صفحه نخست > دیدگاه > گفتگوی كوتاه با سيد خوبیب سادات در آلمان

گفتگوی كوتاه با سيد خوبیب سادات در آلمان

پرویز "بهمن"
شنبه 22 نوامبر 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

سادات صاحب!
برنامهء ديشب تان را زير نام أمت وسط كه با چرند گويي دربارهء حملهء تروريستي بالاي شكريه باركزايي وتبريكي تيم كريكت افغانستان بالاي پاكستان آغاز وبا سخنان يك ياوه گوي ماليخوليايي بدتر ازشما بنام عظيم جان به پايان برديد ديدم ، ، پرسش بنده از جناب شما اين است كه هدف شما از تقديم نمودن همچو چرنديات زير نام أمت وسط چيست؟ آيا فكر ميكنيد كه همهء بيننده ها مانند خودتان بيسواد وبي مغز تشريف دارند؟

پاسخ آقاي سادات

"سلام

صحبت هاي بنده متوجه انسان هاي بااحساس وباعقيده افغان بوده عذرشما درعدم درك اينهمه حقايق قابل فهم است"
پاسخ اينجانب پرويز بهمن :

نخیر سادات گرامی!
امیدوارم از پاسخ های صریح بنده خسته و آزرده نشوید. شما نوشته اید که سخنان شما متوجه انسانهای با احساس وباعقیدهء افغان بوده و بنده را در عدم درک سخنان تان متهم ساخته اید.
درحالیکه یک بینندهء عادی که برای یک روز برنامه های تلویزیونی تان را مشاهده نماید درک میکنند که مراد تان از مردم با احساس وبا عقیده چه کسانی است .
آنچه از خلال مکالمات ودیالوگ های تلویزیونی تان برداشت نمودم ؛ بیشتر صحبت های تان متوجه یک مشت دیوانه های بی سر وبی پا؛ دشنامزن ؛ عقده ایی ؛ بداخلاق؛ بدنام ؛بیکار و بی برنامه ای می باشد که در اروپا وامریکا وکانادا از فرط بیکاری وعطالت وتنبلی و بار بار رفتن به زندان تا سرحد خودکشی در حسرت روزهای گذشتهء شان در داخل افغانستان می سوزند . انسانهای با احساس و با عقیده هرگز برای یک دقیقه هم وقت گرانبهای شان را صرف دیدن چنین چرندیات نمیکنند.
حتما در ذهن جنابعالی سوال خطور میکند که اگر اینقدر بیننده ها ومشتاقان دیدار من همه مردم بیکار ودیوانه وبیکار وعاطل وباطل وزندان دیده گی ها استند چرا خودت حاضر شدی که وقت گرانبهایت را صرف دیدن برنامه های من نمایی.
در جواب خدمت جنابعالی باید بعرض برسانم که من تصمیم گرفته ام که : بعد ازین برنامه های تانرا نقد نمایم. شما زمانیکه زیر نام «امت وسط »حاضر می شوید در کسوت یک عالم دین ویک ملا عقده ها وکینه های چرکین درونی تانرا به بهانهء حقگویی از طریق تلویزیون خالی نمایید و هر چرند وپرند را بنام « امت وسط » به بیننده ها عرضه نمایید من نیز بحیث یک بیننده حق دارم که معایب آنرا ازطریق سایتهای اینترنتی وشبکه های اجتماعی به خواننده های خودم درسایت ها وشبکه های اجتماعی آشکار نمایم. درینجا هیچ عذر نمیتواند مرا از نقد چرند گویی های تان در یک برنامهء زندهء تلویزونی مانع شود.
آنچه من از خلال صحبت های دیشب تان درک نمودم جنابعالی نه عالم دین استید ونه هم عالم دنیا. با لچری و بی حیایی و بد زبانی وهتاکی میخواهید تعصبات کور حزبی وگروهی تانرا پنهان نموده وبه آن رنگ ولباس اسلامیت وحقانیت بدهید.
زیرا این را خوب میدانید که مرشد جنابعالی تان محترم برادر حکمتیار آنقدر بدنام ومنفور خلق الله شده است که اگر یک روز لب به مدح وثنای او بگشایید آن عده از دیوانه های که خارج از حزب او قرار دارند وجیب های شانرا تا کنون بنام «امت وسط » خالی کرده اید شما را ترک میگویند. بناء موقع را غنیمت شمرده زیر پردهء اسلام وقرآن ودعوتگری؛ تخم نفرت و کراهیت وبی اعتمادی را میان مردم می پاشانید. گاهی به میخ میکوبید وگاهی به نعل. گاهی برکشته های طالبان اشک تمساح میریزید وگاهی هم آنها را بخاطر انفجار ها وعملیات های خود مرداری شان در شهرکابل پست تر از یهود ونصارا معرفی میکنید . اما این را بدانید که : درین میان هستند بیننده های که به قول معروف استعداد خواندن خط را از پشت ورق دارند. شما هرگز چنان بیننده ها را فریب داده نمیتوانید.

من میخواهم از شما بپرسم که بیننده ها ازین لچری و بی ادبی وهتاکی ودشنام وغالمغال تان زیر پردهء( امت وسط ) چه چیز را باید بیاموزند؟ آیا هدف شما و مالک تلویزیون؛ روشنگری و تنویر اذهان عامه است یا عقده گشایی ودشنام پراگنی وبذر نمودن تخم بی اعتمادی میان خانواده های مقیم اروپا وامریکا که از بد حادثه اینجا به پناه آمده اند ؟
شما زمانیکه از جنایات خلق وپرچم وکشتار بیرحمانهء آنها ذکر خیر بعمل می آورید آیا گاهی برای یکبار هم شده است که از ائتلاف برادر حکمتیار وبرادر شهنواز تنی هم یاد کرده باشید؟
آیا در تمام خطبه های نماز جمعهء تان در مدت بیش از بیست سال اقامت تان در اروپا روزی بر حکمتیار وتنی لعنت فرستاده اید؟ آیا آنزمانیکه برادران طالب تان در شمالی ویکاولنگ ومزار قتل عام ونسلکشی قومی را براه انداخته بودند کوچکترین رگ اسلامی وانسانی تان به شور آمد؟
اما برعکس؛ تا جاییکه اسناد وگزارش های مستند وموثق میگوید: احساس و عقیدهء اسلامی وافغانی تان بعداز کشته شدن نظامیان طالب در شمال بیدار شد وتا کنون نیز درحالت بیداری قرار دارد.
چه فکر کرده اید آیا دیگران از ین همه شعبده بازی های تان اطلاع ندارند؟
شما چرا به عوض اینقدر چرند گویی و خود نمایی از اتهامات که چند سال پیش در تلویزون آقای مسکنیار در برنامهء خانم سجیه درمورد کلاه برداری تان یک بیننده به اسم قیومی از شهرفرانگفورت عنوان نمود سخن نمیگویید؟
چرا نمیگویید که شما مانند حبیب استالفی وريیس خدایداد خوستی یک دزد تشریف دارید؟
آیا همهء اتهامات که علیه شما در آن تلویزیون جهانی که حالا نیز کاپی آن در سایت یوتیوب موجود است درست است ویا غلط؟

درين تصوير جناب سيد خوبيب سادات در كنار نويسندهء مشهور مسايل اسلامي محترم امين الدين سعيدي يكي از اعضاي برجستهء جناح پرچم وكاردار سفارت افغانستان در سوريه در زمان نجيب ديده ميشوند.
آقاي سيد خوبيب سادات در برنامه هاي تلويزوني شان خيلي خوش دارند كه حاكميت دوران خلق وپرچم را بكوبند و خصوصا پرچمي ها را خاينين ملي وناموس فروش معرفي نمايند، پرسش كه از جناب سيد خوبيب سادات مطرح ميشود اين است كه: دوستي وموالات و عكس يادگاري گرفتن شما با اين پرچمي مشهور بر روي كدام معيار ديني و وطني استوار است؟
جناب سيد خوبيب سادات ودوست تكفيري ديگرش به اسم مولوي ابوبكر در ناروي خيلي خوش دارند كه تمام كاسه وكوزه را بالاي پرچمي ها بشكنند وپرچمي ها را عامل تباهي افغانستان معرفي نمايند ولي خودشان برعكس گفته هاي پرطمطراق تلويزوني شان هميشه با همين پرچمي ها عكس يادگاري گرفته و باطيب خاطر درهر جا با پرچمي ها محشور ميباشند.
مرحوم دكتر سعيد افغاني پدر آقايان صلاح الدين سعيدي وامين الدين سعيدي رئيس شوراي عالي علما در زمان زنده ياد ببرك كارمل اولين عالم ديني بود كه در محافل رسمي بر مفعول بودن آقاي حكمتيار در فعل شنيع لواط در خوابگاه دانشگاه كابل گواهي ميداد. او بعدا بخاطر همان گواهي هاي بيباكانه اش دو بار مورد سوء قصد افراد چريكي حزب اسلامي قرار گرفت. حالا درين تصوير معلوم نميشود كه كدام طرف از افكار وعقايد گذشتهء شان پشيمان شده اند؟ آيا سادات ومولوي ابوبكر بر حقانيت گفته هاي مرحوم دكتر سعيد افغاني باورمند شده اند يا پسران مرحوم سعيد افغاني بر گفته هاي پدر مرحومي شان خط بطلان كشيده اند؟
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس