در همین بخش

صفحه نخست > ببينيد و بشنويد > جنايات طالبان در شمالی

واژه های کلیدی

پيام‌ها

  • آقای میرهزار سلام

    جنایات این بی فرهنگان به همگان معلوم است.و هیچ آدمی در جهان این طالبان بی فرهنگ را حتی عضو جامعه بشری نمیداند،به استسنای فاشیستان مانند روستار تره کی و دیگر قبیله سالاران.لطف نموده در مورد جنایات عبدالرحمن جابر و نادر دیره دونی و محمد گل؟مومند کثیف برای مردم بنویسید تا همهگان منشا بدبختی ها را بدانند.

جستجو در کابل پرس