صفحه نخست > دیدگاه > ملا زاده پسر ملای لنگ

ملا زاده پسر ملای لنگ

نعمت الله ترکانی
شنبه 17 آپریل 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

ملا زاده پسر ملای لنگ*

مخور« صائب» فریب زهد از عمامۀ زاهد / که در گنبد زبی مغزی صدا بسیار میپیچد

اگر آقای دوکتور ملازاده زیر چادری علی احمد کوهستانی این بار و در قسمت دوم نظریات منحرف اش به تاریخ ریشخند نمیزد ترجیع میدادم با همان مختصر ( از مسلمان تا مسلمان) اکتفا نموده و خاموش باشم. ولی حالا که دیگر از نوشته اش غیر از دشنام های رکیک و هزلیات، جعل تاریخ و قسمن افکار معتزلی برخاسته از موزه های انگلیس که در اسلام آورده کوشش خواهم کرد او را به صراط مستقیم رهبری کنم و اینبار کوشش خواهم کرد برایش یاد بدهم که اصول بحث و مباحثه نه دشنام و نه همین گونه اوردن اسناد و مدارک است که در نوشته ای دوم اش به نام من درج کرده است.

از نظر قوانین فقی و شریعت اسلامی هیچکسی را در صورتیکه وجود خداوند، رسالت پیغمبران و کتاب های آنرا نفی نکرده باشد کافر گفته نمیتوانیم و هیچ محکمه و یا مفتی نمیتواند فتوای کفر را بر وی صادر کند و بنا بر آن حکم کافر بودن ام از زبان سرخ ملا زادۀ لندنی کفر مطلق است. من آنچه در سدۀ بیست و یکم نوشته بودم و هنوز هم آنرا تائید میکنم نه بخاطر بر افروختن ملازاده یعنی آقای علی احمد کوهستانی ودیگر دوکانداران دین ، شیخ الحدیث ها، آخند ها و مولوی ها و ملا های متعصب بود و نه برای آنکه خودم را یک کافر معرفی کنم و ضرورتی هم احساس نمیکنم که مغز های کوچک و خشک آنانرا با حقایق متهیج بسازم زیرا تاریخ مصرف ایشان پایان یافته و جای شان کثافتدانی های تاریخ است. بلکه آنچه من میخواستم؛ یک گفتمان آری از هر گونه تعصب کور در بارۀ دین و مذهب بود.

از جعلیاتی که آقای کوهستانی، دینپرور و چند تا عمامه فروش دیگر بر من بسته اند بیمی ندارم و آنقدر هاهم از فقه دینی و مسائل مذهبی فقیر نیستم که هر چلی و هر ملا و محتسب بتواند بر من خرده گرفته و مرا کافر بگوید و من برای افشای چرندیات ایشان تا عمر باقی است خواهم کوشید.

آقای کوهستانی بحث عجیب و غیر قابل باوری را برای اثبات حقانیت و استدلال های خود آورده است. این بار از ابوریحان البیرونی برای تبلیغت آخندی خود استفاده کرده و به اسلام گروئیدن چند ملکه زیبایی و هنرمندان و سپورت مین هارا با آب و تاب زیاد تعریف خلق کرده و حکایت های جذابی ساخته است که میگویم مرحبا...
سخن بر سر این نیست که در جهان اسلام دانشمندان و نخبگانی نبودند تا راجع به علم نجوم، ریاضی، طب، موسیقی، شعر و ادب و خلاصه تمام مسائل معنوی دستآوردی نداشته باشند بلکه سخن بر سر اینست که هر گاهی درین 1400 سال اندیشۀ فارغ از مکتب این دوکانداران دین داشتند. مورد هجوم و کینۀ حیوانی انان قرار گرفته اند. کتاب قانون ابن سینا هشتصد سال قبل به لاتین ترجمه شد و در رسانس اروپا راه خود را طی کرد و تا امروز مبادی علوم طبابت در دانشگاه های غرب است اما از دست همین کرم های لاشخور یعنی پاسداران دروغین شریعت آثار اش به امر خلیفۀ بغداد آتش زده شد و خودش از شهری به شهری فراری بود. شیخ سهروردی را همین منهوس ها به قتل رساندند. ابوریحان البیرونی را همین درباریان کثیف و لاشخور های مذهبی محمود غرنوی از دیوار قصر بزیر افکندند و از اینکه نمرد خشم سلطان را بر افروخته و زندانی اش ساختند. منصور حلاج را به دار اویختند و ناصر خسرو را به یمگان فراری کردند. ابن رشد را که پایه اساسی رنسانس اروپا مینامند و او بود که فرهنگ و فلسفۀ خرد و عقل گرایی را به روم برده و کلیسایی کاتولیک و پاپ محوری را با اندیشه های خردورزی و عقل گرایی تبدیل کرد و اروپا مدیون اندیشه های فلسفی اوست، ولی آثار این ابر مرد تاریخ شرق به دست مجوسان و متعصبین مذهبی سوختانده شد و او را به مراکش تبعید کردند.. چرا کردند؟ اینرا آقای شیخ الحدیث ملازاده و یا علی احمد کوهستانی نمیخواهند بگویند زیرا میدانند که در آنصورت مردم بر روی کثیف شان تف خواهند کرد.

چرندیات این آقا مثل خوابهای پریشان یک تریاکی و یا هیروینی است که اگر فردا برایش چیزی نرسید چه خاک بر سرش کند.

با افتخار مینویسد که مایکل جکسن خواننده پاپ ( میخانه) امریکایی مسلمان شد. چرا مسلمان شد؟ زیرا طشت رسوایی اش بخاطر تجاوز به کودکان بنیاد خریه اش به رسانه ها درز کرد و برای اولین بار مورد هجوم افکار عامه قرار گرفت دست بکاری زد که خودش را پاک جلوه دهد در غیر آن رقص های شهوت انگیزش با گروپ های مختلف سکسی از سیاه گرفته تا سفید و از یهود گرفته تا نصارا و مسیحی به دسترس تمام مردم و آرشیف های موزیک و رسانه ها قرار دارد و آقای ملازاده مرید آن ابر مرد میتوانند تماشا کنند. فلان ملکه زیبایی یکباره مسلمان شد و دیگر اندام هایش را مستور ساخت و یا فلان و همان آدم مطرح در سیاست های استعماری انگلیس و امریکا اگر مسلمان نشدند به مسلمانی چون حکمتیار، برهان الدین و یاسیاف و دیگران آنقدر بذل و بخشش کردند که حتما جای شان فردوس برین است... گذشته ازین ها قراریکه خود آقای ملازادۀ کوهستانی و مریدان سینه چاک شان میدانند روزانه در اروپا هزاران نفر از مسیحیت بر گشته و به مذهب بودایی و کرشنایی گرویده میگردند و همچنانکه عدۀ از اسلام روی گردان شده و به مسیحیت و یا یهودیت میگرایند و آب از اب نمیجنبد.
افتخار یک انسان به دین و مذهب اش کمتر از تقوی، پرهیزگاری، انساندوستی و اخلاق پسندیده ای اوست. زیرا در تاریخ هر نجاستی که دین و مذهب را آلوده است از اعمال همین مردم است که افتخار به نام شیخ الحدیث، مفتی، قاضی، آخند و ملا میفروشند . در خانۀ کعبه قسم میخورند. در میدان های جنگ آنرا میشکنند و خون هموطن خود را ناحق و ناروا میریزند.

من در گذشته و حال عمیقن به عقیده ام که مهد دانش و مهد پندار های انسانی همین سرزمین شرق بوده و میباشد. اگر در غرب و در اوایل قرن بیستم انرژی اتمی را در اثر شگافتن ذره ای به ریاکتور های تولید برق و یا بم های مخرب تبدیل نموده اند سه قرن پیش از آن صائب تبریزی گفته بود:

دل هر درۀ چو بشکافی/ آفتابی در او عیان بینی

اما روح مطلب ازین قرار است که چرا صائب از دست همین شریعت مداران متعصب صفوی و تیکه داران دین موطن اش اصفهان را ترک نموده و عمرش را به دیار بیگانه سپری کرد. من ازین آقایان تفرقه انداز میان مذاهب و طریقه های امت اسلامی میپرسم مگر امثال شما با افکار شیخ سهروردی، صائب، امیر خسرو قبادیانی، البیرونی، ابن سینا، ذکریای رازی، شیخ شبستری و صد ها عالم و دانشمند سرزمین های اسلامی چه دشمنی داشتید. حتی شما در دربار اورنگزیب ابوالمعانی بیدل را بخاطر نداشتن ریش مورد تمسخر قرار دادید.
شما سیاه دلان عمامه سپید و عمامه سیاه اکنون با کدام نام افتخار تبعید، سوزاندن و به دار کشیدن این علامه های روزگاررا با خود میکشید؟

این مردم که نمیتوانند ازعلوم خارج حومه های مساجد و محافل تفسیر و تعبیر آیات قران مجید کاری از پیش ببرند اینرا نمیگویند که در کدام مدرسه های دینی آموزش درس شیمی، فیزیک کیهان و یا ریاضی را آموخته اند. آنگاه اگر کسی چون غوث زلمی قران را با ترجمه آن از زبان عربی به فارسی آورد حکم کفر و فتوی مرگش را صادر میکنند و اگر کسی گفت که صدر اسلام هم با ستیزه و جنگ برای قدرت دست به قتل همدیگر زدند کفر پنداشته و دهنش را مبندند.

حضرت عمر در میان مسلمانان ، حضرت عثمان در میان مسلمانان و حضرت علی در میان مسلمان به شهادت رسیدند و نواده های پیغمبر اسلام بدست خاندانی شهید شدند که خود پیغمبر اسلام خلافت را به آنان تفویض کرده بود. خلافت امویان سراسر جنگ بخاطر عنیمت گیری و جزیه گرفتن بود. اینها پرسش های است که ذهن هر مسلمان واقعی را؛ نه ملا ها و شیخ الحدیث های مفتخور را انباشته است.

جنگ هزار مذهب و طریقه در اسلام هم اکنون همبستگی های ملی میان واحد های جغرافیایی اسلامی چون افغانستان، ایران، عربستان، عراق، پاکستان، سومالیا، مصر، سودان، اردن، لبنان و دیگر بلاد را بکلی تضعیف کرده و عصبیت های قومی و قبیلوی را چنان دامن زده است که عرب با عجم، شیعه با سنی، پشتون با تاجک و هزاره با ازبک دشمنان خونی هم اند.

آقای ملازادۀ کوهستانی که همان ملا زادۀ لندنی است غیر از افکار خودش هر اندیشه ای دیگری را پلید تعریف میکند متوجه نیست که خودش در گرداب خباثت و نجاست غوطه ور است. زیرا میداند که سخن بر سر چیست و بهانۀ اوچیست . به تحریک انتلجنت سرویس انگلیس شیعه را علیه سنی و مسلمان را علیه مسلمان میشوراند و ازین راه شکم پر از نگبت اش را سیر میکند.

اصل سخن بر سر اینست که هم اکنون کوشش های مضاعف به خاطرکشاندن جنگ های ویرانگر در سرزمین های اسلامی از طرف غربی ها ادامه دارد. ذخیره های طبیعی این سرزمین ها به یغما برده شده و عوض ان سلاح و تخنیک جنگی سرازیر میشود. این روحیه جهاد فی یوم القیامت نه تنها آبروی مسلمانان را بر باد داده بلکه هر چه بیشتر دشمنان شانرا قوی و سرمایه دار ترمیسازد. این اقا که مدنیت های سه هزار ساله خود را نمیپذیرید و ویرانگری را پیشه کرده است پس چرا سر به گریبان خود نمیاندازد که ببینید کفر از کدام سمت و سوی اسلام برخاسته است. هم اکنون اضافه از چهل پایگاه استراتژیک امریکا در شبه جزیرۀ عربستان مهد ظهور اسلام برپاست که در آن از هر نوع سلاح کشتار جمعی انبار شده است. اگر راستی ملازاده ای لندنی مسلمان باشد اضافه از صد هزار سرباز غربی در افغانستان، عراق و فلسطین روزانه به کشتار امت اسلامی مشغول است. اصلن بشرمد نیم قرن است که قبلۀ اول مسلمین را صیهونیست های اسرائیل اشغال کرده و فرزندان آنان را آماج حملات پی در بی قرار میدهند. و حتی سازمان های جاسوسی آنان به تربیه شیخ و امام و آخند چه در انگلستان، امریکا ، پاکستان، مصر, عربستان و ایران کوشش مضاعف دارند. در افغانستان دولت های به نام اسلامی و امارت را زیر سلطۀ نظامی استکبار تشکیل میدهند و جواسیس، قاچاقبران مواد مخدر و مفسدین فی الارض را بر سرنوشت مردم حاکم میسازند.

ولی این مجوسان تاریخ و واقعیت های آنرا همانگونه که بوده است قبول ندارند و صد البته که مصالح ایدولوژیک خود را در چوکات حزب و سازمانهای ترور و وحشت به نام اسلام و مسیحیت و امثال آن طرح ریزی میکنند. توهماتی از قبیل افتخارات اسلام را به نام عدالت دروغین بر رخ مردم بیسواد میکشند. بی خبر از اینکه قرن بیست یک قرن فروپاشی نظام های ائدولوژیک قرون وسطایی است. امروز کسانیکه با رد و یا شک در حقایق بدیهی؛ افسانه سازی میکنند و ترهیات بهم میبافند عمر خیلی کوتاهی دارند.

جای مسرت است که حالا این ملا های انگلیسی و دیوبندی در غرب حد اقل به گرد بودن زمین عقیده مند شده اند و تیلویزیون میبیند و رادیو میشنوند و از انترنت و کمپیوتر سر شان باز شده است. این در حالی است که تنها یک دهه قبل دوستان وهابی شان در شهر های افغانستان تیلویزیون ها را به دار آویخته و صدای موسیقی را خاموش کرده بودند. صد سال قبل اگرکسی نامی از کروی بودن زمین میبرد اورا چون البیرونی از برج بلندی به زیر میافکندند ویا او را فراری ملک های بیگانه میساختند. البته درین باره میشود به تاریخ های معتبر هشصد سال قبل مراجعه کرد. حالا این پیشوایان دروغ و تهمت و دشنام به نام البیرونی، ابن سینا، ذکریای رازی، عطار و سهروردی افتخار میفروشند.

آقای ملازاده و یا کوهستانی برای اولین بار از تاریخ ویلی دورانت یاد نموده و تاریخ تمدن اسلام نوشته او را موخذ داده است. خیال میکنم این آقا چند جملۀ این کتاب را از مقالۀ دزدی نموده و این کتاب را نخوانده باشد که ویلی دوران پیغمبر اسلام را به زنبارگی متهم ساخته و شقاوت و بربریت سپاهیان عرب را در سرزمین های خراسان نه از کله اش بلکه از تواریخ معتبر اسلامی گرفته است. ملتی که تاریخ اش را فراموش میکند در واقع از هوویت اش صرف نظر میکند. این مردم پاک دل و مسلمان های زجر دیده اگر برای اولین بار هواپیما ساختند و با آن ده دقیقه به آسمان رفتند، اگر قوه جاذبه زمین را و یا کهکشان های متعدد را کشف نمودند و دارو و یا وسایل طبابت ساختند همین ملا ها آنان را کافر، ملحد و ذندیق و یا جادوگر معرفی ؛ یا آنان فراری و یا سر به نیست کردند. از همینروست که حالا با آن همه دانشمند و نابغه برای رفع احتیاجات خود حتی سوزنی را از غربی ها خریداری میکنیم چه رسد به هوا پیما، دارو، و دیگر وسایل کار آمد روزانه...

هیچکس نخواهد گفت از علوم ریاضیات گرفته تا فیزیک، شیمی و طب ؛ شرق و سرزمین های اسلامی از همه پیشقدم تر نبوده اما پرسش اینست که چرا همه این اختراعات و اکتشافات به غربی ها نسبت داده میشود.
طوریکه قبلن گفتم هنوز هم بنیاد گرایان اسلامی و تنگ نظران مذهبی علم شیمی، فیزیک و ریاضی را علم شیطانی میخوانند. طوریکه در زمان طالبان درمدارس عالی و متوسط افغانستان بجای شیمی و فیزیک، فقه اکبر تدریس میشد. غیر از مسایلی که ارتباط به حقوق بشر، حقوق زن و مسائل مدنی است.

در سال 1994 زمانیکه طالبان جهالت و نوکران امریکا هنوزهرات را تسخیر نکرده بودند. اسماعیل خان امیر حوزۀ شمال غرب بود در سیزده نوروز از شهر هرات به سمت میدان هوایی هرات میرفتم. اتفاقن یکی از همین متعصبین و تعلیم یافته گان آخند های ایرانی به نام قاضی نذیر احمد مسوول بخشداری گذره و فعلن عضو پارلمان امریکایی افغانستان با من در یک موتر سفر میکرد. وقتی به منطقۀ سرسبز پل پشتون رسیدم زنان و مردان زیادی برای تجلیل از سیزده بدرنوروز دور هم جمع شده بودند. من دیدم که این آدمک به گریه افتاده و میگفت: دلم بحال این همه مردم دوزخی میسوزد. تجلیل از نوروز از نظر اسلام گناه کبیره است. آنروز خاموش ماندم و نتوانستم بگویم. جناب قاضی شما نمیتوانید گاهی دایۀ مهربانتر از مادر باشید. مردم با عقاید و اعتقادات خود زندگی میکنند نه با غقاید و اعتقادات شما....

در سال 1996 بنا برخواهش خانمی به نام جولین از موسسه حمایت اطفالSave the children انگلیس جهت باز گشایی دفتر کاری اش به نزد استاندار هرات به نام ملابرادر رفتیم. هنوز داخل دفتر استانداری نشده بودیم که ملا برادر مثلیکه با هیولایی مواجه شده باشد رویش را یا شمله دستارش پوشیده و از ملاقات با این خانم اباء ورزید. بهانه اش این بود که اگر ما حتی صدای پای زن را بشنویم گنهکار یم چه رسد به آنکه روبرویش نشسته و با او مصاحبه کنیم. اینست افکار قرون وسطایی شما پرورده های دیوبند و شاگردان بن لادن.
موضوع دیگری که میخواهم تذکر دهم اینست که این آدمک به نام عبدالرحیم ملازاده بر خلاف آداب و اصول اخلاق در هر پرگراف چرندیات اش دشنام میگوید. بعد ازآن مرا به دیدن موزیم لندن دعوت میکند تا بدانم که شاهکار های اسلام درین موزیم از چه قرار است. گاهی هم دشنام میدهد و هرگز به فکرش نمیآید که این زبان را خداوند برای توهین و تحقیر برایش نداده است. هر کس که از چوکات ادب و اخلاق بیرون شود منطق اش ضعیف و استدلال اش ناقص است. برای اینکه دوستان گفتار بیمعنی و خرافاتی این دوکتور علوم اسلامی را بهتر بداند لینک آنرا درینجا میاورم.

http://sadayeafghan.com/articl...

البته سایت صدای افغان به گردانندگی انجینیر فضل احمد افغان و یکی از مهره های اساسی حزب افغان ملت به رهبری انورالحق احدی و یکی از فایشست های پشتون است که برای پیشبرد مرام اش نه خدا را میشناسد ونه هم به معیار های ژورنالستی پایبندی دارد.

...........

* ملای لنگ یکی از جواسیس انگلیس بود که در زمان سلطنت امیر امان الله خان در افغانستا ن ملا ها را علیه تجدد و آزادی شوراند و چون عبدالرحیم ملازاده با افکندن نفاق میان ملیت ها، مذاهب، اقوام و قبائل مردم را دعوت به شورش میکرد....

نعمت الله ترکانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • ملازاده يك وحابى سعودى است كه ميخواهد تفرقه شيعه وسنى را در بين ما باندازد. جون ما مردم در سادكى خود مشهور شده ايم هركه به ساده كى مارا به هم انداخته است .دولت هاى قبيلوى فاشيستى سبب عقب مانى ما شده است.حالا به شكل نو به بهانه نو به جان هم بافتيم و خاندان خاندان خودرا كه درمرك تدريجى هم قراردارند ,تباه وبرباد كنيم.اين يك شيطان لعين بنام ملازاده براى ما فرستادند .ما بايد ساده نشويم شيعه وسنى دوبرادراند و اختلاف ميان شان انقدر مهم نيست كه بالاى ان توجه شود.هر كس به طريق خود به خدا ميرسد. هردومزهب نزد مردم ما عزيز اند.ما با هم دوست هستيم ,مانند ملا زاده شيطان هاى فرستاده شده را ما بايد از بين خود دور كنيم.نكزاريم كه از احساسات باك ما جهت تباهى ما استفاده كنند.اختلاف در خداو رسول نيست در امام ها است .كه اصلا به دين ارتباط ندارد.دين همان دين اسلام است.همه به يك ديكر احترام داشته با شند.هردوراه درست است و اشكالى ندارد.نه وظيفه ما است كه قضاوت كنيم ونه اين نيمجه ملا ها كه دلها از كسافت بر است و جشم شان به مال دنيا.درسى سال ما به خاك و خون نشسته ايم از عربستان خيلى ركت امد طالبان را ساختند ,ميخواستند كه ما مسلمانانرا از بين ببرند,بخاطر لوله كاز كه بايد از خاك ما ميكزشت.حالا به شكل ديكرى ميخواهد ما را خر بسازد.زيرا ما نيمه ان صفت را داريم.شيطان در لباس انسان كه جندوقت تلويزيون بيام افغان به بيام شيطان تبديل شده بود.تا همه شيعه وسنى دست به دست هم دادندو برايش جواب دندانشكن دادند.

  • سلام به تمام خواننده گان و گرداننده گان سایت محترم کابل پرس? !
   خدمت برادر نهایت عزیز ترکانی صاحب عرض شود که مطلب اقای کوهستانی را هم خواندم که هر دو یکدیگر را مورد انتقاد های شدید و متهم بی خبری و نادانی کرده اید بهر صورت در مورد این ملا زاده خوب شد یاد اور شدی که ایشان یکی از مخالفين جمهوری اسلامی ایران است و برادرش و کاکایش در سابق وکیل در پارلمان بوده و در این رژیم در حدودا 16 نفر از خاندان ایشان که برادر ها و کاکاهایش و اقوامش که ادم های کلان بودند و در ضمن وهابی بودند و علیه ایران بوده اند گرفتار ومردار شده است این شخص بعدا به لبنان و از طریق ان به مصر فرار میکند و مسیحیی میشود و به کمک اسراییل مبارزه خود را علیه ایران براه انداخته که یک راهش تبلیغ علیه مذهب شیعه و تفرقه افگنی بین مسلمان ها است بنده به مبارزه اش کاري ندارم منظورم اینست که این شخص یک مسيحی است حرف های این کثیف هيچ ربطی به اسلام و شیعه و سنی ندارد این شخص یک عقدی است .
   وظیفه هر افغان است که این شخص را بشناسد و به حرف ها و چرندیاتش گوش ندهد ملت افغانستان به قدر کافی گول این سگ سفت ها را خوردند سالها خون خوردند قرباني دادند دیگر بس است
   بنده یکي چند بار برایش زنگ زدم که اگر مرد استی برو در مملکت خو د مبارزه کن اذادش کردی نوش جانت مثل سگ بجان ما کجا افتاده ایی افغانها یکدیگر را خوب میشناسند بتو ضرورت نیست که بیایی خود را وکیل قرار دهی جواب نداشت

  • بنام خداوند

   نوشته ها ی آقای ترکانی را خواندم در تمام آنها به آیات قرآن - روایات دینی - وتاریخ اسلام اهانت نموده است وحال این منافق چند چهره باز یک مرتبه ای دیگر از سنگر شخصیتهای اسلامی می خواهد اسلام را بکوبد . ترکانی نه با سهروردی سر وسری دارد نه با مولانا ونه به ابن رشد وفارابی وابوعلی سینا وامیر خسرو و بیدل و.......... وغیره وغیره سر وکار دارد، زیرا ترکانی اصلا با اساسات اعتقادی این شخصیت ها باور ندارد.
   من نمی دانم نسبت فکری -سیاسی - ادبی واخلاقی این نوکر اجنبی با شخصیتهای ناب تربیت شده ای اسلامی چیست ؟
   ترکانی مائو ئیست که اصول ومبانی اعتقادی آن را ماتریالیزم والحاد تشکیل میدهد کوشش میکند تا از طرق کوبیدن مسلمانها خودرا به شیعه سمپات نشان داده وکل دین ودین داران را تخریب کند .
   ترکانی نه شیع است ونه سنی او یک مائو ئیست ماتریالیست است. او در اصل وقتی ایات قر ان را به تمسخر بگیرد آیا او به شیع وسنی اعتقاد دارد.؟

   شما در سایت لجن این دلقک مائو بروید وبه بینید که غیر از دشنام ناسزا واتهام ودروغ که به اسلام نسبت داده است از کله ای مردار آن دیگر چیزی تراوش نکرده است و.....
   او با عنوان کردن ملازاده ویا کوهستانی وغیره می خواهد افکار لجن خودرا پخش کند وتاسف است به سایت کابل پرس? که بنام آزادی بیان کلمات چتل والفاظ مرداراین آدمک بی سواد و بریده ازملت مسلمان افغانستان را پخش میکنند .
   واما برای عده ای جاهل باید بگویم که بحث شیعه وسنی نیست - شیع وسنی برادر ان همدیگر استند امروز بحث اسلام وضد اسلام است . اختلاف فقهی ونظریات شیعه وسنی نباید حربه ای بدست فرزندان بیوه های مارکس وانگلس واستالین ومائو بدهد تا بین برادران ما اختلاف بیاندازند .
   ما درافغانستان شیعه وسنی برادر هستیم .
   ایران وحکومت مردار آن برای شیع وسنی خیانت میکند .شما درین هفته دیدید که 45 نفر وطن دار مارا اعدام کردند وسه هزار نفر دیگر را قراراست اعدام کنند .
   پس ازرژیم ضد انسانی وضد اسلامی ایران دفاع نکنید .بگذارید هرکسی این رژیم شیطانی را افشاکند آزادباشد .
   ما برای ملا زاده وآخوند زاده کار نداریم ما برای اتحاد ووحدت ملت افغان کار داریم که ایران انرا نمی خواهد
   پس چه بهتر تا به فرزندان بیوه مائو هم بگوئید شما افکار کمونیستی تان در چین وروسیه خرید ندارد بروید این چیز های ردی وگندیده ایخود را به بدیگر جاها عرضه کنید چون در افغانستان رفقای خلقی شما عملا افکار شمارا تجربه کردند .وتاتاریخ زنده است دیگر کمونیسم تجدید حیات نخواهد یافت وبهتاریخ رهسپارشده است
   والسلام
   علی اکبر

  • به همه سلام

   محترم ترکانی از حقایق انکار ناپذیر یاد اوری نموده اند، و لیکن شما علی اکبر به جز از احساسات طفلانه چیزی دیگر ندارید که عرصه دارید.
   شما عفت قلم را هم مدنظر نگرفته و این شیوه فرهنگ و کلتور تان است که نمایش داده اید.
   اگر توانایی جواب محترم ترکانی را دارید مردانه نقد نماید؟
   کشور ما دیگر نیازی به شمایان ندارند شما امتحان خود را داده اید و مردم از شما مانند شمایان متنفرند.
   ایا روزی فکر کرده که مردم چی نوع می اندیشند؟

  • آ قای جلال ابادی !
   نوشته های ترکانی قطع نظر از اینکه از نظر املائی وانشائی صدها نقص ومشکل ادبی دارد ازلحاظ محتوا جز چرند وشعار فریبنده برای عناصر کودن وبی مغز واحیانابی سواد پیام دیگری ندارد. وارزش نقد کردن را هم ندارد.
   خودت اگر سوادت نم نکشیده است مقاله ای کوهستانی وتمام نوشته ی چتل ترکانی را پهلوی هم بگذار وقضاوت کن . وآن وقت خواهی دید که ترکانی با مایه های فکری الحادی خویش هیچ گاهی توانائی مقابله با خورشید تابناک دین اسلام نداشته است .
   بزرگترین فیلسوفان آته اسیت وبی خدایان ماتریالیست نتوانستند در برابر آفتاب پر درخشش توحید سرخود را بالا کنند واما این طفل بی سواد ومقلد بی ازرم مکتب مائو تسه تونگ را یارای آن نیست که دربرابر دین حرف بزند .
   ترکانی با هیچ یکی از علما - اندیشمندان - عرفا - ادبا ونویسندگان اسلامی وادبی حوزه ای تمدنی ما پیوند فکر واعتقاد ندارد .
   او نه به مولا نا - سعدی - سنائی - سهروردی - غزالی وادبای هم چون صایب -بیدل- حافظ- خاقانی کلیم- پروین - سهیلس - خلیلی و... هزاران فرهیخته ای دیگر هیچ مناسبت نداشته بلکه او جیره خوار اخورمائوئیزم وماتریالیزم است که فلاسفه واندیشمندان وعرفای ما وحتی تمام ادبا ونویسندگان ما اندیشه اورا شیطانی - نفسانی وطغیانی میدانند

   این کسیکه سنگ شیع را هم به سینه میزند تا بلکه ازقم برایش پول زنجیر زنی حواله شود ، به ملت افغانستان هم هیچ ارتباطی ندارد زیرا ملت افغانستان مسلمان بوده ومثلیکه ازشیطان مردم بر حذر هستند بر این اعجوبه ها هم مردم ما نفرین ولعن میفرستند.
   شما درمقاله اول ودوم آن به خوا نید خواهید یافت که این مالخولیای عصبی چطور بر ساحت دین وآیات متبرکه ای الهی تاخته است .
   ماشیعه وسنی باهم هستیم ولیکن این مردک بی محتوا هیچ ارتباط با پیروان این دومذهب اسلامی ندارد.
   بناء ا من ازبرادران هزاره خود وخاصتا اهل تشیع وتسنن می خواهم تا فتنه گری این یتیم بچه مائو را خوب درک کنند که این با تیغ دو دم خویش به تحریک صهیونیستها وصلیبی ها بیخ اسلام را اره میکند . اما این طفلک صغیر نمی داند کا کدوی میان خالی را با کوهای سر بفلک کشیده چه نسبت است که اورا متزلزل سازد
   والسلام

  • به همه سلام

   محترم اکبر

   این درست نبوده است که علیه روشنفکران هموطنت قرار داشته باشید و قلم بدستان را به کشورهای خارجی منسوب دارید.
   از اسلام حربه سیاسی نسازید.
   و این را به دقت باید بدانید که مردم کشور ما از اسلام سیاسی معامله گر متنفرند.
   جلال ابادی

  • آقای جلا لابادی !
   اسلام بدون سیاست اسلام نیست واین ایده ای استعمار است وآن چیزی که تو بنام اسلام غیر سیاسی میگوئی آن اسلام زاده ای ماسکو پکن ووا شنگتن و لندن است .
   متوجه باش که این کسانیکه خودت انهارا روشن فکر خطاب میکنی اینها غیر از ترکانی وراوش ودستگیر نایل هستند اینها جویده های استعمار سرخ وسیاه را مزمزه میکنند وکدام ایده ای ملی هم ندارند .
   روشنفکر بکسی اطلاق میشود که در برابر تجاوز غیر ایستاده شود ونه اینکه مانند موشها در وقت جنگ به سوراخها خزیده وبعد از پیروزی ادعای کلان کاری وحاکمیت بکند .
   ترکانی نه با ملت افغان سر وکار دارد ونه هم با اسلام سیاسی ویا غیر سیاسی .
   ترکانی هویت ضد ملی آن هویدا است که بر علیه دین ملت -برعلیه آرمان ملت وبر علیه تاریخ این ملت چرندیات واراجیف پخش می کند .
   این بی غیرت اگر نوکر ومزدور اجنبی نیست فعلا سه هزار نفر افغانی در ایران اعدام میشود اما این روسیاه تاریخ لب بسخن تر نکرده وفقط بر عقائد ملت مسلمان افغان می تازد .

 • محترم آقای ترکان بسلامت باشید! ازخوانندن نقطه نظرات شما استفاده نمودم ، خیلی واقع بینانه ومنطقی ارائه وتهیه گردیده است . ادامه کارباشید. من بدرستی متوجه نگردیدم که با استناد به کارنامه ها واندیشه ی شخصیت های برازنده وعلمی ای چون " البیرونی " ،" ابن سینا"، " بیدل"،" رازی" و... چگونه میتوان به ماهیت اصلی وواقعی اسلام واثرات ویرانگرومخرب دکترین آن پی برد؟ مگرنه اینست که اسلام بمثابه یک مکتب دربعدفکری ونظری خود وبگونه یک طرزالعمل درابعاد عملی آن ؛ توسط محمد ، عمر، ابوبکر، عثمان ، علی، سلمان، خالدابن ولید، معاویه و.... بیشترازچهارده صدسال قبل پایه گذاری گردیده است ؟ بدیهی است اگرکسی میخواهد نقدونظری در رابطه به مارکسیسم داشته باشد ، بایسته به آثارکلاسیک مارکس ومانفیست آن مراجعه نماید ویادر رابطه به مائو به اندیشه ها وکارنامه های عملی وی استنادگردد! نه به کردارورفتار فلان شخص ویاسازمان وحزبی در اول قرن بیست ویکم، آنهم درسرزمین های عقب افتاده ای چون افغانستان - عراق- پاکستان - ایران - سودان و.... آنگونه که اشاره گردید، این امر در رابطه به اسلام- مسیحیت - یهودیت- ودیگرادیان سماوی نیزقابل توجه ودرخور اهمیت است . امروزه حکومت ها وجریانهای مختلف اسلامی ، ازآمریکا تاجنوب آسیا وازماورای قفقازتاجنوب آفریقا ، به شیوه های مختلف جنایت ووحشگیری مینمایند! ( گردن میزنند، سنگسارمیفرمایند، به دارمیآویزند، مرتکب به تجاوزجنسی به مردوزن میگردند، چپاول ومصادره میدارند، دست به انتحارمیزنند، دروغ میگویند، نفرت میآفرینند ، زن ستیزی وبرده پروری را ترویج مینمایند ودریک کلام آنچه را نکبت وفرومایه گی است انجام میدهند!واتفاقآ امروزه نه تنها بیضه داران اسلام وبرده گان فکری آن ، بلکه فکلی ها ومکتب رفته های مانیزبا اکت وادا ولکنت برزبان میرانند که " اسلام اینطور نفرموده ونیست " که بنام آن به انجام میرسد!! ویا اینکه : اگرحکومت اسلامی وفقهای شیعی - امام زمانی ایران به زن ومرداسیروزندانی تجاوزجنسی مینماید - وحاکمیت اسلامی سعودی درپناه آمریکا مشغول تربیت وپرورش آدم کشان حرفوی است ، اینها اسلام را بدنام میسازند!! . امروزه برهرآن کسیکه دلبستگی وعلایق به اسلام دارد ویا برعکس، ضرور ولازم است تا اسلام دوران محمدویارانش را بدون پیشداوری وذهنیت ازقبل تعیین شده مرور ودرعین حال مانفیست ودکترین آن ( قرآن ) را نیزبه زبان خود به مطالعه گیرد ، تابخوبی دریابند که ریشه این همه سیاه روزیها وگرفتاریهای جهان باصطلاح اسلامی درکجاست . جهت روشن شدن اذهان بخواب رفته به چند آیه ازقرآن توجه نماییم : سوره توبه - آیه 29" بکشید کسانی را که بخدا وروزقیامت ایمان نیاورده وحرام خداوند وپیغمبرش را حرام نمیدانند وهمچنین آن دسته ازاهل کتاب را که به دین حق یعنی اسلام ایمان نیاورده اند، مگراینکه متعهدشوند باخواری وفروتنی بدست خود جزیه دهند"! استدعا دارم به عبارت ( باخواری وفروتنی بدست خودجزیه دهند) بذل توجه نمائید.سوره محمدآیه 4" کفار را هرکجایافتیدگردن بزنید تازمین ازخون شان رنگین شود، اسیران را محکم ببندیدکه قادربه فرار نباشند". سوره توبه آیه 123" ای گروه مومنان بکشیدکافران را یکی پس ازدیگری هرکه بیشتر ونزدیکتر دردسترس است ، آنان بایدسختگیری وعدم گذشت وملایمت را درشما احساس کنند". ( نمونه ای ازدستورات اسلامی برای قتل). سوره بقره آیه 178" ای اهل ایمان برای شماحکم قصاص چنین معیین گشت: که مردم آزاد را درمقابل مرد آزاد ، بنده را بجای بنده وزن را بجای زن قصاص نمائید".سوره بقره آیه 122" ای بنی اسراییل بیاد آرید نعمتی را که بشما عطا کردم واینکه شمارا فضیلت وبرتری دادم برهمه ای مردم".سوره معارج آیه 29و30" وآنانیکه اندام خودرا ازشهوت رانی نگاه میدارند، مگربرزنان حلال وکنیزان ملکی خویش که ازاعمال شهوت با آنها هیچ ملامت ندارند!!". سوره نسأ آیه 34" مردان را برزنان تسلط وحق نگهبانی است بواسطه آن برتری که خدابعضی را بربعضی مقررداشته وهم بواسطه آنکه مردان ازمال خود به زنان نفقه میدهند. وزنانی را که ازمخالفت آنان بیم ناکید، بایدنخست آنهارا موعظه کنید ، اکرمطیع نشدندازخوابگاه آنها دوری گزینید بازمطیع نشدند آنهارا به زدن تنبیه کنید". ( به کلمه زدن ومطیع توجه شود ). ( نمونه های ازعدالت اسلامی )!! سوره احزاب آیه 50" الی 52" ای پیغمبرگرامی ، مازنانی را که مهرشان را اداکردی برتوحلال کردیم وکنیزانی که به غنیمت خدا توارا نصیب کردوملک توشد، ونیزدختران عمه ودختران خالو ودختران خاله آنها که باتوازوطن خود هجرت کردند ونیز زن مومنه ای که خودرا بتوبیشرط ومهرببخشد ، ورسول هم به نکاحش مایل باشد که این حکم مخصوص تواست ، دون مومنان که ماحکم زنان عقدی وکنیزان ملکی مومنان را بیشترباشرایط وعدد وحقوق آنهابرشوهر همه را به علم خود بیان کردیم ، این زنان همه را که برتوحلال کردیم وترامانند مومنان امتت باحکام نکاح مقید نکردیم، بدین سبب بود که بروجود عزیزتودرامرنکاح هیچ حرج وزحمتی نباشد. تو ای رسول هریک از زنانت را خواهی نوبتش مؤخر دار وهرکه را خواهی بخود بپذیروهم آن را که به قهرازخود راندی اگرش خواندی برتوباکی نیست ". سوره احزاب آیه 53" وهرگاه از زنان رسول متاعی میطلبید ازپس پرده طلبید که حجاب برای آنکه دلهای شما پاک وپاکیزه بماند بهتراست ." ( نمونه های روشنی ازطرز تفکراسلام عزیز نسبت به زن وحجاب اسلامی وبازگذاشتن دست محمد در ارضای شهوت ونیزدخالت خدا در باره نوبت سکس محمد با زنانش !!!!!! باتوجه به آنچه اسلام درآستین دارد وبرای بشریت تا روزقیامت بدون چون وچرا دستور به اجرا شده است ؛ بسیار غیرمنصفانه ونابخردانه است اگر حکومت ها وجریانهای اوباش اسلامی را متهم به نفهمی وبدنام نمودن اسلام نماییم . ناگفته پیداست ، آنچه را که سیاف - شیخ مزاری- مسعود- محسنی - گلبدین به انجام رساندند ویا انجام میدهند، دراساس هیچ تفاوتی با اندیشه وعمل طالبان- دستگاه حکومت اسلامی ایران وحکام سعودی نداشته وندارند ودرنهایت همه ریشه درفرهنگ وحشیانه اعراب بدوی دارد. دوستان که غرور کاذب دینی شان جریحه دارمیگردد معذرت ام را بپذیرندودرعین زمان ناگزیریهای نسل امروز برای شان قابل فهم باشد. باعرض حرمت ( یاسمین - جاغوری ).

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس