صفحه نخست > دیدگاه > سرنوشت ایتلاف تغییر و امید در گرو فخریه عبدالله

سرنوشت ایتلاف تغییر و امید در گرو فخریه عبدالله

امضا محفوظ است
چهار شنبه 10 آگوست 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

طوریکه برای همه معلوم است هم اکنون افغانستان در حساس ترین شرایط تاریخی خود قرار دارد و بهترین فرزندان خود و هم پیمانان خودرا پی هم قربانی میدهد و سالهاست که مردم بی دفاع این سر زمین به شیوه ها ی گونا گون درد، رنج و مصیبت های المناک را تجربه مینمایند. مسلمآ این همه دشواری و درد و رنج را کسانی بخوبی حس کرده میتوانند که مستقیمآ در معرض این همه مصایب قرار داشته و دارند: از دست دادن عزیزان وجگر گوشه های شان، متحمل شدن شکنجه های فیزیکی ورانی، بیماری، محرومیت، فقر و تنگدستی و ده ها مصایب دیگر. اما یک عده ای انگشت شمار ازجمله رهبر ایتلافه تغییر و امید، عبدالله عبدالله، است که به قیمت این همه درد و مصایب مردم نفع شخصی برده برای خود زندگی مرفع، بدور از دید مردم ساخته است. هرچند دریک نگاه مختصر به لباس های شیک و دریشی های چند هزار دالری و سفر های پر مصرف و بدون دست آورد عبدالله و زندگی مرفع وی را حدس زده میتوانیم ولی چهره اصلی این فاسد هنوز پنهان است که نمونه از آنرا درنبشته زیز مطالعه کرده میتوانید:

گرچه یک عده مردم با چهره به ظاهرنیکو وشریفانه ای داکترعبدالله عبدالله رهبر ایتلاف تغییر و امید آشنا ی نسبی دارند و عده ای هم از بی کفایتی و ضعف کاری وی در مراحل مختلف خاطرات تلخ و ناکام دارند، اما اکثریت آنانیکه وی را به عنوان رهبر و شخص مورد اعتماد خود می دیدند و تصور میکردند که موصوف دارای شخصیت پاک ومرد صاحب تقوا است، بد بختانه سخت فریب وی را خورده و در واقع آرمان های خودرا نا آگاهانه فدایی فساد اخلاقی، فساد مالی و معامله گری های سیاسی و شخص محوری این چهره کاذب، نمودند. اکنون فرصت آن رسیده تا این چهره فساد پیشه و جنایت کاربرای همه مردم و بخصوص آنانیکه فریب وی را خورده اند آشکار گردد و بیشتر از این فریب این چهره ای فاسد و ننگ آوررا نخورده و اجازه ندهند تا همچوفریب کاران بیشتر از این با سر نوشت شان بازی کنند.

طبق گزارش موثق، عبدالله بعد از ازدواج دومیش با خانم مریم نجف، یکی از دیپلمات های پیشین که جوان با استعداد و قشنگ توصیف شده است، دچار پیچده ترین اختلاف خانواده گی با خانم اولیش، فخریه عبدالله، گردیده و اکنون تحت نظارت وی در خارج از افغانستان در حالت سر در گمی و بحران عمیق به سر می برد.- برای دیدن عکس ازداوج عبدالله و مریم به قطعه عکس زیر مراجعه شود- بر اساس این گزارش عبدالله پس از هشت سال رابطه خیلی صمیمی وعاشقانه اش با مریم نجف از چند ماه بدینسو مخفیانه ازداوج نموده اما از بخت بدش این ازدواج مخفیانه ای وی بزودی نزد خانم اولیش، فخریه عبدالله، افشا و سبب بروز خشونت و اختلاف شدید میان عبدالله و فخریه گردیده است. گفته میشود در حالیکه عبدالله از ابتدا رابطه صمیمی و صادقانه با خانم اولیش، فخریه، نداشته و ندارد اما به نسبت افشا بودن راز های خیلی سری، مهم و حساس عبدالله نزد فخریه، موصوف قویآ تحت فشار و تهدید فخریه قرار گرفته وبر خلاف میل شخصی اش و فقط بخاطر جلو گیری از افشا شدن این راز نهایت خطیر، نا گزیر گردیده که جانب فخریه را بگیرد و خانم دومیش مریم نجف را که زوجه عشق اش میباشد در حال بی سر پناهی رها نماید وخود با فخریه افغانستان را ترک گوید. طوریکه گفته شده است عبدالله با وجود روابط غیر صمیمی و غیرصادقانه ای که با خانمش، فخریه، داشته است از وی دارای چهار فرزند نیز می باشدو فخریه بر خلاف خانم دومی عبدالله هیچ گاهی فعالیت سیاسی و اجتماعی نداشته و بجز در یک مورد خاص و آن هم بخاطر استفاده سیاسی عبدالله در آغاز انتخابات ریاست جمهوری در محضر عام و ودر برابر مطبوعات برای رای دهی به عبدالله ظاهر گردید ودیگر هر گز در محضر عام به چشم نخورده است. قابل یاد دهیست که در سال 2008 در یک برنامه تلویزیونی طلوع به نام مهمان یار عبدالله گفته بود که با خانم و فرزندانش رابطه ای دوستانه و صادقانه دارد و با هیچ خانم دیگر ی رابطه ای خصوصی ندارد. برای تماشای این برنامه به لینک زیر مراجعه شود.اما اکنون واقعیت و شرایط زندگی خانواده گی عبدالله بر خلاف ادعای دروغین اش چیزی دیگری را بیان میکند و پرده از چهره کاذب عبدالله برداشته و وحقیقت اصل پشت پرده را به مردم هویدا می سازد، تا همه در روشنای قرار گرفته و قضاوت بی طرفانه خود را نسبت به شخصیت نا شایسته ای عبدالله نمابند.

تصویرشب نکاح مریم نجف و عبدالله عبدالله

طوریکه گفته شده است ازداوج عبدالله با فخریه نه به اساس شناخت و خواست شخص خودش با فخریه بلکه از طریق فامیل عبدالله صورت گرفته است و ضمنآ بعد از اینکه فخریه در اثر سوختگی صدمه دید و این مساله نیزآهسته آهسته مناسبات عبدالله و فخربه را سرد و تیره تر گردانی. قسمیکه قبل تذکر داده شد، از یکطرف ازدواج عبدالله با فخریه ازابتدا مملو از مشکلات و نا خورسندی بوده است و از جانب دیگر رابطه های غیر مشروع عبدالله با چند خانم دیگر فخریه را سخت عقده مند ساخت و وی را وادار به این ساخت تا از مهارت کار گرفته همه فساد اخلاقی و جنایات پشت پرده عبدالله را تحمل نموده و ضمنآ با بسیار زیرکی در پی جمع آوری راز های خیلی حساس و سری عبدالله گردد و درعین حال استفاده مالی برای خود و خانواده خود نماید و حتا برادر بی سواد خود، کیهان احمدی، رادر پست های مهم دیپلماتیک در دهلی و اکنون در کانادا بگمارد و بلاخر امروز بتواند قطعه اصلی را که همان راز خطیر و خوابیده عبدالله است موفقانه بعد از ازداج عبدالله با مریم نجف علیه عبدالله به کار گیرد. طوریکه قبلآ اشاره شد، هم چنان گفته شده است که عبدالله از زمان ازداوج اش با فخریه تا اکنون کمترین وقت خودرا با فخریه سپری نموده و بیشتر مصروف معاشقه با معشوقه های خود در داخل و خارج از افغانستان بوده است اما فخریه بسیار ماهرانه توانسته همه دشواری ها را تحمل نموده و حتا رابطه نا مشروع عبدالله را با دیگران تحمل کند و در عین حال خط قرمز را در مناسبات خود با عبدالله مشروط به عدم ازداواج دومی عبدالله باخ خانم دیگری تعیین نماید. بلاخره ازدواج محرمانه ای عبدالله با مریم نجف سبب میشود تاکاسه صبر فخریه لبریز گردد شروع به تهدید و افشا گری نماید و عبدالله را از کیف ازدواج با معشوقه ای دلخواهش محروم نگه داشته و تحت نظارت شدید خود قرار دهد. در صورت اندکترین سر کشی عبدالله حتا دست به خشونت و رسوایی علیه عبدالله بزند. بنآ تحت چنین شرایط دشوارعبدلله نا گزیر گردیده که گوش به فرمان فخریه دهد و از همه فامیل و دوستانش خود فاصله گرفته و برای چند هفته بدون تماس با مردم به سر ببرد و بعدآ رهسپار دهلی گردد تا فساد خودرا از اذهان عامه مخفی نگه دارد.

از جانب دیگر قرار گزارش موثق که از زبان اطرافیان و همکاران نزدیک عبدالله نقل شده، بعد از افشا شدن ازدواج مخفی عبدالله با مریم نجف حتا عبدالله مورد لت و کوب فزیکی سخت خشونت بار فخریه قرار گیرده و فخریه تهدید نموده که در صورت سر کشی بیشتر عبدالله وادامه رابط ای زنا شوهریش با مریم نجم، وی (فخریه) تمام راز های خطیر و خیلی حساس عبدالله را طی یک کنفرانس مطبوعاتی افشا نماید که طبق اظهارات خود فخریه این امر حتا سبب به محاکمه کشانیدن و قتل عبدلله شده میتواند. بنا عبدالله مجبور میشود که سر تسلیمی فرو آورد و تحت فرمان فخریه عمل نماید و حتا بخاطر خوشنودی فخریه در برابر سایر اعضای خانواده خود نیز قرار گیرد. این بحران خانواده گی حتا با پا در میانی افراد بر جسته، وفا دار و نزدیک به عبدالله بی نتیجه لاینحل باقی بماند. در حالیکه سایر خانواده و نزدیکان عبدالله شاهد این صنحه ای دلخراش بوده اند اما وفتیکه خواستند مداخله ای داشته باشند از جانب فخریه مورد توهین و تحقیر قرار گرفته واز منزل عبدالله بیرون رانده شدند. در عین حال باز هم عبدالله از خود اندکترین تحرکی نشان نداده و فقط تحت نظارت و اسارت فخریه باقی مانده و گوش به فرمان وی میماند. هم چنان گفته شده است که در پی این خشونت فخریه عبدالله از ناحیه شانه و کمر در اثر پر تاب ظرف مملو از آب چوش جراحت سوختگی شدید برداشته و حتا فخریه اجازه نداده که برای معالجه عبدالله به داکتر مراجعه کند.

به هر حال چیزیکه بیشتر جلب توجه میکند و حایز اهمیت است، افشا بودن راز حساس و خطیر عبدالله نزد فخریه میباشد که وی را وادار به تحمل بیش از حد در برابر این همه خشونت ورسوای فخریه نماید؛ این در حالیست که عبدالله به مغرور و متکبربودن و خود بینی معروف است و نیم عمر خودرا در خشونت به سر برده و هم چنا ن با فامیل خود به شیوه سنت افغانی همیشه بر خورد داشته . حالا نا گزیردر برابر این همه خشونت فخریه جز صبر و تحمل چاره ندار و مجبور است خاموشی اختیار کند.

جالبتر از همه اینکه بعد از این همه رسوایی ها اخیرآ عبدالله همرا با فخریه، طوریکه قبلآ گفته شد فخریه هر گز پیش ازاین در صحنه سیاسی و اجتماعی فعال نبوده، برای مدت کوتاهی به کابل بر گردد و بطور نمایشی مقدار پولی را به بنیاد مسعود اهانه دهد و ضمنآ دعوت افطاری را بدون کدام اجندای مشخص سیاسی در منزل خود برای برخی از دوستان خود ترتیب داده و بعدآ آنرا به عنوان جلسه ای مهم سران جبهه ایتلاف تغییر و امید به نمایش گذاشته و گزارش آنرا در سایت خبری خود فقط به زبان دری با قطعه عکس های خود و خانمش، فخریه، بطور تبلیغاتی و فریب اذهان عامه پخش و نشر نماید و به تعقیب آن مصاحبه نمایشی دیگری را با تلویزیون طلوع ترتیب دهد و فردا ی آن پس از این صحنه سازی ها، دوباره کابل را به قصد دهلی تحت نظارت فخریه و کیهان احمد ی، برادر فخریه، ترک گوید و از آن به بعد خبری از ایشان شنیده نشده.

با در نظر داشت این مسایل یاد شده، سوال مهم دیگری که مطرح می شود این است که سر نوشت عبدالله بلاخره به کجا خواهد کشید، و تا چه زمانی به این نوع زندگی ننگین و آن هم تحت نظارت به سر خواهد برد و با خانم دومیش مریم نجف که یک جوان زیبا و با استعداد نیز است که نه تنها مطابق ارزش های افغانی بلکه بیشتر مطابق ارزش های کشورفرانسه بزرگ شده است، چگونه معامله خواهد کرد. طوریکه دقیقآ اطلاع داده شده است، مریم نجف که به دستور عبدالله وظیفه ای دیپلوماتیک خودر تقریبآ دو سال قبل در نیویارک ترک گفته و از آن روز به بعد تمام مسوولیت وی را عبدالله عهده دار شده بود، حالا عبدالله چگونه موقفی را در برابر این خانم اتخاذ خواهد نمود؟ از جانب دیگر گفته شده است که عبدالله مریم نجف را در ابتدا فریب داده وبرایش گفته بوده است که گویا رابطه اش با فخریه کاملآ تیره است و از مدت زیاد ی از هم عملآ جدا هستند و صرف بخاطر فرزندانش به هندوستان میرود ودر عین حال در جستجووتلاش است که چگونه و بدون سرو صدای بتواند طلاق فخریه داده و با مریم زنگی کند، و راز هاییش نیز پنهان بماند، و ضمنآ از مریم خواسته بوده که تا حل این قضیه باید ازداوج خودرا با عبدالله مخفی نگهدارد، حالا برای مریم چه پاسخی دارد؟

از جانب دیگر حالا که ازدواج عاشقانه ای عبدالله با مریم نجف نزد خانمش، فخریه، فاش گردیده و روابط تیره اش تیره تر گردد، وبی اعتماد ی که وجود داشته بد تر گردد و همه نزاکت زنا شوهری دچار بحران شدید گردد و هیچ گونه اعتمادی باقی نماند. اکنون فخریه با داشتن راز های خیلی مهم عبدالله توانسته وسیله تهدید آمیزرا علیه عبدالله تا تکمیل شدن هر پروژه که داشته باشد ترتیب دهد و از آن استفاده کند؛ در این میان سر نوشت عبدالله بلاخره به کجا میرسد؟

در اخیر ادعا شده است که بعد از نشر این گزارش احتمال آن وجود دارد که عبدالله و فخریه بخاطر مغشوش ساختن ذهنیت عامه و ضربه زدن مریم نجف و تکمیل شدن پروژه فخریه، صحنه سازی های نمایشی را بر پا کنند، اما واقعیت امر همین است که در لابلای این گزارش به آن به تفصیل اشاره شده است.

در نتیجه این عمل غیر انسانی عبدالله از یکطرف حیثیت و افتخار کاذبی که وی برای خود کسب کرده بود از دست داده و چهره ای اصلی اش برای مردم آهسته آهسته هر چه بهتر و بیشتر آشکار میگردد و از جانب دیگر سوال مهمی را به میان آورده که این راز خیلی خطیر و مهم تا چه زمانی نزد فخریه مخفی خواهد ماند؟ و این راز خیلی جدی که بد تر و خطیر تر از رسوایی های که بعد تر میتواند در نتیجه ای این حادثه تدریجی و پی هم به میان آید چه بوده میتواند؟ و عبدالله تا چه زمانی در قید و اسارت فخریه بیرون از افغانستان به سر خواهد برد؟ عبدالله در طی ان همه مدت مصارف گزاف معشوقه باز خود را از کجا و چگونه تمویل کرده است؟ عبدالله تا چه زمانی می تواند جدایی خانم دومیش را که زوجه معشوقه و دلخواه میباشد تحمل کند و بلاخره این ماجرا ی تراژیک چه پایانی خواهد داشت؟ هم چنان ادعا شده است که بحث این ماجرا ادامه میابد و انکشافات بعدی این حوادث راز های مهمتر دیگری را در معرض قضاوت مردم به ترتیب قرار میدهد و در نهایت امر پاسخ عبدالله چه بوده میتواند جز یاوه سرای های که همیش داشته و دارد. پس منتطر میمانیم تا موضوعات بیشتر در اختیار مرد م قرار گیرد. در اخیر نتیجه گیری دیگر که میشود این است، کسیکه نتواند به خانواده خود صادق و وفا دار باشد چگونه میتواند برای مردم خود صادق و وفادار باشد و یک جریان سیاسی اپوزیسون قوی را در کشور سازمان داده ورهبری نماید، طوریکه تا حال دیده شده در این راستا دست آورد ملموس نداشته است.

گالری عکس

"امضا محفوظ است" برای کسانی ایجاد شده که نمی خواهند هویت و نام آنان در کابل پرس? افشا شود. "امضا محفوظ است" مربوط به یک نویسنده نمی باشد و ممکن است نویسندگان زیادی از این امضا استفاده کنند. تشخیص اینکه چه کسانی می توانند از "امضا محفوظ است" استفاده کنند، پس از درخواست نویسنده، بر عهده کابل پرس است.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • نویسندهٔ محترم،
  شما در نبشتهٔ خود مستقیماً به مضوعات خانواده گی یک شخص مداخله نموده اید۰
  هیچکسی حق مداخله به مسائل خانواده گی وخصوصی اشخاص را ندارد۰
  افکار پسمانده و قبیلوی با دید خرافی دست به دست هم داده و مانع خوشبختی شخصی مردم میشوند۰ هر انسان آزاد حق تعین سرنوشت خود را خودش دارد۰
  در صورتی طلاق باید حقوق زن طلاق شده وبه خصوص کودکانش مدنظر گرفته شود۰ازدواجهای اجباری و زنده گی اجباری بایک شخص باعث بدبختی و صدها مشکلات دیگر در کشور میباشد۰ نویسندهٔ محترم آیا از خود پرسیده اید که چرا بانوان درکشور دست به خودسوزی میزنند؟ آیا اگر این بانوان حق تعین سرنوشت میداشتند جان شرین خود را میسوختاندند ؟ هرگز نه۰ باعرض ادب و احترام

  • اجازبدهید که ازکابل

  • این مقاله از روی عقده نوشته شده و هرکی نوشته است اول باید رهبر قومو خودرا بی آبرو کند......قومو آیت الله محسنی سه زنه، قومو محقق و خلیلی و دیگران......لطفاً اول انسانیت را در قضاوت هایتان فراموش نکنید........حتی از اگر از هر قوم باشد مهم نیست ولی ای کاش اول از قومو خود شروع میکردین

  • دوستان عزیز، سلام؛
   قبل از خواندن این نبشته در این سایت، سایت کابل پرس? یکی از بهترین های شبکه ی جهانی برایم بود، ولی با این نشر این افترا و دروغ، این سایت از جشمم افتاد. بدون شک، با یک نگاه اجمالی هم می توان به جعلی بودن این عکس پی برد. متاسفانه هستند کسانی که بخاطر پول، حاضراند دست به هر کاری بزنند، بدون ا ینکه از کار خود پشیمان باشند. راحت به دیگران توهین می کنند و به حریم خصوصی دیگران راحت تجاوز می کنند بدون اینکه خمی در جبین شان دیده شود. این کار در افغانستان میان معمول می باشد. برای اینکه دیگری را از صحنه دور کنند، دست به هرگونه تزویر و طلسم می زنند، حتا اگر به قیمت آبروی کسی تمام شود. من واقعا از سایت کابل پرس (که همیشه یکی از خوانندگان آن بودم) توقوع چنین کاری را نداشتم. این خیلی خجالت آور است.....

  • ارشاد از کابل.
   من فکر می کنم این واقعا احمقانه است که درموضوعات ِزندگی شخصیت های ملی خویش مداخله بی جا نمایم این زن خانم شرعی وقانونی اوست واینکه عروس دوم کرفته این کدام اشتباه نیست در دین مقدس اسلام یک مرد حق دارد
   4زن داشته باشد

  • aen khabar kamelan haqeqat darad. Man ba jozeat an khabar daram

  • اقای نظردهنده ایا شماازحق تاجکهامثل عبدالله وطن فروش غلام روس هاودیګ عیسوی هاویهودی هادفاع میکنی ایا عبدالله بی ناموس نیست عبدالله است که نام افغان ها بخصوص تاجکهارابدکرده حال میایم به سراغ جواب شما ایا شما حرامی هستیدازقبیله به دنیانیامدی ایاخداونددرقران نفرمودندکه ماشماازیک مادروپدرزایدم بعدا شما هارابه قبیله ها تقسیم نمودم البته توخدارانمیفرستید البته توخدای دیګررامیفرستی که امرخداوندراقبول ندارید وجواب دیګرشما به خودسوزی زنان دست میزنندکه نظرمثل شماداشته باشند خدارانمیشناسندونظام قبیله یی راقبول ندارندوامرخداوند رابجانمی اورند من مربوط به قبیله یی جمشیدی هستم وافتخارهم میکنم چون حرامی نیستم

  • man ba jawab arshad bigooyam agar in haqiqat darad aya baray yak rahbar yak hizb waya yak shikhseyat boozurg jayiz ast bad az chand sall zeyna karee ba yak dookhter fahisha aroosi konad ?

  • برادر عزیز همین ضعف ما افغان هاست که همیشه از حقیقت می گریزیم و چیزیکه ما فکر می کنیم همانرا می قبئل می کنیم

  • خیلی عقده مندانه باموضوع داکترعبدالله صحبت کرده اید تامنصفانه که درشان یک روزنامه ی خبری میباشد.سپاس

  • اقاى عبدالله خودرا در خصيه هاى بنجشيرى اويزان نكن.از نام خود حرف مزخرفت را بزن.

  • برادر عزیز همه مردم حق دارند در مورد اشخاص که میخواهند رهبریت کشور ما را به عهده بیگرند بدانند شخصی که مسایل فامیلی خویش را حل کند برای این وطن چی خواهد کرد.

  • Man ba Nazar shoma kamelan mowafeq hastam. eeen maqala faqat bakhatere dushmany newishta shoda wa ma mutmaen hastum 100 % ke eee ax ham mesle maqala DURUGH wa TAQALUBI ast.

  • man dar pasokh JOHN ke malum mesha yak Shakhse Amricaeee ast, bayad bogom ke har kas Ekhteyar kar khodash ra darad ke ba key ezdawaj mikonad wa ba hech kas rabti nadara. wa agar kameee aqel dashta bashee mefahmi ke een taswir taqalubi ast.

  • خود جمشید حرامی بود قوم بی نام و نشانش چطورحرامی نیست؟

  • چهره عبدالله عبدالله به مرد عیاش میماند. ان لباسیکه او می پوشاند خيلي قیمتي و فیشني است. وی از سابق هم کسی نبود. مادرش به نظرم بعد از طلاق از شوهر پنجشيری با مرد قندهاری ادواج کرده بود. وی در سن خورد سالي بچه بیریش احمدشاه مسعود بود. ازاو چرا ایقه امید دارین. او نمیتانه که مارا یک جا کنه. فقط سر ما پیسه ميکیرد و بس...

  • یک فرد بروی اخلاقیش شناخته میشود ګپ شما را مه تاید میکنم که در دین اسلام یک مرد حق دارد ۴ زن داشته باشد ولی نګفته که زن ها خود را فریب دهد اینجا مهم فریب است زن خود را که فریب داده جای شک وجود ندارد که مردم خود را هم فریب بدهد چون عمل تکرار عادت میګردد و عادت قابل تغیر نیستږ

  • دوست عزیز....توجه کن که اگر محسنی و یا محقق و یا خلیلی و یا هر کس دیگری زن گرفته و یا دارد علنی گفته و پنهان کاری نکرده است ..حال انکه داکتر صاحب شما پنهان کاری کده ؟؟؟
   حالی که هر چی بگویی آبروی داکتران رفته و شرم است که دیگر در محافل سیاسی شرکت کند و باز گردد...هه هه هه رهبر ایتلاف تو ر چی د ایتلاف برو زنکه بازی ته کو

  • agar dide mazaq agar nadidi kale zagh ager aqeqat bashd pas che byayed k haqeqat ra bepazerm chra ma chsm pushi meknem wa az haqeqat roi megardanem abdulah kdam malyek nest yak insan ast wa ziad ishtebah dara ekho yak namona kochaksh ast emroz afghanistan k ba e halat ast tamamish az dest ame afrad ast k hech sulha namyayad ma mardm ham besharm astem k anoz ham pusht etor adamai k asaln mtwjh en watan nestan shala astem byayad k az khb ghaflat bedar shwem wa khd ma tasmim bgrem na rahbar be kefayat ma

  • ba jawab harf hai irshad jan
   irshad aziz wakhte da bare yak cheze wa ya masalaye harf mzanim makhsoosan mawzoat deene pas bayad tamaman az masala bakhabar bashem brotherm yagana dine k mardan ra ba dashtan zead tar az yak khanum ijaza namedehad ao Islam ast dar soorat k khanum qable wai motale wa ya razee nabashad az mard maqsadm ae ast k har nekahe k bedoon motali sakhtan khanum awale soorat geerad ao nekah asle nadarad choon dr sahib khelaf asasat islami wa afghani amal kada pas khodawand roswa wa zaleelish mekna,,aga ba harf hai man bawar wa qenaatat nadare pas koshesh ko k az yak alim dene ae mawzo ra porsan kne k nekahe k bedon itla ba khanum awale soorat grifta che hokm dara aya nekah ast ya zina,,,

  • با در نظر داشت حرمت گذاشتن به حق همه انسان ها باید در جواب شما گفت که بدون اینکه به گفته ها و حقایقی که در حمق گفته های برادر مان دیده میشود ، شما جواب تقریبآ بی ربط و خارج از موضوع را برای دفاع از جناب عبدالله درج کردید شاید شهور و دانش کامل در عرصه سیاست نداشتید که چنین قضاوت کردید.
   من هم جز کسانی ام که از شبکه کابل پرس? به ندرت دیدن میکنم آنهم اینچنین با خبر تقریبآ دلخراش روبرو شدم و خواستم در جواب گفته شما چند کلمه ای را درج این گفته ها نمایم هر کسی که این متن را نوشته با اطمینان کامل ایمان دارم که هرگز گفته کاذب به خورد مردم عام نداده است و با گفته های کاذب با عث بدنامی هیچ شخص نخواهد گشت .

   امید با گفته های بنده ازرده خاطر نگردید و بهتر است حقایق که پشت پرده است به تمام ملت مظلوم و تقریبآ بی سواد این مملکت اشکارا گردد.
   و بنده کاری به شخصی که این مطلب را درج این شبکه نموده بود نداشته و هیچ نوع علایقی هم با این شخص محترم ندارم فقط خواستم مهر تایید بر گفته های این برادر گذاشته باشم.

   برادر شما

  • با عرض سلام دوست ارجمند !
   برادرمحترم قسميكه شما فرموديد كه سايت كابل پرس يكي از بهترين هاي شبكه ي جهاني است، واقعا در اين جاي شك نيست كه كابل پرس يكي از بهترين هاي شبكه مطبوعاتي جهاني است، پس شما به كدام دليل و ثبوت ميتوايندكه اين شبكه ي جهاني را با نشر اين خبر موثق و داراي مدارك دروغي و از چشم افتاده به اثبات برسانيد؟ اگر نشر اين خبر كدام اساس ندارد و مدارك موثق جعلي است، پس چرا جناب داكتر عبدالله عبدالله به پاسخ سوالات مردم خود حاضر نيست ؟
   با احترام.

  • اين عكس را كه شما ميبينيد اين تمامش درغ است ..و.... ها اين رقم شما جيقدر كار دارين من به شما رايي ميكنم ...

  • برای کسانیکه درمورد داکترعبدالله حرف های مزخرف و دور ازحقیقت را ساخته اند به خصوص نویسنده !
   عامیانه مینویسم.
   یک ضرب المثل مشهور خارج چوکات است که (چی ... از کی وچی ...از کی دل ا وی از کی ) به شما چه اسیبی رسیده ؟
   اگر حسرت داکتر عبدالله را میخورید پس خواهر وزن تانرا هم میتوانید برا یش پیش کنید.
   اگر به خواهر وزن تان تجاوز کرده اسناد تانرا ارائه کنید.
   اگرنی شما را چی به مسایل فامیلی مردم. هرمرد اجازه داردتا چهار زن حلال بگیرد.
   دیگر در باره هیچ کس چیزی ننویسی واگرنی ...

  • اقای رستم . تعجب نمودم ازینکه جناب شما نوشته اید (به موضوعات خانوادکی یک شخص ......) اقای عبدالله یک شخص عادی یا یک شهروند ساده نیست تمام عمر جناب شان در خدمت و عضویت شورای نظار در کشتار هموطنان بی کناه ما کذشته تا اینکه در خدمت نیروهای خون خوار و حلقه بکوشی زیاد تر و صادقانه به کشور ایران و باکستان خواست منحیث سمبول به ریاست جمهوری کشور برسد فلهذا هر شهر وند افغانستان بر علاوه اینکه حق دارد از حقایق بشت برده هر جنک سالار خبر شده و خود را اکاه سازتد که این یک مشت اوباش اسلامی با همکاری برادران خلقی و برچمی خود در سی سال اخیر چه جنایاتی را مرتکب شده و چه خیانت ها که نموده اند . شما اقای رستم خان ناراحت نباشید انها و تمام شرکا وخاینین به وطن به محاکمه مردمی کشیده خواهند شد. ازاد

  • besyar gap khub goften

  • بیشک ولا گپ دل من ره زدی.
   این قسم ادم ها را به سیاست چی برون به دبی و ایاشی خوده کنن بدون او هم پول که بدست دارن از پدر برای شان نمانده همه پول وطن فروشی شان است که در سال 2001 وطن را بالای امریکای ها و دوستان شان فروختن لعنت به شما وطن فروشان.

  • صدایش خو خوبش است خدا کند که در قیمت اش هم جور بیای
   بی غیرت بد خورد سرت که افشا شدین به این قسم باز شما رهبری مملکت را بعهده میگیرین شرم است برای تان بجای شما من خجالت میکشم یک رهبر به این اندازه ............ نمیشود.

  • دوست عزیز : وقتیکه شما راجع به یک شخص نظر میدهید اولاً ادب را در نوشتن مراعات کنید و توهین به یک شخص که از زیور علم دانش آراسته و خواهان آوردن صلح و آرامی در کشور میباشد میکنید این عیب بزرگ شما را نشان میدهد حتما شما یک شخص قوم پرست ، بز دل و احمق هستید و همین بی اتفاقی و پشت مردم گب زدن و تهمت کردن عادت تان شده که وطن را در طول تاریخ به بربادی و آتش کشاندید.هر گاه همچو اشخاص مثل شما در کشور زیاد باشد به خداوند قسم که این وطن جور نمیشه نمیشه و نمیشه. وسلام

  • برادر محترم متاسفانه بسياري از مسلمانان ناآگاه همين قدر مي داند كه دراسلام 4 زن رواست وازقوانين وخصوصيات آن بد دختانه هيچ آگاهي ندارد.كه تحت كدام شرايط بايد 4 زن گرفت آيا همين قسم شرايط رادرنظر بگيرد؟؟؟؟؟لطفا قوانين اسلام را اول بخوانيد سپس امضا كنيد تا كه قوانين اسلام تحت سوال قرارنگيرد....

  • با عرض ادب و احترام باید به پاسخ نوشت یک نویسنده یا خبرنگار حق مداخله به زندگی شخصی کسی را ندارد اما داکتر عبدالله چون یک رهبر است در صورتی که برای فامیل خود قضاوت درست و عادلانه نداشته است چگونه یک رهبر شده می تواند که از حقوق مردم و ملت خود دفاع کند ؟

 • پیش حیوان این تصویر را بگذاری میداند که جعلی است. بخاطر سرکوب شخصیت ها هیچ راهیی را دریغ نمیدارند حتی اگر به بی ناموسی شان هم تمام شود.

  • ای قسم عکس هارا درین قرن 21 یک طفل هم ساخته میتواند
   ثانیا عبدالله شخصی است جهادی متمسک به ارشادات واحکام اسلام، پس چطور امکان دارد که شخصی که مدت جوانی خویش را درپرتو دین اسلام پیش ببرد اما در ایام بزرگی سن این عمل شنیع را انجام دهد وآن هم زنی که اصلاً یک انسان بد هم خواهان چنین زن پست نمیباشد
   من خودم شخصی هستم که نه کدام قرابت همرای داکترعبدالله دارم ونه هم کدام دوست وی میباشم ونه هم از رهبر ما بوده اما حق همیشه پیروز است وباید همیشه طرفدار حق باشیم
   با احترام :عبدالحسیب نورستانی

  • اقای محترم. اکر بیطرفانه به تاریخ سی ساله کشور نظر اندازید متوجه خواهید شد که جنایات.ادمکشی ها، تجاوز به ناموس مردم و صد ها خیانت ملی از طرف همین جهادی ها صورت کرفته است فقط مردم بیجاره و خوشباور ما قربانی انها بوده و جهاد خالص نموده اند که روح شان شاد . اما اینهای که شما بنام شخصیت جهادی یاد میکنید خاین ترین و چابلوس ترین انسانها و غلامان حلقه بر کوش بیکانکان بوده اند و هستنداقای محسنی دختر قوماندن اقبال را که۱۷ ساله بود و اقبال اورا امانت نزد اقای محسنی کذاشته بوذ ازدواج نمودند . یونس خالص قوماندان جهادی در حالیکه۷۰ ساله بود با دختر ۱۵ ساله در بشاور باکستان عروسی نمود و ده ها مثال دیکر است همچنان همین کروب شورای نظار و بیروان شیاد تاریخ اقای سیاف در جنک افشار به ده ها ناموس تجاوز نمودند اینها جهادی و ملی نیستند اینها شیطان در لباس ادم برای تاراج زندکی مردمان شریف ما موجود اند نه اسودکی مردم . اینها خاینین ملی هستند . هموطن من قوم کرایی را بکذار مردم و ملت کرا باش . امیدوارم ازرده خاطر نشوی . ازاد

 • با تاسف که این یک داستان ساختگی بیش نیست و حتی یک بیسواد این داستانرا نوشته که اصلا که به ابتدایی ترین قوانین نویسنده گی بلدیت نداشته.
  و بد تر از همه این ویب سایت مزخرف هم نا خوانده نبشته را نشر کرده
  من با داکتر عبدالله هیچ رابطه ندارم و لی هرگز نباید اجازه داد که بیسوادان از مطبوعات استفاده غلط کنند

 • سوال من از برادران هزاره که گرداننده این سایت خبری هستند اینست که شما از عبدالله چی میخواهید ، اگر شما برایش رای ندادید و در مقابلش کمپاین نمودید چه بدست آوردید جز خجالتی پیش مردم افغانستان که امروز رهبران معامله گر شما حتی قادر به ملاقات با ریس جمهور نمیباشند. شما با این کارتان یکباردیگر ثابت نمودید که منطق شما همینقدر است که باید به دیگران توهین و تحقیر نماید در غیر آن چی ضرورت است که یک دروغ محض را روی سایت آورد نسبت به یک مسلمان یا یک انسان تهمت ببندید. امیدوارم هستم که خداوند سبهان به شما جزای اعمال تان را بدهد . و در آخیر از شما میپرسم که خانم نجف هزاره است یا خیر که شما بدین طریق میخواهید خو درا به آقای داکتر خویشاوند بسازید.

  • من از بیببنده دایمی این سایت هستم و این سایت را ازان جهت همیشه سر میزدم که که از فاشیزم به سراحت انتقاد میکرد و فکر میکردم که هر آنچه که هزاره ها و تاجکها را میتواند باهم کنار بیاورد و همدست نماید، درین سایت بازتاب میابد...اما اینکه مسایل شخصی و خانوادگی یک شخص را (صرف نظر ازینکه این تصویر اصلی است یا جعلی) جهت توهین و تحقیر شخصیت او منتشر نماید، میتواند همان باوردهای که قرار بودن باعث اتحاد هزاره ها و تاجکها شود و سرخوردگیهای سابق را از میان بردارد، را متآسفانه میتواند لطمه بزند...بنابرین، از مدیریان این سایت تقاضای بنده این است که اگر میشود، این تصویر دروغین را برداشته و از توهین دست بردارد، ما نمیگوئیم که انتقاد نشود، اگر کاستیهای در مسایل سیاسی اقای عبد الله اگر وجود دارد، منصفانه نقد شود مشکلی نیست، اما اگر کسی با مسایل شخصی اش توهین میشود، قابل توجیه نیست.

  • سوال من از شما اينست كه شما چرا مي خواهيد شخصيت سازي كاذب كنيد؟
   آيا آن روز را فراموش كرده ايد كه وقتي عبدالله وزارت خارجه را ترك مي كرد چشمانش پر از اشك شده بود؟ به خاطر چي؟ به خاطر پست و مقامي كه از دست داده بود.
   و آيا اين غير از حقيقت است كه امروز هر معامله اي انجام مي دهد به خاطر اين كه موقفي بدست بياورد؟‌
   برادر من عبدالله را همه مي شناسند احتياج به دفاع و محكوميت ندارد؟‌
   آنچيز كه عيان است چه حاجت به بيان است.
   شما و امثال شما و روزنامه ماندگار نمي توانيد از يك آدم معامله گر و سودجو يك رهبر ملي بسازيد.

  • آقای جواب ! در مقاله موضوع خانواده گی آقای عبدالله به باد دروغ و افتراء گرفته شده ، شما دارید آنرا رنگ و روغن سیاسی میکنید ! هرکسی اگر انگشت انتقاد بالای کسی میگذارد ، لاحقل یکبار به جانب خود ببیند و وجدان خویش را داور قرار دهد که آیا او ازین نقیصه مبرا است ؟ عکس فوتو شاپ شده ، داستان کاملأ بی مختوا نوشته شده و آنقدر جالبتر و جالبتر نوشته که فکر کنی راز اداره جاسوسی ابرقدرتی را نویسنده کشف نموده است . این نویسنده امکان دارد تاجک باشد ، امکان دارد هزاره باشد و امکان دارد پختون باشد ، چرا دامن کابل پرس? را دوستان پیام گذار بنام هزاره گرفته اند ؟

   کابل پرس یک تارنمای آزاد است و هر کسی حق دارد راست و دروغ خود را نشر کند اگر این داستان شایعه و دروغ باشد به محبوبیت آقای عبدالله می افزاید و اگر درست باشد باز هم مسایل شخصی داخل فامیل داکتر صاحب است که فکر کنم کدام لکه ولطمه بزرگی به دامن ایشان نخواهد نشست . دوستان عزیز کوشش نمائید مسایل خانواده گی سیاست مداران اوغانستان را به بازی نگرید ، چی عبدالله باشد ، چی کرزی ، و چی حکمتیار ! افشا نمودن جزئیات حریم خانواده و ناموس دشمنان شخصی ما مبارزه نیست !!

  • جناب تخاری صاحب سلام .اینکه از آقای عبدالله خان با گرمی و نرمی دفاع نموده ای ،لازم بود که در نخست کارنماوعملکرد این عنصر خایین اندکی تححقات نموده و بعد آغاز سخن میکردی و این قضاوت شما ؛همنا آب نادبده وموزه کشیدن است.جنایت وآدمکشی ؛چور وچپاول موصوف یعنی عبدالله در سطح کشور چون آفتاب روشن است .موصوف کسی است که ،در سطح رهبری شورای بدنام نظار قرار داشته وپلان نابودی قوماندانان وروشنفکران خارج از محوطه شورای خایین نظار را رهبری میکرد.در مورد این کس وبه ارتباط جنایت وی حرف ها زیاد است وروزی روی سطر کاغذ وکتاب را درآمد خواهد کرد واما ؛کسی از این خایین دفاع نماید -خود رابه خیانت های نامبرده شریک میسازد وبس إ

 • نویسنده محترم شما در فکر ثابت کردن چی هستید؟ آیا معلوم هست که منظور مزخرف شما چیست من فکرمیکنم شما
  هیچ راهی دیگری را هرچند که مطمئنم جستیجو کردید نیافتید مگر اینکه این تصویر به گفته دوست مان اگر به پیش حیوان هم بگذارید میگوید جعلی است به نمایش گذاشتید اگر باور ندارید به شما یک پیشهاد دارم که این تصویر را ببرید به نرذ یکی از دوستان خود که عکاسی داشته باشه بعدا او به شما خواهد گفت که این عکس جعلی است حتما این کار را بکنید وخیلی هم تاسف برشما ها .......... که معلوم نسیت از کدام منبع در بدل چه مبلغی این کار را کردید؟

  • اینکه عبدالله از موقف اپوزیسیون دستآوردی ندارد دلیلی شده نمیتواند تا ابوالفضولی به اشاعه جزیات زندگی شخصی وی در میدیا بپردازد. حریم فامیل از تعرض مسوون است. بنده بمثابه مخالف سیاسی عبدالله ، نویسنده این مضمون را شخص فضول وبی عفت میدانم.

 • اهاهاها، نویسنده مقاله در ضمن اینکه دروغگو است مهارم کم نیز در دروغ گویی دارد، او حتی نمی تواند صحنه ها را درست ترسیم کند و از سر مقاله تا پایان جملات تکراری دارد که فخریه از زن دوم عبدالله خبر شده و از راز های خطرناک او با خبر است. هاهاهاهاها، من از نزدیک با خانواده اقای عبدالله در ارتباط هستم صمیمیت که خانم داکتر صاحب با خود شان دارد شاید در کمتر خانواده ها دیده شود.

  می ایم سر عکس، این عکس را حتی خر می داند که جعلی است و فوتوشاپ شد ان هم از سوی ادم غیر ماهر

 • بسیار خنده دار است که کابل پرس? ارزش و اعتبار خود را با این چنین مقالات که حتی ادم بی سواد هم می داند که دروغ بیش نیست ارزش خود را پایین می آورد. من نمی گویم که عبدالله ادم پاک است اما این سناریو حقیقت ندارد. به نظر می رسد که کدام نفر خانواده گی عبدالله بخاطر پول یا کدام عقده شخصی دیگر دست به این اشاعه پراگنی زده است و ان هم غیر ماهرانه که هیچ کس نمی تواند انرا قبول کند. به یاد داشته باش که هیچ وقت سیاست مداران راز های خود را با زن خود شریک نمی سازند ان هم در افغانستان و در یک خانواده پشتون.

 • جاللللللللللللللللللب! اما باور نکردنی، نه به این خاطر که شگفت زده شده باشم، بخاطریکه نویسنده مقاله چنان در سناریو پردازی نالایق بوده است که نتوانسته اعتبار مردم را نسبت به این دروغ خود جلب کند. اگر عبدالله زن دوم بگیرد و زنش با او مشکل داشته باشد به من و تو چه او برادر؟

  گذشته از این همه، عبدالله با زنش و فرزندانش رابطه خیلی صمیمی و خوب دارد. من از زن باره گی عبدالله خبر دارم و این خصلت هر مرد است نه تنها عبدالله.

  عکس افتضاح است دراین مقاله. اگر کسی بتواند عکسی از عبدالله در روی کوچ بگیرد چرا نتوانسته است که روی ستیج عروسی بگیرد و این عکس انچنان نالایقانه فوتو شاپ شده است که به وضاحت فهمیده می شود.

 • شما را چه غرض به مسایل خانواده گی مردم. دو گناه کرده است این نویسنده، یکی اینکه به مسایل خانواده گی مردم پرداخته است و دیگر اینکه یک داستان دروغین را از خود ساخته است.

 • می دانم عبدالله تا این حد بد صلیقه نیست که بخاطر این چنین دختر بد رنگ مناسبات خانواده گی خود را خراب کند. با همه دوستان بالا هم نظر هستم که این یک دروغ شاخ دار است

 • ه به به به دروغ ها و اتهامات بی اساس دامن داکتر صاحب را هم گرفت. داکتر صاحب تا دم مرگ حمایتت می کنیم. این نوع دروغ ها و شایعه پراگنی ها نمی تواند بر تصمیم ما اثر بیندازد.

 • Heech jaee taajub neest choon dar eslame aziz taadude azwag rawa ast har qadar deletan khwast hawas beraneed khude Muhammad cheh tedad zan ra mawrede tajawoz qarar dad ba tarekhe arab sare bezaneed. Abdullah jan ham az peshwae khud pairawee karda cheh aiebe darad? ba poole ghanemat wa muzde sarweeshaee estekhbaraat cheh nah mee-tawaan kard?magar kudam jahadi ba yak zan qenaat kardah keh az Abdullah-jan een entezar ra dareed?

 • برادران هزاره ام .میدانم هرکه این کارراساخته گی کرده وابسته به بشردوست صاحب است .من ابتدا به امید این بودم که بشردوست آدم قابل حساب است اما تکلیف دارد . بسیارگپهای ناقص میزند به طورمثال روزی درتلویزیون گفت که خانه ی که داکترعبدالله درپنجشیردارد بوش درامریکا ندارد کاملا دروغ محض است داکتردرآنجا خانه ندارد خانه بسیار عادی وساده است وازجنرال قاسم خان میباشدکه یازنه داکترصاحب است .دوم گپ آن اینبود که گفت درتلویزیون نگاه که ده هزارنفر جورمیکنم ومشهد وپشاوررامیگیرم .شما قضاوت کنید به هزاران بیمنطقی دیگر .فقط به برادران هزاره خود میگویم که دشمنی عبدالله درحالیکه خدا نا خواسته با شمانبوده مگر به مراتب بهتر ازدوستی کرزی وامثالهم به شما است .اگرعبدالله وامثالهم به شما حقوق قایل نمیشد اما اقلا درصدد حذف وتوطیه ونابودی تان نمیبود مگراعضای استبداد درصدد نابودی تان میشوند ازبرای خدا دوست ودشمن تانرا بشناسید به استبداد ومکرشان بازی نخورید.استبدادشما راچاپلوسی میکند وبه دیگرخود میگوید که قبرشان را بکن .

 • من خودم چندان با شخصیت داکتر عبدالله وافکار او موافق نیستم و براستی ضعفهای زیادی دارد. اما این نبشته هویت و اصلیت گردانندگان این سایت را نشان میدهد که چه اندازه نابخرد وپست هستند. گفته اند: اگر میخواهی کسی را در اذهان بکوبی از او بد دفاع کن. اینکه این سایت عبدالله عبدالله و یا هرکسی دیگری را مورد هجوم قرار میدهد نشان دهندهء شخصیت بسیار پست و عقب ماندهء میر هزار و همراهان او است. مثلیکه بعضی اوقات بر ضد قرآن هم دروغ پراگنی میکند.

  در نهایت من به این نتیجه رسیده ام که؛ این کامران میر هزار، بشیر رضایی، جعفری و همدستان ایشان یک دم کم دارند و بس، باقی هرچه پستی و حماقت بخواهید از ایشان متصور است. اما جایی خوشبختی در این است که در افغانستان برای ابد رفته و زندگی کرده نمیتوانند!!

  اما تعجب من در این است که؛ چرا یگان وقت شخصیت های فرهیخته و مسلمان هم، مثل وحید مژده، اندیشمند، پاینده محمد (مهران موحد) و... مضامین خود را در این سایت جفنگ پران و بی بند و بار نشر میکنند؟!

  • وحید مژه معامله گر پله بین فروخته شده نوکر اوغان نوکر وهابیت نوکر پاکستان کجایش مسلمان...ست

 • من متن را از اول تا اخر خواندم و ضمنا کامنت ها را نیز مطالعه کردم. من کابل بریس را از سابق میشناسم یک مرکزی پایدار سیاسی افغانستان به شمار میرود و همیشه کوشش و تلاش کرده که افشاگری های سیاسی درگوشه و کنار کشور و دیگر انسانهای آلوده به فساد مربوط افغانستان باشند را افشا کند. من به صفت یک افغان هیچگاه کابل بریس را به یک قوم نسبت نمیدهم و کسانیکه با این افکار کامنت داده اند مردمان متعصب هستند و همچنان قوم پرست. هدف کابل بریس کاملا مردمی ، سیاسی یعنی به نفع تمام اقوام و عادلانه بوده. من زنده هستم که کابل بریس را حمایت میکنم و اگر مردم یک ثانیه هم فرصت داشتم حتما آواز به نفع کابل بریس خواهم داد نه صرف من بلکه کسانیکه در گیرد وپیش ام هستند تشویق شان میکنم. زنده باد کابل بریس یکه تاز افغانستان. افتخار باد برراه و هدف هایت. مردم عادی و عوام و کسانیکه عبدالله را کورکوانه و از لحاظ قومگرای پیروی میکند اصلا توجه نکنید. فرزاد از ولایت سمنگان متعلم صنف اا هم .

 • دوستان کابل پرس? و خوانندگان محترم این سایت.
  1- من کسی هستم که متأسفانه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 خورشیدی برای عبدالله در حد توانم کمپاین کرده ام. اما ایکاش چنین نمی کردم و هیچ در انتخابات اشتراک نمی کردم. تازه ترین معلوماتم را درمورد عبدالله و مریم نجف خد مت تان تقدیم می دارم. ازدواج داکتر عبد الله با مریم نجف یکی از باشندگان پیشین ولایت کابل، در اوج کارزار های انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 خورشیدی صورت گرفته است.
  در مورد نوشته بالا چند تذکر را یاد آوری می دانم:
  1- در متن بالا مریم نجف دپلومات معرفی شده است و این کار نزدیکان عبدالله برای پنهان کردن سابقه این دختر پس از ازدواج صورت گرفته است. مریم نجف دپلومات نه بلکه دختری است که پیش از ازدواج با داکتر عبدالله در یک فروشگاه زنجیره ای ایرانی ها در دبی به عنوان فروشنده کار می کرده است. در اوج کارزار های انتخابات ریاست جمهوری، عبدالله به فروشگاهی در دبی برای خرید سرمی زند و این دختر خودش را نزدیک می کند و با توجه به زیبایی خیره کننده ای که دارد، بی شان رابطه ایجاد می شودد. گپ هایی بین شان می گذرد و دختر به عبدالله می گوید که مه حامله دار هستم و باید همرایم ازدواج کنی. ازدواج در شرایط بسیار سخت و تحت فشار صورت می گیرد و عبدالله زیر فشار تهدید مریم و خانواده اش ازدواج می کند.
  2- مریم دیگر همسر عبدالله نیست: بعد از ازدواج اجباری مریم با عبدالله، با گذشت یک سال و نیم از روابط زنا شوهری این دونفر، حدود چهار ماه پیش عبدالله مریم را در محکمه فامیلی ولایت کابل به صورت غیابی طلاق داده است. تیم تحقیقی کابل پرس را من دعوت می کنم که به محکمه فامیلی ولایت کابل عملیات شان را آغاز کنند، می توانند رونوشت طلاق مریم را بدست بیارند. مریم نجف هنگام طلاق براساس تذکره اش 29 سال عمر داشته است. من هم اگر به این اسناد دست یافتم، حتمن خدمت تان خواهم فرستاد. عبدالله پس از طلاق، سند محکمه را به مریم نجف فاکس کرده است. اکنون خانواده مریم نجف که از بی وفایی عبدالله خشمگین است، دست به کار شده و تلاش دارند که از عبدالله انتقام بگیرند. خواهر مریم و برخی از اعضای خانواده اش در کابل است و مریم در امریکا با شرایط بد روحی به سر می برد. خواهر مریم نجف با چند مشاور حقوقی صحبت کرده و گفته است که اگر خواهر من در برابر رسانه ها بگوید که من پیش از ازدواج با عبدالله رابطه جنسی داشتم، چه زیانی به او می رسد؟ مشاوران حقوقی گفته اند که اگر مریم در برابر رسانه ها چنین بگوید، نخست خودش را به عنوان زناکار بازداشت می کنند و به اقرار خودش از سوی محکمه می تواند به عنوان زناکار محکوم به مجازات شود. عبدالله را تا زمانی که رابطه را ثابت نسازید، محکمه بازداشت کرده نمی تواند. ممکن عبدالله بگوید که اسناد رابطه جنسی مربوط به مرحله پس از ازدواج است و باز هم مریم زیان می بیند که به عبدالله اتهام بسته و راز های خانوادگی شخصی و محرم خود را و از شوهر قبلی اش را افشا کرده است. مشاوران حقوقی یک مشوره دیگر به خواهر مریم داده اند که مریم بگوید که در شرایط دشوار عبدالله بالای من تجاوز کرده و این را باید ثابت کند که در شرایط بد بوده و عبدالله با فشار بالایش تجاوز کرده، اما خواهر مریم گفته که مسأله تجاوز اجباری را نمی تواند ثابت کند، اما رابطه جنسی پیش از ازدواج را ثابت کرده می تواند. خانواده مریم در حال بررسی راه هایی هستند که از عبدالله به گونه ای انتقام بگیرند که به خود دختر زیان نرسد و بازداشت نشود. اکنون قربانی فقط مریم است. خانواده مریم هرچه خانه عبدالله می روند، عبدالله حاضر به مذاکره نیست و فرار می کند و پیام می دهد که طلاقش دادیم و دیگر من هیچ رابطه ای ندارم. خانواده مریم هم سخت تحت فشار روحی و روانی قرار دارند.

  • از تاجیک نوشتن ات معلوم است که هزاره هستی و داری عقده گشایی می کنی. معلوم می شود که نویسنده اصلی این مقاله نیز خودت هستی و اینجا اثبات کردی که در دروغ گفتن مهارت داری اما ای کاش این مهارتت را در مقاله اصلی به خرج می دادی

  • محمد تاجیک بسیار لوده هستی.....ترا به کار شخصی مردم چی!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خدا میداند پدرت چند زن کده برو اول اورا افشا کن

  • دوستان عزیز با این کارهای ناجوان مردانه هیچ وقت نمیتوانیم ذهنیت مردم را در باره پاکترین شخصیت کشور خود به اشتباه ببریم .من کاملا در جریان هستم که این همه چیزیهای را که میخوانید غلط است وبه تصویر ساختگی نمی شود مردم را فریب داد دوست عزیز با این نوشته ها مبارزه نمی شود باید مردانه مبارزه کرد وبا مداخله کردن به خانواده مردم این کار انسانی نیست.فرض میکنم که دکتر عبدالله خانم دوم گرفت این چه فرق میکند اسلام عزیز این اجازه را به تمام مسلمانان داد است واگر آمده هستی من و شما رودررو این را بحث می کنیم

  • محمد تا جيك تو تا جيك نيستى و شايد خر تا جيك باشى.
   اول ايكه زن كرفتن و طلاق دادن كار دوشخص است,به ديكران ارتباط ندارد.
   دوم اين دروغ و بهتان است از طرف يك شخص مزخرف و مجهول الهويه است.
   سوم فوتو مونتاز كار نهايت بستى است.

  • yagana kar ke hech jawan afghan nakrda bod shoma karden 100 aferen ba shoma har kas ke ena moto khayen watan ra marfe mekonat ta mardom befahman ma bayle ow eftekhar wa suppor mekonem

  • لطفاً مساله ی اقوام را شامل این موضوع نسازید. کمی با ادب صحب کنید، ضرب المثل است که "زن خنجر میبره، بد هیبت است خواجه میر" شما چرا جنگ می کنید؟

 • دوستان گرداننده کابل پرس? : سایت شما بخاطر نشر مطالب زیبای که قبلا داشت ، خیلی از محبوبیت خاصی برخوردار گردیده بود. اما فکر کنم بعد از این شما با نشر این مقاله غرض الود که در مورد مسایل خانوادگی یک شخص نوشته اید ، از محبوبیت خویش به شدت کاسته اید. چرا که این کار شما کاملا غیر اخلاقی است و حتی اگر حقیقت هم باشد ، این بستگی به مسایل خانوادگی عبدالله دارد نه مسایل سیاسی وی و خوب کار نکردید. حتی ما میبینیم که یک عده دوستان احساساتی دیگر بخاطر این مقاله شما به همه ملت هزاره اهانت کرده اند.
  ولی یک نکته باید خدمت آنعده دوستان که به یک ملت بخاطر یک سایت و یک فرد که چنین نوشته ، اهانت کرده اند نیز بنویسم که این اهانت شما نیز کار درستی نیست . چون این مقاله و نویسنده این مقاله نمی تواند نمایندگی از افکار ملت هزاره و همه مردم هزاره نماید. این یک فرد بوده که این کار را کرده است و شما هم حق ندارید که به یک ملت اهانت کنید. جنگل تر و خشک دارد ، افراد و اشخاص نیک و بد در درون همه اقوام وجود دارد و لی نمیشه که برای یک فرد زشت همه یک قوم را اهانت کرد و زشت خواند و برای یک شخص نیک همه یک قوم را تحسین کرد.

 • نام خدا این جوان یا همفکران او در فوتوشاپ خیلی مهارت هم ندارند روی این عکس اقلا یک فوتوشاپر ماهر باید کار میکرد
  لعنی ها
  در مورد ظاهر شاه و مورده گویی هایش هم بنویسید

  • دوستان سلام .

   این مضمون را کسی نوشته که از سیر و پودینه عبداله عبداله با خبر است ! حتما از مخالفین او از دوستان اهل پنجشیر است حتا از جمع دوستان شمالی بوده نمی تواند مگر پنجشیر ,بعد از کشته شدن احمد شاه مسعود گروه او به چندین دسته تقسیم شد مشهور ترین ان دسته عبداله عبداله ,قانونی , فهیم برادران مسعود که به استاد ربانی کم وتم وفا دار مانده اند و چند گروه خورد ریزه دیگر .. از این رو رقابت در بین انان برای گرفتن جا و مقام احمد شاه مسعود دوام دارد .

   از بخت بد در گروه های سیاسی و نظامی وطن ما افراد فرصت طلب و بیکاره فراوان وجود داشته و همیش در پی منافع خود میباشند از این رو منافع ملی مکلفیت خود در برابر کتله از مردم که سرنوشت شانرا بدست این ادم فروشان داده اند ا فراموش و برای خود و موقعیت خود معامله گیری های میکنند .

   با هزاران تاسف حقیقت همین است که در باره عبداله عبداله نوشته اند این عبداله عبداله , فهیم , سارنوال اکرام,قانونی از جمع زن بازان و اختلاس گران مشهور شورا نظار اند همچنان فهیم ,داکتر صاحب عبدالرحمان,سارنوال اکرام و عبداله عبداله به شراب نیز عادت داشتند و دارند اینان با سرنوشت مردم شان معامله کرده اند پنجشیر و مسعود و ایتلاف شمال را بدنام کرده اند سنخان من به این معنی نیست که دزدان, ادم کشان , اختلاس گران , همجنس بازان ,زنبازان در ایتلاف شمال همین ها اند و یا ایتلاف ضد شمال همه فرشته های اسمانی اند در بین انان بیشتر از این ها وجود دارد ..

   در دروه اول استاد ربانی خرچ ومصارف خانه فهیم و چند نفر خیش وقوم فهیم (داکتر وفا و حاجی عتیق قوماندان تاج محمد..), قانونی, عبداله عبداله , سارنوال ,اکرام ,و داکترعبدالرحمان از شهر نو از کوچه مرغها از دوکان انعام گلدره یی به مصرف میلون ها اوغانی تهیه میشد این انعام و برادرانش از حلال در ان شرایط کشت و کشتار وحشت گروها پول بسیاری اندوختند حویلی بزرگ لوکس از قبل در نزدیکی های پارک شهر نو داشتند و معادل انرا از همین پول های باد اورده در همان نزدیکی ها ی خانه قبلی شان خریدن هر کسی شک و شبهه در زمینه دارند یکبار به کوچه مرغ بروند از دوکانداران و یا از خود انعام بپرسند و یا از دوستان جهادی اهل پنجشیر و عمرز پروس پال نمایند بر علاوه خانه های لوکس در کارته پروان در خیرخانه و و در دوره دوم در شهر نو و وزیر اکبر خان خریداری کرده اند این پول ها پول یتیم وبیچاره و بیت المال است ...

   باید از مردم فقیر پنجشیر از حق و حقوق ایشان در هر زمان دفاع کرد نه از دزد و رهزن ویا این رهبران فروخته شده و معامله گر انان .

   شما نباید گیربان کابل پرس? را بگیر ید کابل پرس یک سایت ازاد است هر که میتواند بنویسد .

  • گیرم که شما درست فرمودید آیا این کار خوب است قضاوت آن بر دوش خود شما. امیدوارم که به قران ایمان داشته باشید زیرا در قران آمده که کسی که راز برادر مسلمان خود حفظ کند خداوند در روز آخرت بالای گناهان وی پرده می اندازد. من فکر می کنم که شما حتی لحاظ قران را هم نکرده اید. از طرفی دیگر داشتن بیش از یک زن که گپ تازه نیست. باز هم می گویم که اگر شما به اسلام ایمان داشته باشید خو در اسلام اجازه داده شده که یک شخص می تواند دو یا سه زن داشته باشد. و اگر این عقد با رضایت طرفین باشد از این چه بهتر. باز هم می گویم اگر شما به حقوق بشر احترام داشته باشید تعرض به مسائل شخصی ممنوع است. باز هم می گویم که اگر شما کمی بیشتر تفکر می کردید می دانیستید که موضوعات شخصی بالای موضوعات سیاسی اثر خاصی ندارد (البته در جنین موارد). حال به یک نکته دیگر توجه کنید و آن این که بابه مزاری که اکثر مردم هزاره ها آن رهبر شهید خود می دانند دو زن داشت یکی از خودش و یکی دیگر زن برادرش را گرفته بود. دوست عزیز قصد من توهین به شما نیست بلکه قصد اصلاح شما را دارم.

  • O LAWDA KAWDAN TO HAM MANAND RAHBARAN JENAYATKAR PAS AZ JENAYAT DAR POSHT PARDA ISLAM PENHAN MISHI
   NAMISHA KE AZ INSANAIT GAP BEZANEED
   ZAN GRIFTAN BEESH AZ 1 KAR JAHELAN AST

   HALA 1400 SAL AZ KAR PAYAMBER MIGZARAD
   PAYAMBER SAR SHOTOR SAFAR MIKARD WA NALEEN MIPOSHID
   AYA SHOMA LOWDA HAM MIKUNEED IN RA

  • شما درست فرمودید که در قرآن کریم آمده است که راز یک برادر مسلمان تان را بپوشانید که خداوند راز هایتان راحفظ کند اما کاری که داکتر عبدالله کرده راز نه بلکه خیانت ملی است. یک شخص مسلمان زن دار وقتیکه زنا می کند باید مطابق اصول اسلام سنک سار شود. و نقطه دیکری اینکه کدام راز ها است که عبدالله از افشای ان حراس دارد و می ترسد. من متیقن است که این راز ها راز های ملی در برابر کشور ما بوده و فکر نمی کنم که راز خانوادگی از این راز اضافه باشد که اقای یکی از شیک پوشان جهان که یک جوره دریشی وی 18000 دالر ویک نیک تاحی ان 1500 دالر قیمت دارد حراس دارند. من افسوس می کنم که اینها تمام عمر را نزد قهرمان ملی ما سپری کردند و از آن فقیر را نیاموختند که متیقن است که قهرمان فقیر در کابل کدام خانه ندارد. و افسوس هم می کنم که عبدالله از هم ردیفان قهرمان خود را حساب می کند و بعد از مرگ بن لادن در کانفرانس در هوتل اورانوس اسم قهرمان را گرفته و گریه می کند و از این وسیله استفاده کرده مردم را فریب می دهند. من به این باور استم که هر چیزی را که می شنویم باید به آن فکر کرده تصدیق کنیم. آیا داکتر عبدالله این پول ها را از کجا کرد آیا این بلند منزل ها و لکسیس ها که عکس فهرمان در آن نسپ است از کدام پول خریداری شد. ایا در پنچشیر فبل از چهاد کسی به 10 فیصد این پیمانه وجود داشت. مصلم تمامی پول بیت المال و یا در مقابل خیانت علیه کشور بدست امده است.

   وسلام. متن از ما قضاوت از شما

 • آیا دو زن داشتن در افغانستان جرم است این که کدام مسله مهمی نیست در فامیل من و شما هستند کسانی که بالا تر از دو زن دارند نویسنده خواسته که عبداله را ترور شخصیت کنند ولی استدلال و داستان شان خیلی ضعیف بوده زیرا در جوامع اسلامی به خصوص اوغانستان حتی ۴ زن داشتن ازنظر شرعی جواز دارد در فرهنگ بعضی از مردم ما مرسوم است هرگاه شوهر یک زن وفات میکند زن حق دوباره ازدواج کردن را ندارد و برادر مرد متوفا با خانم برادر خود ازدواج میکند ویا دختر ۱۴ ساله با مرد ۶۰ ساله به زور بدون رضایت دختر عروسی نموده که این فرهنگ ننگین تر از دو زن گرفتن است

 • بلآخرعفت وحییثیت قلم به دستان و دارندگان این سایت آهسته آهسته خو درا اقشا نمود وخود را در ردیف هم مسلگان دیگر خویش همچو سایت "بینوا" که سر تا به پا به هیچ معیاری اخلاقی وابسطه نیست خود را شامل ساحت.

  وای واقعاً درد آور است.... این هم شد اخلاق فرزندان یک ملیت سرفراز!؟
  همه می دانند تکلیف شما از کجا نشئت می گیرد. شریفانه بری تان یاد آور می شوم که من ودوستانم تا اکنون هر گز به این فکر نبودیم که گر دانندگان این وبسایت با این شکل به خود توهین واین را در سیاست اگر انسان های سیاسی وبه درد بخور هستید؟! که واقعاً من دیگر باور ندارم "خود کشی سیاسی" می نامند .

  فکر می کنم مشکلاتی که به آقای نجفی وارد شده است ونهایت شرم آور هم است وشما را مجبور ساخت نا به این عمل سبکسرانه اقدام نمائید.

 • Salaam khedmat hama dostan !

  dost aziz agar zisht nawishta konam khob nakhahad bood
  tasver foq yak tasver kamelan ishteba ve islaah shoda mebasha
  zemnan hich kas haaq nadara ba masayel khanawadage kasi degare dakhalat konad
  man en nawisinda ra hamrai en ax doroghen ash mahkom mekonam

 • o bacha da switch hai bala dest mezani khuda khaireta pesh kona hahahah

 • دوستان عزیز خواننده کابل پرس? !
  من فرزندی از یک خانواده هزاره هستم، اکثر دوستان دوره دانشگاه من تاجک یا پشتون می باشند. به عنوان یک انسان، یک فردی از جامعه انسانی کاملا این مزخرفاتی را که در باره دکتر عبدالله نوشته اند محکوم میکنم، چون هیچ نوع ارتباطی به مسایل سیاسی و فعالیت سیاسی دکتر عبدالله ندارد و از نظر حقوق مدنی مورد اهانت قرار دادن یک شخص یا پرداختن افوا در مورد روابط شخصی جرم پنداشته میشود (البته در یک جامعه انسانی). درضمن، بعضی از دوستان خواننده بدون در نظرداشت اینکه ایا این مقاله توسط یک فرد هزاره نوشته شده یا خیر و یا اصلا گیریم توسط یک فرد از قوم هزاره نوشته شده باشد، آیا این موضوع ذهنیت تمام قوم هزاره را بازگو میکند؟ نخیر. برادران تاجک من، بیاید نگزاریم تا این روابط صمیمی که طی یک ده اخیر بین اقوام ما (تاجک ها و هزاره ها) به وجود آمده دوباره توسط همچین دد صفتان از بین برود. تاریخ مملکت بی نوا و فرسوده ما را مطالعه کنید دوستان مهربان و عزیز هزاره و تاجک که در طول قرن چه مصیبت های را ما (تاجک ها و هزاره ها) باهم کشیدیم!

  عزیزان گرداننده کابل پرس!
  لطفا حرمت انسان را به عنوان یک رسانه انسانی که همیشه مرامش حمایت از مظلوم در مقابل ظالم است را رعایت کنید، همچین مقالاتی را که مربوط به مسایل فامیلی یک شخص است و باعث توهین یک انسان میگردد را ابدا درج صفحه بربیننده تان نسازید، هرچند از نظر اقتصادی عاید خوبی به شما پرداخته شود.
  از دید انسانی، نویسنده این مقاله هم حرمت یک خانم (مریم نجف) را زیر پا کرده است که حضرت محمد در حدیثی بهشت را بخاطر مقدس بودن این موجود بی همتا (زن، مادر، خواهر) فرش زیر پا قلم داد کرده، و هم باعث بوجود آوردن انزجار بین انسان ها گردیده.
  به مسایل سیاسی شما عقیده سیاسی شما کاری ندارم، ولی مطمنم کرامت انسانی به مراتب برای شما با ارزشتر است نسبت به مسایل کثیف سیاسی. با این مقاله ببین چگونه فاصله بین ما ایجاد کرده یی!
  درود.

 • عکس کاملا ساختگی است زیرا داکتر عبدالله بطرف چپ دو دست ندارد که یکیش پایین ودیگرش به شانه دختر دور خورده باشد.

 • راستى اين همه جعليات ,دروغ بافى ها فوتو مونتاز هاى كودكانه همه يك زمانى جسب داشت ولى امروز كودك بنج ساله هم توسط بروكرام كميبوتر ميتوند در فوتو ها تغيراتى بياورد.
  اصل مطلب در بستى و بليدى يكعده افراد خاين و دون است كه به جعل و فريب و دروغ و ساختكى ها ميبردازند.
  تا جند روز بيش خانم زهره ميكفت كه داكتر عبدالله نيكتايي خريد.بشر ميد اكر شرم داشته باشيد.من متيقن شدم بر باكى و صداقت داكتر عزيز.براى ايكه در و جود اين شخصيت جهادى كسى كدام خدشه,تقلب ,غلطى, خريد خانه ,منازل و غيره را نميابد.بدين سبب از معده خود جيزهايي كه خر انرا هم قبول ندارد ميسازند.
  بدين اساس .به كوشش مكس شكر مردار نميشود.
  ان بزركمرد, ان مدافع, وطن ان داكتر عبدالله بزرك نزد مردوم ما محبوبتر ميشود. اين طور نامردى را او هيج وقت نكرده كه شما كرده ايد.
  مرك بر انكه عقب انسانهاى باك و شريف و عزيز كشور به نا مردى و دون همتى جيز هاى ساختكى و با فتكى را نشر ميكند و از كله بيمغز خود فكر ميكند كه به جشم مردوم خاك ميباشد.نى برادر مردوم همه هوشيار شده و تنها تو غول مانده يي كه ميخواهى مردوم را فريب بدهى.
  به نامردى ,ضربه بايين ابندسيت نزن.

  • جای شرم و سرافندگی برای تمامی مردم افغانستان است، که از این همه بدبختی و ذلت درس عبرت نگرفته و باز هم با همان افکار بدوی ، معتصبانه ، محدود و قبیلوی که دارند باز به جان یکدیگر می افتند و هریک بیرق حق و درستکاری رهبر، قوم،سمت، قبیله و جناح خود را بالا کرده و از کسانی که سالیان سال است دست شان به خون این ملت مظلوم و ستمدیده آغیشته است طرفداری می کنند، طرف من کسانی هستند که با اسناد و نقل قول ها و مدارکی که از رهبران جهادی، سمتی و مذهبی شان دفاع می کنند است که هرکدام از انها این را بیان می کنند که رهبرشان، خودشان، قوم شان، سمت شان برحق و درستکارو وفادار به این آب و خاک هستند که با این وجود کمی فکر کنیم و واقع بینانه ببینم که اگر واقعاً چنین می بود ، کشورعزیزمان افغانستان در این وضعیت قرار میداشت. لطفا کمی هوشیار شوید و به دور از تعصب و هرچیز دیگر کمی از دید یک انسان بی طرف ببیند آیا این رهبران ارزش آن را دارد تا ما از حیثیت ادمی خود بگذریم و به توهین و تحقیر دیگران بپردازیم. مگر این رهبران مثلا برحق به فکر ما و شما هستند آیا واقعا هستند؟؟؟؟؟؟؟ پس چرا هوشیار نمی شویم مگر ما و شما مسلمان نیستم پس چرا این کارها را می کنید ؟ کمی به فکر آبادی و پیشرفت و ترقی کشورمان فکر کنیم کمی به اتحاد و وحدت ملی فکر کنیم آیا بهترنیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ امیدوارم هدفمان را برای تمامی برادارن و خواهران عزیزم بیان کرده باشم.
   برادرکوچک شما

 • جواب سایت جاویدان به خبر دروغین را در اینجا بخوانید.

  http://jawedan.com/%D9%86%D8%B...

 • کاش اول کمی توضیح میدادید که چطور و چگونه به این عکس دست رسی پیدا کرده اید؟

  آیا خود داکتر عبدالله عکس خانم خود را برایتان فرستاده است؟ و یا اینکه خود شما به جرمی سنگینتر از جرم داکتر عبدالله که همانا دزدی است دست زده اید؟

  • کابل پرس? از آنروز بنظرم سفله و احمق بنظر رسیثد که از رمضان بشردوست یک دیوانه زنجیری و خر طالب یا خر ملاعمر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری را براه انداخته و از یک بی عقل شخصیت سازی مینمود.
   درین سایت سرنمیزدم ولی وقتی در جاویدان نشرجوابیه مطلب فوقرا دیدم -امدم که یکبار دیگر به این سایت نفرین بفرستم .

 • از پیامهای بالا چنین برداشت میشود که چوکره های عبدالله برای دفاع از وی زن را موجودی پست میشمارند. اگر چنین مسئله ای در کدام کشور اروپایی اتفاق می افتید ستاستمدار را نقره داغ میکردند.
  http://www.bbc.co.uk/persian/w...

 • دروغ دروغ است

  • به تمام دوستانیکه خون گرم شده و فکر میکنند این عکس ها جعلیست یا واقعی و توهین به تاجکهاست یا به جمعیت و شورا نظار ...

   دوستان این عکس ها اگر جلعی باشد یا واقعی از جانب مخالفان درون گرویی عبداله عبداله باشد و یا از جانب کابل پرس? مهم نیست مهم این است که بت پرستی را کنار بگذاریم وواقعیت ها را قبول بکنم عبداله عبداله از جمع شراب خوان و زنکه باران مشهور هستند که خود را در عقب شورای نظار و مردم مظلوم پنجشیر پنهان کرده ودنبال هدف خود میباشد , از رهبران خالص پنجشیری چه عاید مردم فقیر پنجشیر و شمالی و سایر تاجکان شد که از این دورگه نصیب شان گردد .

   بییند حرف دو بار عروسی کردنها مطرحه نیست این جا پای زن بازی افراد مطرح مجاهدین که هر روز ریش شان کوتا و به نکتایی بازی و عطر فرانسوی روی میاورند و به تعهد های خود در برابر مردم پشت میکنند مطرح شده است هر کدام شان زندگی افسانوی از پول ملت یا از خون مردم شان برای خود دست وپا کرده اند امر مسعود برای قوماندان هایش گفته بود که هر کار بداز شما سر زد دزدی ,پول اندوختن ,و دوبار سه بار زن کردن انهم با زنان ایکه افسران جنایی زمان نجیب از شرم با انان نشت و برخواست نمی کردن اما شما با یک نگاه همه چیز تان را فراموش زنان خوب تان را زنان روز های بد تان را فراموش کردید (اشتباه نشود که هر قوماندان ومجاهد که دوبار و سه بار زن کرده اند زنان شان بد کاره نبوده است تعدادی از انان از مجبوریت مردم استفاده کردند با پول و تهدید ...دختران خورد وخوب را نیز بزنی گرفتن ولی تعداد زیادی شان با زنان نهایت بد کاره عروسی کردند ) .

   اکثر رهبران جهادی و قوماندانان دوبار و سه بار عروسی کرده اند مزاری دوبار ,گلبدین دوبار , یونس خالص دوبار ,ملاعمر سه بار, سیاف دوبار ,محسنی دوبار, فهیم سه بار , انوری دوبار , داکتر عبدالرحمن دوبار , سارنوال اکرام دوبار , انجینیر عارف دوبار, گل اغاشیرزوی سه بار .....

   اگر چه در ازدواج اینان پولدار شدن و دل خوش داشتن و عدم گرفتن اجازه از همسران اولی شان دخیل وحرف اول را گفته است ولی شایدایشان چون عبداله فهیم قانونی دنبال زنان بد کاره بازاری نبوده اند ..

   تنها ربانی مجددی و گیلانی مسعود و اسماعیل خان.. فکر کنم یکبار عروسی کرده اند .

  • معلوم است كه خان غول از همان خلقى هاى بكتياوال و زن فروش شبشى است.

  • فریبا جان تا دیروز مرا تائید میکردید امروز من خلقی و پکتیایی شدم محترمه من برای مردم بیجاره و فقیر تاجک پنجشیر و بدخشان ... به فقیران ازبک ومظلومان هزاره ووووووجگر خون وقلبم را درد میگیرد نه برای افراد چون فهیم معامله گر یا قانونی دزد و یا عبداله زن باره و یا خلیلی دزد و ادمکش یا سیاف و گلبدین محسنی ...................

   مگر جهاد و اسلام دین و ائین بکسی هدایت داده تا به بیت المال دست برد بزنند؟؟ ادم بکشند از حق شهید و بیوه وبیچاره برای خود زندگی افسانونی بسازند ؟؟ و یا اعمال و کردار اش حلقه از یاران وهمرزمانش را بد نام بکند!!! این فروخته شده ها معامله گر با خون مردم پنجشیر و شمالی و مزار وهرات وکابل بازی میکنند از واقعیت های درونی این بی ابرو ها خبر نداری احمد شاه مسعود زن باره نبود دزد نبود از همین رو در باره او کسی چیزی نمی گوید ولی اگر درباره عیاشی فهیم خان کسی چیزی گفت باید وجدان را قاضی و در پی تحقیق و جستجو برایی نه اینکه چون اوغان و بعضی هزاره های مزاری پرست فاشیزم قومی چون پرده ضخیم جلو چشمانت را بگیرد و اب را نادیده موزه راکشیده و بر فرق از خود بیگانه وار نماید.

  • فریبا جان من اینها را رهبران پنجشیر و شمالی در نهایت تاجک ها نمی دانم ان بزرگ مرد پنجشیری زبان دار اسمش فراموشم شده فکر کنم مسوول کدام نشریه جمعیت و حالا در پارلمان تشریف دارند حتا گربز خان عطاخیل , اقای دشتی و ریگی بهترین رهبران برای دوستان پنجشیر خواهد بود نه این بت های من و تو .

   همچنان مرکز مهم تاجک ها کابل شمالی هرات تخار مزار .. میباشد نه اینکه صاحب سرنوشت همه, دوستان خوب و بد پنجشیر باشند .

  • راستى از نوشته ات دانستم كه همان زن با كستانى هستى هدفت تفرقه است. تو سابق به نامهاى بابر و تنوير و جندين نام ديكر بيام مينويسى هميشه دوشمنى ات با اقوام غير بشتون است.در بيامهايت مهم نيست كه موضوع جه است تو فورى شروع به تو هين اقوام غير بشتون و رهبران انها ميكنى.تو مزخرف بلند كوى مشرف هستى او مشرف است دوشمن من و تو بيشرف هستى دوشمن اقوام برادر من.بجف مانند سك.اين كار توست.به ياد دارم كه مزارى صاحب تورا بارها به اب صاف كشيده ولى تو شرم ندارى.

  • ایا از زن اولی ان خبر دارید که از فخیریه پس بود?

  • با کسی که از همه جزیات زندگی افراد چون عبداله با خبر اند و رهزن ودزد و عیاش چون طرفداری میکند
   نمیشود بحث نمود . بجای اینکه به خون جوانان به اهداف شهدا پنجشیر فکر بکنی به این وان می تازی .

  • فریبا جان و بینا جان!!

   اگر من رفتار و کردار اوغان قبیلوی را نقد میکنم و سر اشتی با انان ندارم این بدین معنی نیست که مثل بابر گله یی و بایانی و نا اصیل از ناحق خود از عیاش و معامله گر خود دفاع و طرفدار انان هستم دشمنی من با اوغان از همین جا اغاز میشود چونکه باسواد و بیسواد چپی و راستی غربی و شرقی شان از ملاعمر گلبدین و تره کی وامین سیاف محمد گل مومند ... دفاع میکنند این حرکت شان ریشه در تبار وگله انان دارد .

   دفاع کورکورانه شما نیز ریشه در فاشیزم سمتی و محلی تنظمی ... دارد باری مزاری صاحب در یکی از یاداشت هایش نوشته بودند تا زمانیکه سگ بازی,بیسوادی چون گل اقا و جمعه خان همدر یا بشیر بغلانی والی باشد ما از افراد چون عطا محمد نور لوگری که از مظالم اوغان و فقر نزد مزاریان پناه اورده و روزگار او را صاحب سرنوشت ان دیار مردخیز ساخته است پشتبانی میکنم (جملات شان تقریبا در همین حد بود ) این خود هزاران راز نا گفته را عیان میسازد اگر ما خاموش هستیم بدین معنا نیست که هر راهگیر و غاصب همجس گرا ...را بخاطر ایکه همزبان و همتبار ماست تائید میکنیم ..

   ببینید شما ها که اسم زنان را استفاده میکنید و شاید هم زن و دختر باشید !! فکر کنید شوهر تان که سال ها باو بوده اید در روز های بد , روز های دشوار و غریبی در کنار شان قرار داشته اید روزی فرا برسد که از حلال و حرام پولدار شوند انگاه دنبال یک زن دیگر رفته با انان عروسی .. کنند ایا قلب تان را اتش نخواهد گرفت .؟؟

   اسلام اجازه چند زن را داده است اما با شرایط مخصوص 1-زن اولش اگر فوت شد 2 -زن اولش مریض وعلاج نداشت 3- زن اولش باردار نمی شد 4- زن برادر فوت شده اش اگر که زن راضی ومجبور بود 5-یا غرایض مرد بی اندازه زیاد و فکر میکرد اگر زن دومی نداشته باشد بگناه داخل خواهد شد ... وچندین فقره دیگر در اکثر این شرایط اجازه زن اولی حتمیست حال خودتان مسایل سمت تنظیم .. را یکطرف بگذارید سر در گیربان تان کرده جواب بگوید همین های که چند زن گرفته اند ایا از زنان اول شان اجازه گرفته اند زنان مظلوم شان راضی بوده اند شرایط برای زن گرفتن اماده بوده است هر روز تابوت دوستان و همرزمان شانرا از جلو چشم شان میگذرانیدند ولی اینان با دل خوش بدون اینکه خمی به ابرو بیاورند دنبال زنان حلال و حرام ؟؟

   داستان عبداله عبداله کاملا جداست خوب بوداز همان روز های اول که پولدار شد ه بود زن دومی میگرفت نه اینکه فرد مهم شورا نظار و جمعیت کاندیدا ریاست جمهوری اما در باطن چون بعضی ادم های کوچه بازاری دنبال زنان بد کاره و عیاشی اینها لکه بدامان شماست باید خود این لکه ها پاک کنید نه اینکه انانرا بر فرق تان بنیشانید .

   بسیاری از داستان حقیقی این افراد و اشخاص را من و دیگران واقف اند اما شرایط زمان و مکان و جبهه گیری دشمان و دور فکری خود ما اجازه نمی دهد تا لب به سخن بگشایم اگر در خانه کس است یک نکته بس است خون گرمی و سمت گرایی و تنظیم گرایی را بگدارید بجای خود اش سر در گیربان کرده ببینید که چقدر ادم های شریف پر کار حق گو در همان پنجشیر و شمالی وشورا نظار موجود اند که کسی به دهان شان پیاز هم میده نمی کنند در مقابل اگر کسی در باره افراد بی خاصیت و بد نام چون عبداله چیزی گفت فشار چقدر ادم های بی خبر و با خبر بالا میرود .

  • بانوی عزیز متوجه نوشتارخودباش که همیشه کلمات را اشتباه مینویسی مثلا دربعضی نوشته هایت مردم را مردوم مینویسی ودشمن را دوشمن نوشته ای نمیدانم درکجا تحصیل کرده ای که چنین انشای غلط داری

  • برو برادر سك كريت كم بود كه معلمى را هم شروع كردى.

  • آقای خان من کلاً بیطرف هستم نه به زن گرفتن کسی غرض است و نه هم به زندگی شخصی کسی همه اینها معلوم هستند. ولی یگانه چیزی که منرا متاثر ساخت اینست که شما نمیدانم که ملا هستید، مولوی هستید و یا هم شیخ الحدیث که از دل گرمت نوشته میکینی و فتوا میتی که یک مرد باید چنین شرایط را دارا باشد تا ازدواج دیگر کند. جناب خان!
   در اسلام برای مرد اجازه است که بدون کدام دلیل با زن دیگر ازداج کند، ولی شرط آنست که میزان عدالت را بین تمام ازواجش برابر و یکسان نگهدارد.
   این موضوع در طلاق هم صدق میکند که یک مرد میتواند یک خانمش را بدون کدام دلیل طلاق دهد، ولی خداوند طلاق را دوست ندارد و در کلام پاک تذکر رفته مشکلترین کار است و خداوند دوست ندارد. ولی اگر طلاق میدهد کار خودش است.
   ما مسلمانان چون از فرهنگ و مطالعه علمی و دینی خود بدور هستیم، و برای دفاع از مقدسات خویش مسلح نیستیم، همیشه از طرف غربی ها مورد انتقاد قرار گرفتیم، و بخاطر فرار از این نوع انتقادات از دل گرم خود اینچنین شرایط را برای تعدد ازدواج ها و طلاق ها درست کردیم و در جامعه تقدیم و پخش کردیم که زندگی را برای خویش تنگتر ساختیم. همین موضوعات است که حالا تمام مرد ها به زنا رو آوردن و با در نظرداشت همچو شرایط مزخرف خود را در گودال گناه و تباهی انداخته اند. وای بر این مسلمانان دیموکرات!!! حیف این دین مقدس که ما و شما قدرش را ندانسته و با افکار و احساسات خویش مخلوطش کردیم و ماهیت اصلیش را فراموش کرده به باد فنا دادیم. ولی بدانید که حافظ این دین الله (ج) است و نیازی بر ما و شما نیست. بیشک!!!

  • آقای خلافت اسلامی ! شما نوشته اید : ولی شرط آنست که میزان عدالت را بین تمام ازواجش برابر و یکسان نگهدارد. بسیار معقول و بجا فرموده اید . پرسشی است از شما که ، شما منحیث یک مسلمان شرط عدالت را چگونه ارزیابی میکنید ؟ آیا مفهوم واقعی دادگری یا عدالت را میدانید ؟

   باید خاطر نشان سازم که آنچی آقای خان نوشته جزو شرط عدالت است !!

  • اقا خلافت اسلامی .

   بهتر است اسم مبارکت را ملاعمر کور و بی دانش بمانیم چونکه از خلامت ملاعمری و خلفا ترور, و حشت و همجنس بازی, تجاوز ,تریاک پرداخته اید من نوشته ام چند ادعا نکرده ام که این چند موردی را که ذکر کرده ام شرایط کامل برای زن گرفتن است در قسمت از ان ذکر کردم ام که "..وچند مورد دیگر ..."

   دوست اول بخوان باز امضا کن . من فتوا نداده ام فکر کنم جناب تان از ان ملا های یک الفه هستید از اسلام , حقوق مسلمانان و حقوق بشر چیزی به مشامتان نرسیده است .

   من کاری به زن گرفتن و طلاق دادن کسی ندارم , موضوع دنیا واخرت و عدالت خود فرد در ان نهفته است , در باره این عکس هم من نظری دیگر دارم ابتدا باید از خود عبداله عبداله کسی میپرسید که این عکس از شماست یا نه بعد در در دفاع از او و جعلی و درست پنداشتن اش قلم فرسایی میکرد ما همه چیزی را بنام وجدان شنیده ایم , باید پرسیده میشد کی انر از حریم خانوادگی اش بیرون داده است" عکاس ,زنان و مردان خانواده اش یا مخالفین خانم دومش, دوستان قدیمی و مخالفین کنونی پنجشیری اش... " این تعرض به امور خانواده گی اوست او حق دارد بر علیه نویسنده اعلام دعوا و جرم بکند , اگر زن قانونی اش باشد چیزی جالب نیست ,

   ولی من جدا از عکسها به صفت ذاتی این شخص پرداختم که تظاهر به تقوا و پاکی ومجاهد بودن شریف بودن میکنند در باطن به زن بازی شراب اختلاس غارت و ...میپردازد باید بدانی که سیاسی ها که یک روز به میدان جنگ نرفته اند حاصل پیکار نظامی ها و افراد بیچاره شعوری و غیر شعوری را که بنابر اهداف همین ها به میدان جنگ فرستاده میشوند و انان در انجا با کشته و زخمی شدنشان شکست و پیروزی را برای این شک پوشان به ارمغان میاورند بعد پیروزی همه چیز بنام و نشان این سیاسی های خط اخر جبهه سجل و اسایش و , چوکی,مقام , موتر و زن ها نازک ونفیس .... در انتظار شان و در پایان ان فقیر بی سواد سرباز را به دروازه اش هم راه نخواهد داد و دوباره راهی خانه کلوخی خود و در نهایت خود اولاد این شخص بی کسب و کار راهی کشور های خارجی چون ایران و عرب وپاکستان برای کمایی کردن لقمه نانی برای خانواده اش... در مقابل او ناز دانه های سیاسی ها در خارج داخل مصروف تحصیل و در اسایش ...

   در عین حال من که شناخت دقیق از چندین مقام ظاهری پنجشیر دارم در چند یاداشت بالای خود در باره زن بارگی , اختلاس بیت المال , شراب نوشی , انان کم وتم نوشتم بعضی چیز ها را بنابر دور فکر نخواستم بنویسم چونکه دشمن در کمین است .

   شاید مظلومین, سنگ های زیرین اسیاب و مسلمانان واقعی پنجشیری نظریات مرا تائید کنند .

   اماواضیعیست که به دماغ بعضی کوته نظران که به سمت و زبان ارزش قایل اند خوش نخواهد خورد...

  • قا بل توجه به خلافت امير مومنين!
   شما نوشته ايد كه درباطن شراب ميخورند زنباركى ميكنند...
   ايا شما از باطن انسانها هم خبر داريد؟
   منكه شراب هم خورده ام و كنه كار ورو سيه هستم نزد ايزد يكانه ولى به اين باور هستم كه علم غيب را تنها زات ان قادر يكانه و از باطن ما تنها او با خبراست.
   ولى خيلى باد دل خودرا خالى كرده ايد و زهر و كينه حيوانى خودرا هم افشانده ايد.
   تو از ملاعمر كم نيستى و نيمجه ملا كافر است.
   دانش مغز و بوستى دارد,انكه اشنا به بوست شد در درياى غرور غرق ميشود.
   جب و راست خور كرده ميروى برادر يك كمى زمين را هم ببين.

 • سلام دوستان
  حالا که موضوع در مورد داکتر عبدالله است همه میخواهید این واقعیت را وارونه جلوه دهید در حالیکه اګر این مطلب در مورد کرزی میبود همه شما برای نویسنده مرحبا میګفتید. اصلاْ امکان ندارد که چنین عکسی در برنامه ها از جمله فوتو شاپ درست شود بناْ فقط بګویید که عبدالله جان نوش نوش
  برای خود داکتر صاحب عبدالله باید ګفت که تبریک باشه مبارکت. اګر کدام خانم دیګری هم داری همین حالا اعتراف کن، نشه که بعداْ توسط مریم جان نجف افشا شود.
  تقدیم به همه شورای نظاری ها

 • سلام دوستان
  کابل پرس? باید بعد از این همه نظارت راجع به این موضوع بره بمیره بهتر است اگر واقعاً شرم دارد .

 • سلام به همه دوستان ... این مقاله واقعا دلکش و خیلی ها ظریفانه نبشته شده است ... و چهره واقعی یکی از غارتگران کریح الذات باند بدنام شورای نظار را به نمایش گذاشته است ... و این مایه تعجب نیست ... زیرا اکثریت مجریان غارتگر شورای نظار و جمیعت اسلامی به عمل شنیع همجنس بازی متهم هستند ... سارنوال کرام ، جنرال جرات ، داود داود ، عبدالرحمن سید خیل ، انور جگدلک ، قسیم فهیم ، ملانقیب آخندزاده قندهار، داکتر فضل الله مجددی لوگری،خانمحمدخان قندهار، علاالدین هرات ، احمدی بدخشان ، عطامحمد و مولوی علم مزار شریف ، و ده ها جمیعتی خون آشام ، بدنام و سفاک به عمل بچه بازی معروف هستند ... بچه بازی های سارنوال کرام و انور جگدلک و داود داود و عطامحمد نور معروف تر و رسوا تر از آن اند که در مورد آن بنویسیم... و راز مریم و داکتر عبدالله یکبار دیگر پرده از چهره کثیف این غارتگر رسوای تاریخ را برمیدارد... که خواب ریاست جمهوری دیده است ... باید یاد آور شد که تیم مقابل کرزی و باند جنایتکار و لواطت کار او نیز از این امر مستثنی نیستند ... آنها شاید به قضیه های بد تر از این متبلا باشند ... که تاریخ بر آن قضاوت خواهد کرد...

  • احسن به شما با این تحلیل

  • چند روز قبل یکی ازخیشاوندان پاچه گیر زنگ زد و بسیار خوشحال معلوم میشد چونکه پاچه گیر در شفاخانه بستر شده است اما اینک !!!

  • باچه گیر خود را ات را فراموش کرده ییچرا که ده ها بار اعتراف به همجنس بازی کرده بودی همچنان پیشه پدری تانرا به طفل خانواده تان در خانه سوسیال یاد می دادید.

  • شیرت به این تحلیل و به این جافظه که به جنایت کارها در دماغت جای دادی.

 • جلیل جان ... برای من مایه تعجب بخاطر است که این داکتر عبدالله ( دراصل نرس عبدالله ) تمام زنده گی اش را در همجنس بازی سپری کرده است و اسناد موثق نیز در مورد موجود است ... اما چی شد که به یکباره گی تعغیر مسلک داد و ....خیلی ها جالب است

 • متاسفم برای خودمان که هنوز هم با این همه مشکلات و مصایبی که داشتیم و داریم در خواب هستیم
  کی بیدار خواهیم شد شاید در قیامت

 • O KHAR BAYAN BAZ AR AR MIKONY

  KHODA DAR QURAN MIFARMAYAD BAD TAREEN SADA SADAY KHAR AST

  HAR CHE KE AR AR KONI KHODET KHASTA MISHI
  KASI BA TO TAWAJUH NAMIKUNAD

 • دوستان خواننده من بعد از خواندن این خبر با بعضی از همکاران نزدیک داکتر عدالله تماس گرفتم و از چگونگی موضوع جویا شدم جواب موثق که بدست اوردم این بود که داکتر عبدالله با مریم نام نکاح کرده بود اما در محکمه فامیلی وی را رسما طلاق کرده هست.

 • من مریم نجف را از زمانی میشناسم که در نیویارک کار میکرد در ان زمان شنیدهمیشد با یکی از همکارنش رابطه داشت ام بعد ها ان اغا به کابل امد وبا کسی دیگر ازدواج نمود ام اینکه ای خانم داکتر عبدالله را به دام انداخت واقغا مهارت زیاد داردبله داکتر عبدالله با وی نکاح کرده بود حقیقت هست و شاید این عکس هم واقعی باشد اما این هم حقیقت هست که فعلا وی زن بر حال داکتر عبدالله نیست وی رسما طلاق شده است و چونکه وی با فرهنگ اسلامی اشنائی زیاد ندارد این موضوع را دست کم مگیرد

 • من در وزارت خارجه کار میکنم مریم نجف در زمان وزارت داکتر اسپنتا از وظیفه اخراج شده صد فیصد دقیق است

 • نوشتن در موارد مسایل فامیلی دیگران یک تجاوز محسوب میشود سایت ها نباید ای ن خیانت را بکنند.اما بنده شخصا داکتر عبداله و خانمش فخریه عبدالله را چندین بار در کابل و بیرون از افغانستان ملاقات نموده ام و چیز هایکه نویسنده در مورد روابط شخصی انها نوشته تا چیزیکه ما شخصا دیده ایم کاملا متفاوت است و چیزیکه مارا زیادتر متعجب میسازد چنین عملی از طرف خود داکتر عبدالله هست که ایشان یک مجاهد با ایمان بودند ولی افسوس که شکار این دسیسه دشمنان خود و افغانسان شدند

 • عکس که با داکتر صاحب عبدالله است خانم همین نویسنده کودن است

 • بایانی- همه این بچه بازان را میشناسی - خودت در زیر لنک چند نفرش بودی -
  وقتی درمجلس شان زنگ در پاهایت بسته مینمودند -همه شان بعد از ختم رقصیدنت برای چاپی یا مالش نمودن بدنت میآمدند یا یکی شان که کاته اصلی ات بود؟

 • به همه دوستان شورای نظاری

  بیجا تقلا نکنید. از داکتر عبدالله بجز نامی دیگر چیزی نخواهید شنید زیرا افشا چنین راز ها موقعیت سیاسی و اجتماعی آن جلالتمآب شیک پوش را از بین برده است. همیشه رسوایی های اخلاقی سیاستمداران منتج به زوال شان میشود.

  ولی میدانید چی چیز بسیار جالب است اینکه این پنجشیری ها و شورای نظاری های شئونیست همیشه بالای این و یا آن حرف میزنند و کوچکترین حرکت یک شخص را به اغراق آمیز ترین شکل آن به باد انتقاد و رسوایی میگیرند ولی حالا با بسیار پر رویی میخواهند یک حقیقت مسلم را غلط ثابت سازند ولی باید گفت که مردم ما این خائنین را به بسیار خوبی میشناسند و هیچگاهی آنها را نخواهند بخشید.
  شورای نظاری های نادان و مستری های ماهر چی حال دارین؟

  • صادق جان قند ... صدقه دستانت ... بیشک مردواری نوشتی .... من با تو همنوا هستم ... غارتگران شورای نظاری میخواهند که داکترک دروغین خود را هم قهرمان بسازند ... بیشک صادق جان درد دلم را کشیدی ... افتخار به تو

 • دوستان گرامی سلام
  بحث در رابط به امور خانواده گی افراد تجاوز در حریم خانواده گی است نکاح و طلاق حق مسلم هر فرد است. هر گاه به ولایت کابل در محکمه فامیلی سر بزنید می بینید نسبت مشکلات فامیلی ده ها طلاق ثبت محکمه مذکور می گردد اما اینکه این مسله را به شکل ناجوان مردانه دامن می زنند و رقبای سیاسی داکتر عبدلله از آن بهر می برند فرصت خوبی مساعد شده است من که از دیروز بدین طرف در پرس پال حقیقت هستم از نزدیکان داکتر عبدالله دریافتم که داکتر عبدالله گفته است که یک دسیسه بود نجات یافتم شکی نیست مبارزه کردن و مطرح شدن در سطح بالای کشور دسیسه ها در کار می باشد وداکتر عبدالله قربانی آن گردیده است.

 • موضوع بسیار جالب هست اما دو موضوع مهم هست اول اینکه این دادو وا ویلا به نفع مریم نجف هست و به تخریب داکتر عبدالله و فخریه عبدالله که ثابت میشود مریم نجف وافعا طلاق شده و این کوششهای وی به سبب ناکامی اش هست وگر نی هیچ زن خواستار رسوائی و بد نامی شوهرش نمی باشد اما موضوع مهمتر این هست که اگر موضوع به گفته نویسنده اسیری داکتر عبدالله از طرف خانم اولش حقیقت باشد من و دیگر دوستانم فکر میکنیم تمام زن های افغان باید بیدار شوند و همچو فخریه از حق خود دفاع بکنند تا دامن ظلم به ضد زن در افغانستان خرد وخرد تر شود این شهامت اگر حقیقت باشد تاریخ قهرمانیهای زن های افغان راپر افتخارتر میسازد ما زنهای افغان همه با تو قهرمان هستیم

 • من فکر میکنم مریم نجف که خانم تحصیل کرده هست و از قوانین اگاهی داشته با ان هم در زندگی یک مرد زندار و اولا د دار داخل شده باید از طرف حقوق بشر مورد بازیابی قرار بگیرد تا به تمام همفکرانش یک درس عبرت شود برای مجاهدین افغانی خو این یک کار بخشیده شده است چون مسلمان هستند؟

 • راحله جان راست میگوید این یک زنگ بیداری برای زن های افغان هست تا دیگر از نام اسلام استفاده سو در جامعه مرد سالار ما نشود سلام بر تو ای فخریه قهرمان

 • با خواندن این مطلب و دیدن عکس بسیار جگر خون شدم بنده شخصا فخریه عبدالله را در دهلی دیده ام ظاهرا زن زیبا مودب و خیلی هم شیک پوش یافتم اصلا مادر چهار اولاد معلوم نمی شد وقتی با او هم صحبت شدم بسیار با تربیه صحبت میکرد زن شکسته و مهربان بود از دیگران شنیدم بسیار به نماز واصولهای اسلامی پا بند هست تا حال که تقریبا یکسال میشود ما کابل امده ایم دخترهایم هنوز از وی یاد میکنند و این عکس که چاپ شده اصلا با فخریه مقایسه شده نمی تواندو چیز های که نوشته شده غیر قابل باور هست هر کس ای چیز ها را به هدف شخصی مینویسد باید پرسان شود

  • من اين حرفهاى راضيه جان را تاييد ميكنم.
   اصلا زن كرفتن و طلاق حق است.اكر در زندكى كدام انسانى اتفاق بافتد به ديكران ارتباطى ندارد.
   اول از فوتوى ساختكى معلوم است كه كسى به جعل و توطعه برداخته است.
   جون در وجود ان بزركمردعيبى نيافته و به سفسته و اوازه و دروازه سر جوك بر داخته است.
   شايد هم فوتوى از نزديكان خودرا برش كرده در بغل داكتر كزاشته است.
   از تهمت ناحق از ديوار شكسته و از زن شليطه و از ساختكى و دروغ در سايت هاى بى زبان انترنيتى ,دوعا كنيد دوستان كه خدا نكه كند.
   خدا جملكى دوستان را از كله كشك,از فوتو جينج,فوتوشاب و فوتو مونتاز سايتهاى كله كشك دار نكه كند.
   كله كشك,خبر كش,خبر رسان,غيبت كر و سخنجينى از جمله جنايات كبيره به شمارميرود .

 • دوستان عزیز سلامهای مرا بپذیرید . درین روز ها آقای عمر داوودزی سفیر کبیر اوغانستان در پاکستان دسته گلی به آب داده و آب و آبروی سیستم حکمرانی فاشیستی قبیله را به خاک مالیده و افشا نموده است . انتظار این میرفت که کابل پرس? با نشر نوشته های دقیق ، پر محتوا و حقیقت برانگیز جنایت و خیانت این پیر فرسوده نظام قبیله را محکوم می نمود و نظریات خواننده گان را در مورد این اقدام خاینانه به خوانش میگرفتیم . با کمال تأسف که درین سایت همه پسند و افشاگر ، وطنفروشی آقای عمر داوودزی چنان در لایه های ابهام و خاموشی پیچیده شد که کسی را یارای سخنی در ضمینه نیست .

  اما بر خلاف ، دروغ و بهتانی بر شخصیت آقای داکتر عبدالله در تارنمای کابل پرس بافته شد و اذهان خواننده گان و دیگر قلم بدستانرا را در تمام تارنما ها چنان بدان سرگرم داشتند که همه فراموش کردند جنایت بزرگ و روشن دیگری در شرف نطفه بندی کمر سیستم قبیله است .

  آقای عمر داود زی نماینده رسمی دولت اوغانستان در پاکستان گفته که ما تا هنوز خبر نداشتیم که پاکستانی ها دوست های ما و امریکائیان دشمنان ما اند . شاید گرفتن بکس پُر از ایرو از ایرانیان هم روی چنین خط فکری جناب آقای داوود زی استوار بوده که ما تا هنوز خبر نداشتیم . نمیدانم چرا همه خاموش اند و این وطنفروش عیان را که بصورت رسمی حلقۀ غلامی پاکستانی های دال خور را به گوش انداخته به نقد نمی کشند و محکوم نمی کنند ؟

  اگر وزارت خارجه دولت قبیله در قبال این نوکر پاکستان خاموشی گزیده منفعت قبیله ایجاب میکند ، چرا نویسنده گان و قلم بدستان دلیر و انساندوست سرزمین مان این خیانت و وطنفروشی عمرقبیله زی را نقد نمی کنند ؟

  امید عزیزان درین چال ، نیرنگ و لاف سیاست قبیله سازان بازی نخورند و به زیر بار چال گوزی نویسنده بی امضا نروند .

  • دوستان عزیز نگران نباشید. امروز نوبت دکتر عبدا الله خان است و فردا نوبت به امرالله صالح و فرخنده جان نادری می رسد. پرونده این دو عزیز هم در دست پولیس است.

  • مزارى صاحب ارجمنداين موضوع را كه شما ياد كرديد خيلى تكان دهنده است.اين شخص خاين ملى است.دشمن مردم ما را دوست و دسمت عزيز كشور ما دوشمن خطاب كرده است. اصلا اب از بالا جاى خط است.
   رييس جمهور كشور قانون شكن,تقلبكار ,قوم برست و خاين ملى است.
   بس كى ان خاين را سبكدوش و مجازات كند؟
   كلان خاين خورد خاين.سركين باى ولد سركين باى و فرمانهاى كوزى از رييس كوزك.

  • آقای خان آبادی! اگر در مورد فرخنده زهرا نادری و امرالله صالح کدام سرنخی پیداکردین، لطفن احوال بدهین تا در افشاگری به صورت مشترک و کشف زاویه مختلفش همکاری کنیم. من در حد آوازه در مورد روابط عاشقانه فرخنده زهرا نادری و امرالله صالح چیزهایی شنیده ام و بس. تا حال سند قوی پیدانکرده ام.

  • خان آبادی خان! مثلیکه انتحاری و بم گذاری نتیجه دلخواه برایتان نداد ؟

 • ګفته می شود که همین اکنون مریم نجفی در کابل بسر می برد و بالای عبدالله عبدالله عریضه نموده است
  موضوفه یک ورقه جدګانه به دفتر حقوق بشر در کابل تقدیم نموده است و فعالان حقوق بشر در کابل از چکونکی موضوع ممکن باخبر باشند

 • حقوق بشر باید از خود مریم نجف بپرسدکه چرا خلاف تمام قوانین بشری و انسانی کانون یک خانواده را خراب نموده است نزد حقوق بشر مجرم اولی خود این زن بی ابرو هست ودوم که همه میگن طلاق شده است و حالا همدست های استخباراتی اش هر نوع وسیله اخری را استفاده میکنند مرگ به شما های که رهبران را بد نام میکنید

 • در لابلای نظریات فوق پیرامون قضیه متذکره من کدام نظر خاص ندارم ولی با تاسف که شخصی بنام خلیل که نظر دری خویش را با متن حروف انگلیسی بیان داشته در یک قسمت از نوشته های خود بالای پیغمبر اسلام حضرت محمد "ص" تجاوز لفظی نموده امید است شخص مذکور از حرف خویش اظهار ندامت نماید در غیر آن از دولت و اطلاعات جمعی جداً تقاضا میشود تا از نشر همچو مقالات مزخرف و دور از کرامت انسانی جلوگیری نماید در غیر آن همچو انسان های بی ادب که اصلاً ادب و اخلاق انسانی را نیاموخته اند از تجاوز لفظی بالای پیامبر آخر زمان حضرت محمد "ص" که سرور کائینات است پرهیرز کنند در غیر آن مورد غضب الهی قرار خواهد گرفت علاوتاً از علمای کرام خواهشمندیم که جلو همچو نظریات منفی علیه پیامبر "ص" را بصورت جدی گرفته و اجازه ندهند تا در سایت های عامه منتشر گردد. بنظر من استعمال کلمات نا پسندیده بر علاوه اینکه مشکل را حل نمیکند بلکه باعث بروز تشنج در افکار عامه گردیده و یکبار دیگر مردم مظلوم و ستمدیده ما را به اعماق بدبختی فرو میبرد. وسلام

 • جناب داكتر بايد با اين مسئله عاقلانه برخورد نمايد، ايشان نبايد از موضع انكار نمودن اين مطلب وارد شوند چون در آن صورت دروغ گو هم معرفي مي شوند

 • nothing special while this is our culture and religion
  the writer is trying to a western point of view...
  he can marry 2 more... so stop being so ridiculous:)))) and cool down

 • برادران عزیز :
  طوریکه میدانید درین اواخر دولت کنونی و هم دستان پلیدش باعث پریشانی های زیادی در افغانستان وخصوصا در سمت شمال شده اند و می خواهند که رهبران را از بین برده و یا بد نام سازند لهذا حق انتخاب با شما بوده خود می توانید انتخاب نمایید عاقلانه فکر نموده و نگذرید که آله دست بیگنگان شویم و در موضوعات خانوادگی افراد مداخله نه کنیم.

  با احترام.

  • من به این باور هستم که افشای رازهای خانواده گی کاری مردانه نمیباشد.

   دوم اینکه کسیکه به سر کشور، ملت و نوامیس ملی کشور با بیگانگان معاهدات میکند، و آنرا قربانی به قدرت رسیدن خود میکند، کسیکه برای به قدرت رسیدن، از هیچ کاری ابا نمی ورزد، و کسیکه در نامردی نام دارد، این کار هم از او بعید به نظر نمی رسد.

 • داکتر عبدالله مطابق مذهب صیغه کرده وقت صیغه تمام شد دوباره مریم را رها کرد هیچ کس نمیتواند وی را محکوم کند

 • سلام
  دغه ورح پانی ته پکار نه وه چه دغه تصویر یی نه وو خپور کری زکه دا زمونژ د رهبرانو توهین دی
  وسلام

 • سلام دوستان نهایت عزیز و مهربان
  من شخصاْ برای شما چند سخن می فرمایم اول اینکه شما را چی به شخصیت یک فرد و دوم یک شخص می تواند بیشتر از دو خانم ازدواج کند این حق مکلف یک شخص است و جناب داکتر صاحب عبدالله عبدالله یک شخصیت بسیار خوب و شخص مجاهد می باشد که مردم می خواهد بالای این شخصیت بزرگوار دسیسه بسازند و همچنان این یک سخن نامردانه وار است به نظر تمام مردم ، و همچنان حال تکنالوژی پیشرفت کرده می توانند توسط فوتوشاپ تهیه و ترتیب کرده باشند به نظر من بسیار کارآسان می باشد و توهین کردن یک شخص توسط سایت انترنتی و خواهش من از کابل پرس? اینست که این گونه چیز ها که باعث توهین شخصیت بزرگان می شود جداْ خود داری به عمل بیاید و کسانیکه در اشتباه است در باره عبدالله عبدالله به اشتباه های پی برده و این دسیسه را فراموش کنند..............................................................................
  با احترام :

  Ahmad Suhail

  • باید گفت هر قدر که یک انستان مشهور و مطرح شود طبعتا طرفداران آن زیاد می شوند اما به همین تناسب مخالفان بخیل و بدون مستند و غیر منطق بخاطر کاهش دادن اعتبار و شهرت آن از حامیان اش و مردم بی طرف بوجود آمده و به یک نحوه در صدد بد نام کردن و جلو گیری از افزایش طرفدان او میشوند. به نظر من مهم نیست که کی چه میگوید و چه درست می کند مهیم اینست که چه چیز حقیقت دارد چطور جریان دارد. کسانیکه از طریق دیدن و خواندن عکس و متن های غیر مستند حمایت خود را از دست بدهند نبود آنها از موجودیت آنها بهتر است.

 • باسلام،
  عبدالله را موجی تحولات به بلندی رساند، هیج بعید نیست که وی بشتر ازین به مفاسد اخلاقی وبحران رفتاری و شخصیتی دچار نباشد.ایشان فردی نیست که با زحمات ویا شایستگی و درایت خود به این مقام رسیده باشد ایشان فرد ناپخته است ، شما سخنرانی و کلمات ایشان را حتما شنیده اید نه سواد پیداست و نه عمق فکری.
  من فکر میکنم نظربه صدای گل گونه ایشان بعید نیست که خاصیت های زن صفتانه در ایشان تبارز بشتر داشته باشد. زیرا در هر صحبت ایشان به نظر میرسد گریه میکند. برای یک رهبر نیاز هست که دلیری و شجاعت و صدای غرا حرف بزند تا حرفش تاثیر گزار باشد..

  • گریه داکتر عبدالله از درد و رنج مردم بیچاره افغان ها است

  • كلوخ صبور.خودت كه كلوخى از براى رفع حاجت بيش نيستى,توجه از بختكى رهبران مقاومت و ان دلير مرديكه او را همه جها نيان از سالهاست ميشناختند,امدى كه بخته نيست تخته نيست,شايستكى ندارد,زن صفتى بخاطر كريه كردن.
   برادر اين همه عصاره بويناك را كه از معده خود افشانده ايد همه بر روى خودت.
   تو احمق يك تصور دارى كه يك رهبر بايد مانند يك سك جنكى باشد و بعد كه به طرف خودت نكاه كند كوزت برودو يا قبض هستى ميخواهى كه قبضيتت رفع شود.
   جقدر انسان كودن و مزخرف هستى ميكويي كه يك رهبر بايد به صداى غرا حرف بزند؟؟؟؟
   تو برادر خودت كو وارى و كب هايت كوه وارى.كوزك.

 • چندین روز از نشر این خبر میشود من از روز اول در تلاش یافتن حقیقت موضوع شدم دوستان عزیز از تعداد زیاد دوستان نزدیک داکتر صاحب شنیدم که داکتر صاحب شکار یک دسیسه شده بود اما فعلا موضوع ختم شده موره این دسیسه یعنی مریم نجف نکاح شده بود و طلاق شده است و این خبر ها ناشی از درد ناکامی دشمنان داکتر صاحب هست که با نهایت نا مردی به حریم خانواده ایشان حمله میکنند.من اطلاع دقیق دارم که داکتر صاحب از خلاصی این دسیسه راضی هست وبه زودی موضوعات لازم را با مردم و طرفدارانش روشن میسازدحتی گفتند که بعد از نشر عکس و خبر خود جناب داکتر صاحب به همکاران نزدیک خود گفته است دشمن معلومدار بدون این تخریبات ناکامی را قبول نمی کنداما ما هم اماده جوابدهی هستیم

 • به به دروغ دروغ اون هم پشت داکتر صاحب عبدالله باید خجالت بکشید که پشت داکتر صاحب آن داکتر صاحب که تا دیروز شما هزارها وخودتاجکهارا از گیروگانی پشتونهای پاشیست نجات میدادند حالا که گف از جنگ به سیاست رسید و او توانیست که دربین اوغانها محبوبیت پیداکند شما حسادت میکنید اگر همین قضیه راست هم باشد شما فکر کنید که اگر واقعیت همین میبود ولی وقتش تغیر به این معنی که اگر همین قضیه دروقت جهاد ومقاومت با داکتر صاحب روخ میداد آیا شما همینچیزها را نبیشته میکردید؟ ویا که همرایش درحل این مسله کمک میکردی؟من میفهمم که همرایش دلسوزی وهمکاری میکردی ولی بخاطر چه ؟ فقط بخاطر که شما را همرای خود نگاه میکرد.بخاطریکه از شما دفاع میکرد. پیش روی تان سپهر بود فقط بخاطریکه اگر همین قهرمان ملی وهمین داکتر و.... نمیبود حالا بینی شما هم نمیبود البته نه بینی کوف فزیکی تان ونه هم بینی معنوی تان .

 • برادران عزیزم اگر این همه دروغ است پس از او پاک دامن بچه بی ریش مسعود لیین بخواهد که دراین مملکت محکمه وجود دارد قانون وجود دارد زوردار وفرعون این سر زمین هم خودت هستی پس چرا چوپ هستی چراچیزی نمیگی مهربانی بکن به دادگاه بکشان سر پرست این سایت قهرمان را که جنایات همچو جنابتکاران را افشا میکند. این جای افتخار است برای نویسینده و گردانینده این سایت قهرمان که بی دریغ جنایات هر جنایتکار وخاین را افشا میکند .
  تشکر ازسایت

 • داکتر عبدالله پشتون تبار؛ هیج گاهی به نفع غیر پشتون کار نخاهد کرد ایشان که باظاهر میش در گله گوسفنداعتماد کسب کرده است به آسانی نمیتوان چهره واقعی اورا رو کرد. و به مردم شناساند امید که مردم ما بعدازین این چهره سفاک را بشناسد از او فاصله بگیرد.

 • مقاله بسیار جالبی بود اما واقعا وقتی مقاله ای نوشته می کنید خوب است که عکس حقیقی باشد نه فوتوشاپ شده !!!!!!
  من شخصا از هیچ جهادی خوشم نمی آید آما خوب است که در کارتان دقیق باشید و از روی کینه چیزی نوشته نکنید.

  پس نتیجه:لطفا در کلمه هایتان اغراق نکنید.

 • خوب است که چهره های خاین مرتجع مثل آقای عبدالله عبدالله بادیگارد آقای مسعود برای مردم افشا شد شما فکر کنید اگر آقای عبدالله ادم وطن دوست میبود در وقت امدن امریکائی ها به کابل آنها یک میلیون تن بم طیاره را بالای کابل استعمال میکردند ولی جناب داکتر عبدالله میگفت این کم است باید تمام کابل هموار شود که ما به قدرت بسریم بلاخره همان طور شد و به قدرت رسیدند چور و چپاول کردند ایشان که یک داکر را نمی شناخت چندین بلدینگ و اپارتمان جور کرد و میلیون ها دالر را غارت کرد و به عشق و عاشقی در خارج از کشور مصروف شد این نتیجه پول زیاد امریکائی بود که ایشان در خارج از کشور خرچ میکرد. نتیجه همان شد که رویش سیاه و اخرتش خراب باد. بااحترام.

 • اگر این خانم که در عکس است واقا یا برحال خانم رسمی داکتر عبدالله میبود عکس خود را به نمایش نمی گذاشت و هیچ ضرورت هم به اینقدر رد و بد گفتن شوهرش؟ویا فامیلش نمیداشت اما معلوم هست که رخصت شده هست و این همه دیوانگی ها بخاطر همین طلاق شدنش است این کار ها از نهایت مجبوریت وبیچارگی هست ونشان دهنده حالت بر همخورده روحی شخص است اما بی وجدانی و فرومایه گی زیادتر از نویسنده و کمک کننده هایش که دشمنان داکتر عبدالله و مردم افغانستان هستند میباشد

  • هزاره ها باید با تاجیک ها و ازبک ها اتحاد کنند علیه این پشتون ها وحشی ولی بدبختانه این اتحاد هرگز وجود ندارد و پشتون ها با نفاق میان اقوام بر سر قدرت باقی مانده و حکومت میکنند
   هزاره عزیز بیدار شو که میخ را بر فرقت طالبان و پشتون ها کوبیدند و خواهند کوبید نه تاجیک

 • abdullah abdullah is the best n will remain the best ... no need for any backbiting or using fake pics to offened him ... i liked kabul press? alot bt from nw i hate it for posting such offensive texts about our true leaders ... better be careful next time KABUL TIMES !!!

 • i ting thats wright cos mohammed profit got 7or 8 wife .olso in shiea relegon people can siga jast for 20 mint im not intresting for abodul but thats not u r busnese

 • سلام
  چاکن خودش در چا است پرده اسرار کس را ندرید تا پرده اسرار تو دریده نشود.شکی نیست که مریم نجف نام وسیله ای شده است برای بد نام کردن داکتر عبداله. دسیسه برای ازبین بردن و بد نام کردن چیره های مهم کشور جریان دارد که این بار داکتر عبداله را هدف قرار داده است اما فراموش نباید کرد که دسیسه افگنان و متجاوزین حریم خانوادگی به سزای خود خواهد رسید.

 • مااز کابل پریس بسیار خوش هستیم که چهره های مفسد و دروغگوی و سمت پرست را به صورت واقعی به مردم افغانستان نشان میدهید از ایشان یک دنیا تشکر میکنیم واز نشریه کابل پریس حمایت میکنیم.

 • کجا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی
  بالاخره این سرنوشت تمام خائنین افغانستان است وباید به سزای اعمال شان برسند

 • مادر مریم نجف یک خانم ترک شده از طرف شوهرش هست و او هم قسم خورده تا به وسیله دختر های خود خانه دیگران را خراب کند

 • اینکه گفته میشود داکتر صاحب در نهایت پشیمانی بسر میبرد و دلیل ضعیف بودنش در بعضی موضع گیری هایش علیه دولت کرزی در دو سال اخیر از سبب همین عذاب وجدانش بوده و حالا که این عذاب از گردنش خلاص شده دو باره خود را انسان میداند.اما سوال اینجاست که یک انسان عاقل؟ چرا خود را حیوان بسازد

 • سلام دوست های قندول و نازنین این داکتر نیست یک مطلق بی سواد خر است بیسار استدلال احمقانه میکند در هر مسله مگر این مقاله حقیقت دارد اگر خانم اش از او طلاق میگیرد ما حاضر هستیم خانم داکتر خر عبدالله را بیگیرم شما از خواب بیدار شوید از این احمق دیگر طرفداری نکنید بخاطریکه نه افغان نه مسلمان و نه بخاطری منافع ملی تا حالی کار کرده. هر وقت بخاطری قدرت طلبی جنگیده هر وقت این وطن را به روس ها فروخته هم سر امریکا فروخته هم میفروشد شاید این دفعه همرای چین معامله بکند بخاطری جمع اوری منافع شخصی خود.

 • مقاله را که شما در سایت خود به نشر رساندید خیلی ها پر عقده است و شما به مسایل شخصی آقای عبدالله تماس کردفته ای و این همه عقده دلا لت می کند از ریشه های قومی شما که شما یک نشنلست هستیند و باید این واققیت ها را در باره محقق بی سواد و خلیلی لوده بکویید تا چقدر سابقه شرمناک است

 • برادر سخی کاملا راست مگوید انسان عاقل هیچگا استدلال غلط نمی کند و موجب پشیمانی به خود و شرمنده گی هوا خواهان خود نمی شود همین حالا همکاران و طرفداران وی احساس شرمنده گی میکنندو فامیلش خو مجبور هست که عبدلله جان را تحمل ککنند

 • برادر های عزیز تاجک هزاره افغان.... لطفا بخاطر کسی که نه به خود شد نه به زن واولاد وحتی لحاظ روح احمد شاه مسعود را هم نکرد به شما ها چی خواهد کرد نجنگید بد بختی ها واختلافات موجوده در بین اقوام افغانستان به حد کافی است بخاطر بد اخلاقی های شخصی و ضعف نفس های افراد این اتش را دامن نزنید

 • دروغ...دروغ...دروغ...............کسی که این مقاله را با کنجکاوی تمام خوانده و عکس دستکاری شده را دیده است... میداند که چی بدبختیم که در امور خانوادگی و حریم یک مسلمان چه گناهیست نا بخشودنی... و بسیار جالب که این آقا که مهارت دروغ و دستکاری را دارد...چقدر خوشبخت است...لعنت خدا برتو و به همفکرانت بیغیرتها... باید خجالت بکشید...

  و با اینکه این صفحه کابل برس جایی بخصوصی برای آگاهی های من بود... با نشر این دروغ و تجاوز بر حریم خانوادگی یک مسلمان... اعتماد خود را از دست داده و رمضان مبارک دربدرتان کند...

 • عبدالله از پنجشير نيست، بلكه از قندهار است،پنچير واقعا شير دارد چون مسعود اگر عبدالله را از پنچشير بگوييد واقعا در پنچشير و تاجك ها تهمت بزرگ كرده ايد.شير پنچشير محمد اقبال

 • سلام من میخواهم این را بگویم که تعدد زوجات در اسلام البته با فلسفه که در دین مقدس اسلام هست سنت میباشد این یک خبر حیران کننده نیست که چرا داکتر عبدالله عبدالله ازدواج دوم کرده اگر او یک رهبر است پس او هم از جمله بشر است او هم حق دارد طبق خواسته و میل خود زنده گی کند از ازدواج اولی خود راضی نبوده و روابط اش با خانم اولیش خوب نبوده خوب کرده که ازدواج دوم کرده ، البته اگر خانم اولی وی فخریه عبدالله یک خانم زیرک و هوشیار میبود قبل از ازدواج وی با مریم نجف متوجه رفتار های مشکوک وی میبود حالا هیج فایده ندارد و تمام تقصیر از خود خانم فخریه است چون که او نتوانسته در این مدتی که با عبدالله عبدالله بوده بتواند رضایت و خوشنودی وی را بدست آورد و همچنان توجه او را خاص بخود مبذول دارد پس به نظر من خوب کرده هر مردی که از خانم خود راضی نباشد باید این کار را بکند و ما مسللمان هستیم و داشتن چهار زن در عین زمان برای مسلمان ها سنت است ، تنها عبدالله نییت که دو خانم دارد پس اگر او در خفا هم ازدواج کرده نباید دنبال وی را گرفت کار خوبی کرده

  • دوستان عزیرم عکس را که شما مشاهده کردید او عکس در برنامه فتوشاب جور شده است اصلی گپ این است که انتخابات ریاست جهموری روز به روز نذدک مشه این یک توتیه است علیه داکتر صاحب

 • i do not know about the news if it right or wrong ALLAH knaow beter but about the phot it is photoshpe made

  • دوستانِ گرامی! در کشوری که مردم هرپدیدة وارداتی را درست درک و هضم کرده نمی توانند، همیشه از نام و مفهومِ آن استفادة سوء می کنند، به گونه ای که برادرِ نویسندة نا نویسنده انجام داده است. راستش من طرفدارِ اقای عبدالله نیستم و می دانم که عبدالله هم تافتة جدا بافته از مردمِ افغانستان و دارای خصوصیاتِ جدا از سایر رهبران و بزرگانِ جهادی نیستند، اما این را هرگز کسی باور کرده نمی تواند که این قدرکه نویسنده- دروغ های شاخداری را به پای وی بسته است- بی عُرضه و ضعیف و بیهوش باشد که مشکلاتِ خانوادگی وی به رسانه ها و بازار درزکند. راستش، از نوشتة دوستِ نویسنده چنین فهمیده می شود که ایشان حتماً- همانندِ افغان ملیت ها( که شاید هم افغان ملیتی باشد)- خواسته است از طریقِ این نوشته عقدة سیاسی- قومی اَش را بیرون ریزد و کاری کند که باعثِ رسوایی عبدالله عبدالله گردد و یا اهم احتمال می رود که شخصی باشد که از نزدیکانِ عبدالله است، به خاطر مشکلات و منازعاتِ خانوادگی و خصوصی به چنین نوشتة بی سر و پا و متناقض نُما دست زده است، فرضِ دومی بسیار کمرنگ است. به هرحال، به نویسنده توصیه می کنم که کوشش کند از آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی عقیده و این مسایل برداشتِ و استفادة نادرست نکند. بدرورد

 • زهره جان شایدمهارت داکتر عبدالله زیادتر از زیرکی خانمش بوده چون ما شنیده ایم که اینقدر داکتر با خانمش دوست و صمیمی بوده که اکثرا در غیاب مورد تمجید دوستان و فامیلشان قرار میگرفته شنیده ایم که قبل از رفتن کابل داکتر عبدالله خانم و اولاد هایش را به ازبکستان برای رفع خستگی برده بود و مثل باران سر شان مصرف میکرددر این وضعیت کی چهره اصلی او را بخواند

 • این داکتر عبدالله خائین که این کار بی شرمانه را مرتکب شده بهتر است مثل مرد ایستاده شود و بکوید چی فریبکاری ها ودروغها مرتکب شده که هردو پارتی اینقدر بخود مطمئن بوده و خواست اصلی اش چه بوده که شاید کدام سومی را معرفی بکند

  • salam brother mohtaram lotfan ba yak shaksiat tawhina nakonid chon kasaniki hamisha az haqayeq sohbat mikonand wa wa tamama padida hay bad ra ba sam mardom mirasanad hamish mawrod tawhin qarar migirand .ain kar kamilan sakhtagi ast wa tawast program photo shop sakhta shoda hamish koshish konid ki raji ba yak mawzo amiq faker konid badan nazar batin.

 • در این جای شکی نیست که داکتر عبدالله یک چنین جنایت را انجام داده باشد ... این جنایت میشود برای چندی بار و با چندین زن دیگر انجام شده باشد . . . عبدالله یک انسان پست فطرت و بی وجدان است و مثل سلف خود احمد شاه خان مسعود به کشتار هزارن انسان این سرزمین دست یازیده است ... باید یاد آور شد که در کشتار بیرحمانه شصت و پنج هزار انسان بیچاره کابلی دست داکتر عبدالله نیز تا آخر آرنج سرخ است ... و خون ارغوانی رنگ شهدای جنگ های تنظیمی در کابل هنوز هم از آستین این جنایتکار چکیدن دارد...

 • اگر حقیقت هم باشد مشکل خودشان است این که کسی مقاله مینویسد از نادانی و کم ظرفیتی خودش است شاید هم عکس خانم خود را در کنار داکتر نشر کرده و افتخار هم میکند

 • برادر و خواهر خواننده !
  السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو :
  یک موضوع را به یاد داشته باشید که در شرایط فعلی مجاهد واقعی اصلا" وجود ندارد هر جایکه نام مجاهد بود یعنی ( اشرار ) یعنی غارتگر ، چپاول گر ، چکه چور ، وندی ، قاتل ، جانی ، بی رحم ، بی ناموس و بلاخره آن هم که مادرش پنچشیری پدرش معلوم نباشد او حرام زاده حرام نمک مثل عبدالله عبدالله بجه بیریش مسعود کج کلاه شیر پنجشیر روباه کابل بز شاد گل باشد گیله نداریم خلص نام مجاهد یعنی در اصل ( ISI ) پاکستان بخاطریکه دال و چپاتی پاکستان را خورده اند تا زنده اند تباهی افغانستان شعار شان است . طالب از دست همین بی ناموسان به این کشور امد .
  در اخیر در این روز ماه مبارک رمضان :
  روی تمام خاینین این وطن سیاه اول از عبدالله .
  خدا حافظ.

 • مقاله نویس محترم شما به نوشتن این مقاله دروغین و عکس جعلی که یک طفل هم میداند که عکس ساختگی است جز اهمیت خود و اهمیت این وبسایت را از بین برده کدام چیزی دیگری نخواهید به دست آورد بخاطریکه انتقادات سیاسی از خود راها و روشهای گوناگون دیگری دارد تا آن چیزی که شما نوشتید . اگر حرف شما این باشد که : این یک انتقاد سیاسی نیست بلکه بیان حقیقت است جواب من این خواهد بود فرض کنیم که ایشان با خانم مریم ازدواج کردند آیا حق ندارند که دو خانم داشته باشند ؟ اسلام عزیز حق چند ذ وج داشتن را برای مردان داده . مداخله در موضوعات خانواده گی اشخاص سبب پیشرفت مبارزه سیاسی تان نمی گردد جز برملایئ دروغهای خودتان. کوشش کنید که پروگرام فوتو شاپ را هم خوبتر بی آموزید تا دروغ های تان کمی شباهت به حقیقت داشته باشد.

 • این عکس کاملا جعلی و ساختگی هست، اگر کسی به کمپیوتر و پروگرامهای دیزاننگ آشنایی داشته باشد بهتر میفهمد که این عکس ساخته شده از تو عکس است، در این عکس رنگ پشت کوچ که نشته اند کاملا تفاوت داره جایکه داکتر صاحب عبد الله نشته است کم زنگ به نظر میرسد وکوچ که خانم قرار دارد سرخ و تیز رنگ معلوم میشود همجنان اگر کسی به پروگرام فوتوشاپ آشنایی داشته باشد میفهمد که عکس داکتر صاحب عبدالله از ناحیه یخن کورتی اش که زیر زناخ خام است کمی کشیدگی معلوم میشود این کشیدگی توست شخصی صورت گرفته است که در پروگارم فوتوشاپ امکان داره از کماند فیلتر استفاده شده، این کشیدگی عادی نیست و طور ساخته شده که نشان دهد که خانم سرش را روی شانه داکتر عبدالله گذاشته باشد. همجنان در قسمت موی سر خانم اگر متوجه شوید صفایی صورت گرفته شده معلوم میشود که تصویر قطع شده از دیگر جای است. کسی که این عکس را دیزان کرده و به نشر رسانده اطلاع کامل نداشته یا در عوض پول به نشر رسانده است تا به داکتر صاحب عبدالله و اتلاف او توهین کرده باشد.

 • برای یک مرد 4 زن رواست پس بتو مربوط نیست که عبدالله چند زن دارد

 • مریم نجف یک مریض روحی هست او به کمک همکاران پشت پرده اش ذریعه بلکمل توانست به نکاح درائید وبعد به نهایت بی ابروی و بدون کدام بلکمل طلاق شد و حالا بجای مراجعه به داکتر روحی در پی رسوا کاریهای بی فایده اش هست همین حالا سر قسمت دوم پروکرامش کار میکنند ولی چیزی بدستش نمیاید جز رسوائی خودش و قانونا حق مهرش

 • هموطنان عزیز فخریه عبدالله همان جز از قشر ملت هست که در بیشتر شرایط جنگ و مقاومت همرا مردم بوده وهمان مشکلات که ملت متحمل شده وی نیز متحمل شده اگر اغای دکتور به یک فرد این ملت صادق و وفادار بوده نتواند به تمامملت چگونه صادق میتواند باشد یا خدمت میتواند چهره این خاین وامثالش را بشناسیم و از فرد فرد ملت در مقابلشان دفاع شود حتی اگر این خاین به میدان کشانده شود برای سنگسار شدن و خانم کارتون که همرایش در عکس است از طرف حقوق بشر باید به محکمه کشانیده شود بلاخره قدم های نخست در راه عدالت باید برداشته شود و ما ملت باید بیدار شویم

 • برادران و خواهران عزیز شاید همه تان بعداز خواندن این مطلب که توسط کدام شخص خائین که بر علیه شخصیت عالقیدر و وطن پرست واقعی توطئه را نموده است متاثیر شده باشد، جای بسیار تاسف است که وطن همه مورد مداخله خارجی قرار گرفته و بعضی اشخاص خود این کشور آله دست بیگانانه شده و بمقابل یک مشت پول حتی به فامیل وطن خود و همچنان علیه شخصیت های ملی کشور توطئه میکند. این اشخاص خائین مانند آن تروریستان است که از خاک بیرون از کشور تربیه شده به وطن ما آمده مردم مسلمان بیگناه را به قتل میرساند ، و این اشخاص شخصیت های ملی کشور را ترور میکند و در داخل فعالیت مطبوعاتی شده دست به توطئه و پروپاگند زده و باعث بدنامی شخصیت های ملی که در قلب های ملت جای دارند و آینده کشور را آنها می بنند میگردد.
  بنا برادران و خواهران، ضرب المثل قدیم گفته خاک خشک به دیوال نمی چسپد.

 • داکتر عبدالله دیگر کدام اینده سیاسی ندارد ما خائنین را نمیخواهیم این وطن صد ها فرزند صادق دارد که چشم امید ما مردم به انهاست نه به بی عفتهای مثل داکتر عبدالله

 • از اي مقاله ونظرات دوستان هم اين قدر دستگيرم شد كه تمام دولتيا ي اوغان يا دزدند يا زنباره يا هم جنس باز!! خدا به داد همه ملت برسد

 • salam ba hama khonindagan ain site
  Bayad arz shawad k ma intazar didan va shonidan chinin harf ha ra dar qismat har kasiki dilsozi darad ba ain kishwar darim,chon midanim k ba past tarin va kasif tarain toda az mardom taraf hastim (Jasosan va halqa badoshan k hata az namos khod shan ham dar barabari farman badaran shan darigh karda namitawanand)bayad afrin goft ba aqli shoma na balki badaran tarah shom k shoma lshkhoran ra misli kaghazi tashnab istifada mikonand ,va ba hal shoma nighon bakht ha bayad grist
  fa

 • نويسنده عزيز بسيار جاي شرم است كه شما را انسان خطاب كرد تا اين اندازه دروغ فكر كنم كه اگر انسان باشي ديگر چنين مقاله نمي نويسي

 • براي اينكه شخصيت ما پامال نشود نبايد شخصيت را پامال كنيم، چه گدا باشد و چه شاه همه شخصيتي دارند.

  اگر عاقلي اين نكته را درك و به آن عمل كن

  سپاس

  • دزد و اختلاس گر , بی ناموس (عیاش و متجاوز به زن و دختر دیگران ) کجا شخصیت دارد .

 • به نظر من هدف این است که در اینده ما باید سرنوشت خود را به چه کسی وگزار نماییم ولی وی که با فامیل سابق خود به این اندازه وفادار است با ما ملت غمدیده چه خواهد کرد (مشت نمونه خروار است ) و ازمودن را ازمودن خطاست سخن دیگر اینکه با تشکر از این سایت کابل پرس? که ما ملت غریب و گشنه یک لقمه نان را از حقایق با خبرساخته ومارا از خواب بیدار مینماییند راستی این رسالت رسانه ها است
  فقط شما متوجه شوید وبخوانید انانیکه از داکترصاحب عبدالله عبدالله پشتیبانی مینمایند عفت کلام انانرا تعقیب کنید اگر رییس جمهور اینده شد به نظر من قظافی دوم خواهد بو

 • این خیلی جای تاسف است وطن ما در چی حال واوضاع است وقت و انرژی خود را درگپ های بی معنی و کدام درد این و طن را هم دوا نمیکند استفاده می نماید . این را حل مشکلات این کشور نیست بلکه راه خوبی دیگر هم اوجود دارد و من و امثال من و شما منحث یک شخص روشنفکر این کشور مسولیت خویش را در قبال این کشور ایفا نمایم. از همه شما تشکر بخاطر آتش روشن کردن ویرانی این وطن و هرگز این ملت شما را نخواد بخشید.

 • برادر هموطن آغا جواد من با شما کاملا هم نظر هستم مشکلات این و طن را بدین گونه حرف ها حل کرده نمیتوانیم و نه آغایون مانند خللی. محقق. داکتر عبدالله و مانند این ها مشکلات افغانستان را حل کرده نمیتوانند چون این ها همه مامله گران قدرت پول اند .
  صاحب اصلی این کشور آنها اند که به خاطر آوردن صلح در این کشور از هیچ نوعه تلاش دریغ نیمکنند.
  وسلام
  برادر شما قربانعلی

 • حرف های اقای عبدالله که به ان لهن زیبا ورسا برای مردم درکنفرانسها ومجالسها ارائه میگردد ازمحتوایش پیدابود که بجز عوام فریبی وگول زدن مردم فقیر وبیچاره افغانستان مفهوم دیگری نداشت ،که یک تعداد جوان های خون گرم واحساساتی که اصلاً نه ازدین اگاهی داشتند ونه از حقیقت وهدف اقای عبدالله دراطراف این شخص مرموز ونااگاه ازتمام موارد دنیوی واخروی که میخواستند به ان هدف های شومیکه داشتند برسند ،خوشبختانه مردم نجیب افغانستان حقیقت شانرا فهمیده وبرای تبارز همچون شخصیکه هدف اش فقد خوش گزراندن ولذت بردن از دنیا است نه چیزی دیگری سیع بورزند حالا خوب شد که چهره اصلی این اقاگک برای مدرم برملاشد تامردم بفهمند که این اغا به ان همه لاف ها وحرف های صادقانه اش چقدر خود باورمند است تادیگران را رازی بسازد میگویند که خداوند وقتی یک شخصی راشرماند به گونه های مختلیفی انرا شرمسارنموده وپست میسازد این اقاگک عییاش ،زانی ،وبی دین باعث شده که اسلام را هم بدنام بسازد غیر ازخودخدالعنت بکند همچو رحبر ان ار وهوادارانی همچورحبران بی دین وبی مذهب را

  آنلاین : http://yahoo

 • سلام : اینها وقتی باسران منافقین مینشینند میگویند ما کافر هستیم ماکه دربین مسلمانها نشست وبرخاست داریم فقط هدف ما مسخره کردن دین اسلام است که با عملکردهای خود دین اسلام را میخواهیم بدنام بسازیم . اصلا گروهک شیطانی شورای نظار وجمعیت شیطانی برای ضربه زدن به دین اسلام اما درلباس اسلام تاسیس یافته وقتی کفار به عملکردهای اینها درطول تاریخ نگاه کردند . براینها آفرین گفتند وهمه قدرت افغانستانرا به پنجشیریها وهمقطارانشان دادند و گفتند که به واقعیت شما اسلام را که دشمن ما یهود ونصارا است خوب ضربه زدین ومیزنین آفرین برشما انسانهای مخلص ما . . این مطلب درمورد اینها در سوره بقره ایه14 نیز ذکرشده. والسلام

 • I do not care who is doctor abdulah,maybe he is a good guy,maybe he is not a good guy,but every man must has just a wife. If a man or a woman can not or does not want to live with his husband or her wife, the best way is that to separate or divorce than every one is free to find a new mate. Doctor abdulah is guilty because he had not right to marry without permission of his wife,he must excuse from his first wife ,and kiss her feet . This picture is normal picture.Some workers of mullahs without reason criricized about the picture ! It was correct that Mr. abdulah divorced from his first wife than he could marry with his love

 • زه ده عبدالله ملاتړي نه یم هما دا ډیره بي ناموسي ده چی ده یو چا فامیل/شخصي عکس په اخبار کي استفاده کیږي.‌ ډیر رزیل خبر پاڼه او خبریال دي. خداي دي وشرموي.‌

  واسلام.‌

 • من که داکتر عبدالله میشناسیم یک شخص مسلمان و متدین بوده آن چیز های که در باره آ ن نوشته شده تمامآ یک تبض قومی بوده بد نام کردند یک شخصیت ملی کار دشمنان است دیگه هر کس که عکس فامیلی او را ساخته بسیار نامرد و بی عیرت است

 • عکسی را که پست کرده اید کاملاً ساختگی است و این نقطه را هم بگویم خیلی ماهرانه هم ساخته نشده است چون هرکسی با اولین نگاه میفهمد ساختگی است به چهره ی هر دو شخص نگه شود از نگاه کیفیت و پکسل عکس توجه شود موضوع صد در صد روشن می شود. هاهاهاهاهاهاهاهاها داستان خنده داری را سرهم کرده بودید.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس