صفحه نخست > دیدگاه > داكتر سپنتا الگوي موفق در فرايند اصلاحات در وزارت خارجه (قسمت سوم)

داكتر سپنتا الگوي موفق در فرايند اصلاحات در وزارت خارجه (قسمت سوم)

با تأكيد بر پارادايم حقوق بشر و كرامت انساني
لطيف نظري
جمعه 29 جون 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

حقوق بشر انساني‌ترين پديدة مدرن است. در حقوق بشر، انسان فارغ از هر رنگ و نژاد و زبان و تنها به اعتبار انسان بودن محترم است. به سخن ديگر، حقوق بشر چون به انسان به عنوان انسان مي‌نگرد و حقوق او را بررسي و صيانت مي‌كند، بنابراين حق مداراست.

حقوق بشر انساني‌ترين پديدة مدرن است. در حقوق بشر، انسان فارغ از هر رنگ و نژاد و زبان و تنها به اعتبار انسان بودن محترم است. به سخن ديگر، حقوق بشر چون به انسان به عنوان انسان مي‌نگرد و حقوق او را بررسي و صيانت مي‌كند، بنابراين حق مداراست.

حقوق بشر در شرايطي كاملاً انساني پديد آمد و بر پايه عقلانيت بشر به بار نشست و كشورهاي مختلف با تفاوت نگرش آن را چون ضرورتي انكار ناپذير پذيرفتند. در واقع حقوق بشر، روشي است تا "انسان" پاسداري شود و حرمت او محفوظ بماند. برابري و مساوات انسان‌ها مهم‌ترين دستاوردي است كه عقلانيت مدرن در شكل معرفتي بدان راه يافته و آن را در نظام حقوقي تعريف كرده است و هر چه مي‌گذرد بر انباشته آن افزوده مي‌شود.

با وجود اهتمام جهاني به مقولة حقوق بشر سوگمندانه بايد اعتراف كرد كه ملت ما طي سه دهه جنگ و خشونت سياسي ـ اجتماعي، خاطرات بسيار تلخي از نقض گستردة حقوق بشر دارند. زماني كه حادثه يازده سپتامبر پيش آمد و نظام مدنيت ستيز طالبان توسط مردم افغانستان و جامعه بين‌المللي برچيده شد و به عبارتي پس از آن كه افغان‌ها از سه دهه جنگ به ستوه آمدند و خسته بر ويرانه‌ها زانو زدند و سرنوشت تراژيك خود را نگريستند، تنها روشي كه مي‌توانست ميثاقي براي همه افغان‌ها فارغ از همه تفاوت‌ها باشد، حقوق بشر بود.

به اين ترتيب، زماني كه نشست تاريخي "بن" سرنوشت نو افغان‌ها را رقم مي‌زد، كلية گروه‌هاي سياسي و قومي ذي دخل در قضاياي سياسي افغانستان متعهد شدند تا حقوق بشر، را به مثابه روشي براي صلح و امنيت به كار گيرند . در اين راستا و به منظور بهبود و ارتقاي وضعيت حقوق بشر كميسيون مستقل حقوق بشر پديد آمد تا نيازهاي نوين را پاسخ‌گويي كند و تعاملات نو و سازنده را در جامعة استبداد زدة افغاني سامان دهد.

از آن پس تاكنون وزارت امور خارجه كشور تلاش كرده تا در مباحثات حقوق بشري حضور مثبت داشته باشد. اين روند تا شكل‌گيري دولت منتخب و آمدن تغييرات در سطح رهبري وزارت هم‌چنان تداوم يافت. با قرار گرفتن داكتر سپنتا بر مسند وزارت به عنوان چهرة انسان‌مدار و باورمند به ايدة حقوق بشر، بخش ويژة حقوق بشر در وزارت امور خارجه بيش از هر زمان ديگر فعال شد و مباحثات جدي در زمينه حضور قوي و مشاركت فعال افغانستان در موضوعات مرتبط با حقوق بشري در سطح منطقه و جهان پي‌گيري شد.

در همين راستا، مديريت حقوق بشر و امور بين‌المللي زنان مستقر در وزارت امور خارجه سمينار "حقوق بشر از ديدگاه اسلام" را در 5 جون 2006 با شركت كارشناسان مسايل اسلامي و حقوق بشري از كشورهاي كويت، ماليزيا، ايران و كارشناسان و علماي ديني افغانستان برگزار كرد. در اين همايش علمي، كارشناسان افغان و غير افغان پيرامون موضوع حقوق بشر از منظر اسلام به سخنراني، بحث و تبادل نظر پرداختند.

افزون بر اين، مديريت نام برده به منظور پروژه گزارش دهي افغانستان درباره ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر يك تيم كاري مركب از نماينده‌گان 13 وزارت و رياست‌هاي لوي حارنوالي، ستره محكمه، احصائيه مركزي، اداره حفاظت از محيط زيست و كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان تشكيل داده است تا پس از گذراندن سه دوره آموزش‌هاي لازم در مورد كنوانسيون‌ها و شيوه‌هاي گزارش‌دهي، به جمع آوري و تنظيم گزارش افغانستان در مورد حقوق بشر، سهم بگيرند.

هم‌چنين مديريت حقوق بشر زمينة بازديد گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد در مورد شكنجه، تجليل از روز 10 دسمبر ـ روز جهاني حقوق بشر ـ و طرح آموزش مأموران نماينده‌گي‌هاي افغانستان در خارج از كشور در مورد مسايل مهاجران و مبارزه با قاچاق انسان را در سال 1385 فراهم ساخته و كارهاي مهمي را در حوزه‌هاي نام‌برده به انجام رسانده است.

همين‌طور اين مديريت در تنظيم مجلس شوراي زنان آمريكا و افغانستان، هماهنگي و تنظيم بازديد رسمي هيأت كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان CEDAW به افغانستان و در كميسيون‌هاي مسايل حقوق بشر و زنان مشاركت فعال داشته است. وزارت امور خارجه افغانستان به دليل باورمندي خاص به كرامت انساني و انديشة حقوق بشر، در مورد قطعنامه‌هاي مختلف در ارتباط با وضعيت حقوق بشر، موضع‌گيري شفاف و صريح داشته است كه با استقبال جامعه بين‌المللي و سازمان‌ها و نهادهاي فعال در زمينه حقوق بشر روبه‌رو شده است.

وزارت خارجه هم چنين در انعكاس رويه‌هاي تساهل و تسامح و روند روبه‌رشد پلوراليستي در جامعة افغاني تلاش‌هاي خوبي از خود نشان داده است. در عين حال در سطح داخلي نيز براي تقويت حقوق بشر و رويه‌هاي مردمي متناسب با جوامع مدني مدرن تلاش كرده و از اين نظر در بهبود چهره بين‌المللي افغانستان نقش موثري ايفا كرده است.

در سطح خارجي، حضور فعالانه در روند حل و فصل حوزه‌هاي مشترك نگراني بين‌المللي از جمله مبارزه جهاني با خشونت عليه زنان و اطفال و نيز تداوم تلاش‌هاي اعتمادساز در زمينه‌هايي نظير مبارزه با بي‌عدالتي و جلوگيري از نقض حقوق اقليت‌هاي قومي و مذهبي از جمله كوشش‌ها و راهكارهاي عملي وزارت خارجه به منظور جلوگيري از منزوي شدن دوبارة افغانستان در عرصة بين‌المللي است.

در نهايت مي‌توان گفت كه برنامه حقوق بشر، بخش مهمي از ملاحظات خود در حوزه سياست خارجي را به زمينه‌سازي براي تمهيد اقدامات مؤثر جهت جلوگيري از تضعيف جايگاه كشور در صحنه جهاني اختصاص داده است. به عبارت ديگر، تلاش "مديريت حقوق بشر و امور بين‌المللي زنان" وزارت امور خارجه، بهبود وضعيت حقوق بشر در سطح داخلي و ارتقاي جايگاه كشور در مناسبات و معادلات بين‌المللي است.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • جناب نظری ما بی صبرانه منتظر مقاله تان بودیم.باز هم یک دنیا تشکر از شما . قلم شما همیشه سبز باشد وخودت شاداب .همینکه اقای سپنتاصاحب به حقوق بشر اعتقاد دارد بر هزاران ادم مثل ربانی،فهیم وقانونی که دستان شان به خون افراد بی گناه الوده اندشرف دارد .سپنتا صاحب همیشه پیروز باشید.

  • آقای محمود جان شما چرا بین سپنتا که یک وشنفکر است وبین ربانی وقانونی وفهیم مقایسه میکنید .این ظلم است در حق علم ودانش وروشنفکری .آخر قانونی وفهیم که بی سواد ونادان است.ربانی که اصلا گپ زدن بلد نیست وقتی مصاحبه میکند آدم خجالت میکشد از گپ زدن او.دیگر اینکه او یک معامله گر بدنام است.کفش یک روشنفکر مثل سپنتا از یک بنیادگرای خود فروخته به کشور های عرب وایران برتری دارد.

  • شیردل صاحب تو هم خوب نفامیدی.ربانی چند صفت دارد : 1_ تقوا ندارد.2_ روحیه فاشیستی دارد وقوم گرا است 3_قدرت طلبی جنون آور دارد.4-با طالب ها ارتباط دارد.5_ نوکر خارجی وهمسایه ها است .6- سواد دینی اش ضعیف است. 7_متحجر است.8_ آدم کش است.حالا تو میتوانی اورا با سپنتا که یک نفر را آزار نداده مقایسه کنی .

  • ربانی وقانونی به هیچ معیار پایبند نیست.سپنتا یک روشنفکر است که با صراحت از حقوق بشر حمایت میکند.

 • مقاله جالبی است.باید خواند و اندیشه کرد.

 • aghayan Mahmod , Shirdel, ZAfar ,Sahel wae Shahabaz

  1. Nakhost shama bayed fargh yak Mosalman/Mulem ra ba yak kas secular ya aazad-andish bedaneed, pas merdom ra ba ham meghayesah namayed wae ro dar ro gherar dahid , Sapant mi gooyad kae aou secular ast. Rababni wae doostan ash merdoom deni boodah wae hastand. Har kas bah her deni kae bawer dashtah baashad, Hoghogh - Bashaer ra ta andaza yee mi pazerad, nah hamah aan ra bah aasani,magaer aankah zoor bayed wae nachaar shawad. Pas roo dar roo gherar dadan Sapanta baa Rabani kari ast door az aghel

  2. In khayli khob ast kae wezarat kharejah bah zanan be ehterami nah mi kanad, amaa in wezarat kar haayee basayar mohemter ra bayed nakhost bokonad, daer sherayet kenoni shayed zanan danestah bah andazah kafi daer deron kashwar daer dastras nabashand taa kar haayee mohem ra bah aanhaa sapord,wae bah jaaye aan haa mi shawad merd haa kar namayand. Zanan mi tawanand nakhost basayar kar haaye kah nayaz shadid bah zanan darad pesh bah borand

  3. Zanani kah wezarat kharejah bah kar gomashtah ast in kah shaayestah on kar haa hastand yaa nah man nah midanam , wae tenhaa naam dokhtar Amir Amanullah Mohamd Zayee raa dar akhbar dedam. in Banoo daer gozashtah chah kar soodmand bah merdom kardah ast ? Aayaa aou kenoon tewanaayee in kar ra darad ? Cheraa daer baarah pedarash daer 60 saal gozashtah hich cheez nah gooft ! Ghazawat baa shamaa

  4. Goftagoo daer baarah Hoghoogh Zanan yaki az kar haayee feryee wazarat kharejah ast, wae Latif Nazari dergar cheezi nayaftah bah jan Hoghoogh Bashar aftaadah ast ! Bah in kar mi gooyand khood fareebi

 • واقعا داکتر سپنتا مردی مومن به حقوق بشر است .تنها وزیری است که صریح از حقوق بشر دفاع میکند .با نویسنده مقاله موافقم.

 • چقدر مقاله قشنگ است. افسوس که جنگسالاران چشم دیدن سپنتا را ندارد.یک روزی انان قدرتش زوال میکنه.

 • کامران میر هزار در اختیار شورای نظار قرار گرفته.مقالات طرفداران شورای نظار را با آب وتاب روی سایت قرار میدهد .اما مقالات دیگر را نه.گفته می شود که این مقاله اصلا روی سایت نیا مده است.یکی از دوستان گفت که من روزی چند بار سایت هارا سیل میکنم.ولی این مقاله را ندیده است .های میر هزار بدان که تو فقط مقالات شورای نظار را سانسور نمیکنی.پس نگو کابل پرس? سانسور نمی کنه.ننگ بر تو که خود را اسیر شورای بد نام و خاین شورای نظار کرده ای .قربان علی از کویته پاکستان.

  • میر هزار یک هزاره بی عقل است .او منافع بلند مدت وکوتاه مدت خود را نمی شناسد که این گونه ابزار شورای نظار شده است .او تاریخ غرب کابل و جنایات این باند تبه کار رافراموش کرده است. اگر بابه قهرمان ما مزاری بزرگ جواب دندان شکن به فاشیست ها نمی داد حالا ادمی چون میر هزار جرئت گپ زدن نداشت .عجیب است که این بی عقل اکنون برای شورای نظار کار میکندومنافع خود ومردم خود را تشخیص نمی دهد.

 • بایذ از سپنتای قهرمان حمایت کنیم چون طرفدار حقوق بشر است.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس