صفحه نخست > دیدگاه > ماستر پلان شهر کابل و افسانه ای خر و ملا نصر الدین!

ماستر پلان شهر کابل و افسانه ای خر و ملا نصر الدین!

در حالیکه شهرک سلیم کاروان , شهرک آریاو تمامی شهرک های که در شهر کابل اعمار شده تمامآ از یک( زی) است که قندهاری و به نوعی با وزیر شریک هستند!/ نويسنده: زمری غازی
پنج شنبه 19 مارچ 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

یوسف پشتون وزیر انکشاف شهری پس از آنکه خبر شد با وجود گزینش تخلص قوم اکثریت؟ مردم چشم سفید شده لا اقل از طریق انترنت وی را مورد انتقاد قرار داده و انگار از وی نمیترسند و شاید روزی در برابر ملت برای جوابگوی بایستد پس از هشت سال خواب غفلت بیکبارگی بیدار شده و تعبیر خواب طولانی هشت ساله اش را چنین به مطبوعات بیرون کرد:

" برای اعمار تمام سیستم های مورد نیاز در شهر کابل جدید به 3ملیارد دلار نیاز دارند این ماستر پلان 470 کیلومترمربع ازگستره کنونی کابل را در بر خواهد گرفت و درمدت پنج تا ده سال عملی خواهد شد"

وی برای اینکه کسی نداند وی خواب بوده یا در بیداری چنین هزیان میگوید فرمود" این پلان پس از هژده ماه تکمیل شده است و بزودی در شورای ملی میرود!واه واه

این اعلان شبیه به افسانه ملا نصرالدین است که میگو یند ملا به حاکم شهر وعده سپرده بود که وی قادر است تا در ظرف ده سال خرش را گپ زدن بیاموزد حاکم نیز با خوشحالی پذیرفته و خرش را به ملا سپرد تا گپ زدن بیاموزد , و قتی کسی از دوستان ملا, ازملا پرسید که ملا صاحب خر چطور گپ زده میتواند؟ ملا گفت:برو بیادر تا ده سال یا من میمرم یا خر و یا هم حاکم تا آنزمان خو من مالک این خر شدم!این اعلان وزیر صاحب نیز خیلی دقیق و سنجیده شده اعلان شده است زیرا تا ده سال خو بهر نیرنگی که شود تیم افغان ملت مانع سرشماری نفوس در کشور میگردند لهذا ده سال خو فقط با همین تخلص وزیر صاحب چلند دارند و پس ار ده سال نیز یا وزیر میمیرد و یا هم....این در حالیست که وزیر در هشت سال گذشته هیچ کاری را در این عرصه قصدآ اجرا نکرده است و جالب تر اینست که در هشت سال گذشته در برابر هر سوال وزیر یک جواب داشت ( زمین های دولتی غصب شده توسط زورمندان و بلند منزل ها تمامش از فهیم است) در حالیکه شهرک سلیم کاروان , شهرک آریاو تمامی شهرک های که در شهر کابل اعمار شده تمامآ از یک( زی) است که قندهاری و به نوعی با وزیر شریک هستند!! در غیر آن این وزیر در شهر نیلی مرکز دایکندی و یا مرکز پنجشیر و یا سایر ولایات چی کاری را انجام داده است؟/ آیا انجا هم زمین توسط مافیا غصب شده است؟؟از همه جالبتر اینکه پشتون صاحب ار اعمار سیستم فاضلاب شهر کابل خبر داد, در حالیکه رئیس آبرسانی و کانالیزاسیون این وزارت یک وطندار خلقی طالب و بیسواد وزیر صاحب بنام انجنیر محمد یونس میباشد من در عجبم کسی که نتواند نام خود را درست نوشته کند چطور ممکن است سیستم فاضلاب کابل را اعمار کند . تردید نکنید یکبار در میدان هوائی کابل سری بزنید و ازکار روائیهای یونس( شین خالی) پرسان کنید بعد خود میدانید که اصلاحات اداری دراین کشور چی معنا میدهد و این وزیر تا کجا ها قومپرست است.

loading...
loading...

پيام‌ها

 • زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست — راه هزار چاره گر از چار سو ببست

  تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان— بگشود نافه‌ای و در آرزو ببست

  شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو— ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست

  ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت— این نقش‌ها نگر که چه خوش در کدو ببست

  یا رب چه غمزه کرد صراحی که خون خم— با نعره‌های قلقلش اندر گلو ببست

  مطرب چه پرده ساخت که در پرده سماع— بر اهل وجد و حال در های و هو ببست

  حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست— احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست

جستجو در کابل پرس