صفحه نخست > دیدگاه > ویدیویی تکاندهنده از جنایت دیگر امپریالیست ها

ویدیویی تکاندهنده از جنایت دیگر امپریالیست ها

حفیظ بشارت
جمعه 13 جنوری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

یک ویدیو که نشان میدهد سربازان آمریکایی روی اجساد کشته شده طالبان ادرار میکنند در تمام رسانه های جهان نشر گردید. این ویدیونشاندهنده یکی دیگر از جنایت های سربازان امریکایی درافغانستان است. این ویدیو نشان میدهد چهار سرباز آمریکایی بالای چند جسد که احتمال دارد غیرنطامیان بوده باشد ادرار میکنند. سربازانی که درویدیو دیده میشوند، بخش از ارتش دریایی امریکا در افغانستان میباشند که تعداد شان به بیست هزار نفر میرسد. این نیروهای اشغالگر در ولایت های قندهار و هلمند مستقر میباشند.

این اولین جنایت سربازان امریکایی در افغانستان نیست . بلکه در گذشته نیز امریکایی ها مرتکب جنایت های بیشماری مشابه نیز شده اند. در سال گذشته تصاویری از قتل نیروهای طالبان وقطع کردن اعضای بدن از جمله انگشت و دندان اجساد مرده طالبان برای نگهداشتن یادگاری از جنایت شان و ثبت تصویر های خاطراتی با اجساد برای اولین بار درمجله ی اشپیگل آلمان نشرگردید . وبعدآ در سراسر جهان نشر گردید.

بعد از اینکه این جنایت های سربازان آمریکایی ثابت گردید دولت آمپریالیستی آمریکا فقط به یک عذر خواهی بسنده کرد. گرچند در ظاهر از محکمه سربازانش خبر داد. ولی محکمه سربازانش انهم بدون موجودیت وکیل قربانیان معنی جز بی عدالتی مکررداشته باشد. زیرا اینگونه محاکمه ها فقط جنبه نمایشی داشته و هیچ وقت نشاندهنده واقعیت نمیباشد.

در سال گذشته دادگاهی نمایشی نظامی ارتش آمریکاه دوازده سرباز جنایت کار خویش را به جرم استفاده از مواد مخدر ، جمع آوری سلاح های غیر مجاز ، قرار دان اسلحه در کنار اجساد افراد کشته شده ملکی که نشان دهند شورشی بوده ، عکسبرداری با اجساد قربانیان و قطع انگشتان اجساد و کشیدن دندان های کشته شده ها به عنوان غنایم به حبس محکوم کرده بود. اما این تنها یک گذارش رسانه ی است واز واقعیت بسیار فاصله دارد. زیرا اسنادی وجود دارد که مقامات بلند پایه پنتاگون نیز در این جنایت ها سهیم میباشند

مطالعه گذشته تعدادی زیادی از سربازان آمریکایی که در قالب گروه های مرگ در افغانستان فعالیت میکنند نشان میدهد که اکثر سربازان آمریکایی دارای خشونت های خانوادگی وجرایم جنایی هستند .اینها بعدآ بخاطر گذشته ناسالیم در ترکیب سربازان آمپریالیزم امریکاه جذب گردیده سپس به افغانستان ارسال میگردند . زمانیکه این سرباز با گذشته ی از جنایت وارد افغانستان مشیوند درنهایت به این عملکرد خویش ادامه میدهد. وجنایت های بیشماری دیگر را از جمله قتل ، تجاوز و کشیدن اعضای بدن انسان های افغانستانی ادامه میدهند.

در سال های قبل جولیان آسنج موسس ویکی لیکس گفته بود هزاران سند وجود دارد که نشاندهنده جنایت جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان است . اسنادی را که ویکی لیکس منتشر ساخته بود 144 مورد نشان دهنده حمله های وحشیانه برعلیه افراد ملکی وغیر نظامیان افغانستانی است.

همانطوریکه نیروهای جنایت کار طالب از استقلالیت کامل بهره مند نیستند و هرجنایت را که مرتکب میشوند از ارباب های غربی خویش فرمان میبرند و مطابق به خواست نیروهای استخباراتی سیا و آی اس آی عمل میکنند. نیروهای ارتش امریکا نیز مطابق به خواست های جنرالان و افراد بلند پایه پنتاگون عمل میکنند. زیرا نیروهای امریکایی در افغانستان دارای واحد های منظم بوده که دارای قومندان ، معاوین قوماندان و سرگروپ و امثالهم میباشند. به این ترتیب دارای پرسونل منظم بوده که تعداد شان به دهها نفر میرسد. برای عملیات و گشت زنی در مناطق ناامن تنها میتوانند بعد ازگرفتن امرازقوماندان و سرگروپ واردعمل شده و آنچه را که دیکته شده، میتوانند انجام دهند. بناءً تاکنون هیچ قوماندان و یا سرگروپی بدین دلیل محاکمه یا ازکاربرکنارنشده است چه رسد به وزیر و رئیس درپنتاگون.

در ویدیو که نشان میدهد سربازان جنایت کار آمریکایی بالای اجساد ادرار میکنند چهار نفر میباشند. درواقع تعدادی زیادی از سربازان امریکایی که تعداد شان شاید به دهه ها نفر برسد، انجا حضور دارند زیرا کسی که این ویدیو را ثبت کرده نیز یک سرباز بوده است نه خبرنگار. با یقین میتوان گفت که تعداد دیگری از سربازان آمپریالیزم امریکا همرا با فرمانده واحد ارتش به تماشا نشسته اند. وشاید هم خنده کنان کف بزنند. که در ویدیو صدایی نیز شنیده مشیود. یا بگویدکه دوستم روزی خوبی داشته باشید. در ویدیو سه جسد پرخون همرابا یک گادی دیده میشودکه گادی نشان دهنده کارگربودن این افراد بوده و دلالت بر ملکی بودن آنان مینماید نه شورشی . اگر شورشی میبودند باید صلاح ووسایل جنگی با خود میداشتند نه گادی و یا هم ممکن بیل که درویدیو دیده نمیشود. همانطور که گفته شد این نشان میدهد افراد کشته شده ملکی میباشند.

حال میبایست این سوال را از جنایت کاران جهادی و طالبی پرسید: غیرت اسلامی و انسانی تان کجا شده ؟ شمابیشتراز ده سال به بهانه ی کافر بودن نیروهای سوسیال امپریالیزم شوروی و حکومت دست نشانده شان جنگیدید. و سپس ده سال دیگر به سگ جنگی های داخلی تان ادامه دادید . ده ها هزار انسان بیگنا را قتل عام کردید. کشور افغانستان را به یک ویرانه مبدل ساختید وبرکشور هزاران گرگ وحشی را حاکم ساختید. آیا میبینید که برادران مسلمان تان کشته میشود و بعد بربالین بدنش به جای سدروکافورادرارمالیده میشود؟ آیا میبینید که افراد بیگناه توسط بادران خودتان که شما را برسریرقدرت نشانده اند، کشته میشود؟ حتماً نه. زیرا یک مزدور دیگر نه چشم دارد و نه گوش. فقط فرمان رئیس را اجرا میکندو بس.

شما که بیشترازیک دهه با نیروهای کافرسوسیال امپریالیزم شوروی جنگیدید و اینک کشوررا دوباره به نیروهای سپردید که مشابه نیروهای سوسیال آمپریالیزم شوروی میباشند. یعنی کافر وملحد. در ان زمان وطن فروشان و خاینین ملی خلقی و پرچمی کشور را به یک کشور فروخته بودند وشما کشور و مادر وطن خویش را به ده ها کشور غیر اسلامی . اینک مشاهده کنید که سربازان امپریالیستی حتی بربالین کشته های مردم کشور تان ادرارمیکند. این ادرار کردن به دهن کشته شده ها به معنی ادرار کردن به دهن همه ی شما و همه مردم زجردیده و بلاکشیده افغانستان است این ادرارکردن بربالین چند جسد به معنی اداراکردن بردهن و بربالین شما مجاهدین جهادی و طالبی نیز میباشد. ازاینکه شما آنقدربه نوکری عادت کرده اید که دیگر برای شما فرقی نمیکند که بربالین شما بشاشند یا بر ... .

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • نمی دانم چقدر واقعیت دارد ولی قرار آوازۀ سر چوک که اکثزا" راست میباشد،چهار نفر از رهبران مجاهدین هریک عبدالرسول سیاف ، صبغت الله مجددی، پیر گیلانی و مارشال فهیم اسدالله سروری ،سید محمد گلای زوی و نورالخق هلومی را در یک جلسۀ سری احضار نموده از اوشان خواهش به عمل آورده اند تا این افراد با رهبری کشور روسیه وبخصوص با پوتین ملاقات نموده وروسیه را متقاعد بسازند که سربازهای خوردا در افغانستان پیاده نماید وتأکید کرده اند که این بار ارتش یازدهم روسیه وارد افغانستان شود . رهبران نامبردۀ جهادی دلیل این درخواست را چنین وانمود ساخته اند که سربازان روسی بر اساس تجارب گذشته با اجساد کسته شدگان هر گز بی احترامی نکرده اند ونمی کنند.
  طیق یک خبر تائید نشدۀ دیگر شخصیت های چون کریم خلیلی ، دوستم ، محقق وداکتر عبدالله این پیشنهاد را مردود دانسته احتجاج شدید خودرا در برابر آن ابراز داشته و از موجودیت سریازان امریکائی در افغانستان حمایت همه جانبۀ خودرا اعلام نموده اند واما درین میان جناب حامد کرزی موقف بی طرفی اتخاذ کرده است .

 • چه کار خوبی کرده اند!!! باید به دهن زنده های طالب رید!!!

  • kar haye ke khod az en kasef ha karda wa roz ba roz qawm en kasef ha karda meran baz ham kam asta ke neroye USA anjam medaha afghanistan ra ba esheghal khareje ha awarda hamen ha asta. wa hale ke ast yak dana kalan khar shan baz noker hamen neroy ha shodan ....man mekhaham ke harche zotar hama en ha sar nekon shawa

   آنلاین : azad

 • banazare man bayad az en sarbaza taqder ham kard zolme ke enha karda manzoramom talib ast bayad az enha kenrab jor mekarden hahahahaha

 • ma az in kare sarbazayi amrika khoshal shodam

 • درز اين ويديو بيشك ميخي ديگري بود كه به دهل هاي وابستگان يانكي ها در افغانستان خورده است. «مطالعه گذشته تعدادی زیادی از سربازان آمریکایی که در قالب گروه های مرگ در افغانستان فعالیت میکنند نشان میدهد که اکثر سربازان آمریکایی دارای خشونت های خانوادگی وجرایم جنایی هستند.» اين نقل، به خوبي مي تواند عملكرد اينها را آن هم در شرايطي كه تحت فشار رواني شديد ناشي از جنگ و ياس به سر مي برند، نشان دهد. مقاله تان عالي بود.
  ولي از طرف ديگر جاي بس تاسف است كه دوستان، شديداً، احساساتي به اين واقعه پاسخ مي دهند. جناياتي را كه طالبان مرتكب مي شوند، دست كم از اين نوع جنايات نيست و به مراتب شديد تر از آن است. نمي شود، از آنها چنين توقع نداشت. ولي، به هر حالش، چه اين اجساد متعلق به طالبان باشد و چه متعلق به غير نظاميان، در هر دو صورت اش، توهين به نفس كلمه انسان بودن و عملكرد انسانيست و شديداً قابل انتقاد. از خواندن مقاله تان لذت بردم، دوست عزيز.

  • فرشاد جان ! برای لحظۀ چشم ببند و فکر نما که خدای ناخواسته فرزندت و مادرش به روز عشورا در کابل به اثر حمله انتحاری طالبی شهیده شده اند . اگر سازمانده همان حمله انتحاری به گیرت آید ، آیا همین گونه نظر خواهی داشت ؟ آیا به دهن زنده اش نمی شاشی ؟ مرده اش را بگذار کنار !!

   شما را که درد و غمی از طالب نرسیده ، باید از آدمگری و انسانیت سخن داشته باشید !! آیا شما میتوانید درد و غم آن مادری را که شوهر و فرزندان خود را در حملات انتحاری این جانیان از دست داده درک نمائید ؟ نخیر ، هرگز !!

   اگر این طالب زنده میبود ، یا کسی را با نعرۀ الله و اکبر سر می برید و یا در جمع مردم بی دفاعی انتحار میکرد . باید به دهن ایشان شاشید تا بدانند که هر عمل عکس العمل دارد . آیا طالبان به دهن کسی نشاشیده اند ؟ آیا بریدن سر اجمل نقشبندی بهتر ازین شاشیدن بود ؟ با کسی که انسان نیست از انسانیت سخن داشتن فکر کنم کمی نا اندیشانه اندیشیدن است .

  • آفرین نبیل جان. من هم اگر طالب را گیردم عین عمل عساکر امریکاوی را میکنم
   و حتی بیشتر ازآنها . حیف شاش که به دهن این کثسف ها بریزد. ولی ازیک طرف کمی گناه دارد زیرا این کثافت ها با همین دهن خود الله اکبر گفته اند ، اگر درانجائیکه نام الله برآمده آدم شاش کند گناه نداره ؟ حالی خو شده چه فرق میکنه.الله خو همیشه ده اونجا نمی بلشه او از خود خانه داره.

  • مولوی صاحب ، خانۀ خدا دل است و قلب است نه دهن مردار طالب مزدور ! طالبان با دهن بد بوی خود چی گوه هایی که نمی خورند ، امر انتحار میدهند ، قومانده جنگ میدهند آیت قرآن میخوانند که مردم را اغوا کنند . باز با همان دهنی که الله میگویند ، نصوار هم می کشند . آیا خدا به دهن نصواری طالب است ؟ اگر خدا را جای در دهن طالب باشد ، لغت به همان خدا !!

  • او احمق بیشعور، چند نفر از خانواده خودت مزدور امریکا است،و چند بار آبروی خانواده تان را در بازار امریکا لیلام کردی.افسوی به حال تو مرتد که نه از دین خبرداری و نه از کلتور و فرهنگ،اصلاَ یک آدم کوچه بی فرهنگ، و احمق درجه یک هستی،فرض کن طالب کافر است ولی کرامت انسانی هم یک اصل است یا خیر؟.آیا از اسلام چیزی میدانی یا از آمیزش چندین سپرم به دنیا آمدی. اصلاَ نمیخواستم که همچو چیزهای بینویسم ولی بعد از خواندن کثافتی که نوشتی مجبور شدم،ولی چیزی که نوشتم صد در صد حقیقت دارد.

  • talib na eslam ast na ensan marg bar talib marg bar pakstan

  • مامولوی پوتین.
   از نام تان معلوم است که رابطه نزدیکی با پوتین دارید،خوب است ارتباطات یگانه راه حل برای عوض کردن این نسل است.

  • حسینی صاحب ببخشید ، میتوانم بپرسم مخاطب تان کیست ؟ اینهمه ادبیاتی که سراسر از کلتور و فرهنگ منشأ گرفته و به فرموده شما صد در صد گویا حقیقت دارد را به کی نثار نموده ید ؟

  • حسینی! احمق بی شعور ، اگر به خر توهین نگردد ، خر وشغال خود جناب است نه دیگران . ای حرام زاده ! بخاطریکه به اسلام و به الله نفرت شدۀ تو اهانت شده است دیگران را بی شعور میگوئی؟ بی شعور الله تواست خسینی حرام زاده!

  • من میدانستم که از ترکیب چندین آمیزش بدنیا آمدی .بهرحال قبول کن اگر ویلگرد،گوچه ای نیستی ولی احمق،بی شعور،کاسه لیس هستی.من قصد نداشتم چنین کاری را در حق خودت انجام دهم ولی مجبورشدم چون یک مسلمان واقعی باید حقایق را برملا سازد. ولی یک مشوره میدهم که از دوستی خرها را رهاکن چون بزودی تغیراتی غیر طبیعی در وجودت دیده خواهد شد.

  • چینایی ها جاپانی ها: اند،اند.گوش کن برادر من نمیتوانم تمام حقایق را برملا سازم، ولی به گذشت زمان شما هم از خیانت و وطن فروشی های این اقوام خبر خواهد شد.

 • enbar omed warom ke az taliban az en nokarhaye arab wa pakstan kenrab dorst kona marg bar pakstan

 • طالبان ازین ابزار کار(کراچی) که درین ویدیو دیده میشود، استفاده نمیکنند، بلکه از تفنگ و سلاح!
  چرا خود را به کوچه حسن چپ میزنید. ما همه از طالبان نفرت داریم، اما این نفرت نباید چشمان ما را کور سازد.
  من پیشنهاد میکنم، که یک روز (ببخشید) بنام "روز شاش" نامگذاری شود و در یک راهپیمائی روی پرچم های امریکا شاشیده شود. بعد بیرق به سفارت امریکا فرستاده شود. این روز خاطره ای خواهد بود، مانند بوت ژورنالیست عراقی بر کله ای مستر بوش.

  • اینکه کراچی را در ویدئو می‌بیند به دلیل اینست که در گیری در مناطق مسکونی بوده است بی‌سواد! آمریکاییان را با همه ای بدی‌هایش، باید فرشته های نجات نامید!

  • جناب باسواد خان،
   امریکائی ها برای اشخاص مانند خودت فرشته نجات اند، زیرا از برکت پول های بادآورده شان جیب های تان را پُر ساختید.
   اگر مقصدت این است، که کراچی مربوط کسی دیگریست، پس سلاح یکه طالبان همیشه با خود حمل میکنند، چرا درین ویدیو دیده نمیشود؟

  • فیر هوایی بود! شما هیچ گونه شناخت از من ندارید، بنابراین ادعای شما بیجا است. سلاح به دلیل این دیده نمی‌شود که بعد از کشتن معمولاً سلاحشان را می‌گیرند. در این ویدئو شما می‌بینید که کشته‌ها را از جای دیگر انتقال داده و هر سه را کنارهم گزاشته است.

  • یک روز دیگر هم باید تخصیص داده شود به شاشیدن طالبان بالای اجساد جبهه ای مقاومت، درست فرموده چیزی که کاشت میکنی حاصل اش را برمیداری.بهر حال کاری که صورت گرفته غلط بود از چوکات انسانیت بیرون ولی ما هوشدار میدهیم که امریکا نباید ویدیو های بلوجاب طرفداران و حامیان افغانی خود را نشر کند در غیر آن به واکنش شدید مواجه خواهد شد.

  • چرا ما مردم اینقدر حافظه کوتاه داریم؟
   چرا وجدان ما اینقدر خوابیده است؟
   این که اولین مرتبه توهین به زنده ها و مرده های این مملکت نیست، که امریکائی ها به حق ما روا میدارند.
   قرآن را پایمال کردند، اوراق آنرا سوختاندن، با مرده های ما عکس یادگاری گرفتند، انگشتان شانرا قطع کردند و بحیث یادرگاری با خود به امریکا بردند. جوانان زیر سن را روی مزرعه ها شکار کردند، بعد کنار اجساد شان سلاح گذاشتند، تا بهانه کنند که اینها طالیان بودند.
   تمام این جنایات از جانب خود عساکر امریکائی افشأ میشود و خود اعتراف میکنند. اما بعضی ها به اندازه همین عساکر امریکائی هم وجدان بیدار ندارند و از تحقیر و توهین به هموطن خود خوشحال میشوند. به بهانه اینکه اینها طالبان اند.

  • بیخود است! مساییل عاطفی را در استدلال قاطی کردن بخردانه نیست. ادعای شما این بود که افراد کشته شده غیر نظامی هستند و به شما توضیح داده شد که این‌طور نیست! نیروهایی آمریکایی که مرتکب جنایت شده اند، الآن در زندان به سر می‌برند. عرض کردم آمریکاییان را با همه ای بدی‌هایش باید فرشته های نجات نامید! اگر آمریکا به داد مردم نرسیده بود جهلستان الآن بدون سکنه بود. فاشیست‌های قبیله کاری را که نادر خان و عبدالرحمن خان نیمه تمام گذاشته بود را هتمن الآن به اتمام رسانده بود!

   عواطف و احساس انسانی هم برای کسانی ارزش دارد که ذره ای بوی از انسانیت برده باشد! کسانی که به جان و مال و ناموس مردم پایبند نیست را چگونه می‌شود برای آن‌ها حس انسانی دوستی داشت؟

 • دوستان!
  در سه دهه اخر دو تجاوز در افغانستان صورت گرفته است وهر دوی ان از نظر مردم ما محکوم است .وهردوی شان در وطن ما جنگ کردند ویرانی شد وانسنهای وطن ما کشته شدند
  1-روسها بدعوت حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق افغانستان
  2- امریکا بدعوت مجاهدین
  بیایید یک قضاوت بیطرفانه در مورد هردو تجاوز پیرامون سوالات ذیل نمایم وقضاوتها باید به رویت اسناد باشد .
  اول روسها تحت نام دفاع از حقوق زحمتکسان وسوسیالیرم.
  1-ایا در زمان روسها انها زندانهای شخصی داشتند و اگر داشتند با چه رویه با زندانیان برخورد میکرد ؟
  2-صداقت روسها در در جهت ساختن قوای مسح افغانستان تا چه حد بود ایا قوای مسلح افغانستان توانمندی دفاع از وطن را در مقابل تجاوزات کشور های همسایه داشتند ویا خیر؟
  3-در ان زمان ایا پاکستان گاهی بر حریم افغانستان حمله کره بود ویا خیر؟
  4-وضع زندگی مردم افغانستان در ان زمان در چه سطح قرار داشت ؟
  وهمچنان چهار سوال فوق در مورد امریکایان تحت نام دفاع از دیموکراسی نیز میباشد.
  جلال

 • دیر دیر سلامونه.
  این بیچاره ها طالب نبودند بلکه کار گران و یا دهقانان بودند و یا هستند که در باغ انگور مصروف کار بوده زیرا وسایل کار انها در پهلوی شان دیده میشود و لباس که در بدن انها دیده میشود هم لباس مردم عادی بوده نمونه از سلاح و یا وسایل جنگی دیده نمیشود. اگر کسی بگوید که ریش دارد تمام مردم ریش دارد این هم نمیشود که بگوید کسکه ریش داشت طالب است و این هم اینطور نیست که بگویم هم پنجشیری ها بز است یگدانه بز داشت که کشته شد و ما هیچوخت به مرده بز پنجشیر خندا نکردیم. ما هم پشتانه هستیم و پور خود را میگیریم.
  مزاری را هم که کشتند ما خندا نکردیم. کور به کور خلاص به خلاص.

  • عمرزی وروره،
   اگر تو طرفدار طالبان هستی، پس نفرین به تو و طالبان نوکر امریکائی ات.
   اگر طرفدار طالبان نیستی، پس اینقدر بین اقوام شریف افغانستان تفرقه مینداز و سخنان چتی ننویس. زیرا این کار آجنت های پاکستانی ست که تو آغاز کرده ای، نه کار یک پختون صادق به وطن.

 • این ویدئو نسبت به ویدئو سربریدن طالبان اصلا تکاندهنده نیست.

 • چندان کاری بدی هم نیست

 • سلام به همه.

  این که طالبان خوب اند یا بد اصلاُ بحث جدا است. صرف چیزیکه واضع است این است که ادرار کردن بالای جسد انسان چه که حتی موجود زنده یک عمل غیر انسانی است. و کسانیکه چنین اعمال وحشیانه را تقبیح نمیکنند اصلاُ اولاد آدم نیستند.

  از کابل پرس? بخاطر نشر ویدیو این جنایت و نظریات دشمنان و دوستان تشکر میکنم.
  در روز انتقام ما مدارک کافی برای برحق بودن خود داریم. افغانستان هم تجزیه نمیشود. 

 • فعل ما کوه است و ندا اید برون . ای که بد کردی زبد ایمین مباش .
  حرکت طالبان عین جهالت و مشرکین قریش دوران پیامبر و یا خوارج دوران حضرت علی کرم .

 • مکن در خویش که آیددرپیش

 • مولوی پوتین هرکه هستی درمسلمانیت شک است زود توبه کن به خداوند لایزال
  توکدام مزدور امریکا ی استی

 • ولی جان اونها صدقه نام انساها می شوند اونها رابا انسانها هیچ وقت مقایسه نکن مه حتی با حیوانا ت هم انها رامقایسه نمی کنم
  سهیل احمد

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس