صفحه نخست > دیدگاه > هلمند ركوردار توليد مواد مخدر درجهان

هلمند ركوردار توليد مواد مخدر درجهان

امسال سطح تولید خشخاش به هفت هزار و هفتصد تن می رسد!
محمد اسحاق فياض
شنبه 6 سپتامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

معمولا ماه اگست يا سنبله ماهي است كه برداشت محصول كوكنار به طور كامل به پايان مي رسد و پس از آن برآوردهاي تخميني از ميزان محصول كوكنار و ترياك بدست آمده توسط سازمان هاي بين المللي و دولتي صورت ميگيرد.

امسال نيز آمارهاي ناخوشايندي از ميزان محصولات ترياك درافغانستان منتشر گرديد وروشن شد كه بازهم افغانستان دراين راستا پيشگام است و سود حاصل ازاين مواد افيوني به جيب باند هاي مافيايي و گروههاي تروريستي القاعده وطالبان مي رود.

هرچند كه امسال براساس گزارش سازمان ملل ميزان محصولات ترياك درافغانستان شش درصد كاهش يافته است اما هنوزهم اين آمار ها در ترديد قرار دارد و برخي براين باورند كه همين مقدار هم ممكن است درافغانستان كاهش صورت نگرفته باشد و بلكه هرسال گروههاي مافياي ركورد بيشتري را از خود درافغانستان برجاي گزارد.دولت افغانستان و سازمان ملل می گویند بر اساس یک بررسی تازه، تولید مواد مخدر در این کشور شش درصدر کاهش یافته است. بر اساس این ارزیابی، این کاهش در مقایسه با سال گذشته میلادی است که افغانستان در آن هشت هزار و دوصد تن تریاک تولید کرده بود. اما امسال سطح تولید خشخاش در این کشور به هفت هزار و هفتصد تن می رسد. بر اساس ارزیابی تازه سازمان ملل متحد، امسال 157 هکتار زمین در افغانستان زیر کشت خشخاش قرار داشته که درصد نسبت به سال 2007 کمتر است.

براساس همين گزارش كه كه ادعا گرديده كه شش درصد محصول مواد مخدر درافغانستان نسبت بهسال گذشته كاهش داشته است، بازهم مي بينيم كه مناطق اصلي و مركز مواد مخدر درافغانستان نه تنها كاهش داشته است بلكه نسبت به سال گذتشه هم رشد بيشتر دارد و اين مناطق ولاياتي نيست جز ولايت هلمند و قندهار. سال گذشته ولايت هلمند در افزايش توليد مواد مخدر درتمامي زمينه ها پيشتاز بود و امسال نه تنهااز پيش تازي خود باز مانده است بلكه به مراتب بيش از سال گذشته اين ولايت توليد مواد مخدر داشته است. ولایت ناآرام هلمند، در جنوب افغانستان با تولید نزدیک به پنج و نیم هزار تن تریاک، در صدر ولایاتی قرار دارد که امسال تریاک در آنها کاشته شده بود. پس از هلمند، قندهار، ارزگان، دایکندی، زابل، فراه و نیمروز ولایتهایی هستند که تولید تریاک در آنها بیشتر بوده و 92
درصد کل تریاک افغانستان در این هفت ولایت تولید شده است. با توجه به آماري كه خود ساز مان ملل ارايه داده است از 7700 تن ترياكي كه در افغانستان توليد گرديده ولايت هلمند امسال 5500 تن ترياك توليد كرده است كه براين اساس اين ولايت نسبت به سال گذشته نيز رشد چشم گير داشته است، زيرا اسال گذشته ولايت هلمند تنها 40 درصد از ميزان كل توليد مواد مخدر را دارا بود و ازاين بابت پيشتاز ميدان بود، اما امسال باتوجه به ميزان اعلام شده از سوي سازمان ملل ولايت هلمند تقريبا 75 درصد كل مواد مخدر افغانستان را توليد كرده است و تقريبا 35 درصد نسبت به سال گذشته ركورد شكني كرده است. درحالي كه دراغاز همين سال مقامات دولتي با بوق كرنا اعلام كردند كه چندين هكتار زمين را از وجود كشت كوكنار درولايت هلمند پاك كرده اند. اگر واقعا اين ادعا ها در مي بود چرا آمار توليد مواد مخدر درولايت هلمند به 75 درصد بالا مي رفت؟ دراين كه چرا اين ولايت اين مقدار مواد مخدر افزايش يافته يكي اين است كه نيروهاي دولتي و خارجي هيچ كاري براي محو كشت كوكنار نكرده اند و هيچ گام عملي دراين راستا برنداشته اند و عامل دوم اين است كه امسال درعين حالي كه درافغانستان خشك سالي وجود داشت مزاع كوكنار برخلاف انتظار از رشد محصولات فوق العاده برخوردار بوده است. زيرا
سال امسال از هر هکتار زمین، نزدیک به چهل و نه كيلوگرم تریاک به دست آمده، درحالی که این رقم در سال گذشته به چهل و دو و نیم کیلوگرم می رسید.

بر اساس نتایج ارزیابی سازمان ملل متحد، امسال در حدود دو و نیم میلیون نفر در کشت خشخاش در افغانستان مشغول بوده اند.

طبيعي است كه وقتي توليد مواد مخدر در ولايات جنوبي افغانستان افزايش فوق العاده داشته باشد به معني اين است كه دراين ولايات دولت افغانستان و نيز نيروهاي خارجي هيچ گونه تسلطي ندارند و نمي توانند كوچك ترين تحركي براي نابودي مواد مخدر اين ولايات انجام دهند وبراين اساس نيروهاي طالبان و مافياي وابسته به اين گروه بيشترين سود ار مواد مخدر مي برند و همين سود مواد مخدر است كه ماشين جنگي طالبان را همچنان روشن نگه مي دارد و سود حاصل ازاين مواد افيوني هزينه خرين اسلحه ديگر لوازم نظامي و جنگي مي گردد و درنتيجه هريك از گلبوته اي كوكنار گلوله اي مي گردد كه قلب يك افغان را پاره مي كند و بحران افغانستان را دچار نوعي دور و تسلسل ديگر مي كند. زيرا از يك سو دولت افغانستان نمي تواند با گروه طالبان مقابله كند و حيات گروه طالبان هم به مواد مخدر وابسته است و دولت افغانستان نمي تواند با اين مواد افيوني مبارزه كند و مزارع كوكنار را در ولايات جنوبي از بين ببرد و از سوي ديگر مجبور است كه با گروه طالبان مقابله نمايد در حالي كه نمي تواند منابع مالي و تامين اسلحه طالبان را از بين ببرد و بيدن ترتيب است كه دو تسلسل بحران درافغانستان هرسال يكي پس از ديگري تكرار مي گردد.

با آن كه دولت افغانستان و سازمان ملل تاكيد دارد كه محصولات مواد مخدر افغانستان شش در صد كاهش يافته است و اين كاهش مرهون تلاش هاي دولت افغانستان بوده است اما شورای سنلیس که در عرصه قانونمند کردن کشت خشخاش فعالیت دارد و در گذشته پیشنهادهای متعددی را برای حل بحران مواد مخدر در افغانستان ارایه کرده، گزارش تازه سازمان ملل متحد را "گمراه کننده" خوانده و گفته است که این گزارش باعث ایجاد "امید کاذب" نسبت به حل مساله کشت خشخاش در این کشور می شود.

شوراي سنلس در اعلاميه خود گفته است كه برفرض كه اين ميزان از مواد مخدر درافغانستان كاهش يافته باشد، عامل اين كاهش دولت افغانستان و تلاش هاي بين المللي در راستاي محو كشت كوكنار درافغان نيست بلكه اين شورا کاهش کشت خشخاش در افغانستان را نتیجه ادامه خشکسالی و وضع بد کشاورزی در این کشور خوانده و اعلام کرده است که فقر کشاورزان افغان سبب می شود که تعداد بیشتری از آنان در دراز مدت به کشت کوکنار روی بیاورند.

به هرحال اين كه عامل كاهش شش درصدي مواد مخدر امسال درافغانستان چه چيزي ممكن است باشد و يا اين كه اصلا ممكن است چنين كاهشي صورت نگرفته باشد، سخن اصلي دركاهش شش درصدي مواد مخدر درافغانستان نيست، بلكه سخن از ناتواني دولت و نيروهاي خارجي در برابر اين پديده افيوني است. درحالي كه نيروهاي خارجي به منظور مبازره با تروريسم و مواد مخدر به افغانستان آمده بود اما اكنون ايساف و ناتو و ائتلاف وظيفه شان را درقبايل مبارزه با مواد مخدر فراموش كرده اند و دربرابر تروريسم انفعالي عمل كرده اند و به ناچار گرفتار يك دورباطلي از مبارزه با ترويسم قرار گرفته اند كه از يك سو نمي توانند با مواد مخدر مقابله كنند و از سوي ديگر تروريسم به وسيله مواد مخدر تغذيه و تجهيز مي گردند. براين اساس است كه ولايت آشوب زده هلمندهميشه ركوردار افزايش توليد مواد مخدر در افغانستان و جهان بوده است.

یعنی رفقا لوبیا کشت می کنند؟

متن کامل بيانيه باور نکردنی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد

چهار شنبه 27 اوت 2008


اسدالله خالد و برکناری؟

شبکه ی فساد در قندهار: برادر حامد کرزی، اسدالله خالد و محمد عارف نورزی

چهار شنبه 16 آوريل 2008


عارف نورزی، برادرش و مواد مخدر؟

يک هتل در قندهار: 15 میلیون دالر امریکایی

يكشنبه 20 آوريل 2008, نويسنده: بصیر هلمندی


پادشاه هرويين يا پادشاه لوبيا؟

آيا ولی کرزی به کشت لوبيا راضی می شود؟

شنبه 3 مه 2008


دروغ های بزرگ تیم کرزی

این راز به تازگی افشا شده است

يكشنبه 20 آوريل 2008


اخبار، مقالات و گزارش های درباره مواد مخدر در افغانستان


اخبار، مقالات و گزارش های درباره فساد، غصب زمين، سوء استفاده و اختلاس در افغانستان

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس