صفحه نخست > خبر و گزارش > یاد قربانیان هفتم جوزای سال 1386شهر شبرغان گرامی باد و نفرین بر قاتلین آنها

یاد قربانیان هفتم جوزای سال 1386شهر شبرغان گرامی باد و نفرین بر قاتلین آنها

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
شنبه 28 می 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

مردم ما هرگز نمیتوانند این جنایت عظیم تاریخ را به فراموشی بسپارند و خونهای بیگناهان دادخواهی را که بلند نمودن فریاد مظلومیت به قیمت جان ایشان تمام شد از یاد ببرند.
وجدان انسانی و مظلومیت های تاریخی مردم ما در هیچ حالتی اجازه نمیدهد و نخواهد داد که قاتلین آلوده دامن آن بیگناهان را که تا همین امروز هم در صحنۀ قدرت حضور داشته، و به پاداش آن عمل ننگین، امتیازات بزرگی را هم از جانب حامیان فاشیست خود در دولت فعلی آقای کرزی دریافت، وبی هیچ نگرانی مصروف بازی قدرت وجمع آوری ثروت در مناطق مختلف کشور میباشند، بحال خود واگذار نموده و از حق داد خواهی آن مظلومین بگذرند.

ما باورمند این حقیقت زرین تاریخ هستیم وخواهیم بود که عدالت هیچگاهی نمی میرد و آزادی بگور نمی رود، هرچندی که ابرهای تیرۀ ظلم و اجحاف روزی چند، آن پدیده های تکوین بخش هستی انسان را با قساوت و نیرنگ در عقب خود نگهدارند. ولی قاعدۀ هستی و تدوام حیات بشر حکم برآن دارد که بی عدالتی عمر ابدی ندارد و ستمگاران هرچندی هم که دور از دسترسی عامل عدالت باشند روزی نه روزی راه زوال ونابودی را طی خواهند نمود و به پنجۀ عدالت گرفتار خواهند شد.

چنانچه ما نمونه های زندۀ این حقیقت را در واقعیت های امروزی جهان خود با گرفتار شدن دژخیمان قسی القلبی چون رادوان کارادویچ دیکتاتور خون آشام صربستان و راتکوملادویچ قصاب سربرینیتسا، وده ها شرارت پیشۀ دیگرشاهد بوده و امید بر آن داریم که جمعه گل جلاد و همدستان فاشیست او نیز به کم ترین فرصتی، به پاداش اعمال و جنایات انجام دادۀ خود برعلیه مردم بی گناه کشور ما، گرفتار پنجه های عدالت و پاسخ گوی اعمال خود شوند.
فاشیستی که ریاکارانه پسوند "همدرد" را با نام خود ضمیمه دارد، بی مروت ترین موجودی درین کرۀ خاکی است که، نه از انسان و انسانیت خبری دارد و نه هم کوچکترین اعتقادی به اسلام و احکام آسمانی آن در رابطه با فرایض و مکلفیت های یک زمامدار در رابطه با مردمی که او حاکم ایشان است.

اورا صرفاً میتوان یک فاشیست تمام عیار با اعتقادات خدشه ناپذیر قبیله پرستی اش خواند که، قبله و کعبۀ آن قبیله وحاکمیت بیداد گرانۀ قبیلوی است وبس!!

دولت و دولت مردانی که بااستخدام این چنین عناصر بیدادگر و فاقد و جدان انسانی، سر نوشت مردم را حوالۀ دست آنان میکنند، خود نیز تعریفی بهتراز دولت فاشیستی و دولتمردان فاشیست که کعبۀ آمال ایشان صرفاً تسخیر قدرت به نفع قبیله پرستان و تحکیم پایه های حاکمیت قبیلوی است چیز دیگری نمیتواند داشته باشد.

جمعه گل والی سابق ولایت جوزجان که اکنون بحیث والی پکتیا و وزیر مشاور آقای کرزی ایفای وظیفه مینماید، آن جلاد بی رحم و بی مروتی است که، به روز هفتم جوزای سال 1386 مردم عدالتخواه و سرزمین تشنۀ عدالت شبرغان را، با خون بهترین عزیزان آن رنگین ساخت، و فریاد های داد خواهانۀ مردم را با زبان تفنگ جواب گفت.

این فاشیست بی رحم هیچ چیزی کمتراز قصاب سربرینیتسا و دیگرجلادان تاریخ ندارد وحکومت آقای کرزی هم که به مهد امن این چنین عناصر فاشیست مبدل گردیده آن دولت فاشیستی و دور از معیار های یک دولت ملی است که مجموع منافع مردم میهن ما را قربانی منافع و خواهشات قبیلوی خود و اطرافیان خویش نموده، وهیچ تفاوتی بادولت های فاشیستی دیگر در جهان ندارد.

ما یقین کامل داریم داور زمان روزی این جنایتکاران را هم همانند دیگر جنایتکاران تاریخ تحویل دادگاه نموده و از اعمال رزیلانۀ ایشان بازخواست خواهد نمود.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان یاد وخاطرۀ شهدای هفتم جوزای شهر شبرغان را گرامی داشته وبا هر آنچه که در توان دارد، در راه کشانیدن این جنایتکاران به پیشگاه عدالت تلاش مینماید.

این نهاد عدالتخواهی قلباً آرزو دارد که روزی جمعه خان و حامیان او را در برابر دادگاه قرارداده و ایشان را در برابر جواب اعمال و جنایاتی که انجام داداند پاسخ گو سازد.

درود به روان پاک شهدای عدالت و دادخواهی شهر شبرغان

با آرزو های بی پایان سرنگونی فاشیسم ونهاد های وابسته به آن در کشور ما و جهان

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • از قضا فتنۀ به ملک ما افتاد ++ (هرکه در گوشۀ فرا رفتند )

  دزدان و آدمکشان بی آزرم ++ وزیر شدند و پادشاه رفتند

  شخصیت های استاد و دانشمند ++ مهاجر شدند و روستا رفتند

  جمعه خانان زن فروش و دزد ++ والی جوزجان شدند و پکتیا رفتند

  حکمتیارمفعول و ملا عمرکور ++ راه مردم گذاشتند و در خطا رفتند

  ناقلین وکوچی های سرگردان ++ کوه های پدری گذاشتند بملک ما رفتند

  مزاری

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس