صفحه نخست > دیدگاه > کرزی با دل نا خواسته پارلمان را افتتاح کرد

کرزی با دل نا خواسته پارلمان را افتتاح کرد

عزیز احمد بارز
چهار شنبه 26 جنوری 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

امروز ششم دلو ۱۳۸۹ بعد از کشمکش های دور ودرازی حامد کرزی ریس جمهوری افغانستان مجلس نمایندگان را افتتاح کرد.

در مراسم اغاز به کار دومین پارلمان بعد از سقوط اداره ی طالبان علاوه از اعضای جدید مجلس نمایندگان- دو ثلث اعضای قبلی مجلس سنا - اپوزیسیون دولت - اعضای کابینه ودادگاه عالی -دپلومات های مقیم کابل ورهبران احزاب سیاسی شرکت نموده بودند.

کرزی چگونه حاضر شد بعد از چهار ماه پارلمان را افتتاح نماید؟ سوالی است که ذهن هر شهروند افغانستانی را بخود معطوف نموده است .کرزی وحلقه اییتلافی وی در ارگ از ترکیب پارلمان راضی نبودند وتلاش های زیاد صورت گرفت که نتایج پارلمان ملغی وانرا قبول ننمایند- دلایلی که ظاهرا به مطبوعات درز کرده که باعث نا راضی بودن ریس جمهورشده بود راه نیافتن تعدادی قابل ملاحظه ای از طر فداران وی و نمایندگان قوم پشتون در ولایت غزنی خوانده شده است علاوه بر این راه یا فتن تعداد از شخصیت های مخالف کرزی به پارلمان ( بهزاد- پدرام - منصور - داکتر مهدی ) دلیل مهمی محسوب میگردد برای دلهره ریس جمهور و تضعیف نقش حکومت در مجلس نمایندگان .

حامد کرزی سیاست مدار بی تدبیر وحیله گر است وبرای رهبری کشور پس از بحران مایه ای از خویش ندارد این مشاوران وهم پیمانان اند که وی را هر طرف می کشانند و در قضایای مهم ملی وبین المللی دچار تزلزل می نمایند و نا گزیر میشود که با امواج بازی کند و قانون گریزی را نیز همراه دارد نمونه خوب ان برخورد با پارلمان جدید بود.
مهم ترین وظفیه رهبر سیاسی افغانستان تامین وحدت ملی وامنیت سراسری کشور است که منجر به رشد زیر بنا های اساسی وتوسعه اقتصادی گردد میباشد که این حکومت در ده سال گذشته موفق به تامین ان نشده است.

افغانستان از نداشتن راهبرد اساسی برای سیاست ملی وبین المللی خود رنج می برد و کرزی در ارایه وتطبیق سیاست ملی وبین المللی که با وضعیت کشور همخوانی داشته باشد موفق نیست قسمیکه انتظار میرفت وی در موضعگیری های منطقوی وبین المللی خود دچار اشتباهات جبران ناپذیر شده است که تاوان انرا مردم افغانستان می پردازند - ریس جمهور گاهی با شعار های تند وتیز به پاکستان خطاب می نماید که تروزیزم وطالبان را در خاک ان کشور تعقیب خواهد کرد و روز بعد با گردن کجی نامتعارف پاکستان را کشور دوست وبرادر خطاب می کند - رسوایی گرفتن کیسه های پول بی حساب از طرف حکومت جمهوری اسلامی ایران ورفتار نا متعادل حکومت ایران در برابر مهاجرین افغانستانی واخیرا توقف تیل گش های تجار ملی ما به همه مردم مانند افتاب روشن است که باعث تنش های منطقوی شده است .

بر خورد نا متوازن کرزی با جامعه جهانی وبخصوص امریکا شریک راهبردی جنگ افغانستان علیه تروریزم باعث تنش زیاد گردیده است و سیاست مداران امریکا از ایشان به حیث رهبر ضعیف - ناتوان وفاسد یاد می کنند.

کرزی نمی خواست پارلمان را افتتاح نماید اما در اثر قشار های ملی وبین المللی مجبور به افتتاح پارلمان شد کرزی همچنان تحت فشار فزاینده متحدین قومی خویش قرار دارد تا از طریق محکمه اختصصای تعداد از طرفدران انها به پارلمان راه یابند امری که از جانب اعضای مجلس نمایندگان قابل پذیرش نیست - اعضای مجلس نمایندگان در فیصله ای ایجاد وادامه کار دادگاه اختصاصی را مغایر قانون اساسی خواندند اما کرزی تلاش دارد دادگاه عالی را با مجلس نمایندگان کلاویز نموده واز بوجود امدن این تنش میان دو قوه دولت ماهی گیری نماید.

در بیانه افتتاحیه مجلس کرزی تلاش کرد که از کشمکش میان خود واعضای مجلس نمایندگان حرفی به زبان نیاورد وبه توضیح دست اورد های حکومت بعداز طالبان وگفتن تبریک به اعضای مجلس احساسات انها را جلب کند.ایا تبریک گفتن ریس جمهور به اعضای جدید مجلس نمایندگان به معنی ختم کار دادگاه اختصاصی وتایید ترکیب اعلان شده فعلی از طرف کمسیون مستقل انتخابات است ؟

هنوز زود است که بلی یا خیر گفت اگر در گزینش ریس وهیت اداری مجلس رای ونظر کرزی مراعات شود - قصه داداگاه اختصاصی ختم خواهد شد اگر ریس وهیت اداری بر خلاف میل ریس جمهور باشند این دعوی را برای تضعیف مجلس نمایندگان کرزی ادامه میدهد ودقیقا میخواهد این تنش را میان دادگاه عالی ومجلس نمایندگان جلوه داده واز تضعیف هر دو ارگان استفاده نموده وخواسته های خود را به نحوی تطبیق نماید.

در جریان مراسم تحلیف ریاست جمهوری سال پار کرزی بار - بار از کمیسیون انتخابات حتی نام گرفته از رهبری ان قدر دانی نمود اما این بار در تمام بیانیه طولانی ریس جمهور نامی از کمسیون انتخابات نبرد صرف از افغانی شدن کمیسیون انتخابات تذکر داد. حالا کمسیون انتخابات افغانی نیست تعبیر خاصی افغانی شدن کمسیون انتخابات نزد ریس جمهور چه مفهوم دارد؟

ریس جمهوراز مصارف یکصدو چهل ملیون دالر در انتخابات پارلمانی نا راض بوده وخواهان بررسی ان شد. اما در انتخابات قبلی ریاست جمهوری نیز به همین اندازه مصارف صورت گرفته بود چگونه در ان زمان ازان یاد نشد ونهادی خواهان بررسی مالی وتقلبات سازماندهی شده انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نگردید؟ حالا خواص میدانند که ریس جمهور ازین حرف ها چه منظور دارد وچه میخواهد.

در اغاز همه فکر میکردند که کمسیون مستقل انتخابات در گرو ریس حکومت است اما بعد ها عملکرد این اداره نشان داد تا حدی زیادی این کمسیون خواسته های حکومت را در گزینش نمایندگان طرفدار حکومت را نادیده گرفته است وهمین امر باعث جدال میان کرزی وکمسیون انتخابات شده است و پهلوانی سختی را میان کرزی وکمسیون را همراه داشت که معاونان ریس جمهور وجامعه جهانی طرف کمسیون را گرفتند ودر نتیجه کمسیون بر کرزی پیروز شد. اما گفته میشود که کرزی مصصم است به ریس واعضای کمسیون مستقل انتخابات جزای لازم بدهد !!! که از امر ملوکانه عصیان نموده اند.

کرزی در جریان صحبت های افتتاحیه مجلس نمایند گان چند باری از صبغت الله مجددی ریس قبلی مجلس سنا نام گرفته وتلاش های صلح خواهانه وی را تقدیر کرد اما غیابت ریس قبلی مجلس سنا میرساند که مشکلات در روابط وی با ریس جمهور به میان امد است.

غبیت نمایندگان جامعه مدنی وفعالان حقوق بشر نیز در افتتاح مجلس نمایندگان سوال بر انگیز است.

بهترین گزینه برای ریس جمهور کرزی این خواهد که از ادامه بحران وتنش در میان قوای سه گانه دولت بهر شکلی که میتواند جلو گیری نموده وراه را برای تفاهم وهمگرایی ملی هموار نماید در ادامه بحران وتنش در دولت زیاد ترین ضربه به ریس جمهوری که در راس دولت قرار دارد میرسد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • این داستان الف لیلی را وقت نیست که تا اخر بخوانم ولی عرضم به حضور شما که : همان طوریکه عربها و پاکستانی نول تفنگ را روی شانه ملاعمر گذاشته مردم ما را میکشند به همین ترتیب سی آ ای کرزی را سوار شده به طرف یک یک ما فیر میکند و از ما کشته ساخته میرود . کرزی یک ادمی بیسوادی است که با زرنگی یک بینی خمیری در مقابل طالبان و سی آ ای و مردم افغانستان برای خودش میخواهد بیسازد . از چندی مامون را پیش نموده بود که با نوشتن یک عده خاطرات روزانه , که با ان ( نگاه مخفی ) و یا ( روز نوشت های سیاسی ) نام داده بود , تا فعالیت های احمقانه روزانه خود را منحیث یک جمیز باند درست نماید و برای مردم شرح نماید . در یاداشت ها مامون مینویسد که ( بر کناری مسولان امنیتی تحریک امیز معلوم میشود ) . . اصلاء مامون از برکنار ساختن وزیر داخله که دست نشانده سی آی ای است حرف زده است . با این طرز نوشتن مامون مانند دستیار و یا نوکر سیاسی و یا استخبارات چی کرزی , میخواهد کرزی را مخالف سی آی ای نشان دهد , در حالیکه همه این ها سر از یک یخن بیرون اورده اند . از یک طرف مامون با نشر این واقعات روز مره راجع به بر طرفی وزیر داخله هم به بعضی سور خلقی ها لطمه میزند و از سوی دیگر ترس خود را بعد از اخراجء گمارده گان سی آی ای از پست های مهم دولت کرزی و از پشتی بانی ننمودن امریکا و اتحادیون امریکا در اکمالات و مخارج وزرات های دفاع و داخله اضهار میکند . بدین وسیله از این خبر خود نتیجه میگیرد و یا به طور نا مرعی به خواننده میفهماند که کرزی پلان اخراج امریکا و حواریون امریکا را از افغاسنتان دارد . این نوشته مامون در تاریخ هفتم جون 2010 به نشز سپرده شده بود . بعداء از اختلاف جنرال کریستال و جو بیدن اظهار تشویش میکند . . بهر حال این تبلغات هیچ تغیری در متنء شخصیت و کارو باری کرزی و برادران و دوستان او در جامعه سیاسی کابل نمیاورد . کرزی یک اجینت سی آی ای است و خواهد بود و هر لحظه که به مخالفت با بادران خود بیستاد همان لحظه به جای او یک سر اشپز دیگری را در خلیفه گی ارگ خواهند نشاند . ملا عیدالسلام ضعیف صد بار میگوید که ما با کرزی کاری نداریم ( یعنی دشمن اصلی ما فقظ و فقط امریکا است ) کاری نداریم گفتن ملا عیدالسلام ضعیف در برابر این همه جنایات کرزی به این معنی است که : وقتی طالبان قدرت را بدست گیرند یک صحنهء قتلء که دنیا را برای همیشه یاد خواهد ماند در غازی استدیوم کابل از کرزی و دارو دسته اش خواهند ساخت که هینلر را فرموش نماید . حالا همه فکر میکنند که وقتی خواهشات ملاه عیدالسلام ضعیف ( طالبان ) و خلق افغانستان یکی است , پس چرا با طالبان اتحاد نمیکنیم برای ازادی کشور و طرد حکومت امریکایی کرزی ؟ . عزت زیاد .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس