صفحه نخست > دیدگاه > هزاره های کویته بلوچستان در زیرتیغ جلادان فاشیست

هزاره های کویته بلوچستان در زیرتیغ جلادان فاشیست

اعلامیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان دررابطه با قتل عام هزاره ها در بلوچستان پاکستان
فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
جمعه 7 اكتبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

گروه های معلوم الحال و اجیر شدۀ فاشیستی با استفادۀ ننگین و غیر انسانی از نام دین و مذهب، بار دیگر تورك های هزاره را در کویته بلوچستان کشور پاکستان آماج حملات وحشیانه و دور از مکارم انسانی قرار داده و دشنه های کثیف خود را بخون های پاک این ستمدیدگان تاریخ, آلوده ساختند.

حملات بزدلانه بالای مردم بی دفاع در اثنای سفر زیارت اماکن مقدسه، و قتل عام آنان، صرفاً به جرم هزاره بودن و شیعه بودن آن عمل بیشرمانه و غیر انسانی است که، بجز از فاشیست های تشنۀ خون انسان هیچ فرد ویا گروه دیگری قدرت انجام آنرا ندارد.

چنانچه این عمل ننگین را امیر خونخوار امیر عبدالرحمان با بیرحمی تمام بعداز کشتن ها و کله منار ساختن ها، تا سرحد برده سازی و فروش مردم هزاره در بازارهای برده فروشی به انجام رسانیده، و به وارثین بی ننگ ون ام خود نیزا ین میراث شوم را به ودیعه سپرد.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان کشتار های دسته جمعی هزاره های مقیم کویته بلوچستان را، یک عمل وحشیانۀ فاشیستی قلمداد نموده و عاملین وحشی و فاقد هر نوع خصیصۀ انسانی این آدمکشان بی رحم را به شدت نفرین مینماید.

همچنان فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان معتقد برآن است که اینگونه فعالیت های دحشت افگنانه و تروریستی ریشه در سیاست گزاری های فاشیستی و نژادپرستانۀ سیاست مداران و عناصر وابسته به اقوام و ملیت های معینی در منطقه و کشور ما داشته و عمیقاً با همچون سیاست بازی های وحشیانه در گذشته های نه چندان دور تاریخ که به زمان امارت امیر عبدالرحمان و اسلاف او که، هدف اساسی آنرا نابود سازی نسل برومند خلق هزاره در منطقه و جهان تشکیل میداد، در ارتباط میباشد.

اما تاریخ گواه برآن است که، اعمال اینگونه جنایات عظیم که، برعلیه خلق پرغرور و آزادۀ هزاره و دیگر خلق های تحت ستم در افغانستان و دیگر کشور های منطقه با هدف نابود سازی مطلق ایشان در مقاطع مختلف و به شیوه های همسان صورت گرفته و میگیرد، اگر مؤقتاً پریشانی هایی را شامل حال نسل های معینی از آنها نمود، در بعد دیگر خود با افشا نمودن چهره های حقیقی آن ددمنشان خون آشام، زمینه ساز بیداری و وحدت بیشتر از پیش مظلومین نیز گردیده و اهداف دشمنان ایشان را نقش برآب ساخت.

اکنون نیز هر چندی که اهداف پلید دشمنان خلق هزاره در قلمرو پاکستان بر همه عریان است ولی ما یقین کامل داریم که این بار نیز نتیجۀ این جنایات نابخشودنی ثمرۀ جز تحکیم وحدت و همبستگی خلق هزاره در روابط باهمی و دیگر خلق های محکوم ببار نخواهد آورد و هر قطرۀ خون آن بیگناهان درسنامۀ ماندگاری خواهد شد در جهت تبیین بیداد گری دشمنان و فریاد های داد خواهانۀ مظلومین، که نتیجۀ نهایی آن مسلما زمینه ساز نابودی مطلق بیداد گران و مناسبات غیر عادلانه در کشور ما و منطقه خواهد بود.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان یکبار دیگر با ابراز همبستگی و خدشه ناپذیر تورکان افغانستان با خلق هزاره ، خصوصاً ستمدیدگان تاریخی این قوم در پاکستان و بلوچستان، عاملین اندیشه و باور های فاشیستی را با تمامی توان نفرین نموده و از بارگاه ایزد خواهان نابودی فاشیست ها و دیگر عوامل بیدادگری در جهان میباشد.

نجات ما در گرو وحدت و همبستگی ماست، و مناسبات غیرعادلانۀ جاری در کشور ما و منطقه ارمغانی جز زنجیر بیداد گری و اسارت با خود ندارد که بزرگترین حلقۀ وحدت کلیه مظلومین کشور ما همین مظلومیت ایشان است.
پس بر مظلومین است که آگاهانه و هدفمند برعلیه بیداد گران عظمت طلب وفاشیست باهم متحد شوند!!!!!.
با آرزوی وحدت گسست نا پذیر همۀ مظلومین و نابودی ستمگران سلطه جو و فاشیست در کشور ما و جهان.

ازطرف هیئت رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • این مسله را باید شما منحیث یک مسله مذهبی نزد خادمین امامین شریفین سعودی عربیه ببرید . مسله شیعه و سنی نه هزاره میشناسد و نه تاجیک و نه قزلباش . شعیه سنی را میکشد و سنی شیعه را . ولی از نظر من بهترین راه رفتن به بهشت باید همین باشد که سنی بدست شیعه کشته شود و برای باز خواست در دفتر خدا را قبل از رفتن به بهشت و یا دوزخ دق الباب نماید برای عدالت و یا شعیه همچنان راه را بپیماید . از جایکه مسلمان ها همه برای رفتن به بهشت در این دنیا زنده اند و دست به هیچ کاری خیری جز کشتن و رفتن به ان دنیا ندارند , پس بهتر است که این دو فرقه قتلو را به حال خودشان گذاشت تا زا همدیگر صواب کار بسازند .

  • سلام:
   من درحالیکه فتل انسانها را تحت نام مذهب و دین محکوم میکنم. اگر این کشتار از طرف سنی ها صورت بگیرد یا شیعه ها. اشغالگران و مستبدین با انداختن نفاق در بین جوامع بشری تحت نام دین و مذهب و قوم منفعت میبرند.
   ولی یک سوال جانبی هم دارم که فقط می خواهم معلوماتم را تکمیل کنم. زیرا بسیار سالهاست که دور از وطن بسر می برم و تا الحال فکر می کردم هزاره های ما مانند تاجیک ها و پشتون ها آریایی هستند. ولی ترکتبار خواندن شان توسط انجمن ترک تباران برایم جالب بود. به هر حال همه انسانها از هر دین و مذهب و از قبیله و قوم و نژاد کوچکترین تفاونی از هم ندارند و من از یک دوست که معلومات تاریخی کافی درین زمینه داشسته باشد، می خواهم معلومات دقیق درین زمینه ارایه کند

  • باسلام به همه کسانی که به انسانیت وانسان ارج میگذارندکشتن هرانسان تحت هرنامی قتل وگناه نابخشودنی است . به جواب یکی ازدوستان عزیزم که درمورد ترک تباربودن هزاره ها سوال کردن باید بگویم که دوست عزیزدرزبان هزارگی اکثرلغات آن به ترکی است مثلا آته به هزارگی ویا همان آته به ترکی یاترکمنی آته که پدریا پدرکلان است یاآچه به هزارگی وبه ترکمنی اجه مادرویاآچککه یا عمه میشود گذشته ازلغات زیادی که به زبان ترکمنی درزبان هزارگی وجودداردکه نمیتوان همه آن را دراین چندخط نوشت امادرمورد طوایفی که ترکمن اندولی به هزارگی معروف اندتوجه فرمائید مثلا بیات ها که یکی ازطوایف ترکمن شیعه مذهب اندویاافشارها(اورشارها)که به هزارهگی نامبرده میشوندویاقره لوقها که به هزارگی سنی مذهب معروف اند البته درمورد خود مذهب شیعه شما تحقیق کنید که توسط صوفیان ایران رشد کرد که خود ترکمن بودن ویامیتوانید رشدمذهب شیعه درزمان حکومت ترکمنهادرایران بوده ویا هزارگی های ترکمنی که خودشان خودرا(علی ایلی)معرفی میکنندهستندوعلی ایلی یکی ازطوایف ترکمن است که میتوانید درموردآن ازتاریخ ترکمنهامعلومات بدست بیاورید هزارگیهای ترکمنی به دوبخش مذهبی اند سنی وشیعه.البته مذهب مهم نیست ماهمه مسلمان هستیم وترکمن که همین بس است درقسمت پوشش لباس وآداب ورسوم شباهت های زیادی وجودداردوازنظرساختار بدنی وچهره هم به ترکمنهاشباهت زیادی دارنددرمیان هزاره گی ها وترکمنها که میتوان باکمترین تحقیقات به ترکمن بودن هزارگی پی بردازنظردینی هزارگیهاقبل ازاسلام آوردن بودائی بودند که ترکمنها هم قبل ازاسلام آوردن بودائی (شامانیزم)بودندبطورحتمی میتوان گفت که هزارگی ها ازقوم قره قویونلوهستند که قره قویونلوهادوباره توسط نادرافشاربه حکومت داری آورده شده اند(دولت شیعی قراقویونلو در بخش مهمی از سرزمین ایران شامل خوزستان، کرمان، فارس و هرات حضور داشت) البته این نوشته دروکیپدیااست که توسط ناسیونالیست های فارس ایران نوشته شده ودفیق نیست البته درمورد صفویان هم کوشش شده که آنهاراکردوغیرترک بدانند وحتی دروکیپدیانوشته اندکه(ترک‌زبانان آذربایجان در اصل از نوادگان مردمان ایرانی‌زبان گذشته بوده‌اند، )دراصل دراین نوشته فارسها چقدرکوشش میکنندخاندانهای ترکی رابه نحوی متعلق به فارسهاکنند ومعلوم میشود که تاریخ رابه نفع خود دستکاری میکنندوهنوزهم ادامه داردالبته ناگفته نماند که بربریهای(هزارههای) استان خراسان هم دراصل ازطوایف ترکمن قره فویونلوها هستندکه توسط نادرشاه افشاربه هرات فعلی وخراسان سابق آورده شده اند وشمادوست عزیزباتحقیقات شخصی خودتان میتوانید به اصل مسئله پی ببرید که ترس سیاست مداران ایرانی وافغانستانی ازاتحادوبازنگری ترکتباران(شیعه وسنی)به گذشته وبوجودآمدن دولتی ترکتباردراین دوکشوراست . والبته خوب بیادبزرگان جهادخواهدبودکه ایران دروفت جهادبه هزارهگی ها خرمای بوی داده میداد وبه احمدشاه مسعودتاجیک دالرقات نخورده میداد چقدرفیلم مستند درموردشهید مزاری ومصاحبه بااوایرانی ها دارند وبرعکس چقدرفیلم وعکس ازمسعود درایران است ؟؟ خوداینهامعلوم است که ایران وافغانستان درپی چی هستند. ایران امروزمجبوراست که اهل تشیع راحمایت کندچون اوازمذهب برای پیش بردهدفش استفاده میکندهمچنان شماخوب میدانید که خامنه ای خودش آذری زبان وترک است که خود این موضوع گویای اکثریت بودن ترک تباران رادرایران نشان میدهد.دوست عزیز لطفادرمورد هزاره ها وترکمنهامطالعات بیشتری کنید تاحقایق بیشتری به شمامعلوم شود.وبه نام هزاره من وشماراازهم دورنسازندماترک هستیم اگر (ترکمن / ازبک / بیات/افشار/ فره لوق / تاتار/ قزاق / قرقیز/ ترک / آذری / هزاره ...... )گوگ ترک ( ترکان آسمانی هستیم

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس