صفحه نخست > ببينيد و بشنويد > توکه مُوری نظر با کي کُنُوم يار!

توکه مُوری نظر با کي کُنُوم يار!

توکه موري دَ اينجي چه کَنُوم يار؟/ در اين دنيا نظر با کي کَنُوم يار؟ / گلي خوشبوي زيبايم تو بودي/ گلي بي بوي کي رَه بو ‌ کَنُوم يار؟
اسد بودا
شنبه 24 جنوری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

توکه موري دَ اينجي چه کَنُوم يار؟/ در اين دنيا نظر با کي کَنُوم يار؟ / گلي خوشبوي زيبايم تو بودي/ گلي بي بوي کي رَه بو ‌ کَنُوم يار؟

الهه رفت و از مسابقة «ستاره افغان» حذفش کردند. جعفر ميگفت:«امسال سالِ الهه است»، سالِ الهه اما ديشب نه با «سرور» و شادي، بلکه با اشک پايان يافت، از آخرين آوازِ «الهه» صدايِ «آبه ميرزا» به گوش ميرسيد:«بنالم تا بنالد کوه-و-کوهسار!» حذفِ «نابهنگامِ» او را بايد معنادار دانست؛ نفيِ او از تبعيض و نابرابري جنسي و قومي در افغانستان را به انضماميترين وجه به نمايش ميگذارد. الهه، دليلِ فاجعه است، اما نه از آن جهت که از مسابقه ستاره افغان حذف شد، بل بدان خاطر که در افغانستان، «بودن» نياز به «اثبات» دارد. اثبات از طريق نفي و به گفتهاي الهه «تحملِ تمامي حرفهاي ناروا» در جامعة هزاره از آن رو که «زن» است و در افغانستان از آن جهت که «هزاره» است. الهه تلاش کرد خودش را «اثبات» کند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، نفي او بود. الهه رفت، الهه نفي شد، اما خدا را شکر که «ستاره افغان» نشد و همچنان «ستاره هزاره» باقي ماند. الهه با ستاره افغان نشدنش، ستاره شد. اينکه بيدليل نفي ميشود، دليل بزرگي است بر اينکه هست؛ ناهستي، نيست و بنابراين نفي آن بيمعناست.

آن حقيقتي را که زبان قادر به بازنمايي آن نبود، الهه با رفتنش آشکار کرد: تبعيض مضاعف. رفتنِ او «کلامِ ناب» است؛ «بيانِ آشکار هستيِ از هرجهت نفي شده. نفيِ الهه ذهنِ زخمي هزارهاي «بلازده معتقد» را که تاب و توانِ صداي او را نداشت و حس ميکرد، صدايِ الهه «شرفِ» او را برباد ميدهد، تسکين خواهد داد. اين صدا از آن جهت که «اغوا» ميکرد، ترسآور بود! و چرا ترسآور نباشد وقتي اين صدا همة آنهايي را که تظاهر به نفرت مينمايند، «افسونِ» ميکند. اين مردم سوگوار، عاشقِ صداي ماليخوليايي و ماتمزا است، شيفتة اورادِ مرموز و «تعويذ» و «طلسم» و «هاي هايهاي رياکارانه»؛ ديوانة آهنگهاي عزا و زخمزدن بر خويش. آواز جانخراش الهه، طلسم آن ها ميشکند؛ «غم» و اندوه ميخواهند نه شادي و «سرور» و بنابراين تاب صداي افسونگر الهه را ندارند. صدايِ ماليخوليايِ اهريمنانِ بدآواز، پيامآوران مرگ و نيستي و «دراکولاي خونآشام»، آنها را به وجود ميآورد، نه «فرشتگانِ خوشآواز» چون الهه که در شهر مرگ صداي زندگي را ميسرايد.

الهه از خطر «ستاره افغان شدن» جانِ سالم به در برد. ستاره افغان، اين پروژة «سياسي_اقتصادي» چيزي جز همان روندِ رو به مرگِ فرهنگ در اين کشور نيست. چرا «ستاره افغان»؟ ونه «ستاره هزاره»؟ «ستاره ازبيک»؟ «ستاره تاجيک»؟، «قزلباش» و «بلوچ» و اقوام ديگر؟ اين روندِ شتابان «حذفِادغامي» و استحالة هويتِ اقوام ديگر در هويتِ مجعولِ به نام «افغان» چيزي نيست، جز بر بادرفتنِ تاريخ و فرهنگِ اين سرزمين. الهه اما در دل اين کليت ادغام نشد و همچنان از هر حيث «استثنا» باقي ماند؛ استثنا از حيثِ زن بودن، تا قاعدة شرفِ دروغينِ مردانه بر اساس آن خود را برسازد و استثنا از حيثِ غيرافغان بودن، تا کليت بياساس افغان با طردِ او خود را تعريف کند. اگر الهه ستاره افغان ميشد «در اين دنيا نظر با کي ميکديم»؟ الهه ستاره افغان نشد، «ستاره» شد. اشتباه است اگر «ستارهافغانبودن» مساوي «ستاره» بودن فرص کنيم، ستارهافغان نبودن به معناي ستارهنبودن نيست. دراين آسمان بيکران بيشمار ستاره وجود دارد. درست در آخرين لحظه ستاره افغان نبودنش قطعي شد، «الهه» در ترانه هزارگي «تو کيموري» درخشيد، به کردار هزاران ماه تابان و به روشنيِ تماميِ ستارگانِ آسمان.
الهه با اجرايِ ترانه هزارگي مسابقه را باخت و رفت اما نه براي هميشه؛ بازنده، برنده است، او باخت تا ببرد. الهه وعده داده است که بر ميگردد، خيلي زود تر از «وقتِ گلِ ني». دعا کنيد که بيايد و اينبار نه با چشمانِ بادامي لبريز از اشک، بلکه با البومها و ترانههايش همه جا را ستاره باران کند. مردم «چِشم دَ رايِ الهه» هستند. وقتي باز آيد «دانه دانهگل» فرشِ راه او خواهيم نمود.


آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • هموطن گرامی من با نظر شما کاملا موافق هستم . متسفانه در افغانستان کنونی این چنین چیز ها (تبعیض جنسی, قومی, مذهبی)خیلی ها اتفاق میفتد.
  من اصلا تاجیک هستم ولی برای بار اول که اواز الهه را شنیدم واقعا اواز قشنگ و گیرا دارد که در او میتوان امید برای موسیقی افغانستان دید چنین اوازی در بین هنر مندان زن اصلا وجود ندارد.الهه نه تنها ستاره واقعی هزاره میباشد بلکه ستاره تمام افغانستانی های سالم میباشد . به امید م موفقیت های بیشتر الهه .

  • سلام برادران و خواهران گرامی: درتاریخ ما افغانها بدبختانه عدالت به زور و یا زر امکان داشته و دارد!!! من از طریق اینترنت صدا الهه را برای بار اول شنیدم باور کنید این صدا دردل آن افراد که جهان تمدن، پیشرفت، هنرو موسیقی را میشناسد جای اول را اختیار نموده است طوریکه قدر زر را زرگر خوبتر میداند من هم باوجود اینکه سن زیاد دارم ولی تا به امروز کمتر دوشیزه افغان را با این صدا درخشان شنیده ام از مردم خود گله نمیکنم زیرا در افغا نستان این نوع بی عدالتیها رسم ورواج گشته به هرصورت برای د وشیزه خوش آواز افغان به مثل الهه آینده درخشان آرزومیکنم و ما همه آرزو داریم تا آهنگهای زیادتر بما پیشکش کنید نباید این صدا زیبا شما که در دلهای ما جای گرفته خاموش شود به امید آهنگهای هر چه بهتر شما
   ماما وردگ

  • سلام به همه دوستان امید است که همه تان جور وصحت مند باشین مه خودم درکویته زندگی می کنم والهه سرور بعد از امزی خواندن آزرگی? الیجو تازه طرفدار پیدا کرده ودر بعضی مکتب ها عکس شان هم زده روی دیوارا وخودم شخصآ تا جایی می توانم از موبایل خود ودیگران اس ایم اس کنم واز دوستان هم خوهش می کنم اس ام اس کنید وسلام شرایط رای دهی به بانو الهه سرور به شرح زیر است:

   1- ازطریق سیم کارت روشن ( 4 7008 1 ) = یک فاصله هفت هزار هشت فاصله 4 سپس به 8656 ارسال گردد.

   2- ازطریق سیم کارت های افغان بیسم ، ام تی ان (اریبا) وروشن به شماره 456 زنگ بزنید و رهنمای کمپیوتر توجه نمایید.

   به طور مثال: 456 بعدآ ، شماره 1 را دایر نمود، مستقیما شماره 5 و سپس شماره 1 دایر نماید وبعدا شماره 4 کود نمبر بانو الهه سروررا دایرنمود به این طریق رای شما به نفع ایشان حساب میشود.

   3 – رای یا اس ام اس ازخارج کشور شماره 0093799780456 دایر نماید وبعدآ 1514مستقیما دایر نمایید رای حساب میشود ویا به رهنمای کمپیوتر عمل نمایید. تقریبا بسیارشبه به رهنمای شماره 2 دربالااست.

   4 - لطفآ این پیام به سایر دوستان وقوما هرچه سریعتر بفرستید و ممنون همکاری های شما دوستان !

 • جان بیادر، اینگونه نوشتن ها بیشتر از مرض قومگرایی سرچشمه میگیرد تا واقعا دلسوزی به حال افغانستان و مردمش.

  شما ها با تقسیم ملیتی افغانستان و بعد یکی را به جان دیگر انداختن میخواهید سالهای خونبار جنگهای تنظیمی در کابل را زنده بسازید که کلانها کیف کردند، اما مردم بیگناه تمامی ملیت ها را به جان هم انداخته از کشته ها پشتاره ساختند و شهر کابل را به ویرانکده مبدل کردند.

  شما ها نمیدانید که چند ناهل ناوطن که درین وطن جای پایی ندارد، راه انداختن اختلافات ملیتی و مذهبی را راهی برای فریب مردم و به دام انداختن شان در نظر دارند تا باداران پاکستانی و ایرانی و امریکایی و ... خود را خوش بسازند و زمینه دست درازی هایشان را در وطن ما بیشتر مساعد سازند.

  اما آنی که خود را روشنفکر و چیزدان میتراشد اما برخیزد و این اختلافات را پکه کند، واقعا باید به حالش گریست.

  خودت اگر به ملیت هزاره دلسوزی داری، اول به آنانی باید بتازی و محکوم شان کنی که نام شریف هزاره را بر خود گذشته و از رنج های بیکران این مردم مظلوم ما سواستفاده ها کردند ولی جز رنج های بیشتر و ناملایمات بیشتر تحفه ای به این ملیت نداشتند.

  تو باید به آن "بابه" ها و نا بابه های بیوفا به این ملت اولتر بتازی که چرا خود سنگ رهبر هزاره بودن را به سینه میکوبند اما در پس پرده فقط در فکر چور و چپاول دارایی و پرکردن جیب خود هستند و اندکترین کاری براین این ملیت معصوم نکرده و نمیکند.

  فقط آنگاه که اینکار را کردی، بعد میتوانیم متحدانه مشت خود را بر سر کلانهای سایر ملیت ها و پشتونها در راس که همیشه حاکم و جلاد بوده اند بزنیم تا این وطن دوباره وطن شود.

  راهی را که شما روان هستید این وطن را قبرستان تمامی ملیت هایش خواهد ساخت اما چه بسا که عاملان اصلی ستم ملیتی همچنان بر خر مراد سوار بمانند.

  • به جواب قدیر جان عرض کنم که موضوع را به بی راهه نبر تو چه میدانی از بابه که اندوخته مالی دارد؟ مه که به والله از زندگی او رهبر فرزانه اطلاع دقیق دارم فامیل مهاجر او در خانه کرایی زندگی میکند و درمانده مخارج روزمره اش است .

 • آقای بودا!

  من تعدادی از آهنگ های الهه را دیدم ولی سایر شرکت کننده ها را ندیدم ولی بدون در نظر داشت مقایسه الهه با سایر شرکت کنندگان باید بگویم که الهه در حد بسیار ابتدایی و خیلی اماتور اجرا می کنند، ایشان ذره ای صدای شان فنی نبوده و روی اجرای خودش تسلطی ندارد. فکر می کنم نباید به این قضیه رنگ قومی داد.

  • اقای غزنوی من با شما کاملا همنظر هستم به این قضیه نباید رنگ قومی داد. و نباید هم فراموش کرد که تا حال سه نفر که درین برنامه در مقام اول قرار کرفته ان همه و همه از مزار و برادران تاجک و ازبک بوده اند
   این دیگر مشکل مردم است که باید رای میدادند تا الاهه جان در مقام قرار میگرفت

  • Aqyae Benaam
   Lutfan ba masala range qaoumi nadehed,,, magar shekib hamdard hazara nabood ke setara shud?? choto

 • دوست عزیز اسد جان ! در مقامیکه داوری وحکمیت آن بدست (ستاره اوغان ) خان استاد گل زمان خان بابا باشد ، ایا جایی به الهه ها خواهد بود ؟

  الهه جان واقعأ با استعداد است ، آرزوی پیروزی های بیشتر او را در عرصه هنر موسیقی داریم .

  • سلام به همه: ضرور نیست که هر مسئله را به سمت قومی و نژادی بکشانید. ایا شما که ادعای طرفداری از الهه میکنید به چی تعداد را ی داده اید چیقدر از مردم خواسته اید که به آن رای دهد به چی تعداد سیمکارت روشن خریداری نموده اید؟ و یا کدام تبلیغ و پستر آنرا در دیوارهای دوکان ودروازه ها نصب کرده اید؟ در حالی که شما یکی از طرفداران خاص شان هستید چنین نکرده اید پس چرا امید برنده شدن آنرا داشته باشید؟ نویسنده گرامی هر موضوع را که مینوسید آنر دقت کرده بنویسید و کمی هم در رابطه به آن خود را آگاه کنید شما دردیوار های شهر ها و ولایات نگاه کنید بستر های ستاره افغان را واز PCO های سیار که تیلفون رخ میکنند از شان بپرسید که از یک رای چند افغانی میگیرند باز برای تان معلوم میشود که در کمپاین ریاست جمهوری اینقدر مشکلات نیست مثلی که در ستاره افغان

  • فکر کنم خوب است که گناه حذف یکی از شرکت کنندها را به گردن تلویزیون طلوع و جامعه غیر هزاره نیندازیم بهتر باشد. تلویزیون طلوع خیلی هم علاقه داشت تا ستاره به پیش برود و حتی ستاره افغان شود، اما این رای مردم بود که او را حذف کرد. سه دوره قبلی هم شاهد حذف نا بهنگام بعضی از شرکت کنندگان خیلی خوب بود، به عنوان مثال سال گذشته طاهر شوقی با اینکه در تمام مراحل قبلی رای خیلی بالائی داشت، یک باره ای در مرحله پنج بهترین حذف شد. حذف الهه را هم به همان حساب بگذارید.

 • آقای بودا،
  نوشتهء شما بسياراحساساتی و قوم گراست. چه فکر می کنيد، اگر الهه تاجک يا پشتون می بود، حتمأ برنده می شد؟ به نظر من اين امکان در آن صورت هم بسيار بزرگ نمی بود. هر مسابقه برد و باخت دارد. چرا وقتی يک هزاره بازنده می شود، دليل آن را هزاره بودنش دانست و يا زن بودنش. به نظر من وقتی يک زن هزاره که استعداد بسيار درخشان و بی مانند ندارد و در سطح آماتور می خواند، قهرمان شود به خاطری که زن است و هزاره هست و به او بايد چانس داده شود، توهين بزرگتريست تا طوری که اکنون اتفاق افتاده است.

  با احترام،
  ايمان

 • گرچند من خودم خیلی قوم پرست هستم وبجوز قوم هزاره دیگر اقوام افغانی را هم وطن وهم نسل خود نمیدانم ولی انکه ا لهه حذف شد ما انقدر جدی بگیریم که چرا یک هزاره حذف شد خوب نیست چون پارسال حمید سخیزاده هم هزاره بود ولی دوم شد

  آنلاین : هزاره پیوند

  • سلام برادر عزیز آقای محمد سعیدی: قوم پرست إشکال شرعی دارد،به نظرم منظور شما قوم دوست هستید، خداوند همیشه شمارا قوم دوست وخدمت کار قوم ومؤمنین قرار بدهد.

   واما دوستان دیگر که نوحه سرائی میکنند، خدمت شان عرض شود.

   سر بلندی وسرفرازی قوم به ترانه خوانی باشد، آن سربلندی را نه خواستیم.ترانه خواندن درشرع إسلام حرام است.

   یاعلی

   آنلاین : ترانه خواندن درشرع إسلام حرام است

  • سلام بر دست اندرکاران سایت زیبای کابل پرس?:
   خدمت دوست گرامی الهزاره یا (العرب)عرض کنم، که شما دوست گرامی هنوز در خواب خفلت به سر می برید، باید عرض کنم کسانی که مثل شما در قرن حجر زندگی می کند نباید، در نوشته ها ویا کارهای قرن بیست ویک نظر بدهد،چون این نظر به اصطلاح خودشما سالبه به انتفای موضوع است، شما باید بروید با همان کسانی که در قرن حجر زندگی می کند، هم ردیف شوید چون حرفها وگپها ونوشته های قرن بیست ویک را شما نمی توانید درک کنید، من مطئن هستم شما نوشته ی حاضر را نفهمیده اید، خیلی برات متاسفم دوست عزیز، گر چند این حرفها ی که من به شما زدم همانطور که از نامت هم پیدا ست(الهزاره).بدور از واقعیت نیست، برات توصیه می کنم با کسانی در گیر شوید که بتوانید حرفهایش را بفهمید من می دونم که شما نوشته های اسد را نمی توانید بفهمید پس بهتر است با چنین ادما اصلا خودت را درگیر نکنی زیرا تو حرفهای قرن حجری می زنی واسد دارد از قرن بیست ویک صحبت می کند.
   قابل یاد اوری است که شما وهمثال شما تا به اندازه ی درک که اسد دارد برسید با ید صد ها سال طول بکشد، این نوشته حاکی از اگاهی ودرک درد وفهمی درست اسد است، در این جا مساله ی ترانه نیست که تو وهم فکر ها ی تو که هیچ چیزرا نمی فهمید ودرک نمی توانید به ان زرگی که اسد می فهمد ودرک می کند بفهمید،بلکه در این جا مساله ی بودن ونبودن در عرصه های اجتماعی و..بخصوص سیاسی است. اگر امروز تو وامثال تواز رفتن الهه که با فکر کهنه وبی ارزش شما سازگار ندارند خوشحال شوید، فردا تو وهمثال تورااز تمام عرصه ها حذف خواهد کرد.
   من معتقد هستم بی فکرها بی مغز ها بی دین ها وبی هدفهای مثل شما نه تنها دین ندارد بلکه از انسانیت هم بوی نبر ده است .

  • آقای الهزاره به نظرم که شما از همان سفید پوشان جنتی هستید

   آنلاین : توکی موری نظر با کی کنوم یار!

 • به نظر من این که خانم سرور شایسته مقام نخست این مسابقه بودند نظر شخصی نویسنده مطلب است و مطمئنا خیلی افراد هم شاید به این نظر بودند از جمله خود من ولی دیدیم که عده یی دیگر که ظاهرا از ما بیشتر هم بودند مثل ما فکر نمی کردند.
  از طرفی گمان می کنم اکنون دیگر این شایبه از پیشانی برنامه ستاره افغان زدوده شده باشد که برنامه ای قوم گراست چرا که سیر این برنامه در این چند سال این مسئله را کاملا مشخص کرد.
  لذا به هیچ روی خوب نیست این موضوع را به مسائل قومی نسبت داد نمی گویم که تعصبات قومی در افغانستان نیست هست خیلی زیاد هم هست ولی خدایی این مورد از آنها نبود.

  • اقای بودا!

   من ستاره افغان را هرگز از جنبه قومی تماشا نمیکنم زیرا میخواهم از این زد وبندها دور باشم ومنحیث یک تاجیک رای به الهه داده ام!

   در این برنامه چهار نفر از هر لحاظ بالای خانم الهه برتری دارند. اینقدر که دل شما درد دیده است پس چرا برای وی هزاره ها رای ندادند؟ ایا دو نفر هزاره که در برنامه های قبلی مقام دوم وپنچم را بدست اوردند از طریق رای مستقیم هزاره ها نبود؟

   تاسف بر شما وطرز دید تان. اگر اینقدر سنگ هزاره بودن را به سینه میکوبی پس برایش باید رای میدادی ویا کمپاین میکردی

 • درود به همه :قبل ازاینکه نظرخودراارایه کنم یک سوال ازآقای بودا دارم،آقای بوداشمابه هنرموسیقی چقدر بلدیت دارید؟آیابه عنوایک کارشناس موسیقی این مطلب رانوشته کردید یااز دیدگاه یک جامعه شناس مسله رابدست تحلیل گرفتید؟من برنامه ستاره افغان را از طریق انترنت تعقیب میکنم در مقایسه باسایر ستارها فکر کنم شایدحذف الهه ازپروسه ستاره افغان آنقدر غم انگیز یا به اصطلاح انقدرضایع بزرگ در عرصه موسیقی شرقی ویا افغانی نباشد.که شمااین مسله آنقدر بزرگ جلوه داده اید وجامعه هزاره رازیر رگبار زن ستیزی و مردم افغانستان را زیر تازیانه ای هزاره ستیزی بدنش را کبود کرده اید.درست است که درافغانستان شایستگی زیر لفافه های تعصب قومی پنهان میماندولی این دیگرجداازاین مسله است.برنده شدن خانم عذراجعفری دررقابت انتخاباتی برای پست شهر داری در شهر نیلی ولایت دایکندی خود بیانگرشایسته سالاری وزن باوری در جامعه هزاره است نه زن زدای و زن ستیزی. من صدای الهه را شنیدم صدای خوبی دارد ولی بایدروی صداکار کرد،سورولی موسقی را دانست،اینکه الهه دراین پروسه رقابت راباخت گناه تلوزیون طلوع ویاداوران چیست؟،الهه خواندن فرهاد دریا(دنیاگذران)را واقعاخوب اجرانکرد.همین خواندن باعث حذف او شد.ولی او میتواندبه عنوان یک ستاره درآسمان شفاف موسیقی افغانستان،شرق و یا جهان بدرخشدو در دنیای امروزاین امر شدنی است.به امید آن روز که ستاره بتابدوبدرخشد.چون حالا سوسویش امیدمیسازد.بدرود

 • اسد جان سلام روی زیبایت را میبوسم قبل از اینکه تبصره کنم میخواهم یک داستان را برایت مثال بیاورمِ سال ها قبل ۱۹۸۶ و یا ۱۹۸۷ در یک محفل عروسی در محله تایمنی کابل. مهماندار در بخش مردانه محفل دمبوره تدارک دیده بود و آواز خوان هم هنرمند مشهور
  شاه عوض بود در جریان محفل که تایپ های ۵۴۰ آنزمان با پوش های مخملی آماده ثبت بودند ناګهان جوانکی صدا کرد به فرمایش سید...آغا.میدانید چه قیامتی بر پا شد. تایپ ها و میکروفون های کوچک اش شکست زیرا آغا باید اسمش در منبر ګرفته شود و بس. آغا باید بګر یاند و جوانک ها باید در دو صف رو برو سینه بزنند و ما باید بګریم. چه بدهتی.
  در این دره ای که من زندګی میکنم. مردانی بزرګی را که خواستند اول باید خرد کنند. به شکل جعلی آواز ثبت کردند و بعدا ګفتند که دختر فلانی زیر دنبوره خوانده است.این شیوه آن دجالانی است که ما باید سال ها باید بګریم. و حالا من و تو هستیم و الهه.
  الهه جان ناز. دو باره بیا و الهه تر از پیشتر. تو میتوانی برای این مردم عوض زدن به سر و صورت شان. آهنګ به پیش رفتن و مقاومت بیاوری و ثابت نمایی که ما شایستګی داریم.
  و اسد جان چرا همه چیز را در هزاره بودن معیار قرار دهیم. با این نوشته شما. خدمتی بزرګی کردید که نباید هزاره ها در قرن ها این تلاش را کنند که خود را با دیګران وزن کنند.
  و خودم. آیا چه کردیم برای الهه؟
  حاجی محمد.... دوکاندار قلعه شاده. یکهزار افغانی را برای رای دادن به الهه و آن مادر عزیز از تایمنی که سیصد افغانی را از پس انداز اش از دستمال ګل سیب اش باز کرد چه پیامی را برای من و تو میرساند. و بلاخره من و تو آیا به این اکتفا کنیم(تو که موری نظر با کی کنم یار) و یا اینکه بګوییم(تو که میای مه چه کنم یار)
  سرفراز باشید

 • dorod ba hama! ba nazari man setare AFGHAN shodan aslan jaye eftehkar nist....c ..behtar ast Hazara ba fikri setare Hazara shodan bashad na setare afghan shodan! hatta dar hamin Europe ham zamaniki yek konsert bargozar mosha agar hkanande HAzara bashad ba nodrad pesh meya ke chand nafar pashton afghan sherkat konad!bas behtar ast begoyem! zenda bad Hazara!zendabda HAZARESTAN!va zendabad setare HAZARESTAN!va ya ham hkorasan! afghan maf ghan ra faramosh konid

 • dorod ba ASAD BUDA vaqean ziba minavisi!va dorost minavisi movafaq bash

  • برادران ازهیچ کس گلایه نکنید این کشور خراب شده خشت و سنگش با
   بی عدالتی استوار بوده وهست اگر از تمام دونیارخت بی عدالتی کنده
   شود در این جاهل استان ازافه هم میشود کم نه /خشت آول گر نهدمعمارکج/ تاسریامیرود دیوارکج/ من به برادران وخواهران هزاره
   آم توصیه میکنم که در اینگونه مراسیم خودش را زحمت ندهند هرقدر
   خوب هم که بیخواند بازهم بازنده هستی این کشور نیست و مردمش مردم نیست که ارزش دل بستن را داشته باشند تامیتوانید از این خراب شده بیرون شوید که خداشمارا بهترین استعداد را داده است حیف میشویدشایددر کشورهای دیگه ار این استعداد خدادادی استفاده کنید و درهر کشور که میروید فراموش کنید که افغاتی هستید حتی اگرپول داشتید خونت را هم عوض کنید که دیگه افغانی نباشید والسلام

 • سلام برشما!بلی درست گفتین! توکی موری نظر باکی کنوم یار!!!
  بلی الهه ستاره زمان است ستاره هزاره است ستاره بانوان است. الهه نه تنها برای گرم شدن مجلس ونه به خاطر مردم شعر انتخاب میکرد. بلکه دور از همه تعصبات قومی ونژادی وبخاطر که علاقه مند ان شعر ها وعلاقه مند اواز بود می سرود. چقدر درد اور است انجا که وقتی درختی قد بلند میکند مردم درصدد بریدن شاخچه هایش است ان دلیری وشهامت الهه را هرکسی ندارد. الهه همان که الهه است همان که بانو است همانکه ستاره هزاره است کافی است این نهایت ارزو است. راستی به یک چیز تعجب میکنم که چرا دنیای موسیقی وشعر وادب ومروز واواز اینقدر با تعصب است؟؟؟؟. الهه میخواست در هفته اینده اهنگ هزاره گی بخواند. اما زمان چی کرد!!
  خیر !! موفقیت ازان اوست . موفقیت در شهرت نیست در رای های تقلبی ووعده های تقلبی نیست. موفقیت در دلیری اوست ودر صدای او که نه تنها از درد خودش بلکه از روح وروان همنوعان وملیت اش میگوید.

  آنلاین : http://www.roashin.blogfa.com/

  • آقای اسد بودا اولتر از همه سلام به شما:
   بعد از سلام دوست عزیز ازاینکه خود را زحمت دادی و مطلب رای نوشته کردی زیاد تشکر و بعدا از شما به عنوان یک شهروند افغانستان خواهش دارم که لطفا از این بی مورد گوی ها دست بکشین بگذارید جوانانیکه امروزه به انترنت دست رسی پیدا میکند با این الفاظ دروغین و خود فریبنده شما گمراه شود چرا که شما به عنوان یک فرد افغان درک این را ندارید که بین افغان و پشتون چه فرق وجود دارد بلی شما نمی دانید فقد از روی خصومت شخصی و یا اینکه از کدام آدرس سیاسی جهت گرفتن چند روپیه پول دست به این حرف های پوچ و بی مورد خود خود جوانان را کمراه می سازید شما خود خو گمرا و رانده از این جامعه هستید و یک آدم هستید که حتی از افغان بودن خود انکار میکنید لطفا از این بیشتر احمق نشوید

  • اقا فرهاد خان به نظر من پشتون و افغان اصلا"فرق ندارد من وقتی کلمه پشتون یا افغان را میشنوم به فکر انتقام موفتم بیاد کار های عبدالرحمن پشتون یا همان افغان میوفتم مردم هزاره جنایات افغانها را چگونه فراموش کنند که تا حالا هم نصف از زمین های مردم هزاره دست پشتون ها است که دایه یکی از آنها است آیا نسل جدید افغان ها یا پشتون ها میتواند کرده های نیا کان خود را جبران کند؟ آیا آنها دوباره زمین های را که از مردم بچاره هزاره غضب کردن دوباره خواهند داد ؟
   بنظر من اقوام افغانستان هیچ وقت با هم قاتی نخواهد شد بخصوص پشتون ها که همیشه به فکر پلید زمین خاری هست

   آنلاین : هزاره پیوند

  • اسد خان بودا! زمانکه شکیب همدرد هزاره ستاره دور اول شد ایا همانوقت هم یک چنین احساسی داشتید که سایر مردم چی فکر میکردند؟ زمانکه در دور قبلی یک هزاره دیگر مقام دوم را گرفت چی؟

   برادر خویته بخو!!!!!!!!!!!!

 • هیچ کس در افغانستان نباید فراموش کند که ما 35 میلیون نسل نو داریم به دور دنیا که هیچ کدام شان نه به لهجه مادری خود تکلم میکنند و نه به لهجه مادری خود حتی حرف میزنند . و 45 در صد کمک های زمستانی و تابستانی که به افغانستان میاید از جیب همین جوانان است . و از قراین معلوم است که باشنده افغانستان از جنگ تقریباء منفعت میبرد نه ضرر . اگر جوانانء با فیشن و اطواری بالی وود , به صحنه , نمایش اجرا میکنند , چه عیب که اولاد های سه میلیون پناهنده افغانی که به ایران تولد شده اند و به ایران تحصیل کرده اند و به لهجه ایرانی دری را تکلم بکنند ؟ . کم بودن دانش هیات قضات در صدر مجلس سو تفاهم را ببار خواهد اورد . مکرر اینکه : من شخصاء فکر میکنم که نرسیدن ( رای ) کافی از طرف تماشاچیان باعث از صحنه خارج شدن این دختر افغان شده , ورنه او قابلیت وفق داشتن با جامعه هنری افغانستان را دارد . به جای ایشان اگر کریم خرم وزیر کودن ء وزارت اطلاعات و کلتورء افغانستان را بر طرف کنید . کار عاقلانهء کره اید . همچنان هیچ پشتون حق قضاوت بر دانشء هنری فارسی وان را ندارد . به خاطری که اصلاء فارسی یا زبان فهمیدن یک عمر بر دانستن میخواهد . پشتون اصلاء زبان مادری خود را درست گراماتیک حرف زده نمیتواند چه رسد به فارسی . همچنان فارسی حرف زدن فقط ابراز یا تکلم چند کلمه به لهجه کوچه بازاری شوربازار یا زبان و لهجه کاکه ها و خراباتی های سر چوک نیست . این دختر بسیار فارسی ( شسته و نفیس ) حرف میزند که باعت فهم فقط فارسی وان است نه پشتون های سوبه سرحدء پاکستان و پشتون های قسمی ( دا زمونژ دادا وطن ) . عزت زیاد - صنوبر .

 • ahzf elaha soror ba maanayi bi leyaqat budanash nist va elaha dar qalab hamaye mardom afghanistan ast

 • سلام به همه.
  وقتی الهه سرور حذف شد زیاد تعجب نکردم ، با روشی که در پیش گرفته بود پیش بینی میکردم از گردونه مسابقات خارج شود.طوری که همه میدانند (به استثنا اقای نویسنده این مطلب) موفقیت در این مسابقه آواز خوانی به چند فاکتور بستگی دارد : اول از همه داشتن صدای خوب و بعد داشتن حمایت قومی( که در افغانستان در همه کارها حرف اول را میزند).
  الهه سرور فاکتور اول را داشت و من هم بر این باورم که او لیاقت ستاره شدن را داشت، اما در قسمت فاکتور دوم، او در مراحل اول مورد حمایت قرار گرفت اما وقتی چند حرکت نامناسب را به خود افزود و با ظاهری بد ظاهر شد ، حمایت قومی خود را از دست داد و حذف شد. اگر این چند نکته را رعایت میکرد و حساسیت های جامعه افغانستان را درک میکرد بیشک ستاره میشد. برای ما الهه ستاره است و خواهد بود.امیدوارم این حذف زودهنگام برایش تجربه ای باشد و به علل حذف خود پی ببرد.
  و در آینده ای نزدیک شاهد حضور دوباره او باشیم و بریمان افتخار بیافریند.همانند حمید جان سخی زاده و دیگر فرزندان هزاره.

 • با عرض سلام,

  الهه جـان قابلیت مقام ستاره اول ستاره افغان را نداشت. مردم دیدند و شنیدند و تصمیم گرفتند و او هم ستاره هشتم شد. در نظر من نظر و را‌ءی مردم درست است در آن کدام مشکل ملیتی و سمتی و قوم پرستی و غیره وغیره نبوده شما در اشتباه رفته اید. الهه جـان صدای شان پخته و دلنشین نبود بعضی اوقات کم سر می شد. باید ما هزاره ها چشم های خود را خوب باز کرده پشت لیاقت و شایستگی باشیم نه پشت قوم گرایی و هزاره پرستی که هر خسته را (هر ناکامی و خامی را) در پای اینکه هزاره بود بشکنیم. ما و شما هزاره ها اگر هر مثله و گپ و سخن خورد و ریزه را برای اینکه هزاره بوده و از آن لحاظ بمقصد پیروز نشده بگویم و فکر کنیم یکروز کار بجـای خواهد رسید که مردم و اقوام دیگر از شنیدن این حرف ها خسته شده و فردا داد و فریاد های واقعی ما را نخواهد شنید و مانند( قصه شبان دروغ گوی) اعتماد ما از دست خواهد رفت و نیز کسی بداد ما نخواهد آمد. والسلام

  • بخدا که هزاره ها هم بیراه شده حالی کسی نیست که ده فلیم ها کار کند دختران هزاره ایران دیده بنام ازادی وبدست اوردن حقوق هزاره تحت تاثیر نتایج بدست امده از مبارزات دومدار کریم خلیلی وبانداش یکی نطاق برنامه های لا لعب تلویزیونی دیگری خوانده ودیگر.............موشه خدا همه را نگاه کونه از ای دموکراسی وازادی وبرابری

   در گذشته هزاره ها چقدر با دیانت وخدا پرست بودند.....

  • بنام خدا من میخواهم که بگویم که ما نباید که در مورد قوم گرایی بحث نمایم زیرا این موضوع راحل نیست . اما من میخواهم که در مورد روند و پروسیجر و راه اندازی انتخاب ستاره افغان باید بگویم که در شرایط کنونی یک کار دشواراست زیراهنوز بعضی از مردم ما فرهنگ رای دادن و انتخاب کردن را نمیداند هنوز در بین ما فرهنگ قوم گرایی و سمتگرایی حاکم است و راه اندازی انتخاب ستاره اففان نه نتها که باعث رشد استعداد ها نمیشود بلکه باعث سرکوپ کردن استعداد ها میشود مانند الهه سرور . و همچنان راه اندازی این پروگرام باعث اوج گری قومی گرایی وسمتگرایی شده و میشود . و پشنهاد من به تلویزیون طلوع این است که صرف نطر از منفعت که کمپنی روشن میگرد اگر واقعا این تلویزیون میخواهد که استعداد های افغان ها را رشد دهد باید که در حدود ده نفر از حکم های ورزیده مانند رامشگر را پیدا کنند که قضاوت کنند درغیر ان اکثر مردم ما بدون اینکه در مورد سرو لهل معلومات داشته باشند ففد به اساس قوم و زبان رای میدهد در این راستا فقد منفعت را کمپنی روشن میبرد . و ازلحاظ حقوقی و قانونی کسانکه باعث دامن زدن موضوعات قومی و زبانی در بین مردم شوند مورد پیگرد قانونی قرار میگرد زیرا این موضوع جرم است . تشکر رض ی از مزارشریف.

  • من هم از جمله کسانی هستم که برنامه ستاره افغان را میبینم ویک انتقاد بالای شخص استاد گلزمان دارم زیرا ایشان همیشه برای بچه های مقبول ده لمبر میدهند. ایا این سروصدا ها که گفته میشود که گویا اقای گل علاقمند پسران مقبول هستند راست است؟ امیدوار هستم کدام کارشناس برایم پاسخ ارایه کند

 • سلام به تمام خوانندگان عزیز !
  من فعلاً در کویته پاکستاه هستم متاسفانه دراینجا تنگ نظری که از جانب حکومت بلوچستان روی شبکه های تلویزیونی افغانستان وجود دارد از چند هفته بدینسو تلویزیون تمدن و طلوع در اکثر مناطق نشراتش از کیبل ها قطع گردیده وهزاران هموطن ما از تماشای رقابتهای هنری ستاره افغان محروم هستند.
  من درخانه یکی از دوستانم مهمان بودم و آنها درخانه ی شان ماهواره دارند در لابلای مهمانی از ستاره افغان پرسیدم گفتند که الهه از ادامه رقابتها حذف شد. این حرف را که شنیدم تکان خوردم و احساس عجیبی برایم دست داد . اول باور نمیکردم بعدحرفهای آنها را باور کردم . نظرات دوستان را خواندم حرفهای ناراحت کننده هم در نظر نویسنده توکی موری وجود داشت و هم ازدوستان نظر دهنده .
  من الهه جان را میشناسم یک مارکیتر فعال است ، یک وقت میخواست از طریق یکی از شبکه های تلویزیونی داخل کشور فلم بسازد و دختر فلم شود. این کار او به اتمام نرسید و بعد رو آورد به کار مارکتینگ و یا بازار یابی برای یکی از شبکه های تلویزیونی داخل کشور و همزمان مصروف آموزش کار موسیقی بود.
  الهه جان از جمع دخترانی است که شاید متولد ایران باشد و بیشترین عمر عزیز خود را درایران سپری کرده است .
  بعد از بوجود آمدن حکومت جدید ( بعد از طالبان ) مثل الهه و امثال آن دختران آزاد اندیش از ایران به کشور عودت کردند که شناخت آنها از جامعه سنتی افغانستان کم بود . آنها بدون مطالعه وارد کارهای دلخواه شان شد که بیشتر مورد پسند نمیبود. الهه جان هم یکی از آنهاست که اینطور میندیشید. فراگرفتن موسیقی را درافغانستان شروع کرد چون جمهوری اسلامی هم چندان به این مسایل عقیده ندارد و همیشه آنرا مردود وحتی گناه میداند. الهه جان قیافه خوب دارد اما اخلاق و کرکتر بسیار ضعیف و درعین حال آرزوی بسیار بزرگ . هزاره ها مردمیست که از لحاظ داشتن هنر مندان زن بسیار محروم و عقب افتاده است و اکثر مردم هم دوست ندارند که دختران شان آواز خوان و یا هنر مند باشد . رفتن الهه در پروسه ستاره افغان برایش هم خوب است و هم بد .
  1- خوبی اش این است که مشهور میشود که حالا هم به حد کافی مشهور شده است ، شرکتها بخاطر داشتن چهره مناسب و بلاغتش در اعلانات شان از وی استفاده کنند و درمقابلش پول خوب مثل سایر هنرمندان بدست بیاورد و بنیه مالی کارهای هنری اش را تقویه کند ، این کار درصورتی امکان پذیر است که الهه هنر خود را فراموش نکند.
  2- مسئله که برایش بد تمام میشود و شاید در آینده بد نام شود برخورد سبکسارانه اش ، اشتراک در محافل مختلف میباشد و شرکت در اعلانات و سهم گرفتن در بعضی مسایل دیگر .
  الهه جان نا امید نشود - راه یافتن در مرحله دوازده بهترین کار ساده نیست . او شاید بانوی این پروسه شود. بعد تلاش و مبارزه با ناملایمات انسان را پخته تر و مبارز ببار میاورد. حمید سخی را که مردم برایش رای دادند حمید سخی زاده چه دست آورد داشت . معلوم شد که زحمات مردم ما هیچ شد . همینطور ستاره های دیگر وقتی که زحمت نکشند برای مردم اهمیت نخواهند داشت . کسانی امروز مطرح اند که آنها به احساسات مردم ارج نهادند ؛ کلیپ میسازند و مردم را بسوی دوست داشتن شان دعوت میکنند. الهه حمایه شود یا نشود مهم نیست . اما تصمیم خودش و احترام به هنر او را در آرزوهایش میرساند. الهه وفتیکه هذف میشود دلیل اصلی آن عدم حمایه مردم است . مردم مثل الهه و امثال آنرا حمایه نمیکنند و احساسات مردم هم باید احترام شود. مسئله الهه بیشتر به زن بودن آنست و نه هزاره بودن آن . هزاره وقتیکه شکیب همدرد ، عالم هنردوست ، حمید سخی زاده ، نجیب الله محمودی ، غلام سخی و شریف وطندوست ودیگران رااز دایره قومی حمایه و یا اقوام دیگر هم همینطور این کار اشتباه است . الهه جان با تیپی که دارد خلاصه خوش مردم نمیاید و بعضی ها میگویند که این نوع تیپ ها در کوچه و پس کوچه های کابل با شلوارهای قید و دوست پسر غیر مردمش آبروی همه را برده اند که درگذشته چنین نبوده است . کسانی که از الهه شناخت دارند میگویند با مشهور شدن او شاید بدترین سوء استفاده ها از او صورت بگیرد. فامیلش هم باید بیشتر از این الهه را آزاد نگذارد وحد اقل در مورد سابقه اش یک مطالعه ی مفصل انجام دهد.

 • دوستان عزیز سلام:

  حذف الهه سرور از برناهه ستاره افغان باز هم یک نشانه بارز عدم پذیرش استعداد ها توسط تعدادی اشخاص عقب بین و مخالف با پیشرفت هنر و فرهنگ زخم دیده در کشور می باشد که می خواهند فرهنگ وهنر کشور را به نفع خود در حالت ابتدای آن نگه دارند. زیرا اگر استعداد های جوان وتازه کشور مانند الهه رشد نماید و یک زن به یک مقام والای هنری در یک کشور کاملا مردسالار دست یابد، آن تعداد آدم ها ی که با اندکترین دانش هنری آشنا بوده دیگر در بین مردم جا نخواهند داشت و در پس کوچه ها قرار خواهند گرفت. و از جانب دیگر تحمل یک زن به حیث ستاره افغان برای آنان مشکل تمام می شود. به همین خواطر آنان می خواهند با حذف استعداد ها و با بالا آوری اشخاص که دارای کمترین دانش هنری اند، در میان مردم با همان قوه هنری کهنه، ضعیف و پیش پا افتاده هنر نمایی کنند. بودن اشخاص مانند..... به حیث یک داور در برنامه خود دلالت بر عدم موجودبت عدالت و داوری بی طرفانه در قضیه می نماید.امابدبختانه این نوع اشخاص عقیب بین پیشه نمی دانند که دیگر هنر شان در میان مردم جز زنگ ترس برای حیوانات در جریان شب در مزارع و کشتزار ها نمی باشند. زیرا کشور ما نیاز به نو آوری دارند و مردم می خواهند پا در میان هنر های مدرن امروزی بگذارند. جالب این جا است طوریکه از کلیپ های هر یک از شرکت کنندگان در برنامه ستاره افغان هویدا و آشکارا است که سابرین از نظر هنری در مفایسه با هنر الهه سرور درمرحله کاملا ابتدایی قرار دارند، چون می بینیم که انتخاب آهنگ و شیوه اجراآن توسط الهه سرور و تاثیر گذاری آن روی بننده در نوع خوداز استعداد شکوفای حکایت می کند. در حالیکه آهنگ های دیگران حکایت از آهنگ های کوچه و بازار می نمایند که هر خواننده و نا خوانده با آن آشنای کامل دارند. درقسمت یوزر رتینگ می بینیم که الهه سرور دارای 212 یوزر رتینگ می باشد در حالیکه دیگران دارای یوزر رتینگ 30، 60 و کمتری می باشند و این خود دلیل آشکارا بر موجودیت نواقص در داوری و پا به میان کشانیدن تعصبات قومی و مذهبی در قضیه می باشند.

  از جانب دیگر حذف الهه سرور ارتباط عمیقی با مسایل قومی ومذهبی گذشته و حال کشور دارد چون بودن الهه به حیث هزاره که در سالهای متمادی توسط دشمنان وطن باشنده افغانستان به حساب نمی آمد، گاهی کافر صدا می شد و گاهی مهاجر، خار چشم برای دشمنان او می باشد. آشکا را و هویدا است که صدای زیبای او هزاران را به گوش فراخواند و هزاران قلب را به عشق و عاشقی، اما دشمنان میلیت اش تاب و توان شنیدن نوای او را نداشت و او را قربانی خصم های شان نمود. چهره شاد و خندان الهه نمی تواند جز غم و مرگ برای دیگران باشد زیرا چهره هزارگی و چشمان بادامی او طوری و زمانی در میان مردم درخشید که دشمنانش تحمل دیدن خوبی های آنرا نداشت.

  دیگر اینکه الهه یک زن است و چطور می تواند در میان یک جامعه که مردم ان بینی و گوش زنهایش را قطع می کند به یک مقا م والای هنری برسد. د ر جامعه که قصاب ها داد از اجرای حکم الهی می زند و به گفته خود آنان شریعت اسلامی را اجرا می نمایند، آیا اسلام دستور داده که زنان تان را بکشید؟ اگر این طور باشد پس اسلام چرا اسلام به وجود آمد؟ و چرا اسلام زنده به گور کردن دختران ممنوع قرارداد؟ پس چه تفاوتی بین عرب قبل از اسلام و جامعه کنونی ما قرار دارند؟
  باز هم الهه توانست شجاعانه در میدان هنری دو شادوش مردان بایستند و از حق مشروعه خود دفاع کند. او توانست از خانواده نمایندگی کند که در آن جلوگیری ازحظور زنان در عرصه های فرهنگی و هنری جز عار و ننگ نیست. از مردمی برخاست که درآن آموختن علم و دانش بر همه بر فرض است نه از مردمی که در آن آموختن علم تنها بر مردان فرض است نه بر دختران و زنان. از مردمی برخواست که در آن مکاتب و منابع علمی درست می شوند نه از مردمی که در ان سوختن مکاتب یک امر دینی شمرده می شوند.

  اما در اخیر باید گفت که این استعداد ها نهفته نه خواهند ماند و روزی شاهد درخشش آن خواهیم بود.

  • بجواب آقای هادی!

   شما مردم هرکدام تان یک سیر هستید، تاجک، پشتون، هزاره و ازبک. در حالیکه یک بار به خود نگاه کنید ولا که آدم باشید. تمام روز هزاره اینطور کرد، پشتون اینطور کرد، ولیکن کدامهای شما آدمهای درست هستید. برنامه ستاره افغان یک برنامه سرگرمی است. برنامه استاد مزاری نیست. آیا موسیقی را چی فکر کردی هر سگ و سگور بیاید و بخواند بخاطرئیکه هزاره است یا تاجک. شرم کنید، از خداوند میخواهم عذاب سخت برایتان نازل نماید.

   و. حیدر

  • در جواب حیدر:

   من هم همین را گفتم که برنامه ستاره افغان برنامه ستاره پشتون تاجیک نیست بلکه برنامه است که همه با در نظرداشت لیاقت در آن سهم دارند. من از این می نالم که چرا استعداد ها حذف می شوند و نا لایق ها می مانند. خودت کلیپ های هر یک از اشخاص های که در برنامه ستاره افغان حظور دارند مقایسه کن ببین که شخص لایق واقعا چه کسی هست.

 • برادر محترم بودا
  من برای حماقت شما خیلی متاسف هستم!
  با نوشتن این مطالب متعصبانه تان چی را میخواهی ثابت کنی؟
  چرا ستاره آفغان؟
  چون این کشور که تو در آن زندهگی می کنی افغانستان نام دارد. دوست داشتی نام برنامه را ستاره تاجیک میماند! که با شنیدن این نام مردم فکر کند که این برنامه در تاجکستان هست؟ یا ازبک؟ و یا...
  جان برادر من هم یک هزاره هستم
  بجای این بحث های احمقانه بهترهست کمی درس بخوانی و به آدم شدن فکر کنی
  وقتی این مسایل را دامن میزنی خیلی احساس قهرمانی می کنی؟ خراب کردن خیلی آسان هست بیا درست بیا درست کردن و آباد کردن یا را یاد بگیریم ، بیا یاد بگیریم که چطور میشه دوست پیدا کرد؟ چطور میشه برادر وار در این کشور زندگی کرد؟ اگر کمی آدم میبودی میدانستی که این تنها کشور ما نیست که نژاد های گوناگونی در آن زندگی میکند خیلی کشور های دیگه هم که تعدد نژادی اش بیشتر از کشور ما هست.
  بیا کمی هم به آدم شدم مان فکر کنیم.

 • سلام به علاقه مندان الهه سرور مریم من برای شما یک خبر خوش دارم این که الهه در هفته اینده دوباره در پروسه ستاره افغان بر میگردد وتا به ختم پروسه با شما خواهد بود .

  • من هم میخواستم برای اقای بودا وبودا صفت های دیگر این خبر خوش را بدهم که تلویزیون طلوع در یک اقدام بیسابقه شکست خورده روندهای قبلی را دوباره کله ده کله انداخته تا یکی از انها را دوباره داخل مسابقه کند وگفته میشود که خانم الهه از قبل برنده محسوب شده است. حالا این به تلخه باقی مانده های ستاره افغان تعلق دارد که ایا انها دوباره با کسی که شکست خورده دوباره مصاف میدهند یا نه.

   راستی ما ندانستیم که به چه منطق تلویزیون طلوع این کار را میکند ولی کاری خوبی است زیرا حد اقل باعث خوشنودی بودا صفت های مسخ شده میشود.

 • خوجه میر عزیز این را هم باید به بودا گفت که ستاره مورد نظرش در این هفته آهنگ استاد فرهاد دریا سلام علیک علیجو را بایک لباس محلی خیلی خوب اجرا کرده است باید دوستدارانش رای خود رابرایش بدهند تا که این بار دوباره از این پروسه حذف نشود که پشیمانی هم سودی ندارد.

  • http://www.elahasorur.org/

   Don’t miss the chance to vote her back in the afghan star.
   for voting in afghanistan:
   sms 1 7007 4 to 8656

   outside afghanistan:
   dial 0093799780456 and follow the directions

  • Hello, It is Reza from Sweden and I´d like to know if the telephone no from Elha is right couse I´ve sent messages but it failed, so I want to know what is wrong with that? It´ll be nice of you to informe us.
   Reza Sweden

  • خانم الهه با یک لباس سیاه هزاره گی وارد صحنه شد واهنگ الیجو را مانند قوالی خوانان غربی ادا کرد.

   حالا وقت ان است تا نواسه های محقق وبابه مزاری برایش رای بدهند تا وی دوباره الیجو خوانی کند واز عقده هزاره ها که سالها جوالی گری کردند تا حدودی کاسته شود. منهم فی سبیل الله برایش رای دادم زیرا من به دیموکراسی عقیده دارم واین را به خود واجب میدانم که هزاره گان هم حق دارند درسالی یکشب خوشی کنند. وسلام

  • جلال ابادی اخر تشت رسوایت از بالای کیکدی افتاد وماهیت احدی بودات را افشا کردی

   از جانب هزاره من جواب ات را میدهم زیرا گپ های هزاره ها را ادم تا چار پنج بار گوش نکند نمی فهمد زیرا این ها عادت کرده از پشت دیوار گپ بزندولهجه وعادت ایرانی ها را به ما یاد بدهند

   برادر موسوی جلال ابادی صاحب موش خرما جنگ دادن مداری گری شادی بازی کردن
   واشه وانی کردن زاغ حرام را بنام مرغ بالای مردم فروختن پوچاق خربوزه خوردن دزدی کردن ریس سفیدان را بخاطر بدست اوردن پول ده داخل چاه نمناک برای چند ماه نگهداری کردن خر خود را به مقابل واسطه نقلیه مسافران خسته پیش کردن راه گرفتن مثل پسر شیخ الحدیث تره
   خیلی خوب است یا جوالی گری کار عبادت اس دزدی جنایت ....

   قصه نانک وبانجانک را و صحنه های جلال اباد را (سانه) چرخ اولش بنام توست را قصه زیارت کنچنی را برای بعدها میگذاریم مواد زیاد به اختیار داریم چرت نبزن بچه خاله جان

 • جناب اقای بودا سلام

  من نوشته شما را چند وقت پیش در کابل پرس? خواندم و از سوگواری و مرثیه شما در سوک حذف الهه جان سرور خیلی متاثر شدم این امر مرا بر ان داشت تا با اهنگهای که توسط این دوشیزه گرامی اجراشده بود گوش نمایم اما بر خلاف انتظار ترانه های که شما با اب و تاب تعریف کرده بودید نه تنها که چنگ به دلم نزد که ان را فا قد نظم و نسق هنری نیز یافتم اهنکهای الهه جان که اکثرا کاپی شده از اهنکهای هنرمندها افغان است فاقد محتوی و پیام است که یک هنرمند از طریق هنرش به جامعه القا میکند بنا صعود و نزول خانم الهه نه بر عزت هنری هزارهها می افزاید و نه از ان جیزی میکاهد اما تعصب عمیق و کینه توزانه سایر ملیتهای کشوررا بطور عام وداواران برنامه رابطورخاص نسبت به هزارها بر ملا میکند

  توصیه من به الهه خانم این است که در انتخابهایش اهنگهای را بگنچاند که در بر قرارنمودن پل ارتباطی میان خود ومردم از ان سود ببرد یعنی اهنکهای را بر گزیند که مرغوب هزارهها واقع گرددتاحداقل حمایت انان را جلب نمایدواین امر باعث تشویق هنرمند وخلاقیتش خواهد چون الهه بخاطرتعلقات قومی اش هیچگاه مورد قبول سایر ملیت ها واقع نمی شودبنا کوشش درین را به هدر دادن نیرو و قت خواهد بودما هزارها باید دین ومذهب علم وهنر رابراهزاره بخواهیم نه بر عکس به این معنی همه چیز در راه رفاه هزاره بکار گرفته شود و نه اینکه هزاره قربانی ان گردد البته این به هیج معنی مخالفت با سایر مردم نخواهد بود بلکه یک رقابت مثبت با سایر ملیت خواهد بودودر ضمن به تثبت موقعیت سیاسی وهنری وعلمی ما در چامعه کمک خواهد نمود

  البته اشخاص مثل چلال ابادی باید بدانندکسانیکه بو گند متعفن تعصب از دهانش نثار دیکران مشودنمیتواند از عزمت مردم که با زحمت و کار خود نان میخوردبکاهد مثال اینهابه قول قران به سگانی می ماند که چه بزنی و چه نزنی به تو پارس میکند و یا بقول مولانا جلالدین ای سک طاعین که عوعو میکنی.......

  • بودای گرامی من نمیدانم شمابه بهانه حذف الهه, قلم نمای کردید یا خدای نخواسته آدم متعصب هستید و یا.....نشوه که سر پوش قوم باشید و یا نماینده 8 میلیون هزاره!؟
   آیا درست هست هر گپ خرد و کوچک را رنگ قومی داد؟ نام یک ملییت بزرگ را وسیله ساخت و به تقلا نشست؟ و میلیونها انسان اقوام دیگر را به باد ناسزاگوی گرفت وبه تهمت بست؟ اگر یک دختر جوان بااحساس پشتون و یا یک پسر دل پاک ازبک و یا یک جوان سرشار تاجک به الهه رای داده باشد باز!؟ زیاد هم نه فقط سه نفر!؟ آیا در حق احساس آنان ظلم نکردی؟ چه جواب خواهی داشت؟
   نشود که شمااز رهروان معاون دوم باشید که در هر گپ باید گریه کرد و عزت و نام مردم را وسیله ساخت تا حرفتان تاءثیر گزارتر گردد.
   جوانمردی هزارهای سربلند(رهروان بابه مزاری)را زیر سوال نبرید چون آنان مردانه زندگی کردند,در و قتش شجاعانه مبارزه کردند وفعلا میدانند چگونه با صلح و صفا در کنار اقوام دیگر زندگی کنند.
   برادر با احساس! یادت باشه که قضاوت کور کورانه و پشتبانی آمیخته با تعصب نتیجهء معکوس دارد, شاید بعد از خواندن جمله بندی های زیبای شما همان سه نفر غیر هزاره دیگر به الهه رای ندهند..
   آیادرست و عاقلانه هست که جامعهء چند میلیونی هزاره را زن ستیز نامید؟ و سی میلیون افغانستانی را به تهمت بست؟ چون الهه رای زیاد کسب نکردند؟.
   بودای گرامی! ما گدا نیستیم که نام ما (هزاره)را هر کس وسیلهء گدای ساخته دنبال رای عاطفی (sympathy vote) باشند.
   الهه جان خوب میخواند, بگزار استعدادش را به نمائش بگزارد و صدای زیبابش گوشها را نوازیش کند, اگر امسال نشد خیر است سال دیگه

   آنلاین : بگزار استعدادش را به نمائش بگزارد

  • ن ع از کابل:

   بنظرم الهه با ان اخلاق که داشت اصلا نباید اینقدر موضوع بحث قرار بگیرد، ثانیا اسد بودا را که همه غیر هزاره ها میشناسند که بیشتر یک مریض روانی است تا یک نویسنده.

   در پایان به محمد سعیدی باید بگویم اگر انتقام گرفته میتوانی یالا به پیش در غیر آن مثل سگ های ولگرد زوزه بیجا نکش.

   آنلاین : اسد بودا و دفاع از الهه معلوم الحال

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس