سال 1385: نه میلیون دالر اختلاس!

گزارش فاش شده ریاست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری در افغانستان
کامران میرهزار
يكشنبه 28 سپتامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اسناد اختلاس و جنايات عليه بشريت را برای آگاهی افکار عمومی در اختيار کابل پرس بگذاريد!

کابل پرس?: به دنبال افشای اسناد ميليون ها دالر سوء استفاده، اختلاس و غصب زمین توسط مقامات بلندپایه ی دولت افغانستان در کابل پرس و افشای گزارش های رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری در سال های 1383 و 1384، از اين پس کابل پرس گزارش سال 1385 اين نهاد را که در مورد سوء استفاده و اختلاس در هشت ماه اول اين سال تنظيم شده، افشا می کند.

گزارش سال 1385 ریاست مبارزه با فساد و ارتشای اداری نيز مانند گزارش های پیش این نهاد بصورت اختصاصی در اختیار حامد رییس جمهور و برخی مقامات بلندپایه افغانستان قرار گرفته اما حامد کرزی که تاکنون بارها نشان داده بیشتر يار و رفيق و همکاسه ی دزدان و متهمان نقض حقوق بشر است، نه تنها کوچگترین گامی برای مبارزه با فساد برنداشته، بلکه ميليون ها دالر ديگر را نيز به نام مبارزه با فساد از منابع مالی بین المللی دريافت کرده تا به نتایجی مانند اين نتيجه دست يابد:

گماردن يکی از نزديکان خود که از او به عنوان يکی از بزرگترين قاچاقچیان مواد مخدر جهان ياد می شود، در راس ریاست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری.

عزت الله واصفی کسی که ماه ها به جرم قاچاق مواد مخدر در آمريکا در زندان بسر برده، در افغانستان والی فراه می شود و پس از افزایش اعتراض ها به اوج گرفتن فساد، آدم ربایی و قتل و غارت در این ولايت، از طرف حامد کرزی سخاوتمندانه به عنوان رییس ریاست مبارزه با فساد و ارتشای اداری گمارده می شود.

روشن است که سپردن اداره يک نهاد به کسی که خود مجرم محسوب می شود، نتيجه ای جز افزايش فساد ندارد.


و اما گزارش سال 1385:

در مقدمه ی اين گزارش که توسط کابل پرس افشا می شود آمده که:

"اداره مبارزه با فساد اداری با انتباه از تجارب و کاستی های گذشته در امر مبارزه با فساد اداری طی سال جاری مصمم به ارایه رویکرد جدید به هداف مبارزه با فاسد اداری گردید. چه روش های بکاربرده شدای گذشته با اینکه موثر بودند اما بازدهی آنها در مقایسه با گستردگی فساد اداری ناکافی پنداشته میشد." (غلط های تایپی در اصل گزارش موجود است)

در اين مقدمه ذکر نشده است که عملکرد اين نهاد در سال های گذشته تقريبا صفر بوده و شبکه ی فساد چنان قدرتمند است و کنترل را در اختیار دارد که متهم به چپاول در پست های کلیدی دولت مانند وزارت مالیه ی افغانستان تکیه زده است. علی رغم کشف يکی از موارد سوء استفاده و اختلاس مستقيم انورالحق احدی که شاهرگ اقتصادی افغانستان را در اختیار دارد، ايشان و امثال ايشان هیچ خطری از جانب ریاست مستقل مبارزه با فساد اداری احساس نمی کند، چرا که قدرت را در اختيار دارد و کسانی که در دادستانی يا دادگاه بايد موارد را پيگيری کنند، دست آموز هستند و از سرشار از فساد.

در مقدمه ی گزارش سال 1385 ریاست مبارزه با فاسد و ارتشای اداری موارد زير به عنوان "نمایی از فعالیت ها" ذکر شده است:

 • مجموع قضایای بازرسی شده طی ربع اول و دوم سال جاری 140 قضیه اصلاحی و جزایی
 • مجموع قضایای جزایی که به خارنواری طی ربع اول و دوم سال جاری فرستاده شده 28 قضیه
 • مجموع طرح ها و نظریات رهنمودی 345 نظر و رهنمود
 • مجموع قضایایی که به اساس شکایات و عرایض مردم حل و فصل شده 98 قضیه
 • مجموع جلسلت هماهنگی و همکاری با وزرا و ادارات 10 جلسه

  مجموع مبالغی که طی دو ربع اول و دوم سال جاری به دولت خساره وارد شده

1: جمعا مبلغ هفده میلیون و يکصد و شضت و سه هزار و هفتصد و سی و هشت افغانی

2: جمعا مبلغ دو میلیون و دو صد و شصت و چهار هزار و پنجصد و چهل عشاریه چهل و پنج دالر امریکایی

3: جمعا مبلغ چهار میلیون و یکصد و چهل هزار یورو

4: جمعا مبلغ شانزده میلیون و پنجصد و بیست هزار و چهار صد و شصت کلدار

اجناس ضایع شده:

1: قرارداد مقدار بیست هزار تن آدر بی کیفیت

2: شصت و پنج هزار و چهارصد و سی يک لیتر تیل

تبصره: قرارداد دو فروند طیاره که مبلغ پنج ملیون دالر قرارداد شده و مبلغ سه ملیون و صد و چهل و پنج هزار دالر پرداخت شده و باقی آن شرکت آريانا مغروض می باشد، ولی هنوز طیاره وارد کشور نشده.

آنچه در گزارش سال 1385 رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری آمده شايد کمتر از ده درصد موارد اختلاس و سوء استفاده ی گسترده در کشور باشد. موارد کلان اختلاس و چپاول دارايی های همگانی به هيچ عنوان در گزارش گنجانده نشده است. مثلااختلاس ده ها ميليون دالر توسط مافيای نفتی، اختلاس و زد و بند مقامات وزارت ماليه ی افغانستان همراه با ان.جی.او هایی که پول های گزاف ميليونی در اختيار دارند. در مواردی اين سازمان ها اعلام می کنند که پروژه های مختلفی را در نقاط مختلف افغانستان به اتمام رسانده اند اما تاکنون حتا موظفين آن سازمان ها به محلی که پروژه باید انجام شود، پای نگذاشته اند. برای نمونه در اين ميان شرکت لوييس برجر که يکی از طرف های اصلی قرارداد سازمان يو اس ايد USAID می باشد، چندين پروژه را در نواحی مختلف ولايت هرات شروع به کار نکرده اند اما در گزارش های يو اس ايد به عنوان پروژه های انجام شده آمده است(گزارش اين موارد در حال تکميل شدن است و افشا خواهد شد). موارد بسیار زيادی نيز هست که ان.جی.او ها مبالغ گزافی را برای انجام يک پروژه دريافت کرده اما تنها پنجاه درصد کمتر و گاه تنها ده تا پانزده درصد پول را برای پروژه مصرف کرده و باقی آن را در زد و بند با وزارت ماليه به جيب زده اند.

در تمام موارد اختلاس و سوء استفاده ای که توسط ان.جی.او ها انجام می شود، يک پای ثابت وجود دارد و آن وزارت ماليه ی افغانستان به مديريت جناب انورالحق احدی ست. اسناد تمام پروژه ها برای اينکه به دولت افغانستان تحويل داده شود، باید به امضای مقامات وزارت ماليه برسد.

رياست مستقل مبارزه با فساد ارتشای اداری مانند مقامات دادستانی و دادگاه ها در افغانستان هيچگاه نتوانسته و يا نخواسته اند، موارد سوء استفاده و اختلاس توسط ان.جی.او ها را پيگری کنند و ان.جی.او ها مانند مقامات بلندپایه افغانستان از تعقيب قضایی معاف شده اند.

طنز تلخ ديگری که وجود دارد اين است که جناب کای آيده نماينده ی بان کی مون در افغانستان، چندی پيش در حالی که يکی از متهمان اصلی چپاول در افغانستان انورالحق احدی وی را همراهی می کرد، از مردم خواسته است که به فساد نه بگويند.


کابل پرس افشا می کند


گزارش سال 1383 رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری


گزارش سال 1384 رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری


واصفی بزرگترين قاچاقچی مواد مخدر جهان!

حامد کرزی خود در توليد و قاچاق مواد مخدر دست ندارد؟

پنج شنبه 7 اوت 2008فساد گسترده ی خانواده و اطرافيان حامد کرزی!

گل آغا شيرزوی و درآمد يک ميليون دالری در هفته/ قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی

سالانه 800 ميليون دالر، کميشن واليان جنوب برای اجازه ی عبور کاروان مواد مخدر/ اسدالله خالد پولی که بايد برای محو کشت خشخاش به افرادی مشخص داده می شد را به ديگران داده است/ قندهار: 150 هزار دالر بده تا قوماندان امنيه ولسوالی شوی/ در سند افشا شده ی مقامات آمريکايی از احمد ولی کرزی به عنوان محوری ترين قاچاقچی مواد مخدر ياد شده است/ معاش 2200 سرباز در يکی از ولايات شرقی به جيب زورمندان رفته است/ هزاران تن از نظاميان دولتی که از دولت معاش دريافت می کنند به خدمت شخصی قاچاقچيان بين المللی شناخته شده ی هرويين درآمده اند/ اسدالله وفا از از تدارک و قاچاق محموله ی بزرگ مواد مخدر سود سرشاری برده است/ و حامد کرزی همچنان دروغ می گويد!


جناب احدی سَرِ گنج

کارتونی از عتيق شاهد

شنبه 12 ژانويه 2008


بيش از بيست ميليون دالر اختلاف در حساب و کتاب وزارت ماليه!

انورالحق احدی پاسخ دهد!

شنبه 9 فوريه 2008


کابل پرس افشا می کند!

بيش از يک ميليون دالر سوء استفاده در بانک ملی افغان

همراه با يک مورد، 144 هزار دالر آمريکايی سوء استفاده توسط انور الحق احدی

يكشنبه 9 دسامبر 2007, نويسنده: کامران میرهزار


اين چهره: انورالحق احدی

کارتونی از عتيق شاهد

چهار شنبه 11 ژوئن 2008


افشای اسناد مافيای مواد نفتی!

متهمان به اختلاس ميليون ها دالر که در مافيای مواد نفتی بی کيفيت و تقلبی دست دارند آزاد شده اند! اين دوسیه مانند دوسيه ی زد و بند و اختلاس حنيف اتمر که توسط رمضان بشردوست افشا شده بود، توسط سارنوالان بدون ارجاع به دادگاه مختومه اعلام شد

دو شنبه 23 ژوئن 2008


سیاف از جنایت تا غصب زمین!

استقامت اول: کوتل خيرخانه، چمتله، پغمان الی ارغندی. استقامت دوم: وزير اکبرخان، باغ بالا، خوشحال مینه، بازار کمپنی، قلعه حيدر خان الی ارغندی

يكشنبه 8 ژوئن 2008, نويسنده: کامران میرهزار


کابل پرس افشا می کند:
افشای اسناد کامل تری از معاش گزاف اديب فرهادی!

معاش ادیب فرهادی 484 برابر معاش کارمند عادی در افغانستان، دو تا چهار برابر معاش بهترين متخصصان اقتصادی در اروپا و آمريکا

شنبه 21 ژوئن 2008, نويسنده: کامران میرهزار

شاعر و متخصص سیستم های معلوماتی
سردبیر و ناشر کابل پرس?
هزاره از هزارستان

آنلاین :

Work and Poetry

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • طی چند سال اخیر دها تن از اعضای گروه افغان ملت از کشور های مختلف جهان به کشور سرازیر و بوسیله افغان ملتی های داخل رژیم بیدون درنظر داشت لیاقت، تحصیل،تجربه به پوست های کلیدی در وزارتهای مختلف نصب گردیدند، خود آقای احدی پوست کلیدی وزارت مالیه،خانم وی رئیس عمومی صلیب احمر آقای پوپل یکی دیگر از افغان ملتی ها رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی وبقیه اطرافیان و اعضای افغان ملت نیز مقام های حساسی را در دستگاه فاسد اداری آقای کرزی در اختیار دارند.
  اما جالب اینجاست که افغان ملتی ها از یکسو در دسترخوان رژیم نشسته از سوی دیگر همین افغان ملتی ها در بیرون نیروهای بین المللی و رژیم کرزی را تخریب و از طالبان حمایه می نمایند و علت آن نیز خصوصیت شدید قومگرایانه اعضای گروه افغان ملت است که وابستگی های قومی و لسانی برای شان مهمتر از همه چیز است.
  در رابطه به چور کردن دارائی های بیت المال بوسیله افغان ملتی ها باید متذکر شد که بخشی عمده فساد اداری در دستگاه دولتی بوسیله همین آقایون صورت میگیرد ، آقای احدی از پول بیت المال ویلای بزرگی در دوبی خریداری نموده و همه فرزندان وی بطور دائمی درآن شهرکه به نسبت گرانی افراد عادی نمی توانند حتی یک شب در آنجا بود وباش نمایند، اقامت دارند.

  • زیاد نوشیم مگر فایده نکرد ! حال صرف با یک شعار همه میگویم لعنت خدا به آنهایکه بحق ملت و مردم مظلوم و بی دفاع افغانستان خیانت میکنند. لعنت خدا به پدر و مادر آنهایکه به ملت ومردم فقیر رحم نمیکنند و دارائی عامه را اختلاس و دزدی کردند.. لعنت خدا با کسانیکه این دزد ان بی ناموس را در قدرت نصب کردند. لعنت خدا به آن مادریکه همچو اولاد نا مشروع را از نطفه ای شیطان متولد کرده . میلیون ها با ر لعنت و عذاب خدا به پدر ان و مادران این دزدان بی و جدان. لعنت خدا به کسانیکه از این بی ناموس ها دفاع و حمایت کردند و میکنند. لعنت خدا به پدر و مادری که دارائی عامه راسرقت و دوباره مسترد نکنند. من از ویب سایت وزین کابل پرس? به شرف و وجدان قسم میدهم که نبشته بنده را نشر کند. اگر نشر نکرد از جمله ای خائنین است . ای غداران بی وجدان خدا منتقم گیر حقیقی است . انتقام مظلومان هم در دنیا و هم در آخرت از شما گرفته میشود چی شد عبدالرحمن خان ، چی شد ظاهر خان ، چی شد داود خان ، چی تره کی ، ببرک و دوکتور نجیب الله . روزی نابودی شما هم میرسد. در مقابل هر یک یک دالر ، و ایرو شما و فرزندان تان بهای آنرا به خون خواهید پرداخت . شما به قدرت امریکا تکیه نکنید . قدرت خدای با عظمت است که شما را با دار و دسته ای تان نابود کردنیست. شما دزدان و غداران به تاریخ اسلام نظر بی اندازید و کتب آنرا مطالعه کنید . وببینیند که خداوند متعال با لای غداران و منافقان چه گونه بلا های را نازل کرد. انشالله بحکم آن ذات پاک بلا بالای شما هم نازل شدنیست .

  • به همه سلام!
   در مورد افغان ملتی ها باید متذکر شد که که این سازمان انعشاب کرده و به چندین شاخه و سازمان تقسیم شده است که یک گروه ان را احدی ، و دیگر ان را قدرت الله احداد، و سومی انرا به نام زیار مل رهبری می کند.
   جلال ابدی

   آنلاین : اختلاس

  • کرزی ترا به سر همان طفل نوزادت ترا به سر خانم نازنینت ترا به ارواح پدر و مادرت اگر از نطفه ای حلال بدنیا آمده باشید یک کار جسورانه را بمثابه یک افغان در پهلوی میلیون ها گناه یک ثواب را هم کمائی بکنید. این غداران ناجایز حرامی را که عبارت از انور الحق احدی ودارا و دسته ای کثیف و لعنتی اش باشد بدون اجازه وحکم امریکا از قدرت عزل شان بفرمائید . اگر شما اینکار را انجام دادید . انشالله در انتخابات ریاست جمهوری آینده موفق میشوید. در غیر آن لکه ای بد نامی شما تاریخ افغانستان را برای همیش سیاه نگه میدارد. همچنان بعد از خلع قدرت تان از مقام جمهوری آیا فکر کرده اید که چطور و در کجا دور از دید مردم زندگی خواهد کرد. آیا این موضوع برای خودت آنقدر بی ارزش است که روی آنهم فکر نکردید؟ خیر من معذرت میخواهم که جملات رکیک و زشت را خدمت شما تقدیم نمودم. اگر شما هم در موقف ما می بودید ، همین کار را مینمودید. در انتظار حرکت مثبت و مردمی شما میباشم.

  • هموطن عزیز اقای وردک!
   من به بعضی قسمت های نوشتهء تان با شما موافق استم ولی شما هم خدا را حاضر ببینین ونام از یک حزب نه برید ویا بهتر است یک چشمه نبینید .هردو چشم را باز کنید .بدون ترس واقعیت را بنویسید.مثلا وقتی از احدی نوشتین در پهلوی ان از قانونی , ربانی, صیاف, دوستم از برادران امر مسعود ,محقق, محسنی, تورن اسماعیل و سایرین بنویسد که هر کس بداند شما کدام مطلب خاصی ندارین.همیشه به حیث یک مسلمان ازهرکسی که بد است از بدی هایش وهر کس خوب است از خوبی هایش بنویسین تعلق زبانی ملی قومی را در نظر نگیرید. انگاه نوشتهءتان به دلها چنگ می زند . زندباشی
   رحمن

 • محترم رحمن براستی هم آنهای را که نام بردید از قبیل قانونی , ربانی, صیاف, دوستم برادران امر مسعود ,محقق, محسنی, تورن اسماعیل و حتی همین وطندار های بنده فاروق خان و رحیم خان وردک از شما چه پنهان آنها نیز در چور وچپاول این ملت کدام صرفه نکرده اند ولی فرقی شان اینست که آقای احدی مرکز مالی افغانستان را در اختیار دارد بخش اعظم بلیونها دالر کمکهای خارجی از طریق وزارت مالیه به افغانستاناعطا میگردد و گروه احدی با استفاده از موقف استثنائی شان در دولت قبل از آنکه این پولها به پروژه ها ی مربو طه سوق گردد بخشی عمده آنرا به حسابهای شخصی شان که اکثرا در بانکهای دوبی دارند واریز میگردد .
  آیا بیدون سوه استفاده از پول بیت ا لمال ممکن است شخصی بتواند در دوبی ویلا و اپارتمان های میلیون دالری خریداری نموده خانواده وی در آن شهرپرهزینه بطور دائمی اقامت نماید ؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس