در همین بخش

بی توجهی دولت به ولایت دایکندی

جمعه 6 آپریل 2007 ,

تقدیرنامه

دوشنبه 2 آپریل 2007 , ابوسعيد

بورس تحصیلی به ایران و هند

دوشنبه 2 آپریل 2007 , ابوسعيد

صفحه نخست > خبر و گزارش > در دايکندی چه می گذرد؟ > شماره پنجم: اول حمل سال 1385 > در كابل چه، چیست و چه می شود؟

در كابل چه، چیست و چه می شود؟

ابوسعيد
جمعه 30 مارچ 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

 نشریات، مفت و رایگان توزیع می شود، در نتیجه برای سوخت چری¬ها در زمستانها استفاده می شود.
 خیابانها و کوچه¬ها و خانه¬ها بدون نام و نشانی است، در نتیجه برای یابیدن آدرس مورد نظر باید ساعتها تمام کوچه و پسكوچه ها را باید رفت و سر انجام بی نتیجه خواهند ماند.
 مردم بیکار است، در نتیجه دستفروشان مجبور اند تا از این خیابان وسایل شان را بردارند و در آن خیابان پهن کنند.
 سرکها و خیابانها پر از خاک و گرد است، در نتیجه تا آدم در خیابانها بگردد, فوراً به مجسمه گلی تبدیل می شود.
 محتوای جراید و نشریات آن قدر تکراری و کاپی از همدیگر است، که در نتیجه یکی از را بخوانی بس تان است.

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

کابل پرس

جستجو در کابل پرس