صفحه نخست > کارتون > نخبه فرار

نخبه فرار

عتیق شاهد
چهار شنبه 6 جنوری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • درود فراوان به کابل پرسیان ارجمند . یک دوستی در یکی از پیامهای خویش چنین نوشته بود : ( ... حتی در مناطق پشتون نشین اگر کسی یا فامیلی تحط ( تحت )حملهً دشمنان شان قرار گیرد و بداند که قوتش بسیار کم است و یگانه را معقول فرار است پس فرار میکند و زن هایشانرا در خانه میگذارند چراکه میدانند دشمن شان (اگر پشتون باشد) با زنان کاری ندارند و اگر دشمن شان به در خانه هم برسد زنان صرف برایشان میگویند که در خانه مرد های ما نیستند که در آنصورت واپس میگردند ... )

  چون دشمن نخبۀ فرار ، همه سرتیران جنبش مقاومت پشتونها بودند ، یگانه راه معقولی را که نخبۀ فرار برگزید همانا فرار بود . بیچاره نخبۀ فرار یقین کامل داشت که اگر دشمنش به در خانه اش هم اگر برسد به زن هایش کاری ندارد . پس چرا نمی گریخت ؟ باید میگریخت !! این گریختن نخستینش که نبود .

  • حق نخبه فرار است تا فرار کند۰ وقتی ۴۱ یا ۴۲ فیصد ارتش از قوم بگیل اند(قرار راپورهای اخیر)۳۰یا۳۵ فیصد دزد. رهزن و بیسواد و خود نخبه فرار هم از دوستان بسیار نزدیک بگیلها. کسی که توقع چیزی دیگری دارد خواب است.

  • ولی جان ! باز از نام جنبش مقاومت دارید سخن میزنید ، مثلیکه شما سخنگوی ایشانید . به فکر این حقیر تنها آقای شمس مردانه بمیدان آمده اند . خوب بهر صورت چون کس دیگری نیست که از آبروی بخاک رفتۀ جناب وزیر و مارشال فاتح کابل دفاع نماید غیر از شما ، ازجناب تان دو پرسش داشتم :

   1 _ آیا شما فیصدی سازان ، کدام دم و دستگاه فیصدی سازی دارید ؟ ( جناب جنرال عظیمی سخنگوی وزارت دفاع که تا هنوز درهیچ یک از نشستهای خبری خود از فیصدی اقوام در وزارت دفاع چیزی نگفته اند .)

   2 _ این قوم بگیل را نام نبردید ! ( دوستان گله نفرمایند که از نام قوم نوشتی ، قصور از من نیست . ) نمیدانم درجنگ جلال آباد کدام قوم بگیل شد ؟ نمیدانم در جنگ قندهار کدام قوم تا کویته و چمن گریخت ؟ در جنگ مزار کدام قوم تا قندوز گریخت ؟ در جنگ های خوست ، اسمار ، ارگون ، گردیزو در مجموع مشرقی اقوام تان همیشه میگریختند و یا اینکه قوماندان قوم تان ، جبهه را میفروخت و خودش به پشاور پیش گلبدین میگریخت . کمی از همان منطقی که دارید و از قبولش طرفه میروید استفاده نماید و سر خود را از ریگ بیابان بیخبری بکشید .

   راستی این مارشال تان جناب وردک صیب اینقدر مدال و نشان را از کدام مرجع گرفته ؟ قریب است که در بلندی های نرم گاه خود نیز نصب نماید ؟ اگر جناب وزیر هم مانند جنرال مصطفی قهرمان خویشاوندان تان میشوند ، گوشزد نمائید که مدال جابجا کردن آسان ولی دفاع کردن جای مدال مشکل است .

  • به گفتۀ سرپلی صیب که : اینی ره میگن بگیل شدن ، بگیل شدن خو شاخ و دم نداره ؟ لافه خو هرکس میزنه !

 • مزاری صاحب !

  وزیر دفاع تان فرار کرده ؟ باور نمیکنم . . شاید رفته پاکستان . . وردکی ها به پاکستان زیاد هستند . یا شاید تنخواه های شان را آی اس آی به وقت نپرداخته رفته که تنخواه خوده بگیره . . پس میایه مثل تنی واری .

 • بنده در بارهً کارتون آقای شاهد که اثریست از دنیای کمیدی به شکل کمیدی نظر دادم. حالا بعضی برادران را اگر جوش گرفته باشد یا از اندازه زیاد باد کرده باشد پس دو چاره توسعه میشود۰

  ۱. یا بروند با آب سرد شاور بگیرند.

  ۲. یا هم در بیتالخلا کمی زور بزنند.

  • خان ولی خان ته سلامونه ! مه شوما ره یک نفر پشتونی فامیده و پور مالومات میدانیستوم . اما اوتو نبود . خیر باشه امگی خو سرپلی نمیشه که چیره ها ره از پوشتی هزار پرده حدسی صحی بزنه . بهر حال از آرشیف والا تشکر که لکه ای نیک نامی ره که نو پیشتر کودام لوده گکی روشن ضمیر و با وجدان با اخلاقی دل آرامیشان نویشته کده بود پاک ساخت . لاکن مه او ره د آرشیفیم نگا میکونوم اگر چی قابلی نگا کدن ام نیست . ولی جان آشنا ! امی دو زدن ام از خود جای و طریقه و کمال کار داره . بسیار گپ نمیزنوم که گپدان مالوم نشوم . یار زند و صحبت باقی

  • بادار خدا کنه جور باشی.

   از با مالومات بودن بنده چی خبر داری لالا؟ تو خو نبودی بری چند وخت. اگه خبر استی پس دو حالت بوده میتانه.

   ۱. یا خو هزاربوز و مزاری بریت قانس زده شکایت کدن.

   ۲. یا خو کدام یکی از امو ها استی.

   بسیاری پیامها ره خو لالا میرهزار دور کده. اوووووو راستی شاید ده سطل کثافات ویبسایت هم سیل میکنی. به هر صورت اگر کدام آدم دگه هم استی پس بادار گًلم ترازو انصافت پانگ داره. چراکه رذالت و پدرنالتی هزاربوز و مزاری ره نمیبینی۰ و هم حساب نمیکنی که مه د جواب شان ای گپاره زدیم یا شروع کدیم۰

  • خدا بکونه شوما ام جور و مست و ملنگ باشین . یا امیتو شیر باشین یا مثلی پلنگ باشین . چیرا که آدم های روبا صفت مره مزه نمیته . وارختا نشو آشنا جان . تیری سرپلی یک فاخته ره نمیزنه . یک کمترک صبر بکونین حالی یک فاختی دیگه توپی کده د پیشی پایتان میغلطه مه ببینوم چه رقم حلالیش میکونین . لاکن مشوره نمیتوم کبرجن شوده زیری پایت مژغلک بکونی . اگه زخمی شوده بود اموست که ملم و پتی کده رخصتیش بکو و اگه جان بحق تسلیم کده بود یک پای بیل خاک د سریش پرتو و لاشیشه بسیار کشکلک نکو که ملکه د بوی خات داد . اگه نی پشک های هفت جانه خو بلا نمیزنه لاکن هفت پوشتیشه سری ما افشا خات کد . مه میگوم هزار پوشتیشه بریت نشان خات دادوم . بیغم باشین که ترازوی انصافیم مثقال مثقال ره سنجیش کده و پیش از ای که گپا د سطلی زباله دانی انداخته شوه اول د آرشیفی ای سرپلی قیت میشه . "ها" د وقتای غیر حاضریم بخیالوم که شکایت های تان و اختار های لالا میر هزارتان بری خاندنی پوشتی ورق کفایت خات بکونه . البته بری فامیدنی ادبیات خوبتر و اخلاق نمایی های بیشتر که د زباله دانی انداخته شوده گیست امی گپای که قابل زباله شناخته نشوده کفایت میکونه و آدم میتانه بفامه که زباله رفتگی حتمن ازی گپا کده اخلاقی تر و مودب تر بودگی باشه که بری درسی اخلاق د روی صفه کابل پریس موجود است . تشکرات

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس