صفحه نخست > دیدگاه > مافیای پارلمانی در حال شکل گیری است

مافیای پارلمانی در حال شکل گیری است

محمد محسن نظری
چهار شنبه 9 مارچ 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

ازدو ماه به این طرف ودرست بعد از اعلام نتایج انتخابات از جانب کمیسیون مستقل انتخابات، تعدادی از نامزدان به خصوص آنانیکه در پنج سال گذشته، ظاهرأدر مجلس نماینده گان ، از مردم نماینده گی می کردند و در طول این مدت ، لذت وکالت را برده و امتیازات آن را چشیده اند. نتایج انتخابات را نپذیرفته و ازآن زمان تا کنون همچنان به تظاهرات شان ادامه داده و به هر طریق ممکن خواسته اند تا اگر شود باز هم برکرسی چرب و نرم مجلس نماینده گان آرام بگیرند.

جالب اینکه این نامزدان معترض به خاطررسیدن به اهداف شان؛یعنی خواب وخیال کرسی های پارلمان از مشاجره لفظی و دشنام دادن به رییس جمهور ،الی تحریک مردم به خاطر تظاهرات و حتی هشدار اینکه اگر به خواسته های آنها رسیده گی صورت نگیرد با مخالفین دولت خواهند پیوست دریغ نکرده اند .

جای تاسف است آنهای که پنج سال تمام ازآدرس مردم افغانستان به پارلمان راه یافته، امتیازات مادی و معنوی فراونی بدست آرودند ،اکنون اگر برخواسته های آنها توجه صورت نگیرد بر علیه مردم و دولت قرارخواهند گرفت.
حال که این نامزدان به خاطر راه یافتن به پارلمان تلاش دارند. در حالیکه همه شعار خدمت به مردم را سر داده اند. آیا خدمت به مردم تنها از طریق پارلمان میسر است ؛بر عکس در حالیکه خدمت به مردم از هر طریقی ممکن است ؛یعنی از کاردر ریاست تنظیف شهر داری کابل گرفته الی بخش ها و ادارات دیگر میسر است ؛ اما روشن است که خدمت به مردم شعاری بیش نیست.

اما حقیقت امر این است که ،نامزدان معترض جز معشیت ، امتیازگیری ،جا طلبی ، وسایط شیشه سیاه و سفر های خارجی و ده ها امتیاز دیگر به چیز دیگری نمی اندیشند؛بنأ اگر آنان خون هم گریه کنند حق دارند .ای کاش آنها لذت پارلمان را ندیده بودند تا چون نامزدان دیگر، به اعتراضات شان پایان می دادند .

باید به خاطر داشت که مردم افغانستان بعد از این هر پنج سالی که تعدادی از نامزدان نمی توانند بار دیگر به پارلمان راه یابند .انتظارچنین بحران و کشمکش های راداشته باشند؛ زیرا ممکن نیست که یک کاندید چندین دور به مجلس راه یابد و این تصمیم و حق مردم است .

در هر صورت اکنون یک مورد قابل ذکر است. در این شکی نیست که در انتتخابات پارلمانی مشکلاتی وجود داشته و در برخی از ولایات تقلبات گستردهء صورت گرفته است ، ولی آیا به باور نامزدان متعرض آیا انتخابات پارلمانی یگانه موردی از این حق تلفی ها و بی عدالتی ها بوده است ،در حالیکه امروز بیشترکرسی های دولتی توسط مسوولین درجه اول ادارات به بسته گان شان داده شده ،ظرفیت لیاقت و موارد دیگر اصلأ در نظر گرفته نمی شود و این را نامزدان متعرضی که در پنج سال گذشته در پارلمان حضور داشتند به خوبی می دانند. اما آنها در چنین مواردی چه کاری اننجام داده اند ؟ کدام وزیر را به این ارتباط به پارلمان احضار کرده اند؟ اکنون که موضوع از دست دادن امتیاز و کرسی های خود شان مطرح است، تا چه حد این مساله را دنبال کرده و جدی گرفته اند، یکی دولت را بی صلاحیت خوانده و تصیم گیرنده اصلی خارجیان را می داند، دیگری کرزی را مظلوم می خواند که گویا همهء این اتفاقات بعد از انتخابات پارلمانی در کشور رخ داده است.

نامزدان متعرض ! این های مواری بودند که مردم افغانستان از شما انتظار داشتند تا در پنج سال گذشته به عنوان یک نهاد نظارت کننده براعمال حکومت، برآن رسیده گی نماید و به همین دلیل شما از موکلین تان رای گرفتید، پس ببینید مردم افغانستان که تا کنون به عنوان یک شهروند کوچکترین حق شان را بدست نیاورده اند.تا چه حد تحمل داشته اند و اگر شما بجای این ملت بیچاره بودید چه می کردید؟ معلوم است ،زیرا شما خود ثابت کردید، پس چنین باشید تا درد مردمی را که در طول 10 سال گذشته چنین نا به سامانی ها و حق تلفی ها را متحمل شده اند بهتر درک نماید.

به هر صورت اگر این نماینده گان در طول مدت پنج سال کار شان در پارلمان کشور در تامین عدالت اجتماعی، رفاه عامه و مسایل دیگر به این پیمانه جدیت نشان می دادند به یقین که امروز پاره از مشکلات مردم حل گردیده بود .

اما بر خلاف مردم افغانستان بارها شاهد بوده اند که نماینده گان منتخب شان در پنج سال گذشته ،صرف درمسایل مربوط به حقوق و امتیازات خود شان درجلسات عمومی مجلس توافق داشتنند و بس ،در حالیکه مردم در طول این مدت شاهد موارد بیشماری بی عدالتی و حق تلفی بوده اند؛ ولی برخلاف آنها چون کرسی های خود شان محفوظ بود، مسایل ملی و کشوری را آنقدر جدی نگرفته اند. به گونه مثال درپنج سال گذشته کشتار مردم ملکی درحملات هوایی قوت های خارجی ،افزایش فساد و نا امنی و همچنان تلفات مردم در حوادث دیگر، چون برفباری و بندش راه های مواصلاتی در ولایات و مناطق دور دست کشور همه رویداد ها و وقایع بوده که بایدنماینده گان مردم در پارلمان کشور به آن رسیده گی می کردند اما در همه این موارد ،صرف به اظهار تاسف و یا تقبیع کردن بسنده کرده اند در حالیکه اگر هیچ کاری کرده نمی توانستند حد اقل می توانستند برای یک هفته بخاطر مردم وارد پارلمان نشوند .

و در نهایت جدیت نماینده گان ایجاد محکمه ویژه و باز شماری مجدد آرا را موجب گردید. آیا نماینده گان معترض تصور می نمایند که این راه حل است؟ و یا اینکه با شمارش مجدد آرا فردی از پارلمان کنار رفته و از جمع نمایندگان متعرض به جای آنها به پارلمان راه خواهد یافت؟ باید گفت شما که به پارلمان راه نیافتید تتیجه اعلام شده کمیسیون مستقل انتخابات را قبول ندارید. آیا نماینده که اکنون در یکی از کرسی های پارلمان تکیه زده اند ،فیصله محکمه ویژه را خواهد پذیرفت ؟ این خیال است و محال و جنون و به یاد داشته باشید که بحرانی جدی تر از بحران امنیت در کشور خواهد بود که بدون شک مسوولیت آن بدوش شماست و آنوقت شما در کرسی های که به خون ملت به دست آمده به خاطر راحت تکیه زده در کنار مافیای موجود، مبتکر ایجاد و تشکیل مافیای پارلمانی باشید.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • یکی از این نماینده گان باخته گی سلطان زوی از امریکا امده گی است که برای کرزی اخطار داد که اگر وی را در پارلمان نفرستند به کوه بالا خواهد شد!!!! یعنی زندگی در کوه را نسبت به زندگی در ویرجینیا امریکا ترجیع خواهد داد. کسی در ارگ نبود که به طالبان نکتایی پوش بگوید که سرنوشت خانمش که در تلویزیون اریانا افغانستان در امریکا کار میکند با ان دو دوخترش که خدا میداند اکنون مشغول چه هستند چه خواهد شد. جناب سلطانزوی اکنون در اوج عصبیت به سرمیبرند واگر کدام رسانه یی ایشان را دعوت به مصاحبه کنند باید جانب مقابل حوصله مند باشد زیرا جناب سلطانزوی به اطرافیان خود گفته است که من به دهن کرزی در ارگ کوبیدم وکرزی نزدیک بود شاشش برود اکنون من خیالم هم بالای این نوچندک وکیلک ها هم نمی اید!!!!

  یک وکیل باختگی دیگر که حیثیت فاحشه رسانه یی راگرفته است معین باجوری یکی از کمونستان سابقه دار است که اکنون تخلص خودرا مرستیال گذاشته است و به عوض بروت های دبل دهه هشتاد ریش خودرا ازاد گذاشته است تا هرقدر میتواند نمو کند ودراز گردد وهم قرار گفته استخبارات هرماه درحدود هشت سانتی به لنگی اش هم اضافه میگردد. این اقا بنابر ساخت وبافت های که بافاروق وردک هم حزبی اوغان ملتی اش داشت از ولایت کندز در دور اول انتخابات پارلمانی راه یافت ویکی از سردمداران برتری طلبی قومی درافغانستان است. اینبار چون مردم چهره این مکار از استرالیا امدگی را شناختند کسی برایش رای نداد وهم کرزی از وی در انتخابات ریاست جمهوری بسیار خوب استفاده کرد ولی اکنون کسی سلام وی راهم پاسخ نمیدهد. جناب مرستیال هم در اوج عصبیت به سرمیبرد ولی نه به اندازه سلطانزوی که پاچه مردم را به دهن بگیرد مرستیال سنش بزرگ شده است وتاحدودی میتواند قهر خودرا کنترول کند

  شخص سوم‘ یکی از بقایای حزب اسلامی وطالبان بنام حاجی فرید تگاوی است که از وی هم در تلویزیون ها برای رفع خستگی دعوت به عمل می اورند. وی بنام میا جان بابه کلان خود که یک تعویذ نویس ویک داله مار تمام عیار بود توانست با لنگی سیاه توجه کرزی را جلب کند وبا تبانی بافاروق وردک توانست با تقلب خود را نماینده مردم کاپیسا بسازد ولی در این دور انتخابات مردم تگاب به این نواسه تعویذ نویس مردم تف خودراهم ندادند وحاجی فرید را واسوخت کرسی نرم پارلمان وموتر لندکروزر وپاسپورت دیپلوماتیک وخانه شیرپور وسه لک افغانی معاش وخرج دسترخوان کردند. اکنون فرید لنگی سیاه چرت میزند که اگر روز هزار تعویذ هم بنویسد یک بر دهم انچه را که از دست داده است را تلافی نخواهد کرد. به همین علت جاجی فرید به اطرافیان خود گفته است که برای کسانی که برای وی رای ندادند دعای بد خواهد کرد واز خدا خواهد خواست تا از انها چلپاسه بسازد!

  این سه نفر اکنون حیثیت فاحشه های رسانه یی را بخود گرفته اند بنا از تمام وکلای برنده تقاضا میکنم که در صورت مواجه شدن بااینها صحنه را ترک کنند زیرا فرموده رسول مقبول است که: از دیوار شکسته وزن شلیطه وفاحشه دروی کنید

  • سلام بتمام عزیزان گرامی .
   وکلای غزنی را از یاد بردید که از ان جمله خیال محمد حسینی جبار شلگری و یک خر دیگر بنام امیری میباشد که این سه فاشیست بجز نصوار کشیدن و فحش دادن هیچ کار را بلد نیست زمانی که خیال محمد حسینی معاون ولایت غزنی بود تمام عواید سال 81 و 82 مستوفیت ولایت غزنی را بدون اجازه وزارت مالیه و بدون تخصیص و کدام اسناد مستقیما بامر خود و حاجی اسد میکشید و حیف و میل میکرد تمام این اسناد که بشکل پیشه کی حواله شده و هیچ کدام ان اسناد محسوبی ندارد و هر وقت که یک دولت قانونمند بیاید میتواند این پول ها را از اینها حصول کند ترتیب کننده و پشنهاد کننده نیاز محمد سهاک ریس اداری فعلی ولایت میباشد این پدر لعنت فقط بخون ملت کلان شده است و بس و زمانی که والی زابل شد بر علاوه تخصیصات ولایت و قومندانی های امنیه ولسوالی های زابل ماهانه مبلغ دوصد هزار دالر امریکایی از پی ار تی پول اپراتیفی بدست می اورد که مبلغ 13 لک دالر یک تعمیر خیلی مجلل در شش درک کابل خریده است جبار شکلگر یک قاتل تمام عیار است که در قریه شلگر ولایت غزنی دوازده نفر بیگناه را در زمان مجاهدین در پیش چشم هزاران انسان سر برید این فاشیست ها مزه چوکی دولتی را دیده اند که خود را اینقدر شله انداخته است و همچینین لونگ فیضان که یک شخص ایزک میباشد دو زن دارد بمجرد والی شدن در غزنی این هر دو فاحشه را به زیارت خانه خدا برد و و یک تعمیر مبلغ دوصد هزار دالر در خوشالخان مینه خرید مبلغ 25 میلیون افغانی از پول اپراتیفی را حیف میل کرده است یک افغانی ان سند محسوبی ندارد یعنی سند مصرف ندارد که در جمع ان مجرا شده باشد و خداوند روزش را بیاورد که این پول بیت المال از اینها حصوص گردد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس