صفحه نخست > دیدگاه > صدیق چکری کجا خودرا پنهان کرده سرنوشت پولهای دزدیده شده وزارت اوقاف توسط (...)

صدیق چکری کجا خودرا پنهان کرده سرنوشت پولهای دزدیده شده وزارت اوقاف توسط وی بکجا کشید؟

برهان الدین ربانی درفاکولتهء شرعیات کابل بود که بعدازبدست آوردن بورس تحصیلی درزمان شهید سردارمحمد داوود عازم عربستان سعودی گردید ودرهمانجا باقی ماند تا اینکه ...
شبیر « کاکر»
جمعه 15 اكتبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

ااگرقرارباشد که معیارهای برتری در دین اسلام ، گذاشتن ریشهای انبوه وپوشیدن لباس های دراز واستعمال کلمات عربی و تکیه کلامهای سبحان الله والحمدلله وان شاء الله را قراردهیم پس بهترین مسلمانها ازنظرظاهری همانا سگها وازحیث عربی رقاصه های دنیای عرب میباشند که درهرجمله کلمات ان شاء الله والحمد لله وغیره را به زبان میرانند. اما اگرمعیار برتری را آنچنان که خود قرآن بر آن تاکید دارد تقوای حقیقی وباطنی قراردهیم آنوقت است که قضیه شکل دیگری را بخود میگیرد. شاید کمتر کسی درافغانستان باشد که چهره منحوس محمد صدیق چکری را برروی صفحات انترنت ویا هم تلویزیونهای افغانی مشاهده نکرده باشد. او ازشاگردان نزدیک برهان الدین ربانی درفاکولتهء شرعیات کابل بود که بعدازبدست آوردن بورس تحصیلی درزمان شهید سردارمحمد داوود عازم عربستان سعودی گردید ودرهمانجا باقی ماند تا اینکه حکومت مجاهدین برهبری صبغت الله مجددی قدرت را در دست گرفت واو همراه با دیگر دزدان ورهزنان وقاچاقبران وارد کابینهء شده وبا اعمال زور وتهدید ونشاندادن عضلات بدون داشتن اهلیت ولیاقت مسلکی و تخصصی عهده دار وزارت اطلاعات وفرهنگ گردید.

تقریبا همهء شاگردان مکتب ربانی ومسعود درظاهر امر با همین اداها وظواهر اسلامی درمحافل حضورمی یابند وخیلی خوش دارند که کلمات ولغات عربی وانگلیسی را استعمال کنند تامردم به با سواد بودن وهم با تقوا بودن شان باورکنند

من مقالهء قبلی ام را درمورد یکی ازستون های پنجم جمعیت دربین افغانهای خارج ازکشور نگاشتم که متاسفانه یکعده ازپیامگزاران بنده را متهم به عداوت وخصومت های شخصی با ویس ناصری کردند که اصلا چنین موضوع هیچ واقعیت ندارد. زیرا من تا حد توان واستطاعت بنده گی ام دغل بازی ویس ناصری را به همگان آشکار ساختم و تصرف بیجای او را درمقاله ای جناب الفت که عبارات اضاقی را درآن گنجانیده بود کشف نموده وبخواننده گان نشان دادم اینکه کسی به آن باور میکند ویانه کار خود او است. اما من نظربه شناخت که ازحزب جمعیت دارم واز اصول ومرامنامه وکارکردهای نفاق افگنانه این گروه درطول مدت سی سال ازتحولات اخیر آگاهم برایم واضح شده است که این حزب همچویک غدهء سرطانی در بدن نیمه جان ملت افغان ظهورکرده است.

اهداف ومرامنامه کتبی این حزب با اعمال وکردار اعضای آن که از سطح رهبری شروع تا به به پائین ترین عضو این گروه را شامل میشود درتناقض قراردارد. این گروه هرعمل بد خویش توجیه شرعی میکند اگرازآنها بپرسی که چرا با جنرال دوستم وحزب وحدت ائتلاف کردید درجواب میگویند که ما اینکاررا بخاطری کردیم که حکمتیار هم با شهنوازتنی ائتلاف کرد. ما از او یاد گرفتیم.

درصحبتهای مخابروی که مسعود با انجینرحکمتیار انجام داده وی همین نکته را به وضاحت اعلام نموده که : ما اینکارهارا ازبزرگان خود یاد گرفتیم" مقصدش همانا کودتای شهنوازتنی بود که حزب اسلامی آنرا درآخرین ساعات وقوع آن تائید کرده بود که به تعقیب آن تعداد زیادی ازاعضای دفترشورای مرکزی به رسم احتجاج ازعضویت درشورای مرکزی بریدند. اما به نظر مسعود این یک ائتلاف بود. بهرترتیب من وارد آن بحث ها درحال حاضرنمیخواهم شوم ونقاط نظرمن نیز هزگز نقاط نظر کدام حزب وسازمان را منعکس نمیسازد ومن درینجا صرف مسؤول نظرات شخصی خودم هستم وآن کودتا نیز ازنظربنده قابل تائید نبوده ونیست اما من میخواهم بگویم که جواب آقای مسعود مشابه این است که مثلا ازکسی بپرسی که چرا چتلی را میخوری واو درجواب بگوید که من بخاطری میخورم که دیده بودم توهم روزی این چتلی را خورده بودی. ومن ازتو تقلید میکنم.

من بدون اینکه بدفاع ازاعمال حکممتیار برخیزم ومسعود را نقدکنم فقط درهمین جا جواب مسعود درصحبتهای مخابروی به حکمتیار همین قصهء بالا را در ذهنم تداعی میکند.

درین مقاله بخاطر اینکه خاطریکعده دوستان (عزیزکه مرا متهم به دشمنی شخصی با ویس ناصری ساخته اند و مقاله ام را ناخوانده قضاوت نموده اند) را آسوده ساخته باشم یک دزد وطرار دیگری ازمکتب برهان الدین ربانی را که درین روزها فراموش شده وانترپول هم وی را به فراموشی سپرده است به یاد خواننده گان دادم تا درمورد دست یابی به وی کاری کنند. صدیق چکری کجا است چرا خودرا مخفی ساخته پولهای حجاج افغانی درسال پار به کجا رفت وی چرا خودرا تسلیم مقامات قضائی نمیکند؟ تا معرفی یک دزد دیگر جمعیتی یا همه را بخداوند منان می سپارم

گالری عکس

فارغ ليسه مجاهد در پشاور واسلاميك ينورستي در اسلام آباد

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • کا کر صاحب !
  گپ های که میزنی درست است این ها همه سر و ته یک کرباس هستند ولی در تمام افغانستان تقریباء یک نوع فقر شخصیت رو نما گردیده است و اشخاص کارو باری مانند کمپودر و ملا مسجد و شاگرد بقال و کله پز کل و کور و کر در سیاست افغانستان جای گرفته . ولی ناخوش کننده این است که اکثر از خارجی ها و همسایگان تنخواه خور هستند و در حقیقت هیچ کاری را برای افغانستان پیش نمیبرند . . مثلاء شخص خود شما . . فرموده اید که سی سال است که برای افغانستان در جنگ با دشمنان افغانستان هستید ولی کاری از پیش نمیتواند ببرید . ویا اگر کاری از پیش برده میتوانستید افغانستان به این حال نمیبود . حالا یا در مبارزات شما کدام اشکال است و یا شما نتوانسته بودید مطابق میل مردم افغانستان انهار را خدمت کنید . ویا شاید شما نیز یکی از کسانی هستید که قط قط به افغانستان میکنید و تخم به پاکستان میدهید . گرچه شما طرفدار حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودید و بعد از کودتای شهنواز تنی زیاد تر مایل به مسایل سیاسی افغانستان گردیده اید و حالا شاید در اروپا منظر هستید که طالبان با کرزی موافقه نموده شما را نیز مانند خاغلی چکری به افغانستان برای اجرای خدمات بیشتر بخواهند و شما روی چتلی صدیق چکری که نموده است خاک انداخته چتلی تازه نماید و انرا بخورید و نگذارید که کسی دیگری ولو نظاری ها انرا بخورند . اخر چتلی مال شما که باشد کسی حق چپ نگاه کردن به ان را نیز ندارد . در اسلام امده است که : ترجمه : یعنی ازادی که از ان بد بوی بیاید قابل احترام است . نظر به این ایه شما حق پامال نمودن کرده و ناکرده افغانهای را که در گذشته از خون خود شما را تغذیه نموده بود دارید . و در یک ایه دیگر فرموده اند که : ترجمه : اگر شما فکر میکنید که حرام خوری در ایمان شما قدرت و توانایی برای ریختن خون ها زیادی را میاورید و ان خون ها برای اقوم خاص فقط برای قوم مسلمان بهتر است پس دست ببیرید به شمشیر و بکشید تا میتوانید . القصه موجودیت شما منحیث یک جوان از قبیله کاکر باعث افختار تمام مسلمانان پاکستانی و طالب افغانستان میباشد .

  • غلام صدیق چکری تمام پولهای دزدیده شده از بیت المال را یکجا با پول های برادر کرزی که امروز به جرم دزدی وندادن تکس در نیویورک زیر پیگرد قانونی قرار دارد از کشور بیرون کشید. صدیق چکری در یک مصاحبه خود گفته بود که من کرزی را بخشیدم و وی مرا بخشید بنا کدام حساب وکتابی نداریم. این به این معنی است که کرزی هم دزدید ومن هم دزدیدم. وی از دزدی من چشم پوشید و من از دزدی وی چشم پوشیدم.

   در یک کشوری که بنیان گذار ان یک مفعول گوش وبینی بریده باشد که برای نسل کشی ورهزنی بالای هندستان حمله کرده باشد وکسانی هم باشند که وی را بابا خطاب کنند و دزدی هایش را فتوحات بنامند بنا هیچ گله وجود ندارد که دزد های مانند چکری و کرزی پیدا شوند که برای بدست اوردن پول حتی نه نه اولاد های خود را بفروشند

 • شبیر "کاکر
  baz ham gap sabiq . afsos tu awghan hasti ? ya pashtun . pashtun /awghan hich paida nakoni ke shakel aaz askhkal dar moqabil Masood kabir tohmat nabandad ! hata dar ketabhai Genral rowofi jaid tawalod Masood ra Par darya Tajikistan ham naweshtand .. dar halike 7 posht Masood dar 5 shir tawalod shuda ! awghan hai /pashtun dar takhrib shakhsiyat hai watan parast wa bouzurg tajik maharat khase darand ke tamame in awghan ha ,che chap , raast , efrati,demokrat,komonist , pakistani , dr amerikaye ba etefaq ara dast ra ba dast ham dada dar tror wa tarkhtrib tajik ha az jomla Masood az hich nawa zahmat derigh nawarzidand wa nakhawahand warzid .. tu agha 1 bar degar khodat saabat mekoni ke tu 1 awghan zed tajik ba wiza zed Masood wa karnama hai o hastid .. zira har kas ke sohbat mokhabrewi Masodo wa Golbedin ra beshnawad , 1000 tof wa lanat ba awal ba Golo , 2 ba awghan hai pakistani mekonad ama tu kasif haman ra ham kaj jelwad dadi .. wa zir sawal burdi .. pashtun ha ba shamo Golo artish (charat divission 8) ra dar hamla jalal abad estefada kardand .. taliban askar rasmi pakistan ra dar khat 1 alaih mardom afghanistan estefada kardan ama shuma kasif ha khamosh budid ! waqte ke Masood taqriban bedon jang hokomat Najib ra soqot dad , namesh ra kodata mandid ,chon Masood efterkharat ra ba name khod kasb kard ke hech awghan /pashtun dar tarich nadashta .. azin ro shuma ha dast pacha shudid ba nam in wa an ba takhrib Masood shoro kardid ba name etelaf wa kodata ! wa hata az raket parani hai Golo ke dalil asli koshta shudan kabulian wa wairan shudan kabul bud defa hai , mustaqim wa ghair mostaqim kardid ke hale man dar maqale tan khandam , ta inke 100 lanat ba Golo kharoti bad az shudinan sohbat mokhaberawi befrested ., koshesh kardid 1 bar degar ham 1 neesh awghani zahr alod kochi gari bezanid .. ba har sorat emroz Masood inqaar buzorg shoda ke tarkhrib hai tu wa sage degaret Taraki ra kase na meshnwad wa na mepazirad .. emroz Masood ra jahan ba esm mard solh wa mobariz solh meshnasad .. ama shuma awghan ha hame tan dar list seyah trerorestan hastid . sharm konin .. dar tamam list 500 nafar ast ke 137 nafar an az afghanistan as wa hama an awghan/pashtun hastand .. bro lala ensanyat ra yad begir takhalos awghani ra pak ko az adam sho az waqeat defa ko .farda mordani hasti , jawab go hasti , degar az tarror shakhsiyat dast bekash . wa faida ham nadarad .. Masood har roz buzorgtar az waqte zanda budanesh dar bain hawadaranash meshawad wa nasl jadid ba eshq wa alaqa mekhahand masood ra ba kar nama hayesh wa ba mafkora anti paki bodansesh beshnasad wa ehtram konand .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس