در همین بخش

صفحه نخست > ببينيد و بشنويد > قاچاق انسان در افغانستان

قاچاق انسان در افغانستان

يک گزارش تلويزيونی و يک اعلاميه
چهار شنبه 17 سپتامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )


اعلامیه ی سازمان بين المللی مهاجرت

افغانستان- سروی قاچاق انسان سؤ استفاده را به اثبات رسانده و خواهان اقدام در این زمینه میگردد – هفته گذشته آی.او.ام راپور بررسی ساحوی را در افغانستان آغاز کرد. دستاورد ها با وزارتخانه های مربوطۀ دولت افغانستان وغیره شرکا به منظور گسترش مؤثر استراتیژی آینده قاچاق انسان در میان گذاشته خواهد شد.

این تحقیق یک تحلیل عمیق در مورد پدیدۀ قاچاق در داخل افغانستان و بیرون از آن به اساس اطلاعات جمع آوری شدۀ دست اول عمدتاً از مصاحبه های اشخاص ورزیده و یک بررسی ساحوی که در کابل و در 9 ولایت سرحدی راه اندازی گردیده، فراهم مینماید.

این بررسی نماینده گی از کوشش اولیه مینماید تا با این میزان وسیع قربانیان و تمویل کننده گان ذیدخل مصاحبه صورت گرفته و این یک افزایش با اهمیت به راپور نخست در مورد قاچاق انسان در افغانستان است که توسط آی.او.ام در سال 2004 به چاپ رسید.

نگینه مامدجانوف مدیره پروگرام قاچاق انسان، سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان میگوید: " ما میدانیم که قاچاق انسان به شدت افغانستان را از مدارک حکایت شده و قضیه ها که ما کمک کرده ایم متأثر میسازد ، مگر اطلاعات حقیقی و تحلیل ها تا امروز بسیار کمیاب است،"

از جمله فکتورهای که مردم افغانستان را بشدت در معرض آسیب قرار میدهد، بیشتر از دو دهه جنگ، پس آیند از دست دادن حیات و معیشت، تداوم بی ثباتی اقتصادی و بدتر شدن وضیعت امنیتی میباشد.

این راپور فکتورهای فشارآور و آمارگیری قربانیان قاچاق شده را مورد بحث و گفتگو قرار میدهد که شامل سن، جنسیت، زادگاه اصلی و سوابق تحصیلی با مقایسه مهاجرین قاچاق شده و قربانیان اختطاف میشود.

این راپور همچنان میتودهای قاچاق و محلات مورد استفادۀ قاچاقبران را ارزیابی میکند. با درک اینکه بعضی از عناصر کنترولی و بهره برداری توسط تمام قربانیان قاچاق صرف نظر از ملیت و یا جنیست شان تجربه شده، نمونه ها و اندازه خشونت ها همچنان بصورت نزدیک آزمایش شده است.

این راپور همچنان نقش کلیدی شرکای قاچاق انسان را، به ویژه دولت افغانستان را به منظور درک موفقیت ها و تشخیص خلاها در عرصه های جلوگیری، تطبیق قانون و حفاظت قربانیان نگریسته است. راپور همچنان اقدامات کوتاه مدت و میان مدت مبارزه با این مشکلات را توصیه میکند.

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس