد را به خاطر پدر و خوانواده اش امتیاز میدهید یک متن قدیمی عربی هست میگوید کسی که به پدر خودش افتخار میکند و لی خودش چیزی ندارد مثل این است که الت پدرش را بادندار بگیرد. شما هم همانگونه هستید؟ اسپنتا به جای اینکه هراتیهای همولایتی خودش را در وزارت خارجه نصب کرده است چه کاری دیگری کرده است. یک آدم روشنفکر که به ارزشها و معیارهای انسانی پایبند باشد هرگز چنین کاری را نمیکند. پارلمان کار درستی کرد اما بشرط که بازهم افراد مثل اسپنتا را رائی اعتماد ندهد

  • هر آمر حق دارد افراد مورد اعتماد خود را نصب کند . شما که میگوید وی هراتی ها را منصوب کرده، پس کی را باید نصب میکرد؟ دزدان سنگهای قمتی را که با 150 هزار نفوذ خود تمام سفارت خانه ها را اشغاکرده بودند؟

  • فاشیست بودن نه شاخ دارد و دم و شما با همین نوشته به ثبوت رسانیدید که هیچ نوع وجدانی ندارید و فقط یک فاشیسب بی سویه و بی شرم می باشید.

  • قابل توجه غمجین!!!
   همه نظرات سوای از موافق یا مخالف بودن با اسپنتا قابل احترام است اما بیشرمانه ترین و گستاخترین نظری که برای هیچ انسان شرافتمندی قابل قبول نیست دفاع از اسپنتا به خاطر سطح طبقاتی اش و تمسخر بشر دوست به خاطر فقر طبقاتی اش !!!همان منطق هیتلری ای انسان حقیر در این ویرانه باز به فخر فروشی طبقاتی میپردازی ؟؟؟؟؟؟ به کشوری که به اوحش و مواد مخدر و بنیاد گرایی وجهالت در دنیا شهره عام و خاص شده باز از نژاد و رنگ خونت حرف میزنی تو انسان که نه بلکه جانور دو پایی هستی که از دیدن اطرافت محرومی چون زاغی که خود را طاوس میپنداری. یکبار به اردوگاههای مهاجرین افغان در ایران و پاکستان سر بزن تا ببینی همه تاجیکها و پشتونها و هزاره و...را مثل یک حیوان به جنگلی وحشی به نام افغانستان بر میگردانند .چشمت را باز کن البته نه چشم سر که خر بهتر از تو دارد هم بزرگتر است هم ..چشم دلت را میگویم.

  • نویسنده مطلب دزدان سنگهای قیمتی شما مقصر نیستید هجوم دالارهای سی آی ای ومحافل ذیدخل اروپای وتلاشهای خطرناک ومخفیانه موساددربین قبیله گم شده که دراین اواخردر بین ملتهای ساکن افغانستان کشف گردیده وبگمان قریب انتلجنت سرویس وموساد دست بهم داده در جابجای افراد واجنتهای خود تلاش همه جانبه رادارند وکشور جرمنی که بعد خجالت وننگ فجایع جنگ دوم جهانی قد بر افراشته واز قافله پس نمانده است توام با دسایس ونیرنگهای پاکستان وکشور ایران که همیشه با تبسم دوستانه ذهر مبارزه مذهبی وتسلط فرهنگی رامیریزد وآنا نیکه امروز در افغانستان مظلومیت نشان میدهندفریب این تبسم راا در جنگ ایران وعراق خوب چشیدن وگروه گروه درمیادین جنگ به صطلاح جهاد با عراق کشته شدن وهنوز هم ساکن افغانستان ولی کعبه آمالشان را جای دیگر میبینند عواملی اند در آشفته بازار بازی بکلمات ونشر اکاذیب آتش بیار معرکه وبربادی این مرد م ومرز بومند واضیح است برای پوشا ندن اهداف شوم خود به دیگران افترا میبندند...
   آقای اسپنتا هرچه که است وهرچه میداند هموطن عزیز اجنت درجه یک جرمنی میباشد وعروسش یهودی میباشد هرکه ا این موضوع را انکار کند به حماقت خود میخندد همه گان که حرفی سرشان میشود این را میدانندبه اطلاع شما برسانم به اساس نفوس شماری اخیر 150 نه بلکه سیصد هفتاد هزار میباشد اگر انانیرا سنگ فروش مینامی نمی بودندتاکنون اردو وپنجابی صحبت میکردی ویا شاید هم به خودت برده بودن به پاکستانی افتخار باشد. راستی هر گاه مینویسب اسم وامیلت را بنویس تامعلوم شود که برده وغلام بیگانه نستی .

  • بجواب این دوست باید بگویم که بزرگی، لیاقت، شایستگی به اساس دارای، خاندان کلان و امثالهم نمیباشد و همچنان خیلی زشت و احمقانه است که بالای قومی بتازی و توهین کنی، بادرنظرداشت اینکه من تو انسان رزیل و کثیف را نمیشناسم ولی باجدیت میتوانم بگویم که از قوم سگ یا خوک هستی، مردمانیکه بجزخیانت، جنایت، تجاوز، وطنفروشی ناموسفروشی چیزی دیگری نمیداند و این اسپنتای شما هم مرتکب اشتباهاتی شد و ولسی جرگه استیضاحش کرد ربطی به بشردوست ندارد که تو باتمامی بیحایی و رزالت بوی حمله کنی!.
   تو امثال تو سگهای درباری هستند که بخاطر بدست آوردن چیزی دادروشنفکری و مدرنیته را سرمیدهید و مانند تفنگ های تیرایی در میدان جنگ شک میکنید لعنت برهمه تان و برقومتان و اندیشه تان

  • شرم بکش ، بشر دوست و سپنتا برابر هستند بشر دوست در عمر پدر خود دسترخوان پرره ندیده ولی سپنتا مزدور های چون بشر دوست را در دروازه خود پرورانیده است .

  • ربع قرن است که شهروندان افغانستان به جای شایسته سالاری به هنی قبیله می نازند ادامه بدی بکجا میرسی

 • از شنیدن اینکه سپنتا دستیار وزیرخارجه ایران است موی بربدن هر افغان ایستاد میشه ولی ، نمیدانم آقای بشر دوست چطور به ای افتخار میکنه

 • درمورداستیضاح سپنتا

  مرد لاغری را مجسم کنید که در برابر یک قاضی انگلیسی در هند ایستاده است، و به اتهام "تبلیغ" عدم همکاری با دولت ملکه ویکتوریا در میان هموطنانش، محاکمه می‌شود. مردی که از سال 1920 تا 1935، رهبر معنوی و سیاسی بیش از سیصد میلیون هندی بود. ماهاتما گاندی.
  با این چند سطر جواب بس دندان شکن و محکم به دشمنان قسم خورد افغانستان دادید به دشمنانی که جز برده گی هیچ صفتی ندارند .

  • وای به لحاظ خدا شما میخواهید یک ظرف طلایی را با ظرف گلی مقایسه کنید. باید از گاندی معذرت بخواهید.

   سپنتا کجا و گاندی کجا. گاندی عمری برای مردمش رزمید و تا امروز رهبر میلیونها انسان است اما سپنتا را تا دیروز کسی نمی‌شناخت در خارج از کشور کیف میکرد اما به یکبارگی بوسیله سی‌آی ای بالا کشیده شد برایش تبلیغات عجیب و غریب صورت گرفت که قهرمان تراشیده شود و بعد هم با اسلام نمایی های تهوع آور و بلند بالا اکادیمیک صحبت کردنش در پارلمان رای آورد اما چند ماه نگذشته بیکفایتی و بیگانه بودنش با مردم را به اثبات رسانید.

 • باحرمت واحترام به دانشمندگرامى بشردوست !
  يکى از شنونده ـ بيننده وخواننده ى نظريات شماوديگردانشمدان ونويسندگان خوب بودم وهستم.و همشه تلاش نموده ام هر شخص را از لابلاى نظرو انيشه اش بشناسم نه از تبار اجتماعى ـ سياسى اش .

  پاسخگويى اخير شما با دريچه نگين بخت ( کابل پرس ) نشانه از هزمچينى
  شما را به اتش سيا انيشان تاريک دل ودستفروشان ـ سنگفروشانى که با تمام نيروى سياهى وجهل به جنگ انديشه و روشنايى آمده اند، نشان ميدهد.

  آرزو ما تشنگان آنست تا از شما چيز فهمها سخنى به ثواب بشنويم و سيرآب شويم .
  مگر در خيمه ملت قرار بر اين نبود، تاشما :

  ـ درخدمت آرمانهاى حمال باشيد؟
  ـ از واقيعت چشم پوشى نکنيد ؟
  ـ پاسدار قانون باشيد ؟
  ـ پاسخگوى عادل باشيد ؟
  ـ مشت گوبنده برعدول بشيد ؟
  ـ دانش وانديشه شعار بشيد ؟
  و هزارويک باشيد ديگر ؟؟؟؟
  همه آرزوهاى ملت وروشنگرى را پشت کرده با خار مغيلان در تنور داغ بخيلان ريختيد .
  جز خاکستر چيزى ، برحق که نسيبتان نخواهد شد.
  مخلص شما هما
  ـ

 • سپاس از مقاله وزین میخواهم از یکپارچه گی روشنگران افغانستان در دفاع از آنچه ارزشهای دموکراسی خوانده میشود قدر دانی نمایم ، همیشه از شما مقالات وزینی به نشر میرسد که قابل قدر است
  موفق باشد

 • سپنتا بيشتر لکه ء ننگ روشنفکری افغانستان است تا... روشنفکری که در ارگ رفت و آمد داشته باشد و پيش يک معامله گر مثل کرزی خم و راست شود، روشنفکر نيست. آقای سپنتا اگر همت داشت، دزدانی مانند عمر صمد، محراب الدين مستان، کاکای کرزی و زلمی حقانی را به چنگال عدالت پسپارد. روشنفکری با حرف مفت زدن و ضد آن عمل کردن فرق دارد. آقای سپنتا به سوالات منطقی آقای بشردوست پاسخ بدهد نه اينکه شاگردان خود را که در وزارت امور خارجه گمارده و همه با لهجه هراتی گپ می زنند، وادار کند در اين سايت به نفع او اظهار نظر کنند. آقای سپنتا خوب است کمی مانند بشردوست و ملالی جويا فکر کند. آيا آقای سپنتا فقط خم و راست شدن و موزه پاکی برای کرزی را ياد دارد؟ يا وقتی فهميد که ديگر وزير خارجه نيست، اشک بريزد؟ شما آقای بکتاش نيز بهتر است تبديل به يکی از همين آلت دست های سپنتا نشويد. اگر اوضاع خراب شود، سپنتا با پاسپورت آلمانی نه به فکر شما خواهد بود و نه افغانستان و نه روشنفکری.

 • فرق سپنتا با آن کسی که سمت چپ کرزی خم و راست می شود و با جنايتکار هم کاسه است چيست؟ فرق سپنتا با دزد ديگر کابينه احدی چيست؟ فقط احدی وزير ماليه است و ايشان وزير خارجه. آقای سپنتا چند بار دست بر سر کودک يتيم کشيده و چند با از موتر 60 هزار دالری خود تا شده تا ببيند در سرک های کابل چه می گذرد.
  آقای سپپنتا بهتر است که ديگر آبروی روشنفکری را بيشتر از اين نريزد. شما نويسنده جوان هم بهتر است با احساست خود ملعبه اين آقا نشويد.

  • شاید فرقی بین اسپنتا و احدی وجود نداشته باشد، زیرا نه اولی و نه دومی عضو شورای سنگ فروشان نیستند. شما اگر وزیر خارجه میبودید حتماً بعوض موتر از خر استفاده میکردید تا باشد همتاهایتان میفهمدند که افغانستان یک مملکت فقیر است.

 • سپنتا که با استفاده از هر فرصتی تلاش ورزیده خود را زیر پای داکتر عبدالله بیندازد در مصاحبه ها با تلویزیون طلوع و خطابه در ولسی جرگه نیز آن را از یاد نمی‌برد: «من شخصآ با بعضی از شخصیت ها که خود را اپوزیسیون می‌گویند همیشه احترام داشتم و پشتیبان آنها بودم و اگر جناب داکتر عبدالله وزیر خارجه را هم عضو این اپوزیسیون تلقی کنیم که فکر نکنم که باشد من به تلاش و فعالیت شان که در اصلاح وزارت خارجه از خود نشان داد واقعا همیشه احترام داشتم. به عنوان یک وزیر بسیار پرکار وزارت خارجه. برخلاف شایعات که در جریان است من تلاش خواهم کرد پروسه رفرم و اصلاح را که داکتر عبدالله به جریان انداخت ادامه دهم. در نهایت، کار من ادامه کار ایشان است.» و «... باید گامهای اونها (عبدالله) در این راستا ادامه پیدا کنند.»! ولی به نظر می‌رسد این نجاست خوری ها در برابر همه‌ی تبهکاران — که یک روشنفکر به شدت مرتجع اما کمی با شخصیت هم آن را برای خود عار و مرگ می‌داند.— صفرایش را نمی‌شکست که در شورای وزیران چتلی سه سرجنایت سالار را بر سرش باد کرد.

  آیا موضعگیریهای سپنتا ستایشگران او را شرمسار نمی‌سازند؟ آیا از روی آنها نمی توانند دریابند که سپنتا با تمام عطر و روغنی که امریکا و رسانه‌هایش بر او میزنند، روشنفکر حقیریست که به خاطر پاییدن در چوکی آماده پذیرش هر خواری و پوزه مالی برپای بنیادگرایان می‌باشد؟ کسی که کارش را «ادامه کار جناب داکتر عبدالله» اعلام نماید، به این معنا نیست که او اولتر از همه تهی از سلامت وجدان «اکادیمیک»‌اش شده است؟

  داکتر عبدالله به مثابه سخنگو و «وزیر خارجه» سرجنایتکار مسعود، غیر از پنجشیری بازی و نصب عده‌ای خاین و جانی و فاسد و رهزن شورای نظاری و ائتلاف شمالی و پرچمی در وزارت خارجه و ماموریت‌های خارجی چه کرد که حال او متعهد می‌شود کارش ادامه کار آن غدار و آدمکش اخوانی خواهد بود؟

  در حسن نیت و احساسات وطنپرستانه‌ی عده‌ای از علاقمندان رنگین سپنتا جای تردید نیست اما اینان که لکه‌های خون و خیانت را بر سر و روی داکتر عبداله می‌بینند پس نباید در طرد و رد عنصری درنگ کنند که با عطش بر آن لکه‌ها بوسه می‌زند.

  ما برآنیم که سپنتا هر قدر هم خود را به خریت زده و شعار «اکادیمیک»‌اش را تکان دهد، خوب آگاه است که دیگر جاده‌ای از سفلگی نمانده که نه پیموده باشد و ازینرو نه می‌خواهد و نه می‌تواند حتی پوست پشکی به توجیه همدستی‌‌اش با دژخیمان «ائتلاف شمال» این نابخشودنی ترین خیانت به وطنش بپردازد. ولی جالب خواهد بود از مدافعانش بشنویم که با چه دلایل «اکادیمیک» و «علمی» سوراخهای کلان سیاسی و شخصیتی او را منافذ نور دانش و خبرگی سیاسی‌ و ... تفسیر خواهند کرد.

  مردار خوری آقای سپنتا پایانی ندارد. بوی ماهیت بنیادگرایی و ضد دموکراتیک پارلمان در دنیا بالاست لاکن مرتد ما که عشق وزارت، او را به هر هتک حرمت و کرامت از خودش رام گردانیده، در برابر این سوال که «شما رای پارلمان را به دست می‌آورید؟»، می‌گوید:

  «من امید وار هستم که رای پارلمان را به دست بیاورم. ببینید در افغانستان در درون پارلمان تعداد زیاد نمایندگان مردم هستند که به منافع ملی می‌اندیشند به تقسیم قدرت و برابری قدرت می‌اندیشند.»

  این اظهارات را به گمان قوی سینه چاکانش هم آبروریزی می شمارند اما کو آنقدر صداقت که از خوشبینی ساده لوحانه‌ به انسانی تا این حد ذلیل از مردم عذر خواهی کرده و به او نفرین بفرستند.

  چنانچه گفتیم منابع خارجی معتبر به شمول منابع امریکایی، پارلمان را مملو از تبهکاران و هیروئین سالاران جهادی می‌دانند؛ اینان و عامی‌ترین افراد هم دیدند که در به اصطلاح رقابت بین دو سرجنایتکار یعنی قانونی و سیاف برای ریاست ولسی جرگه هر کدام بیش از ۱۰۰ رای آورد که با محاسبه‌ای سرسری روشن می‌ نمود بیش از ۹۰ در صد کسانی که در پارلمان راه یافته اند متعلق به این دو دارودسته «ائتلاف شمال» هستند. معهذا روشنفکر سبک که رویای وزیر خارجه شدن بیقرارش ساخته، امید دارد که از پلشت ترین بیدادگران قرن که آنان را «نمایندگان مردم که به منافع ملی می‌اندیشند» می‌خواند، رای اعتماد می گیرد.

  مباهات نمودن به کسب رای اعتماد از پیروان سیاف و قانونی و دوستم و ربانی و گلبدین! زهی شرفباختگی! زهی سقوط و بی مسلکی!

  از مقاله پیام زن - ادامه مقاله:

  آنلاين بنگريد : کالبد شکافی یک روشنفکر مسخ شده

 • آقای بکتاش سیاووش مثلی که آقای سپنتا شما ره هم وعده شامل ساختن در وزارت خارجه ره داده که برایش کمپاین میکنید

 • شکی نیست وقتی در مقابل گاندی چنان پیش آمدی در هند از جانب انگلیس هامیشود در افغانستان هم هرچند نام پارلمان افغانی است اماهمان انگلس ها هستند که میخواهند دومین گاندی را فدای اهداف شان کنند

 • فکر کنم نوشته از خود آقای سپنتا باشد.

  بازهم بخاطر عدم آگاهی اش از افغانستان است که فرق بین دوران وزارت خود و آقای بشردوست را نمیداند.

  من فکر میکنم که آقای بشردوست در تاریخ افغانستان تنها وزیری بود که ریکارد قایم کرد و نمونه یک وزیر مردمی و مردم دوست را به نمایش گذاشت.

  مگر میشود فراموش کرد که چگونه از خرچ دسترخوان خود غذای چاشت منسوبین وزارت را فراهم ساخت، میز و چوکی لوکس دفترش را بیرون کشید در اختیار دیگران گذاشت و روزی که وزارت را ترک میکرد با اشک ریختن کارکنان مواجه شد که نمیخواستند نماینده راستین و غمخوار شانرا از دست دهند.

  آقای بشردوست به خوبی میخواست که انی جی او های دزد و رهزن را به حاشیه پرتاپ کند که آقای کرزی نخواست این کار صورت گیرد و مثل دیگر وزیران با وجدان خود تجارت نکرد و استعفا را ترجیع داد.

  اما آقای سپنتا حاضر است که پاهای سیاف و ربانی و دیگر قاتلان در پارلمان را ببوسد و چتلی شانرا نوش جان فرماید اما از پست وزارت کنار نرود.

 • فکر میکنم سپنتا و بشر دوست در مسایل ملی با هم توافق دارند مثلآ هر دوی این عالی جنابان محمد ظاهرشاه را بابای ملت دانسته و از شهید احمدشاه مسعودنیز به عنوان قهرمان ملی و مرد شکست ناپذیر ساد میکنند

 • راوا و راوای ها باید پای خود را تا گلیم خود دراز کنند ، شرم آور است که در آغوش پرویز مشرف خوابیده ایدو به مردان افغانی نا روا میگوید مگر مرد های افغانی ....ندارند بیاید وببینید که آقای سپنتا خیلی ... قو ی تر از آقای مشرف دارد.

  • میزان تربیه لومپنانه خود را ببین و باز به خود حق بده سر یک سازمان پرافتخار مثل «راوا» بتازی. «راوا» شهامت و افتخار مبارزه با دشمنان رنگارنگ افغانستان را داشته است و هیچگاهی هم مقابل شان سر تمکین فرو نیاورده که اینهمه حتی به قیمت شهید شدن رهبر شان مینا انجامیده است.

   وقتی مخالفان «راوا» لچک های مثل تو باشند دیگر معلوم است که این سازمان چقدر حقانیت دارد و مبارزه اش موفقیت آمیز است.

  • رمضان بشردوست عضو سازمان جهنمی «راوا» که یکی از شاخه های سازمان مائویستی شعله جاوید است، در غزنی متولد گردید و با تابعیت و هویت فرانسوی ، ایرانی وپاکستانی از طرف سازمان راوا برای کرزی به مقام وزارت کاندید گردید .

  • ها ها ها، هنوز نمیدانی که «راوا» سازمان زنانه است و مردان را عضو نمی‌پذیرد و آمدی معلومات غلط ارائه میداری.

  • مه میدانم که راوا سازمان زنانه است ، اما مه ایه ره میگم که سیل کو وقتی مساله منافع مطرح میشه بعضی از مردها هم از مرد بودن خود میگذرند

  • بیسوادی در چهره ات هویداست خودت را به کوچه چپ میزنی..

  • آفرین به پاکستان که هنوز هم بعضی افغانها از راوای پاکستان اطلاع کافی ندارند. و افسوس به افغانها که دوست و دشمن را فرق نمیتوانند

 • اوه ... داکتر صاحب سپنتا مالوم میشه phd ره مفت نگرفتی... کم کم یاد می گیری که چه قسم کد مردم افغانستان گپ بزنی. مگه سیل زیر نام غمجن ک خوده بچه ملک جور کدی خوبیش نیست. یگان چیزی دیگه خوده جور کو او ظالم. بچای ملکه ده افغانستان شاها بچه بیریش جور میکدن. ای گپ ده ضرر ته است. تیداد ای خان زادا ده پارلمان ام بسیار کم استند او ساده. از یگان رای دیگه مردمه جنگ بنداز. مثلا قوماندانا ره دو و دشنام کو و ازی گپا.... راستی گپ مابین ما و تو ... میگه تو ده وقتی عسکر پیاده اکرم یاری شان ام بودی ... او ناکام ای گپ راست اس؟ او ره میگن که بسیار بچای میر و ملکه خوش داشت ... هاهاها.. ای خدا جان توبه توبه... هاهاها

  • راست گفتی میگه ایبچاره بکارت پشت خوده ده او داده یعنی همانطور که احمدشاابدالی از بچه بیریشی نادر افشار شاه شد دوکتوررنگین دادفر اسپگتا هم از بیریشی اکرم یاری حالا به وزارت رسیده نوش جان زدنی والایش ههههه اسپنتا بچیش شیشتنی که یک روز اکرم یاری سریش میله میکد حالا ده چوکی بجای شیشتنی داکترعبدالله بچه بیریش مسعود میمانی نوشک جان بیغرتت ههههههه نمیفاموم که بشردوست چه داغ ده تو مانده که ازدستش قیر و فیر میکنی ای ظالم هههههه

  • بشر دوست ره میگن ده شاروالی کابل کرزی مقرر میکنه ؟ راست اس

 • مزاری محقق و خلیلی میخ میکوبیدن ده سر مردم، بشر دوست ک... خود ره در سر مردم میکوبه

  • چرا گپته نیم کله ماندی بگو هدفت از ک... چیست ؟

  • ملالی جویا وبشردوست تفاهم کردن که به ضد مجاهدین کمپاین کنند تا دل راوا خوش شود ولی این دو نمیدانم چی وچی چرا اینقدر دلباخته راوا هستند.

  • salam ba hama afghanhaye watandost,marg bar nokarane iran wa pakistan wa kasaneke ba rahbarane ma moisle ahmad shah baba tawheen mekonan .einha nokarane haman iraniha astand ke baryeshan afghani kaseef khetab mekardand wale dar jange iran-iraq mosle sag aze shan estefada kardand

  • ملالی جویا خو نتیجه اش را دید حالی نوبت بشردوست اس

  • برخی وکلا گفتند که بشر دوست هم به سرنوشت جویا خواهد پیوست

  • زنده باد پارلمان افغانستان با کار شاه هانه اش تصمیمی که خون دومیلیون شهید این ملت بر شانه هایش گذاشته بود را مردانه وار به آن عمل کرد

  • ملالی جویا،
   قهرمان ساختۀ دست آی اس آی

   ملالی جویا عضو سازمان جهنمی «راوا» که یکی از شاخه های سازمان مائویستی شعله جاوید است، در کویته پاکستان متولد گردید و با تابعیت و هویت پاکستانی بعد از یازده سپتمبر با پدرش به فراه آمد و از طرف سازمان راوا در لویه جرگه و بعد در پارلمان افغانستان کاندید گردانیده شد.

   سازمان راوا در ارتباط تنگاتنگ با استخبارات پاکستان ازین دختر مجهول الهویه قهرمانی ساخته که، هدف مبارزه اش تفرقه اندازی و بهم زدن فضای آزاد و دموکراتیک پارلمان و کوبیدن مبارزان راه آزادی و برآورده ساختن اهداف پاکستان در کشور ما می باشد. همچنان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام داشت که ملالی جویا و پدرش از اعضای سازمان راوا بوده خانواده اش هنوز هم در کویته پاکستان زیست می نمایند. پدرش که عضویت سازمان کمونیستهای شعله جاوید را داشت، بعد از تجاوز شوروی به کویته پاکستان رفت سازمان (راوا) چنان در منجلاب مزدوری پاکستان گیر مانده که امروز حتی شاخه های دیگر شعله جاوید از آن برائت می جویند.

   امروز «راوا» مهرۀ اصلی سازمان بدنام آی اس آی است که برای مدت بیشتر از دو دهه در کویته برای مقاصد جاسوسی پاکستان تربیت شده و از سوی مردان چادری پوش و در شکل چند زن بدزبان و پر روی «راوا» مخفی شده و از پشت نقاب (سازمان زنان) برای شان دستور میدهند، می نویسند، میرزمند و با پشتوانه و حمایت پولی و سیاسی استخبارات پاکستان در مجله بدنام «پیام زن» با رکیک ترین کلمات به همه بزرگان فرهنگ، ادبیات، تاریخ و سیاست افغانستان از هر طبقه و طیفی و گروه قومی و نژادی که هستند حمله میکند (برای اثبات این مدعا به نشریه های این سازمان سری بزنید که چگونه مقاصد و پلان های آی اس آی را برای ترور تمام شخصیتهای ملی و نخبگان افغانستان بکار می برند). اگر پاکستان از طریق طالبان مجسمه های بودا را نابود نمود، همین کشور از طریق این سازمان شخصیهای تاریخ ما را تخریب می نماید تا آنکه سرزمین ما از هر افتخاری تهی گردد.

   بعداز حوادث یازده سپتمبر و سرنگونی طالبان، استخبارات پاکستان کودک احساساتی و بی آبرویی را بنام ملالی جویا چون ماینی در داخل لوی جرگه و سپس بعنوان ستون پنجم بداخل پارلمان لوی جرگه را با یک حالت هستریک و با یک مشت دو و دشنام جسورانه خود متشنج نموده و سپس توسط پاکستان و مزدوران افغانی آن قهرمان ساخته شده و کمیته دفاع از ملالی جویا تشکیل گردد!!

   سوال اینجاست که کمیته دفاع برای چه و برای کی؟ مگر ملالی جویا زندانی ، شکنجه، محکوم به اعمال شاقه، حبس ابد و یا محکوم به اعدام گردیده است؟! مگر سازمان استخبارات پاکستان سازمان «راوا» را با پول گزاف برای کمپاین انتخاباتی وی موظف نکرد؟ هزاران دختر با دانش و با تجربه متولد افغانستان با هویت افغانی و تحصیلات دانشگاهی نمیتواند به پارلمان راه یابند، وی چگونه توانست بدون پشتوانه ملی، تجربه و تحصیلات عالی از کویته پاکستان داخل پارلمان افغانستان شود؟؟؟

   کی برای پوستر ها، بلند گوها، و کمپاین انتخاباتی وی هزاران دالر مصرف کرد؟؟؟

   باین حالت چگونه توانست سفرهای پر مصرف و آزادانه در اروپا و امریکا داشته باشد و چگونه رئیس جمهور کرزی مدال طلایی بوی اعطا کرد و با یک بیانیۀ چند سطری حفظ شدۀ تکراری بی محتوا و احساساتی توأم با هتاکی و اشتباهات گفتاری! طبق تبلیغات سایت کمیته دفاع از ملالی باین سادگی چگونه کاندید جایزه نوبل شده است؟! که این چراها را باید پاکستان جواب دهد که ملالی جویا را به امریکا و انگلیس چگونه معرفی کرده است؟ و چگونه قهرمان ساخته است؟ قهرمان بخاطر چه و بخاطر کی؟ وی نماینده پاکستان در پارلمان است نه نماینده مردم افغانستان.

   این کودک بی تربیت چیزی جز شلاق پاکستان برای کوبیدن نهضت ملی و مقاومت استقلال خواهانه مردم افغانستان نیست. او حربه ای است که هم در جهت انتقامگیری کمونیستها از ملت مجاهد افغانستان و هم بخاطر انتقامگیری پاکستان از مردم طالب ستیز ما استخدام میشود. این مهره مجهول الهویت نه تنها دشمن رزمندگان راه آزادی بوده بلکه دشمن نمایندگان مردم افغانستان در پارلمان کشور نیز می باشد. او جزء پروژه استراتیژیک پاکستان برای هموار سازی قله های بلند این ملت بحساب می آید.

   ملالی جویا و کسانی که خود را زیر نوحه مقدس حقوق زنان پنهان نموده اند و آنهاییکه برایش دهل میزنند، بازیچه هایی اند که در جهت اغفال مردم شریف امریکا استخدام می شوند. این دسته جنایتکار رخ دیگر سکه طالبان اند و از عین سرچشمه آب می نوشند. برداشتن پرده از رخ این جنایتکاران وظیفه هر زن مرد آزاده و هر افغان وطن دوست است.

   زنده باد یاد شهدای جهاد اسلامی و مقاومت ملی افغانستان.

   بریده باد زبان سخنگویان بیگانه و سیه باد روی دلقکان وابسته مرگ بر دشمنان ملت مظلوم افغانستان.

   نفرین بر کسانی که از زن و حقوق او در راه تحقق پروژه های بیگانگان استفاده می نمایند.

  • امروز بسیاری از مردم به انترنیت دسترس دارد و هر انچه که بخواهد مېنویسد. در بین انها افراد جاهل ، فروخخه شده و مریض هم کم نیستند. بنا‌ء نمیخواهم به ادرس انها چیز بګویم. ولې به ادرس ان ادمکهای که مدیریت یا مس‌ء‌ولیت سایتها را به به عهده دارد و اجازه نشر چیزها یی که از ادب و نزاکت دور باشند مانند توهین به احمدشاه بابا که در مقاسه با بسیاری از امپراتوران، شاهان و امیر ان هم مهربان، هم عادل وهم پرهیزګار بود، و یا جمله د یګر که میګوید اینم به ان بشر دوست وسپتا میخواهم بګویم که جاهلان و دیوانه ها ویا ویا هم بدزاد ان بې وجدان که شایدهوشیار هم باشد از دشمنان خوشبختی کشور ما، که در وحدت ویک پارچګی مردم ما است، در مقابل کدام تومان ویا روبل وظیفه ګرفته باشد تا نردم مارا بالای یک دیګر بی اعتماد نماید. ولې شما چطور اجازه نشر انها را میدهد . لعنت بر شما که خوش هستیند که مدیر وګرداننده کدام سایت هستید.
   غاور

  • لقمان را گفتند ادب از که اموختی گفت از بی ادبان

جستجو در کابل پرس