Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > ببينيد و بشنويد > 39

39

سی و نه بیچاره و حماقت های ..............
نادر
يكشنبه 20 نوامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • باقی سمندر

  ۲۹ عقرب سال ۱۳۹۰ خورشیدی
  ۲۰ دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی

  سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس
  عزیزان

  نه تنها در هرات وصفحه هاوتارنما ها در مورد شماره ۳۹ نوشته اند بلکه در لویه جرګه عنعنوی نیز کمیته دارای شماره ۳۹ را حذف کردند - اما فراموش ننماییدکه ازکمیته شماره ۳۹ یا شماره پلیت موتردرکابل و ۳۹ دوری جستن واحتراز نمودن یک بار اخلاقی دارد - بار اخلاقی که در غرب چندان قابل درک وفهم نیست بلکه برای تن ای چند مدرک عایداتی وهمچنان برای وزارت ودفاتر مالیه و بسا ګروه ها نیزمدرک عایداتی بشمار میرود.
  ممکن درمجموع خوانندګان شاید یک انسان تاهنوز به حساب ابجد آشنا نباشد یا به به اصطلاح ابجد خوان نباشد.
  من برای فردی که با ابجد آشنا نیست - این شماره ۳۹ و چګونګی بد بردن از آن را در جامعه افغانستان بیان میدارم .
  در حساب ابجد ( ابجد یک بخش حساب رمزی در میان ملا ها میباشد ) یک بخش الفبای ابجد چنین است:
  ابجد - هوز - حطی - کلمن - سقض و......
  الف راعدد یک (۱) میدانند - ب را عدد دو(۲) میدانند - ج را عدد سه (۳ )- د- را عدد چهارو ه دوچشمه را عدد پنج (۵) میدانند
  و را عدد شش (۶ ) میدانند - ز را عدد هفت (۷) میدانند - ح را عدد هشت ( ۸) میدانند - ط را عدد نه (۹)

  • میدانند -ی را عدد ۱۰ (ده) میدانند - ک را عدد بیست (۲۰ ) میدانند - لام را عدد سی ( ۳۰ )میدانند - ن را عدد چهل ( ۴۰ ) میدانند- س را عدد پنجاه (۵۰) و ض را عدد شصت ( ۶۰ ) میدانند وبه همین ترتیب تا هزار
   حالا ببینیم که ۳۹ را چه میخوانند ؟
   د ال مساوی چهار (۴ )میګردد - لام مساوی به عدد سی ( ۳۰ ) میګردد - و-ه ( ه دوچشمه به خوانش ملایی ) پنج ( ۵) میګردد . اینک ترکیب دال - جمع لام - جمع ه( ه دوچشمه یا ه ګردک ) کلمه یا واژه ( دله ) را میسازد .
   متوجه ګردیدیم که ۴ جمع ۳۰ جمع ۵ مساوی به ۳۹ میګردد — ۳۹ معادل دله در رمز ملا ها یا احساب ابجد است.
   دله را ( دیوس هم ګفته اند- دلال محبت هم ګفته اند -) د ر افغانستان زشت ترین دشنام است و هیچ انسانی در افغانستان در مقابل عدد ۳۹ یا دله نمی تواند بی تفاوت باشد.
   حالا این موضوع را برای مجری برنامه تلویزیون ترجمه نمایید - حتمن خواهد ګفت
   زن یا دختر یا خانمی که در بدل مزد برای چند ساعت یا چند دقیقه یا چند روز در بستر با جنس مخالف میرود = کا ر مینماید - دله هم پول دلالی میګیرد وهم به مقامات بالایی مالیه وزور پولی می پردازد .
   جامعه خشن وزشت و طبقاتی هم عده ای انګشت شمار از زنان وخانم ها ودختران وکودکان غریب وبیچاره ومعتاد و ناتوانان وبرخی بینوایان را از آسیای دور تا میانه - از افریقا تا امریکا -اروپا و استرالیا - به سطح تن فروشی پرتاب مینماید و یا میکشاند .
   دربرابر عدد ۳۹ یا دله حساسیت داشتن را اګر زیاد بنویسم - باعث ملال خاطر شما عزیزان میګردم.
   جنایت کاران قرن بیستم کتابی بود ګه درایران نوشته شده بود و من آن کتاب را چهل و پنج سال پیش خوانده بودم وبهتر است که درمورد وضع زنان و حقوق بشر وحقوق کودکان در جامعه افغانستان نګاه دقیق تر داشته باشیم.
   امروز روز جهانی کودک است- آینده کودکان چګونه رقم خواهد خورد ؟
   یار زنده و صحبت باقی

  آنلاين بنگريد : در باره عدد ۳۹

  • باقی سمندر
   عقرب سال ۱۳۹۰ خورشیدی
   نوامبر سال ۲۰۱۱ میلادی

   سلام به خواننده ګان ارجمند کابل پرس
   اینک مطلبی در باره ابجد باهم از ویکی پیدیا میخوانیم

   صور هشتگانه حروف جُمل که با نام اولین صورت (ابجد) معروف است. ترتیب حروف (صامت: بی‌صدا) در این نسق همان ترتیب عبری – آرامی است و این امر مؤید آن است که عرب، الفبای خود را از آنان (به وساطت نبطیان) اقتباس کرده‌است.[۱]

   حروف اَبجَد شیوه‌ای برای مرتب‌سازی حروف زبان عربی است که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده‌اند. گاهی از این شیوه در شماره‌گذاری موارد یا صفحات به کار می‌رود.

   حروف ابجد به این شرحند: «الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ». و اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ به بیست و هشت حرف تقسیم شده‌است.

   برای آسانی ازبر کردن ترتیب این حروف، هر چندتا حرف پیاپی به شکل واژه در آمده و تلفظ می‌شوند. این واژه‌ها عبارت‌اند از: «اَبْجَدْ - هَوََّزْ - حُطّی - کَلَمَنْ - سَعْفَصْ - قَرَشَتْ - ثَخَِّذْ - ضَظِغْ»[۲] از الفبای ابجد برای متناظر کردن اعداد و واژه‌ها نیز استفاده می‌شود. به این ترتیب که برای هر حرف واژه‌ای که بخواهند به عدد تبدیلش کنند، عدد متناظر را از جدول زیر برمی‌دارند و اعداد به دست‌آمده را جمع می‌زنند. برای نمونه در این روش، واژهٔ «علی» برابر با «۱۱۰» می‌شود همچنین «یاعلی» برابر با ۱۲۱ می‌باشد.

   همزه (أ) و الف (ا) هر یک را به عدد ۱ حساب می‌کنند و حروفاتی که به واسطه تشدید مکرر است، یک حرف محاسبه می‌شوند؛ مثلاً کلمه فَعّال را ۱۸۱ می‌گیرند؛ چون ف ۸۰، ع ۷۰، ا ۱ و ل ۳۰ است. استثنائاً لام مشدد کلمه الله را دو حرف حساب می‌کنند. بنا بر این اللّه ۶۶ می‌شود؛ چون ا ۱، ل ۳۰، ل ۳۰ و ه ۵ است. به همین جهت اللّه را در کتابت با تشدید نمی‌نویسند؛ چون لام مکرر است و تشدید ندارد. حساب کلماتی همچون اله و رحمن صورت مکتوب است؛ نه ملفوظ (الاه و رحمان). از این رو اله عدد ۳۶ خواهد بود و رحمن ۲۹۸.[۳]

   برخی افراد برای این شماره‌ها ویژگیهای فراطبیعی قائلند.

   آنلاين بنگريد : در باره عدد ۳۹

  • دیوانی ما کدی باقی بچیم کتی ایقه پر گوییت! از معلوماتت برمی اید که خودت هم 39 هستی ههههههههههه

  • باقی سمندر
   نوامبرسال ۲۰۱۱میلادی
   سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس
   دراینجا سخنی دارم با آقای که در بالا تبصره ای نوشته است . ګرچه در ادب جامعه ما رایج است که میګویند «جواب
   ابلهان خاموشی است »- اما بازهم ممکن تاحالا انسانی برای «قلند ر» نماخان از ادب در ګفتار وکرداروپندار جمله ای را نه آموختانده است .

   افرین به فرهنګ والا وتربیه خانوادګی و سیاسی واجتماعی ات !

   اقای که درروز 21 نوامبر به ساعت 12:19, بنام مستعار
   « باقی قلندر»
   نوشته ای که
   «دیوانی ما کدی باقی بچیم کتی ایقه پر گوییت! از معلوماتت برمی اید که خودت هم 39 هستی ههههههههههه«
   اقای تبصره نویس !
   نام قلندر وشخصیت قلندر را به بازی نګیر - اګرمعنی نام قلندر را بدانی وبفهمی که در جامعه افغانستان کی ها قلند ر اند - انوقت ممکن اندکی ګامی بسوی ادب بګذاری . من بنام خودم باقی سمندر مینویسم - کوشش کن تاخود را بشناسی وبدانی که کیستی وبنام اصلی خودت بنویس تا دیګران بدانند که کیستی ـ
   برای خودت نه اخلاق فردی ونه اخلاق اجتماعی هیچ یک مطرح نیست . درسی سال ممکن مانند خودت یګان بی تربیه دیګرنیز به روی زمین افغانستان روییده باشند .
   وقتی نوشته ای باقی بچیم !
   بخاطر بسپار که من یعنی باقی بچه وفرزند پدرم می باشم ومیدانم که پدرم کی بوده وچه نام داشته است- لطفن درخانه خودتان بپرس که خودت فرزند کیستی ونام پدرت چیست و چه کاره بوده است ؟
   اګر پدرخودرا بشناسی وکسی برایت بګوید :قلندر بچیم ! حتمن برای پدرت شریکی خلق نموده اند
   انشا الله که هفته فام ( هفته فهم شدی ) !
   من همیشه سخنان لقمان حکیم را بخاطر دارم که از وی پرسیده بودند
   ادب را از کی آموخته ای
   کفته بود
   ازبی ادبان
   من ازخودت ادبی ګرفتم که دانستم برایت حیثیت - عزت - وقار - شرافت فردی واجتماعی مطرح نیست .
   میخواهی هرچه باش اما ۳۹ بودن را برای خودت هتک حرمت میدانم - چون نمیدانی که ۳۹ بودن چیست - یکبار در پیش ایینه در خانه ات ایستاد شو وطرف رنګ وقواره ات خوب ببین .
   اګر تو بمن توهین نه نمایی ومطلب دیګری درمورد من بنویسی - بایست به خودم تف لعنت بفرستم که مورد تایید همچو تو اعجوبه ای روزګار قرار ګرفته ام
   اګر درخانه کس است- همین نکته بس است
   بازهم اګر بیقراری ومن را ۳۹ میدانی - لطفن از نزدیک ترین اعضای خانوده ات بيرس که برایت درمورد تربیت ات چه می ګویند - دلم برای خودت میسوزد که درک نداری تا بدانی که ۳۹ دارای چه بار منفی است .
   اګر فرزندمردی نه به انسانی توهین نما و نه به انسانی اجازه بده تابرایت توهین نماید ! فهمیدی ؟
   یار زنده وصحبت باقی

   آنلاين بنگريد : درباره هتک حرمت نمودن و عدد ۳۹

جستجو در کابل پرس