صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > قابل توجه نویسندگان، منتقدین، صاحبنظران قلم بدست وهنرمندان کاریکاتوریست (…)

قابل توجه نویسندگان، منتقدین، صاحبنظران قلم بدست وهنرمندان کاریکاتوریست افغانستان

محمد امین وحیدی | فیلمساز و وبلاگ نویس
چهار شنبه 14 جنوری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

وبلاگ انگلیسی صدای انتقاد (صفحه نویسندگان زبان درازافغانستان)

با هدف انجام برگردان نوشته ها، نظرات و مقالات نویسندگان، منتقدین، صاحب نظران و اندیشمندان افغانستانی ازفارسی دری به انگلیسی درزمینه های سیاست - حکومت داری- جامعه مدنی- حقوق بشر و آزادی بیان واندیشه درافغانستان به تازگی راه اندازی گردیده است.

این وبلاگ که پنجره ای برای انتقال وانعکاس نوشته ها، نظرات و مقالات نویسندگان مطرح افغانستان به دنیای خارج ازافغانستان درنظرگرفته شده است، ازیکسو زمینه، بحث، گفتگو، تبادل نظرو تبادل اندیشه میان نویسندگان، منتقدین وصاحب نظران افغانستانی و خارجی را درزمینه های یاد شده میسرمیسازد و ازسوی دیگر برای لابیینگ (تحمیل نظرات و نفوذ) برتصمیم گیران مهم جهانی مسایل افغانستان با بیان حقایقی که تا کنون کتمان و سانسورشده میتواند مفید باشد. هدف اساسی این وبلاگ لابیینگ در وارد نمودن تغییرات اساسی درسیاست گذاری های اشتباه گذشته تصمیم گیران جهانی افغانستان درمسایل کلیدی این کشوراست که تا جایی علل عمده اشتباهات گذاشته تا کنون ناشی ازضعف و موجودیت فساد دردستگاه حکومت، عدم همخوانی وهمآهنگی برنامه های حکومت با خواست ها و معیارهای جامعه جهانی و نبود برنامه آلترناتیف مناسب توسط Third party یا دسته سوم دراین میان بوده است که منجر به نادیده گرفتن بسیاری از واقعیت های عینی جامعه فعلی افغانستان توسط تصمیم گیران خارجی گردیده که اکنون با استفاده ازفرصت مناسب، بیان و یاد دهانی چنین مسایل به جهانیان کارنویسندگان، هنرمندان وقلم بدستان منحیث دسته سوم است.

به این منظور، این وبلاگ راه اندازی گردیده وامید میرود با انعکاس نظرات و آراء نویسندگان و صاحبنظران افغانستانی به زبان انگلیسی که نیازمند همکاری شما دوستان است، بتواند درپروسه تغییردرافغانستان سهم ناچیزخویش را ادا نماید.

بناً تا میتوانید ازکمی ها، کاستی ها و کجروی های موجود درنظام ناکارآمد حاکم فعلی با زبان درازانتقاد نمایید تا دروضعیت فعلی تغییر و بهبود ببارآید.

به امید آن روزکه افغانستان آباد، مستقل، آزاد و سربلند باشد.

موفق وپیروز باشید تا هرچه زود ترشاهد تغییرات اساسی درکشورعزیزخود باشیم!

به این منظورگردانندگان این وبلاگ ازتمامی نویسندگان، منتقدین، صاحبنظران قلم بدست و هنرمندان کاریکاتوریست افغانستان دعوت به عمل میآورد، نوشته¬ها و کاریکاتورهای انتقادی شانرا به ما بفرستند تا برای برگردان به انگلیسی ونشردراین وبلاگ مد نظرگرفته شود.

قابل یاد آوریست اینکه این وبلاگ با پست نمودن فقط چند نوشته درمدت زمان کوتاهی شماری زیادی از خوانندگان خارجی را جذب نموده است.

و اکنون نویسندگان و قلم بدستان ارجمند میتوانند مقالات، نوشته ها و کاریکاتورهایشان را به یکی از ایمیل آدرس های زیربرای ما بفرستند.

آدرس تماس با ما:

aminwahidi yahoo.com

aminwahidi gmail.com

آدرس وبلاگ انگلیسی صدای انتقاد صفحه نویسندگان زبان درازافغانستان

www.afghanlongtongue.blogspot.com

گردانندگان وبلاگ انگلیسی صدای انتقاد

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس