صفحه نخست > خبر و گزارش > نشان تاریخ و فرهنگ هزاره را می توان وجب به وجب در افغانستان فعلی یافت

نشان تاریخ و فرهنگ هزاره را می توان وجب به وجب در افغانستان فعلی یافت

رسیدن به صلح، رفاه و آسایش در افغانستان فقط با توسل به فرهنگ دگر پذیری، امکان خواهند داشت و هرگونه زیاده خواهی و اعمال حق تلفی می تواند کشور را به پرت گاهی سقوط دهد که دیگر هیچ کسی شانس نجات از آن را نداشته باشد.
کابل پرس خبری
دوشنبه 10 نوامبر 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اولین بار نیست که داکتر مخدوم غَدَنگ وزیر بی اطلاعات و فرهنگ کشور تعصب و فاشیزم قومی اش را آشکار نموده و با سم و دندان به جان ملت هزاره می افتد.

بگذریم از اینکه داکتر مخدوم غَدَنگ با تاسیس شورای کابل در گذشته با عمل کرد های فاشیست مآبانه اش چه جفاهای نا بخشودنی در حق مردم افغانستان روا داشته است. در طول چند سال گذشته که آقای مخدوم غَدَنگ با پشتیبانی فاشیزم قبیله ی و نظام مافیایی حامد کرزی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را در اشغال خویش نگه داشته، همواره به شکل سیستماتیک به نزاع های قومی و خشونت پروری و نفاق دامن زده است.

مردم افغانستان هیچ گاهی فراموش نخواهند کرد که در زمان این وزیر غَدَنگ، توهین نامه های چون اطلس انتوگرافی اقوام غیر پشتون و دایره المارف آریانا برای فربه ساختن تفکر فاشیستی و شئونیستی قبیله منتشر گردیده و تلاش صورت گرفت تا با جعل و تحریف شرم آور تاریخ و گذشته مردم افغانستان، آنها را رو در روی همدیگر قرار دهد.

علاوه بر این؛ آقای مخدوم غَدَنگ به تاریخ 31 خرداد سال 1391 در یک عمل کثیف نژادی اش دو تن از هنر مندان به نام های محسن تاشه و عزیز الله هزاره را در محل نمایشگاه هنری نگارستان ملی افغانستان، آماج دشنام های شرم آور و جملات نژادپرستانه قرار داده و آثار هنری آنان را توقیف کرد. این آثار هنری قرار بود در نمایشگاه هنرمندان جوان در نگارستان ملی که به کمک هزمندان آلمانی برگزار گردیده بود، به نمایش در آیند.

علت اصلی توقیف آثار هنری؛ پرداختن به جنایت های عبدالرحمن بود. زیرا این هنر مندان جنایات سیستماتیک و ضد انسانی عبدالرحمن غدار را که با وسیله قرار دادن دین؛ دست به نسل کشی و قتل عام مردم هزاره زده بود را به تصویر کشیده بودند.

اکنون داکتر مخدوم غَدَنگ، با ایستادن در مقابل فیض محمد کاتب هزاره تنها روایت گر نسل کشی و جنایت، فاز دیگری از اعمال فاشیستی و شئونستی اش را به نمایش گذاشته است. مخدوم غَدَنگ که اصلن آگاهی ندارد خودش چه ریشه و تاریخی در افغانستان دارد، اکنون هزاره را "مهاجر" خطاب کرده و پدر تاریخ افغانستان را به خاطر تعلق قومی اش به مردم هزاره، مستحق نام یک سرک نمی داند. با وجود شواهد آشکار از فرهنگ و تمدن هزاران ساله هزاره در افغانستان کنونی و آثار ماندگار جامعه ی بشری همچون پیکره های بودا و بزرگان ادبیات و فرهنگ همچون جلال الدین محمد بلخی، عبدالقادر بیدل دهلوی او به خود جسارت تعرض به تاریخ و پیشینه ی مردم هزاره را می دهد.

مسئله ی تابلوی جاده ی علامه فیض محمد کاتب هزاره، دیریست که مورد انتقاد مردم افغانستان قرار گرفته و در رسانه ها و شبکه ی های اجتماعی افغانستان به آن پرداخته شده است. حذف تابلوی جاده ی فیض محمد کاتب هزاره، نه تنها یک پروژه ی سیستماتیک فاشیستی است بلکه یک پتانسیل خوبی برای دامن زدن به نزاع قومی در کشور و ایجاد خشونت وبی اعتمادی سیاسی نیز می باشد. این مسئله یک بار در زمان حکومت فاسد حامد کرزی در شورای وزیران فیصله گردیده و طبق دستور و فیصله ی شورای وزیران، نصب تابلوی جاده ی علامه فیض محمد کاتب هزاره عملی گردیده بود.

اکنون که عده ی از فاشیست های دو آتشه با تکیه بر اسماعیل یون و غیره دست به حذف نام جاده ی پدر تاریخ افغانستان زده اند و داکتر مخدوم غَدَنگ نیز سر دسته ی اجرایی این جمع می باشد، باید بدانند که؛ اول شخصیت علمی و فرهنگی علامه فیض محمد کاتب هزاره نه تنها به مردم هزاره و کشور افغانستان خلاصه نمی شود بلکه کاتب هزاره به تمام ملل جهان تعلق داشته و نامش در تاریخ انسانیت و فرهنگ جامعه ی انسانی برای ابد جاودانی می ماند.

دوم؛ اگر با مقیاس ذهنیت فاشیزم قبیلوی خویش، فکر می کنید که به خاطر تعلق قومی شخصیت کاتب را سانسور نموده و تاریخ افغانستان را جعل کنید، کور خوانده اید. حالا دوران بربریت و زور گویی به پایان رسیده است و دیگر کسی به شما اجازه نخواهد داد، تا با سرنوشت، تاریخ و فرهنگ شان بازی نموده و آنرا مورد تحریف و دستبرد قرار دهید.

باید بدانید که رسیدن به صلح، رفاه و آسایش در افغانستان فقط با توسل به فرهنگ دگر پذیری، امکان خواهند داشت و هرگونه زیاده خواهی و اعمال حق تلفی می تواند کشور را به پرت گاهی سقوط دهد که دیگر هیچ کسی شانس نجات از آن را نداشته باشد.

در اخیر خطاب به داکتر مخدوم غَدَنگ که در دونوبت به شکل طولانی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را در اشغال داشته و ملیون ها دلار را از بودجه ملی به جیب زده است، باید گفت که بیش از همه باید به فکر محاکمه ی خویش باشد و کوشش کند در آینده، به خاطر اعمال خویش، جواب هایی برای مردم داشته باشد. اکنون زمان آن گذشته است که شما با ایجاد فتنه و نفاق و دست زدن به اعمال فاشیستی بتوانید راه بقایی برای خود پیدا کنید. اول به تاریخ و گذشته ی خود فکر کنید که شما کی هستید؟ از کجا آمده اید و تاکی می توانید با سانسور تاریخ عصر جاهلیت خویش محترم باشید.

آقای مخدوم غَدَنگ لطفن دریچه ی تعصب و تبعیض تان را ببندید و قبول کنید که علامه فیض محمد کاتب هزاره به عنوان پدر تاریخ افغانستان حق دارد جاده ی به نامش داشته باشد زیرا شخصیت کاتب هزاره نه تنها افتخار افغانستان و منطقه است بلکه ایشان افتخار انسانیت و جامعه ی انسانی بوده و شخصیت او اکنون مرز ها را در نوردیده و برای ابد جاودان شده است. شما به فکر خود باشید، آدم شوید و گرنه این آرمان‌ها و توهمات فاشیستی خود را به گور خواهید برد.

برخورد فاشیستی و نژاد پرستانه سید مخدوم رهین و مسئولین نگارستان افغانستان علیه هنرمندان هزاره در کابل

زلمی زابلی می گوید، سید مخدوم رهین آثار تاریخی افغانستان را قاچاق کرده است

راست و دروغ مالی مقامات افغانستان: سید مخدوم رهین

سید مخدوم رهین فرمان ملا محمد عمر آخوند را اعلام کرد!

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • دوستان وعزيزان!
  فتنهء اخيري را كه سيد مخدوم رهين به بهانهء نامگذاري يك جاده بنام مرحوم فيض محمد كاتب هزاره در كابل ايجاد كرده و كابليان را بين هزاره وغير هزاره تقسيم نموده است ريشه در طينت نفاق افگنانهء اين مرد خبيث وهمچنان دستهاي پنهان ومرموز ديگر دارد. أهالي شريف كابل ميدانند كه سالهاست كابل قديم در زمان حاكميت هاي مطلقهء خاندانهاي دراني وغلجايي اوغان نامهاي تاريخي وقديمي خودرا از دست داده ودرعوض بنام هاي اوغاني مانند: خوشحال خان، رحمن مينه، جادهء نادر پشتون، جادهء ميوند ودر سالهاي اخير ميدان خان عبدالغفارخان تغير نام يافته اند. همچنان مناطق چهارده وعلاوالدين وخواجه ملا و خيابان وده ها نام تاريخي كابل بمرور زمان به زباله دان تاريخ سپرده شد. تعجب آور است كه در طول اينقدر زمان هيچيك از أهالي شريف اصيل كابل مدافع حفظ نامهاي تاريخي كابل نگرديدند. اما امروز بخاطر نام يك جاده بنام نامي يك مورخ پر آوازه وارجمند كشور ما مرحوم فيض محمد كاتب بزرگ ، سيد مخدوم رهين مردم چهاردهي را تحريك كرده است كه عليه اين نامگذاري اعتراض نمايند. آيا اين يك تصادف است؟
  آيا واقعا سيد مخدوم رهين راست ميگويد؟
  به نظر من سيد مخدوم رهين از طرف بعض دستهاي مرموز ماموريت يافته است كه ميان شهروندان غير اوغان كابلي نفاق افگني نمايد.
  اينچنين نفاق افگني ها وفتنه انگيزيها در خاندان سيد مخدوم رهين سابقه دارد.
  سيد مخدوم رهين از نواده هاي مير واعظ كابلي است. مؤلف كتاب افغانان ( الفنستون ) دربارهء مير واعظ كابلي در عصر تيمورشاه دراني مينويسد كه :
  مير واعظ از طرف دربار مامور گرديد كه جنگ خونين را ميان شيعه ها وسني هاي كابل براه بيندازد.
  امروز سيد مخدوم رهين نقش همان جد نفاق افگن خودرا بازي ميكند .
  بياييد در دفاع از نام وهويت مرحوم فيض محمد كاتب تمام مرزهاي مذهبي ، قومي ، لساني وقبيلوي را درهم بشكنيم ودر كمپاين حمايت از نام اين ابر مرد بزرگ فرهنگ وادب سرزمين خود صداي خودرا هرچه بيشتر بلند سازيم.

 • تا امروز نمیدانستم که جلال الدین محمد بلخی، عبدالقادر بیدل دهلوی نیز هزاره اند.
  "علامه فیض محمد کاتب هزاره به عنوان پدر تاریخ افغانستان":
  هر قدر در ادعا های خود از مبالغه استفاده کنیم، به همان اندازه از اعتبار آنچه میگوئیم، کاسته میشود.
  "بلکه کاتب هزاره به تمام ملل جهان تعلق داشته و نامش در تاریخ انسانیت و فرهنگ جامعه ی انسانی برای ابد جاودانی می ماند.":
  نشود که روزی از او گاندی دوم بسازیم.
  همین کاتب هزاره نبود که درکتاب نژادنامه افغان (نسب‌نامه افغان‌ها) خواسِ خیلی منفی را به قوم هزاره نسبت داده بود (کار غیر علمی)،
  که بعداّ دیگران از آن سؤاستفاده کردند؟
  بنده به این نظرم که حق طلبی کار بسیار مهم است و باید برای بدست آوردن حق خود مبارزه کنیم. اما مبالغه و افراط در سخنان ما
  اعتبار آنچه را که میطلبیم، کمتر میسازد.

 • سید مخدوم رهین برای شکوفایی فرهنگ، برای تامین حق و جایگاه سرآمدان فرهنگی،وزیر فرهنگ ، مقرر نشده است. این شخص جاسوس امریکاست، با استخبارات ایران نیز روابط دیرینهء حسنه دارد!
  از دیگر اسناد میگذرم، درست دو روز مانده به تحلیف اشرف غنی، سید مخدوم خان، در اتاق کارش همراه جلال نورانی و یک آدم مشکوک نورسیده از خارج ، لیستی از فرهنگیان داخل و خارج تهیه کرد تا حامد کرزی، از آنان قدردانی کند، بر اساس خبر منتشره این لیست شامل برخی پرچمیان معروف، برخی جاسوسان ایران و پاکستان و یک جاسوس سی.آی .ای بود:
  لیست کامل جایزه گیرندگان، در برخی رسانه ها و اشاراتی متقن به سوانح و شرح حال این ایجنت ها،در پورتال افغانستان آزاد ، منتشر شده است!
  سید مخدوم رهین، معروف به « سید لشمک» سال ها در کابینه ای حامد کرزی، با خیال راحت تکیه زد؛ چراکه اکثریت اعضای این کابینه، توسط کشور های خارج یا محافل استخباراتی برونمرز، تشخیص و تعیین گشته بودند!
  سید مخدوم رهین البته به کاتب هزاره، ناسپاس است؛ زیرا ایشان فقط « دالر » را به رسمیت می شناسد و بوت پاکی اجنبی را!
  متاسفانه با آن شکل وشمایل و قد یک بلیست، به شدت « زنباره» هم تشریف دارد!

 • مخدوم غدنگ این بی فرهنگ بتمام معنی در طول عمر کثیفش در وزارت اطلاعات وفرهنگ از هیجگونه عمل ضد انسانی علیه مردم دریغ نکرد این ناکس مانند سک در دستگاه فاشیستی وفاسد کرزی بعد از خرم عمل کرد هر چه در توان داشت انجام داد آخرین جنایتش برداشتند تابلو جاده علامه فیض محمد کاتب بود که با مقاومت بی نظیر فرهنگیان ومردم سر فراز غرب کابل مواجه شد این فاشست بی مقدار وکثیف در روز های آخر عمر کثیفش در وزارت رویش سیا بود سیاهتر کرد ننگ ونفرت ابدی بان فاشست بی فرهنگ

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس