صفحه نخست > خبر و گزارش > هیچ هزاره، اوزبیک و تاجیکی به غنی احمدزی و تیم تابوت ساز رای نمی دهد

هیچ هزاره، اوزبیک و تاجیکی به غنی احمدزی و تیم تابوت ساز رای نمی دهد

کابل پرس خبری
پنج شنبه 22 آگوست 2019

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: غنی احمدزی که از او به عنوان رییس جمهور غیر قانونی و دست نشانده یاد می شود، هیچ محبوبیتی نه تنها بین غیر پشتون ها، بلکه بین بسیاری از پشتون ها بويژه پشتون های درانی ندارد.
واکنش های مردم در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که بويژه غیر پشتون ها، نه تنها هیچ اعتمادی به اشرف غنی احمدزی ندارند، بلکه شخص او را به عنوان یک جنایتکار همدست با طالبان و گسترش دهنده ی تبعیض و فساد در کشور می دانند. این واکنش ها حتا دامن معاونان او را نیز گرفته و از امرالله صالح به عنوان ناصالح و ابن الوقت و از سرور دانش به عنوان نادانش و بله قربان گوی یاد می کنند. این تیم به تیم تابوت ساز معروف شده است.
درصد محبوبیت غنی احمدزی بین هزاره ها و تاجیک ها صفر و حتا زیر صفر می باشد. اوزبیک ها نیز از او به عنوان یک خیانتکار و جنایتکار یاد می کنند که به رای آنان در انتخابات قبلی خیانت و راه را برای خشونت و طالبان در مناطق مختلف تورکستان هموارتر نمود. هزاره ها از غنی احمدزی به عنوان عامل کشتارهای وسیع و تبعیض سیستماتیک یاد می کنند. تاجیک ها نیز او را یک دست نشانده و مخالف منافع تاجیکان می دانند.

واکنش های مردم در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که در صورت برگزاری انتخابات، هزاره ها و برخی از تاجیکان و اوزبیک ها به عنایت الله حفیظ رای خواهند دارد.

همچنین تاجیک ها بیشتر به لطیف پدرام رای خواهند داد که از این گروه مردمی-قومی نمایندگی می کند.
واکنش های مردم در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که با توجه به خیانت عبدالله عبدالله به رای مردم بويژه هزاره ها و تاجیک ها، میزان اعتماد اوزبیک ها به عبدالله عبدالله بسیار پایین است و تنها عاملی که ممکن است درصدی از اوزبیک ها به عبدالله عبدالله رای دهند، همراهی جنرال دوستم با اوست. اما در شبکه های اجتماعی برخی از اوزبیک ها می گویند که به عنایت الله حفیظ و لطیف پدرام رای خواهند داد.

در همین حال بسیاری نیز انتخابات احتمالی آینده را نیز مانند گذشته سراسر تقلب دانسته و معتقدند که غیر پشتون ها اولویت اصلی دیگری دارند و آن این است که خود را برای یک نبرد گسترده با طالبان آماده کنند. آنان می گویند که سیاستمداران پشتون از سویی خلیل زاد و در سوی دیگر غنی احمدزی و در پاکستان نیز عمران خان، در فرصتی که دارند و در موقعیت های کلیدی که می باشند، طرح شوم پشتونیستی خود را علیه غیر پشتون ها پیش می برند.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس