صفحه نخست > دیدگاه > هدف از تجزیه افغانستان وعقب نشینی به شمال چیست؟

هدف از تجزیه افغانستان وعقب نشینی به شمال چیست؟

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در سخنانی در برابر یکی از کمیته های کنگره این کشور نسبت به عواقب اجرای توافقنامه دولت پاکستان و یک افراطیون اسلامگرا در دره سوات، در شمال غرب این کشور، ابراز نگرانی کرده و گفته است که وضعیت پاکستان خطری مهلک را متوجه امنیت جهان می کن ولی اقا جان چپمن باخاطرارام میگوید که این همه اهداف که غربیان درمورد مبارزه با ترریزم داشتند محقق شده است
عبدالصبور
جمعه 10 سپتامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

برای خواندن پرسش ها درباره طرح تجزیه افغانستان از مخالفان، موافقان و نه مخالفان و موافقان و شرکت در گفت و گو اینجا را کلیک کنید.

دراین اواخردرمورد تجزیه افغانستان حرفهای بالاگرفته اگرچه این سخنان نونیست واز زمانها پیش هم ازطرف اعمال وحلقه بگوشان امپریالیسم این سخنان دربعضی ازسایتهای انترنتی تبلغات صورت گرفت است،دردوانتخابات ریاست جمهوری که صورت گرفت طرفداران این نظربخت خودرا ازمایش کردن خوشبختانه که ایشان حتی به اندازه امضاهای که بخاطرکاندیت شدن خودازمردم جمع اوری کرده بودند نتوانستند رای بدست اورنداین نشاندهده انست که اقایون این تعداد امضاراهم طورجعلی جمع اوری کرده بودند ولی اکنون باداران ایشان سروصداخودراازگوشه وکناربالاکرده ظاهراٌ میگویند که این نظرحکومتها ی مربوط نیست ولی تاجائیکه معلوم است سازمانهای جاسوسی برای نظر نسنجی وجمع اوری انعکاسات وعکس العمل ها چنین بازیهارا راه اندازی میکنند وبعد درمورد حکومت های مربوط نظریات شان رااعلان میدارند بدون شک که درعقب این تحریکات دستها حکومات موجوداست واین نظریه پردازان هم ازحمایت سازمان های جاسوسی برخوردارمیباشند.

جان چپمن، رئیس مرکز انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک (آی آی اس اس) که یکی ا از عمده ترین مراکز پژوهشی در بریتانیا است و پیشنهادات ارایه شده از سوی آن از اعتبار زیادی برخوردار است در سخنرانی افتتاح جلسه رونمایی از سالنامه 2010 این انستیتوت در مورد مسائل جهانی گفت در حالی که جنگ در افغانستان از مرز ده سال فراتر می رود، صبر و حوصله مردمی که کشور هایشان در افغانستان حضور نظامی دارند، برای حضور نظامی دراز مدت در این کشور کمرنگ تر می شود.وی با حمایت از خروج بیشتر نیروهای غربی از افغانستان و جابجایی نیروهایی که در افغانستان باقی می مانند به مناطق دیگر در داخل این کشور، خواستار باز اندیشی کامل در استراتژی جنگ در افغانستان شده است. اقا جان چپمن که خودرا رئیس مرکزتحقیقات استراتژیک بین المللی معرفی میکند حداقل اندیشیده است که قوای امریکا ئی وناتو به چه منظورومقصد وارد خاک افغانستان شدند؟ ایا غربیها بخاطر تجزیه افغانستان به انکشور حمله ور شدندویا بخاطرمقاصد دیگری که عبارت از مبارزه باتروریزم والقاعده است جوامع وهم ملل دنیا شاهداندکه این قوابخاطر مبارزه با تروریزم واردخاک افغانستان شدند وتعداداین قوا دراوایل دو هزار وبعد به پنجهزارواکنون یکصدو پنجا هزار نفرمیرسد درسراسرافغانستان درسالهای 2002و2003 کاملا امنیت بود ایادراین هنگام این قوا مراکز اصلی ترویزم را تشخیص داده نمیتوانستند ؟اگراین مراکزدرافغانستان بود که بارفتن این قوا دوهزار نفری درسراسراین کشورامنیت کامل برقرارنمیشد ولی هیچ نوع تلاش بخاطرازبین بردن این مراکز درخاک پاکستان که مرکزاصلی ترویزم است صورت نگرفت اقا جان چپمن گاهی ازخوداین سوال را کرده است که چرا هیچ اقدام درمورد پاکستان صورت نگرفت؟ ایاآقا جان چپمن گاه هم این سوال رااز خودکرده که دست اورد این قوادراین نوسال چه بوده است؟ با تاسف که با چنان دیده درائی میگوئید. که این کارزار نظامی اخلال، ریشه کنی و تخریب القاعده در آنجا بود و این هدف از دید او بطور عمومی برآورده شده است. شرم اوراست که رئیس یک مرکزتحقیقات چنین یک دیده دراباشد وفکرکند که مردم هیچیزنمیدانند وهرچه که اقا گفت موردقبول همه قرارخواهدگرفت این اقا ازکدام اخلال وریشه کنی حرف میزند،جنرال دیوید پترئوس، رئیس فرماندهی نیروهای آمریکا گفت افسران اطلاعاتی پاکستان اخیرا به پیکارجویان خبر داده بودند که محل استقرار آنها افشاشده . او افزوده که گروه های پیکارجو توسط "آی اس آی"تاسیس شده اند و ارتباط این نهاد با این گروه ها کماکان ادامه دارد، این سخن که پاکستان باالقاعده وتررویستان کمک میکند بارها ازطرف مقامات امریکائی بیان شده است وهمین اکنون طیارات بدون پیلوت امریکا بعضی مناطق رادرانطرف خط دیورند بمباران میکنند ایا اقاجان چپمن دراین مورد اگاهی ندارد؟ البته که میدانند ولی واقعیت این است که جان چپمن ازیک واقعیت پرده برمیدارد وی گفته که حوصله مردم انکشورهای که درافغانستان سربازدارند کمرنگ میشود به همین خاطرهم است که باید اقایون ازکامیابی خود دربرابرتروریزم حرف بزنند وبه مردم خود نشان دهندکه گویا انها کامیابی ها رابدست اورده اند معلوم نیست که اینها از کدام کامیابی ریشه کنی ودستاوردحرف میزنند اگرهدف شکست ترویزم است که مهیا نشده دراین جا لازم است گفته رئیس جمهوراوباما ویک جنرال امریکائی نقل قول کنم که گفته است باراک اوباما : هدف استراتژی آمریکا در افغانستان روشن است: مختل کردن، برچیدن و نابود کردن کامل شبکه القاعده و متحدان افراطی اش وبه تعقیب ان جنرال مایک مولن لوی درستیز نیرو های مسلح امریکا میگویدکه اوضاع افغانستان جدی و در حال وخیم تر شدن است .

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در سخنانی در برابر یکی از کمیته های کنگره این کشور نسبت به عواقب اجرای توافقنامه دولت پاکستان و یک افراطیون اسلامگرا در دره سوات، در شمال غرب این کشور، ابراز نگرانی کرده و گفته است که وضعیت پاکستان خطری مهلک را متوجه امنیت جهان می کن ولی اقا جان چپمن باخاطرارام میگوید که این همه اهداف که غربیان درمورد مبارزه با ترریزم داشتند محقق شده است شاید مقصد اقا چپمن تشدید تررویزم باشد که واقعاان محقق شده ویا بخاطربیرن رفت از شکست خود باید طرحی های راپیش بکشند که گویا اولادوجوانان این کشورها به ناحق کشته نشده بلکه انها تروریزم را نابودکرده اند .خوب اگرمیخواهد نشان دهندکه این هدف براورده شده پس چرا ازتجزیه پاکستان حرف زده نمیشود که لانه اصلی ترویزم است وحکومات امریکا و انگلیس بارها این مسله را بیان کرده اند وکلنتون انرا خطرامنیت جهانی دانسته است پس چرااین خطرراازبین نمی برند؟خوب دراینجا میتوان دواحتمال را پیش بینی کرد دراین جای شک نیست که این قوا درافغانستان به شکست مواجه شده وبخاطرپرده پوشی به این شکست چنین طرح راپیش کشیده اندواگرگفته اقاجان چپمن راکه درلندن از اعتبارخاص برخورداراست که گفته این اهداف براورده شده پس این احتمال رانیزنباید ازنظرانداخت که حرف از تجزیه افغانستان میزنند خود به طرف شمال عقب نشنی میکنند هدف از عقب نشنی این قوا به شمال وتزئید سیستماتیک جنگ را دراین چندسال درنظر بگیریم ونقل وانتقال هلیکپوترها وانتقال جنگجویان به شمال دقیق باشد شایدمیخواهند جنگ رابه کشور های اسیامیانه انتقال دهندوخودرابرای دفاع گویاازتاجکستان و ازبکستان وترکمستان دربرابر اسلام گرایان دران کشورها جابجا کنند. چون افغانها بهرقیمت ازتمامیت ارضی کشورشان دفاع میکنند وامریکایان خواب ارام درشمال نخواهد داشت واین اصل را امریکان خوب میدانند.واگرچنین خیال درسربپروانند خیال پوچ خواهد بود چون با چنین کار چلوصاف خودرا ازآب بیرون می اورند وجای دراین کشورها نخواهدداشت به این ترتیب امریکابه یک شکست ننگینترازویتنام مواجه است.لازم انست که افغانها متوجه چنین دسایس ووحدت ویکپارچگی خویش باشند وخودرادرباطلاق جنگ طولانی دیگر نه اندازند.

طرح تجزیۀ افغانستان خیال باطل یک لابییست کاسب است!

فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا

دو شنبه 16 اوت 2010


احمق خودتان هستید آقای اشرف غنی احمد زی، آقای وحید عمر

اشرف غنی: کسی که در رژيم جنایتکاران طالب، این رژيم را رژيمی مردمی معرفی می کرد و پس از روی کار آمدن کرزی یکی از کلیدی ترین افراد در بنا نهادن سیستم فاسد و مافیایی بود و بصورت غیر قانونی رییس دانشگاه کابل بود و در انتخابات ریاست جمهوری بصورت غیر قانونی با داشتن تابعیت آمریکا شرکت کرده بود.

چهار شنبه 4 اوت 2010, نويسنده: کامران میرهزار


طرح تجزیه افغانستان

تجزیه افغانستان باعث می شود که مردم قرون وسطایی به روش خود زندگی کنند و از آن لذت ببرند و مردم متمدن تر به شیوه ی دلخواه خود زندگی کرده و آزاد باشند. در ضمن در این صورت از سیطره طلبی یک قوم خاص که صدها سال است بر گرده ی ملیت های دیگر سوار است خلاصی خواهیم یافت.

يكشنبه 1 اوت 2010, نويسنده: مهرورز


طرح تجزیه ی افغانستان

چهار شنبه 14 ژوئيه 2010, نويسنده: احمد بهار چوپان


رابرت بلک ویل: آمریکا باید افغانستان را به دو قسمت تقسیم کند

عدم پرداختن به مسایل افغانستان و عدم جسارت برای عبور از خطوط ممنوع که بیشتر درونی می باشد و نوعی خودسانسوری همراه با وطن پرستی چشم بسته را با خود دارد، به ضرر جامعه ی افغانستان است. دیگران به راحتی بدون اینکه درگیر وجدانی تقلبی شوند، به بحث و تجزیه و تحلیل مسایل مختلف در حوزه های مختلف می پردازند و کند و کاو درباره ی مسایل را لازمه ی برخورد سالم تر و صحیح تر با آن برای منافع خود می دانند و در افغانستان اما وقتی دیگران درباره ی سرنوشت و آینده ی مردم بحث می کنند، اهالی قلم به همان احساس وطن پرستی چشم بسته پناه می برند.

شنبه 10 ژوئيه 2010, نويسنده: کابل پرس


طرح تئوریک تجزیه افغانستان

در شرایط فعلی طرح تئوریک تجزیه یک ضرورت به نظر می رسد، مهم ترین حد و مرزی که باید از آن عدول نکنند، این است که از تعصبات و خشونت های قومی به دور بوده و عدالت در طرح های تقسیمات در نظر گرفته شود، برای بدست امدن این شرایط، بهترین راه حل این است که جامعه جهانی و بخصوص سازمان ملل بر روند تجزیه اشراف کامل داشته باشد و داوری در تقسیمات اراضی به سازمان ملل داده شود.

چهار شنبه 7 ژوئيه 2010, نويسنده: محمد اسحاق فياض


به تجزیه افغانستان بیندیشیم و یا به تغییر پشتونها؟

جامعه شناسان باور دارند که خلای ایدولوژیک موجب بیداری و تقدس ارزشهای قومی میشود/اگر بنا میبود تا برای هر گروه قومی و زبانی یک کشور مستقل وجود داشته باشد امروز در جهان بجای 195 مملکت باید شش هزار و پنجصد کشور وجودمیداشت./. تجزیه افغانستان به هیچوجه یک تجزیه آرام، صلح آمیز و متمدنانه مثل، چک و سلواکیا، نخواهد بود/معجون "پشتونوالی و شریعت" سمی است که باید آنرا از مغز پشتونها شست/ چگونه می توان انتظار داشت که پشتونها مثل فارسی زبانها و یا ترکها فکر کنند در حالیکه در زبان پشتو منابع فکری، علمی، ادبی و هنری بسیار اندک وجود دارد؟

دو شنبه 5 ژوئيه 2010, نويسنده: جعفر رضايی


طرح تجزیه ی افغانستان

پاسخهای به کابل پرس: چون من یکی از مخالفان تجزیۀ افغانستان هستم بنا برآن در بخش مخالفان تجزیۀ افغانستان به پاسخ دوستان و وطنداران ام خواهم پرداخت.

شنبه 3 ژوئيه 2010, نويسنده: نعمت الله ترکانی


طرح تجزیه ی افغانستان

درمیان مردم عامه – عناصرغیر"اوغان"- هنوزاین آگاهی بوجود نیامده است که بدون "اوغان" ها می توان راحت تر وانسانی تر زندگی کرد وبنابران باید کشوررا تجزیه کرد تا ازشرمصیبت های تمام ناشدنی ی که این طایفه برکشور تحمیل کرده است؛ درامان ماند.

چهار شنبه 30 ژوئن 2010, نويسنده: ربانی بغلانی


طرح تجزیه افغانستان!

عبور از خطوط ممنوع: مخالف، موافق و نه مخالف و نه موافق: نظر شما چیست؟/ هدف از طرح این بحث شاید عبور از خطوط ممنوع در کشوری باشد که سرکوب، خفقان، کشتار، تبعیض و چپاول بیداد می کند و این سرکوب، خفقان، کشتار، تبعیض و چپاول از حداقل 150 سال پیش تا دوره ی حکومت فاسد، طالبانی و مافیایی حامد کرزی با حضور حدود 150 هزار سرباز بین المللی بر جنازه ی کشوری بنام افغانستان ادامه یافته است.

سه شنبه 29 ژوئن 2010, نويسنده: کابل پرس


خاورميانه با طراحی آمريکا!

افغانستان از نقشه ی جهان حذف می شود؟

سه شنبه 5 فوريه 2008

واژه های کلیدی

تجزیه افغانستان
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس