صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > گزارش سال 1384 رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری > 3 ميليون و 732 هزار و 797 افغانی و 5 هزار و 40 دالر آمريکايی اختلاس

3 ميليون و 732 هزار و 797 افغانی و 5 هزار و 40 دالر آمريکايی اختلاس

کامران میرهزار
يكشنبه 24 جون 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

يک: در رياست تصدی خانه سازی قضيه ی سوء استفاده از صلاحيت های قانونی در مورد فروش آهن باب تعميراتی و مقدار پنجاه هزار و يک صد و بيست و شش (50126) سير آهن که پول حاصله از فروش آن مبلغ سه ميليون و هفت صد و سی و دو هزار و هفت صد و نود و هفت (3732797) افغانی اختلاس صورت گرفته، که دوسيه آن غرض تعقيب عدلی فرستاده شده.

دو: مبلغ پنج هزار و چهل دالر آمريکايی از اثر هدايت غير قانونی وزير صاحب شهر سازی و مسکن وقت مبنی بر بازسازی و ترميم منزل رهايشی يکتن از شهروندان شهر کابل، دوسيه به مقام محترم لوی سارنوالی (دادستانی) ارسال گرديده است.
اين دو مورد اختلاس و سوء استفاده در وزارت مسکن و شهرسازی در گزارش سال 1384 رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری به رييس جمهور آمده است.

برای مطالعه ی موارد ديگر اختلاس و سوء استفاده و فريب و همچنين غصب زمين در سال 1384، به گزارش اين رسايت به بخش " کابل پرس افشا می کند" و زيربخش " گزارش سال 1384 رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری" مراجعه کنيد.

دوسيه ی موارد اختلاس، فريب و غصب دارايی های مردم، به سارنوالی افغانستان ارجاع شده اما تاکنون از دادگاه و محکمه ی عاملان آن خبری نيست.

اين گزارش متاسفانه در اختيار رسانه ها و افکار عمومی قرار نگرفته است و ظاهرا در خانه ی ميز رييس جمهور خاک می خورد.

کابل پرس? برای نخستين بار اين گزارش را افشا می کند.

كارنامه

گالری عکس

شاعر و متخصص سیستم های معلوماتی
سردبیر و ناشر کابل پرس?
هزاره از هزارستان

آنلاین :

Work and Poetry

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • پس مليارد ها دالر پول اختلاس شد. کامران خان دست مريزاد. اين کابل پرس? شما خو شاهکار می کند. اختلاس گران از دست کابل پرس کجا فرار کنند. ای کاش مقامات قضايی هم اقدام شجاعانه شما را کامل می کردند و خاطيان را به محکمه می فرستادند. ثابت صاحب که فقط گپ زدن بلد است.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس