صفحه نخست > دیدگاه > آیا اناهیتا راتب زاد بنیانگذار سازمان راوا بوده میتواند؟

آیا اناهیتا راتب زاد بنیانگذار سازمان راوا بوده میتواند؟

شبیر « کاکر»
چهار شنبه 3 نوامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اگر میخواهید که شخصیت های مطرح درچند دههء اخیررا به شکل رجال واشخاص افسانوی مطالعه کنید پس لطفا سایت خاوران را ترک نکنید. زیرا این سایت درپهلوی دیگر ویژه گیهایش اکنون به اسطوره سازی نیز ری آورده است دقیقا مثل اسطوره سازی که در داستانهای ورقه وگلشاد، شیرین وفرهاد وآدم خان و درخانی آمده است. این اسطوره سازی ها علت دارد وآن اینکه دست اندرکاران سایت خاوران وتعداد زیادی ازهمفکران اقای رسول رهین معتقد اند که تاریخ افغانستان جعلی است وازطرف حکام وسلاطین پشتون به زور وجبر بالای تاریخنگاران نوشته شده وقبولانده شده است لذا حالا که عصر کامپیتوتر وانقلاب تکنالوژی معلوماتی است نوبت بما رسیده است تا تاریخ را جعل کنیم. به همان شکلیکه فرمانده مسعود گفته بود که ما ائتلاف کردن را ازبرادران بزرگ خویش یاد گرفته ایم. پس اقای رهین هم جعل نمودن تاریخ از حاکمان پیشین افغانستان یاد گرفته است.

اناهیتا راتب زاد اکنون ازفرط خجالتی وشرم جزأت ظاهرشدن را درانظارندارد. او امانند رقاصه های جنرالان هتلر اکنون از انظار عامه غایب شده است. بدون شک سرنوشت این زن درس عبرتی است برای دیگران

سخن برسر خانم اناهیتا راتب زاد است که درین اواخر نویسنده ای بنام داکتر(خاکستر) سرازخاکسترتاریخ بیرون آورده ونوشته ای را اندرباب کرامات خانم اناهیتا راتب زاد تقدیم خواننده گان کرده است.
ازروش نوشتاری نویسنده چنان معلوم میشود که نویسندهء محترم با سازمان منحل شدهء (سازا) تعلق فکری داشته باشند بخاطریکه جناب شان ضمن اینکه به شخصیت های طراز اول پرچم ابراز اخلاص وارادت مینمایند ولی از مارکسیست بودن خویش منکرشده اند و وجوهات اختلاف میان فیمینسم ومارکسیزم را بیان داشته اند ولی درتحلیل نهائی به این نتیجه رسیده اند که کارهای سیاسی وفکری اناهیتا راتب زاد قبل ازکودتای ثور درخشان تراز مرحلهء نوین انقلاب ثور میباشند ولی جناب شان تشریح نفرموده اند که ما حاصل یا فرایند کارهای درخشان وانقلابی اناهیتاراتب زاد قبل ازانقلاب ثورچه بوده است؟

نویسنده بدون ذکر مأخد اناهیتا راتب زاد را یکی ازنزدیکان خانوادهء شاه امان الله غازی معرفی کرده است درعین حال اورا استاد ومعلم ورهنمای خانم (مینا کشورکمال) رهبرفقید سازمان راوا معرفی کرده است. خوب اینکه آیا اناهیتا راتب زاد جزو حلقهء رهبری سازمان راوا بوده ویانه این را باید خود سازمان راوا جواب بگوید اما آنچه که به معلومات من تعلق میگیرد میتوانم بگویم که خانم اناهیتا که دراصل نامش جمیله بود دختر یکی ازمادران بیوه وبی بضاعت پنجشیر بود که درخانهء پدر داکترکرام الدین کاکربطور رایگان میزیست وازراه کالا شوئی وپاک کاری منزل ، امرار معاش مینمود. متأسفانه پشتونها نظر به خصلت انساندوستی که دارند این فامیل بی بضاعت را نه بعنوان یک یک فامیل خدمتگار بلکه مانند فامیل خودی حساب میکردند تا اینکه خانم جمیله به سن رشد وجوانی میرسد با داکترکرام الدین خان کاکر عروسی میکند اما ازآنجائیکه انسان کمزاد هیچ وقتی نمیتواند پاس نان ونمک خاندان رابداند بعدازاینکه چشم این خانم باز شد وکمی سواد ونوشتن را یاد گرفت وازهمه گذشته زمانیکه ببرک کارمل با وی اشنا شد دیگر خانم جمیله خانم جمیله نبود او به اناهیتا تبدیل شد وبه قول داکتر خاکستر دربرابر سنت های حاکم جامعه قد علم کرد. او دیگر به عقد نکاح وافکار خرافی اعتقاد نداشت وچیزی را بنام شوهر واولاد وغیره برسمیت نمی شناخت.

فارغ ليسه مجاهد در پشاور واسلاميك ينورستي در اسلام آباد

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • راستى داكتر صاحب انا هيتا راتب زاد يك زن شريف و بنيان كزار نهضت زن در كشور ما ميباشد.اين كودن عقده يي و مريض روانى هيرويين ديوانه قبيله خيلى عصاره معده افشانى كرده است.معلوم است كه از كوهاى سليمان بوده و زندكى اين جناور با جهار با ها كزشته حتى راديو را كه زغ دبلى ميكويد هم نشنيده بوده. اناهيتا راتب زاد يك زن محبوب در شهر كابل زيسته و مردم شريف و نجيب كابل كه از فر هنك عالى بر خوردار هستند وى را به حيث نماينده خود در اولين بارلمان در زمان باباى قبيله... انتخاب كردند و ازوى شناخت كافى داشتند.اين اولين زن شجاع كشور ماست كه در بارلمان مرد سالار صداى زن افغان را بلند كرد و از حقوق حقه زن محكوم افغان با شجاعت دفاع كرد.اين كاكر ها اين اين زن ستيزان با زنان شجاع و مبارز اين كشور به خصوص كه از قبيله نباشد سر ستيز دارند.به قهرمانان و قعى اين ملك تهمت ميبندند و از دروغها و جعليات شاخدار هم شرم ندارند و ميدانند با اين جفنك اين زن ستيز طفل هشت ساله هم باور نميكند .بعد ميروند از خود قهرمان ميتراشند. بنام مالى كه اصلا وجود نداشته ساختند و يا از زن فروشان و جباران تاريخ قهرمان تراشيدند.اين فاشيست جرنديات زياد بر عليه بهترين فرزندان اين كه از قبيله نيستند بار بار بافته است و لى خوشبختانه كه در هر نوشته خيلى مورد اهانت قرار كرفته است ولى او شرم ندارد.تو زن ستيز از قبيله مزدور برو نزد با كستانى كاكل بازى كو بر روى دختران تان تيزاب ميباشد.همين است غيرت شما.راجع كارمل صاحب كفتى اول بايد دهن خورا هفت بار بشويي باز نام ان مرد بزرك را بكيرى او يكانه انسانى بود كه بشتون بود ولى قوم برست قبيله برست نبود.او محبوب در سراسر افغانستان بود.به شما كه رهبر از باكستان تعين نشود شما انرا نميبزيريد.اين طالب تباران همه طالب بودند و ميكفتند كه طا لبان امنيت راولى وو. شرايط مر كبار طالبا را اينها بنام امنيت ياد ميكردند اينست ديد اين كودن هاى مزخرف.

 • مرتيکه مفلوک به اسم کاکر! زحمت کشی و رخت شويی و نان حلال خوردن بد است؟ اما مثل کرزی و طالبان و مجاهدان، از فروش ترياک و مرده گاوی برای آی . اس آی و امارات عربی و ايران، زندگی و امرار معاش ، خوب است!!
  مرتيکه الدنگ بی خاصيت! شرم بر تو که اقوام تو با پوشيدن واسکت های پشاوری( انتحاری) ، ميخواهند تمدن بشری و فرهنگ جهانی را نابود کنند و رييس دولت تو که باز هم پشتون است از منفور ترين حکومت روی زمين ( دولت احمدی نژاد) جيب خرج ميگيرد و تو بر يک خانم تحصيل کرده موی سپيد، تهمت ميزنی!
  مرتيکه روانی ياوه پرداز ! شما اوغان های خر ، همان طايفه ای هستيد که زن را قبول نداريد ، يعنی مادر و خواهر نداريد، بلکه با حيوانات ، مجامعت می کنيد!
  در دوره اناهيتا يک تا فاحشه خانه در کابل نبود اما در دوره برادران کرزی و فهيم و شرکاء، فقط از چاراه انصاری تا سرک اول کارته پروان، چهل جنده خانه، وجود دارد، و ده ها هوتل که زنان چينايی و تايلندی را برای همخوابه گی به فروش ميرساند !
  تو چشمانت مثل حيوان ( اسب گادی) بسته است و دهانت باز است؛ هرچه را بدون فکر و شعور ، روی صفحه ميريزی!
  شما همان قومی هستيد که مکتب را ميسوزانيد و سواد تان به حدی است که « قلمانه » و رشوت اخذ کنيد ، معلوم نيست اين نوشته ها ی مسخره را چه کسی يادت داده که بنويسی و دشنام خواهر و مادر حاصل کنی و کيف کنی!

  • کاکر: به نظر من روزگار چلاندن با کالاشویی وامثال ان به مراتب بهترتر از فحشا است. صد بار شکر که راتب زاد از خاندان فروخته شده محمدزایی نبود واگر خون محمد زایی ویا کدام سگ زایی دیگر در رگهایش جریان میداشت شاید داستان های عیاشی و معامله جنسی کردن وی مانند شکریه بارکزی که بچه های مقبول را با پول برای ارضای شهوت جنسی خود نگهه میدارد تاحال نقل محافل سیاسی وغیر سیاسی میبود. صرف نظر از اندیشه راتب زاد بسیار خوشحال هستم که مانند شکریه بارکزی یک فاحشه نبود.

  • اين شبير کاکر که گفته است عضو حزب ديموکراتيک خلق است پس چطور از خانم اناهيتا با اين حقارت و زشتی نام می گيرد، اين ديگر چه جانوری است ؟

  • manzor azin adam kasif . tawheen ba ghiar pashtun ha ast .. wagar na ma tajik hai ra meshnasom ke ta honoz wafadar Taraki bakhater hezbesh ast . ama in mariz fashist faqat tawheen konad .. dar maqla ham nawesta ast ke ehtemal an merawad ke Anahita moses RAWA bashad ama nagofta ke sabet shoda ast .

 • اينكه تاريخ افغاانستان كه تو سط قبيله نوشته شده يك تاريخ جعلى است كه 2%هم واقغيت ندارد. اين نظر نه تنها محترم رهين است بلكه نظر عموم است.راستى سايت خاوران يك سايت اموزنده است. و توسط افراد لايق رهبرى ميشود.

  • آقای محترم کاکر

   از معلومات شما در مورد اناهیتا راتبزاد تشکر.

   راتبزاد را که با کارملوف این وطنفروش کبیر روابط جنسی داشت بعضی ها میگویند که در زمان شاه امان الله در ارگ جایئکه مادرش مزدوری میکرد بدنیا آمده و پدر او معلوم نیست.

   اینکه اناهیتا راتبزاد را با خانواده شاه امان الله نسبت داده اند مانند همان حماقتی است که خود کارملوف را که از مهاجران و مربوط به قوم جت از کشمیر است بعضی ها پشتون میدانند.

   از بینا جان میخواهم که به جای تاریخ افغانستان در مورد روابط پشتونها با یهود ها و در مورد احمق شاه مسعودوف بنویسد.

 • يك داكتر يك نماينده مردم كابل يك انسانيكه به جند لسان صحبت ميكند او خودش اثبات كرده و در بيشاتى اش نوشته است كه كى است.ولى تو تنوير جان و قتيكه قاطر بدرت مورد مادرت را بدرت با قاطر تبادله كرد و بعد دوباره از حاصلات كوكنار زن خودرا وابس خريد بايك كره , ايا خودت همان كره خر نيستى كه عقب مادرت عرعر كنان ميدويدى و نميدانستى كه بدرت كداميك ازين نا مسلمانان زن فروش زن ستيز فاشيست است. غول او غان خر بجه قاطر از قبيله ترياك فروشان زنفروش. نسبت از كوش درازان غول شبشى. مريض روانى . تكليف جنسى هم دارى براى اينكه بسيار تمايل دارى كه در مادرزاتى مردم دهن باندازى. اينست نسبت .اكر ان بزركمرد تاريخ ان مسعود قهرمان نميبود امروز زير باى باكستانى او فتاده بودى . راستى شما خودر زير باى باكستانى عادت كرده ايد.بشرم او بى غيرت باكستانى ميايد در لب خانه شما تجاوزات ميكند بر روى دختكان بيكناه تان تيزاب ميباشد و صدها بى نا موسى ميكند و شما برايش كاكل بازى ميكنيد و بروت هاى دراز دراز ميمانيد و خود را به ان تسلى ميدهيد.بعد به خود اجازه ميدهى كه تهمت نا حق به بهتر انسانهاى اين وطن ببندى. اكر تهمت ديكر نتوانستى فورى به عورت انسان جنك مياندازى و دهن خودرا هم نميكيرى. خواهش ميكنم در قسمت مادر زاتى كه رسيدى دهن خودرا بكير و دست نزن.

  • بینا جان

   قهرمانان شما کارملوف، مسعودوف و بی پدر اناهیتا که سازمان زنان را به فاحشه خانه برای مشاورین روسها مبدل کرده بود.

   افتخار به شما.

  • بینا جان

   لطفا ً بنویسید که پشتونها یهود هستند یا خیر؟

   برای دو ماه شما ، شیلا( خرستانی) مقالاتی را در زمینه اینکه پشتونها همان ده قبیله گمشده ی اسرایئل اند ولی دفعتاً در این زمینه ساکت شدید.

   در مورد احمق شاه مسعودوف و احمد شاه درانی بابای افغانها برای شما قبلا ً نوشته ام اگر میخواهید باز هم برایتان خواهم نوشت.

   شما همچنان به حرفهای اجنت پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان عطا خیل= خان، سهراب، مزاری ، گردیزی ، روشن .... همصدا شده قائد اعظم آنها را که علی زنا نام دارد هم قدر کنید تا روابط شما در دشمنی با افغانستان کامل شود.

   راتبزاد و کارملوف دو وطنفروش بودند که به فامیل های شان پشت پاه زده و با همدیگر روابط نا مشروع بر قرار کرده بودند و همچنان میخواستند زیر نام پشتون خود را پنهان کنند و اگر شما در مورد شان معلومات دارید به عوض توهین زندگینامه شانرا که شما از آن اطلاع دارید نشر کنید که ما بدانیم آنها واقعا ً کی بودند.

  • غول تنویره

   لعنت به احمد شاه مفعول بینی بریده و چلمچی نادر افشار و لعنت به کره ها و گوساله های غولش! لعنت به هر چه غول است!

 • باتقدیم احترام محضرخواننده گان وبه پاس احترام ودفاع ازمحترمه " راتب زاد " ! به لهجه هزاره گی میگویند" ازچل چل سگ دریا مردار نموشه ". من درعین اینکه ازلحاظ سیاسی با جریان خلق وپرچم مخالفم ؛ ولی هتاکی وتعرض به شخصیت محترمه اناهیتا را به شدت محکوم ونکوهش مینمایم . دراینکه خانم ا ناهیتا دردشوار ترین شرایط پرچم مبارزه علیه استبداد را به دوش کشیده وممثل اراده وخواست زنان آزاده ی کشور ما بود ! هیچ شکی نیست وقابل احترام وتقدیراست . بدیهی است که هرجریان سیاسی- اجتماعی دریک مقطع معیین ازتاریخ مراحل فعالیت های عملی خودرا آغازوتداوم می بخشد! درمتن این حرکت همه درتلاش یافتن زاویه های ناپیداوپنهان درجهت رسیدن به افق های بازونوین اند . به عبارت دیگر مسیر دنیای بهتر غالبآ ازکور راه هاوپیچ وخمها میگذرد. افتان وخیزان بودن ؛ گامی بجلووعقب برداشتن ؛ شکست وپیروزی ازوجوه بارزومشخص این رستاخیزاست . میگویند: " اشتباه وافتادن با فعالیت وکارتوآم است ! کسیکه کارنمیکندویافعالیت عملی ندارد؛ اشتباه وخطایش نیزمتصورنیست ! توهین وهتک حرمت نه تنها معقول وسازنده نیست! بلکه نماینده گی ازضعف شخصیتی وبی مایه گی فکری دارد . دراخیر به آقای " کاکر " باید گفت که عمومیت دادن خوبی ها ویا بدی ها به قوم وطایفه وملیت ؛ اشتباه ونادرست است . حسن وقبح ویاخوبی وزشتی ویادرکل صفات مثبت ومنفی درمیان همه ای جوامع بشری وجود دارد وهیچ ملیت وطایفه وجماعتی ازآن مثتثنی نیست ! البته زیادوکم دارد ؛ ویا به زبان دیگرصفات واخلاق اجتماعی نسبی است نه مطلق ! واینکه دانشمندما آقای " کاکر " انساندوستی را خاصه ی پشتونها دانسته ومصداق آن را نیز درترحم به یک زن ( جمیله - اناهیتا ) سراغ می گیرد!! بیشترازحقارت وداشتن کمبود ناشی میشود. امروزه اعمال ورفتار هیچ کسی ویاجماعتی پوشیده نیست وتاریخ بیاد دارد که درنتیجه دست یافتن نیروهای حقانی وگلب الدین وبقیه مجاهدین اسلام ! برمناطق تحت کنترل حکومت داکترنجیب ؛ درمناطق جنوبی ، سوگمندانه نزدیک به چهارصدزن ودختربه مسلمانان عرب ومارکیت های آدم فروشی - اسلامی پاکستان بفروش رسیده وسرازفاحشه خانه بیرون آوردن. آقای " کاکر " اگرترحم بر( جمیله - اناهیتا ) را نشانه انساندوستی قوم پشتون میداند! پس جنایت بی شرمانه فوق را چگونه می پندارد. روشنتر ازهمه معلوم نیست آقای " کاکر " این همه جنایت درحق ناموس کشور افغانستان را که توسط کرزی- فاروقین - خلیلزاد وبادارانش صورت میگیرد ! به حساب کدام قوم وملیت میگذارد .

  • بلی شما درست میگویید.

   هورا کشیدن اناهیتا راتبزاد برای اردوی سرخ که دو میلیون افغان از جمله هزاران هزار و هزار زن بیگناه را به شهادت رساند هم جز از همان مبارزه بر علیه استبداد است !!

 • تنوير عزيز من نكفتم كه بشتونها از اقوام يهود اند .من مخالف اين تيورى هستم.براى اينكه يهود ها بهترين و عاقل ترين و زكى ترين مردم جهان اند يك لكو بيستوجهار هزار بيغمبر ازين مردم است ,تاريخ هفت هزار ساله. بزركترين نوابغ جهان انشتين كورجاتوف سخرروف و صدهاى ديكر همه يهود بودند.ولى دربين بشتونهاى ما يك نابغه شرق بود كه انهم توسط شاكرد و فادارش كه هم از قبيله غولان بود بابالشت دربستر به قتل رسيد كه بعد در بدرف هاى ارك باباى قبيله شناور است. حالا خودت قضاوت كن كه شما به غير انسان جبار وطن فروش و فاسد ديكر كى داريد. نام بكير؟ولى شايد هم باشد.دوبرادر باهم برابر نيست.
  اهن و فولاد از يك كوره ميايد برون
  ان يكى شمشير شاه و ان ديكر نعل خر است
  كى ميداند, شايد يهود ها هم غول داشته باشد و اكر داشته باشد هم كمشده است.غولهاى كم شده در بيابان. غولهاى سليمانى.ولى اين طور خر در روى جهان نيست.

  • جالب این است که شما و شیلا ( خرستانی) برای دو ماه مانند طوطی تکرار میکردید که پشتونها همان ده قبیله گمشده ی اسرائیل اند و به قول خود شما اسناد ارائه کردید و سخنان ظاهر شاه را که گویا از قول شما گفته از یکی از قبایل یهود است نقل قول کردید.

   ولی حالا بعد از اینکه چند خرستانی فروخته شده به ایران برای شما گفته که این مسله به عوض فایده به ضرر شما تمام میشود از حرف خویش برگشته اید.

   حالا سوال اینجا است که کدام تضمین وجود دارد که فردا شما حرفهای را که همروز در مورد کارملوف ، احمق شاه مسعودوف و راتبزاد میزنید هم نفی کرده و بگویید که هیچگاه چنین نگفته بودید ؟

   اینرا به خاطری میگویم که بینا جان خودت و شیلا جان به علت اینکه به قول خود شما اوغانها و یا پشتونها شما را از سواد دور نگهداشته بود آنقدر جاهل هستید که امروز از یک مفعول، جنایتکار و خائین ملی که حتی خانمش زوایای تاریک زندگی او را افشا کرده است یعنی احمق شاه مسعود و از یک وطنفروش و الکولی زنچو چون کارملوف قهرمان میسازید و آنها را با جهانگشای کبیر چون دور دوران احمد شاه بابا مقایسه میکنید ؟

  • منظورم در دران احمد شاه کبیر جهانگشا و امپراطور بزرگ است.

  • وقتی سلطان محمود به هندوستان بیچاره مسلط شدی ، یک هندوی چاپلوس از وی سخت استقبال کردندی و خدمت شاه تا توانش بود دریغ نفرمودی . حین مرخص شدن از حضور سلطان ، پیش خود گفتی که شاه نامم نمی داند و وقتی بخواهد مرا تحسین کند ، چگونه مرا یابد ؟ دوباره نزد سلطان آمد و گفت : شاهنشاها ، من خود را به شما معرفی نکرده ام چگونه مرا شناسی ؟ سلطان بفرمود ، میشناسمت ! یا گو هستی یا گوپال ! گفت ، بلی بلی گوپالم گوپال !

   حال تنویر خان ، این احمد شاه ابدالی یا جهانگشاست یا بند تنبانگشا یا کیبر است یا شریر ما هدف ترا دانستیم . در گوشت چرا استخوان می پالی ؟!

  • یارا واقعاً که غول غول است!

   او تنویر غول!

   آیا میشود این واقعیت را پنهان کرد که احمد شاه بابای تان در دربار نادر افشار گروگان بود و چلمچی گری میکرد. او گوساله پاده قبیله آیا این حقیقت را میتوانی پنهان کنی که نادر افشار گوش احمد شاه بابای تو را بخاطر کدام اشتباده بریده بود!

   او غول زاده تمدن گریز بی اصل و نسب! آیا همین انگریز نبوده که سالهاست مادران بابا و نیکه های ترا سواری کرده و حرامی های مثل تو و امثال تو ایجاد میکند که باعث میشود، قاچاق کند، واسکت انتحاری بپوشد، مادران و زنان خودرا بفروشد و با شمله بلند پست دروازه پنجابی ها دست بر سینه به چاکری ایستاده باشد. هیچ کس دیگر به اندازه شما نوکر منش نیست و پنجابی ها نیز نوکرانی چون شمارا هیچ گاهی با دیگران تعویض نخواهند کرد چون نوکرمنش تر از شما غول مگر میشود پیدا کنند؟

   دیگر اینکه همه را بویناک مینامی! ولی آیا گاهی فکر کرده ای که کدام قوم در افغانستان همجوار پنجابی های بویناک زنده گی میکنند و با آنان معامله و مراوده دارند؟ آیا در افغانستان از شما غول ها کرده مردم بی تمدن، چتل، بی ذوق، اطرافی، گوساله مآب، و بدوی پیدا میشود؟ بویناک کسی میباشد که کمتر از تمدن بهره میداشته باشد. آیا بی تمدن تر از شما غول ها کسی در افغانستان است؟ برو و احصائیه گیری کن و به سر و وضع غول های خود و انسان های دیگر در افغانستان نظر بینداز، خانه ها و شیوه های زنده مردم دیگر و از غول های خودرا ببین و مقایسه کن که کدام یک بویناک اند! مگر از شما کرده غول های بیگانه با نظافت کسی دیگری را میتوان در افغانستان یافت؟ همان شاد گل آیا نمایندهء حقیقی شما در قرن بیست و یک نیست؟ مگر واقعاً کسی دیگر بویناک تر از شما غول ها پیدا میشود؟
   یکبار دیگر به همان بابای بینی بریده چلمچی تان لعنت!

  • یارا واقعاً که غول غول است!

   او تنویر غول!

   آیا میشود این واقعیت را پنهان کرد که احمد شاه بابای تان در دربار نادر افشار گروگان بود و چلمچی گری میکرد. او گوساله پاده قبیله آیا این حقیقت را میتوانی پنهان کنی که نادر افشار گوش احمد شاه بابای تو را بخاطر کدام اشتباده بریده بود!

   او غول زاده تمدن گریز بی اصل و نسب! آیا همین انگریز نبوده که سالهاست مادران بابا و نیکه های ترا سواری کرده و حرامی های مثل تو و امثال تو ایجاد میکند که باعث میشود، قاچاق کند، واسکت انتحاری بپوشد، مادران و زنان خودرا بفروشد و با شمله بلند پست دروازه پنجابی ها دست بر سینه به چاکری ایستاده باشد. هیچ کس دیگر به اندازه شما نوکر منش نیست و پنجابی ها نیز نوکرانی چون شمارا هیچ گاهی با دیگران تعویض نخواهند کرد چون نوکرمنش تر از شما غول مگر میشود پیدا کنند؟

   دیگر اینکه همه را بویناک مینامی! ولی آیا گاهی فکر کرده ای که کدام قوم در افغانستان همجوار پنجابی های بویناک زنده گی میکنند و با آنان معامله و مراوده دارند؟ آیا در افغانستان از شما غول ها کرده مردم بی تمدن، چتل، بی ذوق، اطرافی، گوساله مآب، و بدوی پیدا میشود؟ بویناک کسی میباشد که کمتر از تمدن بهره میداشته باشد. آیا بی تمدن تر از شما غول ها کسی در افغانستان است؟ برو و احصائیه گیری کن و به سر و وضع غول های خود و انسان های دیگر در افغانستان نظر بینداز، خانه ها و شیوه های زنده مردم دیگر و از غول های خودرا ببین و مقایسه کن که کدام یک بویناک اند! مگر از شما کرده غول های بیگانه با و نظافت کسی دیگری را میتوان در افغانستان یافت؟ همان شاد گل آیا نمایندهء حقیقی شما در قرن بیست و یک نیست؟ مگر واقعاً کسی دیگر بویناک تر از شما غول پیدا میشود؟
   یکبار دیگر به همان بابا بینی بریده چلمچی تان لعنت!

  • این بی انصافی کابل پرس را تماشا کنید.

   در ظرف یک ساعت دو پیام من خدمت این چوچه سگ پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان حذف شده ولی پیام فوق او که سراسر گند یک نوکر کثیف پنجابی های چتلستان را نشان میدهد بدون هیچ مشکلی اجازه نشر پیدا میکند.

   من نمیگویم که پیام این پنجابی بچه کثیف و بویناک چتلستان حذف شود ولی به ما هم اجازه داده شود تا برخورد متقابل کنیم

   واگر پیام ما حذف میشود ولی گند این چوچه سگ اجازه داده میشود اینرا فقط بی انصافی و دشمنی با افغانستان باید دانست.

 • كدام جهان كشا؟
  بكو ازان دوز دان كه هند را تاراج كردند جه مانده كه ما به او افتخار كنيم. او اكر جيزى را دزديد قتل و غارت كرد كسان ديكر همه را ازو ربودند. تو احمق افتخار ميكنى كه او جطور كشت و خون ريخت.اين فغانستان يك راه بحرى داشت شما انرا به شو هاى خود دودسته تسليم كرديد.از كدام كشور كشايي حرف ميزنى.او دوزد فاشيست بنام احمد شاه باباى قبيله برستان افغانملتى است وبس.

  • بینا جان

   برای من جالب است که شما یک مفعول واقعی ، یک جنایتکار و خائین ملی را که حتی خانمش در مورد زوایای تاریک زندگی اش نوشته و همه از همخوابه شدن او با میجر پاکستانی با خبر اند و حتی همان کابل کوچک را هم ویران کرد ، و کارملوف وطنفروش و الکولی کثیف و زنچو را قهرمانان تان خطاب میکنید ولی جهانگشای کبیر چون احمدشاه بابا را طفلانه توهین میکنید.

   در حالیکه احمد شاه ابدالی سه قرن قبل زندگی میکرد یعنی زمان کشور گشاهی ها ، زیر یوغ قرار دادن ها و اشغال کردن ها ولی احمق شاه مسعود مفعول در قرن بیست جنایاتی مرتکب شد که چنگیز و هتلر هم نشده بود.

   حالا که شما میگویید پشتونها ها یهود نیستند مرا به یاد همان سخنان احمق شاه مسعود انداخت که اول مانند یک نامرد واقعی میگفت که مزاری و دوستم به ایران و ازبکستان فروخته شده اند ولی وقتی مانند یک غلام بچه واقعی از دست طالبان فرار کرد دوستم را قهرمان خطاب کرد

   تماشا کنید تا نامردی آن جنایتکار کثیف و فروخته شده باز هم به یاد شما بیاید:

   http://www.youtube.com/watch?v...

   زنده باد اسرائیل

   و زنده باد هند کبیر

   امید منظور مرا از این دو شعار بالا بدانید اگر ندانستید مشکل نیست برایتان توضیح میکنم

 • تنویر جان !

  کارمل یک افغان بود و نظر به عنعنات افغانی همه زن ها را احترام میکنند . یگانه قومی که فقط پیروان محمد پیغمبر الام بودند با خواهر های شش ساله شما زنا نموده خود را به پول دار ها میفرختند تا از سرگین پاک کنی بر هذر باشند . باق هنو.ر عرب است و تو میتوانی از قوانین اسلامی استفاده نموده خواهرت را مانند ملا ه عمر زیر پای عربی بیاندازه تا در اینده راهی راه بهشت بی غیرتان و زن دله گان شوی . بای .

 • اگر شما میخواهید میتوایند فرد را مورد انتقادقرار دهید مگر یک قوم را اگر مورد دشنام قرار میدهند خود خرانی هستید که دم هایتان تا باداران ایرانی وپاکستانی تان دراز شده است .تمام اقوام در برابر دشمنان یکجا ایستاد شده زجر دیده اند وفعلا هم به چرندیات شما چند نفر تفرقه را در کار نخواهند بست

 • كاكر گله يي اگر اوغان مهربان و با ناموس ميبود ، وطن خود را نمي فروخت ، زنان نكاح شده خود را ليلام نميكردند ، غلام كفار و وهابيت و پنجاب اا نميبودند !
  دكتور صاحب را با زن نجبب رقاصه شهر غلغله اشتباه گرفته ايد !!!
  دكتور صاحب زن مبارز مهربان تحصيل كرده چند دهه در جهت برابري , برادري, و حقوق زن , در خط اول مبارزه كرد تا انجا كه سكولر هاي ساكن غرب نشين ، ماويست ها، "راوا يي هاي چيني و پاكستاني ومجاهد دوست" نيز خدمات و مبارزه اين زن ازاده را فراموش كرده نمي توانند ، شوهر بي ناموس اش ازاينكه نوكر دربار ال يحيا بود و خانمش در راه نابودي سلطه ظالمانه اين خانواده ، ظالم ، ديره دوني ، انگليسي مي رزميد از ترس ميخواست ! مانع مبارزه اين زن ازاده شود .... تا بلاخره طلاق صورت گرفت و اين زن مبارز شوهر ديگر نگرفت در پرورش دخترو پسر اش و مبارزه حق طلبانه اش تا اخرين دم مردانه گام برداشت !
  ازدواج اش از طريق محمد زايي ها از اينكه مادر محترم شان كه در كار ارايش خانم ها در كابل بلند اوزه و بعد ها اريش كننده زنان دربار بودند ، با يك چاپلوس غلجايي نوكر درباربنام كاكر صورت گرفت!!!!

  يهودي هاي اوغاني بايد بدانيد كه يك مدت طولاني در اوغانستان مصروف كار و بار بودم اينك دوباره اروپا امده و عنقريب با مطالب نو روي سياه شما فاشيست ها را سياه تر خواهم ساخت !!!

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس