صفحه نخست > کارتون > میکروفون را بالایم قطع کردند

میکروفون را بالایم قطع کردند

دو کارتون
عتیق شاهد
يكشنبه 25 سپتامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • واه واه دستت درد نکند عتیق جان . مایک بخاطر قطع شد که این چشم لق موقع را غلیمت دانسته مراسم جنازه را به جنگ لفظی تبدیل میکرد که دو هدف داشت اول برهم زدن روند نورمال مراسم دوم کوبیدن کرزی اما چیزی که هدف اصلی این شخص فاسد نبود و نیست
  کوبیدن واقعی مجرمین این قضیه .به اپوزیسیون وا مانده اینطور موقع کم برابر میشد که از احساسات هزاران مجاهد غمدار استفاده ببرد اما هدفش معلوم بود و ریشخندی که خوب سزاوارش بود نصیبش شد

  • داکتر عبدالله و دیگر پنجشیری های جته خور، خاین ووطنفروش و معامله گر بدانند که مردم تاجک دیگر از شما حمایه نمیکنند، شما گروپ مرتجع و وطنفروش از نام شهید مسعود صاحب مقام، پول و ثروت شدید، عبدالله جان وقتی وزیر خارجه بودی چوکره کرزی نبودی؟ وقت کلان کار جرگه امن بودی نزد پاکستانی ها نرفتی؟ برو پشت این گپ ها نگردید،امرالله صالح همه روسای امنیت را اخطار نداد و نگفت کسیکه از کرزی صاحب حمایه نمیکند از مقام خود استعفی بدهد ، سرگرم کمپاین کرزی پاکستانی بود حالا سر قبر استاد یخن پاره میکنید، احمد ضیا چه کاره بود از حق تاجک به معاونیت رسید به جز استفاد جویی و رشوه توسط کاظم سکرتر چه خیری به مردم و تاجک رسانده؟ قانونی معامله گر دو رو، لشم از حق تاجک رییس پارلمان شد غیر از پنجشیری کدام تاجک را کمک کرده ، مارشال در دوره اول حکومت کرزی دستیار کرزی بود در زمان احمد ضیا بر ضد احمد ضیا جاسوسی برای کرزی میکرد۰ با هرکس نام آمر شهید را میگرفت ژاله و باران اشک میریخت ، بسم الله از سهم تاجک در وزارت داخله دربار میکند کدام تاجک غیر پنجشیری رامقرر کرده؟
   بعد مسعود همه تان چپاول کردید؟ صدقه نام و هویت تاجک شوید صدقه بوت های عطا محمد نور شوید، اگر عطا هرچه بگوید زیب دارد به زور تاجک و حق مردم تاجک والی است پروای ای اس ای و مزدورانش را ندارد ، اصلا شما پنجشیری ها تاجک نیستید، شما مال و ملک کابلی ها را چور کردید۰ تاجک ها ی اصل در کابل مزار شریف ، هرات، بغلان ،کندز،لوگر،غزنی، بدخشان، فراه ، بادغیس سمنگان،پروان و کاپیسا وسایر ولایات که اکثریت تاجک نشین اند از شما نسبت به هر قوم دیگر نفرت دارند، تاجکان افغانستان نه باپشتونها نه باهزاره ها نه با ازبکها ونه با دیگران مشکل دارند ، مشکل همه اقوام با پاکستان است با مزدوران پاکستانی ، با حکومت فاسد کرزی با ترکیب پشتون ، تاجک و هزاره اش۰
   تاجک، پشتون وهزاره که باکرزی هستند همه خاین و مزدوران آی اس آی هستند ، گله تنها از کرزی ندارند بلکه فهیم و خلیلی مساویانه ونوکر هستند۰مردم ازبک ، هزاره ، پشتون و تاجک و سایرین رهبران با عزت و با شرف خود را دارند۰همه پشتونها نوکرآی ، اس آی نیستند، به تاریخ مراجعه کنید، رهبران گذشته پشتون تبار بر ضد پاکستانی ها بودو یا نبود؟ در وقت پیدایش پاکستان ، دولت افغانستان به عضویت پاکستان در سازمان ملل متحد رای مخالف داده بود۰ ظاهر شاه، داوود خان، تره کی، امین، کارمل و نجیب ضد پاکستان نبودند؟ هر چند با ایدیالوژی های مخالف ولی در هویت ملی بر ضد پاکستان بودند۰
   شهید مسعود یگانه شخصی در میان شما عزت و حرمت استقلال را میدانست همان است که تاجک، پشتون،ازبک،هزاره او را تایید و پشتیبانی مینمودند، استاد ربانی و مسعود در مقاومت ملی فراموش تاریخ مانند سایر رهبران چپ و راست که در فوق از آنها نام گرفت نخواهند شد، تاجک ها، پشتونها،هزاره هاو ازبک ها ،بلوچ ها،پشه یی ها و سایر اقلیت ها وارثین سر زمین آبایی خود اند ، هرشخصیکه ادعا کند این سر زمین به این و یا آن قوم متعلق است ، دشمن مردم افغانستان است ، مزدور آی اس آی میباشد۰با آن شخص تا مرگ باید بجنگیم۰زمان اکثریت و اقلیت گذشت ، امروز همه بنی آدم است ، با پکول و سله پانزده گزه که درسر کنیم سر ما کلان نمیشود، با دانش و علم سر ما بزرگ و قابل احترام خواهد بود۰
   صدیق شمس

  • صدیق شمس باید در جوار اسم مبارک تان کدام زی یا خیل وجود داشته باشد که نشان دهد رنج کوه های سلیمان را دیده و چشیده اید .

  • آقای بی نام و نشان از پاکستان میفرمایید یا از ارگ کابل؟
   اگر جواب دارید مفصل جواب بدهید،اگر در نوشته داکتر صاحب شمس کدام دفاعیه دارید بفرمایند هرکس خاینین را برملا کند ، شما وطنفروشان در پشت قوم پنهان میشوید، اگر مرد هستی مثل دانشمند گرامی داکتر صاحب شمس سر بلند کنید، او تاجک ، کابلی اصیل از پدر و مادرتاجک است، اگر در دفاع چند پنجشیری خاین سر بلند کردی آنوقت گله نکنید که اسناد شما را مثل کرزی افشا میکنیم، مسعود و پیروان راه اش را شما به شهادت رساندید ، مردم جان فشانی و قهرمانی سایر پنجشیری هارا در جبهه مقاومت فراموش نمیکنند ، ولی مارشال شریک سیاسی کرزی را نمی بخشند ،پشتون و تاجک و یاهر قومیکه مزدور پاکستان باشد، برای ما فرق نمیکند، اگر مرد هستید مثل جاوید کوهستانی،آقای بهزاد،ولی مسعودبرادر مسعود شهید، آقای ظاهر قدیر،آقای لطیف پدرام ، آقای بکتاژ، آقای دکتور مسعود، آقای بشیر بیژن، آقای اوریا،آقای عطا نور، آقای اسحق گیلانی آقای لالی، آقای بشردوست ، و سایرشخصیت های ملی در خارج افغانستان آواز خود را بلند کنید، جفنگ دروغ ولاف گزاف ملا معنوی را به قوم تاجک نه چسپان، چطوروچرا با کرزی کنار آمد؟ تاجک ها قبل از آنکه به زی و خیل محاسبه کنند ، با شما حساب مینمایند، اگر مرد هستید کرزی را خلع قدرت کنید، اگر مرد هستید سفارت پاکستان را به آتش بکشید، اگر رهروان شهید مسعود هستید ، پس منتظر چه هستید؟ استادربانی در اخیر عمر خود مردانه چلوصاف طالبان جاهل و مزدور را ازآب کشید، و چهره شیطانی شانرا برملا کرد، او سالار و الگوی مقاومت شد، همه حرف هایکه به آدرس استاد بود رفع شد ، بیشتر ازین نمیتوانست صبر و حوصله کند۰ روحش شاد و ماوایش جنت نعیم باد۰وزیر دفاع آقای وردک که جاسوس آی اس آی است شرمید و زبان را باز کرد و جواب راکت های پاکستان را داد، بسم الله چرا خاموش است؟ چراخاموش است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عطا محمد نور چرا صدای خود را بلند کرد؟ جوته خور کرزی نیست ، تاجک ها چه مجاهد چه کمونست و غیره از مردانگی و فرا خوانی عطا نوراستقبال مینمایند۰ اینجانب و داکتر شمس یکی ازین شخصیت ها را نمیشناسیم و معرفت سیاسی و تباری نداریم ، اما حرکات ملی شانرا میبینیم۰هر شخصیکه با کرزی شریک سیاسی و اقتصادی است صرفنظر از قوم و تبارش مزدور آی اس آی است ، برای مردم وطن دوست و مسلمان ما کرزی ، فهیم، خلیلی وگلوی راکتیار، سیاف وهابی،حقانی طالبچه وملای کور طالب جاهل در یک دوسیه به اتهام خیانت ملی محاکمه میشوند۰
   با احترام ک، نور کابلی

  • ک نور کابلی (باید این "ک" ابتدا اسم مستعار ات معنی شود چونکه .....) اما بعد خواهر ات مثل زنت که کابلی هستی یا سلیمان کوهی !! ؟؟؟؟؟؟

   هر کی را چون خود فکر میکنی که دنبال تبار و قوم ... روان اند , کسانی پیدا میشوند که دنبال حق و حقیقت اند نه مثل فاشیستان چون شما .

   مگر ناف شمس الدین جان را مادرات بریده مگر پسر کدام دایی هستی !! که او را با نام و نشان میشناسی یا غرق در افکار قبیلوی تان میباشید !!!!

   پنجشیر معامله گران , دزدان , ادمکشانی دارد اما نه به اندازه ولایات اوغانی .

   مردم فقیر و مظلوم پنجشیر چه انسان چه مهمان نواز چه عاشق وطن و اسلام و انسانیت بر عکس اکثریت اهل ولایات اوغانی ادم فروش ,نوکر اجانب , جاسوس منبع نفاق....

   مردی مردم تاجک , ترک ,مغل ودیگران برای همه از جمله لوی احمد شاه بابا لوی میرویس خان نیکه غت کوسی نازو و رزغونه انا ..... نمایان و ثابت است باید مردی اوغان معلوم گردد !!!!

   ((((((..... در دفاع چند پنجشیری خاین سر بلند کردی آنوقت گله نکنید که اسناد شما را مثل کرزی افشا میکنیم)))))))بسیار جالب است که مرد خصی بنام بایانی چندی قبل همه را همینگونه اخطار میداد همانیکه زنش به سایت ها عریضه نویسی میکرد .....

  • سگ بایان مگر سفارت پاکستان را اتش زدن کار درست و راه حل است تو که دعوا حقوق دان انهم حق بین الدول را داری , راه های دیگری وجود دارد برای مبارزه با تروریزم , کرزی یزم ,اوغانیزم , طالبان یزم , حقانیزیم ... مانع تمام این پیشرفت و جواب متقابل باز هم نوکران پاکستان در بدنه حاکمیت کرزی از ارگ تا خمیه های پدری شان میباشند ...

   این نوکر صفت ها همه چیز را فدا منافع خود و باداران شان کرده اند .

   این اخطار یا احساسات احمقانه شماست که گویا ما توان نداریم با کرزی و پاکستان و طالب اوغانملت مبارزه بکنیم یک دوستم تمام لوی قندهار تان را بس است که زن و مرد طالب را .. سر جای شان بنشاند یک محق و عطا و "امان خان غازی گذر" کفایت میکند که از لاش متجاوزین خارجی و نوکران دون شان کوه ودمن مرد خیز خراسان را پر بسازنند .... هدف من دفاع از افراد یاد شده نبود چونکه اخطار کرده بودی که زور تان نمی رسد چندی قبل عین اخطار را در باره تغیر "کلمه شرم اور اوغانستان به خراسان نامی " نیز بکار برده بودی.

 • چهره واقعی عبدالله جان ترسیم شده امیدواریم سفرت نزد استاد راه زیاد نباشد لعنت خدابرهمچو تو شیطان منافق و نقاب پوش هر وقت شیطانها و جنگ افروزان مثل تو از این سرزمین کم شود خداوند شاید رحمی به این سرزمین بکند و مردم روی ارامی را خواهد دید ورنه تا شما ها تشریف دارید ارامی مردم فقط یک ارزو در دلها باقی خواهد ماند

  • هر انسان با شعور میداند که جنگ از کجا سر چشمه میگیرد و توسط کی ها بالای مردم مظلوم این سرزمین بیچاره تحمیل می شود. آیا شما نمی دانید؟ اگر نمی دانید شما حق حرف زدن را ندارید اول باید آگاهی حاصل نمائید بعدآ به توهین و تحقییر مردان بزرگ بپردازید. و اگر با وجود این که میدانید به این گونه شخصیت ها توهین میکنید شما هم از مزدوران آی اس آی هستید. همه ملت سرشار و ازادی خواه ما میدانند که جنگ از طرف خارجی ها که تطبیق کنند اش پاکستان می باشد بالای ما تحمیل شده و داکتر صاحب عبدالله یک قهرمان و یک مبارز واقعی است که پلان های شوم نه تنها از پاکستانی ها را بلکه اگر در گذشته نظر بی اندازید از بسیار کشور ها را خنثی نموده.
   زنده باد افغانستان
   مرگ بر شر انداز های منطقه(آِی اس آی)

 • آری، عبدالله اگر عدالت گر و در فکر ملت بودی از مبارزه کنار نکشیدی و با کرزی معاملت نکردی!!!

 • جناب داکتر اگر مایک قطع نمی شد چه؟چی داد میزدی چه عدالت میکردی؟؟؟مگر از موجودیت جمعیت موجود به نفع خود سود بردن وخودت هم میدانی مقصد دیگری نداشتی تو همان بنده بد بخت خدا هستی که با غرور جاهلانه ات همیشه نعمت های خداوند را از دست داده مانند پشتبانه هزار ها افغان را در داخل و خارج افغانستان بخاطر همین جاهلیت غرور از دست داده امروز تنها همانهای به دورت هستند که یا بطوری در جنایاتت شریک هستند ویا در حلقات دیگر پذیرفته نشده انداما ما مجاهدین راستین میدانیم که تو در دامن مجاهدین و تاجکها یک داغ هستی که انشاله به زودی دور شوی والسلام

  • اقای عبدالله
   اگر تو ایستادهگی و جدیت در مقابل دزدیهای دور دوم انتخابات در مقابل کرزی نمینمودی -امروز چند اوباش قبیلوی بیفرهنگ کارتون رسم نمینمود و برخی دیگر از انها در هر سخنرانی و افشاگری ماهیت مزدوران بیفرهنگ پاکستان چیزی نمینوشتند.

  • من در کدام حزب سیاسی اشتراک ندارم ولی اینقدر می دانم که کسانی که در این صفحه به جناب داکتر صاحب تحمت های را بندیده اند همه مزدوران آی اس آی هستند ومن به یقیین گفته میتوانم که پیام بالایی را کسی نوشته کرده که در لباس تاجک می خوهد سیاست بازی کند ولی این تاجک نی بلکه از کسانی هستند که این کشور غریب را بالای پاکستان می خواهند بفروشند چرا که صفات اینها طوری است که همه میدانند گاهی از لباس زن و گاهی ازلنگی و به اشکال مختلف می خواهند به قهرمانان و فرهنگیان این سرزمین خیانت بکنند.

   آیا شما مزدوران آی اس آی نمی شرمید غیرت افغانها را تحت سوال بردید

 • amna jan fkr nknm ba hes rahbar az dr abdullah defah daren zera eshan tawanae rahbare ra nadarn naknd kodt ham ba dr saheb gaghaz tashnab shwed

 • سلام برای تمام مردم غیور و شجاع افغانستان دوستان عزیز هیچ وقت فکر نکنید از این که پنجشیر چند چوکی را به لوچکی ودزدی اختیار نموده پنچشیر از مقام والای برخور دار است خود پنجشیری ها به خود مینازند در حالیکه پیش مردم افغانستان هیچ ارزشی قایل نیست تمامشان مفت خور است هر چیزی که شده از برکت کمک های پاکستان شده و حالا خوده به کوچه حسن چپ میزنه تمام مردم افغانستان میدانند که پنچشیر در مقابل افغانها چی نکدند هر چیزی که در توان شان بودن در حق مردم بیچاره و یکتا پرست کابل ما کردند و حالا خوده مرد میگن شما پنجشیری ها هیچ ننگ و ناموس ندارید برخوردی بسیار متنفرانه را برای خود اختیار کردی فکر نکنید که شما بالای مردم افغانستان میتوانید بابای کنید نی شما اشتباه میکنید یک افغان هیچ وقت زیر منت آدمهای پست فطرت و نامرد نمیرود مطمین باشید . خداوند پاک هر کس را یک آزمایش میکند تا ببیند لیاقت دارد یانه چنانچه که شما نداشتید بر چند وقت موقت شمارا خداوند صاحب قدرت ساخت و یکبارگی به شهر آمدید و نادیده از شهر بودید چنانچه میگه سری صحرای به سلاته خوردن نمیشه از این خاطر سنگ و کلوخ را به سری مردم افغانستان زدید ظلم های که شما بر سر افغانها کردید هیچ کفری در مقابل هیچ مسلمانی نکرده و شماکه شکر مسلمان هستید و از جمله ضالمان مشهور یکی هم کسی است که خود را مارشال خطاب میکند اول خو شما همی را ثابت کنین که همین آدم ضالم مارشال شده تمام زوری خود را بزنین اگه توانستی ثابت کنی ؟ و از نام شهید احمد شاه مسعود بزرگ قهرمان ملی و پر افتخار کشور استفاده سو کردید آفرین برای شما مایه های ننگ کشور . خودم شخصأ به تمام مردم دلیر و شجاع افغانستان چی پشتون چی تاجک چی ازبیگ چی هزاره و سایر ملیت های افغانستان از احترام خاصی بر خوردار هستم و تنها از مردم پنجشیر بسیار متنفر هستم و حالا نه تنها من بلکه تمام مرد افغانستان حقیقت را دانستد و به آنها لقب خودخواهانی بیگانه پرست داده اند البته چیزیکه عیان است چی حاجت به بیان است . . . و اگه شما بسیار شوق به غولدری و لوچکی داری بالای مساکین و بی نوایان جدیت خود را نشان ندهید خواهشانه میگم بروید به مناطق پشتون نشین زور خود را معلوم کنید ببینید از شما چی درست میکنن . . .

  آنلاین : mehhdipooya@gmail.com

 • طوریکه همه مردم افغانستان میدانند فعلاً لچک ترین و پست ترین طایفه در کشور ما پنجشیری ها هستند.
  خدمات فعلی آنها در افغانستان از قبیل ذیل است:
  1. رشوه ستانی
  2. غصب زمین های دولتی
  3. دوزدی
  4. اختطاف
  5. شراب خوری و زنکه بازی
  6. ازدواج های اجباری
  7. خیرات جمع کردن از تجاران ملی
  8. و غیره و غیره و غیره هر قدر که بگویم کم است.
  همه این فعالیت ها به حمایت پشت پرده توسط بسم الله محمدی (بچه باز) و مارشال مرضی صورت میگیرد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس