صفحه نخست > دیدگاه > گيتس و انتقاد از مهمان نوازی افغانها

گيتس و انتقاد از مهمان نوازی افغانها

در تجارت سكس در بازار مكاره فروخته مي شوند و هيچ غيرت افغاني به جوش نمي آید!
محمد اسحاق فياض
دوشنبه 29 سپتامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی


اگر به موضع گيري وراهكار هايي كه امريكا دنبال مي كند دقت شود و اين كه اين كشور در صدد تغيير راهكار ها است وبه دنبال استراتژي جديد مي گردد. اين نتيجه بد ست مي ايد كه مقامات امريكايي هم اكنون دچار همان تشوش و سردرگمي درافغانستان شده اند كه دو سال پيش در عراق داشتند.

بحران عراق سبب انتقادات شديد از دولت بوش گرديد و حمله به عراق را اشتباه محض خواندند، اما اكنون با تشديد حملات طالبان درافغانستان همه از ناكامي هايي سخن مي گويند كه تا دوسال وجود نداشت و دولت مردان امريكايي افغانستان را يكي از كشورهايي مثال مي آورد كه از وضعيت بحراني عبور كرده و به دموكراسي و دولت منتخب دست يافته است.

آخرين راهكار جديد امريكا افزايش 14 هزار نيروي تازه نفس تا چند ماه آينده درافغانستان است. ظاهرا اين طرح آخرين راهكاري است كه براي مقابله گسترده با طالبان و القاعده اتخاذ شده است، اما مقامات نظامي اين كشور بازهم مطمئين نيستند كه اين طرح در افغانستان كارگرد مي افتد يانه؟

نكته قابل توجه سخناني است كه وزير دفاع امريكا در آخرين واكنش در قبال جنگ افغانستان ابراز داشته است و نشان مي دهد كه اين نظاميان تاچه اندازه از حوادث افغانستان متاثر هستند و با ترديد ها و پارادوكس هاي دايراه وار گرفتار هستند. رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا، با تاكيد بر ضرورت تقويت ارتش افغانستان، در مورد ايده گسترش سريع نيروهاي آمريكايي در افغانستان، به كاخ سفيد هشدار داد و گفت كه افغانها هيچوقت نسبت به خارجيها ميهمان نواز نبوده اند.

اين اولين واكنشي است كه گيتس بعد از نشست مهم فرماندهان امريكايي در واشنگتن درقبال افغانستان اتخاذ كردند و توافق نمودند كه 14 هزار نيروهاي تازه نفس ديگر درافغانستان اعزام نمايند.

وي درواكنش به اين تصميم گفته است، حضور و گسترش سريع نيروهاي آمريكايي در كشوري كه تاريخچه عكس العمل در مورد نيروهاي خارجي دارد، ممكن است نتايج معكوس به بار بياورد.

شايد بهتر باشد به جاي وسيع تر كردن ردپاي غربي ها در كشوري كه هيچوقت نسبت به خارجي ها ميهمان نوازنبوده اند، تلاش خود را صرف بازسازي و تقويت هر چه سريعتر ارتش ملي افغانستان كنيم. وزير دفاع امريكا دراين سخنان حتي احتمال داد كه اگر همين سياست درامريكا دنبال شود، اين كشور بايد 20 هزار نيروي تازه نفس به تدريج درافغانستان اعزام نمايند.

انچه دراين نوشته جالب به نظر مي رسد تعبيري است كه گيتس به كار برده است و آن مهمان نواز نبودن افغانها نسبت به خارجي ها است. اين درحالي است كه دولت مردان افغانستان از گذشته تاحال شعار شان اين بوده اند كه افغانها مهمان نواز و غيرتي هستند. اين دو ويژگي و صفات را جزء فرهنگ و سنت افغانها مي دانستند، اما رابرت گيتس برخلاف باور دولت مردان افغانستان كه مهمان نوازي افغاانها و نيز غيرت افغان را بزرگترين افتخار مي دانند، به اين مردم تهمت عدم مهماتن نوازي زده اند.

شايد تا سي سال پيش اگر اين سخنان درباره افغانها گفته مي شد آن را يك اهانت مي پنداشتند، زيرا اين صفات چنان در ذعن افغانها تبليغ شده بود كه انان با وركرده بودند كه مهمان نوازند. اما اين كه تاچه اندازه از سيره و سنت مهمان نوازي مي دانستند خود سئوالي است كه اقاي تخته چناري در مقاله اش در يكي از هفه نامه هاي كابل چندي پيش مطرح كرده بود. او نوشته است: شخصيت هاي بسياري آگاهانه يا ناآگاهانه در هر محفلي سعي مي کنند، در کوره غيرت افغاني بدمند و مهمان نوازي اين مردم را از باب حماقت و يا تحميق نشخوار نمايند. و اما به راستي غيرت و جوانمردي در قاموس وجود ما جايگاهي دارد؟

يكي از گزارش گران هم وطن در سايتي نوشته است:" افغانها از ديرباز به مهمان نوازي وميهمان داري معروف مي باشند،اما اين روز ها کارش به جايي رسيده که کساني را که براي آموزش بهداشت به کشورما آمده به گروگان گرفته تا به مقاصدخود برسدولي ازنظر اين نگارنده اين گروگانگيري کار افغانها نمي تواند باشد زيرا اين راازگذشته وسابقه افغانها مي توان فهميد".

اما برخلاف نظر اين نويسنده تمامي گروگان گيران و اختطاف گران و خشونت طلبان افغان هستند و متاسفانه امروز ها صدها دختر و كودكي كه از مناطق مختلف افغانستان قاچاق و ربوده مي شوند همه افغان هستند و بسياري از آنها در تجارت سكس در بازار مكاره فروخته مي شوند و هيچ غيرت افغاني به جوش نمي ايد تا از اين وضعيت رقت بار بيرون آيند.

به قول آقاي تخته چناري:" آيا ما واقعاً مهمان نوازيم؟ اگر به رفتار و کردار خود، نگاه نقادانه و نه احمقانه و تحميق گرانه داشته باشيم، متاسفانه جواب منفي است. جاي مهمان نوازي را مهمان ربايي و مهمانکشي پرکرده است و جاي غيرت و جوانمردي را در ضمير و وجدان بسياري از افغانها، جنايت و توحش نکبت بار به اشغال کشيده است. قصه يک گروگان گيري پايان نمي يابد که لکه ننگ گروگان گيري ديگر بر پيشاني ما مي نشيند! خون حلقوم انسانهاي اسير مذبوح تا هنوز از کف و جوشش نمي نشيند که رگهاي گلوي اسيران ديگري با کارد توحش دريده مي شود و سر زمين "مهمان نوازان" افغانستان را رنگين مي نمايد. زنجير جنون و جهالت طالبان از بازو و گردن زنهاي کوريايي فاصله نمي گيرد که دست و بازوي زن آلماني با زنجير ملاقات مي کند؛ زني که سرزمين، بستگان و عزيزانش را رها کرده، آمده است تا در فرايند بازسازي کشور ويرانه با غيرتان و مهمان نوازان افغاني سهم بگيرد. ما به اين همه وحشت و جنايت دست مي يازيم و يا حد اقل مي بينيم؛ اما با زهم ادعا داريم که ما غيرت داريم و مهمان نوازيم! کدام اديب سخن سنج و زباندان مي تواند کشف کند که "غيرت افغاني" چيست و "مهمان نوازي" ما چه معنا دارد؟"

به هرحال سخنان آقاي گيتس هرچند اشاره كلي نسبت به عكس العمل افغاانها در قبال خارجي ها دارد، و گروه طالبان و ديگر افراطي ها آن را اين گونه توجيه كرده اند كه بلي افغانها در برابر متجاوزين بي رحم و بي باكند. اما واقعيت اين است كه حضور نظامي خارجي درافغانستان با تمام پيامد هاي منفي كه دارد، با اجازده و دعوت دولت قانوي افغانستان بوده است و ثبات و امنيت افغانستان امروز به اين نيروهاي بستگي دارد.

درچنين فرايندي است كه ادامه جنگ سبب شده است كه اقاي گيتس برخلاف شعار هاي دولت مردان افغاني، افغانها را مردمي بدانند كه دربرابر خارجي ها مهمان نواز نيستند. اما واقعيت اين است كه افغانها طي چند دهه اخير با خود شان هم نيز مهمان نواز نبوده اند چه به افراد خارجي، اگر واقعا افغانها با خود شان مهمان نواز و رئوف مي بودند و غيرت افغاني اجاز نمي داد كه خارجي ها بيايند براي آنان امنيت برقرار كنند، اصلا نيازي به نيروهاي خارجي نبودند و همين مهمان نوازي و غيرت افغاني، خارجي ها را نيز بس بود و ديگر لازم نمي ديد كه به كمك ما بشتابند. مشكل اساسي ما امروز اين است كه ما چنان در دايره اي از خشونت ها و افزون طلبي ها و افراطي گريها گرفتار امده ايم كه به خود مان هم رحم نمي كنيم و اگر خارجي ها نباشند در همان لحظه به جان هم ديگر مي افتيم و خون يك ديگر را مي ريزيم.

به هرحال سخنان گيتس ممكن است به غيرت شعاري برخي ها بربخورد اما برخواسته از يك واقعيت تلخي است كه مردم افغانستان چندين دهه است كه گرفتار آن گرديده است.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • این رستوران های چینی در کابل، پر از دختران افغانی است که به مبلغ 50 تا 100 دلار در اختیار امریکایی ها و سایر خارجی ها قرار می گیرند. اما دولت افغانستان برای جلوگیری از تحریک غیرت مردم می گوید که آنها چینی هستند. لعنت بر شما که مسلمانی را در اختیار کافر قرار داده اید. لعنت بر هر کسی که از رنج دختران افغان در زیر امریکایی های نامرد لذت ببرد.

 • دوست عزیز فیاض!
  حساب دزدان، جلادان،قاتلین،طالبان وحشت طلب و رهبران سیاسی که به مردم خود صادق نه بوده اند با مردم ما کاملا جدا است ، این مردم عام نیست که جنایت و و حشت ببار می اورند.
  مردم عام ما باغیرت، مهمان نواز و وطن دوست بوده و هستند.
  که تاریخ کهن ما شاهد ان است.
  جلال ابادی

  آنلاین : مهمان نوازی

 • آقای گیتس ! در مورد نظر شما در رابطه به اینکه افغانها از خارجی ها مهمان نوازی نمیکنند و یا نکردند، مخالف میباشم .دلایل وجود دارد که وسیلتأ حضور شما بعرض میرسانم.بحران ناهنجار سیاسی مداخله گرانه وچالش های آن در طی سه دهه جنگ اعلام ناشده ، اعتماد ملت مظلوم ومستعضف افغانستان را بکلی متلاشی و از هم پاشید . مثلأ همین اکنون در دولت آقای کرزی اشخاص و افراد فاسد ،دزد ، و طرفدار طالبان هستند که به یقین کامل از گماشته گان و دست نشانده گان شما میباشند که عبارت از انور الحق احدی وزیر مالیه و دار دسته ای آن ، عبدالرحیم وردک وزیر دفاع حنیف اتمر وزیر معارف عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات فرهنگ آقای مقبل وزیر داخله خلص وغیره وغیره که در دولت آقای کرزی وظیفه اجرا میکنند، هر کدام آنها وابستگی های خود را به سازمان های جهنمی دارند .علاوه به اینکه دست به اختلاس و چورو چپاول دارائی عامه زده اند و میزنند. به حمایت طالبان نیز سرعت عمل را بخرج میدهند. آقای گیتس لطفأ شما خود را زحمت بدهید و از آنها سوال نمائید . این غداران فاسد که امروز با خرید شرکت و موسسات دولت و اعمار قصر های مجلل در داخل و خارج اقدام کرده اند. این پولها را ازکجا بدست آوردند؟ آیا کدام سازمان های معتبر بین المللی در دفاع از حقوق مادی و معنوی ملت مظلوم بی دفاع افغانستان که توسط این اشخاص و افراد فاسد و ویروس جامعه نیست و نابود میشود برخواستند؟ چرا سازمان ملل متحد تا امروز هیاتی را در مورد باز رسی و بازجوئی پول های که از طرف جامعه جهانی در بازسازی افغانستان تادیه میشود ، تعین و به افغانستان نفرستادند؟ اگر چنین امری بپایه اجرا در آورده شده باشد، از آن چه نتیجه بدست آمده است؟ آقای گیتس آیا از نظر شما علت و تداوم حملات تروریستی که هر روز شدت بیشترکسب میکند چه باشد؟ آیا شما ملت مستعضف افغانستان را که از یکطرف نان خوردن و آب آشامیدن ندارند و از جانب دگر مانند بره ای بی دفاع در دهن گرگان خون خور قرار گرفته اند، مسؤول به عدم مهمان نوازی میکنید ؟ آقای گیتس این دست نشانده گان شما و آی.اس.آی است که فرهنگ مهمان نوازی افغانها را شکستاند و اعتماد آنها را نسبت به خارجی ها به برودت کشانید. زیرا این دست نشانده گان فاسد هم عزت و اعتماد شما را و هم فرهنگ مهمان نوازی و اعتماد افغانها را برباد دادند. شما خوب میدانید که کرسی نشینان افغانستان بمنظور دست برد و غارت گری و حفظ مقام در تداوم جنگ ، تروریستان را حمایت و پشتیبانی میکنند. که اسناد و شواهد زیاد از این رهگذر بنشر رسیده است. امروز افغانستان بحیث یک کشور تولید کننده بزرگ مواد مخدر در جهان بحساب میرود ،آیا دولت با کمک جامعه جهانی توانائی منع کشت و جلو گیری از آنرا ندارد ؟ امروز کرسی نشینان در افغانستان صاحب قصر های مجلل هستند به میلیون ها دالر را دزدی اختلاس و به بانک های خارج انتقال داده و هنوز هم ادامه میدهند. در حالیکه ملت فقیر و غریب باوجود اینکه نان خوردن ندارند وحشیانه بالای عزت و ناموس شان تعرض وتجاوز صورت میگیرد ، و از اثر فقر وگرسنگی جان میدهند .پس آقای گیتس حال هدف شما اینکه افغانها در مقابل خارجی ها مهمان نواز نیستند ، ملت مظلوم وفقیر افغانستان است و یا هدف تان از کرسی نشینان میباشد ؟ اگر هدف شما ملت افغانستان است اشتباه محاسبه فرموده اید.اگر هدف تان از دست نشانده گان شما باشد ، مسؤولیت خویش را بالای ملت مظلوم وبی دفاع واگذار نشوید.

 • سلام اقای فیاض.
  1- به نظز من مهمان نوازی افغانها از یک نگاه ریشه در ساده لوحی و بی اطلاعی این مردم بیچاره دارد.این مهمان نوازی نه بلکه یک ضعف و یا بعبارت دیگر احساس “خودکوچک بینی”در مقابل خارجی ها بوده است.از ابتدای تاریخ افغانستان تا امروز قوم گرایی بشکل وحشیانه ان وجود داشته و دارد. فقط کافیست نگاهی بیندازید به گذشته اقوام و روابت انها و مصیبت ها و نتایج ان کافیست که دیگر یادی از مهمان نوازی نکنید. بگذریم از این که مهمان نوازی یک خاصیت خوب است.
  علت مهمان نوازی چیست؟ ایا مهمان نوازی میتواند مشکلات امروز افغانستان را حل کند؟ همین نیروهای مهمان (که بقول شما برای مردم و با دعوت رسمی دولت قانونی...) در این سه دهه چنان اتشی از ناسیونالیسم و مذهب و غیره بر افروخته است که حتی خود انها با تمام متحدین شان قادر به خاموش کردن ان نیستند!
  بنظر من گیتس اشتباه فهمیده و اولا نمیداند که وقت مهمان نوازی گذشته و ثانیا مهمان هیچوت با B52 و هزاران قاتل حرفه ای و اجاره ای وارد خانه ای کسی نمی شود! لا اقل جناب گیتس باید بداند که کشورش هیچ گاه مهمانی نبوده است که هر میزبانی بتواند وجود انرا در خانه ای خود تحمل کند!
  2-اما در مورد سر بریدن توسط جلادان قرون وسطی ای که شما اشاره نموده اید. از نظر من نه تنها انسانی نیست بلکه تهوع اور است!
  اما نباید فراموش کرد که قربانی داریم تا قربانی!بطور مثال درین میان یکی چون خبرنگاری مظلومیست که جان خود را در راه اهداف انسانی خویش از دست میدهد اما دیگری انسان جاهل ایست که بی خبر از کنج کلیسایی برخاسته و در انتظار پاداشی از جانب (عیسی و مریم و...) هزاران کیلو متر راه پر خطر را میپیما یند تا انسان های ساده لوح و بیسواد در افغانستان را بدام بیندازند (یعنی از چاه دراورد و در چاله بیندازد). و چنین missioner ها شایستگی این را دارد تا تیغ همکاران مذهبی خویش را بر گلوی خود احساس نمایند!

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس