صفحه نخست > دیدگاه > نگاه متفاوت به استراتیژی جدید آقای اوباما

نگاه متفاوت به استراتیژی جدید آقای اوباما

برخی مقام های آمریکایی: تقویت مواضع طالبان در جنوب افغانستان عمدتا با پول و تجهیزات نظامی ارسالی از پاکستان صورت گرفته است .این مقام ها گفته اند که اعتماد متقابل بین طرفین با چنین اقدامات از بین میرود
عبدالصبور
دوشنبه 6 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در این روز ها ازاسترایژی جدید آقای اوباما سخن در میان است نظرات کارشناسان گاهی خوشبینانه و گاهی منتقدانه دررادیووتلویزونها شنیده میشود به صورت عموم خوشبینی ها کماکان وجود دارد ،ایا انهای که خوشبین هستند حق بجانب میباشند؟ اگر به پیشینه روابط امریکا و پاکستان نگاه مختصر اندازیم جهت برداشت معقول از این استراتیژی بد نخواهد بود، این روابط بعدازورود قوای اتحادشوروی سابق به افغانستان تحکیم بیشتر یافت کمک های بیشمارو سخاوتمندانه امریکا درزمان جهاد به پاکستان باعث شد تا اقتصاد انکشور احیا گردد وحتی توانست که پاکستان به بمب اتوم درهمین زمان دستیابد از همان اوان تا حال ISI از این کمکها مسفید بوده ومقادیر زیاد این کمکها را ISIبه گروپهای وابسته بخود تقسیم میکرده است وهیچ گاهی هم از طرف CIA مورد سوال قرارنگرفته در ان وقت برای CIA مبرمترین عمل مبارزه علیه شوروی بود واتحاد پاکستان با امریکا نهایت اهمیت داشت روابط CIA و ISIدر این مبارزه بسیار نزدیک بود ولی ISI زرنگانه با CIA بازی میکرد وامریکا رابا درنظرداشت منافع وخواستهای خود میچرخاندپاکستان همیشه کمک های زیادبدست میاورد وبه نفع ومقاصد خود مصرف میکرد CIA برعلاوه با عربهای که جهت کمک با مجاهدین بپاکستان امده بودند نیز کمکهای سخاوتمندانه میکرد که یکی ان اوسامه بن لادن بود که ترویزم را به اصطیلاح در منطقه زائيد روابط CIA تا سال 2001 نیزبا اسامه مستحکم بود درجولای 2001 اسامه بن لادن جهت تداوی به دبی امد ودر شفاخانه امریکا تداوی شد که با CIA روی پلانهای بعدی طبعاً صحبت صورت گرفت و اسامه دوباره به منطقه اعزام میشود سوال دراین است که امریکا در این منطقه چه پلانهای داشت که دروجود اسامه باید عملی میشد؟ بنظرمن پلانهای طویل المدت است که تاحال سرکلاوه ان دقیق معلوم نمیشود پلان ها استراتیژیک وتسلط بالای منابع انرژی و منطقه کماکان اشکاراست در مقاله پر اهميتي که در شماره ماه اکتبر 2002 "مجله هارپر" به قلم ديويد آرمسترونگ زيرعنوان (اهنگ دیک چینی برای امریکا) طرح نقشه اي براي سلطه بر جهان" به چاپ رسيده بود، و آخرين روايت آن در ماه سپتامبر(2002)زیرعنوان «استراتیژی ایالات متحده امریکا» انتشاربیرونی پیداکرد که بخش های ان درلاس انجلس تایمز وبعد نیویارک تایمز نشرشده بود که پلان امریکارا درسلطه به جهان افشا میکرد. دراین جا بیمورد نخواهد بود که بگویم که اسامه در کشانیدن پای امریکا به منطقه رول داشته است پس اگراین فرضیه درست باشد مبارزه علیه تروریزم والقاعده به چه مفهوم است؟ وامریکا درمنطقه دنبال چیست؟ دراستراتیژی جدید امریکا گفته میشود « امریکا ، تلاش میکند تا ازطریق حمایت مردم وحکومت پاکستان، دموکراسی را درآن کشورحمایت نموده ومیخواهد تا ازطریق کمک به مردم پاکستان ، بین مردم پاکستان والقاعده که برای امریکا وجهان خطرآفرین است،فاصله به وجود آورد.» این فاصله چطور میتواند بوجود اید که موقف امریکا درمنطقه روشن نیست وهم برخورد امریکا با پاکستان معامله گرانه است هیچ گاه امریکا از فشارمعقول وقابل قبول بالای پاکستان استفاده نکرده است در جای دیگر این استراتیژی امده است « به منظور کمک به دولت ومردم پاکستان برای مبارزه علیه تروریزم ، سالانه مبلغ یکنیم ملیارد دالر (برای مدت پنج سال)کمک به پاکستان را ازسنای امریکا مطالبه میگردد ، به شرط آنکه این پول درمبارزه علیه طالبان والقاعده به مصرف برسد .» کمکهای امریکا ازسال 1978 سخاوتمندانه به پاکستان سرازیر گردیده و همیشه بی حساب بوده که ISI این کمکها را بیدریغ علیه افغانستان استعمال کرده است اکنون که این کمکها یکنیم ملیارد دالری به پاکستان صورت میگرد هیچ نوع تضمین وجودندارد که این پلان بین القاعده و مردم پاکستان فاصله ایجاد کند چون تقسیم گرهمان ISI است که تا اکنون باCIA بازی کرده جالب این است که کمکها در حال صورت میگرد که دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ساعاتی پس از اعلام استراتژی جدید این کشور در مورد افغانستان و پاکستان گفت سرویس اطلاعات نظامی پاکستان (ISI) با پیکارجویان در مرز این کشور با افغانستان و هند ارتباط دارد. ژنرال دیوید پترئوس، رئیس ستاد فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه، شرق آفریقا و آسیای میانه نیز گفت افسران اطلاعاتی پاکستان اخیرا به پیکارجویان خبر داده بودند که محل استقرار آنها افشاشده اوافزود که برخی ازگروه های پیکارجو توسط ISIایجاد شده واز طرف ایشان حمایت میشوند. برخی مقام های آمریکایی پا را از این فراتر نهاده و در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز، در سخنانی غیر رسمی گفته اند که تقویت مواضع طالبان در جنوب افغانستان عمدتا با پول و تجهیزات نظامی ارسالی از پاکستان صورت گرفته است .این مقام ها گفته اند که اعتماد متقابل بین طرفین با چنین اقدامات از بین میرود.

حال وقتی بلند پایه ترین مقام امریکا در مورد تردید نظر دارد چطور امکان دارد که این استراتیژی نتیجه مطلوب بدست دهد ولی باوجود این هوشدار مقامات نظامی امریکا تادیه این کمکها به پاکستان نشاندهنده همان سیاست گنگ امریکا درمنطقه است که تحت تأثیر بحران اقتصادی قرار گرفته است ووقت گذرانی میکند ایا بهتر نبود جای تادیه یکنیم ملیارددالربه پاکستان، ارتش پاکستان وبخصوص ISI از طرف امریکاو ناتوتحت فشاراقتصادی قرارمیگرفت ودر ساحه نظامی تحریم های علیه اردو پاکستان که تجهیزات نظامی امریکای دراختیار دارندوضع میشدطورمثال عدم تادیه قطعات طیارات «اف 16» به پاکستان موثر تربود وتادیه این کمکها کاملاٌ منحصرمیشدبه اقدامات سریع وروشن پاکستان دربرابر ISIوبه مطالبه نتایج ملموس منوط میگردید ، دراین صورت ثابت میشدکه امریکا واقعاً در مبارزه با ترویزم صادق است وهم پاکستان مجبورمیشدتا صادقانه عمل نماید،پاکستان درطول این سی سال یگانه کشور است که بیشترین نفع ازجنگ افغانستان برده است وبازهم میبرد تادیه این پول هیچ نوع تاٌثیردررفع خطر ترویزم نخواهد کرد،واگراین پول در داخل افغانستان جهت بهبود زندگی مردم بمصرف برسد به یعقین که دروضع امنیت بهبود قابل ملاحظه می اورد تادیه کمکهای امریکا به افغانستان و استفاده موثر ازان که بالای سطح زندگی مردم اثرژرف داشته باشد بیک حکومت قوی و فارغ ازفساد ضرورت دارد درقسمت از این استراتیژی امده است « دولت افغانستان ، دولت انتخاب شده ً مردم است ، ولی فساد اداری باعث ضعف آن شده است اگر دولت افغا نستان میخواهدطرف حمایت مردم قرار گیرد ، باید هرچه زودتربه فساد درآن دولت خاتمه دهد.»
تا جائیکه دیده میشود درمورد فساد دراداره دولت چندباریاد شده چیزی که قریب است اقا رئیس جمهوری (اقاکرزی)ازان منکر شودولی تنها فساد اداری بخاطرایجاد امنیت کافی نیست تا عوامل فساد ومنابع تشنج افزاازبین برداشته نشوندوضع زندگی مردم بهبود نیابد یک حکومت قوی مردمی بوجودنیاید نیروهای دموکراتیک وترقیخواه دردولتسازی سهیم نشوند قوای مسلح افغانستان تقویه نشود، درقسمت ازاستراتیژی گفته شده« اردوی افغانستان حق دارد که طالبان وتروریست هارا درسرحدات نیز مورد تعقیب وحمله قرار دهد.» ایا اردوفعلی بااین کیفیت وکمیت قدرت تعقیب دشمن را دارد؟ البته که نه،بناً تقویه اردو ازنظرکمی وکیفی با درنظرداشت موقیعت وسرحدات اسیب پذیرا ن امرضروری پنداشته میشود تقلیل قوای خارجی بلندبردن وضع اقتصادی مردم دروجود یک حکومت مرکزی قوی، وتقویه نهاد های دولتی وبخصوص اردو،پولیس وامنیت ملی باعث بوجود امدن اعتماد ملی شده و از نفوذ دشمن کاسته ودرمحوترویزم کمک مینماید.

رویکردها:

1-سایت محیط گلشن ورادیو بی بی سی

2-ترجمه استراتیژی گرفته شده ازسایت افغانستان نیوز

استراتژی اوباما در افغانستان و پاکستان

توجه از عراق به افغانستان، اعزام 17 هزار نيروی تازه نفس، چهار هزار نيرو برای آموزش نيروهای افغانستان، حمايت از برگزاری انتخابات، حمایت از حقوق بشر بويژه حقوق دختران و زنان و../ متن کامل سخنان باراک اوباما

جمعه 27 مارس 2009

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس