در همین بخش

صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > مراعات قواعد ژورنالیزم در تلویزیون جهانی آریانا افغانستان

مراعات قواعد ژورنالیزم در تلویزیون جهانی آریانا افغانستان

نظرمشخص پیرامون دیدنی های سرویس جهانی آريانا افغانستان
گوربز خان "عطاخیل "
چهار شنبه 9 جنوری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

سرویس جهانی تلویزیون آریانا افغانستان به مديريت جناب نبیل مسکینیار ازمدت دوسال به اینطرف ازشهر لاس انجلس ایالات متحده امریکا به نشرات خویش آغاز کرده است.

این شبکه تلویزیونی برنامه های مختلف را تقدیم بیننده گان خویش مینماید ازسیاست شروع تامسایل دینی ومذهبی و هنری همه وهمه توسط شخص نبیل مسکینیار کنترول و اداره شده بعداز ابراز موافقت وی دایرکترهای این برنامه ها میتوانند برنامه هایشان را به نشر بسپارند.

نبیل مسکینیار (طبق ادعای سیدخلیل هاشمیان مدیر مسوول مجله آئینه که باجه آقای مسکینیارنیز میباشد) تاصنف دهم در لیسه حبیبیه کابل درس خوانده است وی مدت زمان به حیث جازبند نواز درگروه هنری احمدظاهر ویک مدت هم بحیث نطاق درشعبه هنروادبیات رادیو کابل وقت بصورت افتخاری همکاری نموده است.

وی پسر یک مامور دولتی در انحصارات دولتی بنام مسکینیار که گفته میشود شاعر هم بوده میباشد ایشان از سلاله خاندان سلطنتی بوده وبعداز وقوع کودتای هفتم ثور به امریکا پناهنده شده است.

نبیل مسکیینیار در روز آخر سال عیسوی 2007 دربرنامه ویژه ایکه پروگرامهای مختلف تلویزیون خویش را درمعرض داوری بیننده ها قرار داده بود وهر پروگرام را بیننده ها حداکثر پنچ ستاره می دادند اعتراف کرد که وی یک آدم سیاسی است اما نه مانند دیگر سیاستمداران که در افغانستان بنابر دلایل خاصی چون قوم زبان ومذهب واخوانیت از رهبران مطرح چون احمدشاه مسعود شیخ آصف محسنی وگلبدین حکمتیار پیروی میکنند وی ازهیچ رهبر زنده ویامرده افغانی دفاع نکرده بلکه از اکثریت خاموش ملت افغانستان نماینده گی میکند.

درحالیکه وی دریک مناظره تلویزیونی باخانم ملالی جویا خود اعتراف نمود که وی درطول مدت اقامت خود در امریکا ازداعیه شاه سابق افغانستان محمدظاهر دفاع نموده وبه نفع همان جریان فعالیت داشته اما بعدها وقتیکه خودش از زبان شاه سابق میشنود که شاه سابق خواهان بازی نمودن هیچ نقش در آینده افغانستان نیست مأیوس می شود مسکینیار در آن مناظره که درسایت خانم ملالی جویا موجود است میگوید که وی بیش از دو دهه بدروازه شاه سابق دق الباب کرده تااورا مگر وادار به اتخاذ یک تصمیم سیاسی نماید اماوی درین عرصه ناکام بوده است.

درآن مناظره نبیل مسکینیار بالای جنرال سردار عبدالولی حملات تند لفظی نموده ووی را عامل تمام بدبختی ها در افغانستان معرفی میکند. که گویا ازداماد بودن خود نزد شاه سابق استفاده سوء کرده ومانع تطبیق پلان های شاه سابق شده است.

افتتاح تلویزیون جهانی آریانا افغانستان نبیل مسکینیار را بیشتر در بین افغانها مطرح ساخت درابتدا وی خیلی بخاطر تحمل وشکیبائی که در برابر مخالفین خویش ازخود نشان میداد وی بعنوان یک چهره متبارز سیاسی مطرح شد امایک روز دریکی ازبرنامه ها وی ازتیلفون کدام بیننده ایکه وی را مورد انتقاد قرار میداد وبرنامه توسط کس دیگر پیش برده میشد وی دفعتا ازاطاق کنترول باعصابانیت تمام وارد استدیو شده و مهمان را پیش چشم هزاران بیننده بی آبرو ساخته وامراخراج وی را بصورت فوری از استدیو صادر کرد .

این حالت به اندازه خشن ودور از آداب ونزاکت های اجتماعی بود که حتی نطاقان برنامه را متعجب ساخت وبخاطر آرام نمودن مسکینیار هیچ عذر ومعذرت کارگر نیفتاد این صحنه را خواننده گان محترم کابل پرس میتوانند در سایت یوتوب قسمت از آنرا مشاهده فرمایند.

نبیل مسکینیار از شهید گفتن داود خان اولین دیکتاتور جمهوری نمایشی افغانستان وشخصیت ظالم وخوانخوار نیز هیچ شرم ندارد هربار که وی از سردار داود نام می برد وی را شهید مینامد بی آنکه متوجه شود که چقدر مردم درعهد ولایت وی درقندهار وصدارت وریاست جمهوری وی به کشتارگاها سوق داده شدند .

نبیل مسکینیار در روزهای عید قربان برخلاف همه نورم های قبول شده خبرنگاری یک خبر را ازقول منبع نامعلوم به نشر سپرد که گویا معاون رئیس جمهور کرزی احمدضیاء مسعود همراه با رئیس پارلمان محمد یونس قانونی در میدان هوائی دبی همراه با چند ملیون دالر امریکائی وقاچاق الماس گرفتار گردیده اند این خبر که چندین روز سر زبانها بود همه رهبران جهادی را یکسره دچار اضظراب وپریشانی نموده وهمه آنهارا در یک وضعیت دشوار قرار داده بود که ناگهان شخص نبیل مسکینیار این خبر را به نحو دیگر تغیر داده اما به صحت ادعای قبلی خویش تاکید نمود ولی بعدها مورد اعتراض تعداد دیگر ازهمکارانش قرارگرفت.

آقای مسکینیاراین وعده را هم به بیننده گان خود داد که وی دختر جوان را میشناسد که ازکانادا باوی تماس گرفته وادعا دارد که گویا محمد یونس قانونی بالایش تعرض جنسی نموده است وآن دختر حاضر است که بصورت زنده در تلویزیون همه ماجرا ها را بیان کند اما تاالحال از عملی شدن آن وعده هیچ خبر نیست.

درصحبت های جناب مسکینیار بابیننده گان که تماس تیلفونی میگیرند همیشه از زبان کار گرفته میشود که به هیچ صورت تابع اخلاق ونورم های پذیرفته شده اجتماعی افغانستان نیست عقت کلام در اکثر موارد زیر پا شده تعرض به آبرو حیثیت افراد یک امر خیلی عادی تلقی میشود.

ازشخصیت های دیگر که در تلویزیون آریانا افغانستان برنامه پخش میکند یکی هم خانم سجیه کامرانی است که وی قبلا در برنامه نیم ساعته برای افغانها در شبکه جهانی امید ایران مشغول ارائه برنامه های تفریحی وهنری بود.

این خانم هنرمند یا به اثر اصرار جناب نبیل مسکینیار ویاهم اشتیاق خود خانم سجیه کامرانی برنامه های جدید را برای افغانها درهفنه یکبار تقدیم مینماید.

برنامه های خانم سجیه قبلا درشبکه جهانی امید ایران بیشتر برنامه های هنری وتفریحی اما درعین حال برنامه انسانی مانند یافتن گمشده ها که افغانها ازنقاط مختلف جهان باوی تماس میگیرفتند ودوستان وعزیزان خویش را دوباره می یافتند بود.

بدون شک که این فعالیت های انساندوستانه خانم سجیه در آنوقت قابل ستایش بوده وحالا نیز علی الرغم مشکلات وکمبودات فنی ومسلکی که درتقدیم برنامه هایش دیده میشود بعد انسانی این برنامه قابل ستایش است.

اما آنچه که اندک از قدر وقیمت این خانم دلسوز می کاهد نوع پرداختن وی بمسایل سیاسی روز است.بخاطریکه تحلیل اوضاع سیاسی واجتماعی یک جامعه مستلزم داشتن مطالعه عمیق ازحال واحوال آن جامعه میباشد به هیچ صورت نمیتوان یک حکم قطعی صادرکرد که فلان کس صد فیصد راست میگوید اما طرف مقابلش صد درصد دروغ.

خانم سجیه علاوه برنداشتن چنین معلومات مسلکی فقدان اطلاعات درست درزمینه مردم شناسی متأسفانه چندین سال است که در امریکا زنده گی کرده از تغیرات وتحولات که درچند دهه اخیر در ساحات سیاسی واجتماعی کشور رخ داده کاملا بی خبرااست خانم سجیه نیز بخاطر بکارگیری زبان خشونت دارد همچو خود آقای مسکینیار محبوبیت خویش را ازدست میدهد باوجودیکه وی درتمام برنامه هایش موضوع کمک به فقراء ودرمانده های افغانستان وآواره های افغانی درایران را مورد تحلیل قرارمیدهد اما بازهم نوع استعمال زبان خشن وبکارگیری اصطلاحات کوچه وبازار آنهم در پائین ترین سطح آن عامل کاسته شدن این محبوبیت واعتبار دربین بیننده هااست.

ازبرنامه های دیگر این تلویزیون یک هم برنامه چشم انداز است که خیلی بحث انگیز میباشد که توسط جناب آقای حسن امیری پیش برده میشود این برنامه که اکثرا به موضوعات محاکمه جنایتکاران اختصاص دارد نیز بابیننده گان موافق ومخالف روبرو است.

درین برنامه دادن دشنام به زن ووفرزند افراد وگروه های سیاسی عمدتا خلق وپرچم که درین برنامه متهم شناخته میشوند نیز یک رواج معمولی است اما درمقابل دشمنان آقای امیری نیز عقب نمانده آنها نیز بانشان دادن عکس العمل های بالمثل عقده های خویش را خالی میکنند.

درین میان چیزیکه بیشترین ضربه به آن وارد میشود مسلک ویافن روزنامه نگاری است که متأسفانه به شکل خیلی وحشتناک آن هرروز چه ازطرف مجریان برنامه های تلویزیون آقای مسکنینیار وچه هم از طرف بیننده ها سخت ترین ضربه ها را متحمل میشود خدا به حال همه دست اندرکاران رادیوئی وتلویزیونی ما رحم کند.

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • هموطنان ما میتوانند به این لینک صحنه برخورد غیراخلاقی مسکینیار را در یوتوب مشاهده کنند http://de.youtube.com/watch?v=1cT9LQiPuCo&NR=1

 • "قواعد ژورنالیزم" در تلویزیونهای "طلوع" و "آریانا" و "شمشاد" و "ملی" و ..... به خوبی مراعات میشود و آن اینکه تمامی جنایتکاران حاکم را ستایش کن، در "چهره ها" بکوش هرکدام را انسانهای نرمال و وطندوست و آزادیخواه نمایش داده سفید مالی کنی، در مرگ جنایتکارانی چون مسعود و مزاری و کاظمی و .... نوحه سرایی کن، هیچگاه از جنایات و ستم هایی گزارش تهیه مکن که باعث پریشانی آقایون جنگسالار و رهبران شان چون سیاف و ربانی و قانونی و ضیا مسعود و .... گردد، پست ترین و خونریزترین ها را هم با القاب "محترم"، "داکتر صاحب"، "پروفیسور صاحب" و ... یاد کن که برایشان شخصیت کاذب بتراشی، راه را برای جاسوسان رژیم ایران در تلویزیون باز بگذار و آنرا در خدمت ایرانیزه کردن افغانستان بکار گیر و....

  تلویزیون های درون مرزی کوشیدند که پستی های قانونی و ضیا مسعود چونه پاشی کنند و آنان را منزه جلوه دهند، اما آقای مسکینیار آنان را رسوا و بی‌آب ساخت. هشتم ثور را تلویزیونهای درون مرزی روز آزادی کشور مینامند، اما آقای مسکینیار و چند همکارش آنرا به درستی روز سیاه و شوم در تاریخ افغانستان مینامند.

  تلویزیون آریانا خاینان و وطنفروشان خلقی و پرچمی را بی‌پرده میسازد و آنان را به گیر قانون در کشور های دیگر میدهد، اما قانونی کثافت از این کشور ها میخواهد که این شرکای جرمش را از چنگ محاکمه رهایی بخشد، و تلویزیونهای داخل این استفراغ قانونی را منعکس ساخته کلمه‌ای در رد این پستی وی سخنی نمیگویند.

  تلویزیون مخصوصا "طلوع" به مرکز تبلیغاتی شورای نظار تبدیل میشود و کثافتی به نام عبدالله را در برنامه های گوناگونش جا میدهد که برای آن باند خاین و بیگانه پرست تبلیغ کند و هم پیاپی "تحلیل" های عق آور و شرمناک شخصیت های سبکی چون رازق مامون، فهیم دشتی، حکیمی، صالح ریگستانی،‌ صبغت اله سنجر، رهنورد زریاب و ... را به دید بینندگان قرار میدهد.

  اینست آن قواعد ژورنالیستی که بوسیله تلویزیون های درون مرزی به صورت منزجر کننده تعقیب میشوند، اما آقای مسکینیار جنایتکاران را به همان نامها و القابی یاد میکند که شایسته شان است، جنایتکار را جنایتکار و خاین را خاین مینامد، اینرا ممکن قواعد ژورنالیستی عصر "نظم نوین جهانی" نپذیرید، ولی برای اکثریت مردم دردیده افغانستان دلپسند و خواستنی است.

  من با تمامی کارکرد های آقای مسکینیار موافق نیستم و تلویزیونش را هم چیز دلخواه نمیدانم، اما از این واقعیت هم نمیتوان چشم پوشی کرد که در بین تمامی تلویزیونهای افغانی در راه افشای چهره های بدنام کشور ما و در بی ماسک ساختن جلادانی که حال در کشور حاکم اند نقش بسزایی بازی کرده است.

  • شکورجان از تلويزيون شمشاد نگفتی که تريبون جنايتکاران طالب است. يا مگر فرق دارد و شمشاد و طالبان را برادر خواندگی با شما هست؟

  • دوست عزیز جناب آقای شکورعصمتی!

   هرچند در آخر خودتان اعتراف نموده اید که شما به کار های جناب آقای مسکینیار موافق نیستید من هم به آنچه شما به تلویزیونهای داخلی تاخته اید شاید موافق باشم ولی شما ازچیزی رنج میبرید که همانا مخالفین شما در آن تلویزیونها توصیف میشوند واین جرم نیست که هرتلویزیون از اشخاص ویاگروه معین دفاع کند یا نکند طوریکه خودتان باآنها مخالف هستید اما ما که در اروپاهستیم دنبال یک تلویزیون هستیم که حداقل نورم های عادی ژورنالستی رامراعات کنند شاید اگر شما هم تلویزیون داشته باشید بالای مخالفین خویش از هرطرف که بتوانید حمله کنید واین حق شمااست اما تعرض بالای زن وفرزند یک گروه یا یک فرد به هیچ صورت معنی آزادی بیان را حتی درهمین اروپا هم نمیدهد خیلی متأسفیم که عقده های شما به اندازه هست که میخواهید همه چوکات های اخلاقی را بشکنید متأسفم.

  • جناب عصمتی صاحب باید یکبارهمان فلم که یک بیننده درسایت یوتوب لینک داده اند ببیند وبعد وقاحت مسکینیار برایش مجسم میشود که وی چقدر به آزادی بیان معتقد است لعنت بردروغ گویان

  • در فلم یوتیوب به خوبی نمیتوان فهمید که قضیه چیست؟ آنطوری که درین نوشته انعکاس داده شده در فلم به نظر نمیرسد.

   مسکینیار در مقابل مافیای جنگسالاری موضع قاطع و خوبی دارد که قابل تقدیر است چون کمتر کسی جرئت ایستادگی در مقابل آن را دارد.

   حال مد روز تاختن به طالبان است که ارزشی ندارد چون این وظیفه را انکل سام به عهده گرفته و بهتر از من و تو به آن رسیدگی هم میکند، نر کسیست که علیه فهیم و قانونی و سیاف و ربانی و .... برخیزد که در بغل امریکا نشسته اند و در کشور ما سیاهی و کثافت میکارند و جنایت خود را میبخشند.

   موضع ظاهرشاهی مسکینیار محکوم است، و دیر یا زود به این نتیجه هم خواهد رسید که چشم امید بستن به شاه و خانواده شاهی دیگر چیزی مربوط عصر عتیق است.

  • در آمريکا عليه اين آدم ها اقدام کردن نه شهامت می خواهد و نه دليری. اگر آقای مسکينيار در کابل آمد و چنين کاری کرد آنوقت شهامت است. وانگهی آقای مسکين چرا جنايتکار را فقط در سيمای تاجيک می بيند. مگر جنايتکار پشتون کم است ؟

  • چرا باید هر مسئله را بسوی تاجیک و پشتون بکشانیم؟؟؟ سیاف مگر پشتون نیست؟ وی کم ضد وی گفته؟ وی مگر طالب را فاشیست و خاین و ... نمی‌نامد؟

   چون تلویزیون وی جهانی است و تنها در امریکا نشر نمیشود، افشاگری هایش بسیار ارزشمند اند و به گوش جهان میرسد.

   بیجا نیست که تمامی تنظیم ها و خلقی ها و پرچمی ها در ویب سایت های شان هرچه در چنته دشنام پراکنی خود دارند نثار مسکینیار میکنند. و بازهم بی‌ارتباط نیست که دولت افغانستان اجازه نمیدهد چینل تلویزیونی وی از طریق تلویزیونهای کیبلی در اختیار هموطنان قرار گیرد در حالیکه چینل های کثیف هندی تا بخواهی اجاز نشرات دارند و در کیبل قابل دسترسی اند.

   این خود رساننده چیزهایی در مورد موضعگیری های مسکینیار است. و اگر صحبت های تلفنی بینندگان این تلویزیون را هم بشنوید میتوانید به میزان محبوبیت آن چینل و حمایت گرم مردم از آن پی برید.

   مسکینیار اگر بخاطر منافع خاص گروهی خود هم بخواهد جنگسالاران و مافیای شورای نظاری را سرکوب و رسوا سازد، کار نیک است چون وطن ما به این افشاگری فعلا نیاز دارد، چرا که مهر سکوتی در مورد جنایات اینان و مخصوصا سلطه چهارساله خاینانه اینان در مطبوعات افغانستان وجود دارد و هرکدام فقط یاد دارند که از جنایات طالبان بگویند و بس و به خرابکاری ها، مزدوری ها و ویرانگری های جهادی ها توجهی نمیکنند.

   البته من در مجموع ازتمامی برنامه های تلویزیون وی دفاع نمیکنم، بعضی برنامه هایش نجس تر از برنامه های مثلا "داستان هر خانه" و "دنیای اسرار" و "مهمان یار" و ... است که دیدنش تهوع آور است. اما چند برنامه صبحت های زنده آن جالب و دیدنی و دلپسند اند.

  • چرا موضع قومی نباشد وقتی دزد کثيفی مثل انورالحق احدی سر کيسه خليفه نشسته، اتمر و خرم تبليغ بنيادگرايی می کنند، فاروق وردک جاده صاف کن پاکستانی ها می شود، روستار ترکی و سيستانی در وقت طالبان، تيوری آدمکشی می دادند و حالا هم طالبانی تر شده اند. موضع اگر قومی نيست چرا آقای مسکينيار شما از اين خاينين نمی گويد؟ سياف يک خدازده است که به دليلی که در کنار تاجيک ها چند صباح بود مورد غضب پشتون هااست.

  • با وجود که بنده خلاف سیاست های قانونی و احمدضیا مسعود هستم بخود حق نمیدهم که با ایشان دشنام وآن هم به ناموس شان بدهم و دروغ های را بگویم که دراین عصر جای ندارد این نوع دروغ ها بیست سال پیش تا حدود قابل باور بود چون تکنالوژی پیشرفته نبوداما حا لا در این دنیای که خیلی کوچک شده قابل باور نیست .

  • شکور جان عصمتی! خودت باید بدانی که افشا چهره های دزد و قاتل و مافیا مثل ضیا مسعود و قانونی ضرورت به افشاگری مسکینار ندارد خودشان افشا هستند و درین کار کدام نمره نصیب مسکینیار نمیشود. و دوم اینکه آمدن تلویزیون ملی در قطار تلویزیون های جهانی افغانی تنگ مسکینیار دوکاندار را سست ساخته و قرار اطلاع چند برنامه حداقل چهار برنامه باوی خدا حافظی کرده و میخواهند در یک کانال دیگر ایرانی نشرات خود را ادامه بدهند. و ازهمین خاطر مسکینیار برای گدایی شماره تیلفون ترتیب کرده که با زنگ زدن به تلویزیون پول برایشان چارچ میشود که این نشانه جمع شدن گلیم او را مژده میدهد. یک گپ دیگر بزنم که تلویزیون مسکینیار از مدتها قبل گلیمش جمع شده چون یکتعداد زیاد مردم فریکانسی کانال او را از ستلایت های خود کاملا بیرون و پاک کرده اند. شگور جان یادت باشه که با گفتن گپ های خوب و شیرین آدم خوب نمیشه.

  • سلام بخواننده گان کابل پرس.محترم افای رحمانی اظهار نظر تان دررابطه تلويزون آريانا که مالک ومديرمسول آن آقای مسکينيار است قضاوت تان متاسفانه صد فيصد بيطرفانه نبوده وابستگی شما رابا احزابی که مخالف آزادی ييان وافشاگری جنايات گذشته است نشان ميدهد.از اينکه آقای مسکينيار ازفاميل منفور نادر وفرزند ناخلف اووپشتيبانی از قاتل وديکتاتور ديگراين فاميل بنام محمد داود راميکند باشما کاملاٌ موافقم .اما درقسمت پروگرام (نگاه) ويا( ازگپ گپ ميخيزد) که بيننده گان بدون تعلقات سياسی سوالات خودراارايه ميکنند ودر افشای غارتگری وجنايات که دروطن ما صورت ميگيرد بينندگان نظرات وشکايات خويش را ارايه ميکنند. در حصه پروگرام خانم سجيه بايد خاطر نشان بسازم که آقای رحماني منحيث يک روشنفکر انتقادشما غيره مسولانه وغيره عادلانه است بيننده گان خانم سجيه اکثراٌ داغديده گان معيوبين مادران غمديده وزنان بيوه ايست که جنگ ها ي داخلی صليبی برادران مجاهد نمای ما تمام هستی شان راغارت نموده است. ازاينکه خانم سجيه به افشاگری رهبران مجاهد نما ميپردازد نبايد شما از آن آزرده شويد اين رهبران سياه روی غيراز بدبختی بيچاره گی آوارگی نفاق بين ملت چه ارمغانی ديگري را نويد دادند ؟ امروز مشتی خاين دزد وقاتل حاکم سرنوشت ملت است راه بيرون رفت فقط افشاگري اين جناياتکاران است.آقای انتقاد اگرواقعاٌ قواعد ومراعات نمودن ژوناليزم هست چرا از بعضی تلويزون های داخلی وامواج راديوها که بوی از ژورناليزم را ندارد انتقاد نميکنيد؟ ق

  • برای بنده هم گرچه مخالف مسکینیار هستم ولی جنایات بیشمار قانونی و ضیامسعود و فهیم و عبدالله و سایر حیات و ممات آن گروه را نمیشود انکار کرد.
   دوست محترم! همه دزدی و غارت این گروه بی فرهنگ را اگر نادیده بگیریم کافی نیست که فامیل های اینها در بیرون کشور زندگی میکنند در حالیکه خود را خدمتگار مردم قلمداد میکنند؟

  • قضیه هرچه باشد سوال اینست که این نوع برخورد از کی برمیآید در حالیکه مخاطب او معذرت میخواهد. از فحوای صحبت او بر می آید که سزاوار این نوع برخورد نبوده. بهرحال از مسکینیار دلیل موجه برای پشتیبانی وجود ندارد

  • برادرم پوپل جان!

   نباید جنایت را باارتکاب به یک جنایت بزرگتر که همانا زیر پاگذاشتن اخلاق ونورم های قبول شده خبرنگاری است پاسخ داد. شما هرقدر که میخواهید چهره جنایت کاران را افشاء کنید کسی مانع شما نیست اما خودتان هم نباید یک جنایت کار دیگر باشید که تحت نام محاکمه جنایت کار قبلی خود را بقدرت برسانی وبازهمان تسلسل باطل تکرار شود.

   طوریکه ازنوشته دوستان که درامریکا زنده گی میکنند وازاین افراد وآقایون شناخت خویش را درهمین صفحه ابراز کرده اند همه این افراد بشمول آقای مسکینیار امیری وسجیه فقط تاجران ومعامله گران بیش نیستند که اکنون زیرنام خبرنگاران آماتور وزیرپاکننده گان اخلاق اجتماعی میخواهند دیگران را به محاکمه بکشند اولا خود این افراد نه اعتبار سیاسی دارند ونه هم اجتماعی پس چطور مردم بالای این قاب شوی ها باور کنند که روزی اینها جنایت کاران را به میز محاکمه بکشانند؟

  • دوست محترم سلام ،طوريکه بنده قبلاٌ هم اظهارداشتم با آقای مسکنيارنه کدام دوستی و خويشاوندی ونه ازنظر ميليت وعقيده با او همفکرم. از اينکه مسکينيار مالک تلويزون است طوريکه خودش خواهان ان است گردانندگان را تعين ميکند.نميتواند همه چيز بخواسته من و يا شما باشد از اينکه بعضی از قواعد ژورناليستی را زير پا ميکنند برای همه دوستان رنج اور است و تلويزونهای شخصی مانند دوکان قنادی است که بمشتری ضرورت وافر دارد که بدون ان محکوم بمرگ اند. از نظر بنده آقای اميری شخصی که کرکتر وشخصيت انسانی در وجودش ديده نمي شود نبايد ازاو انتظاری داشت انسان دانشگاهی باالفاظ رکيک وزشت کوچگی برايم نميتواند قابل قبول باشد.دوست عزيز شما که خود ازمنتقدين الفاظ زشت ورکيک هستيد چرا درنوشتهای خويش کلمه ديگ شوی وقاب شوی را نسبت به هموطنان استفاده کرده ايد؟ موفق باشيد

 • ســلام آقای رحمــانی عــزیز :در باره آقــای مسکینیار با شناختی که دارید جهت آگاهی هموطنان نوشتید .اما شما بصورت درست مطالعه ندارید.من مدت های متمادی رابا وی یکجا سپری وشناختی هم ازدوست و رفیق محترم نبیل غمین مسکینیار دارم. اولآ که مسکین یار درمقابل هر موضع دفعتآ دچار برافراشتگی شده و درآن حالت همه نورمهای اجتماع را فراموش و به مقابل برخوردی خشن میکند. در سالهای اخیری که باهم یکجا بودیم در بین دوستان از عصبی شدن منکر شدن از حرفهای خود و سخت پول دوست بودن نـمونـه مثال بود .مسکینیار صاحب در مرحله اول باید زبان خودرااعیارو معرفی به اخلاق نیک و قاعدهء وطرز تکلم نموده بعد سیاست کند چون یک فرد سیاسی هیچ وقت دشنام نمیدهد .در زمانی که آقای نبیل در مسکو در سینه چپ خویش نشان لینین را میزد و پول های مشروع به گفته خودش را میگرفت وهمه میگفتن که نبیل جان یک تیوریسن لینینی و مارکسیستی است ونبیل جان افتخار میکرد آنوقت که پول میدادن کمونست خوب بود حالا که پول نیست چطور میشود که دفعتــآ کمونست ها بد و مرتد میشوند. نبیل جان مسکینیار را در تاجکستان هم میشناختم چرا قبل از نبیل جان من در تاجکستان بودم .از سواد شان بگویم که این دوست من کدام اسنادی یا مدرکی ازکدام مکتبی یا مدرسه و مسجدی ندارد ولی در قسمت فرض زبان آنقدر وارد است که بسیاری از دانشمندان افغان ندارند . آقای هاشمیان هم حرفهای که گفته اند و شما چیزی که نوشته اید من هم تآیید میکنم . چرا نگوییم این وظیفه همه ماست چرا چند شخصی تجار از احساسات مردم ما استفاده سوء نموده پول ها را گرفته آینده خود را تآمین کند . آقای امیری را همه دوستان شناسایی دارند امیری کسی است که در مغازن آب مکتبهای طفلان و دخترانی ما زهـر و تیزاب پاش میدانند . یک شخصی شرابی یک شخصی دوپه یک شخصی کــازینو باز است که در حزب شعــله جاوید تنطیم بود بعد چه اعمال ناشایستهء نبودکه این اپــر چونست نکرد ودیگر خصایل جناب عالی را نمیشود که در اینجا بنویسم .از جدایی وی با خانمش که راستی یک زن شجاع مردانه و مسلمان واز یک فامیل سرشناس که فکر میکنم شما هم آن فامیل را میشناسید که اجازه معرفی آن خانواده را ندارم دوستان بپرسنداگر واقعت را بگوید شما هم او را تف لعنت میکنید عده زیادی که در امریکا که هستن آگاهی دارند حالا دفاع از ملت بیچاره میکند و هموظنان بیچاره هم اعتبار میکند لطفــآ پولهای خود را به امیری ندهید که همه این پولها را در کـازینو میبازد .بدبختی اینجاست که باخت زیاد هم دارد صرف در سال 2007در برج November مبلغ 1650 $ را بُـردوبس .زمانی که دوستان از نبیل جان خواهش میکنند که امیری را چانس نده که به آبروی تلویزیون تان بازی نکند . نبیل مسکین یار به دوستان میگوید که من یک دوکاندار هستم امیری برای من پول میدهد در ضمن من همیشه اعلان میکنم که من مسولیتبرنامه ها را ندارم این مسولیت مجــری های هر برنـامه است افغانها هم میدانندو میپذیرند و مرا از بید سیب بکار است . آقای مسکینیار را هر جناحی هر حزبی هر فردی که پول بدهد به نفع شخص یا جمعیت تبلیغ میکند به گفته خودش که دنیای برنس است بی بی سی هم همین آجندا را دارد این یک رسانه است که روزانه اشخاصی مصروف هستن و دهن دارند . دوستان از من امید خفه نشوند این وظیفه را به خود میدانم تاهمچو اشخاص را به هم وطنانم معرفی کنم تا نشود که سی سال دیگر وطن ما دستخوش این بزنسمین ها شود .برنامه های سیاسی آریانا افغانستان در امریکا کسانی که آنها را میشناسد خریدار ندارد . مسکینیار صاحب از من آزرده نشوید دیگر نمیشود که دیده را نادیده بگیرم .لطفــآ در پروگرام های تلویزیونی تان مرا دیوانه یادروغگو نـخوانید و بنده را مجبور به افشای همه موضعات نسازید . هموطنان فکر نکنند که این نوشته روی عقده ها برخلافی با آقای نبیل افشــاونوشته شده . منظور از عقده گرایی نیست من باز هم دوست شان هستم از واقعت ها آزرده نشوید . احترام به همه وطنداران .

  • دوست عزیز ف.ر.د : از شما تشکر که مایان را هم روشن ساختید. ما هم در همین امریکا حرفهای در عروسی ها و فاتحه خوانی هادر بازار های افغانها شنیده بودیم ولی باور ما نمیشد حالا که شما که مدت 25 سال یا کم و بیش با مسکینیار صاحب زمانی یکجا بودید و شناخت کامل دارید وشما راتقریبآ همه افغانها میشناسند و از شخصیت تان دین داری و مهربانی های تانرا وطنداران یاد میکنند حالا باورم شد. مرحبا به اصلیت و جــُــرعت تان . اما در قسمت آغای امیری بگویم که امیری را همه میشناسند لازم به معرفی اش نیست . شما آگاه هستید که یک خسربره من هم معتاد به کازینو است همین بد بخت امیری بود که شب و روز یکجا بودن شـــراب خوردن و قمار زدن کازینو را از همین شخص یاد گرفت که مادر و خواهران همه فامیل خسرم امیری را دعـای بد میکنند که پسر ما را در راه غلط رهنمایی کرد این پسر که از امیری چندین سال خورد تر است ولی نمیدانم که چه رقم دوست شدن تقریبآ هفت ماه پیش تر با امیری سـری پول همین کازینو لعنتی غالمغایشان شد که حالا با یکدیگر دوستی ندارند.حالا ناوقت است شراب که میخورد و کازینو هم میرود اگر امیری باشد یا نی . تشکر از شما

 • سلام

  در اين صفحه يکی از خوانندگان چندين پيام با نام های مختلف و بدون نام منتشر کرده بود که همه ی پيام های او حذف شد و تنها اولين پيام وی اجازه ی انتشار يافت . از او می خواهيم که از اين پس با يک نام پيام بگذارد در غير اين صورت پيام های وی همچنان حذف خواهد شد.

  آنلاين بنگريد : کابل پرس

 • من از مسکینیار جز دروغ چیزی نشنیده ام . همین چندی پیش بود که اعلان کنسرت صادق فطرت ناشناس را تیر کرد . چند روز بعد آن آقای ناشناس ضمن مقاله ای این خبر دروغ مسکینیار را تکذیب و رویش را سیاه کرد . آیا مسکینیار از پخش خبر دروغ و تهمت بستن معذرت میخواهد ؟ هرگز نه . چگونه میتوان حتی یک صفحه زیبای کابل پرس را مصرف این چنین انسان خودخواه و دروغگوی کرد ؟ در موردش گفتگو و بحث هم صحیح نیست . دروغگوی دشمن آرامش است

 • با عرض سلام واحترام خدمت تمام هموطنان عزیز در هر جای از جهان که زندگی دارند.
  می خواهم توجه تمام مسلمانان جهان و هموطنان عزیز را در قسمت برنامه آقای محمود وثیق که زیر عنوان ( برگشت به قرآن) از طریق تلویزیون آریانا افغانستان هفته یک بار نشر می شود معطوف دارم آقای وثیق مخالف عقاید تمام مسلمانان سخن می زند و خود را مسلمان هم می گویدچندین بار از طرف تمام علما برنامه موصوف محکوم گردیده و خواهان توقف برنامه مذکور گردیده اند اما محترم مسکینیار صرف بخاطر بدست آوردن چند دالر پول اجازه هر برنامه را برای هر کس می دهد اینست مسکینیار و اینست ادعای مسلمانی موصوف.

  • بلی آقای شریف از کابل .
   اگر پسر آقای سیاف در آریانا افغانستان مراجعه کند و یکساعت را جهت تبلیغات مثبت به نفع سیاف کرایه کند آقای مسکینیار به دو دیده پذیرفته و چای هم تعرف میکند . ووقتی پرسش مسکینیار با جـُـرعت تمام میگوید من یک دوکاندار هستم . در اروپا نماینده گی شان به قلعت انانسر یانطاق گرفتار بود که شغصی مسکینیار به خانم سهیلا اصغری مراجعه کرد واز وی خواهش همکاری بدون پرداخت کدام پول از طرف آریانا افغانستان کرد . که از مقابل پذیرفته شد .خوب حرفی ندارد زندگی اجتماعی بدون همکاری نمیشود ولی مسکینیار که شب و روز حتی در خواب دشنام ونفرین علیه پرچمی ها وخلقی هاصادر میکند چطور میشود که از آنها در موقع ضرورت خواهش همکاری مینماید . در صورتیکه یکسال قبل علیه تلویزیون آقای نعیم جوانبخت که از آلمان پخش میشد شخصآ خود مسکینار علیه همه نطاقان و برنامه سازان شان شهادت داد که پرچمی ها هستن که و سهیلا اصغری را هم پرچمی معرفی نمودو تمسخری هم کرد مگر موقع ضرورت به صفت همان پرچمی های که قبلآ محکوم شان میکرد میپردازد .بلی چون نفع ایشان است .

جستجو در کابل پرس