صفحه نخست > کارتون > پلوها ره خوردیم، چلم ها ره زدیم، نسوارها ره انداختیم، پیسه ها ره گرفتیم و (...)

پلوها ره خوردیم، چلم ها ره زدیم، نسوارها ره انداختیم، پیسه ها ره گرفتیم و پیمان ره کدیم!

یک کارتون
عتیق شاهد
چهار شنبه 23 نوامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • پیمانرا کدام سوی خط دیورند کده؟آیا این پولها به آزاد کبائیل هم کفایت میکند یا جنگ دیگری درراهست؟

 • نغمه جان هم پیر شده که برایشان مانند لویه جرگه نجیب میخواند و میرقصید.
  صوبه سرحدیها لویه جرگه پاکستانی بخاطر مختل نمودن پاکستان و سپردن آن به انگلیس میسازند- این جرگه از دیورندیهای این طرف سرحد بود.

 • سلام به افغان های غیور.
  در تمام دنیا اگر با افغان ها بگو نگو صورت بیگیرد افغان ها یا افغانیستانی ها لاف غیرت و همت را میزنند من هم منحیث یک افغان همین عادت را دارم. در حالیکه افغانستان بد بخت ترین مملکت دنیا معرفی شده است من در افغانستان هم نیستم هرگاه از من مردم سوال میکنند که تو از کدام مملکت دنیا هستی به برکت و شهامت پشتون های کبیر همین ورزه را از ما گرفته است که ما بیگویم ما از افغانستان هستیم زیرا از کوچکترین حرکت در افغانستان فردایش تمام دنیا خبر میشود وبعدا من شخص سوال کننده را مخاطب قرار میدهم که تو بیگو من از کجاه هستم او بیچار مرا رها کرده اما من اورا نمیمانم که بگو من از کجاه هستم زیادتر مارک چین و جاپان را به من میزند من از جمله فراری های غرب هستم وظفیه و شغل فعلی من دوکانداری است.
  و این عکس ها با این قشنگی با این کلتور و فر هنگ اگر یگان مراتبه در پارچه های تمثیلی دیده شود متحیر کننده است خدا تو پشتون جان را بیا مورزد تو بیچاره سی سال پیش مرده بودی ما بد بخت ها حلا خبر شدیم مارا بیبخشی هموطن عزیز خدا جایت را در جنت کند یعنی جنت ها نصیبت شود.
  برایم اکثر وقت سوال پیدا میشود که این شکل ظاهری نماینده های پشتون اینطور است خدایا خانه انها چطور باشد بستر و بالیشت اینها چطور خواهند بود.
  من با پلان کرزی موافق هستم کرزی خوب کرده که افغانستان را فروخته است باز هم امریکاه تا پاکستان و ایران بطرف افغانستان چپ نگاه نتوانند ما از خود مرد نیستیم مجبور به جان دیگران اویزان کنیم.
  مقصد کسانیکه در جر گه وحشی ها اشتراک کرده باید احتاط کنند که بدست طالب کوچی نیافتند که کشسته میشوند.
  ای روز گار نعلت بر تو که که مرا به کی هموطن ساختی اگر خدا را در کدام جای گیر کنم یخن اورا گرفته از پیشم خلاصی ندارد که ندارد....
  اگر مبالغه نشود من یک تعداد زیاد کشور ها را دیده ام در هیج جای دنیا اینور ادم ها نیست در بعضی کشور های افریقائی از این کرده هم بد تر است..

 • شعر زیبای را که شاعرش را متأسفانه نمیشناسم، از یک سایت دگر کاپی کرده ام و به خدمت تان تقدیم میکنم.
  ای وای مــــا که عزت خــود را فروختیم
  بر هیــــچ و پوچ، خرمن تقوی فروختیم

  غیرت، شـــــرف، نجابت و آزادی و وفــا
  بریک ســــلام این هـــمه کالا فروختیم

  دادیم دین خویش به تمجـــید این و آن
  یک قـــــطره را خــــریده و دریا فروختیم

  دنیای مــــاست در گرو لطـــــــف یار ما
  مـــا یــــار را به جیــفه ی دنیا فروختیم

  دادیم شهد و زهـــــر گرفتیـــــم باز هم
  آن را به نـــام شهد مصـــــــفا فروختیم

  پاداش سعی ما به قیامت بهــشت بود
  آن را شـــــــتاب کرده در اینجا فروختیم

  بر قصه ی فدک همه نالیم ای فسوس
  مـــا باغ را به دانه ی خــــــرما فروختیم

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس