در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > نام 19 برنده انتخابات پارلمان افغانستان که بدلیل تخلف حذف شدند

نام 19 برنده انتخابات پارلمان افغانستان که بدلیل تخلف حذف شدند

کابل پرس
يكشنبه 21 نوامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

1: نادر خان کتوازی/ ولایت پکتیکا/
2: حاجی وحیدالله کلیمزی وردک/ ولایت میدان وردک

3: گل محمد پهلوان/ ولایت فاریاب

4: حشمت خلیل کرزی/ ولایت قندهار

5: نیازمحمد حاجی آمیر لالی/ ولایت قندهار

6: حاجی عاشق الله وفا/ ولایت بغلان

7: داکتر محمد نسیم مدبر/ ولایت بغلان

8: عبدالولی حمیدی/ ولایت فراه

9: مسعود بختور/ ولایت فراه

10: حاجی معلم میرولی/ ولایت هلمند

11: حمیدالله توخی/ ولایت زابل

12: حاجي محمد اسماعیل زابلي/ ولایت زابل

13: الحاج احمد خان سمنگانی/ ولایت سمنگان

14: حاجی عزیز احمد نادم/ ولایت هرات

15: الحاج رحیمه جامی/ ولایت هرات

16: محمد معروف فضلی/ ولایت هرات

17: احمد وحید طاهری/ ولایت هرات

18: حاجی فاضل سید خیلی/ ولایت پروان

19: څارنوال عبدالروف/ ولایت بدخشان

واژه های کلیدی
انتخابات در افغانستان
آنلاين بنگريد :

Kabul Press

پيام‌ها

  • پناه به خدا و به این امید که این بار پیام من حذف نشود.

    به حیث یک افغان من از همه منتظر هستم که چوقت عبدالطیف حرام، احمد کمزاد، محی الدین مهدی، حفیظ منصور که دشمن افغان و افغانستان هستند از لست برندگان ولسی جرگه حذف شوند.

    در هیچ کشوری معمول نیست که یک نفر که عملا ً با آنکشور دشمنی میورزد به پارلمان راه یابد. یا او را محاکمه میکنند یا به او گفته میشود که اگر اینقدر نفرت داری پس مردانه بر ضد دولت قرار بگیر نه که هم من از افغان و افغانستان و ..... هر چه شاه و افغان و... است نفرت دارم ولی هم میخواهم شامل همان دولتی گردم که وظیفه خویش خدمت به افغانستان و افغانها را میداند.

    • تا وقتیکه تو و دیگران تو مانند ، روستار ، سیستانی و یون را استاد و دانشمند قلمداد می نمائید ، ما به سگ پدرام ، بهزاد ، مهدی و حفیظ منصور احترام خواهیم داشت . تا شما تارتنک های توره بوره را دل ترقک و زاره (زهره) کفک نمائیم !

    • تو احمق نا م خدا را به زبا ن مى اورى ولى نمى گوئ كه نا م غول ها ى پكتيا و پكتيكا كه ما نند حيوا ن در شورا نشسته اند و از هيچ چيز ى اگهى ندا رند و دشمن تمام مردم استند حزف نمى شود چرا نا م كرزى خرزى كه هر روز تو سط بردرا ن طا لب خود انسا ن ميكشد حزف نميشود ، چرا نا م خرزى كه رشوت ميخورد اين رشوت خور وطن فروش. انتظا ر حز ف نامش نيستى.انتظا ر حزف نام وطن پرستان استى.

جستجو در کابل پرس