صفحه نخست > خبر و گزارش > بودجۀ سال 1390 یا سیمای عریان نابرابری وتبعیض ملی ومنطقوی در افغانستان

بودجۀ سال 1390 یا سیمای عریان نابرابری وتبعیض ملی ومنطقوی در افغانستان

در بودجۀ سال 1390 دولت آقای کرزی هم همانند سالیان قبل اولویت های باز سازی واعمار مجدد کشور، با تخصیص مبالغ هنگفتی به مناطق نا امن وغیرمساعد به بازسازی جنوب، شرق وغرب افغانستان، مناطق مسکونی امن ونیازمند به بازسازی ازبیک ها هزاره ها، تورکمن ها، تاجیک ها، ایماقها ودیگر ملیت های محکوم، در مناطق مرکزی وشمال کشوربصورت عمدی وپلان شده، محروم از دستیابی به نیازمندی های اساسی زندگی مردم گردیده است.
فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
شنبه 19 مارچ 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در بودجۀ سال 1390 دولت آقای کرزی هم همانند سالیان قبل اولویت های باز سازی واعمار مجدد کشور، با تخصیص مبالغ هنگفتی به مناطق نا امن وغیرمساعد به بازسازی جنوب، شرق وغرب افغانستان، مناطق مسکونی امن ونیازمند به بازسازی ازبیک ها هزاره ها، تورکمن ها، تاجیک ها، ایماقها ودیگر ملیت های محکوم، در مناطق مرکزی وشمال کشوربصورت عمدی وپلان شده، محروم از دستیابی به نیازمندی های اساسی زندگی مردم گردیده است.

تخصیص فیصدی بالای بودجه به پروژه های بی حاصل ومصلحتی در مناطق قبیله نشین، وتحت سلطۀ طالبان که طی سالیان قبل موجبات عقیم ماندن کارهای باز سازی واعمار مجدد زیر بنا های اقتصادی کشور، در مقیاس وسیع آن گردیده بود، اکنون نیز به همان گونۀ سابق، بدون در نظر داشت تجارب مصیبت بارآن پلان گزاری های تبعض آمیز وبی حاصل در گذشته ها، ادامه یافته وعملاً کشور مارا بدو بخش ممتاز ومحروم منقسم نموده است.

عدالت در هر اجتماعی، ازتوجه یکسان وعادلانۀ دولت ها به رفع نیازمندی های اساسی مردم در کلیه مناطق کشور ، با درنظر داشت واقعییت نیازمندی های آنها سر چشمه میگیرد. سرازیر سازی کلیه امکانات احیای مجدد به ساحات معین، ومردم معین، ومحروم سازی بخش های دیگر کشور از این امتیاز، عملاً بمعنی جاری نگهداری سیاستگزاری های تبعیض آمیزوعدالت ستیزدولت های گذشته، در برابر اقوام وملیت های محروم ومناطق محروم کشوربوده، وکشور مارا از رسیدن به صلح وسعادت واقعی باز میدارد.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بعداز مطالعۀ دقیق بودجۀ پیشنهادی جناب وزیر مالیۀ دولت آقای کرزی، حضرت عمر زاخیل وال به مجلس نمایندگان افغانستان واضحاً در یافته است که ، این گونه تنظیم وتوزیع بودجه، درکشور ما، عملاًادامۀ همان کار های نا تکمیل وزرای مالیۀ سابق وبه هدر دادن امکانات اقتصادی کشور در جهت جلب رضایت مردم قبایلی بدون در نظر داشت نیازمندی های باالمثل مردم دیگر مناطق افغانستان میباشد، که طی سالیان قبل جز ساختن دولت وویران نمودن آن ساخته ها از جانب هواداران طالبان والقاعده در آن مناطق، ثمر دیگری را در قبال نداشته است.

مردم فاریاب، بدخشان، بامیان، دایکندی، بغلان، تخار، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنگان، غور، بادغیس، قندوز وغیره همان حق وحقوقی را در افغانستان دارند که مردم ولایات دیگر کشور دارا میباشند.

بناءً ترویج وشیوع نابرابری های اقتصادی بمعنی تداوم همه انواع دیگر بیعدالتی ها در جامعه بوده ومجریان اینگونه سیاست گزاری های اقتصادی عاملین اصلی واساسی نفاق وبی اعتمادی دربین مردم ما محسوب میشوند.
فدراسیون تورکان افغانستان از نمایندگان مردم در شورای ملی مخصوصاً نمایندگان اقوام وملیت های محکوم کشور صمیمانه تقاضا به عمل میآورد که با در نظر داشت رسالت وفریضۀ خود در برابر مردمی که به آنها رأی داده وبه پارلمان کشور گسیل نموده اند، در رابطه با بودجۀ پیشنهادی آقای وزیر مالیه توجه جدی نموده و به تصویب آن، به اینگونه که حالا تنظیم گردیده است دقت لازم را بخرچ دهند.

پس بیایید عاملین نفاق وبی اعتمادی را از طریق وادار سازی آنها به رعایت حق وعدالت در جامعه ، مانع از استقلال عمل گردیده، ومفهوم هموطنی را با جاری ساختن برادری وبرابری در کلیه عرصه های زندگی تحقق بخشیم.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس