Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > به قلم سردبير > ده زن که می توانند پارلمان را تغییر دهند

ده زن که می توانند پارلمان را تغییر دهند

کامران میرهزار
چهار شنبه 10 اكتبر 2018

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [English] [فارسى]

چند روز دیگر انتخابات پارلمانی در به اصطلاح کشور فغانستان برگزار می شود. این فهرست ده زنی است که دارای گذشته ی روشن می باشند و می توانند در پارلمان تغییر بوجود آورند:

1. زهرا سپهر

زهراه سپهر حقوقدان و فعال شناخته شده، مدافع حقوق زنان و کودکان و مردم سرکوب شده می باشد. او چندین تجمع اعتراضی در حمایت از قربانیان نسل کشی و جنایات جنگی براه انداخته است. زهرا سپهر سال ها به عنوان روزنامه نگار کار کرده و اکنون خود را برای انتخابات پارلمانی نامزد نموده است.

2. زهرا یگانه

او فعال شناخته شده و حامی کودکان و زنان است. او یک فعال سبز نیز می باشد که برنامه های زیادی را برای محیط زیست بهتر در کابل راه اندازی کرده است. او همچنین حامی خوبی برای قربانیانی می باشد که نزدیکانشان را در حملات انتحاری از دست داده اند.

3. صالحه سعادت

صالحه سعادت خبرنگار چند رسانه ای است که سال ها در رسانه های معتبر کار کرده است.

4. شاه گل رضایی

شاه گل رضایی سیاستمدار شناخته شده و یکی از رهبران جنبش روشنایی می باشد. جنبش روشنایی چندین تظاهرات بزرگ از جمله در کابل داشت که فغانستان در تاریخ خود نظیر آن را ندیده است. یکی از تظاهرات های بزرگ جنبش روشنایی توسط تروریست ها هدف قرار گرفت و صدها تظاهرات کننده ی صلح طلب کشته و زخمی شدند.

5. راضیه حیدری

راضیه حیدری زن شجاعی است که از قندهار خود را نامزد کرده است. راضیه حیدری تغییر، برابری و عدالت را برای همه می خواهد.

6. ناهید فرید

ناهید فرید از شهر هرات وکیل مردم در پارلمان می باشد. او یکی از حامیان خوب جنبش های برابری خواه می باشد.

7. تهمینه شجاع

تهمینه شجاع از فاریاب، تورکستان می باشد. او یک فعال و عضو نهادهای مدنی فاریاب است.

8. ریحانه آزاد

ریحانه آزاد یک فعال و عضو پارلمان می باشد. او حامی خوب برابری و عدالت است. او عضو جنبش روشنایی است و از حقوق کودکان و زنان حمایت می کند.

9. فیروزه ارزگانی

فیروزه ارزگانی از ارزگان، جایی که بخش های وسیعی از زمین های پدرانش غصب شد می باشد. او فعالی است که می خواهد برابری را برای همه بدون درنظرداشت قومیت آنان به ارمغان آورد.

10. مینا نادری

مینا نادری با تحصیلات عالی از ولایت هرات خود را نامزد انتخابات کرده است. او سال ها به عنوان روزنامه نگار و استاد دانشگاه فعالیت داشته و می خواهد تغییر را از مسیر آموزش بوجود آورد.

Hazara Poet, Journalist and Webmaster
شاعر، سردبیر و ناشر کابل پرس
Kabul Press chief editor and publisher
Hazaristan

آنلاين بنگريد :

Kamran Mir Hazar, Work and Poetry

جستجو در کابل پرس