صفحه نخست > خبر و گزارش > خونبهای جوانان شبرغان با تسمیه شوارع شهر بنام ابدالی ها و هوتک ها پرداخته شد

خونبهای جوانان شبرغان با تسمیه شوارع شهر بنام ابدالی ها و هوتک ها پرداخته شد

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
چهار شنبه 4 فبروری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اعتراضیه هیئت رهبری ففتا در رابطه با دسیسه نامگذاری های عظمت طلبانه در شهر شبرغان

اخبار واصله از ولایت جوزجان حاکی از آنست که دست اندرکاران حکومت قومگرای افغانستان به همکاری معامله گران محلی تصمیم گرفته است تا چندین چهار راهی را درین ولایت به نام استوره های تخیلی قوم و قبیله خاص نامگذاری نماید.

به اساس این تصمیم نفاق افگنانه، چهار راهی بندرآقچه بنام "وزیر محمد اکبر خان"، چهار راهی بندر سرپل بنام " احمد خان ابدالی" و شاهراه بندر اندخوی بنام "میرویس خان هوتک" و بعضی جاده ها نیز بنام بعضی های دیگرمسمی گردیده است.

گفته میشود که تطبیق این پروژه فتنه انگیز به همکاری مالی افغان بیسیم و بنیاد بیات در بدل تأمین منافع تجارتی این شرکت انجام میپذیرد.

درحالیکه جوی خون ۱۵ تن جوان نامراد و گلگون کفن شبرغان هنوز خشک نشده است و این جوانان عزیز و قهرمان مردم استبداد زده افغانستان، جان های شیرین خود را به دفاع از حق و عدالت و مبارزه غیرتمندانه و بی باکانه برعلیه زورگویی شوونیسم و برتری طلبی قومی و زبانی از دست دادند و زخم های ده ها تن دیگر هنوز التیام نیافته است، درین حال معامله نامگذاری جاده ها و چهار راهی های که هنوز آغوشته به خون شهدای معصوم هست، یک امر زورگویانه بوده و این عمل به مفهوم نمک پاشیدن به زخم ها و بالآخره تمسخر یک قوم میباشد.

ما به این باور هستیم که نامگذاری محلات به اسم اشخاص تاریخی زمانی قابل قبول برای همه مردم افغانستان است که اولاً این اشخاص مقام ملی در بین مردم کشور داشته باشد، درحالیکه اشخاص فوقاً نامبرده شده و بعضی های دیگریکه در گزارشات خبری اسمای ایشان به چشم میخورد برای همه مردم قابل پذیرش نبوده و اهمیت آنها محدود به یک قوم ویا چند قبیله افغانستان میباشد و میباییست چنین نامگذاری ها در زادگاه های این اشخاص صورت بگیرد، در غیر آن تعریف "ملت واحد" ایجاب میکند که یک شخصیت برخاسته از شمال افغانستان نیز بتواند در جنوب افغانستان تقدیر گردد.

ثانیاً نامگذاری ها نباید نامهای اصلی، بومی و تاریخی را مضمحل سازد که هر کدام ازین نامها بیانگر واقعیت های تاریخی بس با ارزشی میباشد.

ثالثاً وقتی اینگونه نامگذاری ها برای همه قابل قبول است که عدالت اجتماعی در کشور برقرار بوده و شخصیت های بزرگ اقوام دیگر ساکن کشور مانند مولانا ها، بیدل ها، حافظ ها، علی سینا ها، نوایی ها، مختوم قولی ها، رودکی ها، ظهیر فاریابی ها، فارابی ها، غزنوی ها، بابر ها و صد های دیگر که پیشوای اقوام غیرپشتون افغانستان بوده و عظمت جهانی دارند، مستبدانه به تاق فراموشی سپرده نشده وهمان قسمیکه نام و افتخارات تاریخی این اشخاص به خط زرین در صفحات تاریخ کشور های جهان حک گردیده است، باید در سرزمین اصلی خود نیز از شمال تا جنوب آن و از شرق تا غرب آن تسجیل یادگار جاویدان گردد.

اما این فیصله برتری جویانه حلقات شوونستی الوان مختلف به مفهوم تداوم سیاست فاشیستی هاشم خان، نادر خان، محمدگل مومند و طالبان میباشد که هرگز تحقق نخواهد یافت.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان درحالیکه این عمل ماجراجویانه و غیرعادلانه عظمت طلبان قومی را تقبیح و محکوم نموده و به شوونیسم حاکم یاددهانی میکند که فراموش ننمایند، دیگر زمان زورگویی و پاشنه های آهنین گذشته است، دیگر نامگذاری های تحمیلی را مردم قبول نخواهند کرد، دیگر ممکن نیست که شیندند ، تورغندی، پشتونکوت، افغانکوت، پشتون زرغون وغیره بزور برچه بالای مردم بومی این سرزمین قبولانده شود. حلقات شوونستی باید بدانند که این توسعه طلبی برتری جویانه آنها از جانب مردم بومی بی جواب نخواهد ماند. تاریخ و فرهنگ پرافتخار مردم بومی این مرز بوم مدافعین صدیق خود را در چهره جوانان رزمند خود دارد تا از نوامیس شهروندی و فرهنگ و تاریخ این خطه جغرافیایی دفاع حق طلبانه نمایند.

برای کسانیکه در عقب شرکت "افغان بیسیم" با این طرح نفاق افگنانه عظمت طلبان قومی همکاری مینمایند، خاطرنشان میگردد که پایه های آنها با این فتنه انگیزی بسیار بی بنیاد و لرزان خواهد بود و با اندک ترین وزش باد حق طلبانه مردم سرنگون خواهد شد.

ما در حالیکه توجه رئیس جمهور مملکت را به این تصمیم نفاق افگنانه و سو قصد فرهنگی جلب میکنیم تا نگذارد که نفاق بین القومی ازین بیش توسعه یابد، از وکلای پارلمان بخصوص وکلای ولایات شمال و دیگر وکلای اقوام تحت استبداد جداً تقاضا مینمائیم که از هر نوع امکانات مشروع و اعتبار وکالت خود استفاده نموده و مانع تحقق اینگونه پروژه های غیرعادلانه گردند تا باشد این لکه ننگ که به دوره وکالت آنها نسبت داده میشود، برای همیش صفحه دوره خدمت نمایندگی آنها در پارلمان را آلوده نسازد.

از شورای ولایتی جوزجان تقاضا مینمائیم تا در برابر اینگونه تصامیم حق تلفانه و برتری جویانه مقاومت بی باکانه نموده، دلیری و شهامت را برای نسل های آینده به میراث بگذارند.

از مردم این ولایات تمنا داریم تا بیداری، اتحاد و یکپارچگی را حفظ نموده و در برابر هرگونه زورگویی مبارزه بی امان نمایند.

به امید قوام حق و عدالت

اداره فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • You guys asking corrupted Karzai to stop unfair names, he is the supporter of illegal Afghan Melat gang that gang is in the back of all plots, just by people’s power you can stop all unfair actions and bring back the original names. Kill the plots of Afghan Melat gang

  Ahmad Kabulistani

 • چرا کل ترکستان را پشتونستان نام گذاری نکنند؟ وقتی ازبکها و ترکمنها بسان گوسفندان رام آرام و ساکت هستند چرا نکنند؟ وقتی تاجیک ها آنقدر در لودگی و خریت شورای نظار گیر افتاده اند که نام یک محله هزاره نشین در مزار را جاده امیرعبدالرحمان نام مانند، عطای تاجیک اینکار را می کند، چرا نامها را تغییر ندهند؟ وقتی همه خواب رفته اند وسران شان در فکر پول و زن نو است و روشنفکران شان برای آنکه هم پیاله های پشتون شان را از دست ندهند خودرا "افغان، افغان" می کنند، چرا نامهارا تغییر ندهند؟؟؟ نوش جان پشتونها که می خورند و می کشند و دیگران را بسان غلامان سوار می شوند. که غیرپشتونها خوابند و خرند و خمار... سزای مردم که نسبت به سرنوشت و قومش حساس نیست چنین بادا!!! هر روزی که از خواب بیدار شدی و به خودت و به انسانیتت و ازبک بودن و هزاره بودن و تاجیک بودنت واقف شدی و خود را انسان وبرابر هر بشری دیگری حس کردی، آنروزی که زنجیر غلامی و طوق لعنت افغانیت را از گردنت پاره نمودی خودت شدی محله تو نام اسطوره های قوم خود را خواهد داشت... تا آنروز خرباش! خواب باش! غلام باش! و افغان باش!!

  • دوست عزیز آقای خروش !

   با تائید فرموده های تان ، آقای بیات پروژه دراز مدت آمریکاییان است که بخاطر روز مبادا پرورش می یابد . ایشان باخیرات چند بوری آرد و کمپل و ساختمان چند شفاخانه و مسجد و مکتب از بودجه اوپراتیفی cia توانسته اند دلهای مردمان گرسنه شکم اوغانستان را بدست بیاورند . ایشان آهسته آهسته با این خیرات های خود چنان بدلهای توده ها جای گرفته اند که در حال و آینده ها هر چی را که بخواهد میتواند بالای مردم پابرهنه و گرسنه شکم اوغانستان به بسیار ساده گی بقبولاند. همین اوغان بیسیم در شهر مزار شریف نه تنها که بنام امیر عبدالرحمن ، نادر خان ، احمد خان ابدالی وحتی بنام قاتل مردم شهر محمد گل مومند نیز جادۀ را نام گذاری کرده است . آقای بیات ! حال مردمان این سرزمین بیدارند و زمان آن گذشته که پشتو تولنه به زور بالای شان قبولاند میشد . نگذارید نام حاتم طائی را که با خیرات های خودکمائی کرده اید فاشیستان قبیله از شما بگیرند و بد نام تان بسازند .گرسنه نگه داشتن ملت ها سیاست استعمار گران است ، و آقای بیات با یک بوری آرد خیراتی خود فقط اشک پاک میکند . من به آقای بیات اگر واقعأ دلشان میخواهد که واقعأخدمتکار مردمان این سرزمین باشند با امکاناتی !! که بدست دارند یک قطعه شعری را مینویسم :

   سرشک از رخم پاک کردن چی حاصل ؛؛؛؛ علاجی کن کز دلم خون نیاید

   با نام گذاریهای بی مورد و نفاق افگنانه دامن خود را در جمع روشنضمیران این دیار لکه دار نسازید ، ورنه مردم به ماهیت اصلی تان پی خواهند .

   آقای خروش !غلام شدن و نوکر بودن هم در شرائیط امروزی یک هنر است که ما خراسانیان از آن بی بهره ایم . اگر احیانأ صدای عدالت خواهی را سر دهیم توسط انتحاریون اسلامی به سر وقتت ما میرسندو بخاطر کشتن ما جایزه ها قرار میدهند و اگر خاموش باشیم نام سردارن آدم کش بالای ما تحمیل میشود و فرهنگ ما به تاراج میرود . یگانه راه بیرون رفت ازین مهلکه بیداری و خود آگاهی مردمان این سرزمین است که خوب را از بد و راست را لز دروغ منفی نمایند . وظیفۀ وجدانی و رسالت تاریخی روشنفکران این سرزمین است تا در افشای سیاست و چهره های فروخته شده گان خاموش نباشند و مبارزۀ بی امان داشته باشند .

   ب

 • اوغان بیسیم ، چهره ی اوغانیتش را روشن ساخت

  در برنامه ازبیکی تلویزیون نور، شنیدم که با تآسف وهزار بار تآسف ، قبیله سالاران شیونیست واوغان بچه های مومندی به ابتکار خود فروختگان وپول پرستان اوغان بیسیم ، و شاید دستور حکومت مزدور وقومگرایی « کرزی فاشیست واوغان ملیت شیونیست» دست به جعل وتغیر نامهای تاریخی ومردمی مناطق شمال کشور زده اند وبجای نامهای تاریخی مانند گذشته ، نامهای را تحمیل کرده اند که هرگز با بن وبیخ مردمان بومی آندیار آشنایی وسازگاری ندارند؛ فاشیزم به یاری خود فروختگان محل وتحمیق سازی هم میهنان ساده وپاک اندیش مناطق ، دست به یک حرکت ظالمانه ی زده اند که تکرار تاریخ جفا ونیرنگ قبیلوی را برسر مردمان شمال، غرب ومرکزی خراسان کبیر( اوغانستان امروزی) برای بارها تجربه میکنند وباز از فقر ودرماندگی اقوام شریف کشور سوی استفاده مینمایند ونامهای تاریخی که باقی مانده اند را بیشرمانه تغیر میدهند ونمایندگان مردم، با تآسف در پارلمان روی این مسایل چیزی به زبان نمی آورند وکسی یافت نمی شود که از اوغان بیسیم بپرسد که تحت هدایت کدام خایین دست به این جعلیات فریبنده زده است؟
  هموطنان گرامی ! بدانید وهوشیار باشید که گردانندگان اوغان بیسیم در ظاهر اگر کسان دیگر هستند ، در پشت پرده شیونیستان اوغان ملتی وخلقیان آدمکش ومزدوران غربی وآی ایس آی پاکستان قرار دارند. درود بر آن راننده انگلیسی که با نصب شعار غیر دینی اش، دست از رانندگی کشید وبندگی را نهی گفت؛ ولی این شرکت پول پرست واز خود بیگانه، بخاطر مشت پول حرام ، درعمل نا شایسته جعل وتذویر خودرا شریک ساخته ویکبار دیگر در بی هویتی مردمان غیر پشتون شریک جرم حساب میشود ودر تاریخ آینده ، لکه ی ننگ جعل را بدوش خواهد کشید !
  تعجب دراینست که، مردمان با شهامت شبرغان تاریخی ، چگونه در انجام این کار نا روا واکنش ملی از خود نشان نداده اند؟ کجا اند آن یلان خود شناخته ؟؟
  کجا شد یار تاریخ گذشته ؟؟
  چرا پشتون کوت؟ برما گذارند؟
  گذر اوغانی را در ما بکارند؟
  چه شد هرات، سبزوارت کجا شد؟؟
  کهندژ قلعه قیزلت کجا شد ؟؟
  خراسان ! ابر اوغان بر سر تو ؛؛
  زدوده مهر انسان از سر تو ؛؛
  هنوز ما خواب ودشمن در کمینست ،
  هنوز ما کورو دشمن تیز بینست ؛؛
  هلا ! اوزبیک وتاجیک وهزاره !!
  چرا بی حس شدید و بی گزاره ؟؟
  سدها سال بگذشت ما همانیم ؛؛
  رمق نا آشنایی قلب وجانیم ؛؛
  به هوش اییم وپس گیریم حق را..
  ببندیم درزهای تیره شق را...
  از تمام وطنداران وطن دوست تمنا دارم که دراین ترفندهای تازه به نیرنگ کشیده ی قبیله سالاران فاشیست وچوچه های مومند ونادر غدار و داود دیوانه ، شهامت خویش را نبازند وبا دلیری وخردگرایی در جهت گرفتن حق خویش دست به نافرمانی مدنی بزنند وجامعه جهانی را از این جعلیات فاشیزم با خبر سازند ودست بدست هم داده ، مانع این کارهای ناروا ونا ملی شوند؛ در غیرآن هویت مارا جعل ساخته اند وسرزمین مارا جعل ساخته اند واینبار کوچه وبندر وشاهراه ونامهای تاریخی وملی وبومی مارا جعل واز بیخ وبن بر میکنند وبعد از گذشت چند دهه، نسل اینده ی ما برما تف خواهد کرد که چرا در برابر این ظالمان نیستادیم؟ مانند اینکه من شخصآ از کسانیکه در تغیروجعل سازی، نامهای سبزوار تاریخی، قزل قلعه ، بوینی قره ، وهزاران دیگر از خود واکنش نشان ندادند وتاریخ مارا زیر پای قبیله ساختند ، رضایت وجدانی ندارم وگذشتگان این دوره را بزدل وسبکسر وهویت گریز میدانم؛
  نمایندگان راستین مردم بی دفاع شمال وسایر مناطق ! این رسالت شماست که صدای برحق مردم شوید وجلوی این تبهکاریها را بگیرید . دانشمندان گرامی! اگر شما خاموش بنشینید ودست بالای الاشه منتظر معجزه باشید، تاریخ شمارا نخواهد بخشید ؛ با قلم وقدم در رسانه ها اعمال شوم جعلکاران حکومت قبیلوی کرزی را تقبیح وسرزنش نمایید ومردم را به بیداری وهشیاری رهنمایی بدارید.هرکسی که دراین باره غفلت میکند وبه قدر توانش کاری نمیکند؛ بدون شک خایین به فرهنگ وهویت خویش است . در چند ولایت پشتون نشین ، از شخصیتهای تاریخی دیگر اقوام ، جاده ویا کوچه ویا شاهراه بنام آنها ، نامگذاری شده است؟ آیا دیگر اقوام بدون شخصیت هستند؟ ویا احمد خان ابدالی که هرگز جوانیش را دراین سرزمین نگذشتانده است وجوانیش را در دربار نادر افشار تیر کرده وآنهم با تآسف در پرده ی بدنامی ؛ ویا میرویس خان کی است ؟ افسقال قبیله ورهزن ویرانگر وکتابسوز فرهنگ ستیز ؛ ویا اکبرخان کی است؟ پسر کسیکه وطن را به انگریزها فروخت وخودش هم با اشاره قطی نسوار پدرش دست از مخالفت با انگریزها کشید ودراین وطنفروشی سهم گرفت ؛ چه ارزش دارند که نامهای تاریخی گوزگانات را بنامهای منحوس آنها می گذارند؟ تنها در جوزجان صدها شخصیت تاریخی ودانشمند هزار ساله وجود دارد که تمام گوشه وکنارش را نامگذاری کنند، بازهم است که باقی بمانند ؛
  ای مردم غیور بیدار شوید واز خود دفاع کنید ؛ فرزندان شمارا این فاشیستان انسان ستیز به گلوله نبستند؟ اینها بالای هیچکس رحم ندارند، تاریخ ، ادبیات، هویت ، منطقه وکشور وزبانهای تاریخی ، همه وهمه توسط این اژدهای جعل جریحه دار شده اند وکوشش کرده اند که ، دیگرانرا مانند خودشان بی ریشه وبی هویت وبی اساس بگردانند ویا اساس دزدی نمایند ؛ لوایح این جعلکاران مستبد یار وبیگانه با این منطقه را بر کنید وبخودشان ببخشید تا در مناطق غصب شده جنوب وشرق نصب کنند وافتخار نمایند. اگر ما این پایه گذاران استبداد را نمی شناختیم ، ممکن بر ما تحمیل میکردند ، خوشبختانه فرزندان امروزی با هوشیاری وابتکاریکه دارند، این باباهای جعلی وبدنام بی اخلاق را شناخته اند وجاده ایکه بنام این بد نامان نامگذاری شود، توهین به جاده ومنطقه میدانند واین کسانیکه ازشان نامبردم ، اصلآ سزاوار لعن ونا سزا هستند، زیراکه هیچ خدمت ، بجز خیانت نکرده اند. این احمد خان ابدالی یا افشاری بهتر است گفت ، چه حق داشت که جنده ی پیغمبر اسلام ص را از بدخشان بدزدد وبه قندهار ببرد؟ این است صفت بابای که یک هندو ومسلمان از دستش آرام نبود ورزقش را از طریق رهزنی وتجاوز به دیگر مناطق بدست می آورد. چگونه جاده را بنام چنین شخص بدنام وبدکاره نامگذاری باید کرد؟ از اقای استاد شهرانی وهمه قلم بدستان فرهنگ وتاریخ کشور خواهشمندم که، با یک سخنرانی تلویزیونی اکتفا نکنند ومردم درمانده ما را بیدار سازند وانگیزه بدهند تا توان دفاع از حقوق خویش را داشته باشند. به امید بیداری هرچه بیشتر مردمان خراسان بزرگ( اوغانستان امروزی) خداوند یار وطرفدار عدالت اجتماعی وبرابری ملی وتفوق حق بر باطل هست ، بدون درنگ، حق خودرا از دهان شیر بگیرید واین قبیله سالاران روباه صفتانی بیش نیستند !
  بهرام چوبین 1-2-2009

  • لطفا نگزارید که شتر چرانان قبیله سالار بار دیگر افتخارات تاریخی تانرا با نام های گوسفندان وشتر های خود عوض نمایند. مرگ بر بیات که بخاطر رسیدن به قدرت همه چیز فروش شده است. نام رهزنان ودلالان چون میرویس واحمد ابدالی وامثالهم دیگر هرگز بالای ما قبولانده نخواهد شد. ما برای حفظ هویت تاریخی خود میرزمیم. مرگ بر فاشیستان مانند رفیع ویون ولیوال وعصمت قانع واحدی وملالی شینواری وان پست دلال زاده های تلویزیون شمشاد.

 • فکر میکنم هدف از حق و عدالت خواهی شورای ترکان حق آزادی تجاوز قوماندان های دوستم بالای ناموس مردم است مانند بچه قوماندان پاینده و امثال آن که بالای دختر صنف شش در مسیر راه مکتب سر پل آشکار تجاوز کرد. ننگ و شرم باد به نسلی که از چور چپاول و تجاوزات حمیدالله کجوک ها ، عبدال چریک ها، بادی دیوانه ها و رسول پهلوان ها که جز لکه ننک مردم ازبک چیزی دیگری نبودند به دفاع برخیزند .
  قلیچ آغا

  • هموطن عزیز قلیچ آغا! چه باعث میشود که شما اینقدر عقده آمیز در مقابل "افغانستان تورکلری مدنی فدراسیونی" که یک حرکت فرهنگی حق طلبانه است و هزاران هموطن تحصیل کرده و با فرهنگ تورک افقانستانی را اعم از ازبیک، تورکمن، ایماق، عرب، بیات، اویغور...... در داخل و خارج کشور در محور خود جمع کرده است، با این عقده مندی برخورد نمایید؟ در هیچ جای این اعتراضیه نآمده است که این سازمان از قومندانهای جنایت کار دفاع مینماید. اگر نام شما که یک نام تورکمنی است واقعاً از خود شما باشد و بالای این نام تورکمنی تجارت نکنید پس معلوم میشود که شما تورکمن بوده و زیر نام تورک افغانستانی شناخته میشوید، اگر با جنرال دوستم ویا قومندانهای آن مشکلی دارید، این مشکل شخصی شماست و نباید یک سازمان با اعتبار فرهنگی را که هدفش جز خدمت به فرهنگ عالی و از دست رفته تورک های افغانستان چیز دیگری نمیباشد،
   متهم نمایید، راهیکه شما انتخاب کرده اید راه نادرست است، من به صفت یک عسکر فدراسیون مشوره میدهم که به دیدگاه خود تجدید نظر بکنید.
   عاقلان کاری نکند که انجامش پشیمانی باشد

   سرفراز باشید.
   محمد عالم

 • سلامونه !

  1/ وزیر اکبر خان را کی نمیشناسد به افغانستان - ادمی بود که از ترس انگلیس ها برای همیشه به تاجکستان فرار کرده بود , احساسات ملی و غیرت افغانی او نبود , بلکه ملاکان روسیه بودند که میخواستند از وزیر و یا توسط وزیر افغنستان را به دست خود داشته باشند و یا در اینده به دست خود بگیرند به همین لحاظ او را دوباره به جنگ مکناتن فرستادند . تاریخ را خوب بخوانید - حالا پاکستان مشتری خوب بر وطن فروشان شده و دروازه خوده باز گذاشته بر هر کس که به قیمت ارزان تر از دیگری افغانستان را بفروشد . قبلاء روس ها نه تنها بر روی وزیر اکبر خرچ میکردند بلکه عبدالرحمن خان . حبیب الله خان همه خرایداری شده بودند از طرف روس ها . خو چه امروز اصل پشتون خو همو است که از زیر قید و بند پاکستان فرار نموده به ننگرهار و کامه و به شهر های دیگر افغانستان عودت نموده مثل که به خانه خود برگشته . پشتون امروز از شما کرده بد بخت تر است . کرزی و امریکا شما را سر ما میکشه ما را یا سر پاکستان و یا با تفنگ امریکایی میکشه . حالا ما و شما باید کاری بکنیم که , هم مار کشته شوه و هم سوته نشکنه .

  2/ ما از کمیته ( افغنستان تورگلری مدنی فداسیون ) عاجزانه تقاضا داریم که از بیرق افغانستان که سمبول دفتر ایشان است , ستاره نارنجی - کتاب سفید - و حلال ماه زرد , را بردارند . بنظر میرسد که این بیرق افغانستان نیست , بیرق کدام کشورء از جمله کشور های اتحاد جماهیر شوروی است که افغانهای خود شما انها را از بین برده و همه کشور های زیر سلطه روس ها را ازاد ساخته بود . باقی از توضیح که بر ضد اقدامات دفتر بیات و کرزی داده اید . بوی جنگ میاید که در صورت بروز ان پشتون های متمدن و چیز فهم با شما خواهند بود . دانشمندی این نیست که پشتون را به زور مهمان کوچه و پس کوچه های شهر های شما مینمایند . سیاست افغانی نیست و نمیباشد . این سیاست امریکایی است که خلیل زاد انرا به دور سفارت خود به افغانستان پایه گذاری نموده بود و در نتیجه ان , باید شما پشتون را بکشید و پشتون شمارا . هوشیارانه عمل کنید . وگرنه امریکا از شما طالب های درست خواهد کرد تا خبر شوید از خود , تا گلو در خون برادر خود خواهید . چمکنی .

  • من یکی از هواداران ویا طرفداران فدراسیون هستم.
   برای برادر محترمیکه به نشان فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان انتقاد کردند و گفتند که این بیرق سمبول به به نشان شوروی میماند، میخواهم بگویم که شما اشتباح میکنید برادر گرامی آیا هیچ بیرق جمهوری های شوروی رنگ سیاه، سرخ و سبز را دارد!!! این رنگ تنها رنگ بیرق افغانستان است، شما باید بیرق وطن خود را بشناسید و فراموش نکنید.

   با احترام
   مراد بیگی

  • مراد بیگی !

   چکمنی از رنگء بیرق گپ نزده . از ستاره و کتاب و حلال زرد رنگ انتقاد کرده که ( فدراسیون تورکلر ) به بیرق سیاه و سرخ وسبز افغانستان چسپانده اند . خواهش میکنیم که به بیرق افغانستان نه چیزی را اضافه کنید و نه چیزی را از ان کم کنید . باقی داستان نام سرک های شهر خود را مثل مسله داخلی به هر گوشه افغانستان نکشید . مشکل خود را نزد قومندان عطا برید و یا نزد جنرال صاحب دوستم . اکثر دوستان که به کابل پرس? مجلس میکنند , به افغانستان نیستند و زیاد زیاد شاید به حال شما چند لحظه پرنگ بزنند , که درد شما را دوا نخواهد کرد . همچنان اگر دوستم و عطا نمیتوانند و یا نمیحواهند از حقوق شما دفاع کنند , بر خاست نمایید ایشان را و به جای ان کسی که به خوبی از فن " بز کشی " معلومات د اشته باشد جایگزین انها نمایید . این فورموله حتما کار گر خواهد بود هم بر شما هم بر تاریخ مناطق شما .
   با احترام - صنوبر .

  • مراد بیگی جان !

   به جواب سوال که پرسیده اید ,

   آیا هیچ بیرق جمهوری های شوروی رنگ سیاه، سرخ و سبز را دارد!!!

   تا جایکه از جوابات بعضی از اعضای فدراسیو ن که گاهی خود را " عسکر " فدراسیو ن مینامند و گاهی " فدایی" و گاهی " عضو " و گاهی " طرفدار " !!! باید عرض شود که : بععله !!! ان کشور نامش ( مدنی تورکلر فدراسیون ) میباشد .!!! که در اینده قریب افغانستان را مانند پشاتین ... مطلب پشتون ها به اسا طیر یعنی کسانی که از قبر ها و از ورای مرز ها به شما الحام نموده اند , تسلیم خواهید نمود . و باز هم ما مردم بدبخت میمانیم و شهر های سوخته و جنگل های بر باد رفته . صغیرانء یتیم و زنان بیوه و مردان بی دست و پا . وگرنه از سال 1340 کوته سنگی را میرویس میدان نامیده اند ویا جمال مینه نام کدام قسمت دیگر کابل است . میرسد به خط دیورند که هر دو طرف پشاتین یعنی پشتونها نشسته اند . ولی باز هم بر ازادی خود از جنگ های صلیبی سلطان صلاح الین کشته زیاد داده اند , حالا پشتون دو طرف خط دیوراند از دست که میخواهند خود را ازاد سازند ؟ , معلوم نیست . جز دادود خان که میخواست به ابهای بحیره عرب غسل تمهید کند . دایزنگی .

  • صنوبر جان! اگر بیرق افغانستان را که در زیر آن چقدر جنایات حیوانی توسط قبیله سالاران وحشی صورت گرفت و تحت همین بیرق انسانها سوختانده شده است، اگر اقوام غیرپشتون ازین بیرق استفاده میکند، به مفهوم به رسمیت شناختن استبداد غیرانسانی گذشته نیست بلکه ارج قایل شدن به صلح شکننده است و امیدوار بودن به آینده است که این بیرق ها و حامیان استبدادی آن توسط مردم سرنگون خواهد شد و یک جامعه عادلانه برقرار خواهد شد و اشخاص مثل شما که احتمالاً نیاکان تان به آن گذشته ننگین و شرمآور شریک است که آنقدر خشمگین ابراز نظر کردید، باید راضی باشید که هنوز این بیرق به نزد اقوام غیرپشتون مدار اعتبار است.
   شما اینطور برای مراد بیگی قرار نظامی و عسکری دادید، وای به حال آن فامیلیکه شما خانم آن هستید، معلوم میشود که از جبین تان عرق عدم تحمل دیگران میبارد و نمیتوانید اینرا تحمل کنید که صاحبان اصلی این مرز وبوم که تاریخ سه هزار ساله درین خطه جغرافیایی دارند دیگر مصمم هستند که به غژدی زورگویان خاتمه دهند. ما داستان سرک خود را در هر جاییکه لازم میبینیم درهمانجا مطرح وغاصبین فرهنگ مردم بومی افغانستان را نه تنها در منظر مردم عدالت پسند افغانستان بلکه به نزد جامعه جهانی معرفی و افشا خواهیم کرد.
   صنوبر جان دیگر مشوره دوستانه و صادقانه من اینست که کمی در نوشته های املایی و جمله بندی خود توجه نمایید.

   سلامت باشید
   بابر سرپلی

  • بابر سریلی !

   از حمت و غیرت که شما در مقابل چند تا پای لچ نشان دادید در دور طلبه همه خبر دارند ." اکه " های مثل شما قابلیت بیشتر از این ندارند جز حرافی . بهر صورت از قیشقرق شما معلوم است که خبر های به شمال است . وگرنه هیچ وقت پشتون ها و یا دولت مرکزی همچو اقدامی نمینمود که از تغیر اسم سرک های تان شروع کند . حالا نقشه قطع قطغن را از افغانستان داشته اید و یا از کدام دولت بیرونی میخواستید که به نام کمک به این سر زمین داخل شود و یا به حساب حرف های طمطراقی که نوشته اید میخواستید انقلاب نماید . خلاصه دولت خبر شده و دست تان را از پشت بسته . ورنه در شهر کابل دولتی که حوصله پول جمع کردن را از دور دنیا را ندارد , کی میخواهد به جوزجان و میمنه برود و اسم سرک ها را تبدیل کند . و لی اهمیت ناگهانی زیر پرده فعالیت های فدراسیون دولت کابل را مجبور ساخته که اقدام نمایند ورنه حتماء شما میخواستید یک خط دیورند دیگر را از کوتل سالنک به بعد بکشید . این بود اصل پلان شما که خنثی شده است و حالا خود را به دنیا مظلوم وبیچاره معرفی کنید . زخمی .

   آنلاین : http://www.drfaryabi.blogspot.com/

 • سلام به خواننده گان کابل پرس?:

  قلیچ آغا آن چیز که فکر میکنی اشتباه است زیرا هدف شورای ترکتباران واضیح و روشن است. این عدالت خواهی ترکان اوغانستان است و حق مسلم هر انسان میباشد که از آزادی و خود ارادیت خود دفاع نماید.

 • خلف محمد گل مهمند این بار درچهره افغان بیسم، برای ازبین بردن تاریخ، فرهنگ، هویت وافتخارات مردمامن این سرزمین دست بکار شده است! هموطنان عزیز! شوونونیست های بر تری جوی قومی در زیر چتر دروغین دیموکراسی وآزادی، نهال تعصب وکینهء وافتراق را که محمد گل مهمند فاشیست با ازبین بردن افتخارات تاریخی ، فرهنگی وهویت مردمان این سرزمین در بین اقوام و ملیت های مختلف این خاک غرس نموده بود، اکنون بیشتر از پیش آبیاری نموده ومی خواهند آن را به ثمر برسانند. آیا عمل کرد های خاینانهء محمد گل مومند این با بای فاشیسم که برای ازبین بردن تاریخ فرهنگ وهویت مردمان این سر زمین انجام داده بود و نام جا ها ومناطق تاریخی وباستانی این خطه را که مبین هویت وتاریخ وفرهنگ غنی مردمان این مرز وبوم بود با زور سر برچه تغییر داده ونام های جعلی وساختگی زبان پشتوی قبیلهء خودرا جا گزین نمود که هیچگونه ارتباط وهمخوانی با نام های تاریخی وفرهنگی این جا ها ومناطق نه داشته است، کافی نیست که به عوض التیام بخشیدن زخم ها ورنج های مردم مظلوم بار دیگر به پاشیدن نمک بالای زخم های شان مبادرت می ورزید؟بسیار جا ها ومناطق این خاک را به نام این چند نفر محدود قبیلهء خویش از قبیل احمد خان ابدالی، میرویس خان و وزیر اکبر خان مسمی نموده اید کفایت نه می کند که هنوز هم چهرهء کرهء تان را به مردم روشن تر ساخته ودست به این گونه اعمال نا روا می زنید؟آیا این خاک فرزندان وشخصیت ها ودانشمندان همچون مولوی ها، فارابی ها، پور سینا ها ، ناصر خسرو ها ، رابعه ها، سنایی ها، جامی ها ،البیرونی ها، انصاری ها وده ها شخصیت های افتخار آفرین که حتی جهانیان به آن ها ارج نهاده واحترام قایل اند وزمانی این ها شهرهء آفاق بودند کم داشته که نام این جا ها و جاهای دیگر کشور ما به اسم آن ها مسمی شوند؟ چرا از مرکب جهالت قوم پرستی ویکه تازی پایین نه شده ودست ازین نوع اعمال خاینانه تان بر نه نمی داریدوبه حق وعدالت گردن نه می نهید؟

  درذیل لست نام قسمت از جاهاومناطق تاریخی وطن ماکه توسط محمد گل مومندی جبرآ به نام های پشتو تغییر داده شده است ونویسنده محترم آقای همایون بها از طریق رسانه ها آن را قبلآ به نشر رسانیده است، ذکر می نمایم:

  تغییر نام های تاریخی خراسان توسط محمد گل مهمند به نام های
  جدید:

  1 - سبزوار تاریخی به نام جعلی شندند در ولایت هرات.

  2 - فوشنگ که زادگاه طاهر فوشنگی بود به نام جعلی پشتون زرغون.
  در سمت شمال نام های جا های تاریخی را که محمد گل مهمندی به نام های جعلی پشتو تغییر داده است:

  1 - قریهء چهار باغ گلشن را به شنکی.

  2 - قله چه را به سپین کوت.

  3 - ینگی آرق به نوی کوت.

  4 - دکبرجین رابه شلخی.

  5 - نام هزار چقش رابه استول گی.

  6 - نام رحمت آباد را به جرگی.

  7 - نام یول بولدی را به لندی.

  8 - نام ده دراز را به غشی.

  9 - نام قوشتپه را به منگولی.

  10- نام سمر قندیان را به زرغون کوت.

  11- نام حصارک را به اوغز.

  12- نام چهار سنگ را به سلور تیگی.

  13- نام پلاس یوش را به زوزان.

  14- نام عباد را به دیره گی.

  15- نام چهلستون را به غندان.

  16- نام کودو خانه رابه باند گی.

  17- نام کشک عبدل را به بانده.

  18- نام کول انبوه را به منده تی.

  19- نام بهاءالدین که اسم پدر مولانا جلال الدین بلخی بود وبه افتخار وی نام گذاری شده بود، از طرف محمد گل مهمند خاین به شپوله تغییر داده شد.
  نام مناطق وجاهای را که در کابل تغییر داده اند قرار ذیل است:

  20- نام کوتهءسنگی را میر ویس میدان.

  21- نام ده بوری را به جمال مینه.

  22- نام بخشی ازشاه شهید وسیاه سنگ رابه سید نور محمد شاه مینه.

  23- نام ده افشار را به سپین کلی.

  24- نام قلعهء جرنیل را به خوشحال مینه.

  25- نام قسمت های زیادی از شهر کابل را که بنام های بازار ارگ،خیابان پل خشتی وغیره را بنام جادهء نادر پشتون تغییر نام دادند.

  26- ومنطقهء فواره های این محل راپشتونستان وات نامیدند.

  27- مکروریان اول را به نام نادر شاه مینه.

  28- ومنطقهء وسیع دیگری را وزیر اکبر خان مینه نام گذاری کردند.
  نام های این مناطق رانیز تغییر دادند:

  29- نام ایلمانی را به وچ ونه.

  30- نام سلطان خواجه را به میر وندی.

  31- نام باغ وراق را به حاجی کوت.

  32- نام زاموگان رابه کاکا کوت.

  33- نام بنگاله را به ورخی.

  34- نام آقتپه را به سپین کی.

  35- در شبرغان نام تخت سلطان را به شین کوت.

  36- نام حسن تابین رابه غزگی.

  37- در آقچه نام آقچه نمای را به بتی کوت.

  38- نام گومک صالح رابه بتی.

  39- نام بوینه قره را به شولگره.

  40- در سمنگان نام قریهءگل قشلاق را به جوغی.

  41- نام کته قشلاق را به جگه بانده.

  42- نام مینگ قشلاق رابه زندی کوت.

  43- نام لرغان را به کلای وزیر.

  44- نام جوی زندان را به جوی ژوندون.

  45- نام درهء زندان را به درهء ژوندون.

  46- در کندز نام بندر قزل قلعه را که قدامت تاریخی زیادی داشت به شیر خان بندر که یکی از حکمرانان پشتون در آن منطقه بود نام گذاری کردند.

  این بود تعداداز نام جاها ومحلات که متعصبین قبیله با پاک کردن نام های اصلی این جا هاو مناطق که دارای سوابق تاریخی و فرهنگی زیادی بود وبیان گر ،هویت وتاریخ مردمان آن جا ها ومناطق بود جبرآ ازبین بردند وبه عوض آن برای خود هویت واعتبار جعلی ساختندواکنون با دسایس جدید می خواهند بازهم همان راهء اسلاف جابر خودرا ادامه بدهند وبه این نوع فرهنگ ستیزی های ظالمانه و غاصبانه دست بزنند.به همهء هموطنان شریف ما لازم است تا با آگاهی از دسایس شوم این قوم پرستان فرهنگ ستیز اجازه ندهند تا این خاینین بیشتر ازین دست به تاراج فرهنگ وافتخارات تاریخی آنها بزنند. نام های افراد قبیله خودرا درین شهر ها و مناطق تحمیل نمایند.

  • سید نور محمد شاه از سادات شیعه قندهار اس که رهبری قزلباش ها وفارس های شیعه قندهار را در جنگ های های ازادی بدست گرفته بود ولی قبیله او را هم ارام نگذاشته بود هزاران دسیسه را مثل خیانت و در دادن جنگ شیعه وسنی بر علیه او دامن زدند

   سید جمال الدین افغانی پشتون واز کنر نبوده او عالم بزرگ بود که به سمت وقبیله وخیل وتبار نمی چسپیدمثل مولانا بزگ بلخ که نه شرقی ونغربی نه از شمال ونه از جنوب نه از اب ونه اتش .. از همین رو نمیگفت که به فلان منطقه تعلق دارد واین کار او به دست قبیله دستاویز داده که اورا به کنر وپشتون پیوند بزنند این کار همان دزد تاریخ ودزد فرهنگی حبیبی( پته خزانه وامیر کرورو ملالی) حبیب اله رفیع یست .....

   یک سند بزبان پشتو از او در دست نیست او از خراسان بود وهست او سادات بود نه پشتون وزبان مادری اش نیز فارسی بودعلم امروز ثابت خواهد ساخت که او به کنر ارتباط داشت یاخیر ایا خون او با ده قبیله گمشده ارتباط دارد یاخیر

   سران قبیله کار های دیگری هم کرده

   مجید خان زابلی غلام انگریز ها ده پهلوی بانک ملی بانک دافغانستان را جور کرد
   دیگران شان

   بانک تجارت سوداگری را بنام پشتنی تجارتی(معلوم نشد که زن پشتون کدام تجارت راکرده بالای خوداش تجارت شده خرید وفروش شده تا بنانکی بنامش مسمی شود ایا زن ازبک وترکمن قالین باف است...)

   دواخانه های ما را به درملتون

   دبستان دبیرستان مدرسه ومکتب را به شونززی

   پرورشگاه را به روزانتون

   پیسه پول را به افغانی

   زایشگاه را به زیزنتون

   خانم را به میرمن

   اقا را به شاغلی

   مجلس عوام وعیان را ولسی جرگه مشرانوجرگه ...

   سردار وسر لشکر را بنام های غند مشر کندک مشر مشر مشر مشر....

   صندوق را به تول بکس

   خداوند را به سشتن تعالی روزی نان را به دودی .....

   بر خیزید ای نفرین گشتده گان خاک ای ...محکومید....

 • این فدراسیون ترکتباران چیزی دیگری جز آله به دست پنجابی های کثیف پاکستانی نیست که میخواهند با دامن زدن به مسایل قومی ، لسانی و منطقویی آتش نفاق و برادر کشی را در بین افغانها دامن بزنند.

  شمابیات و موسسه او را سی آی ای مینامید ولی مطمئن باشید که بودجه ترکتباران و جبهه ملی شیطان الدین ربانی و امثال این چنین ادارات بوسیله پاکستانی ها ویا هم آخوند های ایرانی تمویل میشود.

  در مورد اینکه بیات را امریکایی ها تمویل میکنند یا نه من همینقدر میگویم که اگر مزدوری میکنید مزدور یک پنجابی و یا آخوند کثیف که فقط وطن تانرا نابود میکند نباش. بیات حد اقل چند نان خشک یا تر به این و یا آن هموطن تان میرساند.

  وسلام.

 • فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان از حمایت کامل فرهنگیان و روشنفکران تورک افغانستان چه در داخل چه در داخل و چه در خارج برخوردار است. این حرکت خیلی مثبت و برای فاشیستان تکاندهنده و غیر قابل تحمل است. فعالیت این فدراسیون علیه تبعیض است و نمایاندن فرق میان آنکه ظلم میکند و آنکه علیه ظلم به په خاسته است. اهداف و برنامه هایش روشن است .مخالفت با فدراسیون مخالفت با تورکهای افغانستان است. چون این فدراسیون یک حزب و یا شاخه نبوده بلکه یک حرکت جمعی فرهنگی است. من به صفت یک تورک افغانستان کار های فدراسیون را میستایم و دشمنانش را زبون میخواهم.

  • توران !

   ما به دانشمندی , دنیاداری و جهانبینی شما به سطح افغانستان و دنیا اعتبار نداریم . بهتر است مشکلات خود را به مسولین احزاب سیاسی که در قطغن فعال هستند در میان بگزارید . ورنه اگر از طریق دولت میخواهید اقدام کنید " اق مراد " را با دوستم و عطا دور یک میز بنشانید , مشکل شما حل خواهد شد . ( حرکت جمعی و فرهنگی ) به درد راه پیمایی ها و تظاهرات سرک و کوچه میخورد . مشکل اساسی جوانان تورکان را حل کرده نمیتوانند . کسانی که اسم های سرک های شهر شما را تبدیل میکنند قوی تر از ان هستند که شما فکر میکنید . برای معلومات مزید باید عرض کنم که : انهای که دست به این اقدام زده اند قوای" ناتو " و " سی آی ا " امریکا است که طلبان را مکلف به این کار کرده اند . مانند دفعه قبل این بار طلبان تعداشان کم نیست . دو میلیون طالبء تازه نفس مامور تغیر قطغن به پشتونستان شده است . امیدوارم پای تان را از گلم تان بیرون نکنید . سلامونه , هزار بز .

 • با سلام و احترام به همه

  سالها قبل کاکایم (که خداوند رحمتش کناد) در ولایت هلمند به صفت خزانه دار در یکی از ریاست خانه ها وظیفه داشت.

  روزی بر حسب تصادف یک سگ عقب پشک را گرفته و او را مجبور به بالاشدن روی درختی میکند که در عقب کلکین دفتر آنها بوده... سگ به شدت "عو!، عو!" مینموده و پشک نیز بیچاره از ترسش "میو!، میو!" میکرده...

  یکی از همکاران کاکایم که پشتون بوده برای تمسخر کاکایم از وی پرسیده که، "خزانه دار صاحب! همی سگ و پشک چی میگند؟!"

  کاکایم که یک انسان حاضر جواب و طنز پرداز بود در جواب وی گفته: "ولا چه بگویم؟! اگر خفه نشوید، پشک به سگ میگوید: خرڅلاو!؟، خرڅلاو!؟ ولی سگ در جوابش میگوید: یه!، یه!"

  خوب امید که دوستان یک کمی تبسم کرده باشند... اگر من بجای مردم سمت شمال میبودم، شبانه با یک مارتول تمامئ لوحه های (اوغان بیسور) را به نشیمن گاه این شرکت دزد و بی حیا میخ میکردم.

  سردار داود دیوانه با مومند بی ناموس، بسیار کوشش کردند تا نام شهر لشکرگاه را به نواب شهر تبدیل کنند که بفضل خداوند (ج) و کوشش مردم ناکام شدند، حالا نیز اگر مردم بخواهند به آسانی میتوانند نوکر سی آی ای (خلیفه بیات) را با برنامه های امریکایی اش یکجا به واشنگتن بفرستند.

  ایزد متعال این جاسوس های بی حیا را بشرماند!

 • رادیو را به ( غژ دبلی ) تبد یل نمودند .

  • سرزمین جوزجان در معرض انتقام بی امان قبیله سالاران

   اداره فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

   از گذ شته های دور تا امروز اگر از مراجعه به جنایات تاریخی صورت گرفته در سده های اخیر، برعلیه باشندگان مظلوم مناطق شمال کشورکه روز گاری نه چندان دور مسما به تورکستان بود وجوزجانان کنونی بخشی از آن است، درین جا صرف نظرمیکنیم. وفریاد های استخوان سوز خود را از جنایات انجام شده در مقاطع تاریخی همین چند دهۀ اخیر، برعلیه این مردم و این سرزمین بلند میکنیم، که بخشی ازعاملین جنایات در آن مقاطع هنوزهم در قید حیات اند و بی هیچ پاسخی در برابر اعمال وجنایات خود امرار حیات مینمایند.

   هنوزهم شیار خون های پاک دهاقین مظلوم سرپل و جوزجان که خرمن هستی آنان یکجا با خرمن های حاصلات زمین ایشان توسط کمال الدین اسحاق زی و خانواده اش با حمایۀ مستقیم ظاهرشاه و وابستگان دربارش آتش زده شد و خاکستر گردید ازگسترۀ این خاک و این جغرافیای مقهور قهر نا خدایان زشتی وسیاه روزی پاک نه گردیده و طنین ناله های سوختم، سوختم دهاقین مظلوم اوزبیگ که بالای زمین موروثی وشخصی خود یکجا با حاصل یکسالۀ گندم آن زنده به آتش کشیده شدند وخاکستر گردیدند تا روز حشر بلند است.
   قاتلین آنان تا اکنون هم زنده و حامیان آن افتخار لقب بابای اوزبیگ سوز را با خود حمل میکنند که نه کدام مرجعی به نام حمایه ازحقوق بشر اشارۀ انگشتی به سوی آنان نموده ونه هم دادگاهی قادر به محاکمۀ انان شده و فریاد های مظلومانۀ وارثین مظلوم آنان تا به امروز نه گوش شنوائی دارد ونه هم مرجع بازخواست گری، وشک نیست که روزی هم به افتخار این اوزبیگ سوزی ددمنشانۀ خود مفتخر به لقب بابائی قبیلۀ خود که هم اکنون شده اند، نام شهر وبازاری ویا هم مسجد ومدرسه ویا درمانگاهی در مناطق اوزبیگ نشین کشور، بگونۀ زخم ابدی در پیکر خلق مظلوم وقهرمان اوزبیگ وتحقیر ماندگار فرزندان ایشان درآینده ها، مسما به نام آن ددان آدم سوز وآدم خور شود.
   چنانچه هم اکنون اینکارجریان دارد ونام کسانی چون میرویس خان، احمد خان و وزیر محمد اکبر خان وغیره را که تا هنوزخود قبایل پشتون هم بصورت یک پارچه به زعیم و رهبر بودن آنان باور ندارند و کسی از آنان غلزائی وکسی دیگرهم ابدالی است وهر یک هم متهم به قتل وجنایت در برابرمردمان همد یگراست، چه رسد به غیر پشتونها که هیچ نوع تعلقی باایشان ندارند، با نامگذاری بالای کوچه ها ومحلات عمده و اساسی شهر شبرغان درحال عملی نمودن اند. مسلما که این اقدام نه هم اول کارا ست ونه هم آخر کار ودامنۀ آن تا آنجا که ممکن باشد، با هدف امحای مادی ومعنوی غیر پشتون ها، طبق برنامۀ تدوین شدۀ قبلی محافل حاکمۀ شئونیستی ادامه خواهد یافت، مگراینکه مردم ما با آگاهی واقدام به موقع جلو آنرا سد نمایند.
   اگرهجوم وحشیانه قبایلی را که با حمایۀ ارتش پاکستان، تحت نام ننگین طالب، این زشت ترین مظهر بربریت وتمدن ستیزی درجهان امروز، با هدف نا مقدس پاک سازی این مناطق از باشندگان بومی الاصل اوزبیگ، ترکمن، ایماق، تاتار، قرغیز، قزاق، قیزیلباش، تاجیک وهزارۀ آن، با قتل عام وحشیانۀ زن ومرد، خورد وبزرگ، پیر و جوان وحتی حیوانات اهلی وخانگی این حدود جغرافیاوی عملی گردید وتلاشهای آشکار و بی پردۀ آنها، هم اکنون با حمایت های آشکار و پنهان منابع استخباراتی پاکستان وانگلستان وبعضی کشور های دیگر ادامه دارد بدان علاوه نمائیم، دورنما را در رابطه با مسألۀ موجودیت شرافتمندانۀ اقوام وملیت های غیرپشتون علی الخصوص تورکهای ساکن درین کشور، با داشتن حقوق برابر زیستن و برخورداری از فرهنگ و زبان وحفظ افتخارات تاریخی خویشتن، چندان هم سهل وساده نمی بینیم.
   این حقیقت را ما زمانی بهتر میتوانیم پرده برداری نمائیم که یکبار دیگر عروج دوبارۀ شوونیسم را که تصور می رفت، شاید ازحوادث زمان و سیه روزی های دوران طی سه دهۀ اخیر که هیچ کسی از مصائب آن بی بهره نماند، چیز هائی از انسانی زیستن وبا هم زیستن درین کشور کثیر الملیة را آموخته باشد، به بررسی میگیریم وبا درد واندوه در می یا بیم که برای عاملین گمراه وعظمت طلب قبیله گرا که با سخت جانی، خلق پشتون را نیز به گروگان های تحمیق شده واستحمار شدۀ خود مبدل نموده اند، هیچ موضوعی به جز از حکومت کردن و در اسارت گرفتن مردم این سرزمین در مجموع مطرح نیست، پیشه کردن سیاست های عظمت طلبی خطرناکترین وسیلۀ استعمال پشتونها برعلیه دیگر باشندگان کشور است که مسئولیت مبارزه برعلیه آن قبل از همه با روشنفکران واقعی پشتون است که باید صادقانه انجام دهند تا هم خلق پشتون وهم خلق های دیگر را از مصیبت این هیولای وحشتناک نجات دهند.
   با رسیدن دوبارۀ شوونیسم درکسوت دیموکرات های صادر شده از امریکا وغرب بر اریکۀ قدرت و آشکارشدن تیم افغان ملتی ها وحواریون آن درعرصۀ سیاسی کشور که توسط استخبارات امریکا رهبری میگردیدند، ما میبینیم که اگر دنیا هزار بار زیر و رو شود از گیاه شئونیسم قبیله گرا به جز از قبیله پرستی وحاکمیت طلبی به قیمت همه چیزحتی وطن وشرف وطن چیز دیگری حاصل نمیشود وهدف آن همان است که روزی امیرعبدا لرحمان نهال آنرا غرس و بعداً توسط نادر وخانوادۀ او یکجا با عناصری از قبیل محمد گل مهمند، شیر خان ناصری، علی احمد پوپل، قیوم وردک وغیره آبیاری گردید و میوۀ منحوس آن در وجود باند احیای استبداد دیروز به بار نشست که هدف آن همانا تبد یل کردن سرتاسر کشور به محل سکونت یک قوم ونابود سازی دیگر اقوام وملیت های کشور است وبس!!!
   استقرار دوبارۀ همین حاکمیت منحوس است که حوادث بغلان وجوزجان را یکی بعد دیگری برای مردم ما به ارمغان میآورد وهنوزهم پژواک خشمگین مسلسل های دژخیمان فاشیست افغان ملتی که دیروز باشندگان دادخواه ومظلوم جوزجانان را به جرم اعتراض در برابر بیدادگریها و ددمنشی های جمعه خان جلاد به شیوه وسبک کله منار سازی عبدالرحمان خانی تیرباران وبخاک وخون کشانیدند، درگوش ها طنین انداز است. ومادران آن شهدای گلگون کفن و فرزندان یتیم آن فریاد گران ضد بیداد گری و تازه عروسان آن قهرمانان جان بکف با یاد وخاطرۀ انتقام آن شهدای مظلوم سیه پوشان ابدی تاریخ اند.
   اما جلادان از خون آشامی سیری ندارند وقربانیان اسیردرچنگال های شوم وبی رحم خود را تا آنجائیکه مقدور باشد در معرض تجاوز و تحقیر قرار میدهند تا امیال سادیستی خود را به هر نحوی که ممکن باشد ارضا نمایند.
   چنانچه هم اکنون ما بازهم شاهد آن هستیم که لشکر سیاه قبیله پرستان از یک جبهۀ دیگر خاک این مرز وبوم را یکجا با انسان های مسکون در آن آماج حملات خود قرار داده و با تحمیل نام های قبیله سالاران متوفی خود در نامگذاری های جدید محلات و مناطق مسکونی غیرپشتونها در مناطق شمال کشور، در حال عملی نمودن اهداف و پلان های استراتیژیکی شوونیستی خود، با استفاده از شیوه و نیرنگ نامگذاری و اندکس سازی گویا مدرن اند. وچه بسا که درین بازی های ماهرانه ومغرضانه از کمک های معامله گران محلی نیزبهره میبرند. همانند اینکه همین امروز در نامگذاری و اندکس سازی راه ها ومحلات شهر شبرغان از کمک های شرکت افغان بیسیم وبنیاد بیات استفاده برده و گفته میشود که توافق شهر دار و نمایندگان شورای ولایتی آن ولایت را هم با هر حیله ونیرنگی که ممکن بوده بدست آورده اند.
   نمایندگان منتخب مردم جوزجان ودیگر ولایات تورک نشین هم که در پارلمان تا اکنون خاموش اند که این خود میتواند علامۀ رضا ویا تطمیع باشد !!!!!! به هر حالت:
   عظمت طلبان یکبار دیگر با پیروی از شیوه های محمد گل مهمند ودیگر قبیله سالاران بی رحم ومحیل که روزگاری باتحمیل نامگذاری های پشتو همانند پشتون کوت، افغان کوت، پشتون زرغون، شیندند، تورغندی وغیره به عوض نام های اصیل بومی وتاریخی درمناطق غیر پشتون ها چون هرات و میمنه و دیگر ولایات کشور آرزوی پشتونیزه کردن کشور را داشتند.این کار را از طریق محروم سازی فرزندان اصیل این مرز وبوم از آشنائی به نامهای بومی وتاریخی محلات زادگاهی وشخصیتهای نام آور وافتخارآفرین مرتبط با قوم و قبیلۀ خود ایشان در گذشته و امروز بودند، امروز نیز مصمم بدان اند که فرزندان ما را با پذیرش نام های آبا واجداد غاصبین حق وحقوق مردم ما بالای محلات، چهار راه ها، بازارها، پارک ها، بنادر، مدارس ومکاتب، دانشگاه ها، پل ها، میادین، شهر وروستای زادگاه خود با گذشت زمان مجبور به فراموش نمودن افتخارات انسانی وریشه های تاریخی ومردمی خود درین کشور سازند. و فرزندان ما در فردا های زندگی فراموش نمایند که نام اصلی وتاریخی محلات زیست شان چی بود و کدام شخصیت ها ی بزرگ علمی و فرهنگی ویا هم مبارزین راه آزادی وعدالت در این محلات و مرزوبوم ها زیسته اند که بدان افتخار نمایند.
   البته این دیگر اوج فاجعه و انتهای عطش انتقام است، در برابر یک ملیت و قومی که قیام های حق طلبانه و ظلمت ستیزانۀ رستاخیزی آنها در واپسین دورهای سیاه تاریخ کشور، منجر به سرنگونی مقطعی شئونیسم وحاکمیت تک ملیتی قبیله سالاران درین سرزمین گردید و آنها با وجود داشتن تاریخ انباشته از افتخارات بی نظیر وشخصیت های علمی، فرهنگی و سیاسی نامداری چون ظهیرفاریابی، میرعلیشیرنوائی، مولانا جلال الدین محمد بلخی، میرزا عبدالقادر بیدل، ظهرالدین محمد بابر، مخدومقلی فراغی، ابونصر فارابی، شمس تبریزی، گوهر شاد بیگم، بایسنقرمرزا، نادره بیگم، شیبان خان، سلطان حسین بایقرا، سلطان سنجر، ملک شاه سلجوقی، سلطان محمود غزنوی . . . وغیره که تعدادآنها به هزاران میرسد، مجبور به پذیرش نام شخصیت های پشتون در تبادله با نام های اصیل وباستانی سرزمین خود شوند. این خود انتقامی است از تورکان معاصر کشور که بعد از سقوط دولت داکتر نجیب الله بهترین نمونه های همزیستی با همگان را به نمایش گذاشتند و دوشادوش با دیگر باشندگان بومی شمال کشور برعلیه اشغالگران پاکستانی ومزدوران طالب آنها تا آخرین رمق مقاومت نمودند وبالآخره در همدستی با نیروهای ائتلاف بین المللی در مبارزه برعلیه تروریسم، کشور را از لوث طالبان وپاکستانی ها پاکسازی و آرزوی احیای کشوری واحد باداشتن نهاد های دولتی واقعاً دیموکراتیکی را داشتند که در متن آن جای وشرایط زندگی برای هیچکسی درهیچ گوشۀ از کشور تنگ نباشد.
   افسوس که چنین نه شد و حاکمیت طلبان شئونیستی با فریب دادن بعضی حلقات دیگر، خونبهای هزاران انسان این سرزمین را به یغما بردند و امروز آن طالب قصاب پیشه که مردم آنرا از در بیرون نموده بودند وجای آن گورستان تاریخ بود، بار دیگر از دریچه وارد عرصۀ حیات جامعۀ ما میشود و این بلا کشیدگان تاریخ یکباردیگر هست و بود انسانی خویشتن را درحال باج دادن در ازای گناهان ناکرده وسربازی های انجام دادۀ خود در راه آزادی وعدالت درین کشور میبینند.
   این اوج فاجعه است ولی وقوع فاجعه را نمیتوان با خاموشی وتسلیم مانع شد و نقد برابر زیستن را که حق ماست به سادگی تصاحب نمود.
   البته این امر شامل حال و سرنوشت محض مردم جوزجان وفاریاب وسرپل نیست وپای شئونیسم تا هرجا که یاری دهد از پا نخواهد نشست مگر اینکه اتحاد سرتاسری مظلومین، این هیولای وحشتناک بربریت را جلو گیرد وهمه باهم به حقی که مستحق داشتن آنیم یعنی برابر زیستن وانسانی زیستن نایل گردیم.
   به امید حرکت رستاخیزی سرتاسری همه مردم خصوصاً قلم بدستان کشور برعلیه این پدیدۀ شوم ومنحوس تاریخ که خواهان غصب حقوق انسانی باشندگان این سرزمین در خانه وکاشانۀ اجدادی وآبائی خود ایشان است.

   از طرف اداره فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

   www.ffta1.com

  • سلام
   اميدوارم كه از اين تحليل خويش خوش شده باشيد چون جهان بيني شما همينقدر است و بس !
   هر جامعه قابل اعتبار زبان ، دين ، و كلتور مشخصي دارد كه الحمد الله زبان ملي اين كشور پشتو است كه در همه اقوام جهان شناخته شده است .
   شما عزيز من اگر اينقدر نميدانيد كه تاجيك يا تازيك در تاريخ به چي كسي گفته ميشود ؟
   توصيه من به حيث يك برادر به شما اين است كه يك بار (تاجيكان در مسير تاريخ)اثر غبار را بخوانيد تا بدانيد ....
   اگر پشتونها راديو را غژدبلى ميگويد اين يعني چي؟
   اين پرسان اين را ميرساند چرا ؟
   من به شما اغازاده ميگويم كه به اب چرا او ميگويد ؟
   جالب ادم هاي استيد .
   ها فراموش نكنيد كه كتاب را براى شما توصيه كردم از بازار بخريد و خوب بخوانيد تا درست بدانيد ؟؟؟؟؟؟

  • من نتنها که کتاب افغانستان در مسیر تاریخ را چند با خوانده ام با خود دارم و ضرورت به خریدنش نیست و از ابدالی ها گرفته تا شاه شجاع ها خوانده ام امیر دوست محمد خان را نیز میشناسم . خیانت خائینات را یکایک یاداشت دارم . ها آب را او میگویم اب را عرب ها پدر میگویند ما رادیو را رادیو میگویم آنرا صندوق خبر ها نمیگویم . بلی من تصدیق میکنم که زبان پشتو در سراسر دنیا شهرت و عمومیت داشته تمام ادیبان و شعرای نامی بزبان پشتو صحبت میکردند مانند : مولوی ، سعدی ، حافظ عمر خیام ، فردوسی ، بیدل و حتی ابن سینای بلخی نیز بزبان پشتو حرف میزد و فارسی و دری را اصلآ بلد نبودند ، فقط رحمن بابا و استاد اولمیر فارسی زبانان خوبی ما بودند شما راست گفتیت .

  • به اغاى كه بسيار مطالعه دارند به نام انصاري !!!
   طرز ديد شما مربوط مطالعه و تحقيق شما ميشود ؟
   چون تا به حال فرق بين افغانستان در مسير تاريخ و تاجيكان در مسير تاريخ را كرده نمتوانيد .
   باز هم به شما توصيه ميكنم كه همان كتاب را پيدا كنيد كه طرز ديد تان از حال خوب تر شود
   باز هم اگر پيدا كرده نتوانستيد من ادرس مكمل انرا به شما ميدهم .
   اميداوارم هر چه زود تر ان را گرفته و خوب و بار بار مطالعه كنيد ؟؟؟

 • به تایید آنچه برادر عزیز ما تند باد نوشته اند من به عنوان یک تبعه افغان که شاهد ظلم های غیر انسانی آخوند ها و فارس های فاشیست در ایران درمقابل افغانی ها بوده ام میخواهم به شما عزیزان یاد آور شوم که ایران از یکسو جو بی اتفاقی را در افغانستان عزیز ما چاق میکند ولی خودشان حقوق ابتدایی ترک ها، آذری ها، کرد ها ، عرب ها و بلوچ ها با بی رحمی تمام زیر پاه میکنند. فاشیست های فارس میخواهند بوسیله یکعده جوان خون گرم نفاق قومی و ملی را در افغانستان دامن بزنند.

  شما این سایت را باز کنید تا ببینید که در خود ایران بر علیه مردمان ترک و غیر فارس چه میگذرد. ولی همین فارسهای نابکار از عدالت در افغانستان داد میزنند.

  http://www.turkiran.com

  جوزجان یک ولایت افغانستان است و احمد شاه ابدالی ، میرویس هوتکی ، وزیر اکبر خان جز از شخصیت های تاریخی در پهلوی دیگر شخصیت ها اند و نباید در مقابل شان حساسیت نشان داده شود. در غیر آن وحدت ملی و عدالت اجتماعی را که ما از آن داد میزنیم خود زیر پاه میکنیم.

  به نیرنگ های یک گروه فاشیست تاجک که از طریق فاشیست های فارس حمایه میشوند تن در ندهید. ایشان فقط فروخته شده های هستند که دساتیر سیاف وهابی را در گذشته عملی کردند وامروز مانند سگهای از بند گریخته بدون در نظر داشت عواقب اعمال شیطانی شان دست به هر گند میزنند.

  • سلام به همکاران سایت وزین کابل پرس?

   برادر محترمیکه به تأیید آقای تند باد نوشتند، من فکر میکنم که در نوشته های ایشان بسیار گپ های نادرست وجود دارد،
   در حالیکه ایشان از تلف شدن حق ترک ها در ایران سخن زدند و بعداً بدگویی تاجیکان را کردند که من بسیار متأثر شدم.
   برادر محترم! من یک ترک هستم و تمام هستی خود را فدای احیای جایگاه مناسب خلق ترک افغانستان در پهلوی دیگر اقوام مینمایم، ولی با فرموده شما جداً مخالف هستم، پشتون، ترک و تاجیک ( البته که هزاره مربوط ترکتبار افغانستان هست ) و دیگر اقوام افغانستان میوه های یک باغ هستند باید هویت همدیگر را بپذیرند و هیچ کسی تفوق طلبی نکند.
   شما سخت اشتباه میکنید که میگویید ( جوزجان یک ولایت افغانستان است و احمد شاه ابدالی ، میرویس هوتکی ، وزیر اکبر خان جز از شخصیت های تاریخی در پهلوی دیگر شخصیت ها اند و نباید در مقابل شان حساسیت نشان داده شود. ) آیا ممکن است که یک والی ازبک ویا قومندان پولیس تاجیک ویا هزاره در قندهار ایفای وظیفه بکند!!! آیا ممکن است که یک چهار راهی بنام های نوایی، مختوم، حافظ، بیدل، مولانا، بابر، تیمور، غزنوی، و ........ در هلمند ویا قندهار نامگذاری شود!!! مسلماً چنین چیزی ممکن نیست، اما باید که همه اقوام افغانستان باهم برادر ولی برابر زیست نمایند. شما درحالیکه از حقوق ترک ها طرفداری میکنید و تاجیکها را دشنام میدهید، این کار درستی نیست. من معتقد هستم که حتی برادران پشتون به صفت یک قوم به نسبت اینکه حکمرانان ظالم و مستبد افغانستان از قوم پشتون بودند، نباید طرف نظر خصمانه قرار بگیرند بلکه توجه جامعه پشتون به این واقعیت جلب شود که حاکمان ظالم و مستبد درحالیکه از نام آنها تجارت کرده است، به حق آنها نیز خیانت کرده است، دو ونیم قرن است که حکومت به دست اشخاص برخاسته از قوم پشتون است ولی زندگی قوم پشتون به مراتب بدتر از هر قوم دیگر است.

   زنده باشید،
   توره میمندی عضو فدراسیون فرهنگی ترکان افغانستان

 • شما را بخدا هر کيکه هرچه که در توان دارد مانع اين عمل کثيف اولاده های مومندها و ابدالی ها و باباها وخانهای دو سره شوند اگرنه فيصد کمی که از تاريخ وفرهنگ غنی ما اقوام غير اوغان بجا مانده آنها را هم نابود ميسازند. ياالله دست به کارشويد.

 • به جواب چرند نویس که هزیان های تندباد راتایید نموده و خودش بیچاره اقلآ جرات نوشتن نام خودرا هم نداشته است! باید بگویم گذشتگان تان آن قدر ظلم،جنایت ،خیانت، نیرنگ، حیله، دروغ ، فریب و قرآن مهر کردن های دروغین را درحق همه اقوام ساکن این کشور روا داشته اند که حالا شما وامثال شمااگر هزار بار قرآن هم بخورید وبخواهیید دربین اقوام مظلوم این سر زمین با یاوه گویی های بی اساس ودور از منطق خویش تفرقه ایجاد نماید مووفق نه خواهید شد. مطمین باشید که مردم ازین بیشتر به گفتار شما توجه نه می کنند بلکه اعمال تان را ملاک قضاوت خویش قرار می دهند.ملیت هاواقوام مظلوم این سر زمین به جزاز بر قراری عدالت وختم زور گویی وبرتری جویی های قومی ومنطقه یی برابری و برادری وانسان وار زیستن که حق طبیعی هر انسان است چیزی بیشتری، نه می خواهند. شما حتی به همین حد اقل داشتن حق طبیعی انسانی، انسان های این خاک وقعی نه گذاشته ومثل دورهء های زمامداران جابر وظالم تان با مردم برخورد می نمایید. به امید روزیکه به هوش بیایید و به حرف حق تسلیم شوید وبیشتر ازین سبب بد بختی، مردم این کشور نه گردید.

 • من میخواهم چند سطری به جواب توره میمندی بنویسم که میگوید عضو این فدراسیون نفاق افگنان هم است.

  اول اینکه شما با وصف عضویت در یک فدراسیون به اصطلاح فرهنگی ندانسته اید که آقای تند باد تمام تاجکها را نه بلکه فقط آنعده فروخته شده گان تاجک را خطاب قرار داده که مانند گودی های کوکی به ساز فاشیست های فارس میرقصند.

  دوم اینکه او میگوید که حساسیت نشاندادن و جوزجان را از نوایی و قندهار را از میرویس هوتکی کردن خود عملی است که شما خود آنرا انتقاد میکنید.

  افغانستان کشور همه است و والی قندهار اگر یک ازبک باشد یا تاجک ، اگر هزاره باشد یا بلوچ و یا پشتون دردی را دوا نمیکند. مهم این است که اهل کار باشد و به مردم محل خدمت کند. این است ملاک خوبی و توانایی نه قومیت .

  ما باید تمام شخصیت های کشور را قدر کنیم و این کاری است که باید صورت بگیرد ولی نه با تهدید با تخریب و پاشاندن تخم نفاق طوریکه یکعده اینجا میخواهند تحت نام همین نامگذاری جاده های جوزجان آنرا دامن زنند.

  • با عرض سلام به نویسندگان و نظر سنجان افغان ! افغان یعنی فغان داد و واویلا در مفابل ظلم و ستم ولی اوغان همان پشتون را گویند که ما در مقابلش تا آندمی که بر عنعنات و فرهنگ ما دست درازی نکنند و در معاملات درونی ما تعرض ننمایند و در پسند و نا پسند اشخاص تاریخی ما مداخله نداشته باشند , هیچگونه تعصب نداریم و آنها بمانند ما اهل این دیار اند , با نظریات آقای مزاری خوشنویس نود در صد موافقم الی تعرض شان بر اسلام , زیرا اسلام یک دین عدالت بوده عدل را عذل نمیکند . مخصوصآ شعر زیبا ی نوشتند و هنر نوکر شدن را در کتابچه یاداشتم با خط رسا نوشتم و به اجازه ایشان در آینده این جمله ایشانرا در جملات مضامینم ضم مینمایم , تحلیل برادر بهرام چوبین و محمد مورد پسند من و همه خوانندگان خواهد بود و به" ورور چمکنی " گوشزد مینمایم تا اختلاف نیندازند , نام گذاری مناطق و شاهراه های هر شهر و دیاری مربوط و منوط به تاریخ همان ماحولی میباشد که به آن آشنائی دارند و از افتخارات خود می پندارند . فرضآ اگر اسم بابه یادگار یا خواجه آبجوش بر یکی از شاهراه های شهر پکتیا گذاشته شود , تعجب آور و مزحک بنظر نمیرسد ؟ بلی ! اگر آنها بدون در نظر داشت تعصبات قومی و لسانی حاظر اند ایچنین ابتکاری از خود نشان دهند مردم شبرغان و مزار نیز حاضرند حتی نام خوشحال خان ختک را زیب و زینت یکی از شاهراه های مهم ولایت شان گردانند و الی همان گفته مزاری صاحب است که از هنر مندی نوکران بایست در هراس باشیم , زیرا ما به چل و نیرنگ آشنائی نداریم ولی اینقدر میدانیم که این یک خدعه آشکار است و بس

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس