صفحه نخست > دیدگاه > یکصد و ده عضو پارلمان افغانستان در دفاع آتشین از خادیستها!

یکصد و ده عضو پارلمان افغانستان در دفاع آتشین از خادیستها!

کمیته حقوق بشرفارو
سه شنبه 17 مارچ 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

به سلسله رسوایی های قبلی پارلمان اینک شاهد یک حرکت بیشرمانه دیگر 110 عضو پارلمان افغانستان هستیم. به تعقیب عفوه همه جانیان جنگی وناقضین حقوق بشر در داخل کشور، پارلمان افغانستان ازدوسال بدینسو برای عفوه آنعده از خادیستهای که در هالند مظنون به جنایات جنگی ونقض حقوق بشر شناخته شده اند، به عرقریزی متداوم مصروف است. آقای قانونی وشرکا

په اروپا کی د میښته افغانانودټولنوفدراسیون

فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe (FAROE

اعلامیه

هالند، 16 مارچ 2009

یکصد و ده عضو پارلمان افغانستان در دفاع آتشین ازخادیستها!

به سلسله رسوایی های قبلی پارلمان اینک شاهد یک حرکت بیشرمانه دیگر 110 عضو پارلمان افغانستان هستیم. به تعقیب عفوه همه جانیان جنگی وناقضین حقوق بشر در داخل کشور، پارلمان افغانستان ازدوسال بدینسو برای عفوه آنعده از خادیستهای که در هالند مظنون به جنایات جنگی ونقض حقوق بشر شناخته شده اند، به عرقریزی متداوم مصروف است. آقای قانونی وشرکا که بخاطرسهم ناچیز شان در جهاد علیه خادیستها ازمردم مظلوم ما تقاضای ممنون بودن ابدی را دارند، به وکلای مدافع آتشین همان خادیستها مبدل شده اند. آقای قانونی حدودیکسال قبل حین دیداراز پارلمان هالند باب دفاع از مظنونین به جنایات جنگی راگشود ولی متوجه تعجب وتنفروکلای پارلمان هالند شدواز پافشاری بیشتر رویاروی منصرف گردیده یک مکتوب متحد المال به همه خادیستها داد وادعا کرد که معلومات مندرج درگزارش رسمی دولت هالند راجع به افسران خاد نادرست است وخادیستها درمجموع بیگناه میباشند. متعاقبأ معاونش آقای عارف نورزی، حین سخنرانی در مراسم افتتاح نمایشگاه آثار باستانی افغانستان در هالند، بدون توجه به موضوع مجلس، ازمقامات هالند خواست تا بیگناهی خادیستها را بپذیرد وبه آنها اجازه اقامت دهد. گام تازه وبیشرمانه تردفاعیه یکصدوده عضوپارلمان افغانستان ازخادیستهای مظنون به جنایات جنگ میباشد. تلویزیون هالند شب گذشته طی یک گزارش مستند وتصویری جنرال قونسل افغانستان را حین تسلیمدهی نامه یکصدوده عضو پارلمان افغانستان به پارلمان هالند نشان میداد که در آن ادعا شده است که منبع معلومات گزارش رسمی وزارت خارجه هالنددر مورددستگاه خاد، طالبان بوده است ؟! وبنابرین این گزارش که همه افسران خاد را مظنون به جرایم ضدبشری میداند، فاقد اعتبار است. یکصدوده عضو پارلمان افغانستان ازحکومت هالند خواسته اند تا به خادیستهای که بموجب بند f ماده اول کنوانسون ژنیوازحق پناهندگی محروم شده اند، اجازه اقامت بدهند. بموجب این نامه ویک گزارش UNHCR که برقصه پردازی خادیستهای جابجا شده در یوناما متکی است، یک محکمه محلی (روتردام) به وزارت عدلیه هالند ابلاغ نموده که صحت وسقم گزارش وزارت خلرجه را مورد بررسی قرارداده واز ارسال خادیستها به افغانستان ابا ورزد. البته وزارت عدلیه هالند با تأکید مصممانه بر پالسی قبلی خویش، بالای حکم محکمه روتردام مرافعه طلب شده است وفعلأ هیچنوع تغیرپالیسی مطرح نیست.

مبرهن است که عناصرداخل جبهه "ملی" که در واقع ترکیبی از بقایای رژیمهای جنایتکارسه دهه اخیرمیباشد، در تبانی با یکعده اپورتونیستهای دیگرکه از برکت انتخابات تحت سایه "تفنگ وتریاک" به پارلمان راه پیدا نموده اند، حاضربه امضای هر نوع سند خیانتکارانه میباشند.

نکته جالبتر اینست که یکی ازمظنونین که با وی مصاحبه صورت گرفت، ازداشتن امضای شش وزیربرحال درپای یک سند بیگناهی خود صحبت مینمود. وی سند متذکره را دست داشت. این اسناد درآرشیفها نگهداری خواهندشد وروزی به صفحات تاریخ راه پیدا خواهند کرد. ولی قرار معلوم این نوع وکلا ووزرا نه به قضاوت تاریخ ارزش قایل اند ونه آبروی دارند که درفکرحفظ آن باشند.

"کمیته حقوق بشرفارو"

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • Communists in their power time in Afghanistan committed unforgiven crimes that nobody can ignore their crimes, if as much decades well pass, all Khadists along with power rollers of Khaqis and Parchamis during communists regime suppose to put in trail and must be executed because they tortured and executed thousand of thousand of thousand of innocent people of Afghanistan. They are not eligible for any kind of forgiveness, kill them all, because they killed thousand of thousand of thousands of our people

 • DOST AZIZ KAMRAN SALAM,MAN CHODM 1 KARMAND CHAD BODM TA MARG CHOAM BOOD SHAB HA BRAI MARDMM KAR KARDIM WA AMNIAT SHAN RA PAK WA SHARIFANA GRFTIM. HAIFT NAKARDA K CHOOD WA SAIT BZRG KABUL PRSS RA BA NASHR IN PIAM BAD NAM SAZI AZIZ BRADAR BROO AZ MARDM PRSSAN KO... K MA KI BODIM IN FARO CHAND MARIZ AHZB ASLAMI WA MAUSST HAI ASTAN BA BADNAMI MASHOOR ASTAN CHON PARCHAMI HA HAL TARBIA WA DANSH ASTAN IN HA K NA TARBIA WA NA DANSH DARAN BA ISI PAKSTAN IAKJAI IN KAR HA RA MIKONN WA DAR BIN 1000 NAFAR FAQAT 200 AN KARMAND HA CHAD ASTAN DIGAR HMMA AFGHAN HAI BICHARA ASTAN K KIS CHOOD RA HEZBI WA KARMAND CHAD DADA AND BRAI MA FARQ NAMIKOND MA MBARZA MIKONIM HMMA CHIZ RA QABUL DARIM WALI ARZOO NADARIM K 800 FAMIL DIGAR QRBANI IN SHITAN SFAT HA QACHAK BAR SHAWAN AZ CHODT CHOOAISH MIKONAM BA NAM AFGHANIT WA ANSANIT IN KASAFAT RA AZ SAIT DOST DASHTANI MARDM PAK KOON. BA HTRAM

 • این کمیته فارو یا کمیته گلبدین را تمام مردم در هالند میشناسد . این چند تا مریض روحی (گلبدینی ) داد از جنایات جنگی میزند . شما اشخاصی استید که حالا به گلبدین کمک مالی میکنید و او دیوانه (گلبدین)هر روز در فکر ویران کردن این خاک و کشتن مردم بیگناه است .
  به نظر شما (فارو)هر کس که در رژیم گذشته کار کرده نفر خاد است و یک خادیست در نزد شما جنایت کار میباشد .
  خادیست ها اشخاصی بودند که امنیت مردم را میگرفتند و شما(فارو) رانمیگذاشتندکه مردم بیگناه را بکشید با بمب گزاری و راکت پراگنی هایتان بسوی شهر ها.

  • به پاسخ آقای فوادبایدبعرض برسانم که فاروسازمان گلبدینی نبوده بلکه افشاگرهرکسیست که مرتکب خیانت بوطن، جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت شده باشد. به همین سلسله در اعلامیه های فارو علیه تره کی ها، امینها، کارملها،نجیب الله ها، اسدالله سروری ها، جنرال غنی ها، ربانی ها، گلبدینها، سیاف ها، خلیلی ها، دوستمهاوغیره حکام فاسدکنونی مطالبی را خوانده میتوانید. فاروفقط به افغانستان ومردم افغانستان می اندیشد. اگر فارو بتواند کمک مالی کند، به میلیونها مردم افغانستان که به اثرپیامدهای کودتای ننگین ثور، فاجعه شش جدی وسانخه هشت ثورازفقر وبیکاری مزمن رنج میبرندخواهد بودنه به گلبدین راکتپران ونوکراجنبی. فارو نمیگویدتمام اعضای حزب دموکراتیک خلق جانی اند.البته آنعده ازاعضای حزب مذکور که درسطح رهبری قرار داشته اندمسوولیت سیاسی عام وتام جنایات دوره رهبری خویش را بدوش میکشند. وآنانیکه از لحاظ وظیفوی در موقفی بوده اند که میتوانستندبرجنایات آن زمان اعتراض کنندولی ازین مسوولیت وجدانی شانه خالی کرده اند، تا حدی در مسوولیتها شریک پنداشته میشوند. ولی اعلامیه اخیرمربوط میگردد به افرادی که بنا به افسربودن درخادازحق پناهندگی محروم گردیده اندو نتوانسته اند (بخاطرمحو همه اسنادجنایات توسط نجیب الله)اسنادودلایل کافی برای عدم اشتراک خویش در جنایات انکار ناپذیر دستگاه جهنمی خادارایه کنند. این افراد مظنون نزدآنعده ازوکلا ووزرای کنونی که فاسد بودن شان به امیگریشن هالند پوشیده نیست میروند وتصدیق بیگناهی می آورند. بعباره دیگر روبا دم خود را شاهد می آورد.اگر زمامداران سی سال گذشته افغانستان به همین اندازه بیعقل نمیبودند کار افغانستان به اینجا نمیکشید.
   به آقای فواد هم توصیه میکنیم که دامن رهبران خیانت پیشه سابق خودرا رها نموده با رجوع به وجدان خویش ازفعالیتهای انساندوستانه ووطنپرستانه فارو پشتیبانی کند.
   (کمیته حقوق بشرفارو)

   آنلاین : یکصد و ده عضو پارلمان افغانستان در دفاع آتشین از خادیستها!

 • Dostan salam

  Dar kishwary ma az saliyan mutamady hamisha hakiman wa marbutin shan jenayat kar buda and wa agar qarar bashad ki jinayat karan muhakima shawand hama bad tar az degar wa qabil muhakima and

  Gar hukum shawad ki mast girand
  Dar shahr har ahchi hast girand

  Wa surf takhtan balay yak guruh ya jinah jinayat kar mafhumash andakhtan gunah khud ham balay degaran ast wa ta jay ki deeda may shawad aksary in tabligh ha tawasut mukhalifin siyasy surat may girad

  Beyaid awal az in jenayat karan ki falan dar qudrat and wa amili tamam jenayat wa khiyanat and wa az milyard ha dollar ki dar kishwar sarazir may shawad hata % nachizi ham baray abadani ba masraf namay rasad zaminay pusush ra amada sazim ta bashad yak miqdar ki bad az in ba nam mardum dakhil kishwar may shawad kami ham ki shuda bajay masraf shawad

  Az qudrat uftedagan zalim khu har zaman dar changal adalat qarar may girand

  Dar kishwari ki Jalad hazaran insan bay defa (Asadullah Sarwary ) 19 sal zundan , wali Said Parwis Kambakhsh ba jurm azady bayan 20 sal habs bayad gardad chi tawaqu dared

  Hakim

 • قابل توجه سگ شو های فارو : از سقوط رژیم داکتر نجیب شهید هفده سال میگذردو مردم ما دیدند که چه جفا هایی در حق این ملت نشد.شما که در غندی خیر نشسته و گاه و بیگاه مانند سگی که صاحبش را دیده و به پاس نمکش چند جف اینطرف و انطرف میزند درین هفده سال کجا بودید؟ کشتار شصت هزار تن مردم کابل قتل عام باشندکان مظلوم افشار راکت پراگنی های ولی نعمت تان گلبدین و چپاول دارایی های مردم کابل و ویران نمودن کابل و قسما تمام افغانستان جنایت نبود ؟ خادیست ها که مامورین دولت بودندو با شناختی که از شما داشتند مجبور بودند جلو جنایات شمارا بگیرند. این وظیفه هر رژیم حاکم است تا به کمک استخبارات جلو مخالفینش را بگیرد. اینکه چقدر بر حق است یا نه بحث دیگریست. شما میدانید که فعلا در افغانستان روزانه چند نفر توسط رژیم حاکم به عناوین مختلف به قتل میرسند ؟ چرا درین مورد سکوت کرده اید ؟ مگر گلبدین سیاف ربانی مجددی مسعود خلیلی و دیگران جنایت نکردند ؟ چرا در مورد انان سکوت اختیار کرده اید ؟ جای بسا خجالت است که بیشرمانه همه واقعیت ها را نادیده گرفته و با گوگرد های بی خطر بازی میکنید. بلی ...کوبیدن افراد رژیم گذشته که هیچ خطر و بازخواستی ندارد و شما بیشرمانه حقایق موجود زمان تانرا نادیده گرفته و به تعقیب کسانی افتاده اید که حالا ناتوان و از پا افتاده اند. اما در مورد کسانی که واقعا جنایت کرده و میکنند جبونانه سکوت اختیار میکنید. خادیست ها دشمنی پاکستان را با این سرزمین درک میکردند و به همین لحاظ با مزدوران اجیر انها برخورد قاطعانه کردند. با انکه این مکلفیت شان بمثابه افراد استخبارات بود. ما دیدیم وقتی رژیم مزدوران پاکستانی رویکار امد چه ارمغانی با خود اوردند. جنایات شما نشان داد که انها چقدر به حق بودند. و حالا وقت انست که باید بدانید مردم کورکورانه قضاوت نمیکنند.باید بپذیزید که انها با شرف تر از شما و رهبران دزد تان بودند. بگذارید مردم قضاوت کنند که همه چیز را دیده و درک کردند. هدف این نیست که رژیم گذشته بی خطا عمل نموده است. بل میخواهم بگویم انها به مراتب با شرف تر از شما ها بودند.

 • فارو درهالند عمداتامصروف خبر چینی دربین افغانهاست و سالانه مبالغ قابل ملاحظه پول از دولت هالند بنام افغانها دریافت میکند در رهبری ان اشخاصی چون حلیم تنویر گلبدینی معلوم الحال داکتر ارسلان ودیگران قرار دارند که دربین افغانان مقیم هالند هیچگونه اعتبار ندارند. فارو رقیبان سیاسی خودرا به دولت هالند بحیث ناقصین حقوق بشر معرفی کرده که تا حال دولت هالند درمقابل هیچیک ازین افراد کدام مدرکی نیافته است.

 • با عرض سلام!
  آنانیکه دیوانه وار از آدرس احزاب، خلق و جلق و وطن و سایر نوکران روس بدفاع از خادیستان میپردازند باید بدانند که هر که در مقابل شان ایستاد و حق گفت، ضرور نیست گلبدینی باشد. ثانیاً گلبدین چه وقت حق گفته است که به وی اینقدر کریدت میدهید؟ فارو هرچه باشد گلبدینی نیست. برای معلومات در باره فارو به این آدرس مراجعه کنید: http://www.afghandiaspora.org
  لعنت به کاسه لیسان روس و بوت پاکان توپک سالاران!
  زنده باد حق!
  مرگ بر جانیان طی تاریخ سی ساله کشور!

  • شماری از پناهجويان وخانواده های مصيبت رسيده افغان در هالند

   کميته حقوق بشر فارو يا يکی از عاملين بد نام اتهامهای وارده به پناهجويان افغان در هالند

   کميته ای بنام " حقوق بشر فارو" وابسته به تندروان چپ افراطی با سابقه جنایت و تروریزم که سراز تن کثيف، نحيف و رسوای" فدارسيون سازمانهای پناهنده گان افغان در اروپا" بدر کرده است با ِوقاحت وبيشرمی تمام به سلسله سنگ اندازی ها وتوطئه چينی ها که خاصه آنست، اينبارخواسته است يکبار ديگر در برابر خواسته های برحق پناهجويان افغان که ازساليان متمادی بدينسو بدون دلايل الزام تحت شکنجه شديد روحی قرار داشته و توانسته اند که بيگناهی وحقانيت خود را به اثبات برسانند،صف آرايی کنند و ماهيت ننگين و نقش منفی خويشرا به آزمايش گيرند.آنان با خصوصیت کفتار صفتانه شان چهره های زشت وسابقه تروريستی شان را که از درون تندرو ترين حلقات تروريستی انجام میدادند، کتمان میکنند و با خاک در چشم زدن سازمانهای حقوق بشر و نهادهای پناهنده گی در هالند میخواهند یکبار دیگر اهداف ضد بشری و جنایتکارانه شان را به پیش ببرند. آنچه این شیادان نا بکار که دیگر در داخل و خارج کشور جراآت و شهامت تبارز هویت اصلی سیاسی و فکری شان را در میان هموطنان ما ندارند، پیوسته تلاش مینمایند تا شیادانه در نقاب و لباس دروغین حقوق بشر، ولی خود با سابقه جنایات شدید ضد بشری و تروريستی، تحت نام افغان ولی در اصل جاسوس بر ضد هموطنان خود، دموکرات ولی در اصل خونخوار تاریکبین، روشنفکرنما در اصل طالبی، چپ ولی همرزم با عقبگرا ترین و جانی ترین سازمانهای تروريستی و بالاخره در ظاهر صادق به مردم ولی در نهاد ضد ملی، تفرق زا و عاملان معامله گر ضد وحدت واتحاد افغانان در داخل و خارج کشور، نیش زهرآګین شان را بر پیکر اعضای خانواده های افغان در این کشور بزنند.

   وای بحال جاسوسان وگماشتگانی که از دهها سال بدينطرف با دم ودستگاه ووسايل گوناگونی که در اختيار دارند نتوانسته اند، کوچکترين برهانی مبنی بر ملزم بودن پناهجويان افغان در هالند را پيشکش وارايه دارند، اينان کسانی اند که ازسال 1994 بدينطرف در بسا نشرات چون البدر، نيدر لند آزاد وبسا نشرات ديگر زوزه وفريادی را براه انداختند و منشای اتهامات را پی ريزی نمودند، نامهای چون( احد عزيز زاده رييس وقت فدراسيون فعلاً خبر نگار صدای امريکا، حليم تنوير مدير مُسوؤل نشريه البدر ارگان نشراتی حزب اسلامی در اروپا، اکنون به نماينده گی همان حزب کارمند عاليرتبه وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان) و چند نام ديگر شامل افرادی اند که در همياری با آی اس آی پاکستان باعث چنين وضعيت شدند.

   فارو وسازمان بدنام فدراسيون از دهها سال بدينسو با موضعگيری ناسالم وخصمانه خويش در برابر پناهجويان افغان قرار داشته وهراز گاهی که با تلاشهای پيگيرانهء نهاد های مدافع حقوق بشر وحقوق پناهجويان خواسته اند راه حلی به اين معضلهء فرسايشی در يابند وپناهجويان را نجات دهند، اين سازمان وابسته به چند عنصر چپ افراطی خواسته اند بخاطر پرده پوشی اعمال ننگين وجاسوسی های خويش در اين مورد موضعگيری تخريبی وکار شکنانانه را اتخاذ دارند، چنانچه هنگام تظاهرات 18 جنوری 2008 پناهجويان افغان در هالند مشاهده نموديم که چگونه اين شبکه تخريبی با ارسال نامه ای خواست از تأثير قطعنامه پناهجويان عنوانی کميسيون پارلمانی هالند بکاهد و ذهنيت اعضای کمسيون را مغشوش سازد، اکنون نيز که قضيه دارد از مجاری حقوقی وبا مداخله پارلمان افغانستان منحيث مرجع عالی آمال ملت افغانستان از بن بست رها يافته و به نتائيج مطلوب قرين است، اينان آگاهانه وبرمبنای دساتير مراجع ذينفع در قضيه با صدور اعلا ميه های سياسی وجانبدارانه در زمينه منفی بافی نموده وبه رنج ودرد کتله های عظيم پناهجويان در هالند ادامه دهند.

   از منظرموازین حقوقی تازمانيکه اتهام به حکم داد گاه ذیصلاح بر ملامتی شخص منجر نگردد؛متهم دارای حا لت اصلی بوده بيگناه شناخته ميشود، ادعای "کميتهء" مذکور ومراجع ديگر مغرض مبنی بر نقض حقوق بشر توسط چنين افغانها ميان تهی وعاری از حقيقت است.

   مبرهن است که اتهام بدون دلايل الزام وشواهد جرمی خود افتراء است ومفتـری بايد مطابق احکام قانون مورد بازپرس قرارداده شود، داد رسی وسپردن حق به حقدار آرزووخواست ماست.

   کتله عظيمی از پناهجويان افغان در هالند نام پناهجو در پسوند اين سازمان را توهين بخود وهمه مهاجران وپناهنده گان افغانستان در هالند ميدانند، پناهجويان از اين کميته قبل برهمه ميخواهند که حساب سبسايدی ها وپولهای هنگفتی را که بنام پناهنده ومهاجر افغان با خدعه وفريب از منابع هالندی گرفته ايد حداقل يکبار به پيشگاه پناهجويان ومهاجران برملا سازيد تا سيه روی شود هرکه در او غش باشد.

   هموطنان با صفا و بااحساس، این چهره های دروغین، تفرقه گر، ریاکار و دشمن عدالت و حقخواهی تان را بشناسید و آنان را نفرین نمایید. به این افراد و گروهکهای از اجتماع افغانان تجرید شده را بیشتر افشآ نماید.

   همچنان ما ادعا های ميان تهی اعلاميه سازان را شديداً تقبيح نموده و از ايشان خواهان ارايه اسناد ومدارکی ميباشيم که اين افترآات وجعليات زهر آگين را اثبات کند در غير آن از مقامهای ذيصلاح هالند ومراجع حامی حقوق بشر داد خواهی نموده وبر اين ادعای های سياسی وجانبدارنه خط بطلان ميکشيم.

  • نویسنده این دشنامنامه را به خوانش نگات ذیل دعوت میکنیم:

   • بهتر بود جرآت اخلاقی بخزج میدادید ونام وتخلص "انقلابی" تان را مینوشتید. البنه خاین خایف است. خود را در عقب خانواده ها مخفی نکنید. ما شما خادیستهارا از طرز خرام تان میشناسیم.
   • نوشته شما یک پیشرفت بزرگ را نشان میدهد. شما دیگر اطلاق کلمه خادیست راتوهین یخود میدانید. در حالیکه زمانی به این کلمه افتخار میکردید.در تحسین نامه های که "رفیق نجیب" برایتان میدادشما را "خادیستهای قهرمان" خطاب میکرد. چه شد که حالا کلمه خادیست را دشنام فکر میکنید؟ قرار معلوم اکنون از ته دل به خاد نفرین میفرستید.
   • اعضای سازمانهای عضو فارو تروریست نبوده بلکه قربانیان تروریسم دولتی حزب دموکراتیک خلق (حزب وطن) میباشند.
   • اگر فعالیتهای فعالین حقوق بشر، منجمله کمیته حقوق بشر فارو بی تأثیر میبود شما همه دشنامهای را در که از آمرین سیاسی خاد آموخته اید، علیه فارواستعمال نمیکردید. فارو به این ضرورت ندارد که علیه شما اسناد جمع کند. عضویت خاد برای محرومیت از حق پناهندگی کافی میباشد.
   • این اعمال خادیستها است که ایشان را در هر نقطه جهان تعقیب میکند. بنابرین ضرور نیست کاسه وکوزه را بالای فارو بشکنانید.
   • یکعده انگشت شمار اشخاصی نیز وجود دارند که خادیست نبوده اند اما کیس خادیستی داده اند ودرآتش اعمال گذشته خادیستها سوخته اند. حالت این اشخاص قابل دلسوزی است ولی متأسفانه خالا برای کمک به آنها دیر شده است.
  • میبینید که درین نوشته تان به عنوان یک کمیته در برابر اعتراض به قول شما یک فرد چقدر قاصر امده اید و مذبوهانه تلاش دارید از جواب صریح که ندارید فرار کنید. بنظرم بسیار باید بیشرم باشید اگر یکبار دیگر ازین اتهام نامه های میان تهی بنویسید. شما پارلمان افغانستان را که ممثل اراده مردم افغانستان ان به کدام حق به باد توهین گرفته اید ؟ اگر فرض کنیم اکثریت انها به قول شما خاین باشند. ولی موافق خواهید بود که در بین شان یکنفر وطنپرست وجود خواهد داشت ؟ اگر خودرا افغان مینامید جواب وی را چه دارید ؟ ایا همه نمایندگان ملت خاین اند و فقط شما عاری از همه کثافت ؟
   نشود مانند دیوانه یی ببینید که به فرق ایستاده و همه را دیوانه میخواند که چرا به سر میروند.
   از تمام هموطنان خواهانیم به ندای وجدان گوش داده و از تقاضای پارلمان افغانستان برای رهایی افغانهای مهاجری که بنابر توطئه فارو در هالند زندانی هستند پشتیبانی کرده و روی وطنفروشان گلبدینی را سیاه سازند.

 • به همه سلام ! درود بی پایان به کمیته حقوق بشر فارو!
  دوستان و ارجمندان گرامی فارو ! ملت داغدیده و لیکن قهرمان از خدمات وطندوستانه و شریفانه تان اگاهی عام و تام دارند و از هر عملکرد سیاسی و اجتماعی تان دفاع می نمایند و به چشم قدر به ان منگرند!
  دوستان گران قدر فارو ! در مقطع کنونی در کشور ما اخونیها و دسته های خلقی و پرچمی با هم در اتحاد کامل قرار دارند و این اتحاد را کشورهای خارجی بوجود اورده اند .
  و این دستهای مزدور و جنایت پیشه از ترس دادخواهی مردم با هم اتحاد کرده اند که یکی از امثال ان همین طرح عفو جانیان از سوی ولسی جرگه بوده می تواند.
  این جنایت کاران در تلاش انسجام همگانی این نیروهای واپسگرا و قرون وسطایی اند و در این راستا باند مسعود،ربانی،گلبدین، دسته های خلقی و پرچمی دست به دست هم داده اند تا در اینده از محکوم شدن حتمی خود را از دستهای نیرومند ملت ما نجات بدهند که این یک خواب و مهال است .
  دوستان و اشنایان گران قدر فارو شما در اروپا و امریکا در افشای این مهرهای جنایت پیشگان پیش قدم بوده اید و اگر در این راستا در داخل کشور و از نظرات مردم دربدر و لیکن قهرمان تان استفاده نماید که کرده اید خوب خواهد بود، اگر از طریق مارش ها و جلسات پی در پی در اروپا و امریکا دست به کار شوید و یک لست سراسری از اعضای بدنام خلقی و پرچمی و اخوانی ها ترتیب داده و مشخص نماید که این جنایتکاران در این کشورهای در کدام نقاط و اماکن بود وباش دارند و بعدآ این لستها و جدول ها به پارلمان های همان کشورها ارسال شوند بهتر و خوبتر خواهند بود و من یقین کامل دارم که در سراسر اروپا و امریکا افغانها به شما در مورد کمک حتمی می کنند و این فعالیت را برای غنی سازی کمتیه فارو و اینده افغانستان انجام دهید این یک خواست مردمی بوده که من به نمایندهگی از دهها هزار مردم این خواست را به شما پیش کش نمودم.
  یاداشت! این نیروها در پی تشکیل خود بوده اند و تا دیر نشود شما دست به کار شوید .
  جلال ابادی

  آنلاین : درود به فارو

  • قرار داشتن حلیم تنویر اخوانی گلبدینی معلوم الحال در راس فارو مبین ماهیت این تشکل است.
   کشتار صد ها نفر توسط راکت های کورگلبدین را مردم از یاد نبرده اند. شنیده ایم حلیم تنویر خود را بمقام ریاست جمهوری افغانستان کاندید میکند. کاش اقدام کنند که با سیلی جانانه مردم روبرو شده و به موقف خویش پی ببرند. اینده پاسخ همه چیز را در خود دارد. قابل یاد اوریست که حزب اسلامی گلبدین با رسیدن به استانه کابل قهرمانی تاریخی بی نظیری کرد. میرویس جلیل ژورنالیست رادیو بی بی سی را به قتل رسانید و فرهنگ قتل ژورنالیستان را بنیان گذاشت که ما تاریک دلان به این شجاعت شان افرین میگوییم.

 • Nang o nafrin bar jenayatkaran trekh

  Baray ensan motamaden tahajob Awar ast ki kasi az Sestemhay jenayak karan be defah barkhezad.

  waqty aqhay qanoni dar parlamnhay eoropae in kar ra namoda az we ya afradi degari ki ma hanoz mibeneem

  ki az dasgahay adamkoshi Aksa o KHAD o amneat dolaty baz ham chashm poshi mikonand

  ki joz mashen koshtar ensanhay sarzamin ma ich wazefa degari nadashtand
  we khod bahes bewojod amadan sestemhay adam koshi dar dastahay Mananad gulbodin o seyaf o hamkishan shan paeravi namoda we sarzamin ma ra tabdel be koshtar gah sakhtand.
  pas dorod bar FAROE we hama ensanhay AZADA

 • اينكه بارلمان افغانستان از حق اتباع افغانستان دفاع كرده كار بسيار خوبى كره است.كشور هالند به كدام حق افرادى را بيدون اسبات جرم باداشت ميكند .كشور هالند يكانه كشور در اروبا است كه هموز در خواب وترس زمان جنك سرد ميباشد.همان اعضاى خاد كه از سالنك ارد به كابل مياورد هر روز جند نفر شان جانهاى شيرين خودرا از دست ميداد كه امروز اطفال شان در كابل كدايي ميكند.انها علما دانشمندان و افراد عادى هستند كه اين مهر خاينانه به انها زده شده است.يك دو نفرشانرا من هم ميشناسم كه بهترين انسانها هستند.شما خاين هستيد كه يك روز بنام اسلام يك روز بنام حقوق بشر ياوه سرايي ميكنيد.بهتر ين انسانهاى فهميده را ميكشيد و يا از كشور ميرانيد.هالا هر لاشخور خورا هم قاضى مدبر محتصب و فقيح ميداند .

  • کمیته حقوق بشر فارو ازهموطنانیکه ازاعلامیه افشاگرانه فارو برضد آن عده ازوکلا ووزرا که به خادیستها سند بیگناهی میدهند، پشتیبانی کرده اند، ابراز تشکر میکند. در جواب آنانیکه ازخادیستها دفاع کرده وبر فاروحمله میکنندچند نکته ذیل را قابل تذکر میدانیم:

   • استعمال کلمه سگشوی برای افغانهای خارج ازکشور توهین بزرک به میلیونهاانسان شریفی است که نتوانسته اندبا رژیمهای انساندشمن سی سال اخیرسازش کنندودرد عظیم هجرت را قبول کرده اند. این اصطلاح تازه نیست.لاشخورهای متعلق به رژیمهای سه دهه اخیربنا به حسادت که در مقابل متخصصین برگشته از اروپا داشتند این اصطلاح خاینانه را در ضرابخانه جبهه ملی ایجادنمودند. فقط همین خاینین حاضر به استعمال چنین اصطلاح در موردمیلیونها هموطن شان میباشند.
   • فارو یک سازمان اجتماعی مستقل است. مربوط به هیچ حزب وجریان سیاسی نمیباشد. این سازمان ثبت شده وعلنی بوده در چوکات قانون به فعالت میپردازد. فارویک گروپ فشار است که یخه هر خاین را میگیردصرف نظر از اینکه این خاین مربوط کدام حزب ویا دارنده کدام ایدیولوژی است.از آنجاییکه خادبحیث یک دستگاه خیانت وجنایت در تمام جهان شناخته شده، افشای پشتیبانان خادیستها یک حرکت قانونمند میباشد. اینکه آقای بینا باوصف بینایی خود این واقعیت بزرگ را نمیبیند وبر اساس شناخت که، بگفته خودش، صرفأ از یکی دو خادیست داردهمه خادیستها را "علما، دانشمندان وبهترین انسانها" معرفی میکند، بیانگرهویت خود آقای بینا میباشد.
   • یکی ازاهداف اصلی فارو دفاع ازحقوق پناهندگان وپناهجویان در اروپا است. هرپناهنده میتواند از فاروانتظار کمک داشته باشد. بجز رهبران رژیمهای سه دهه اخیر، افسران سازمانهای استخباراتی وجنرالهای این رژیمها.
   • حلیم تنویروآقای ارسلا هیچ نوع ارتباطی با فارو نداشته اندوندارند.
   • اینبارخادیستها هم آقای حبیب منگل را کاندید کرده اند. کار بسیارخوب است زیرا زورخاد وباند کارمل هم ازهمین طریق معلوم میگردد.

   آنلاین : یکصدوده عضو پارلمان افغانستان در دفاع از خادیستها

  • بسیار ذیرکانه میخواهید پای هموطنان شریف ما را که در خارج از کشور بسر میبرند به میان بکشانید. اما متوجه نشدید که این اسم با مسمی فقط برای شما مرقوم یافته بود. در صورتیکه متصل ان کلمه فارو ذکر نمیشد میتوانستید انرا کلمه عام خوانده و بدیگر هموطنان شریف ما نسبت دهید. طرف صحبت ما فقط فارو است و ما دیدیم هموطنان ما را که از اروپا امدند و از معامله گری های شما حکایت ها گفتند. انکار نمیکنیم که ما متخصصین قابل قدری در خارج از کشور داریم. اما متخصصینی که شما برای ما فرستادید از شما بیشتر دزد و رهزن برامدند. اگر لازم داشتید لیست اسامی شانرا هم خدمت شما خواهیم نوشت. شما موش هایی هستید که به قول یک نویسنده همین سایت با سوراخ شدن کشتی از همه زودتر فرار کردید. حالا که مردم دارند همدیگر را می یابند و دارد که بین هم تفاهم کنند شما فرزندان شیطان در غندی خیر نشسته و در آتشی که ما میسوزیم دارید هیزم میریزید. بگذارید مردم راه خود را بیابند و در مورد زندگی شان تصمیم بگیرند. شما به کدام حق در مسایل داخل افغانستان مداخله میکنید ؟ اگر ایقدر وطنپرست و علاقمند افغان و افغانستان هستید چرا اینجا نمی ایید تا یکی از وابستگان تان طعمه انتحاری و یا اختطاف شود تا بدانید که ما هم به امنیت ضرورت داریم. شرم اور است که برای خود آش پخته نتوانستید و برای ما نسخه سیمیان را سفارش میکنید. اگر ذرهء شرم دارید لطفا نفاق و شقاق را دیگر دامن نزنید و از ذهر پاشی افکار مردم بگذرید. آخر از بزرگوار مرحوم تان گلبدین (مرحوم بخاطری که در صحنه سیاسی افغانستان فاتحه اش خوانده شده است) بیاموزید که از ذهر پاشی و تیزاب پاشی جز روسیاهی دستاورد دیگری ندارد. به ذعم شما پس تمام کارمندان استخبارات در تمام دنیا خاین اند و قابل محاکمه.. پس چرا شما بزای استخبارات هالند جاسوسی میکنید موزه پاک ها ؟ ما شما را افغان نمیدانیم.اگر افغان هستید بیایید در افغانستان و ثابت کنید که برای این ملت دلسوز هستید. شما فقط دلالانی هستید که در کمین نشسته اید کدام افغان بد بخت را روزگار روانه غربت میکند تا شما وندش را به عنوان کمیته وندگیران بگیرید. از هموطنان خارج از کشور پوزش میخواهم اگر نوشته های من سبب رنجش شان شود.. حرف های من فقط و فقط متوجه کمیته گلبدینی فارو است. اگر شما واقعا گلبدینی نیستید پس بیایید من او را به قول شما افشا میکنم و شما از نام خود تمام جنایات وی و حزب خون اشام وی را نشر کنید تا تمام جهان بداند که شما راستگو هستید. من منتظر هستم تا این مقاله را از نام شما در کابل پرس? ببینم و متوجه خطای خود شوم.

  • زدو بند فارو ورهبری ان بااستخبارات کشور هالند از هیچ افغان مقیم هالند پوشیده نیست. بنده بیش از دهسال ل است که در ها لند بسر میبرم تا حال هیچگونه فعالیت فرهنگی اجتماعی از فارو ندیده ام بجز از توطهه گری بر ضد مخالفین سیاسی خود.رهبران فارو حتی جرحت انرا ندارند که دراجتماعات افغانها اشتراک کنند.

 • به هموطن افغانستانی ماسلام.
  قابل توجه سازمان فارو.
  1.لطفن از همه اولتر فارو چطور معنی را افاده میکند (ف ا ر و )؟
  2.فارو در کجا ثبت شده وچه وقت ودارائی چند عضوه ورهبری شانرا کیها بعهده دارد؟
  3.با کدام سازمانهای کشور های داخل وخارج ارتباطات تنگاتنگ دارید؟
  4.درطول تاریخ کشور ما افغانستان تنها جنایت کاران ومرتکیبن جرم وجنایات،کشتار جمعی،نسل کشی وغیره..... در سی سال گذشته بوده ویا ادامهً سیاست های قبلی هست؟
  5.به خاک سپاری اجساد سردار داود خان ونعیم خان را چطور ارزیابی میکنید؟آیا سردار داود خان درزمان صدارت اش مرتکب هیچ نوع جرم نبوده واگر بوده چه بوده؟
  6.دست داشتن سازمانهای جاسوسی بیگانه گان در سه دهه واکنون در قضایای افغانستانرا چطور از نگاه حقوقی یک ملت ارزیابی میکنیدومشخص کیها رول کلیدی دارد؟
  امید با ارایه جواب به سوالات فوق که ساده وعریان است مارا در روشنائی قرار دید.

 • اینکه فارو ساز مان وابسته به ادرات اطلاعاتی چند کشور در گیر درجنگ افغانستان از جمله آی.اس.آی پاکستان است، هیچ شک و شبه وجود ندارد که دلایل آن قرار آتی ارائه میگردد.
  1ـ فارو آنچه مدارک را مبنی بر گویا مجرم بودن کارمندان دولت قبلی ارائه نموده، همه از منابع گوناگون ( چپ و راست) که پیوند آن ها با آی اس.آی پاکستان است تهیه شده، زیرا آی.اس.آی تمام کارمندان دولت سابقه و بطور اخص کارمندان خدمات اطلاعات دولتی را دشمن درجه یک پاکستان و دست پروردگان آن میدانستند و میداند.
  2 ـ وظیفه فارو ادامه همان سریال است که توسط حلیم تنویر و شبکه تروریستی البدر حزب اسلامی که مصروف جمع آوری پول بود شروع شده و فعلاً با استخدام چند "چپی مرتد " به انجوی پر درامد تغیر نام داده است
  3 ـ . اگرفارو خودرا سازمان مستقل مدافع حقوق بشر میداند و هدف اصلی آن تامین عدالت است، لطفاً آن اسناد را که افشاگر جنایات ارتکابی هشت ساله، توسط قوای بین المللی از جمله قوای نظامی دولت هالند در افغانستان بر علیه مردم غیر مسلح و بیچاره وطن باشد ارائه و توضیح دهد که چه وقت در کجا و به کدام موسسه بین المللی مدافع حقوق بشر آنرا پیشکش و یا در یکی از نشرات خود بطور جدی آنرا مطرح و دنبال نموده است.
  4 ـ گردانندگان فارو اگر از ذکر سوابق زندگی سیاسی و وابستگی خود شرم ندارند، لطف نموده شهرت خودرا از از طریق سایت کابل پرس? به نشر بسپارند تا هموطنان این "خادمین" گمنام را بهتر بشناسند. تا سیاه روی باشد هرکه در او غل و غش باشد.
  5 ـ اگر فارو سازمان مستقل است لطفاً منابع تمویل کننده و صورت مصرف پول را طور شفاف در محضر هموطنان ارائه نماید . زیرا اگر حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

  • خوشبختانه مدافعین افسران دستگاه جهنمی خاد هیچ اتهام مشخصی برفارو وارد کرده نمیتوانند بهمین جهت قهر خود را با تهمت زدن های که شکل دشنامدادن را داردفرومینشانند. این اتهامها ازگلبدینی شروع شد واکنون به چپ مرتد رسیده است. مهم نیست. ما از خادیستها توقع شرم نداریم. ببینیم این دشنام دادن ها کدام مشکل خادیست ها وطرفداران شان را حل میکند؟ بنظر ما هیچ مشکل شانرا. آنانیکه خود با یک بکس دیپلماتیک پر از اسناد به مقامات سویدن، ناروی، بلژیک، هالند وغیره ثابت ساخته اند که افسرخاد هستند، سند محکومیت خود را خود امضأ کرده اند. اگر گفته آقای نبی را بپذیریم که دول اروپایی از ISI درمورد افراد معلومات گرفته باشد، درین میان به کدام میانجی ضرورتی وجود نداردزیرا غربیها با پاکستان روابط دیپلماتیک خوبی دارند. آقای نبی فکر نمیکنید که پای منطق شما ورفقای تان مثل همیشه شدیدأ میلنگد؟
   - اعضا فارو سابقه خادیستی ندارند که به متاع بی ارزشی تبدیل شده باشند وبه سازمانهای استخباراتی خود را عرضه کنند. اعضای فارو بسیار باوقارتر از آنند که که معلومات جمع آوری کنند وبصورت مخفی به خارجیها بدهند. ما بامشخصات خادیستی ازجمله دادن معلومات در مورد اشخاص یک بحر خون فاصله داریم. حتی سازمانهای حقوق بشراجازه ندارند از ما در مورد اشخاص معلومات بخواهند. آقای نبی! لطفأ فارو را در آیینه خود وسایر دوستهای خادیست تان نبینید.
   فارو این افتخار را دارد که از طریق مطبوعات اروپایی وافغانی داعیه محاکمه جنایتکاران جنگ وناقضین حقوق بشر را زنده نگهداشته است وبه احترام خون دومیلیون شهید گلگون کفن مقاومت علیه نیروهای اشغالگرروس و 65 هزار شهروند بی پناه کابل وقربانیان استبداد قرون وسطایی طالبان، علم این مبارزه را تا محاکمه آخرین جنایتکار جنگی بر زمین نخواهد گذاشت.

   • واقعیت اینست که اگر برای یک لحظه فرض کنیم که سازمان فارو هیچ وجود نمیداشت، بازهم این مظنونین به سرنوشت محتوم خود میرسیدند.برخی ها که فعلأ چانس آورده اند و اجازه نامه اقامت گرفته اند، بنا به اعمال گذشته خویش هیچگاه احساس مصصوونیت نمیکنند. بگفته بیدل:
    خون ناحق دست از دامان قاتل برنداشت
    دیده باشی لکه های دامن قصاب را.
   • این تبصره را با یاد آوری یک نکته خنده داردیگرآقای نبی خاتمه میدهیم. آقای نبی از فارو میخواهد که اعضا رهبری خود را معرفی کند. چرا آقای نبی؟ این معلومات را برای کی تهیه میکنید؟ امنیت ملی؟ یا دستگاه استخبارات روس؟ یا دوستان جدید تان آخند های ایرانی؟ شما تشویش نداشته باشید. آن دوستان تان در اروپا به اندازه کافی فعال اند وچون فارو سازمان مخفی نیسیت اطلاعات کافی در باره آن دارند. درآوانیکه قاتلین دومیلیون انسان وطندوست در داخل در کرسی های پارلمان ورده های بالایی مافیا با عیش ونوش بزندگی خود ادمه میدهند، در روسیه به میلیونر مبدل شده اند و در اروپا وامریکا با پولهای خاد مرسدس بنز مودل سال سوار میشوندومالکان روسی شان بعوض پرداخت غرامات جنگ امتیازات ستراتیژیک میخواهند، آقای نبی که بدون شک یکی از همین غداران است جرأت میکند از فارو بخواهد که حسابات مالی خود را انتشار بدهد.فارو حساب مالی شفاف داردولی طبق قوانین اروپا صرف اعضا حق دارندگزارش مالی واسناد ذیربط آنرا مطالعه کنند. آقای نبی اگر میخواهید بدانید که کدام حزب با پول خارجیها در افغانستان اساس گذاری شده است ورهبران آن جدا جدا خود را از همان آغاز تشکیل حزب به دستگاه استخبارات خارجی فروخته بودند، به کتاب ک گ ب در افغانستان که توسط یک عضو سابق ک.گ.ب نوشته شده وترجمه آن درسایتهای انترنتی نشر میگردد مراجعه کنید. لطفأ سر تان را بگریبان مردارتان داخل کنید. َشاید به نتایج دیگری برسید.

   آنلاین : یکصدوده عضو پارلمان افغانستان در دفاع از خادیستها

  • جای تعجب نیست که شما کدام جواب منطقی ندارید و هیچ اتهامی را رد کرده نمیتوانید که بشما نسبت داده شده. یکبار از سر تا پای دفاعیه تانرا دوباره بخوانید که چه نوشته اید ؟ بشما از هالند جاییکه افغانان دیگر نیز زندگی میکنند اتهام خبرچینی و سوء استفاده زده شده و شما بدون اینکه به رد اتهامات وارده دلیل بگویید و یا به سوالی که من از شما پرسیده بودم جواب بگویید از درخت های سر کوه حرف میزنید. خوب از شما توقع دیگری نمیرود. ما که از اول شما را درست تشخیص کرده بودیم و فقط میخواستیم هموطنان ما هم بدانند که شما کی ها و چی ها هستید.
   از شما خواهش است مصروف جمع اوری عشر و ذکوات اروپا باشید و ما را بگذارید بین خود جور میشویم.

  • گردانندگان فارو! نمیدانم این منطق شما از کجا الهام میگیرد که هر که با شما نبود و مطابق میل شما موضعگیری نکرد، آنرا دشمن خود پنداشته و فی الفور اتهامات گوناگون را بر آن وارد نموده و در مورد آن ها مانند خود به قضاوت می پردازید. به هر حال در جواب تان، بعوض ده، از درختها تذکر داده اید آنهم صرف در دو مورد. سکوت شما را در سایر موارد چگونه تعبیر باید کرد؟
   یکی از سوالات چنین بود :
   «اگرفارو خودرا سازمان مستقل مدافع حقوق بشر میداند و هدف اصلی آن تامین عدالت است، لطفاً آن اسناد را که افشاگر جنایات ارتکابی هشت ساله، توسط قوای بین المللی از جمله قوای نظامی دولت هالند در افغانستان بر علیه مردم غیر مسلح و بیچاره وطن باشد ارائه و توضیح دهد که چه وقت در کجا و به کدام موسسه بین المللی مدافع حقوق بشر آنرا پیشکش و یا در یکی از نشرات خود بطور جدی آنرا مطرح و دنبال نموده است جواب گردانندگان انجوی فارو چه خواهد بود؟» که شما ماهرانه از جواب دادن به آن طفره رفته اید. بگذار خوانندگان در مورد قضاوت نمایند.
   ثانیاً آقایون محترم آنطور که خود تذکر داده اید ادارات اطلاعاتی شرق و غرب در مورد شما بیدون شک و شبه معلومات کافی دارند زیرا سازندگان و تمویل کنندگان مخلوق خودرا بهتر از همه میشناسند و صرف هموطنان (آنهای که شما سنگ دفاع از منافع آن ها را به سینه میزنید) در مورد شما بیخبر از هم جا اند و خواست من نیز این بود و است تا ماسک ها را برای شناخت مردم از چهره بردارید تا مردم "خادمین" خودرا بهتر بشناسند. در ضمن اگر نشر شهرت گردانندگان فارو را در وسایل ارتباط جمعی "جمع آوری اطلاعات" حساب مینمایید، مربوط به طرز تفکر شماو سازمان شما است، بگذار هموطنان در مورد قضاوت نمایند

  • آقای (نبی= جاوید) ما منطق را بامنطق جواب میدهیم وحمله را با ضدحمله. اگر با شما رویه بالمثل میکردیم بیشتر دلگیر میشدید.
   درجواب به تبصره های قبلی یک نکته با اهمیت را جواب نداده بودیم. یکی از مدافعین خادیستهاادعا نموده بود که ماافغانهای مقیم خارج را بحیث افغان نمیشناسد. نمیدانم این صلاحیت واین بی قباحتی را این مدافع خادیستها از کجا کرده است؟ مگر ما وطن خود را به روسها فروخته بودیم که ازحق افغانیت محروم گردیم. اگرما افغانهای مقیم خارج بار بزرگ مسوولیت قتل دومیلیون افغان، معیوب شدن نیم میلیون افغان ومهاجرت نه میلون افغان را بدوش میداشتیم ویا مظنون بقتل 65 هزار کابلی وتخریب کابل میبودیم شمامیتوانستید اصطلاح افغاندشمن را در مورد ما بکارببرید، اما با آنهم حق افغان بودن را از ما گرفته نمیتوانستید. زیرا افغانهااین حق را با تولد شدن در افغانستان و داشتن والدین افغان وتذکره افغانی بدست می آورند وطبق معمول بخیث افغان میمیرند. حتی آنعده اعضای پارلمان که مدافع خادیستهااند نیزصلاحیت ندارند حق افغانیت را از کسی سلب کنند. صرفأ تحت شرایط خاص قانون تابعیت، محاکم با توشیح رییس جمهور همچون صلاحیتی را دارا میباشند. تعجب اینجاست که یکی از مدافعین خاد غرض دفاع از آنانی که تا گلو درمسوولیتهای تاریخی فوق غرق اند، افغانیت مهاجرین افغان را که بخشی از قربانیان آن جنایات را تشکیل میدهند قبول ندارند. این نکته را بخاطری با تأکید تذکر دادیم که درین اواخروابستگان رژیمهای جنایتکار سه دهه اخیربه خود جرأت میدهند راجع به حق افغانیت افغانهای مهاجرتجاوز بیشرمانه کنند.
   در اخیر میخواهم به آنعده از هموطنانی که خواستارمعلومات بیشتر در مورد فارو، اعلامیه هایش وموضعگیری اش درفاع از آزادی بیان وعدالت انتقالی باشنددعوت میکنیم که به سایت ماwww.afghandiaspora.org مراجعه کنند.
   کمیته حقوق بشرفارو

   آنلاین : یکصدوده عضو پارلمان افغانستان در دفاع از خادیستها

  • خوانندگان محترم کابل پرس?!
   اینبار از شما تقاضا دارم تا یکبار دیگر سوالات مطروحه اینجانب را در مورد فارو و جوابهای آنها را مقایسه و ارزیابی نموده و قضاوت بیطرفانه نمایید، تا سیاه روی شود هرکه در او غل و غش باشد. نبی

  • شما که وطن را سی و پنج سال پیش به پاکستان فروختید حالا چطور بیاد وطن ومردم وطن افتاده اید؟آخر ازین همه کشتار گلبدین خون اشام که شمارا پدر است سیر نشدید؟پیشنهاد میکنیم لنگی های سیاه پوشیده و اداهای طالبی دربیارید که چشم روشنی برایتان داریم- گلبدین با طالبان همدست شده و شما را لازم می افتد مانند همیشه به تقلید او عمل کنید.
   مردم افغانستان شما را اولاده های حرام خود دانسته و عاق کرده.چهره های ضد انسانی اسلامگرایی تانرازیبر نقاب دموکراسی بوش گونه نپوشانید زیرا مردم شما را از تعفن آواز تان میشناسند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس