در همین بخش

صفحه نخست > عکس > آمریکا حداقل 50 سال در افغانستان می ماند

آمریکا حداقل 50 سال در افغانستان می ماند

اکنون پس از گذشت حدود ده سال از حضور نظامی آمریکا در افغانستان، مقامات افغانستان موضوع پایگاه دایمی آمریکا در افغانستان را طرح می کنند.
پنج شنبه 17 فبروری 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: چند سال پیش، در ابتدای ورود نظامیان آمریکا به افغانستان، وزیر امور خارجه وقت، عبدالله عبدالله قراردادی را با سفارت آمریکا به امضا رساند که طبق آن، منطقه ی وسیعی از شهر کابل، مقابل سفارت آمریکا در منطقه وزیر اکبر خان، مقابل مکرویان دوم و کنار منطقه شش درک، به مدت پنجاه سال در اختیار ایالات متحده ی آمریکا قرار گرفت. در همان زمان کابل پرس نوشت که آمریکا حداقل پنجاه سال در افغانستان خواهد میاند. آمریکا با قصد ماندن در افغانستان پای به اين کشور نهاد و تاکنون حدود 150 هزار سرباز گسیل کرده است.

اکنون پس از گذشت حدود ده سال از حضور نظامی آمریکا در افغانستان، مقامات افغانستان موضوع پایگاه دایمی آمریکا در افغانستان را طرح می کنند.

واژه های کلیدی

پيام‌ها

  • اگر امریکا برود از امکان دور نیست که بزک پنجشیر مسعود از قبر بر خاسته با آخوند افغانی محسنی صد ها افشار دیگری را برپاه کند

  • قای صلح اول اینکه قاتل مردم شریف افشار سیا ف است نه کسی دیگر و
    شما ها حق نه دارد که پنجشیر پنجشیر کنند ما فارسی زبان ها هیچ وقت در ولایت ها
    جنوبی تان تجاوز نه کردام که شما در باره رهبر ها ی سیاسی ما نظر خود را ائه کنند نظر تان تجاوز است
    شما میتوانند در باره پکتیا یا پکتیکا تان نظر خود را ائه کنند نه در خاک فارسی زبان ها ازبک ها یا ترکمن ها

جستجو در کابل پرس