صفحه نخست > دیدگاه > شبانه های من (8)

شبانه های من (8)

لمبه
شنبه 16 جنوری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

پس از بیماری دو هفته ای؛ اینک، بار دیگر، در شبی که هنوز درد بیماریم را می کشم، به دنیای انترنیت آمده ام، و نخستین چیزی که چشمانم را بخودش دوخت، خبر افزایش مرگ و میر، اگر بهتر گفته باشم، قتل عام مردم زحمتکش و ستمدیده ام در وب سایت انگریزی بی بی سی بود و همین بود که درد بیماریم را فراموش کردم و به هشتمین شبانه ام پناه بردم تا باشد دردم را با شبانه هایم تقسیم کنم.

یوناما، این شبکه جاسوسی و مدینه فاضله ی شماری از روشنفکران انقیادطلب، گزارش کرده است که مرگ و میر مردم در سال 2009 میلادی نسبت به سال پار 14درصد افزایش یافته است که این نمونه خوبی از ستمگری امپراتوری جهانی در کشور ماست که به منظور اهداف ستراتیژیکش جنگ ارتجاعی را در کشور ما و منطقه دامن زده است و با هزار درد و دریغ که شماری خاینانه آنرا حضور "دوستان بین المللی" دانسته و عده ای هم از ایشان می طلبند تا خاینان را محاکمه کنند!

اگر به این آمار باور کنیم، که نباید کنیم، چون مطمئناً هر سال قتل عام مردم ما افزایش می یابد و خون بیشتری از هموطنان ما بر زمین می ریزد، دیده می شود که در سال 2009 بیشتر از 2412 مرد و زن و طفل و کودک ما در جنگ ارتجاعی و استعماری کنونی شهید شده اند. و اگر یوناما هر چه تلاش کند که این آمار را به فیصدی های گوناگون و به بخش های مختلف وصله بزند، چیزی از ماهیت اصلی این جنگ جنایتکارانه امپریالیستی و قتل عام مردم ما کم کرده نمی تواند.

و اما، وقتی دردم بیشتر می شود، که می بینم بی بی سی این دستگاه جاسوسی بریتانیه، نتیجه سرویی را اعلان می کند که بر بنیاد آن 70 درصد مردم افغانستان از وضعیت کنونی راضی اند و راه کنونی را که افغانستان (دولت کنونی)در پیش گرفته است، درست تشخیص می دهند. حق ماست که همین جا از احمق های بی بی سی بپرسیم که چگونه ملتی می تواند با وجود افزایش 14 درصد قتل و کشتار، از وضعیت کنونی راضی و آنرا درست تشخیص بدهد؟!

و اما، باور دارم که قلمچه ها و دنبالچه ها و فرهنگیچه ها و مدالچه ها هستند که از وضعیت کنونی راضی و آنرا درست تشخیص می کنند؛ نه مردم کنر و لغمان و هلمند و ارزگان و فراه و توده های که هر روز غم عزیزان شان را در دل می کارند، تا بهاری فرا رسد.

و...

تا یک شبانه دیگر.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • دوستان عزیز کابل پرسی سلام و درود تقدیم شما ! در سالهای 1353 و یا 1354 بود کم، کم بیاد دارم که رژیم داود خان شنیدن رادیو بی بی سی را قدغن اعلام نمود و شنونده گانش را وعدۀ دادن جزا ! این نخستین خدمت را به رادیو بی بی سی انگریزی ، داود دیوانه نمود . مردم چنین برداشت نمودند که واقعیت ها را تنها میتوان از بی بی سی شنید که رژیم طاغوتی داود آنرا ممنوع کرده است . شنیدن بی بی سی به پرستیژ تبدیل شد و اخبار پخش شده از رادیو یک واقعیت عینی .

  تا سال واپسین دهه هفتاد ، اوه ببخشید مغزم کار کرد دهه شصت ، سخت آرزومند و شایق شنیدن این رادیو عالمگیر بودم . تا اینکه در ماه های سنبله و یا میزان 1359 بود که در علاقه داری دهدادی ( با جمعیت تقریبأ اضافه از صدهزار نفر هنوز علاقه داری بود ) مهمان بودیم . نیمه های شب هنوز مصروف فیسکوت در شبگۀ باغی بودیم که صذای جنگ و دعوا در هسایه باغ بلند شد . چون نیمه های شب بود ما هم با مهماندارهمراه شدیم و به محل جنگ و دعوا رفتیم . معضله دو همسایه باغ بالای حق آبه بود که بین دو جوان صورت گرفته و مصیبتی بالای یکدیگر با بیل دست داشته آورده بودند که بعدأ بزرگان مداخله نموده جنگ گسترش نموده بود . با میانجگری همسایه ها معضله حل شد و هرکی پی کار خود شدند .

  فردا شب از رادیوی بی بی سی همان قضیه تقزیبأ بدین شکل انعکاس نمود : جهاد ملت اوغانستان علیه متجاوزین روسی به قریه و قصبات آنکشور رسیده که مجاهدین بخاطر اعتلای شریعت دین محمدی و رهایی ملت قهرمان خویش از شر کمونستان در گیر مبارزات آزاذی خواهانه هستند . قرار اطلاع گذازش گران ما در علاقه داری دهدادی ( دقیق همان جایی که ما بودیم ) ولایت بلخ ، قوای روسی بالای یک فامیل تجاوز نموده و می خواستند به ناموس فامیل تجاوز نمایند که با مجاهدین درگیر جنگ شده یک مجاهد و سه عسکر روسی کشته شده و مقدار مهمات جنگی بدست مجاهدین افتیده است .

  بعد این خبر ترک این رادیوی دروغ پرداز نمودم تا این زمان .

 • آقای میرهزار

  آیا سایت شما را پنجابی های کثیف و بویناک پاکستانی تمویل میکند که هر پیام مرا که بر ضد دشمن اصلی خاک ما است حذف میکنید ؟

  یا که شما آزادی بیان را از عبدالعلی مزاری مبتکر رقص مرده فرا گرفته اید که سینه های زنان کابلی مرا میبرید و بر سر مردان بیگناه میخ میکوبید ؟

  اگر چنین نیست پس توضح کنید که این برخورد متضاد با اعضا یا نگارندگان این سایت به چه معنی است ؟

  شما نوکران حلقه بگوش پنجابی های کثیف و بویناک پاکستانی را که باور دارم فقط یک نفر زیر چند نام است ، از جمله مزاری= خان= بلوط= اطلس .... اجازه میدهید که هر چه بد و ناسزا است نثار افغانستان و این و آن قوم کند ولی وقتی ما لب به سخن گشودیم آنرا حذف میکنید.

  آیا آزادی بیان شما بر اساس اینست که کدام پیام به دل شما نزدیک است یا برخورد مساوی در مقابل هر نگارنده ؟

  اگر من تاجو میگویم به خاطر اینست که این نوکر بچه پنجابی های کثیف و بویناک پاکستانی اوغانستان میگوید .

  اگر من خرستان میگویم هم دلیل دارم زیرا دشمنان وطن من میخواهند از آن نه به خاطر عدالت اجتماعی بلکه به خاطر ایجاد تفرقه استفاده کنند. و دلیل دیگر من این است که خراسانی به حیث دولت مستقل هیچگاه وجود نداشته است، اگر داشته شما مهربانی به ما ثابت کنید که ما مردم بیخبر آگاه شویم

  • بدل کابلی ! نخستین مطلبی را که آقای میر هزار گوشزد پیام گذاران نموده ، جلوگیری از هر گونه توهین به کرامت انسانی و شایعه پراگنی یعنی دروغ گویی است . جناب شما هم دروغ پراگنی میکنید و هم توهین به کرامت انسانی که خود آگاه نیستید .

   پنجابی های بویناک پاکستانی به زبان فارسی دری با تو هرگز نه نوشته میتواند و نه هم گپ زده میتواند . این که یک توهین و شایعه و دروغ پراگنیست به باشنده گان این سرزمین است .

   ایا تنها عبدالعلی مزاری جنایت کرده که شما همیشه تنها از ایشان نام میبرید . همه جنایت کرده اند ، حکمتیار ، ربانی ، نادر ، عطا ، خلیلی ، و غیره و غیره . شما با همین سطر نوشتۀ خود ، بدون سند به آقای میر هزار توهین نموده اید ، بدون آنکه به معنی نوشتار خود پی ببرید .

   شما بدون آنکه سندی داشته باشید همۀ پیام گذاران را یکنفر دانسته اید . آیا شما میدانید که این اشخاص همه یکنفرند و یا گرداننده گان کابل پرس? ؟ دروغ مینویسید ، جعل میکنید ، و پیامگذارانی را که بر خلاف شایعه پراگنی ، دروغ نویسی ، اهانت کردن و دشنام نویسی شما پیام میگذارند به کدام عقل همه را یک نفر میدانید ؟ آیا میتوانم حکم کنم که شما ، ولی و شمس یکنفرید با نامهای مختلف ؟

   اینکه ما اوغانستان نوشته میکنیم چی جرمی دارد ؟ اگر نمی دانید ، تاریخ را بخوانید که آیا اوغان = افغان نیست ؟ اینکه توهین نیست ، تحقیر نیست . وقتی شما قندهار را کندار و قندوز را کندوز می خوانید واقعأ که به باشنده گان این ولایات توهین و تحقیر روا میدارید .

   اینکه شما تاجو مینویسید و من اوغو و برادران هزاره را هزره میگویم کدام توهینی نیست ، مردم همیشه فاطمه را فاطو ، عزیز را عزمو ، جمیل را جمبو ، زلمی را زلمو، اوغان را اوغو میگویند اینکه توهین نیست . ولی وقتی شما خراسان را خرستان میخوانید مانند اینست که من اوغانستان را غولستان بخوانم ببینید چقدر فرق فاحش دارد . بیک طویله خواندن شورای ملی ، خانم جویا سلب صلاحیت شد !

   تاریخ سرزمین خراسان را چندین باربرای شما و دیگر خراسان ستیزان نوشته ایم ، چرا سر خود را زیر ریگ نموده هی داد میزنید که چنین مملکت نبوده است . همین نوشته آقای راوش را که در همین سایت نوشته شده زیر نام ( آریانا و آریایی .... ) یکبار بخوانید تا ملا فهم شوید . هموطن چرا ازعقل خدا داد استفاده نکرده فقط استناد به شنیده ها میکنید و قهر هم میشوید !

   _

  • غلام بچه پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان در زیر چادری تاجو گوسفندی

   در این شکی نیست که تو غلام حلقه بگوش پنجابی های کثیف هستی که در زیر چندین نام در سایت های مختلف افغانی به دستور بادران بوینک پنجابی خویش تلاش احمقانه داری تا به مسایل قومی و لسانی دامن بزنی.

   پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان در موجودیت نوکران فروخته شده چون تو و احمق شاه مسعودوف، حکمتیار نابکار ، ملای کور عمر، پدرام حرامی، تنی و غیره ضرورت ندارند دری - فارسی بیاموزند. آنها شما فروخته شده ها را برای مقاصد شان در سطوح مختلف استفاده میکنند.

   در حالیکه اکثریت اهل سیاست ایجاد چتلستان و خط دیورند را جنایت نابخشودنی قرن بیست میدانند ، شما نوکران پنجابی های بویناک حاضر شده اید با افتخار غلامی آنها را قبول کنید. پدرام حرامی حتی حاضر است تمام مناطق جنوب کشور را به طالبان پنجابی رها کند. مگر ما باید عالم ریاضی باشیم که ندانیم این موضع گیری او بر اساس نوکرمنشی او و به علت این است که پنجابی های کثیف پاکستانی کمپاین انتخاباتی او را تمویل کردند.

  • همان اقلیت اهل سیاست را که خط دیورند را جنایت نابخشودنی میخوانند کمی نصیحت نما که امضاء کننده گان و قرار داد کننده گانش را لعنت بفرستند ، نه اینکه بابا عبدالرحمن خطابش کنند . کمی بشرم !

   شما هیچگاهی به آنسوی دیورند و سرزمین های بیگانه دست نخواهید یافت ، کاریست گذشته و صبوحیست شکسته است ! ناحق سرمایه مردم بیچاره اوغانستان را به خان های دوسره دیورندی و پاکستانی های دال خور تقسیم نکنید . اگر این سوی دیورند را بابا کرزی به همکاری و مشورت انگلیس به طالبان نفروشد ، کمی برایتان بینی خمیری خواهد شد .

  • تاجو بچه پنجابی

   تو احمق تر از آن استی که درک کنی چرا و چگونه شاه عبدالرحمن به خاطر حفظ بقیه کشور این قرار داد را امضا کرد. ولی باور داشته باش که غلامی تو برای پنجابی های کثیف چتلستان ختم شدنی است. ولی غم نخور چون نوکر منشی خاصیت افرادی چون توست بعد از ختم چتلستان هند کبیر ترا برای پاک کردن تشناب های شان استخدام خواهد کرد.

   اگر قدری انگلیسی بلد هستی این لینک زیر را باز کن و ببین که بلوچهای قهرمان چگونه به افغان بودن خود و از روابط شان با پشتونها و در مجموع افغانها افتخار میکنند که نوید ختم دوره شوم پنجابی های بویناک و کثیف پاکستانی است:

   http://www.counterpunch.org/la...

  • دجرگی مشر جناب اصیل ته!!

   دیسی خان که چون جنس های هم خونی هایت (پاکستانیها) نمبر دو هستی .. چند بار برایت گفتم که نام من خان است

   کور مغز از نوشته های من و مزاری چیزی نفهمیدی من فقد سه بار مزارشرف مشرف شده ام ان هم به پا بوسی اسدا اله.

   تو و- ولی مثل همه اوغان ها عین نظر و هدف را تعقیب مینماید (دفاع از فرهنگ, اعمال زشت قبیله).

   اما اتلس نیز اهداف خود را دارد او از وطن خود از حاکمان پنجابی اش از ای اس ای و بگفته خودش وشما (فوج یا پوج)ان دفاع و گریبان پاره میکند چطور امکان دارد که من خود رااینقدر فروخته وذلیل بکنم تا جلادان اطفال و زنان وپیرمردان ...هموطنم را غازی ومجاهد وپدر و غمخوار جلوه دهم ..

   من باشنده اصلی کابلستان هستم نه ساکن شده های کابل جناب مزاری فکر کنم عضویت کدام گروه سیاسی چپی و راستی را نداشته باشند ولی مظالم روزگار او را به فغان واداشته است .

   اما من دنباله روپرچم و دنباله رو کارمل بزرگ هستم اما بر خلاف سایر پرچمداران نظریات خود را در باره قبیله و پتان یا اوغان ها دارم - من خواهان از بین بردن و حذف هیچ گروه و قومی نیستم اما باید عدالت انسانی اسلامی در وطن ما در عمل نه در حرف حکفرما شود وهمه با هم حتا با اوغان های سرازیر شده کوه های سلیمان برادرانه زندگی باهمی داشته باشیم- تاریخ باز بینی شود قسمی که بوده نوشته شود نه قسمی که چون املا دیکته شده است .
   حقایق تاریخی باید روشن شود قهرمانان ملی حقیقی را مردم باید بشناسند در نامگذاری ها - پست های سیاسی دولتی
   ووووووو باید مشارکت ملی در نظر گرفته شود .

   کسانیکه قهرمان نبوده اند وقهرمان جا زده شده اند باید چهره اصلی شان بر ملا شودد.............

   واحد پول ما باید بنام های قبلی اش تغیر کند - همه کشور ها بانکن بنام بانک ملی دارند باید اوغانستان بانک با بانک اولی ما بانک ملی مدغم و بنام بانک ملی مسماشود- بانک تجارتی جایگزین د اوغانی شه زی(پشتنی تجارتی بانک) شود چون زنن اوغان ها مصروف کدام تجارت نیستند اگر بنام زنان ترکمن یا ازبک میبود گپی نبود زیرا انان یک قلم عمده صادراتی کشور ما را به خود اختصاص داده اند و کسی هم از ان چشم پوشی نمی تواند (قالین و قالینچه وگلیم..)اما زن اوغان بغیر از دوغ و قورت کدام دست اوردی دیگر هم داشته است؟؟

   نفوس شماری دقیق با توزیع شناسنامه صورت بگیرد در اسناد تابعیت باید ملیت مردم - مذهب مردم ذکر شود تا معلوم شود که چقدر هندو - سک ازبک - ایماق - گجور .... و چقدر سنی چقدر شیعه چقدر اسماعیلی و سک و هندو یهود داریم - نفوس ولایات معلوم شود که کابل قندهار لغمان پغمان ..... چقدر نفوس دارند تا برویت ان در مسایل روزمره ودولت داری خوب و بد افت طبعی .......عمل شود زمانیکه تعداد یک قوم وملیت معلوم شد به حق خود قانع میباشند اضافه نمی خواهند .....

   نامگذاری های بی معنی که تاریخ ندارد چون دند شین یا تورغندی به نام های زرین تاریخی خودشان سبزوار مروه .....تغیر کند ..جاده ها بنام های قهرمانان ملی و بزرگان و دانشمندان همه اقوام نامگذاری شود ..

   مزار هرات فقد دانشگاه و دانش کده وفاکولته رااستفاده بکنند جلال اباد و قندهار پوهنتون و پوهننحی را مرکز یا کابل هر دورا پوهنتون و دانشگاه را داشته باشند .

   برای فارسیزبانان کسی نگوید که دواخانه را درملتون بگو شما حق تان است که درملتون یا پولورنزی یا ناوکی... بگوید .....

   باید برای مردم اسماعیله و شیعه ها دو سه مسجد دولتی چون مساجد ما از پول ملت اعمار شود چون انان مالیه میدهند و باشندگان این سر زمین اند برادر ما اند - برای اهل هنود و سک ها چند مکتب دولتی و اماکن مقدسه از جانب دولت اعمار شود .. ما درعین حالیکه اسراییل را برسمیت نمی شناسیم به برادر ان یهود ما که باشندگان این وطن اند باید فرست را مساعد بسازیم تا ازادانه در کنار ما زندگی کنند از خفا بیرون شوند .....

   مشت نمونه خروار این شد روند عدالت اسلامی و انسانی و تاریخی وحتا غربی ..

   گاهی هم که تنها بودی از بزرگان تان بپرس که چرا تمام ملیت های ساکن وطن ما که بیش از سی ملیت اند از پتان های حاکم سه صد ساله مینالند گره باز نشده در کجاست - چه کاری های شود که زندگی برادر وار را در کنار هم بگذرانیم ....به گفتن که هیچ کاری پیش نمی رود عمل باید شود - دو ودشنام نیز درد ی را دوا نمیکند.

   ورنه بنظر من!!! اگر عمل پتان ها همین قسم ادامه پیدا بکند چون مردم ما مردم پنجاه سال قبل نیستند شاید انجام این وطن یوگوسلاوی دوم باشد ...

   حل دیگری هم دارد که به فدرالیزم تن داده شود این فدرالیزم از تجزیه جلوگیری خواهد کرد ... ونفع همه در ان خواهد بود.

   در اخیر از جناب ولی خان که فکر کنم باشنده لوی پکتیا هستند یک سوال داشتم امید است جواب انرا برایم بنویسند ان اینکه .

   چرا مردمان لوی پکتیا سلمان ها ( یا بگفته خودتان نایی ها یا دم ها )خود را هر چند سالی مورد چور و چپاول قرار میدهند خانه و کاشانه ان بیچاره ها را در روز روشن غارت میکنند ؟؟؟؟؟؟؟

  • چنین معلوم میشود که لینک را که من در مورد بلوچهای قهرمان پست کرده ام نوکر پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان را چنان آشفته کرده که پیام را که دیروز زیر نام تاجو مزاری به ولی جان نوشته بود حالا زیر نام خان پنجابی کثیف و بویناک پاکستانی کاپی کرده.

   یک چک چک برای خان دوسره پنجابی

  • شما کثافت ها چه حالی انداخته اید ؟ هیچ نمی شرمید ؟ آیا وجدان دارید ؟ با چه جرئتی چنین الفاظ کثیف را در این جا می نگارید ؟ هزار بار لعنت به شما قوم پرست ها و منافق ها. نسل جوان از شما چه یاد بگیرد. سی سال است که از دست شما در رنج و زجر به سر می بریم. لطفا اگر می خواهید گلوی یک دیگر را بدرید بهتر است حساب کار تان را دور از اینجا به سر برسانید. کابل پرس? بخاطر شما هرزه گو هایی که آبرویی را برای مردم افغانستان نمانده اید ساخته نشده است. بروید گم شوید از این سایت.

  • آقای ولی کابلی و مزاری چه اصلی و چه ام نقلی . دیگام گپی مره گوش نکونین . دیگام از تعصب گپ بزنین . دیگام یکی دیگیتانه خورد بسازین . خوردین ؟ چطو مزیتان داد ؟ کیف کد ؟ یا انوز ام د سری خری تعصب زبانی و قومیتان شیشته د گپیتان ایستادگی میکونین ؟

   خوارک ! چه خورد و چه کلان باشین . پیشی ما بی بی کلان استین و حق دارین ای لودا ره جنگ کونین حتا بزنین . مه د امی گپ کتیتان استوم خصوصن امی ولی ره کتی مزاری سخت ماکم میگیروم و یک خیمچی توت ره د دیستیتان میتوم و شوما ام تا جان دارین اینا ره بزنین و سبق بتین که اخی دلی تعصب نداشتگی ها ام برایه .

   خوارک بی بی حلیمه ! اگر چی یکدم آمده ایتو باجرت اینا ره لگاندن ام دوشمنی ها ره پیدا میکونه خو د امی قسمت فکر نکونوم کسی زوبانیشه شور داده بتانه . یا د عذر کدن پیشیتان میاین و یا از خودیشان دیفا کده میده بچا واری از یکی دیگیشان شکایت میکونن . هوش کده باشین که خنده نکونین و پیشانیتانه ترش بگیرین . اینا از کابل پریس پوهنتونی بلخ جور کدن . راست گوفتین ما از ای باسوادا که خودیشانه نویسندای درجه یکی کابل پریس میگیرن چه یاد بگیریم . بگوفتی شوما د ای سی سال که ما زیاد تر از یک ملیون نفری زندی خوده از دیست داده د زیری خاک روان کدیم از دیستی روسا و امریکایی ها کشته نشوده بودن . بغیر از چند هزار ازی یک ملیون اگه بدیستی ای خارجی ها کشته شوده باشه . باقیشه خودیما کوشتیم . امو قصی نفاق ره باز ای لودا تازه کده شیشتن . مه د یک جای که نمیدانوم کوجا بود گوفته بودوم که مره از مرد های زن صفت خوشیم نم آیه و زن های مرد صفت نوری چشم ما استن . دیدین که گپی مه راست برامد و یک زنی مرد صفت د کابل پریس درامد . ناگوفته نمانه که ای گپای زن و مرد که مه زده بودوم و مثال دادوم از روی اصتلای مردومی ماست نیکه د او فرق بیاریم و نشوه که کودام لوده از ای نوقطی حساس استفاده کده ما ره کتی ای خوارک د جنگ پرته . تشکر از شوما بامان خدا .

  • باید عرض کنم که من دوست ولی خان استم. چون پای ولی را سگ گزیده بود نتوانست این پیامرا خودش بفرستد. و از من خواهش کرد که این کار را بکنم. البته ولی به من و دیگر برادران کابلپرسی مشوره داد تا با چلو های کایل پرس جنگ نکنم. چراکه همه خیشاوندان شان بالایم حمله ور خواهند شد و به سرنوشت خود ولی دچار خواهم شد. ولی هرکسیکه با چلو های کابل پرس? جنگ میکند . باید از خر و سگ دور باشدچون اینها از خیشاوندان نزدیک مزاری چلو و دوستانش استند۰

   پیام این است. تشکر.

   خان حیوان اولتر از همه اوشششش!

   بعد از اوششششش خدا کند که سر سبزه و علف شکم سیر باشی۰

   اگرچه مه بریت کفته بودوم که همرایت به زبانیکه آدمها با حیوانات گپ میزنند گپ میزنم خو میترسم که ای زبانه دیگر برادران شاید نفامند به جز تو۰

   در این یک هفته تو سگ بی وفا پاچه گیر پس مصروف نوشتن همین چتیات بودی؟ ای مه میگوم د عقلت ....... کنم۰
   تو کجا بودی که درین یک هفته قانسهای مالکت مزاری چلو را کشیده بودم که حتی شکایت و فغانش به لالا میر هزار رسید و صرف یگان دفه سرپلی صاحب شفاعتشه میکرد۰

   گوش کو اووو کچک!

   تو خو از باد شکمت هر چیزه نوشته میکنی و فکر میکنی که مردم باور میکنند اما مه در عوض بریت مستند نوشته میکنم باز برادران بی طرف خود قضاوت کنند۰

   ۱.

   مردم عام در هر جای دنیا در گفتار شان از کلمات دور از ادب استفاده میکنند مثل مه نرت۰ ازین مردم شما در هر جای دنیا دیده میتانین۰ اما چیزیکه در هیچ جای دیده نشده و نه شنیده شده آن این است که ستارهً شعر یک قوم رهبر یک حزب و نابغهً سیاست یک قوم مثل سگ غو غو کند و کلمات دور از ادب در گفتارش استفاده کند. شما در خواب خرکوش استین. بیدار شوید که آقای لطیف پدرامتان آنقدر مرداری کرده که شما را دیگر از میدان فرهنگ و ادب (نک آوت) کرده و شما اگر شرم داشته باشید دیگر دعواً قرهنگ و ادب را هرگز نمیکنید۰ من به تمام مردم و تو حیوان چلنج میدهم که اگر کسی را از ما در زمان معاصر که ستارهً شعر ما باشد. رهبر یک حزب ما باشد یا کدام سیاست مدار مشهور ما را اگر دیدید که مثل پدرام تان غو غو گرده بود۰ من به خدا قسم میخورم که اول خودم و بعد از همه پشتونها خواهش خواهم کرد که معذرت بخواهند و تا بخشیده هم نشویم دیگر دعواً بافرهنگ بودنرا هم نمیکنیم۰

   http://www.youtube.com/watch?v...

   ۲.

   من به حیث یک پشتون اقرار میکنم که بعد ازین که قلمم شروع به نوشتن کلمات پوچ کرد هیچگا در بحثهای مهم و علمی شرکت نخواهم کرد تا یک روز از کابل پرسیان معذرت نخواهم و ایشان هم مرا نبخشند۰ ولی تو حیوان اگر کمی دقیق شوی همینقدر شرم و حیا را در وجود کلانترت مزاری چلو نمیبینی۰ خوب میبینی که چی نبود که نگفت و تا کجا که نرسید ولی باز هم مثل چلو های اصیل بالای بروت های خود دست کش میکند. و دم از موًدب بودن و با قرهنگ بودن میزند.

   ای لعنت خدا بر سر شما حیوانات انسان نما.

  • دوست گرامی سرپلی صاحب سلامهای بنده حقیر را بپزیرید
   من نیز پبا م خواهر حلیمه را خواندم واز احساسات وطن دوستی ومهربانی به هر ملیت وطن وکلام تند به انعده منافیقن سی ساله وطن نوشتن اظهار قدر دانی میکنم . براستی چند نفری که بیک دیگر دشنام میدهند فضای با صفای کابل پریس را به گفته شما بی مزه ساختند من همین صفحه را نمیخواندم چون نوشته شما وخواهر حلیمه را دیدم فورا مطالعه نمو دم بسیار جگرخون شدم افغانستان یکی انسانها یش یکی آسمانش یکی هوای گوارایش یکی زمینش یکی آب و گیاهش یکی حتی که رنگ خونشان یکی هر ملیتی که به افغانستان هست اهل یک خانواده میباشد پس تعصب چرا نژاد پرستی چرا دوزدن ودشنام دادن همدیگر بخا طر اثبات چه است نمیدانم پشتونی که به فارسی زبانی وفارسی زبانی به پشتونی دشنام میدهند یا هر ملیتی به ملیتی باغرور تمام دشنام میدهند ویکدیگررا تحقیر میکنند آیا نماینده های اقوامشان هستند وتربیه ملیت شانرا معریفی میکنند خیر این عده اشخاص معرف ملیت هایشان شده نمیتوانند اینها زائیده دولارها وپوند ها میباشند چه در داخل کشور جه در خارج کشور چه در همین سایت وسایت های دیگر مشغول پخش ویروس نژاد پرستی میباشند .اگر وضع به همین منوال به پیش برود هرگز افغانستان روی آرامی وآبادی را نمیبند واین ویروس سرطان (تعصب ونژاد پرستی) تمام هموطنان را میگیرد که عامل پخش ویروس همین چند نفر منافق در کابل پریس وباند بزرگ ایشان در داخل وخارج فعا لیت دارند .هرکسی که خودرا افغان میداند وملت و خاکش را میخواهد باید هر ملیت افغانستانرا عضو بدنش بداندوهمه خاک وطن را خانه خودش بداند درد هر ملیت وطن را درد خودش بداند . هرکسی این احساس را ندارد او از افغانستان نیست وازما نسیت او همان زائیده دولار وپوند میباشد ومنافق وخائین به خاک وملت ما میباشد .دو ستان عزیز اهم از خواهران وبرادران که به این سایت علاقه دارند وفعلا نامه ها مینگارند متحدانه ویکپارچه خدمتی به خاک وملت عزیز ما بکنیم همگی باهم به سر دبیر سایت بنویسیم واز ایشان خواهش نمایم همین چند نفر نژاد پرست ودشنا م گو را از سایت خارج بسازند ودوم اینکه هیچ یک نوشته که باعث شرمندگی ما در جهان میشود به نشر نرسانند جلوگیری از دشنام دادن بیکدیگر گرفته شود تا اینک جای به این ویروسهای نژاد پرست به سایت پر محتوای کابل پرس? نباشد . با احترام رسا 

  • پیغامی اولیتانه که تاریفی مه نادان بود جواب نگوفته خپیمه زدوم که دوشمنای دوست نوما باز سریش تبسره نکده مره یک نفری دیوانه نگوین که خودیم کتی خودیم با دو نام گپ زده تاریفی خودیمه خودیم میکونوم . لاکن حالی گپ دیگه رقم است و مه میتانوم ای گپایتانه که اگه بنامی مه قیت شوه افتخاری خودیم بدانوم و د قصی ایچ کس نشوده بگویوم که امه گپ هایتان راست و از زیری دلی ای سرپلی بود . بان که مردوم بگویه که ای ام یک رخی دیگی سرپلیست و انصاری پوشت و روی هردویش است . مه تابالی از خاطری از خود دیفا میکدوم که نشوه بخاطری بیسوادی مه شوما دو نفر بدنام نشین و باد از ای از امی گپ بکلی بیخار استن و جوابی کسی ره نخات دادوم . لاکن یک دفی دیگه ام باید براستی و صداقت بگویوم که گردنی هردویما بسته نمانه و خلاص باشه و میفامیدگی ها بفامن و نمیفامیدگی ها ره خدا هرگیز نفامانه که مه سرپلی امو آصف استوم و بیادریما آقای رسا بل قطن مه نیستن . جان هایما جداست پوست و گوشت های ما جداست ایکه نظریما ره خدا یکی کده باشه دیگه ما چطو کونیم ؟ مثلی که ای مردومی کور نمیبینن که نظری راویش و بابک یکیست . مقصدی الف و مقصدی صدر یکیست و د عالمی شک و دو دلی مزاری و شاداولا یکیست و د کبر و غرور قاضی زاده و زابلی یکیست . امیتو پیش پیش رفته بورین ام نظراره پیدا کده میرین . تشکر از حوسنی نظریتان آقای رسا جان .

  • جناب ولی یا فرید یا .... شاید اصیل گویا کابلی .

   دوستان شاهد اند که من کثرا دشنام نداده ام خصوصا دشنام های کوچه بازری چون دشنام مادر وووووووو
   اما تو نادان که نماینده اخلاق خانوادگی و قبیلوی ات تشریف داری همه را دشنام داده یی حتا یک قوم ویک ولایت و یک سمت را ده ها وصد ها غلطی املایی و انشایی داشته یی ولی من هیچگاهی در گیر این مسایل خورد و ریزه نشده ام ..
   تو سگ خر ووو را اقوام من و مزاری و کابلی ها و مزاری ها قرار دادی تو احمق فاشیست فرق دشنام و کنایه های سیاسی را کرده نمی توانی شاید من دشنام گفته یا دشنام های دیگران را در مورد قبیله ذکر کرده باشم اما نه دشنام صحنه یی ها ی جلال اباد و پای لوچ های قندهار چون دمور د ..... دمور د تی ....دمور د کونه......

   مردم کابلستان را عادت است که مواقیع که غم از ایشان دور باشد میگویند و میخندند وبالای بعضی مردم ولایات نام ها ی رامیگذارند چون مردم از سالنگ بالا را اکه جان - مردم هرات باستان ومرد خیز را لالا جان ,لالا هراتی - لغمانی وجلال ابادی را (.....)(.....)(......)(......)وقوم کبل - درمجموع اوغان را طبق صفات خودشان که در وجود جناب خودت هم برجسته است اوغان .....ر - میگویند حالا بگو که کی ....است من یا تو
   یا کابلشاهان را رسم است اوغان را در مراودات مخاطب قرار داه میگویند سم صیح کده ما مسلمانی گپ بزن-حالا جناب تان کور خود بینا مردم میخواهی صفات خودتان را بر دیگران ربط بدهی این تویی که اغاز گر بی ادبی و دشنام ها هستی چندین بار برایت نوشتم و نوشتن که بیا علمی جواب بگو خوبی ها و افتخارات که به نام نامی اوغانستان گره خورده وما از ان اگاهی نداریم را برای ما بنویس اگر خوب بود ما هم قبول بکنیم ومشکور تان باشیم اگر نبود ما هم دلایل مان را بنویسیم.

   فرق من تو از زمین تا اسمان است من مدافع همه مظلومان هموطن ما از سنی تا شیعه و اسماعیلیه سک وهندو یهود - از ازبک ترکمن تا کجورو قرغیز مسلی و قوال پشه یی ..........از شمال تا جنوب از شرق تا غرب وطنم هستم .....اما جناب شما چون هتلر به قبیله و ارزش های فاسد ان چسپیده اید ..

   • گفته بودید چون ......پدرام تان......

   عرض ام بحضورات چیز های از پدارم - باعث بدخشی - شهپر بزرگ - دستگیر پنجشیری ....مورد تایید من قرار دارد اما نه همه نظریات شان چون تعدادی از انان بر علاوه مسایل مهم وحیاتی وخوب چون تو به یک قوم و یک ملیت چشپیده اند اما من در مسیری قرار گرفته ام یا تاریخ مرا در مسیر قرار داده است که اتحاد تمام اقوام و ملیت ها ومذاهب تحت ظلم اوغان نامسلمان (نامسلمان بخاطریکه نیم قران را قبول کرده اند چیزی بنام دختر فروشی - هیروین وتریاک - جرگه - برتری جوی قبیله وی در قران پاک نیافته ام)را میخواهم و از انان تا پای وجان دفاع خواهم کرد پس متوجه شدی که من دنبال امتیاز خواهی رنگ وپوست ومذهب سمت نیستم فقدمیخواهم ستم ملی پایان بیابد و بس عدالت اسلامی وانسانی جایگزین اعمال زشت قبیله شود کسی در وطن خود شهروند درجه دو حساب نشود همه در امتیازات ومجازات برابر باشدهمه مالیه بدهند همه خود را شریک قدرت و حاکمیت بشمارند قانون یکسان تطبیق شود امتیاز خواهی مطرح نباشد این اتحاد با همی برادری اخوت را ببار میاورد اگر این ها دشنام است حلیمه جان و دیگران برایم بنویسند که من شر اندازم اینم وانم ...

   ورنه من کسی نیستم که تسلیم دوسطر نوشته و دوقطره اشک تمساح یک هزاره یا یک تاجک, ترکمن نادان که بنابر مسایلی فکر میکنند اوغان و اوغانستان افتخار است شوم.....

   نوشته بودی از زیر چادری ..... فکر کنم از نوشته های علامه رفیق سیستانی کاپی میکنی ... بنام های متفاوت چون فریده , ولی ...شاید اصیل نا اصیل تو مینویسی حالا من شدم چادری پوش بنازم انصاف وقضاوت قبیله را ..

   نوشته بودی خان دوسره- کلمه خان دوسره از جانب فارسیزبان و پرچمی ها به قبایل ماورا دیورند اتلاق میشد چون هم خونی هایت به دوکشتی پا میگذاشتن یکبار سر شان از جرگه نصوار قبایل در کابل باری هم از زیرلباس پنجابی بینظر بوتو نمایان میشد(چون اجمل ختک تان که گفته بود اوغان ها نباید شناختی کارت پاکستانی را بیگریند) حتا زمانیکه اوغانستان دوچار جنگ های حقوق خواهی بود ایشان دست بدامن هندوستان وایران دراز کردن (هدفم قبایل است ) همه وهمه بخاطر بدست اوردن پول که حیثیت ایمان شان را دارد .

   پس در اینده غلام پنجاب وپاکستان وخان دوسره نگو که به خودت بر میخورد ومردم ما نیز مردم سیاسی شده اندشاید مثل مزاری صاحب برایت بنویسند بگیریش که نگیریت .

   گفته بودی من از شما کاپی کرده ام بههههههه چه افتخاری نصیب تان شده دشمنی که مرا بکشد ترجیع میدهم اوغان نباشد چه رسد که من از تو کاپی بکنم دشنامه تان در رابطه به بلوچ و ملوچ ندیده ام ونخوانده ام .

   در جای از نوشته ات متوجه شدم نمک حرام نوشته بودی -میخواهم بپرسم شما نمک دیگران را خورده اید یا دیگران نمک شما را؟؟ حتا نان یا چپاتی شما بی نمک است شما نمک را میشناسید ؟؟؟
   شما هابخانه دیگران امده اید یا دیگران بخانه شما ؟؟؟
   شما نام کشور ما را که فرهنگ وتاریخ ان بسته گی دارد به همه ساکنان ان بنام نامیمون (خود ) عوض کرده اید یا دیگران ؟؟ حالا نمک حرام ونمک ناشناس کی است ؟؟؟؟؟
   نمک حرامی خودت را ببین که از گدر تان بکابل امده یی اینجا صاحب خانه و سواد نوشتن وخواندن شده یی در گذر و قبرستان و مسجد مردم کابل شریک شده یی و بر ضد این شریف ترین ومظلومترین انسان ها قلم فرسایی میکنی کابلی که از کابل است بی زمین وبی خانه شده اما شما رشوت خوران واسطه بازان صاحب خانه های مکرویان بلاک ها ونمرات رهایشی و صاحب ریاست و مدیریت در دفاتر دولتی ........

   که ته تر اوسه په خپل کلی کی وای اوس به دمیژو پسی روان وای او یا دغواگانو سره به په یوه کوته کی وای .

   از ادب و فرهنگ خوبست چیزی نگویی چون نداری کسانیکه دارند دنبال ان نیست چون دارند - تو که نداری برایت جستجو کن مرا مجبور نکن که تشت رسوایی های نگفته های تان رامکمل بزبان اوغانی برایت بنویسم .......

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس