صفحه نخست > خبر و گزارش > پیام تبریکیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت انتخاب محترم عبدا (...)

پیام تبریکیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت انتخاب محترم عبدا لروف ابراهیمی بحیث رئیس پارلمان افغانستان

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
دوشنبه 28 فبروری 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان مسرت دارد از اینکه بعد بیش از دو قرن محرومیت وانزوای سیاسی، خلق تورک افغانستان امکان مشارکت فعال در حاکمیت دولتی را عملاً بدست آورده و به احراز پست یکی از قوای سه گانۀ دولت یعنی مجلس قانون گزاری کشور توفیق میابد.

این امر نوید نیکی است در جهت سقوط مناسبات انحصاری در حاکمیت دولتی وقایل بودن حق وراثت مقام های بلند اداری وسیاسی به نمایندگان این یا آن قومی وقبیلۀ معینی که، تا همین اواخر هم بصورت آشکارا وبلا تردید در معرض اجرا قرار داشت.

تاریخ شاهد آن است که، تا همین دیروزهم بر خلاف ترکیب حقیقی وچندین ملیتی باشندگان این سرزمین، ونیازمندی های ایجاد فضای ملت سازی ودررابطه با آن تشکیل یک دولت ملی، با مشارکت عادلانه ودموکراتیک کلیه باشندگان کشور، اصل وراثت مقام های رهبری کنندۀ دولت وقوای سه گانۀ آن به اقوام وملیت های معینی مطرح ونام بردن ازگزینش فردی وابسته به اقوام وملیت های ازبیک، هزاره، تورکمن وغیره بدعت غیر قابل تحملی بشمار می رفت.

ولی تحولات جاری، وتجارب حاصله از حوادث خونین ونکبتبار دهه های اخیرکشورثابت نمود که دیگر دوران قرون اوسطایی ولیعهد بازی های قبیلوی سپری ورجوع به پذیرش اصل دموکراسی ومردم سالاری با مشارکت فعال ومثبت همه باشندگان، وبذل توجه به تناسب شعاع وجودی هر یکی از اقوام وملیت های ساکن این سرزمین، منحیث ضرورت تأخیر نا پذیر در جهت اعمار یک جامعۀ منسجم ومتحد بدور از هر نوع بر تری جویی ها مطرح بوده وعدول از آن بمعنی تداوم بخشی معضلات موروثی سده های شوم در زندگی مردم ماست.

هر چندی که انتخاب یک تورک اوزبیک بمقام ریاست شورای ملی کشورهیچگاهی بمعنی تحقق همه جانبۀ عدالت اجتماعی وبرابری حقوقی کلیه باشندگان کشور با رجوع بر اصل قانونیت وعدالت نیست وتا رسیدن به این آرزوی مقدس راهیابی به حقوق شهروندی وکنار گذاشتن معیار های قبیلوی در شکل گیری قدرت های دولتی راه درازی در پیش است، ولی بازهم این حادثۀ میمون را به فال نیک در جهت شکست یخبندان های طولانی انحصار گری ها وقبیله سالاری ها ی ویرانگر بحساب آورده واز بارگاه ایزد یکتا خواهان آنیم که نور خرد وتعقل را در عقول وقلوب مردم ما جاری وراهی را که منجر به گشایش گره کور بی عدالتی درکشور ما گردد برای ما رهگشا شود.
فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان انتخاب جناب عبدالروف ابراهیمی را به این وظیفۀ سنگین تهنیت گفته واز بارگاه خالق یکتا، مؤفقیت وسربلندی ایشانرا در راه ایفای مسئولیت های محولۀ روز مره تمنا دارد.
بگذارید انجماد تاریخی استبداد وقبیله سالاری درین سرزمین ذوب وهمه باشندگان کشور خود را فرزندان متساوی الحقوق میهن خویش احساس نمایند وحرف های برتری جویانه وفضیلت خواهی انحصاری با تکیه بر اصل نژاد، قوم، قبیله زبان، مذهب و منطقه برای همیش متروک شود.

ومن ا لله توفیق
فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا)

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • این پارلمان هر چند رشخند است و به غیر از چند وکیل دیگر همه شان به زور، پول ، جعل و دورغ آمده اند ولی حاجی صیب صد ها بار از سیاف و غیرقانونی شرف دارد.

  • ای ترک و ازبک و قزاق و پشه ایی یادشان رفته که بابه کلان های شان پیش از ابدالی ها برای هزار ها سال در این سرزمین حکومت حق و نا حق نموده کرده بودند . و این اولاده سبکتگین چنان پیش پای بین و کم جاغور شده است که به انتخاب یک کله خام ء که دماغاء و گوشت و پوستن پشتون میباشد فوراء تشکرات عمیق و دراز و طویل و بی انتهای خود را خدمت باقی کله خام ها فیر نموده رفته اند . منه ما قبلاء میدانستیم که شما ها عقل تان مثل عقل خچر واری است و میباشد ورنه دراین شرایط سخت سیاسی طناب اکه های خود را حد اقل بدست دوستم و بدماش بلخی که نامش یادم رفته میدادید تا از شما بی جای سواری نمیگرفتن . حالا ببین که وقتی ای او گوتی شکسته کرزی یک کمی به ساحل نزدیک شد اکه شما ره از دمبش کرفته چنان سنگ دورکش خواهند زد که خاک باد گوزش دشت های گور مار و لیلی و ظاهر ره تاریک کنه , تشکر لر لر .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس