صفحه نخست > دیدگاه > از وقوع یک فاجعه ی بزرگتر جلوگیری کنیم

از وقوع یک فاجعه ی بزرگتر جلوگیری کنیم

هموطنان گرامی ! آیا این طرح پیشنهادی یک عضو برجسته ی شورای روابط خارجی امریکا در مورد سرنوشت ملت و آینده ی کشورتان یک طرح عادی و کوچک و بی ارزش است؟ آیا عملی کردن طرح تجزیه سرزمین آبایی تان یک فاجعه ی بزرگ و خونین دیگرنخواهد بود؟ آیا امروز انجام دادن این جنایت توسط خارجی ها عمل دشوارخواهد بود؟ آیا درمسیرقرن هجده و نوزده موفق نشدند به ساده گی پیکرمیهن ات را تکه و پاره نمایند، طوریکه آب ازآب هم تکان نخورد؟
پیکار پامیر
شنبه 16 اكتبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

برای خواندن پرسش ها درباره طرح تجزیه افغانستان از مخالفان، موافقان و نه مخالفان و موافقان و شرکت در گفت و گو اینجا را کلیک کنید.

رابرت بلک ویل، این امریکایی محیل و این دپلومات کهنه کار که در عین حال عضو برجسته ی شورای روابط خارجی ایالات متحدۀ امریکا نیز هست، یکی از طراحان فعال تجزیه ی خاک افغانستان میباشد. چنانکه اخیراً ، درعقب تریبیون انستیتوت بین المللی مطالعات ستراتژیک انگلیس قرار گرفت و ضمن یک سخنرانی رسمی پیرامون اوضاع افغانستان، یکبار دیگر، بگونۀ بی پرده و صریح، طرح تجزیه ی کشور عزیز ما را به ( شمال و جنوب) بیان کرد.

به اعتقاد ما، چون این دپلومات کهنه کار امریکایی، که فعالیتهای سیاسی و دپلوماتیک اش را موازی با سیاست های استعماری انگلیس به پیش می برد، متوجه شد که ازنخستین اظهارات آزمایشی و کاوشگرانه اش در مورد طرح تجزیه ی افغانستان که فقط چند هفته قبل صورت گرفت، تا امروز، آنطور که انتظار میرفت ، چندان اعتراضی، سر و صدایی و مقاومت افشا گرانه یی از جانب افغانها، دولت کرزی و بخصوص از سوی روشنفکران و رسانه های افغانی در سطح جهانی صورت نگرفت، بنابران، اینک او ، با جرأت بیشتر روی تطبیق طرح استعماری خویش که مسلماً از منابع بالاتر و برنامه های ستراتژیک دوقدرت بزرگ جهان ( امریکا و انگلیس) آب میخورد، پافشاری بعمل می آورد.

چون این موضوع نه تنها از اهمیت خاص سیاسی- تاریخی برخوردار است ، بلکه برای وطنپرستان و آزاده گان سر زمین افغانستان که دفاع از وحدت ملی ، تمامیت ارضی وبقای موجودیت جغرافیایی و حیات اجتماعی شان را وجیبه ی وجدانی و تاریخی خویش می دانند، سخت تکان دهنده ونگران کننده است ، بنابران، هرقدر این موضوع کالبد شگافی شده و در افشأ و محکومیت آن بپردازیم ، درحقیقت، همانقدر در ایفای وجیبه ی ملی، افغانی و تاریخی خویش کوشیده ایم. بنابران، باردیگر با فریاد بلند توأم با درک ندای وجدان و مسوولیت تاریخی خطاب به هموطنان عزیز میگوییم :

بیایید تا از وقوع یک فاجعه ی بزرگترجلو گیری کنیم !

بلک ویل، طی سخنرانی اخیرش، سه سوأل اساسی مبنی برگریز از بن بست قضیه ی افغانستان را مطرح کرده به این گونه که :

اول) ادامه ی جنگ به شکل کنونی آن که مستلزم مخارج یکصد ملیارد دالر در سال و تلفات نیرو های امریکایی است ، تا چه زمانی ادامه داده شود؟

دوم) با گروه طالبان با نحوی کنار باید آمد و جنگ و ستیز را قطع کرد تا بجای این مخمصه، به موضوعات مربوط به ظهور چین بعنوان یک قدرت، برنامه های هسته یی ایران، تروریسم هسته یی و آینده ی عراق پرداخته شود.

سوم) چون امریکا و متحدانش نمیتوانند از نقطه نظر نظامی بر طالبان در مناطق پشتون نشین افغانستان به ویژه به دلیل عدم آگاهی نیرو های نظامی به تاریخ و زبان و ساختار های قومی این منطقه، پیروز شوند، برعلاوه ی آنکه امریکا نمیتواند از نطقه نظر اجتماعی تغییرات اساسی در این مناطق ایجاد کند، بنابران، بهتر آنست که مناطق جنوب افغانستان برای طالبان واگذاشته شود و دران صورت بخشی از نیرو های نظامی امریکا ازان کشور بیرون روند و برخی ازان ها باقی بمانند تا با القاعده در صورت برگشت دو باره برزمند.

هموطنان گرامی ! آیا این طرح پیشنهادی یک عضو برجسته ی شورای روابط خارجی امریکا در مورد سرنوشت ملت و آینده ی کشورتان یک طرح عادی و کوچک و بی ارزش است؟ آیا عملی کردن طرح تجزیه سرزمین آبایی تان یک فاجعه ی بزرگ و خونین دیگرنخواهد بود؟ آیا امروز انجام دادن این جنایت توسط خارجی ها عمل دشوارخواهد بود؟ آیا درمسیرقرن هجده و نوزده موفق نشدند به ساده گی پیکرمیهن ات را تکه و پاره نمایند، طوریکه آب ازآب هم تکان نخورد؟

آیا گاهی از خود پرسیده اید که چرا اینهمه خونریزی و نا امنی و دشمنی ومداخله و بالاخره تجزیه و تقسیم صرفاً بالای خطه یی بنام افغانستان تحمیل میشود؟ چرا چنین طرح های خانه خرابکن استعماری برای کشور های همسایه ی افغانستان پیشنهاد نمیشود. یا بعباره ی دیگر، چرا بلک ویل ها جرأت ارائۀ چنین طرح هایی را در مورد سایرکشور های منطقه ندارد؟ واگر احیاناً چنین طرح هایی را هم در آرشف های اسرارآمیزسیاسی شان داشته باشند، چرا جرأت اظهار آنرا ، آنهم با این صراحت و بیشرمی ندارند؟

به اعتقاد ما، یکی ازدلایل اینهمه گستاخی ها و دست اندازی ها و سرنوشت سازیهای استعماری علیه سرزمین ما اینست که ما افغانها، بخصوص در سالهای اخیر، روی هر دلیلی که هست در پیله ی انزوا گرایی و بی سر وصدایی و نا امیدی و توهمات و انتظارات واهی خزیده سخت بی تفاوت شده ایم .

آیا درهمین روز های اخیر، مردم جهان شاهد نبودند که فقط متعاقب آنکه یک طیاره ی بی پیلوت امریکا، سه سرباز پاکستانی را هدف قرارداد، مقامات زرنگ و شیطان صفت پاکستان، ضمن اعتراض آشکار دپلوماتیک علیه این عمل، به تعداد بیشتر از چهل عراده ترک حامل مواد سوخت نیرو های ناتو را در خاک تحت قلمرو خویش وتوسط گماشته گان طالبی خود شان بعنوان انتقام و ضرب شصت به کام آتش کشیدند و مدت دوهفته مرز میان افغانستان و پاکستان را نیز به روی کاروان های لوژستیکی ناتو بستند؟ آری ! اقدام جسورانه یی که تا مقامات امریکایی از عمل خویش پوزش نخواستند، مرز ها گشوده نگشتند؟

این درحالیست که پاکستانی ها با یکدست تروریست می پرورند وخون امریکایی ها میریزانند، با دست دیگر ملیارد ها دالر از همین امریکا و جهان بعنوان باج و خراج حاصل میکنند . جالب این است که باج دهنده گان هم بجای مجازات قاتلان و تروریست پروران ، از آنها پوزش خواهی نیز میکنند. ولی در مورد ما و کشور ما قضیه کاملاً برعکس است . ما از دولتمردان کنونی کشورخویش هرگز انتظار چنین واکنش جسورانه را نداریم ، زیرا آنان نه دارای وجدان و احساس ملی هستند و نه در قبال حفظ غرورملی و منافع ملت اسیر شده ی ما مسوولیت می پذیرند. اگر دولتمردان کابل از عقل سلیم و شهامت افغانی و آگاهی دپلوماتیک برخوردار باشند، باید این موضوع را با جرأت به رخ خارجی های ذیدخل در امور افغانستان بکشند که اگرافغانها به کُمک مالی و تخنیکی شما نیاز دارند، شما نیز به خاطرحراست ازمنافع جهانی و امنیت داخلی تان به افغانستان اشد نیاز دارید. چون متأسفانه چنین درایت و شهامت در حلقه ی دولتی کابل وجود ندارد ، بنابران ، ما ازنسل جوان، از روشفکران مبارز و از رسانه های چاپی و گفتاری و تصویری، بخصوص از آنعده یی که ادعای آزادی دوستی و وطنپرستی و فهم و فراست دارند، انتظار داریم تا در برابرگستاخی ها و زور گویی ها و قتل و قتال و دست درازی ومداخله و تجزیه و تقسیم زادگاه عزیز ما بسیار جدی باشند، بپا خیزند، دهن به اعتراض بکشایند، توطئه های دشمنان خاک و ملت ما را به موقع خنثی سازند و نگذارند بیگانه گان بی مروت و نا جوانمرد پا را از گلیم شان بیشتر دراز نمایند. آیا شاعر نگفت :

ازپرده کار زهد فروشان برون فتاد

روزیکه پا به دایره ی امتحان زدند .

آیا بجا و بمورد نخواهد بود از این سروده ی پُرمعنی حافظ شیراز الهام گیریم که فرمود :

عمرها، دل طلب جام جم ازما میکرد / آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد

گهری کزصدف کون ومکان بیرون بود / طلب از گمشده گان لب در یا میکر د

هم میهنان گرامی ! طرح شیطانی و استعماری تجزیه ی افغانستان را به هیچوجه طرحی ساده و غیر قابل عملی مپندارید. این طرح سیاسی به هیچ صورت شوخی بردارنیست ، آنرا جدی بگیرید تا در آینده دچار ندامت درد ناک نشوید!
(پایان)

تجزیه افغانستان، گروه پاکستانی پښتونخوا و مغزهای متفکر قبیله!

شنبه 2 اكتبر 2010, بوسيله ى کامران میرهزار


طرح تجزیه افغانستان

کافی است خود خواهان و عظمت طلبان قومی دست از این کردار های خود بردارند و خود را برتر از دیگر اقوام ندانسته و حقوق خود را به سطح یک شهروند عادی پائین بیاورند.

شنبه 18 سپتامبر 2010, بوسيله ى م- فرهنگ دوست هروی


تاکید بلک ویل بر پلان ب، تجزیه افغانستان

بلک ویل می گوید، طالبان در حال پیروزی هستند و ما در حال باخت. آن ها روحیه ی بالایی دارند و می خواهند به نافرمانی خود ادامه دهند. پلان ب با شکست مواجه شده است. او تاکید می کند که مناطق پشتون نشین جنوب و شرق افغانستان را باید در اختیار طالبان گذاشت. او می گوید دهه ها در نزدیکی غرب با افغانستان خطاهای زیادی صورت گرفته است.

دو شنبه 13 سپتامبر 2010, بوسيله ى کابل پرس


هدف از تجزیه افغانستان وعقب نشینی به شمال چیست؟

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در سخنانی در برابر یکی از کمیته های کنگره این کشور نسبت به عواقب اجرای توافقنامه دولت پاکستان و یک افراطیون اسلامگرا در دره سوات، در شمال غرب این کشور، ابراز نگرانی کرده و گفته است که وضعیت پاکستان خطری مهلک را متوجه امنیت جهان می کن ولی اقا جان چپمن باخاطرارام میگوید که این همه اهداف که غربیان درمورد مبارزه با ترریزم داشتند محقق شده است

جمعه 10 سپتامبر 2010, بوسيله ى عبدالصبور


طرح تجزیۀ افغانستان خیال باطل یک لابییست کاسب است!

فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا

دو شنبه 16 اوت 2010


احمق خودتان هستید آقای اشرف غنی احمد زی، آقای وحید عمر

اشرف غنی: کسی که در رژيم جنایتکاران طالب، این رژيم را رژيمی مردمی معرفی می کرد و پس از روی کار آمدن کرزی یکی از کلیدی ترین افراد در بنا نهادن سیستم فاسد و مافیایی بود و بصورت غیر قانونی رییس دانشگاه کابل بود و در انتخابات ریاست جمهوری بصورت غیر قانونی با داشتن تابعیت آمریکا شرکت کرده بود.

چهار شنبه 4 اوت 2010, نويسنده: کامران میرهزار


طرح تجزیه افغانستان

تجزیه افغانستان باعث می شود که مردم قرون وسطایی به روش خود زندگی کنند و از آن لذت ببرند و مردم متمدن تر به شیوه ی دلخواه خود زندگی کرده و آزاد باشند. در ضمن در این صورت از سیطره طلبی یک قوم خاص که صدها سال است بر گرده ی ملیت های دیگر سوار است خلاصی خواهیم یافت.

يكشنبه 1 اوت 2010, نويسنده: مهرورز


طرح تجزیه ی افغانستان

چهار شنبه 14 ژوئيه 2010, نويسنده: احمد بهار چوپان


رابرت بلک ویل: آمریکا باید افغانستان را به دو قسمت تقسیم کند

عدم پرداختن به مسایل افغانستان و عدم جسارت برای عبور از خطوط ممنوع که بیشتر درونی می باشد و نوعی خودسانسوری همراه با وطن پرستی چشم بسته را با خود دارد، به ضرر جامعه ی افغانستان است. دیگران به راحتی بدون اینکه درگیر وجدانی تقلبی شوند، به بحث و تجزیه و تحلیل مسایل مختلف در حوزه های مختلف می پردازند و کند و کاو درباره ی مسایل را لازمه ی برخورد سالم تر و صحیح تر با آن برای منافع خود می دانند و در افغانستان اما وقتی دیگران درباره ی سرنوشت و آینده ی مردم بحث می کنند، اهالی قلم به همان احساس وطن پرستی چشم بسته پناه می برند.

شنبه 10 ژوئيه 2010, نويسنده: کابل پرس


طرح تئوریک تجزیه افغانستان

در شرایط فعلی طرح تئوریک تجزیه یک ضرورت به نظر می رسد، مهم ترین حد و مرزی که باید از آن عدول نکنند، این است که از تعصبات و خشونت های قومی به دور بوده و عدالت در طرح های تقسیمات در نظر گرفته شود، برای بدست امدن این شرایط، بهترین راه حل این است که جامعه جهانی و بخصوص سازمان ملل بر روند تجزیه اشراف کامل داشته باشد و داوری در تقسیمات اراضی به سازمان ملل داده شود.

چهار شنبه 7 ژوئيه 2010, نويسنده: محمد اسحاق فياض


به تجزیه افغانستان بیندیشیم و یا به تغییر پشتونها؟

جامعه شناسان باور دارند که خلای ایدولوژیک موجب بیداری و تقدس ارزشهای قومی میشود/اگر بنا میبود تا برای هر گروه قومی و زبانی یک کشور مستقل وجود داشته باشد امروز در جهان بجای 195 مملکت باید شش هزار و پنجصد کشور وجودمیداشت./. تجزیه افغانستان به هیچوجه یک تجزیه آرام، صلح آمیز و متمدنانه مثل، چک و سلواکیا، نخواهد بود/معجون "پشتونوالی و شریعت" سمی است که باید آنرا از مغز پشتونها شست/ چگونه می توان انتظار داشت که پشتونها مثل فارسی زبانها و یا ترکها فکر کنند در حالیکه در زبان پشتو منابع فکری، علمی، ادبی و هنری بسیار اندک وجود دارد؟

دو شنبه 5 ژوئيه 2010, نويسنده: جعفر رضايی


طرح تجزیه ی افغانستان

پاسخهای به کابل پرس: چون من یکی از مخالفان تجزیۀ افغانستان هستم بنا برآن در بخش مخالفان تجزیۀ افغانستان به پاسخ دوستان و وطنداران ام خواهم پرداخت.

شنبه 3 ژوئيه 2010, نويسنده: نعمت الله ترکانی


طرح تجزیه ی افغانستان

درمیان مردم عامه – عناصرغیر"اوغان"- هنوزاین آگاهی بوجود نیامده است که بدون "اوغان" ها می توان راحت تر وانسانی تر زندگی کرد وبنابران باید کشوررا تجزیه کرد تا ازشرمصیبت های تمام ناشدنی ی که این طایفه برکشور تحمیل کرده است؛ درامان ماند.

چهار شنبه 30 ژوئن 2010, نويسنده: ربانی بغلانی


طرح تجزیه افغانستان!

عبور از خطوط ممنوع: مخالف، موافق و نه مخالف و نه موافق: نظر شما چیست؟/ هدف از طرح این بحث شاید عبور از خطوط ممنوع در کشوری باشد که سرکوب، خفقان، کشتار، تبعیض و چپاول بیداد می کند و این سرکوب، خفقان، کشتار، تبعیض و چپاول از حداقل 150 سال پیش تا دوره ی حکومت فاسد، طالبانی و مافیایی حامد کرزی با حضور حدود 150 هزار سرباز بین المللی بر جنازه ی کشوری بنام افغانستان ادامه یافته است.

سه شنبه 29 ژوئن 2010, نويسنده: کابل پرس


خاورميانه با طراحی آمريکا!

افغانستان از نقشه ی جهان حذف می شود؟

سه شنبه 5 فوريه 2008

واژه های کلیدی

تجزیه افغانستان
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • به هر صورت ازينكه قبيله برستان بشتونوالى كنند و كشور را باربار غرقه به خون كنند,از هر طرف خارجى هارا بياورند و بر شانه هاى مردم سوار كنند,با اقوام برادر دشمنى كنند به هزاران نفر از نخبه كان غير بشتونرا به قتل برسانند.ازين كشت و خون قبيله ,ازين دوزخ ازين زندان بزرك كرده هرجه بهتر خواهد بود ازين بد تر هيج نيست و نميتواند باشد.95 فيصد حاكميت بدست بشتونهاست.اكر در يك شعبه خاطر يك كار تاجيك , اوزبيك و يا هزاره برود ان كار سالها طول ميكشد...مانند سركت ساختمانى بدخشى ها در ده سبز... و اكر يك بشتون برود خاطر همان كار جه كه صد بار بيشتر ان شد دارد و امكان دارد. همه نا شد ها شد ميشود.اكر اين تجزيه نيست بس اين جه است؟كشور از زمان قتل عامهاى زمان عبدالرحمن خان و نا در غدار تجزيه شده بود.امروز باز كه يك امكان مساعد شد تو سط كشمكش قبيله مزدور و زن فروش همه بر باد رفت.هست و بود اين كشور توسط اين انسان نماها و كله هاى وحشى بر باد رفت.بس ما نتظار جه هستيم كه جه معجزه شود كه اين ملت ازين دوزخ قبيله وحشى و هيرويين فروش نجات بيداكند؟

 • دوست عزیزآفای پامیر ! میدانم حس وطنپرستی به هیچ کس اجازه نمی دهد که وطن خود را پارچه پارچه ببیند . تجربه تلخ آلمان ، کوریا ، یمن ، یوگوسلاویا وو به همه آشکار است . با تجزیه اوغانستان درد های مردم ما زیاد میشوند و کم نی . در همین نزدیکی بشکل مفصل تر نظر خویشرا خواهم نوشت ولی چه کنیم که اختیار و صلاحیت وطن ما بدست ما نیست . ما چی بخواهیم و چی نخواهیم سرنوشت وطن ما در پنتاگون ، کرملین و باکینگهام گرفته شده ، واویلا و داد و بیداد ما بمانند گریه های عروس در شب زفاف است . با معذرت آقای پامیر که درارتباط موضوع فکاهیی بیادم آمد .

  میگویند : دخترجوانی در روز نکاح خود از بی بی جانش که مشغول شانه زدن موهای سپیدش بود ، پرسید : بی بی جان بی بی جان ، چی نظر داری در شب عروسی پوشیدن نیکر سیاه خوب است یا سپید ؟ بی بی جان از بالای عینک های زره بینش نگاهی به نواسه انداخت و گفت : بچیم دیگیشه نمی فاموم ، چی سیاه بپوشی چی سپید فایده نداره حتمأ .... میشی .

  حال که ما بخواهیم یا نه خواهیم چیزی از دست ما ساخته نیست .

 • پامیری صاحب !
  وختی گفتن که ( ما ) . . منظور شما از " ما " گفتن کی ها هستند . کدام حزب مذهبی و یا سیاسی و یا تک تنها میخواهید به جنگ میستر بلک ویل بروید . اشخاص مانند بلک ویل ( دو پیش بن ) های جنگ اندازی هستند که همیشه در خدمت کشور های خود حاظر باش هستند و یا فری لانس کار میکنند . مثال های زیادی از این ها داریم . خلیلی نیز یکی از این ها است و اشرف غتی نیز میباشد . حالا از این شخص , جناب کرزی خودش به نفس نقیس خود خواهش نموده است که برای به قدرت رسانیدن طالبان تجزیه افغانستان را منحیث پودر باروت برای انفجار قضیه استفاده نما و یا طرح یک پشتونستان بزرگ را بریز که سرحدات ان از پل محمد خان کابل تا پل اتک سرحد بین صوبه سرحد پاکستان و و صوبه پنجاب پاکستان باشد . و اگرم این شخص این مسله را برای مغشوش ساختن اوضاع و استفاده بردن عساگر پنتاگون در افغانستان ( قیل ) نموده باشد . . در این مابین اگر منحیث یک قوم جنگنده فکر کنید , به جای که پای خود را پس بکشید و گپ از صلح بزنید . افغانستان را با تمام باقی مانده اشجار و ریگ ها و سنگ ها و در یا ها و دشت ها و بیابان ها و مردمش به یک جنگ سراسری مردمی و میهنی دخیل بدهید تا سگ های امریکای صاحب های خوده گم نموده و چنان میدان شغالی شوه که قوله جبریل از اسمان هفتم برایه . در داخل افغانستان هزاره یا ازبک یا پشتون یا ایماق یا پشه ایی ار سالهاست با هم زنده گی میکنند و با هم گاهی مه مه تو تو داشتن ولی برای تجزیه افغانستان چنین کمر نیسته بودند و نه بسته اند . این داستان ( تجزیه ) کار یکی از اشخاص باید باشد که قبلاأ عملیات ( زمین سوخته ) را برای مملکت شما کشیده بودند و حالال که دیده اند که هنوز افغانستان پا بر جا است . . برای تجزیه ان نقشه کشیده میخواهند که نول تفنگ را روی شانه پشتون های ما مانند قبل بگذارند . یاد تان باشد که در این جنگ منفعت هیچ کدام ما و شما نیست . باز هم امتحان ضرری ندارد . سی سال است که به جنگ هستیم یکی دوسال دیگام سرش .

 • ما باید یکپارچکی افغانستان را مثل مردمک چشم خود حفظ کنیم، اگر افغانستان تجزیه شد، سرنوشت هربخش آن بهتر از کشمیر و فلسطین نخواهد شد و تنها فایده اش به کشورهای همسایه و امریکا میرسد که هرتوته آنرا آسانتر بقاپند و به چاکر خود مبدل کنند.

  یک امریکایی حق دارد که از تجزیه افغانستان صحبت کند چون این به نفع منافع دولت متجاوز و چپاولگر امریکاست، اما جای شرم و ننگ اینست که تعدادی از افغانهای بی غیرت و خاین و وطنفروش هم اینجا و آنجا شعار تجزیه افغانستان با بلند کرده در دهل امریکا میرقصند.

  ما افغانها اگر مقابل تجزیه افغانستان برمیخیزیم اولتر از همه اینچنین افغانهای خاین و پست و مزدور را هدف قرار دهیم چون اینان ظاهر به نام رفاه افغانستان تجزیه را پیشنهاد میکنند اما در پس پرده با امریکا همدست اند و منحیث مزدبگیر آن دولت راه را برای اهداف طولانی مدت و امپریالیستی امریکا در وطن ما باز میکنند.

 • agar afghanistan-e- wahed mekhwaheed , awal bayad ba masabaye yak famil hama dawre yak dastarkhwan benesheneed , dar ghayre aan ba een wazeat ke har kase dast dar kasaye yak ajnabi darad agar gerya koneem ya khanda , parcha parcha shodane ma hatmi ast
  ok

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس