صفحه نخست > دیدگاه > جنبش فیس بوکی جوانان پشتون درشهرکابل افتتاح گردید

جنبش فیس بوکی جوانان پشتون درشهرکابل افتتاح گردید

پرویز "بهمن"
چهار شنبه 23 مارچ 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

به قرار گزارش سایت (بینوا) هفتهء قبل در منطقهء پروان سوم شهرکابل بیش ازصد تن ازجوانان تحصیل کرده پشتون به غرض معرفی با یکدیگر جمع شده و حرکتی را بنام جنبش فیس بوکی جوانان پشتون بنیاد گذاشتند.

درخبرنامه آمده است که شخصی بنام عبدالواسی بهیر به طور مؤقت رهبری این جبش را بعهده گرفته است اما درخبرنامه نامهای دیگری نیز دیده میشوند مانند:اسدالله خاطر، اعتبار فطل، رضوان الله سعادت، خیرالله شينواري، نجيب الرحمن امرخيل، عبدالجلیل کاموي، فضل قاضيزي، نبي خان اوریاخيل

قرار گزارش این خبرگزاری درابتدا درباره ء نام این جنبش بحث های میان اشتراک کننده گان رد وبدل شده است وتعدادی بخاطر اینکه اقوام دیگر افغانستان دربرابر این نام حساسیت های را نشان خواهند داد یک سلسله دلایل را ارائه نمودند که با اکثریت آراء رد گردید. زیرا اکثریت اشتراک کننده گان محفل گفته اند که برجسته شدن هویت قومی پشتونها چرا باید برای اقوام دیگر افغانستان حساسیت برانگیز باشد اگر ما پشتون نیستیم پس کی هستیم؟ اگر امروز خانه وکاشانهء پشتون نمی سوزد از کی میسوزد اگر امروز این همه دسایس بین المللی برای قتل عام پشتونها وبه حاشیه راندن پشتونها از مدار قدرت وسیا ست بکار گرفته نشده پس برعلیه کدام قوم بکار گرفته شده است ؟

خبر می افزاید که درهنگام ایراد این سخنان تعدادی اشک ریختند. یکی ازاشتراک کننده گان گفته است که: اگر پشتون هرقدر غزلسزائی کند دهل بزند واتن کند بازهم در نظر دیگران یک تروریست است.

سخنران دیگری به تائید سخنان قبلی گفته است که: اگر ما نام جبش خویش را غیر از پشتون چیز دیگری بگذاریم ازحمایت پشتونهای آنطرف مرز وشخصیتهای نظیر محمود خان اسکزی محروم میشویم ونیز پشتونهای مقیم درکشورهای غربی بما کمکی نمیکنند

چنان به نظر میرسد که اکنون جوانان پشتون با الهام ازقیامهای مصر وتونس درحال آماده گی برپائی یک انقلاب سفید درافغانستان به سبک کشورهای متذکره می باشند.

تاکنون انعکاس این خبر درمیدیای پشتونها دراروپا درنزد قلم بدستان پشتون مثبت ارزیابی گردیده است. تعدادی از افراد وشخصیت های پشتون مقیم اروپا وامریکا ازجمله عبدالباری جهانی تاسیس وآغاز این حرکت را به فال نیک گرفته اند. عبدالباری جهانی ضمن ارسال یک پیام به جوانان پشتون وعدهء هرنوع همکاری را داده است. آقای جهانی درپیام خویش گفته است که اگر همه آرزوها وخواستها امکان عملی شدن میداشت بدون شک او ازخدا این را میخواست که خداوند اورا دوباره جوان سازد ودرکنار جوانان پشتون قرار دهد تا آنها را از تجربه های تلخ وشیرین که درزنده گی آموخته است بهره مند میساخت.

اما بدون هیچ شک وتردیدی که تولد این چنین جنبش باگرایشات تند قومی سر آغاز یک تراژیدی جدید برای اقوام غیر پشتون افغانستان بشمار میرود. پشتونها در طول تاریخ از دو نام استفادهء خوب برده اند یکی اوغان ودیگری پشتون. نام اوغان یا افغان برای سرکوبی وحق تلفی اقوام غیر پشتون بحیث یک سلاح کوبنده استفاده شده است اما هروقتی که مشارکت اقوام دیگر درساختار نظام سیاسی مطرح بحث قرار گرفته آنها با توسل به همچو بهانه های مماثل، نیات باطنی خویش را بروز داده وکارت پشتونوالی را به میدان انداخته اند. اقوام دیگر افغانستان ازخیزش وبرپائی چنین جنبش های نفرت وهراس فراوان دارند زیرا آنطوریکه آقای اسدالله خاطر اظهار نموده است که چنبش جوانان پشتون باید ازحمایت پشتونهای آنطرف مرز دیورند برخوردار باشد وخصوصا آقای محمود خان اسکزی را نام برده است این تکرار تاریخ است زیرا تاریخ افغانستان مشحون ازین نوع قیامهای پشتونی بوسیله پشتونها وبه حمایت پشتون های آنطرف به غرض اشغال مناطق خراسان زمین ایجاد گردیده که بعدا چور کرده چپاول نموده ونسل کشی راه انداخته وکشتزار مردم را آتش زده وبالاخره زن ودختر جوان اقوام غیر پشتون را ربوده است.

تکرار این حرکت ها نظیر چنبش طالبان رعب و وحشت سنگینی را بردل وقلب مردمان بیدفاع غیر پشتون درکابلستان وپروان زمین وتمام ساحات خراسان زمین ایجاد میکند وحالا برجوانان هزاره وازبیک وتاجیک نیز لازم است تا همچو نشستهای را بغرض استفاده ازتکنالوژی معلوماتی برپا نموده برای آوردن یک نظام کارا درافغانستان که منافع اکثریت قومی تاجیک وهزاره وازبیک افغانستان را تامین کند فعال گردیده و گام های مثبتی درین راه بردارند

واژه های کلیدی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • inha hama taliban dar lebas facebooki ha hastand . az resh wa kola wa waskat hai shan boi pakistani bodan wa qabila parasti wa monafeqat meyayad . wai bar hal ma ke ba farhang tar azin ha hastim ama az ma harakat az soi jawana ba sorat jedi aghaz nashuda !

 • راستى كه اين هم يك بازى اى اس اى است كه نفرت و تفرقه بين اقوام برادر او غانستان ايجاد كند.اين عمل ضد ملى از جانب بشتونها از 260 سال به اين طرف به ابعاد مختلف ادامه دارد.اساس بشتونوالى يك اساس مزخرف است وضد قانون اساسى كشور است. تا امروز بشتونهاى ما نوكر و فر مانبردار بشتونها ى با كستانى هستند ,خانه و كا شانه خود و برادر خودرا به فرمان اجنبى به خاك و خون ميكشند.انها تنها يك خواب ميبينند كه اوغانستان را زير باى با كستان ببينند.من مخالف اين انديشه اولاد فاشيست هاى هيرويين ديوانه هستم. اين اولاد زن فروشان بايد كشور خودرا بشنا سند با كستانى را كه دوشمن خاك ما هستند ,دوشمن خود بدانند و بر كردند با ديكر اقوام كشور خودما كه از فرهنك عالى برخور دار هستند ,دست دوستى ,برابرى و برادرى را دراز كنند.اينست راه درست.اولاد فا شيست به طرف فاشيزم مزخرف رفتن جه هنر دارد.زن فروش بت فروش,خاك فروش,قران خور,مكتب سوز , ضد علم, وحشى و مزدور با كستان .اين صفاتيست كه قبيله مزخرف بدست اورده است.ديكر نه بندو حكمت و نى لطف مر حمت.اينها هميشه سر بس رفته اند.اين هم يك قدم در جهت نا بودى اين كشور است .از باغ لاله رويدو ازشوره خار و خس.من با ور دارم كه در عقب اين انديشه مزخرف دوشمن خاك ماست.بس ديكران هم اكر بكويد كه كلمه مزخرف او غانستان جه معنى دارد هم حق دارند؟ اين ده ولايات هزاره جات را تاراج كرديد و مردوم انجا را قتل عام كرديد و ز مينهاى انها را براى كشت كوكنار تسخير كرديد البته به كومك خارجى.اينها همه بايد بر كردانده شود مال شما نيست,هم حق دارند بكويند؟

 • جای بسیار تاسف است که هوشیار ترین افراد جامعه ما در سیاه چالهایی که از جانب ایران و پاکستان برایشان کنده میشود نابخردانه کله معلق میشوند. طرحی از جانب مزدوران ایران یا پاکستان مطرح میشود ما بدون اینکه متوجه دسیسه دشمن شویم دفعتا به سر و کله همدیگر بنام پشتون یا تاجیک میزنیم. به جای اینکه در مزمت طرح سخن برانیم به نکوهش اقوام که هیچ نوع دخالتی درین بازی ها ندارند میپردازیم... وای به حال ماااااااااااااااااااااا
  با عرض حرمت : ماما فرید

 • امید این فیس بوکی های بتوانند قیام سراسری را بر علیه جنایتکاران امریکایی و قاتلین ، جنایتکاران جنگی و متجاوزین به مال و ناموس مردم در سه دهه اخیر سازماندهی کنند

  کرزی که نتوانست جلو این قتل عام ها، توهین ها و شکنجه های قوای خارجی را بگیرد و برعکس روز به روز در گرو جنایتکاران جنگی تحت حمایت امریکا قرار میگیرد.

 • صالح جان عزيز باور كو كه از طالب و با كستانى كرده سك امريكايي شرف دارد. صالح جان اكر همين امريكايي ها بروند ,اينها منافع خودرا از طريق با كستان بدست مياورند ولى من و تو را به باكستانى تسليم ميدهند. مبال كه اكر برادر بشتون من باشى روز تو هم ميرسد.نجيب بهترين انسان بود ببين با او جه نامردى كردند نيمه از قوم خودش بود ولى زن با كستانى برامد. من طر فدار با يكاه نظامى امريكا هستم,از سك باغبان كرده خود با غبان انسانيت و شرافت را ميداند. اكر ما ضد امريكا قرار بكيريم بس عقب سك با غبان روان هستيم,كه شايد استخوان ما را هم بخورد.استخوان مورده هاى ما را خو بورد و خورد تو سط طالب بي دين زن ستيز.اكر امريكايي بد است,طالب و با كستانى از بد بدتر است.

  • Bina Jaan e Qand

   I totally agree with you. The US’s and Britain’s dog is million times better than Pakistan and their mad dogs barbaric Taliban those running dogs of ISI who have been created by our enemies just for killing, massacre, genocide, violence, crime, suffering, misery, backwardness and destruction of our beloved country

   Death to the Taliban those mad dogs of Pakistan

 • بینا جان خرک

  شما به حیث مدافع کارملوف حق دارید که اگر دیروز زنده باد روس میگفتید امروز زنده باد امریکا بگویید

  ولی افغانها باید بدانند که اگر امریکا در ده سال گذشته به جز قتل عام، توهین به مردم ما، ویرانی و جنایات دیگر ضد بشری کاری دیگر نکردند در آینده هم نخواهند کرد.

  مراکز تروریستی ، مراکز تربیوی، مراکز امن تروریستها و القاعده در افغانستان نه بلکه در چتلستان است ولی امریکایی ها جنایتکار مردم بیگناه ما را قتل عام میکند

  شما فقط هلمند را در نظر بگیرید. از روز که پاه ها منحوس انگلیسها و امریکایی ها به آنجا رسیده است کشت تریاک هزار فیصد بالا رفته و هر روز مردم بیگناه هلمند قتل عام میشوند که همین امروز هم دو بس پر از مادران و اطفال بیگناه بوسیله بمب های هزار کیلویی امریکایی ها از بین رفته و ده ها فامیل بیگناه به غم شهیدان شان نشستند .

  امریکا در ده سال که گذشته به جز از قتل عام و ویرانی و تحمیل جنایتکاران جنگی ، قاتلان، مافیای مواد مخدر ، متجاوزین به ناموس ، شرف و مال مردم دیگر هیچ کاری نکرده اند و اگر هر چه زود تر از وطن ما گم شوند بهتر خواهد بود.

  من مخالف نیستم که آنها در یک یا دو مرکز بزرگ نظامی در افغانستان تجمع داشته باشند ولی این شیاطین خونخوار نباید در ساحات ملکی باقی بمانند.

  اگر امروز این جنایتکاران از قندهار یا هلمند بیرون شوند شما باور کنید که بعد از یک ماه وضعیت به طرف مثبت تغیر خواهد کرد.

  اما من نمیدانم که شما محترم خرک این همه حرف ها را به حیث یک مدافع کارملوف و دیگر جنایتکاران درک خواهید کرد یا خیر ؟

  • صالح جان جطور به خود حق ميدهى كه به ديكران بيدون موجب تو هين كنى.تو هين به ديكرا بيدون موجب كسى ميكند كه خودت عزت نداشته باشد.معلوم است كه در نوشته مزخرفت طالبان را نسبت به امريكايي ها ترجيع دادى.شايد اولاد هيروين ديوانه و طالب تبار باشى.تو شباهت به مزدور باكستانى هم دارى زيرا هميشه نام مستعارت را تغير ميدهى و به اقوام و رهبران بيدون موجب توهين ميكنى تا كسيرا بر انكيخته بسازى تا انها هم بكويند...
   اول من فكر كردم كه شايد انسان شده باشى ولى از كثافت تنها بوى بد ميايد.سك امريكايي از طالب حيوان صفت زن ستيز بهتر است.

  • این جوانان باید خط مش خود را مشخص سازند که بطرف کی هستند. ایا طرفداران ملامادمبر (ملا عمر) هستند ویا از جلالتماب حامد کرزی؟

   ولی معلوم میشود که انها همان خرده افغان ملتی ها هستند وبه فکرخام گریت پختونستان هستند ومیخواهند کشوری بسازند که رهبر ان یک قبایلی که خون پنجاب دررگ های وی جریان دارد یعنی محمود اسکزی باشد. اگر چنین خیال دارند زهی خیال باطل زیرا دنیا اینرا میداند که پختانه را الفت زیاد با طالبان است ویه همین علت است که هرجای یک پختون است یک طالب هم است.

   شاید این یک چال ای اس ای باشد تا طالبانرا از طریق فیسبوک به شهرت جهانی برسد. طرف عکس ها که ادم میبیند چندتا تروریست ریش دراز هم دیده میشوند که سخت خودرا در پتو پوشانیده اند تا لین های واسکت های انفجاری در ان دیده نشود. انقلابی را که اینها میخواهند برپا کنند سالها است که از طرف طلبه های کرام شروع گردیده است وهر روز خون ریختانده میشود. شاید اینها خواهان خونریزی فراوان باشند ولی بدانند که سایر اقوام هم بیکار نخواهند نشست زیرا تجربه ثابت کرده که هیچ کس از کسی دیگر کم نیست واگر اینها از برادران انطرف سرحد کمک میگیرند سایر اقوام هم برادران خود را در انطرف سرحد بادولت های خود دارند که انها هم یک چنین کاری خواهند کرد

  • بینا جان خرک

   چرا اینقدر طرفدار موجودیت امریکایی ها در افغانستان استید و میخواهید تا آنها از شما در مقابل طالبان و پنجابی های بویناک دفاع کنند ؟

   مگر شما به قهرمانان !!!! سر سپرده ها !!!!! و راهیان سر به کف بزک پنجشیر مسعودوف باور ندارید ؟

   آیا آنها به نظر شما همینقدر سست و نامرد و غلام اند که در مقابل چهار تا طالب پاه لچ از شما دفاع نمیتوانند ؟

  • آقای پرویز بهمن سلام! هرچند خودت رند بچه کابل هستی اما دوستان وفرصکی هایت را یک پیام مهم دارم اول ازخودت وارفعالیتهای شباروزی ات خیلی ها تشکر باید یک مطلب را خدمت خودت ودزدان سرگردنه شمالی وال ات باید برسانم که:
   یک پنجشیری برای ریاست پارلمان به چه کثافت کاری هایی که دست نزد.یک پنجشیری دیگر 52 میلیون دالر پولهای دزدیده را به کشور بادران خود انتقال میدهد.یک پنجشیری دیگر از اسب دوانی آمده و معاون رئیس جمهور شده.یک پنحشیری دیگر با دزدی میلیونها دالر پول مردم بیچاره و خوش باور کابل بانک را ساخت و در دوبی هزاران خانه خرید.یک پنجشیری دیگر تا وقتی که رئیس امنیت ملی بود به هزار چاپلوسی دست میزد، به مجردی که از قدرت برکنار شد چی خیله گی ها که نکرد.یک پنجشیری دیگر که نام خود را مهدی گذاشته است فکر میکند که شاملوی افغانستان است.یک پنجشیری دیگر فکر میکند که مولانا جلال الدین عصر حاضر است.یک پنجشیری که تا دیروز خواب پارلمان را نمیدید حالا خواب ریاست پارلمان را میبیند.یک پنجشیری دیگر تمام عمرش را برای خرید عطر و دریشی های چندهزار دالری از پولهایی را که در دوران جهاد و مقاومت مزخرف به دست آورده بود به مصرف میرساند و ائتلاف تغیر و امید می سازد.یک پنجشیری دیگر که برادر دزدش معاون ریاست جمهوری است نصف بلند منزلهای کابل را از پولهای دزدی میخرد.یک پنجشیری دیگر در تلویزیون نورین به عفت صدها دختر و پسر تجاوز میکند.یک پنجشیری دیگر در فدراسیون فوتبال به دهها و صدها دختر تجاوز می کند.و اما مهمتر از اینکه پنجشیریها فکر می کنند که هر چه دستاورد در افغانستان است حاصل کار پنچرمین ها و سقوها و نداف های پنجشیر است.لعنت خدا بر این شورای نصورای ها به استثنای مردم خوب پنجشیر

  • مدتیست در کابل پرس اولاده نامشروع و نا صالحی به نام "صالح" مانند سایر غول های هار قبیله، کف به دهان به این و آن دشنام میدهد و فکر میکند هیچ کسی نخواهد نتوانست به پوز غول گونهء این غژدی زادهء تمدن گریز بکوبد.

   از این گوسالهء پادهء قبیله باید پرسید که آیا جنایات هم اصطبل های تان یعنی همان غول های طالبی- چه در وقت حاکمیت شان و چه حالا، و جنایات امریکایی هایی مثل جنایات امریکایی یکی نیست؟

   او غول زادهء پدرکرده! این انگلیس لعنتی خو میداند که تریاک کار و تریاک فروش و بی ناموس و بی حیا، و بی غرور و ضعیف النفس در برابر پول کی است. او خوب میداند که باید تریاک کاشتن را در کجا رواج دهد. او میداند کسانی که دختران و زنان خودرا در برابر پول بفروشند، کشت تریاک را عطیهء الهی میشمارند. یعنی در جایی که نه شرم انسانی باشد نه شرم اسلامی.

   بهتر است گوساله های پادهء قبیله سرکوب شوند. هیچ موجودی سگ تر، کثیف تر و نوکر تر از طالب نخواهد بود. راستی یادم رفت که بگویم که: به جز از گوساله های مثل صالح که از آنها حمایت میکند.

  • مدتیست در کابل پرس اولاده نامشروع و نا صالحی به نام "صالح" مانند سایر غول های هار قبیله، کف به دهان به این و آن دشنام میدهد و فکر میکند هیچ کسی نخواهد نتوانست به پوز غول گونهء این غژدی زادهء تمدن گریز بکوبد.

   از این گوسالهء پادهء قبیله باید پرسید که آیا جنایات هم اصطبل های تان یعنی همان غول های طالبی- چه در وقت حاکمیت شان و چه حالا، و جنایات امریکایی هایی مثل جنایات امریکایی یکی نیست؟

   او غول زادهء پدرکرده! این انگلیس لعنتی خو میداند که تریاک کار و تریاک فروش و بی ناموس و بی حیا، و بی غرور و ضعیف النفس در برابر پول کی است. او خوب میداند که باید تریاک کاشتن را در کجا رواج دهد. او میداند کسانی که دختران و زنان خودرا در برابر پول بفروشند، کشت تریاک را عطیهء الهی میشمارند. یعنی در جایی که نه شرم انسانی باشد نه شرم اسلامی.

   بهتر است گوساله های پادهء قبیله سرکوب شوند. هیچ موجودی سگ تر، کثیف تر و نوکر تر از طالب نخواهد بود. راستی یادم رفت که بگویم که: به جز از گوساله های مثل صالح که از آنها حمایت میکند.

  • غول کاکره!

   یک غول پشتون در آنطرف و تحت قیادت عمر کورزی روزانه سر میبرد و یک غول کرزی دیگر در مقام ریاست جمهوری با آستین های دراز شعبده بازانه اش به شعبده بازی مشغول است. یک غول غژدی نشین نکتایی پوش در اصطبل قبیله به نشخوار تفکر پوچ غژدی نشینی مصروف است و غول دیگر با لنگوته در سر و نصوار به دهن مثل سگ هار به پا و پاچهء این و آن مشغول است. یک غول زنده گی خودرا به کشت تریاک و فروش زن خود در مناطق لر و بر گذشتانده است و یک غول دیگر در اینجا در وصف پشتونوالی و گوساله بازی همقماشان خود شطحیات میبافد.

   یک غول در طویله قبیله جرگه میکند و فیس بوک جوانان غول را میسازد و غولی دیگر چون شبیر کاکر در دفاع از آن برمیخزد. یک غول گه میخورد و غول دیگر دور دهان آنرا می لیسد.

   جالب اینجاست که غژدی زاده های پشقل خور کوچی یک صدا کسب و کار دیگران را تحقیر میکنند.

  • سهراب ناسپهر ! کجاستی که درکهایت نیست دیر وقت بود که قوارهء نحس تو ازسایت کابل پرس دور بود وهمهء کاربران سایت احساس امنیت وآزادی و سربلندی میکردند ناگاه از کدام غار شورای نظار سر برآوردی جفیدی تا آنجا که دانشمند والا گهر میهن را که خود یکی ازمفاخر ادبی وعلمی جامعهء ترک تبار افغانستان به شمار می رود به باد ناسزا بگیری
   ای بی آزرم!
   یک دشنامنامه را دوبار به نشررساندن نهایت سفاهت تو وغایت بی پروائی تو دربرابر سایت وزین کابل پرس بشمار آید.

   تو که امروز وقیحانه وجبونانه ازمغاره های پنجشیر سر برآوردی و دل یکی از آزاده گان وطن را چون صالح بزرگوار به دشنام وحرمت شکنی آزردی ازفردای قیامت واهمه ای در دل نداری؟
   مرا نظر این باشد که دسترسی فرد بی ادب وبداخلاقی چون تورا باید درین سایت وزین محدود گردانند تا امت مسلمه را ازشر دست وزبان تو انسان شریر امان نصب شود.
   ازبزرگان شنیده ام که گفته اند دهن را بدشنام و سوراخ مقعد را به رها کردن باد درهرمجلس ومحفل نباید عادت داد تا اسباب سرافنگنده گی وخجالتی فراهم نگردد ونیز مرض انقلاق الریح دربدن عاید نگردد.

   من این ضرب المثل ترکی جناب برفکوچ عزیز را که فرموده است:
   گورزلرین تروریست
   قوچاقون امنیت
   من اینرا می خواهم در مورد تو سهراب سپهر این طور در آورم
   گورزلرین تروریست
   قوچاقون تروریست

   تشکرلر
   شبر کاکر

  • اقاى كاكر كه در برابر اقوام غير بشتون سخت حساسيت دارد و اين كينه حيوانى او هميشه در جوش است و بعدا ما نند زهر خارج ميشود.اين زهر تفرقه است كه سراسر قبيله مزخرف و يك عده او غان ملتى هاى مزدور ميافشانند و نفرت ايجاد ميكنند.اينجا زهر ميباشند و به دوشمن ما با كستانى است زير بايش ميافتند و با بوسى ميكنند و از اى اس اى فر مانبردارى ميكنند. اين مزدور با كستانى با نخبه كان اقوام به خصوص برادران بنجشيرى كه خار جشم با كستانى ها و مزدوران مزخرف اوغانملتى انهاست از هيج نوغ دروغ جعل و ساختن افواهات و نشخوار دروغ ابا نميورزد. مشرف بادا رت هم عقده درونى خودرا بنهان نكرد و مانند خودت بنجشيرى كفت و اه كشيد.تو كه زن او هستى اكر اه بكشى كدام كشف نو نيست.ولى يك نصيحت از من حقير ,برادر از دوشمنى با اقوام برادرت ببرهيز, بيكانه برستى و خودفروشى و خاك فروشى كه روش اجدادت بوده صرف نظر كو .ببين اين همه بد بختى و كشت و كشتار همه از قبيله ات است,همه و همه بر بادى به دستور خارجى برادر كشى.با كستانى دوشمن ماست دوستت همهن بنجشيرى است همهان اوزبيك است همان هزاره است كه تو امروز حاضرى خنجر بزنى.ببين طالب در مناطق شما جه بيناموسى است كه نميكند,ميبينى كه با اى اس اى ارتباط دارد و از انجا مسلح ميايد بر روزى زن و اولاد شما تيزاب ميباشد و تو بنجشيرى ميكويي.ايا كدام بنجشيرى در قندهار بر روى كدام دوختر تان تيزاب باشيده؟
   اكر يك هزاره كفت جرا در بهسود اولاد ما را بنام كوجى با كستانى كشتيد,فورى تنبان تا تر ميشود ما نند كر كسان جبون به لرزه ميافتيد,كه وحدت مزخرف ملى است كه ازين وحدت اسرى هم نيست.بس اقوام ديكر اين سرزمين هم حق دارند كه از قوم خود در برابر تجاوزات بشتونها دفاع كنند و به دور هم منسجم شوند.اكر همان يك بنجشيرى نميبود امروز نا موست زير باى با كستانى بود.بايد هميشه يكى بالاى شما سوار باشد.با ازاد مردان و مدافعان وطن شما سر خصومت داريد.به او ميد انكه شما جاهل هاى سليمانى هم روزى انسان شويد , وطن بيدا كنيد و از با بوسى دوشمنان وطن دست برداريد با ديكر برادران از اقوام برادر اين سر زمين بنام فغانستان,شانه به شانه از وطن دفاع كنيد و اين وطن را شكوفان بسازيم. اين كشوريراكه هنوز نفوسش معلوم نيست,سر حدش معلوم نيست معلوم نيست كه ان 40 مليون باكستانى بشتون تبار هم او غان هستند و يا با كستانى ؟در يك حالت سر در كمى قراردارند. عقل شان زايل شده مانند سكان جنكى كه بير ميشوند از خود و بيكانه را نميشنا سند. دوشمن را ميكزارند كه بكشد و كشور را تباه و بر باد كند و برايش كاكل بازى ميكنند ولى بر خلاف بالا دوست حمله ميكنند ميخواهند كه او را نيست و نا بود كنند.
   يا محمد اين هيولاى جنون...از كدامين جنكلى امد برون

  • غول کاکره!

   سوالی کرده ای که باید جوابش را بگیری! در این مدتی که در سایت کابل پرس نبودم البته با معذرت با یکی از عاجزه های شما به "هانی مون" یا همان ماه عسل به سوئیس رفته بودم. البته زمستان بود و هواخیلی سرد که خوش بختانه آغوش گرم آن عاجزه از سینه بغل فصل سرما نجاتم داد. سایر جریانات هانی مون را از همان عاجزهء که حالا شاید نزد تان برگشته باشد و یا شاید هم با کسی دیگر دوباره به هانی مون رفته باشد بپرس. البته اگر این سفر ها برای همراهان وی دوره هانی مون باشد بیشک که برای آن عاجزه هانی ئیر یا همان "سال عسل" شاید هم "دهه عسل" باشد.

   من به تبار کسی نمیتازم مگر اینکه جوابی باشد به کسی که چنان به تبار کسان تاخته باشد.

   دیگر اینکه همان آزادهء شما یعنی "صالع" کچک که قلاده در گردن، و کف قبیله در دهن چون سگ هار به این و آن میچسبد و در لجنزار قبیله به استخوان خایی و نشخوار مصروف است، بویی از آزاده گی و وارسته گی در نهاد ندارد اگر میداشت هیچ گاه حین نوشتن نظر به شخصیت هایی که از جمع غول های قبیله نیستند توهین روا نمیداشت و بسیار به طور انسانی و نه غولی آن نظراتش در مورد آنها ارائه میکرد.

   بدان کابل پرس اگر فاشیستانی چون ترا مجال حضور میدهد، مرا نیز محروم نخواهد کرد. کابل پرس کوه سلیمان نیست که تنها میدان غولدوانی و سرنی زنی چند غژدی نشین مستعمل نشین باشد.

   دهان را سرنی ساختن قبیله پرستی و مقعد مستعمل تانرا نقاره ساختن پشتونوالی مبارک شما باشد.

 • شاغلی کاکر

  حیف شما که در کابل پرس گیر مانده اید

  و حیف شما که با این دانشمند بزرگ !!!! که کابل پرس را به بهترین وجه ترسیم میکند خود را مواجه کنید

 • Qabeela has no shame and dignity - just like they dont have brain and culture. Mahmood Achakzai calls hims a proud Pakistani but these cultureless Awghan e Ghools who DREAM to wage a Tunisian style revolution which is also known as facebook revolution calls Achakzai Qurbazai, that running dog of ISI, their leader - Saleh and Shabeer Kakar are same idiot and he is a tribal mad dog called Ahmed Farid Samin

  He always praises himself as professor and doctor - while he is nothing but an idiot like his fellow tribal dogs

 • تایکنفرافغان است زنده افغانستان است

  تسخیرکشورماازدشمنان محال است

  این آرزوی ناپاک چون خواب وچون خیال است

  این بیشه یی شیران است،این جای دلیران است

  این جای نیاکان است،این خانه یی افغان است

  عمری قوای دشمن دراین وطن زوال است

  ضعف وشکست انگلیس این گفته رامثال است

  این مامن افغان است،این جای دلیران است

  • تا یکنفر اوغان است زنده قاچاقبران است

   تسخیـــرکشورما بردشـــمنان مجــال است

   تا کوچیان کوه گرد چوکی نشین پارلمان اند

   آبادی کشورما خواب است خیال است و محال است

   جغد کوهی را دگر قدرت پرواز نباشد این بیشه یی شیران است

   این دگر جای دلیران است ،این دگر جای نیاکان است ، ناقلین اوغان گریزان است

   چشم اوغانان بگریان و دلک نازکش لرزان است

   این خانه یی اوغان نیست این لانۀ زاغان نیست

   عمری قوای دشمن دراین وطن روان است

   از دست اوغان بی نشان است

   ایرو گرفتن کرزی این گفته را مثال است

   این مامن مردان است این جای دلیران است !

  • محتر مزارى صاحب!
   بايد ما محتاط باشيم كه شايد اين كاكر و صالح نا م جاسوس با كستانى باشند و بخواهند تفرقه باندازند در بين اقوام ما. وكرنه جه ضرورت است كه صالح نام جندين بار است كه نام مسعار خودرا تغير ميدهد. اين شخص برايش مهم نيست كه مو ضوع مورد بحث راجع به جه است او فورى تجاوز بالاى اقوام غير بشتون ورهبران انها ميكند,بعد يك عده بر انكيخته شده به جاب مقابل ميبردازد.ايا منافع او غان ملتى ها با منافع با كستان مطابقت دارد؟
   ايا اين همه اعمال اين افراد مزخرف ضد و حدت ملى نيست؟ ايا اين كتله بنام بشتونها كه كروبهاى موازى با او غان ملتى ها ميسازند ضد و حدت ملى دروغين كشور ما نيست؟

  • بینا جان خرک

   شما همان سوال خیلی ساده ی مرا جواب ندادید و به عوض آن باز هم به خرگری شروع کردید

   سوال من چنین است:

   شما گفتید که بزک پنجشیر مسعودوف و قهرمانان سر به کف او !!!! روس را شکست داد ، ناموس ما را از زیر پای پنجابی های بویناک نجات داد !!!!! طالبان را تا مدرسه های شان دوباره گریختاند

   پس حالا چه ضرورت به امریکایی ؟

   مگر حالا این قهرمانان سربکف شورای نظار بزک ، این مارشال شلغم، این ضیا مسعودوف و ولی مسعودوف ، این بسم الله محمدی، این عبدالله مربع این غیر قانونی ..... نمیتوانند در مقابل یک مشت طالب ناموس و وطن ما را حفظ کنند و از دفاع کنند که شما از امریکایی های جنایتکار میخواهید که در افغانستان باشند و خارج نشوند ؟

  • کاکر قبیلوی گرچه جوابت رامزاری صاحب با سخاوتمندی فراوان داده است اما باز هم ...

   تایکنفرافغان است زنده افغانستان است ( به حقیقت تا شما باشید اوغانستان خواهد بود اما بمثل خاک دان و خرابه وخمیه نشینی با جام جام دوغ و کپه کپه نصوار و جرگه ها و فروش زنان و تریاک ...)

   تسخیرکشورماازدشمنان محال است( بی ننگ میخواهد به سایه درخت... بنشیند بگفته خودتان همین اکنون وطن در اشغال دیگران نیست از بگرام ولس مشر امریکا بدون خبری قبلی به سرای زینت جان فرود می اید مجالس لباس پوشیدن به کرزی نمی دهند ,در زمان طالب اشغال نبود ...).

   این آرزوی ناپاک چون خواب وچون خیال است(خواب امریکایی ها خواب انگریز ها خواب پنجابی ها خواب روس ها خواب کدام ؟؟؟)

   این بیشه یی شیران است،این جای دلیران است( شیران باید تشریح شود منظور کدام شیران است حقیقی یا بادی و برفی ).

   این جای نیاکان است،این خانه یی افغان است( خانه نیکه تان کوه های سلیمان است نه قندهار و سیستان و زابل ارزگان و جلال اباد ).

   عمری قوای دشمن دراین وطن زوال است( زوال اجانب همیش از جانب غیر اوغان صورت پذیرفته است).

   ضعف وشکست انگلیس این گفته رامثال است( در جنگ های انگلیسی تمام اقوام غیر اوغانی با جان مال و خون خود ایثار و فدا کاری کرده اند نمونه ان نجات قندهار از جانب هراتی ها و دشت میوند داستان خورد کابل و چاردهی کابل و سیاسنگ و بی بی مهرو کلوله پشته وشمالی ...... )

   این مامن افغان است،این جای دلیران است ( مامن اوغان سوراخ کوه وغژدی و خیمه ست نه کابل و زابل و هیرمند بلخ و غزنه و غور ....)

   شبیر خانه !! دکوندی زوی دغه ستا شبیر هم یو یهودی نوم دی چه حضرت محمد ص خپل لمسیانوته
   ته د تورات نه انتخاب کری وه خود تا شاید د خپل اصل او نصب په خاطر لکه دخپل قبیله وی تخلص په شان حنی گته اخلی .

 • Kakhar, the real Awgholistan is in Sulaiman Mountains in Pakistan where Mahmood Achakzai (Sagzai) that running dog of ISI lives and eats the shit and piss of Panjabis - the real owners of ur women with 70% of other Awghols who live under the shadow of Panjabis reign and are happy there and working so hard so make my country and my watan another state of Pakistan through brainwashing Awghols

 • دوستان عزیز

  امریکایی ها در ده سال گذشته نشان دادند که جنایتکار اند و هرگز به زندگی و مال و عزت افغانها توجه نمیکنند.

  اینها مسول به شهادت رساندن اولاد بیگناه کشور ما میباشند ، مسول ازدیاد و صدور مواد مخدر اند و در هر ولایت که پاه های منحوس اینها رسیده وضعیت در آنجا بدتر شده است.

  این جنایتکاران همان های اند که برای اولین بار بمب های اتومی را بر علیه مردم ملکی جاپان استفاده کردند، این جنایتکاران همان های اند که در ویتنام 5 میلیون بیگناه را به قتل رسانده که میلیونهای دیگر تا کنون از نتائیج بمب های کیمیاوی و غیره رنج برده و اطفال ناقص به دنیا میایند. این جنایتکاران همان های اند که 7 میلیون نفر را در عراق به شهادت رسانده ، زخمی کرده ، خانه های شانرا ویران کرده و .... فقط نام فلوجه کافی است که اندازه بربریت این جنایتکاران قرن بیست و یکم را با پوست و گوشت احساس کرد

  جنایات ، شکنجه بیگناهان بوسیله این حیوانات ناطق در گوانتانامو و بگرام شهکاری های دیگر آنها است

  از اینرو کرزی خیلی به جاه گفته است که این جنایتکاران باید تمام عملیان شانرا در خاک افغانستان متوقف سازند

  ولی متاسفانه که حرف و عمل کرزی از هم متفاوت است و ده سال گذشته نشان داده است که او بیشتر به چوکی سبمولیک خویش فکر میکند تا منافع وطن و هر بار حرف خوبی میزند یک روز بعد زیر تاثیر و یا فشار خارجی ها یا جنایتکاران جنگی آنرا تغیر میدهد

  مردم افغانستان با استفاده از همین جنبش فیس بوکی باید قیام های سرتاسری را در تمام کشور براه اندازند و بر علیه رژیم مزدور و موجودیت ناتو بخصوص امریکایی های جنایتکار بر خیزند

  هیچکس ادعا ندارد که با خروج و یا قطع عملیات نظامی جنایتکاران امریکایی و ناتو وضع در ظرف یک شب بهتر میشود ولی ما میدانیم که وضع از حالت امروز بد تر نمی شود.

  افغانها در طور تاریخ نشان داده اند که مردمان اند که میتوانند برای حل مسایل کشور شان راه پیدا کنند ولی هر باریکه پاه بیگانه ها دخیل شده است وضع بدتر و بدتر گردیده است

  • صد بار ديكر ميكويم كه سك امريكايي از خوب طالب و با كستانى بهتر است.تو خو زن با كستانى هستى از امدن طالب خوش هستى زيرا از تبار مزخرفت است.بعد با انها سجره صاف ميكنى كه طوطى ماما بيزنى زه دده تره يم.و بعد به كا كل بازى ميبردازى .اينكه طالب جه بيناموسى ميكند براى تو مهم نيست.جناياتيكه طالب حيوان صفت شبشى كرده در ويتنام هم نشده است.باز هم اين امريكايي ها را طالب اينجا اورد.خارجى را درين كشور تنها قبيله اورده و خود مزدور او بوده.روس را تركى دعوت كرده بود و خواسته بود كه به لباس بيراهن وتنبان بيايند.بن لادن و اردوى با كستان در قطار طالبان بود.همن تا جيكان و اوززبيكان خارجى همه با طالبا و در خاك با كستان بودند و از انجا دست به جنايت ميزدند.انكليها هم از طريق جنوب امدند به كابل وديكر جاها.انجا سرحد طرف شما ناحل مانده و با كستان انرا تصاحب كرده و شاهان قبيله به ان مهر تاييد كزاشتند.مشكل شما باخود داريد.اين شما مانند كرم مردارى ارامش نداريد.

 • بینا جان خرک

  مگر شما قهرمانان که روس و پنجابی های بویناک را شکست دادید !!! موفقیت طالبان را صد فیص میدانید ؟

  مگر شما اینقدر نا امید استید که با رفتن امریکا حتما طالبان موفق میشوند ؟

  مگر راهیان بز بچه مسعودوف قدرت دفاع را ندارند ؟

  یعنی شما فکر میکنید که یک مشت طالبان شما قهرمانانی را که روس را شکست داده اید !!!! با خروج امریکایی های جنایتکار شکست میدهد ؟

 • د لوړو غرونو، تاريخ جوړونکې غونډيو، کلا ګانو، تړو،څليو،نرخونو،چيغو او جر ګو ټاټوبی کــــــــــونړ د لوی افغان د تاريخ ستره نښه ، د سيد جما الدين افغان ټاټوبی کې د پښتون خوځښت غونډه د جمعې په ورځ د جولای په 15مه نېټه په اسعد اباد کې جوړه شوه.

  د کنړ د مختلفو ولسواليو څخه 70 ځوانان ددې غونډې ګډونوال وه. نوموړې غونډه د پښتون خوځښت د ودې په موخه جوړه شوې وه چې د افغانستان په ټولو ولايتونو کې د جوړيدو په حال کې دي. غونډه د جمعې په ورځ د ماسپښين په دوه نيمو بجو پيل او د مازديګر په پنحًو بجو پای ته ورسيده.

  په غونډه کې ځوانان معرفې شول، د پښتون خوځښت د جوړيدو په اړه خبرې وشوې، د پښتون خوځښت د فعاليتونو راپور وړاندې شو. د ځوانانو ازاد بحث رامينځ ته شو. چې د بحث زياتو تبصرو ، د پښتون خوځښت منظموالی، دپښتنو مادي او معنوي ارزښتونو ساتنه. د پښتنو بنسټيزه وده، د پښتنو د مرګونو پای ، د پښتنو د هويت په هکله خبرې وشوې، چې دا ټول د پښتنو د يو واحد سياسې سازمان چې د اسلام او پښتونولی پر ستنو ولاړ وې دنده وګڼله. او څرګنده يي کړه چې پښتون خوځښت هلې ځلې بايد همداسې يو سياسې حرکت وزيږوې تر څو پښتنو ته يو وروستی لاره او يو وروستی برخليک وټاکې.

  تفصيل:
  د لوړو غرونو، تاريخ جوړونکې غونډيو، کلا ګانو، تړو،څليو،نرخونو،چيغو او جر ګو ټاټوبی کــــــــــونړ د لوی افغان د تاريخ اساسي برخه ده. کونړ د سيد جماالدين ټاټوبی ډېر ښکلی دی، خو په وروستېو کې يي ښکلا د پردېو ښارونو دساتنې پخاطر اور اخلي،کلي او کورونه يي ورانيږې او درې يي لمبې اخلي.

  د کونړ جوړونې، ټول پښتون ژغورني ، د ملی هويت د ژوندې کولو په خاطر، د پښتون ژغورنې دپاره اوس هم لوی ځوانان د کونړ په قلعه ګانو، غونډېو، نرخونو، او درو کي شته، چې وطن او خپلواکې پيژنې
  تپل شوي جنگونه،سېاسي او نظامي سيالۍ، فساد، ککړتيا، فقراوغربت، بيکاري او پښتون وژنې پدې تاريخ وژنکو شېبو کی د کونړ ځوانانو د پښتون خوځښت هر کلی وکړ او پدې هلو ځلو کې ېې د هر پښتون برخه اړينه او ددوی ملي مسوليت وبله.

  با احساسه ځوانانو د پښتون خوځښت په ملاتړ په کونړ کې غونډه وکړه، او د پښتون خوځښت په هر عملې ګام کې يي د برخه اخيستنې ټينګه ژمنه وکړه.

  غونډه د جمعې په ورځ د جولای په 15مه نېټه په اسعد اباد کې جوړه شوه غونډه د د ماسپښين په دوه نېمو بجو پيل او د مازديګر په پنحًو بجو پای ته ورسيده. غونډه د قران کريم په مبارکو اياتونو پيل، ګډون کوونکې يو له بل سره معرفي شول. د پښتون خوځښت د پيل، د خوځښت ليد، خوځښت پيژندنې او فعاليتونو په اړه تفصيل وړاندې شو.

  ګډونوالو د پښتون ژغورنې په اړه خپلې خبرې او ليدلور وړاندي کړ، پښتون خوځښت يي د وخت غوښتنه وبلل، او ځوانان يي ددې هلو ځلو د مخته وړلو اصلې مسولين وبلل.

  د ځوانانو ازدا بحث لاندې ټکې په نښه کړل:

  ۱: د پښتنو د مادي او معنوي ارزښتونو ساتنه
  پښتون خوځښت بايد د پښتنو ملي ارزښتونه تعريف کړي او په ساتنه او دفاع کې يي ونډه واخلي.

  د پښتون ملي ارزښتونه: اسلام، تاريخ، ژبه، جرګه، کلتور (پښتونولې) او افغانيت دې . ددي دپاره چه پښتون يوې پر مخ تللي مدني کچې ته روسيږي او په نړيواله ټولنه کې خپل لوړ حيثيت ولري دا خو ځښت بايد د ملي ارزښتونو وده دفاع او پلي کېدنه د اسلام، د تاريخ، کلتور، خپلواکی د ملي نواميسو ساتنه د خپلي مبارزي بنسټيز رکنونه وبولي.

  ۲: د پښتنو هويت
  پداسې شرايطو کې چې پښتون له هر لوري وهل کيږي ، پښتانه بايد د خپل سياسې او كولتوري حق دخپلولو له پاره د خپل ملي هويت ساتلو ته متوجه شي. د ملي هويت په ساتلو کي بايد هدف داوي چې د هيـواد تاريخي، سياسي جغرافياوي او كولتوري موجوديت ژوندى او خوندي پاته شي.

  ۳: او د پښتنو د ستونزو د حل د پاره د پاره د يو اسلامې او پښتنې ساسي سازمان جوړيدل.
  پښتنو په ضد د جګړې د پای ته رسولو د پاره يوه پراخ سياسي جوړښت ته اړتيا ده. اړينه ده چې د جرګو د ميکانیزم له لارې په پښتني ټولنه کې سياسي يووالی رامنځته شي. او دې ته عملی بڼه ورکړل شي. لومړی د کليوالی جرګې جوړې، وروسته د ولسوالۍ په کچه جرګه جوړه شي او دا بهير د ولايت په کچه پښتانه سره يو موټی شي. دا لړۍ ټول افغانستان ، پښتونخوا، ته وغزول شي. په دې ډول ټول پښتون اولس په يوه سياسي جوړښت کې سره راټول شي.

  غونډې ته دکابل څخه دورغلی پلاوې د کنړ ځوانان پښتون خوځښت ته راوبلل، پښتون خوځښت يي د پښتنو تر ټولو لویه غوښتنه وبلل. همدا ډول د کنړ ځوانانو ته دکابل، لوی کندهار، میمنې، او دننگرهار دپښتون خوځښت دغونډو راپورونه او له بهر او کور دننه څخه د پښتنو رارسيدلې خبرې او مقالې وړاندې شوې. د غوڼدې د ارزیابی وروسته د نورو ولایتونو په څیر په کنړ کې د پښتون خوځښتې ولایتې مسول، او ۴ نور مسولين د مطبوعاتو، فرهنګې ټولنو، زده کوونکو او زده کړیالانو څخه وټاکل شول. چې د پښتون خوځښت دودې او راتلونکو پروګرامونو دپاره به کار کوې.

  پښتون خوځښت راتلونکی پلان:
  د پښتون خوځښت راتلونکې غونډه ارزګان کې ده.

  د پښتون خوځښت غوښتنه:
  پښتون خوځښت په تيرو مياشتو کې دسلګو نو پښتنو ملاتړ چې د افغانستان بهر ژوند کوي هم تر لاسه کړی او لا دوام لري. هرپښتون له هر ځای څخه زموږ سره اړيکه نیولی شي خپل تلیفون شمیره مو راوليږی او په دې هلو ځلو کې راسره برخه واخلی. موږ پښتنو ته اړتيا لرو، نه هر پښتون ته، بلکې ریښتینو پښتنو ته.
  په پوره پښتني مينه
  پښتون خوځښت
  موږ ژوند ته پريږدی!
  زموږ سره اړیکه:
  ۰۷۷۵۹۲۱۵۵۳
  برېښنالیک:
  pashtonistan yahoo.com

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس