صفحه نخست > خبر و گزارش > مشکل هوانوردی افغانستان با کام ایر پایان نمی یابد!؟

مشکل هوانوردی افغانستان با کام ایر پایان نمی یابد!؟

داکتر داود نجفی 3 روز است از ولایت غور به کابل نمیرسم
بصیر سیرت
پنج شنبه 1 دسامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

مردی مریض به نمایندگی کام ایر در ولایت غور مراجعه میکند، تکت میخواهم غور - کابل، نماینده کام ایر میگوید، نداریم فقط این هفته پروازغور هرات را داریم وبس .

فردا ساعت 2:00 پرواز است و ساعت 3:00 بعد از ظهر به هرات مینشیند. دروغ اول

مردم نظر به وقت پرواز دوساعت قبل باید در میدان هوایی باشند ، ساعت 12 روز هجومی از مردم که تکت هرات را به دست دارند به شمول یک تعداد که تکت ندارند در میدان هوایی غور منتظر هستند. نماینده کام ایر نیست.

ساعت دو میشود نماینده کام ایر نیست و ساعت 3 بعد از ظهر یک شخصی پیدامیشود میگوید طیاره کام ایر از میدان هوایی ارزگان پروازکرده به طرف کابل وبعد از کابل به سمت غور پرواز مینماید . دروغ دوم

یعنی مردم در هوای طاقت فرسای غورمنتظر دو ساعت دیگراند که کام ایر خواهد آمد، مردم بیتابی میکنند، هواشدید سرد است، کسی نیست که جواب این همه انتظاری وسرگردانی را بدهد. ساعت پنج بعد از ظهروهوا در حال تاریک شدن است ، نماینده کام ایر پیدا میشه ومیگوید پرواز ازکابل لغو گردیده است بناآ فردا ساعت هشت همه میدان هوایی باشید. سوال برایت پیدا میشه که چرا ایننماینده کام ایر از جریان پرواز ها اطلاع ندارد. مردم با فرستادن دشنام های بسیار رکیک به رییس شرکت کام ایر و وزیرسرپرست آقای نجفی میدان هوایی را ترک میگویند. دروغ سوم

فردا ساعت هشت صبح همه به میدان هوایی منتظر آمدن نماینده کام ایر هستیم، هوا به شدت سرد است ومردی که مریض دارد مریض را در یک گوشه ی دیوار دربین چندکمپل پیچانده است، مریض بیتابی میکند و کسی نیست دل سکش به این وضعیت سگی ما بسوزد. مردم هی در سردی هوا بیتابانه دشنام های چون ، زن وزیر، زن رییس و .... را به صاحبان قدرت و ریاست میفرستند و بعد از یک ونیم ساعت یعنی 9:30 نماینده کام ایر با موتر سایکل اش میرسد، مردمگرد شخص جمع میشود که قصه از چه قرار است؟
میگوید طیاره در راه است تا 20 دقیقه دیگر میرسد. دروغ چهارم
مسافرین تا ساعت 11 منتظر میمانند و ده کم یازده طیاره به غور میرسد تا به هرات یک ساعت دیگر نیاز است تا برسیم، ساعت 12:15 طیاره کام ایر با بسیار وضعیت بد که هرلحظه میترسی سقوط کند وبمیریم، وقتی بمیریم کسی نیست که بگوید چراچنین میشود و طیاره هیچمعیار پرواز را در میدان هوایی های افغانستان ندارد، چه برسد که در میدان هوایی های بین المللی دیگرکشور ها.
درفضای شهر هرات ، تقریبآ 100 کیلومتر دور تر از میدان می بینیم که طیاره پایه های اش را بیرون میکشد و بعد از چند دقیقه با کشیدن صدای بدی که احساس میکنی مشکل تخنیکی دارد ومثل آله تناسلی مرکب جمع میکند ودو باره بیرون میکشد. ومردم به اینوضعیت طیاره میخندندوکسی هم پریشان خاطر به این وضعیت نگاه میکند. ساعت 12 :15 طیاره کام ایر با صد مشکل به زمین می نشیند ومردم از رسیدن شان ارزا میشوند.
ساعت 1 است منتظر گرفتن بار های مورد نیاز در یگ گوشه میدان میمانی تا بار های ما برسد، بار و بستار همه گم است، ساعت 1:30 بار ها در یک گوشه دیگر میدان پیدا میکنی و مردم هجوم میبرند که بار هایشان را دریافت نمایند.
ساعت 2 بچه در شهر میرسم ومیپرسیم آیا پرواز به کابل هست؟ فروشنده تکت میگوید فردا کام ایر ساعت 9:00 صبح پرواز دارد و آریانا ساعت 12 روز.
کدام اش میخواهی؟
یعنی که یک شب دیگر منتظر بمانم تا به کابل برسم. مجبورم، باز هم میگویم کام ایر، شاید این باراشتباهات شان تکرار نگردد.
شب را در یک مهمان خانه سپری میکنم و ساعت 6:30 میدان هوایی هرات میرسم، میبینم صف زیادی از مردم منتظر نماینده کام ایر هستند. هیچ کسی نیست. هوای صبحگاهی این فصل هرات کمتر از غور نیست و امروز بیش از صد نفر منتظر نماینده کام ایر اند. ساعت هشت میشود کسی نیست! دروغ پنجم
ساعت 9 میشود هنوز نماینده کام ایر نیست، دروغ ششم.
ساعت 9:20 میشود چند نفر میاید که چک کردن تکت را شروع میکنند، از خودت سوال میکنی که ساعت 9 باید پرواز میکردی چی شد؟
ساعت 9:40 چک کردن تکت ها وگرفتن کاغذ ورودی پرواز را دریافت میکنیم، همه در سالون منتظر هستیم و کسی نیست که بگوید چی گپ است. بعد از یک ونیم ساعت انتظاری، میخواهی بپرسی که چی گپ است، میروم در داخل نمایندگی پرواز کام ایر، بچه های مقبولک ازت میپرسند که چی میخواهم. میپرسم پرواز ما چی شد؟ باز او با انداختن سر به بالا و شماتت برایت میگوید در مسیر راه است میرسد. حالا از ساعت 6 صبح حساب میکنم تا سه بعد ازظهر که بیش از هشت ساعت میشود منتظر کام ایر هستیم. در آخرین دقایق ساعت 3 بعد از ظهر میروم از نماینده کام ایر میپرسم که خودش را به جای من قرار داده و فکر کند که من رییس ، یا وزیر ترانسپورت ومدیر تنظیم پرواز های کام ایر هستم با این همه سرگردانی، روز انتظار رسیدن به کابل، 20 ساعت انتظاری در میدان هوایی غور و هرات چی میگویی؟
سرش را پایین انداخت وگفت که انشاااله همی لحظه ها میرسد و من به جواب اش گفتم ، زن همه مسوولین که این همه سرگردانی های را برای مردم هرات، کابل و غور افغانستان به بار آورده اند را خر ..... ید که دیگر ما از نا امیدی امید پرواز را به خدمات گویی و بی شرمانه شرکت کام ایر نداشته باشیم.
حالا مردم عزیزکه دچار همچو مشکلات هستید ، به نظر تان مشکل راکی باید حل کند؟
وزیر ترانسپورت وهوانوردی؟ جواب این همه دروغ به مردم و مریضی را که در مسیر راه شفاخانه های کابل ویا هرات میمیرد؟!!!
رییس ومسوولان کام ایر؟ جواب این همه سرگردانی ووقت کشی های کارمندان ادارت ملی و بین المللی
یاکه همه ما همان دشنام را بفرستیم و زانو در بغل گرفته خود کوسی کنیم؟

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس