در همین بخش

صفحه نخست > عکس > نمايی از کابل در روزی بارانی همراه با رعد و برق

نمايی از کابل در روزی بارانی همراه با رعد و برق

کابل شهر زيبايی ست اگر پاک باشد. هنوز زود است که بگوييم کثيف ترين پايتخت جهان نيست
شنبه 31 مارچ 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

كارنامه

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس