صفحه نخست > دیدگاه > اندر ذکر " احوال شخصیه شیعیان "

اندر ذکر " احوال شخصیه شیعیان "

پیکار پامیر
سه شنبه 7 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

راویا ن اخبار و ناقلان احوال کابل به روال اقوال اکابرآن دارالحکومه اظهار فرمودندی بدین منوال که شیخکی چند از مشایح اهل تشیع اندرون شورای خدام الحکام که آنرا فرنگیان ( پارلمنت ) هم گفتندی ، احوال و اطوار شخصیه خویشتن خویش کناربگذاشتی و حتا خواب بردیده گان حرام پنداشتی و یکسره بر " احوال شخصیه ی شیعیان " پرداختی از روی صواب .

راویان اخبار فرمودندی که اندر استحصال ثواب من احوال شخصیه شیعیان ، شیخکی پشم آلود صاحب ریش و عمامه که گویند طویل الحرف و ثقیل الهجه نیز بودی و این شیخ المشایخ ، پس از جهاد فی سبیل الله که سالی چند اندر بلاد خراسان استمرار داشتی بس صعب و خونین ، الحمد الله و منها که مالک ثروتی قارونی و مکنتی طاغوتی شدی و بر سریر صدر مشایخ العظما عز اجلال حاصل فرمودی ، در شرح و بست " احوال شخصیه شیعیان " و اخذ شصت و مهر وکلای کرام فی شورای اسلامیه پیشتار و پیشگام بودی .

بر اهل عقل و ایمان پوشیده مباد که در شرح فروعات " احوال شخصیه شیعیان " آمده که اجابت فی ازدواج اندر سنین صغارت کامل جواز باشد و هم توفان بی لگام شهوت مردان را در هر برهه از زمان و مکان ، زنان شان سپر باید شدن ، ولو سوای اجازت نفس و سلامت روح و تن اوشان باشد. . . این شیخکان افزودندی اندر شرح " احوال شخصیه شیعیان " که مردان مسلمان شهوت ران ، جواز دارد هرگاه هر چهار شب یکمرتبه توفان خواهش نفس اماره بر پا دارد وازان سوی ، یعنی عاجزه ی مظلوم و مقهور او را جواز نباشد حاشا کردن و عذر آوردن اندران لمحات حساس و شور نیاز. چونکه مرد، آخر مرد باشد و مالک اراده ی چون کوه و زن هم عاجزه یی بیش نباشد اندر دایره ی ملکیت مرد. . .

نیز گویند ، شیخان منبری و مسند نشین دارالحکومه ی کابل که رشته ی جان و لگام نفاسات اهل تشیع و تسنن اندر کف با کفایت اوشان باشد ، چنین حکم اصدار فرمودندی که مردان پیرو نفس و دوستداران توفان شهوت مجاز اند تا دخترکان صغیر هفت ساله تا نه ساله را هر موقع که میل فرمایند ، فارغ از عقوبت گناه اندر حلقه ی عقد خویش در آورده از کمال لذایزبی تمایز تمتع جویند مشروط بر آنکه متعاقبا شکرانه بجا آرند بجهت ثواب بالطاعات .

چون گفته آمد که مرد ، مرد باشد و مالک مطلق برنفس ذاتیه ی عاجزه ی خویش ، پس حق مسلم مرد دانند اصدار حکم و اظهار اجازت در جهت خروج زوجه از خانه و یا قدغن کردن و اجازت ندادن او را که اندرین حکم ، خیر و صلاح نهفته باشد و تردد و اعتراض بر آن نا شایست .

راویان و مخبران این هم بگفتندی که چون از قضا ، شیعیان اندر بلاد خراسان دیگر کسب علم وفهم بنمودی بیشتر از زمانه های ماضی ، بنابراین ، زبان بر اعتراض گشاده کردندی و علم ها درشهر و حومه بر افراشتی اندر مذمت شیخکان شورایی و ادعا فرمودندی که آی شیخ و زاهد مسند نشین روزگار ! آخر ما انسانیم و حقی بر ملک و مال خویش داریم و زن و فززند هم حقی برما دارند چون آزاده گان ، وشما راحالی باید کرد که دیگر ، روز گار تیره ی برده گی و بنده گی و بی زبانی درگذشته ، این چه بی شرمی باشد از شما بخت بر گشته گان که حتا بر مسایل خصوصی ، شخصی و مخفی مان چنگ می افگنید و ننگینانه بر خود حق میدهید تا رشته های خاص روابط بستری و ضوابط زنا شویی مان را بر دست های نا پاک تان نگهدارید . . . در حالیکه بیش ازاین برشما اعتماد نشاید کردن و به افکار و کردارفرسوده ی شما نباید ایمان داشتن.

پشت وروی صفحه ی ادراک تست اسلام وکفر

سطر قرآن را ز کم بینی چلیپا کرده یی .

واژه های کلیدی

دين، عقايد و باورها
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس