در همین بخش

صفحه نخست > عکس > زنان در قندهار

زنان در قندهار

در زادگاه ملا عمر دشمن زنان
شنبه 17 آپریل 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

حدود هشتاد تن از زنان در قندهار، با شرکت در کارگاه های آموزشی، نحوه ی ساختن بازیچه های کودکان را می آموزند. در زادگاه ملا عمر، جایی که اکنون احمد ولی کرزی قدرت کامل دارد، زنان فرصت چندانی برای شرکت کار و فعالیت را ندارند. بارها دختران قندهار بدلیل رفتن به مکتب مورد حمله بنیادگرایان قرار گرفته اند.

عکس از گتی ایمیج

واژه های کلیدی
کار، زندگی و سرمایه

جستجو در کابل پرس