در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > وحدت ملی!

وحدت ملی!

سخی
يكشنبه 4 آپریل 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

  • سلام برشما، این تصور که تشیع درباری از تشیع غیردرباری فرق دارد انیشه کاملا غلطی است. تفاوت این است که تشیعی را که شما درباری می دانید کمتر مزدور و درباری است تا تشیعی که شما آن را درباری نمیدانید. تشیع درباری شما به حکومت های ناتوان کابل پیوند داشته ودارد ولی تشیعی را که درباری نمگویید، درباری تر آز آن در همه تاریخ وجود ندارد. این تشیع در بند آخوند های جاهل ایران بوده و هرچه که آنها حکم کرده اند اجرا کرده است. آن جنایتی که در غرب کابل رخ داد و منجر به حادثه افشار توسط دنگر و سیاف شد، در حقیقت کار تشیع وابسته به ایران بود نه ملیت باوقار و عزت هزاره و نه تشیع واقعی افغانستان. در تاریخ ما شخصیت های نامدار تشیع و هزاره هرگز با جنایت میانه خوبی نداشته اند. نمونه هایی چون بلخی و آهنگرپور پنجشیری تکرار ناپذیراند. امیدوارم ما خود چشم های خودرا در جغرافیای خود باز کنیم. نه با چشم و حس ایرانی و آخوندی نگاه کنیم . نه با احساس محض. غیر از کامران میرهزار و چند تن انگشت شمار کمتر روشنفکر هزاره را دیده ام که با دقت به اطرافش نگاهی راهبردی بیندازد. همیشه حرفهایی را تکرار می کنند که آخوند ها مایل به تکرار آنند. این کارتون نمونه آنست.

جستجو در کابل پرس