در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > جدال و معامله بر سر آب ها و همزمان کشتار صاحبان آن و تبعیض سیستماتیک علیه (...)

جدال و معامله بر سر آب ها و همزمان کشتار صاحبان آن و تبعیض سیستماتیک علیه آنان

کابل پرس خبری
پنج شنبه 6 جولای 2017

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: بحث آب ها بار دیگر در فغانستان بالا گرفته و زد و بند و معامله مانند همیشه جریان دارد. همزمان تبعیض سیستماتیک و کشتار مردمی که آب های مورد مجادله و معامله از کوه های سرزمین آنان چشمه گرفته شدت گرفته و همچنان سیاست تاجیک به تاجیکستان، اوزبیک به اوزبیکستان، تورکمن به ترکمنستان، هزاره به ادامه دارد. در سال های اخیر سیاست تاجیک به تاجیکستان و اوزبیک به اوزبکستان نیز با مقاومت مردم تاجیک و اوزبیک، به سیاست تاجیک و اوزبیک نیز به گورستان تغییر کرده است.

آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس